visca.com | Pronunciació

Paraules angleses monosil·làbiques que acaben amb el so /k/

Hi ha un gran nombre de monosíl·labs anglesos que acaben amb el so /k/; aquest so s'escriu k quan hi ha dues vocals davant seu i ck quan n'hi ha una. Heus ací uns quants exemples dels mots més importants d'aquests dos grups. Observem que el grup ook se sol pronunciar /ʊk/.

2 vocals + k
beakbec
brookrierol
cheekgalta
cloakcapa
cookcuinar
creakgrinyolar
creekrierol
croakraucar
crookcriminal
freak un estrany
geekprogramador
hookganxo
kook /kuuk/ — un excèntric
leakvessar
leekporro
lookmirar
meekhumil
nookracó
peakcim, pic
peekcop d'ull
reek fer pudor
seekbuscar
sheikxeic
shook — SP sacsejar
shriekxisclar
sleekpulcre
sneakmoure's furtivament
soakremullar
speakparlar
spook /spuuk/ — espantar
steak /steik/ — bistec
streakratlla
teak teca (fusta)
took — SP prendre
weakdèbil
weeksetmana

Excepcions: quack (claca d'ànec; xarlatà); quick (ràpid)

1 vocal + ck
backesquena
blacknegre
blockbloc
bricktotxo
buckcérvol mascle
checkcomprovar
chickpollet
clockrellotge
cockgall
crackesquerdar
deck coberta (barca)
dockmoll (port)
duckànec
flockestol
jack cric (cotxe)
kickguitza
knacktraça
knockpicar a la porta
lackfaltar
lickllepar
lockpany
lucksort
mockburlar-se
neckcoll
packmotxilla
pickcollir
rockpedra
sacksac
shackbarraca
shockxoc
sickmalalt
slackfluix
slickrelliscant
snackberenar
sockmitjó
stackpila
stickpal, bastó
stockestoc
stuck — SP enganxar
suckxuclar
thickespès, gruixut
trackpista, rastre
tricktruc
truckcamió
wickble
wreckdestruir

contacte / email


visca.com | Articles