visca.com | Anglès fàcil

Anglès fàcil — Suplement


ÍNDEX

UNITAT XX — Suplement: temps verbalsTraducció en anglès dels temps de present, perifràstic i indefinit
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT XX — Suplement: l'imperfetTraducció en anglès de l'imperfet català; traducció en català de used to, be used to i get used to
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT XX — Suplement: el subjuntiuTraducció en anglès del subjuntiu català
EXERCICIS INTERACTIUS
UNITAT XXII — Suplement: verbs pronominalsTraducció en anglès dels verbs pronominals catalans
EXERCICIS INTERACTIUS

contacte / email


visca.com | Anglès fàcil