visca.com | Diccionari regex

Cerques anteriors

Heus aqu una llista de les cerques que els usuaris han fet.

diumenge, 25 d'octubre de 2020
Ota$
ag$
eg$
erva$
manyoc
ota$
otar$
ug
ug$
divendres, 23 d'octubre de 2020
auta$
auteta$
der$
ita$
ona$
sca$
sca&
sica$
tres$
un$
$
dijous, 22 d'octubre de 2020
^ex\w\w\w\w\w\w\w\w
^ex\w\w\w\w\w\w\w\w
dimecres, 21 d'octubre de 2020
al$
all$
at$
eig$
eix$
eta$
formatgeria
formatgeria filtrada per formatgeria
irar$
rellotger
uscar$
dimarts, 20 d'octubre de 2020
[ls]a
^$c*$v+$c*ejar$
^$c*V+$c*ejar$
ar
arribar
ejar$
etejar$
la cadena buida filtrada per s
s
s
dilluns, 19 d'octubre de 2020
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$ filtrada per ment$
^$c*[]+$c*$v+$c*$v+$c$c$
all$
eca$
idre$
oma$
ut$
utud$
diumenge, 18 d'octubre de 2020
^moll
ana$
anes$
llar$
dissabte, 17 d'octubre de 2020
^$c*$v$\w$c*$ filtrada per [aeo]$c*$
^$c*$v$c*$
^$c*$v$c*$v$
^$c*$v$c*$v$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*$v$
^$c*$v$c*$v$c*$v$[aeou]n$
^$c*$v$c*$v$c*$v$[ei]n$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$c$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$c$c$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$c$c$c$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$
^$c*$v$c*$v$c*$v([b-m]|[p-r]|[t-z])$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*$v[aeou]n$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*$v[b-m]$|[p-r]|[t-z]$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*$v[b-m]|[p-r]|[t-z]$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*$vs$
^$c*$v$c*$v$c*$vs$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*[aeou]n$
^$c*$v$c*$v$c*[aou]n$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*[ei]n$
^$c*$v$c*$v$c*[ui]n$
^$c*$v$c*$v$c*[]$c*$
^$c*$v$c*$v$c+$
^$c*$v$c*$v$c+$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c+$v$c*$
^$c*$v$c*[]$c*$v$c*$
^$c*$v$c*ass
^$c*$v$c+$v$c*"
^$c*$v$c+$v$c*$
^$c*$v$c+$v$c+$v$c*$
^$c*$v*$c*ass
^$c*$v+$c*
^$c*$v+$c*$
^$c*$v+$c*$v$
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*ass
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+]$c*ass
^$c*$v+$c*$v+$c*ass
^$c*$v+$c*ass
^$c*$v[i]$c*ass
^$c*$v[iu]$c*$
^$c*$v[iu]$c*$v$
^$c*$v[iu]$c*$v$ filtrada per []
^$c*$v[iu]$c*$v$c*$v$
^$c*$v[iu]$c*$v$c+$
^$c*$v[iu]$c*ass
^$c*$v\w$c*$ filtrada per [aeo]$c*$
^$c*$v\w$c*$ filtrada per [aeo]$c*$
