visca.com

Frases maleïdes — Un joc de traducció
de Lou Hevly

El Joc de les frases maleïdes és molt senzill: Oferim una oració en català i se n'ha d'escriure la traducció en anglès. Si la resposta és correcta, oferirem una altra frase per a traduir; si no, caldrà provar-ho un altre cop o demanar la solució. Recordem que l'ús de les majúscules i de la puntuació ha de ser correcte.

Frase maleïda pel 24 de setembre de 2023:
Sosté (ell) que el gallec i el portugués són el mateix idioma.
sostenir = claim

Traducció:

Cercador de les frases maleïdes

En el camp de sota es pot cercar mots i cadenes de les frases maleïdes. Per exemple, una cerca del mot sencer tan tornarà només frases que contenen aquest mot (p.e., Ningú no viu tan bé com el rei). En canvi, una cerca de l'expressió regular tan tornarà totes les frases amb mots que contenen la cadena tan (com tant, estan, important, etc.).contacte / email


visca.com

1