visca.com | Articles

Mots anglesos en què la EA es pronuncia "e oberta"

Versió MP3
bread (pa)
breadth (amplada)
breakfast (esmorzar)
breast (mamella)
breath (alè)
cleanliness (netedat)
cleanse (netejar)
dead (mort [adj])
deaf (sord)
dealt (tractat)
death (mort [nom])
dread (témer)
dreamt (somiat [br])
endeavour (intentar)
feather (ploma)
head (cap)
health (salut)
heather (bruc)
heaven (paradís)
heavy (pesat)
instead (en lloc de)
jealous (gelós)
lead (plom)
leant (inclinat [br])
leapt (saltat)
leather (pell)
leaven (llevat [alim])
meadow (prat)
meant (volgut dir)
measure (mesura)
peasant (pagès)
pheasant (faisà)
pleasure (plaer)
read (llegit)
ready (a punt)
realm (regne)
spread (escampar)
steady (constant)
stealth (clandestinitat)
sweat (suor)
thread (fil)
threat (amenaça)
treachery (traïdoria)
tread (trepitjar)
treasure (tresor)
wealth (riquesa)
weapon (arma)
weather (temps [meteor])
zealous (zelós)

contacte / email

visca.com | Articles