^$c*[]$c*$v$c*$v$c*$
^$c\w$cr[e]$
^\w\w$cr[e]$
^\w\w\wr[e]$
^fogass
er$
frat.$
gasser$
gasser$
la cadena buida filtrada per []
rat.$
rates$
ser$
sser$
divendres, 16 d'octubre de 2020
^$c*$[$ciu$
^$c*$[$ciu]$
^$c*$v$\w$c*$ filtrada per [aeo]$c*$
^$c*$v$c+\w$ filtrada per [aeo]$
^$c*$v$c+\w$ filtrada per [aeo]$
^$c*$v$c+\w$ filtrada per [aeo]\w$
^$c*$v$c|i|u$
^$c*$v[$ciu]$
^$c*$v\w$ filtrada per [aeo]$
^$c*$v\w$c*$ filtrada per [aeo]$c*$
^$c*$v\w$v$c*$ filtrada per [aeo]$v$c*$
^$c*$v\w$v$c+$ filtrada per [aeo]$v$c*$|[ns]
^$c*$v\w[]$c+$ filtrada per [aeo]$v$c*$
gs$
pes
pes filtrada per pes
dijous, 15 d'octubre de 2020
[abcdefghi]{5}
[abcdefghi]{5} filtrada per \w{1,7}$
[abcdefghi]{5} filtrada per \w{7,100}$
[abcdefghi]{5} filtrada per \w{7,20}$
[abcdefghi]{5} filtrada per \w{7}
^[a-zA-Z0-9]{6,}$
^[a-zA-Z0-9]{6}$
^[a-z]{6}$
^[abcdefghi][a-z]{6}$
^[abcdefghi]{6}$
^u\w\w\w\w\w$
isme$
uscle$
uscle$
$ filtrada per i$
dimecres, 14 d'octubre de 2020
-ut
aca$
esternut
ull$
ut
ut filtrada per nom
ut filtrada per noms al final
ut$
dilluns, 12 d'octubre de 2020
Onya
Vergonya
^[DERN]+[SE]+.+[ECRPI]+[RT]+[OL]+[TALP]
^[DERN]+[SE]+.+[ECRPI]+[RT]+[OL]+[TALP]{0,10}$
^[DERN]+[SE]+.+[ECRPI]+[RT]+[OL]+[TALP]{0,30}$
^[DERN]+[SE]+.+[ECRPI]+[RT]+[OL]+[TALP]{0,7}$
^[dern]+[se]+.+[ecrpi]+[rt]+[ol]+[talp]
^[dern]+[se]+.+[ecrpi]+[rt]+[ol]+[talp]{0,7}$
ei$
ell$
iu$
la cadena buida filtrada per ^[DERN]+[SE]+.+[ECRPI]+[RT]+[OL]+[TALP]
la cadena buida filtrada per ^[DERN][SE].[ECRPI][RT][OL][TALP]
la cadena buida filtrada per ^[dern]+[se]+.+[ecrpi]+[rt]+[ol]+[talp]
diumenge, 11 d'octubre de 2020
c.*bert.*
c.*vert.*
enta$
majuscu
majusculac
majscu
stic$
$
dissabte, 10 d'octubre de 2020
abar$
avar$
avi$
majus
majs
ucar$
ria$
rie$
divendres, 09 d'octubre de 2020
arra$
arrar$
dijous, 08 d'octubre de 2020
\w\w\wvol
\w\w\wvola
^\w\w\wvol$
^\w\w\wvol$
^\w\w\wvol
^\w\w\wvol$
^\w\w\wvol$
alal$
antant$
bvol
i$
icicia$
imim$
ina$
inina$
ismisme$
issim
issim$
istista$
istista$$
ititar$
utud$
utut$
i$
vol
$
quic$
vol
dimecres, 07 d'octubre de 2020
el$
erd$
ert$
it$
mb
mf
mp
mp filtrada per mpt
mpt
nf
nv
ori$
orme$
pica
picc
uau$
uc$
ura$
cid$
n$
dimarts, 06 d'octubre de 2020
eria$
ia$
ia$ filtrada per []
ia$ filtrada per []| eria$
ia$ filtrada per []|eria$
ia$ filtrada per []|eria$|$via$
ia$ filtrada per []|eria$|$via$|grafia|tomia|logia|fonia
