visca.com | Dites visca!

Entrades afegides des de 2017-02-11

Entrades catalanes

donar més quefer que un porc soltbe irksome/troublesome/bothersome (ex.: Organitzar aquesta festa m'ha donat més quefer que un porc solt = Organizing this party was really irksome)
dos dits de la mateixamore or less the same (ex.: Tardaràs mitja hora a anar-hi amb cotxe i amb tren, dos dits de la mateixa = It will take you half an hour to go there by car and by train, more or less the same)
fer begudatake a (coffee) break; have a snack (ex.: És hora de fer beguda = It's time to take a coffee break)
llançar a perdreto spoil, mess up, screw up [vulg.]; [menjar] go bad/off (ex.: La gelada ha llançat a perdre la collita de taronges = The frost has spoiled the orange crop)
pagat de si mateixarrogant, cocksure, puffed up (ex.: Després de rebre el premi, estava ben pagada d'ella mateixa = After winning the prize she was all puffed up)
ser tocacampanesbe a blabbermouth
tenir una mala salut de ferroto be strong in spite of problematical health; to be impervious to untoward circumstances
tocar el voraviutouch a sore spot, hit a raw nerve; cut (someone) to the quick

Entrades angleses

be hand in gloveser carn i ungla (ex.: Those two were hand in glove with the mayor = Aquests dos van ser carn i ungla amb l'alcalde)
bucket listllista de coses que hom vol fer abans de morir (ex.: I'm going to add Arizona to my bucket list = Afegiré Arizona a la meva llista de coses que vull fer abans de morir)
caught with (one's) hand in the cookie jaragafat in fraganti (ex.: I'm afraid your friend got caught with his hand in the cookie jar = Em temo que es va agafar in fraganti el teu amic)
don't count your chickens before they hatchno diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (ex.: I hope they'll pay you, but don't count your chickens before they hatch = Espero que et paguin, però no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat)
get out of handdescontrolar-se, passar de la ratlla; escapar-se de les mans (ex.: Parties at Joan's tend to get out of hand = Les festes a can Joan tenen una tendència a descontrolar-se)
get someone's goatfer que s'enfadi algú, tocar-li la pera (ex.: I think she leaves the lights on just to get my goat = Penso que deixa els llums encesos per tocar-me la pera)
get tightemborratxar-se, empitofar-se
hand-me-downuna peça de roba que es dóna al germà petit quan el germà gran s'ha fet massa gran per a portar-la (ex.: I grew up wearing my brother's hand-me-downs = Vaig passar l'adolescència portant la roba vella del meu germà)
hang one's headsentir vergonya, anar capcot (ex.: You shouldn't hang your head; you've done your best = No hauries de sentir vergonya; ho has fet tan bé com has pogut)
have a swelled headtenir fums (ex.: He has a swelled head: he thinks he's really someone = Té molts fums: es pensa que és qui sap qui)
have the whip handtenir vara alta, tenir autoritat, poder per fer alguna cosa (ex.: In this affair I'm the one who has the whip hand = En aquest afer sóc jo qui tinc vara alta)
have to hand it to someoneadmetre o reconèixer, a vegades a contracor, que algú té mèrit, que té qualitats positives (ex.: You have to hand it to her, she really did a bang-up job = Has d'admetre que ella sí que va fer molt bona feina)
let the cat out of the bagaixecar la llebre, revelar un secret, descobrir la jugada (ex.: It was supposed to be a surprise, but Maria let the cat out of the bag = Havia de ser una sorpresa, però la Maria va aixecar la llebre)
play tagjugar a tocar i parar
see a man about a doganar-se'n sense voler dir on; sobretot: anar a veure el senyor Roca (ex.: Wait here for me, I have to see a man about a dog = Espera'm aquí, he d'anar a veure el senyor Roca)
that's a horse of a different coloraixò són figues d'un altre paner (ex.: Falling in love is easy, but being married is a horse of a different color = Enamorar-se és fàcil, però ser casat ja són figues d'un altre paner)
that's another matteraixò són figues d'un altre paner
till the cows come homefins molt tard (ex.: We're going to party till the cows come home! = Ho celebrarem fins molt tard!)
with bells onil·lusionadament, amb ganes

contacte / email


visca.com | Dites Visca!