visca.com

Pronunciació

Normes bàsiques de la pronunciació anglesa

LLIBRE Pronunciació anglesa simplificada
El primer mètode per a aprendre la pronúncia anglesa comparant la fonètica anglesa amb la catalana. Els resultats poden ser sorprenents (per exemple, no tenim "ous", en anglès!)
Pronunciació de vocals en síl·labes tòniques
Cada vocal en anglès sona de tres o quatre maneres diferents i és la posició de la vocal dins el mot que controla com es pronuncia. Oferim aquí un breu estudi sobre les normes que determinen aquestes pronúncies.
Pronunciació dels dígrafs
En anglès hi ha 19 dígrafs —combinacions de dues vocals, com AI i OU— només 2 dels quals es pronuncien com en català. El coneixement d'aquests valors és imprescindible tant per la comprensió com per la pronunciació d'anglès.
Resum de les normes de pronunciació de les vocals i dels dígrafs
Resum del material que fem servir per a ensenyar la pronunciació anglesa en les classes d'anglès
Síntesi de la pronunciació de les vocals i els dígrafs en anglès nord-americà
Les vocals angleses
Diferències entre els dialectes americans i britànics
Comparem amb el català els dos dialectes més comuns d'anglès, General American i Received Pronunciation (anglès britànic).
Pronúncies excepcionals
Unes pàgines dedicades a les pronúncies excepcionals més importants en anglès.
Consonants angleses mudes
Com és el cas en català, en anglès alguns mots contenen consonants que no es pronuncien.
Pronunciació de les vocals tòniques de mots manllevats de francès
L'anglès pronuncia la vocal davant de «consonant+vocal» d'una manera irregular.

Exercicis de pronunciació

Pronunciació de mots poc familiars
Una llista d'uns 126 mots anglesos que deuran ser poc familiars, però que es pronuncien segons les normes exposades en el Resum.
Parells mínims — Parells de mots que es diferencien només pels sons /æ/ i /ʌ/
Intentarem resoldre la confusió que pot haver-hi entre els fonemes anglesos /æ/ (p.e.: cat) i /ʌ/ (p.e.: cut).
Parells mínims — Grups de tres mots (dos parells mínims) que es diferencien només pels sons vocàlics /è/, /é/ i /iï/
Un exercici per a distingir els sons de la e oberta anglesa, que s'escriu e o ea, de la e tancada anglesa, que s'escriu i, del diftong /iï/, que s'escriu ee, ea o ie.
Parells mínims — Vocals llargues i breus
Quan la vocal va davant de consonant+vocal, sona llarga; altrament sona breu.

Ortografia

Paraules angleses monosil·làbiques que terminen en k o ck, o bé ch o tch
Dues vocals per davant, k o ch; una, ck o tch.
La pronunciació de paraules que terminen en -ate
El sufix -ate dels mots anglesos d'arrel llatina es pronuncia /eit/ per als verbs i /ət/ per als noms i adjectius.
La pronunciació dels grups all, alt i ald; i old, olt i oll
Amb una mica de pràctica es pot arribar a distingir i pronunciar aquests grups.
fail, fall, feel, fell, etc.
Les paraules angleses d'una síl⋅laba que comencen en f i terminen en l sovint es confonen. Heus ací una taula que esperem que sigui útil.

Miscel·lània

Loutube
Pronunciació anglesa amb en Lou Hevly i la Danielle Balfour
Pronunciació figurada
Una explicació del símbols que fem servir per a representar la pronunciació anglesa.

contacte / email


visca.com