ia$ filtrada per []|eria$|$via$|grafia|tomia|logia|fonia|mania|metria|patia
orn$
tic$
dilluns, 05 d'octubre de 2020
eu$
diumenge, 04 d'octubre de 2020
ament$
ega$
empremta
maque
ment$
bil$
s$
dissabte, 03 d'octubre de 2020
\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w
divendres, 02 d'octubre de 2020
Amic
[]$c+$v$c+$v
[]$c+$v$c+$v filtrada per a$
[]$c+$v$c+$v filtrada per ica
[]$c+$v$c+$v filtrada per ica$
[]$c+$v$c+$v filtrada per metre$
[][bdgjlmnrv]$[vbdgjlmnrv]$
[][bdgjlmnrv]$v[bdgjlmnrv]$
[][bdgjlmnrv]$v[bdgjlmnrv]$v
able$
amic
any$
it$
nigul filtrada per tz
unt$
za filtrada per tz
za$
zar$
zo
fan$
dijous, 01 d'octubre de 2020
aitar$
altres$
amo$
ectar$
estra$
eta
eu$
ia$
obrar$
obro$
obte$
onte$
or$
osc$
pressa
uar$
uo$
cia$
fic$
dic$
dimecres, 30 de setembre de 2020
Ona$
Ta$
Ta&
cau
lam$
lata$
ona$
ons$
ont$
onts$
os$
ost$
plam$
ta$
unitat$
dimarts, 29 de setembre de 2020
alta$
anca$
ant$
arra$
arre$
arres$
assa$
ato$
ax$
eina$
el$
enlleu
enlleur
eva$
dilluns, 28 de setembre de 2020
..g
..g.n
..g.n.z
..g.n.z.nd
ada$
ana$
er$
fana$
fast
je filtrada per ^je|jecc|ject
je filtrada per jecc|ject
limpiendo
repugn
tana$
na$
s$
diumenge, 27 de setembre de 2020
aire$
ejar$
er$
dissabte, 26 de setembre de 2020
$dir
^[mnsu]\ws[i]\w\w\w[as]
di$
dir$
d$
divendres, 25 de setembre de 2020
(a|o)quejar
^[e]\w\w$ filtrada per \w{7}
^[e]\w\w$ct filtrada per \w{7}
^[e]\w\w$ct$
^[rdv][aeio]l\w$c$c$c[a] filtrada per \w{9}
^[rdv][aeio]l\w$cu$c[a] filtrada per \w{9}
^[rdv][aeio]l\w\wu$c[a] filtrada per \w{9}
^[rdv][aeio]s\w$c$c$c[a] filtrada per \w{9}
^[rdv][aeio]s\w\wu$c[a] filtrada per \w{9}
^[rdv][aeio]s\w\wu\w[a] filtrada per \w{9}
^se[mrstx][aeio]\w\w\w\w\w\w\w\w
beu
cajar
quejar
t$
dijous, 24 de setembre de 2020
\w{14}
^\wa[ns]\w[e]\w filtrada per \w{8}
^c[ae]\w\w\w\w\w[a]\w\w\w
^cu\w\w\w\w\w[a]\w\w\w
^s\w\w\w\w[i]$
arc$
as$
at$
entar$
it$
mat$
oc$
ora$
orn$
pas$
s$
dimecres, 23 de setembre de 2020
^[aeio]\w\wss\w\w\w\w\s\s
^[aeio]\w\wss\w\w\w\w\w\w
ari$
arla$
essa$
orsa$
u$
um$
dimarts, 22 de setembre de 2020
^a\w\wm$
^c
^d\w\wit$
^g
^g|a|b|c|d|e|f
^h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|x|y|z
^h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|x|y|z filtrada per ^a|b|c|d|e|f|g
ac$
any$
ic$
ida$
la cadena buida filtrada per ^a|b|c|d|e|f|g
la cadena buida filtrada per a|b|c|d|e|f|g
la cadena buida filtrada per ment$
