visca.com

Una nota sobre els accents diacrítics

Per a nosaltres, el comentari més assenyat i congruent sobre el tema dels canvis d'accents diacrítics promogut per la Secció Filològica és el de Gabriel Biblioni.

A visca.com tenim centenars de pàgines web escrites en català i trobem poc factible revisar-les totes per conformar-les a una ortografia discutible —considerant també la possiblitat que el DIEC faci cas a les veus de seny i torni a canviar les normes— i, a més, realitzar a partir d'ara tals canvis produiria pàgines incompatibles amb tot el que hem fet durant els últims dinou anys. Per tant, nosaltres optem pel camí de la desobediència respectuosa: continuarem adherint-nos a l'ortografia del DIEC2.