visca.com | Articles

El complement indirecte com a subjecte

Líanglès pot fer servir un complement indirecte com a subjecte díuna oració passiva per a enfocar líatenció sobre aquest element. Per exemple, en anglès podem dir coses com ara I was given the papers (A mi míhan donat els papers), We were shown the room (Ens van ensenyar líhabitació) i He was paid twenty dollars (Li van pagar vint euros). Tot seguit oferim una llista dels verbs més propensos a emprar aquesta construcció i uns quants exemples del seu ús.

ask — demanar

assign — assignar

give gave given — donar

hand — atansar

offer — oferir

pay paid paid — pagar

send sent sent — enviar

show showed shown — mostrar

teach taught taught — ensenyar

tell told told — dir


1) I was asked to write a short essay regarding storytelling.

Em van demanar que escrivís un assaig curt sobre la narració.

2) Trans people are not members of the genders that they were assigned at birth.

Les persones trans no són membres dels gèneres que se'ls van assignar en néixer.

3) The family was given three days to move.

A la família li van donar tres dies per a mudar-se.

4) This is the menu I was handed.

Aquesta és la carta que em van atansar.

5) Her husband was offered a new job.

Al seu marit li van oferir una nova feina.

6) Iíve already been paid.

Ja míhan pagat.

7) Participants were sent a letter explaining the rules.

Als participants els van enviar una carta explicant les normes.

8) Students were shown how to access the site.

Van ensenyar als alumnes com entrar a la web.

9) I was taught not to interrupt people.

Em van ensenyar a no interrompre la gent.

10) You were told not to come here any more!

Et van dir que no vinguessis més aquí!

contacte / email


visca.com | Articles