ment$
mic$
sic$
c$
dilluns, 21 de setembre de 2020
[]$c*$v$c*$v$c*$
[]$c*$v$c*$v$c*$ filtrada per 1a$c*$
[]$c*$v$c*$v$c*$ filtrada per ia$c*$
[]$c*$v$c*$v$c*$ filtrada per ia$c*$|ica$
^$c+[]$c*$v$c*$v$c*$ filtrada per ia$c*$|ica$
altra$
altre$
altrea$
ard$
arga
arga$
atge
atge$
atja$
erm$
eu$
uny$
diumenge, 20 de setembre de 2020
$aigu
-
- filtrada per ^-| -$
- filtrada per ^-| -$| -se$
- filtrada per ^-| -$| se$
^aigu
l.l.+l.l
ll.+ll
divendres, 18 de setembre de 2020
aire$
al$
all$
be$
ber$
bra$
bretes$
ert$
ila$
ilar$
iu$
lar$
leu$
nca$
usca
viu$
dijous, 17 de setembre de 2020
^hui
^i
^u
ac$
alla$
am$
asa$
bada$
bat$
eri$
esa$
eta$
eu$
eu~$
feu$
hua
hue
hui
huo
ic$
ica$
quet$
$
dimecres, 16 de setembre de 2020
^$c*$V$c*$
^$c*$v$c*$
^$c*$v$c*$v$c*$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c*$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c*$
^$c*$v$v$c*$
^$c+V$$c*$
able$
ades$
altra$
altre$
altres$
ana$
ena$
tensar$
tenar$
dimarts, 15 de setembre de 2020
eba$
elva$
era$
eva$
gir filtrada per gir$
dilluns, 14 de setembre de 2020
$cix
$cx
$cx filtrada per $tx
$cx filtrada per tx
$vg[ei]
$vix
$vs$v
$x
[aeou]x
[dt]j
^s
^x
ans$
ana$
b
c
c[ei]
c[eiy]
d
dg
eco
eco$
f
g
g filtrada per g[ei]
g$
g$c
g[$caou]
g[aou]
g[ei]
j
k
l
ll
m
mn
n
nq
ny
ornar$
p
q
r
rr
s$c
ss
t
tg
tg filtrada per tge
tg[ei]
tx
uit$
ut$
v
x
z
$
ria$
diumenge, 13 de setembre de 2020
^[aei]\wr\w[tg][ei]
^[auoe]\w\wx
ai$
anyar$
ard$
b
ena$
f
it$
itjar$
ordre$
tx
v
vf
n$
dissabte, 12 de setembre de 2020
^[]\wer$
^\w[]$
^\w\wr[]$$
^\wi\wre\w[]$
^c\w\w\wa($|\w\w\w\w$)
^er\wi[]$
^i\wre\w[]$
^re\w[]$
^re\w\w\w$
^v\w[]$
c filtrada per \w{6}
c filtrada per \w{6}
c
c filtrada per \w{6}
embla$
encert
engua$
i\wre\w[]$
i$
v\w[]$
c
c filtrada per \w{6}
c
divendres, 11 de setembre de 2020
(ar|er|re|ir)$
L\wr$
^\wi$v$
^a\wn filtrada per \w{10}
^mo\w\w
^mo\w\w
^mo\w\w filtrada per \w{8}
^n\w\ws$
^r[] filtrada per \w{5}
^r[]\w\w\w
^r[]\w\w\w$
^r\w\w\w$
^s\w\wn$
^t\w\wi\w$
^\w\wto
ea
ij filtrada per \w{6}
ji filtrada per \w{6}
l\wr$
oma$
onya$
ora
osa$
ot\w\w$
rc$ filtrada per \w{6}
leg$
filtrada per \w{5}
dijous, 10 de setembre de 2020
^ama\w\w\w\w\w\w
^ama\w\w\w\w\w\w$
au$
avi$
endarr
isme$
dimecres, 09 de setembre de 2020
^$c$v[stc][o]l\w\w
^$c$v[stc][o]l\w\w$|^$c$v[stc][o]l\w\w\w$
^$c$vt[i]l
^$c$vt[]l
^[aeio]d[o]$c$c\w\w
^[aeio]d[u]$c$c\w\w
^[aeio]g[a]$c$c\w\w
^[aeio]g[o]$c$c\w\w
^[aeio]g[u]$c$c\w\w
^[aeio]p[a]$c$c\w\w
^[aeio]p[o]$c$c\w\w
^[aeio]p[u]$c$c\w\w
^[cgmns][ao]\wall$
^[cgmns]\w\wall$
^j[ao][bcdfmnprstv]
^v\wtil
alm$
guis$
ica$
icar$
is$
osi$
osis$
tge$
tz
tz filtrada per itza
tz filtrada per itzar$
tz filtrada per itzar$ itzaci$
tz filtrada per itzar$|itzaci$
tz filtrada per itzar$|itzaci$|itzat|itzada
tz filtrada per itzar$|itzaci$|itzat|itzada|itzant
ulguis$
tica$
dimarts, 08 de setembre de 2020
^$c*$v$c*$vj$v$
^$c*$v$c*$vtx$v$
^$c*$v$c*$vtx$vr$
^$c*$vj$v$
^$c*$vtx$v$
^$c*$vtx$vr$
^a[tm]a[flp][e]\w
^a[tm]a\w[e]\w
^a\[tm]a\w[e]\w
^a\wa\w[e]\w
^abe$v
^cu\w[o]t
^e\w\w\w$v$vr
^i$v
^t[aeio][mnus][aio]\w\w[a]
^t[aeio][mnus]\w\w\w[a]
at$
ia$
nor$
or$
tx
dilluns, 07 de setembre de 2020
abi$
ai$
avi$
edo$
edu$
el$
eto$
etu$
ona$
ono$
onu$
s$
diumenge, 06 de setembre de 2020
$asta
$vg[ei] filtrada per eja
$vj$v
$vj$v filtrada per eja
$vj$v filtrada per ejar$
$vj$v filtrada per ejar$|ejador|ejadora|ejant|ejament
^k
ai$
all$
asa$
assa$
asta$
aa$
eja
eja filtrada per ejar$|ejador|ejadora|ejant|ejament
ejar"
ejar$
enta$
ena$
era$
era%
hal
ia$
ida$
iu$
obla$
oble$
ona$
or$
ot$
yper
zain
zeids
dissabte, 05 de setembre de 2020
al$
anc$
ang$
atge$
era$
esta$
oc$
ur$
$
$
$
divendres, 04 de setembre de 2020
Inic$
edra$
edrar$
edre$
nic$
dijous, 03 de setembre de 2020
del$
oda$
osa$
dimecres, 02 de setembre de 2020
able$
al$
ant$
ber$
ede$
ema$
encer$
ere$
ia$
ici$
ien$
ir$
ista$
it$
orn$
orra$
osa$
seny
tit$
txa$
usar$
ut$
utxa$
uxa$
rrer$
dimarts, 01 de setembre de 2020
aire$
aireria$
al$
ata$
el$
ella$
er$
ere$
eria$
ia$
ll
ny
or$
oria$
os$
osa$
tx
$
diumenge, 30 d'agost de 2020
ambra$
ambra$
ambre$
ova$
dissabte, 29 d'agost de 2020
ap$
ara
ara$
arar$
at$
ema$
ena$
oda$
ona$
tat$
ud$
ul$
ut$
divendres, 28 d'agost de 2020
eria$
i$
i$ filtrada per i$
$
$ filtrada per i$
dijous, 27 d'agost de 2020
$cix
$vix
$vs$v
[lmnr]x
^$cix
^$vix
^mon
^s
^v$ix
^v$vix
^x
^x$vix
aula$
b
ca
ce
ci
co
cu
d
dg
dj
ella$
elles$
ema$
emes$
eno$
ent$
f
ga
ge
gi
go
gu
i+
ig$
ig&
ig4
j
l
ll
m
mon^
mon^^
n
ny
oli$
omplo$
oro$
p
q
r
ror$
rr
s
ss
t
tg
tj
tx
ulla$
v
z
mia$
dimecres, 26 d'agost de 2020
ada$
illa$
dimarts, 25 d'agost de 2020
ERT$
^\w[e]\w[i]\w\w\w\w[i]\w\w\w
^\w\w\w[snmu][aeio]\w\w\ws\w\w
^\w\w\w[snmu][aeio]\w\w\ws\w\w\w
^\w\w\w[snmu][aeio]\w\w\ws\w\w\w\w
erar$
erd$
eri$
ert$
il$
im$
imp$
orta$
t$
dilluns, 24 d'agost de 2020
AR$
Ar$
^$c$vo$
^$c$vos$
^$c$vot$
^[e]\w[aei]$v\w\w$
^\w\w\w\w\w$cs$c\w
^c[aeio][sn]\w\w[sn]\w[a]
ar$
em$
ems$
ers$
it$
on$
ull$
ulls$
$
$
$
dissabte, 22 d'agost de 2020
$c+u$
[oe]$c+$v$c+u$
[oe]$c+o$
[oe]$c+u$
[oe]$c+u$c+$
[oe]$c+us$
[oe]o$
[oe]os$
[oe]u
[oe]us$
[o]$
[]$
[]$
[]$
[]$c+u
[]u
^co
able$
ara$
arar$
at$
eta$
ial$
obra$
obre$
osta$
u$
u$c+$
s$|assa$
s$||assa$
$
ria$
divendres, 21 d'agost de 2020
ebt$
ent$
dijous, 20 d'agost de 2020
ada
ada$
adas
at$
dimecres, 19 d'agost de 2020
auta$
ent$
ols$
und$
s$
dimarts, 18 d'agost de 2020
^[cmnp][io]t[i]c[i]\w$
^[cmnp][io]t[i]c[i]\w\w$
^[cmnp][io]t[i]c[i]\w\w\w$
^i\w[gstx][e]$
^r\w[gstx][e]$
oca$
dilluns, 17 d'agost de 2020
^$c\w\w\wll[u]
^[ae]$v\w[a]$
^\w\w$v$vl
^\w\w[i]$vl
^e$c$v$c$v$c$c
^m[ae]$v\w[a]$
^r\w\w\w\w\w$c$c
^tr\w\w\w[ngt]
ana$
ot$
rge$
dissabte, 15 d'agost de 2020
abla$
able$
able&
aire&
apla$
aple$
atge$
ecta$
ell$
emps&
ems$
enci$
ensi$
ert$
erts$
it$
una$
unes$
ncia$
s$
divendres, 14 d'agost de 2020
agraciada
anes$
era$
eu$
olta$
or$
ula$
ura$
dijous, 13 d'agost de 2020
etre$
ina$
metre$
x$
dimecres, 12 d'agost de 2020
a$
mbra$
os$
ubtar$
ubte$
ucta$
uctar$
ucte$
uptar$
upte$
cia$
cie$
sia$
ssia$
dimarts, 11 d'agost de 2020
angel$
es$
etre$
etres$
gel$
ina$
ir$
mina$
nyar$
orda$
ordar$
oti$
oure$
pre$
roti$
tina$
tres$
uda$
v$
ngel$
mer$
mer$
s$
$
i$
s$
dilluns, 10 d'agost de 2020
aby$
any$
ensis$
ers$
esers$
essers$
lor$
sers$
sis$
vers$
ssers$
diumenge, 09 d'agost de 2020
aco$
an$
ans$
any$
ard$
au$
bar$
ega$
em$
erem
erem$
idar$
idi$
it$
lat$
lor$
moni$
nis$
omnis$
on$
rem$
somnis$
tar$
tor$
tz$
usta$
uu$
vers$
z$
tic$
rem$
dissabte, 08 d'agost de 2020
endre$
mai$
mal$
si$
divendres, 07 d'agost de 2020
aire$
eg$
mal$
tar$
gic$
dijous, 06 d'agost de 2020
^in
a[ss][ae]$
a[sss][ae]$
a^[s-ss][ae]$
a^[sss][ae]$
aire$
as[ae]$
bre$
cas[ae]$
cas^[ae]$
cert$
egat$
ert$
gat$
grada$
ibre$
ivra$
ivre$
la cadena buida filtrada per gat$
n
um$
v$
n
dimecres, 05 d'agost de 2020
at$
dimarts, 04 d'agost de 2020
a$
a$ filtrada per (ista|crata|ema)$
a$ filtrada per (ista|crata|ema|ita|oma|ema)$
a$ filtrada per (ista|crata|ema|ita|oma|ema|cida)$
a$ filtrada per (ista|crata|ema|ita|oma|ema|cida|pata|latra)$
a$ filtrada per (ista|crata|ema|ita|oma|ema|cida|pata|latra|rama)$
a$ filtrada per (ista|crata|ema|ita|oma|ema|cida|pata|latra|rama|asma)$
a$ filtrada per (ista|crata|ema|ita|oma|ema|cida|pata|latra|rama|asma|gma)$
a$ filtrada per (ista|crata|ema|ita|oma|ema|cida|pata|latra|rama|asma|gma|grama)$
a$ filtrada per (ista|crata|ita|cida|pata|latra|ma)$
a$ filtrada per (ista|crata|ita|ida|cida|pata|latra|ma)$
a$ filtrada per (ista|crata|ita|ida|cida|pata|latra|ma|arca)$
a$ filtrada per ista$
anc$
ancar$
ang$
angar$
encar$
dilluns, 03 d'agost de 2020
eny$
enyar$
diumenge, 02 d'agost de 2020
SEX
^bat
^ma
^me
^mer
^mic
^mon
^pat
^pil
^pol
^rac
^rat
ato$
atu$
atu&
erda$
in$
tin$
to$
dissabte, 01 d'agost de 2020
any$
anya$
ony
ony$
divendres, 31 de juliol de 2020
^ca
^cal
^cata
^cem&
^cla
^cra
^cre
^fa
^ma
ac$
afici
alla$
ato$
atu$
at$
crem$
c$
cspide
el$
enta$
era$
est$
llera$
ll$
mato$
p$
rem$
sentit
ts$
t$
ur$
s$
dijous, 30 de juliol de 2020
eix$
os$
ot$
dimecres, 29 de juliol de 2020
a(p|b)$ filtrada per .{6}
ap|b$ filtrada per .{6}
ena$
enar$
endra$
endre$
erd$
erdre$
ert$
guida$
ria$
dimarts, 28 de juliol de 2020
able$
ana$
ent$
ia$
ilar$
ilar$
ord$
ut$
ut$
$
dilluns, 27 de juliol de 2020
ana$
anga$
arda$
enc$
eu$
icar$
ist$
ner$
nhorta$
norta$
omni$
ona$
ord$
ori$
orta$
usa$
s$
diumenge, 26 de juliol de 2020
ana$
any$
at$
enc$
endre$
es$
iu$
ol$
s$
dissabte, 25 de juliol de 2020
ada$
ana$
anga$
ema$
ema%
ia$
itat$
ito$
or$
rrer$
$
divendres, 24 de juliol de 2020
^la
^lo
^pal
^par
^pel
^pil
^pol
^pul
^que
ber$
cer$
der$
ef$
fer$
ger$
ier$
ina$
jer$
ler$
ment$
oc$
ncia$
dijous, 23 de juliol de 2020
$cp$
$vi$
$vi$ filtrada per qui$|gui$
$vi$v
$vi$v filtrada per gui|qui
ades$
ana$
anes$
ar$
art$
at$
ato$
atos$
atxo$
ent$
er$
iner$
or$
re$
dimarts, 21 de juliol de 2020
e$ filtrada per aire$|metre$
e$ filtrada per aire$|metre$!
e$ filtrada per isme$|metre$
e$ filtrada per isme$|metre$|^$v
e$ filtrada per isme$|metre$|^$v|aire$
ent$
ent&
frisar
ir$
$
dilluns, 20 de juliol de 2020
^cal
^cel
^cil
^cla
^cle
^cli
^clo
^clu
^col
^cul
^pa
^pap
^par
aldo$
arte$
at$
ats$
cli$
e$ filtrada per aire$
e$ filtrada per aire$|isme$
e$ filtrada per aire$|isme$|acre$|metre$
illa$
par$
pen$
por$
$
divendres, 17 de juliol de 2020
atge$
ge filtrada per $ge|tg
ge filtrada per ^ge|tg
gi filtrada per ^gi|tg
go filtrada per $go
logia$
dijous, 16 de juliol de 2020
^\w\w\w$
ana$
tat$
$
dimecres, 15 de juliol de 2020
adar$
ades$
era$
r$
$
dimarts, 14 de juliol de 2020
onar$
ostra$
uda$
var
dilluns, 13 de juliol de 2020
alsar$
alar$
asa$
at$
eina$
ejar$
eta$
or$
ornar$
diumenge, 12 de juliol de 2020
$vll filtrada per .{6}
$vll$ filtrada per .{6}
(ny|ll) filtrada per .{6}
^[mnsu][ae][tr][a][mnsu]
^[mnsu][i][mnsu][ae]\w[a]\w\w\w\w\w
^[mnsu][i][mnsu][ae]\w\w\w\w\w\w\w
at$
ema$
empre$
era$
ial$
ibar$
igne$
illa$
illar$
ino$
insar$
oixa$
or$
osc$
osta$
ou$
uixar$
ut$
nim$
rtil$
s$
ac$
fera$
dissabte, 11 de juliol de 2020
issa$
stic$
stica$
divendres, 10 de juliol de 2020
^[mnsu][ae][lsuaeio][ae]\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^[mnsu][ae][lsuaeio][ae]\w\w\w\w\w\w\w\w\w[a]$
^[mnsu][ae][tr][a][mnsu]
dijous, 09 de juliol de 2020
^\w\w\w\w\wcau$
dimecres, 08 de juliol de 2020
$a
$ab
$vs$v filtrada per esa$|isi$
$vsar
$vsar$
$vser$
$vsir$
$vz$v
$vzar$
$vzer$
$vzir$
\b[abc]
\b[abcd]
\b[abcde]
\b[abcdefg]
\w[a]
\w[abc]
\w[abcde]
\w[abcdefg]
\waa
ab
cas
casa
pis$v
tz
tz filtrada per tzaci
tz filtrada per tzaci|txador
tz filtrada per tzaci|tzador
ria$
dimarts, 07 de juliol de 2020
$vs$
$vs$ filtrada per $v$vs$
$vs$ filtrada per $v$vs$|itis$
al$
ar$
ent$
it$
nyig
ot$
ura$
urt$
ut$
ncia$
s$
dilluns, 06 de juliol de 2020
^-ada$
^-ata$
^[ae][rstmn][aeio]\w\w\w\w\w\w\w\w\w\wt$
^[ae][rstmn][aeio]d\w\w\w\w\w\w\w\w\wt$
^[ae][rstmn][aeio]d\w\w\w\w\w\wment$
^[mnsu][ae][mtrsxau][i]\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^[ns][ei]s\wt\w
^[ns][ei]t\ws\w
^[ns][ei]t\wt\w
^[ns]et\wt\w
^[ns]et\wt\w\w
^[ns]et\wt\w\w\w
^[ns]et\wt\w\w\w\w
^[rdv][ei][ln][e]\w\w$
^[rdv]\w[g[ei]na$
^[rdv]\w\w[ie]r[a]$
^[rdv]\w\w\w\wn
^[rdv]\w\w\w\wn$
^[rdv]\w\wed[a]$
^[rdv]\w\wid[a]$
^[rdv]\wg[ei]na$
^[rdv]\wm[e]n\w$
^[rdv]\wm[e]n\wr$
^[rdv]\wt[e]n\w$
^[rdv]\wt[e]n\wr$
^[rdv]\wt[e]na$
^[smnu][aei]\w[a]\w\wj\w\w$
^[smnu]\w\w[a]\w\wj
^[u]\w\wc$
^[ua]$c$v$c$c[e]$
^\[smnu]\w\w[a]\w\wj
^\w[i]\w[e]$
^\w[oi]\w[e]$
^\w\w$v\w$v$vs\w$
^\w\w\w[e]ma$
^\w\w\w[e]mar$
^\w\w\w[e]pa$
^\w\w\w[e]par$
^\w\w\w[a]\w[e]l$
^\w\w\w[a]\w[i]l$
^\w\w\w[a]\w[o]l$
^\w\w\w\w$v$vs\w$
^\w\w\w\w$v%vs\w$
^\wc\w\w\w\w[a][rt]a[rt]$
^a\wat\w\w\w[rdv]a$
^a\wat\w\w\w\wa
^ada$
^all\w$
^ata$
^d\w\w\w\war$
^d\w\w\war$
^m\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^r\wt[e]$
^s[aei]\w[a]\w\wj\w\w$
ata
model
sabadell
dissabte, 04 de juliol de 2020
\w*er
\w*er$
^ge
^gi
^j
tg
tg filtrada per atge$
tj
divendres, 03 de juliol de 2020
^u[aeio]
maca$
ui\w$
uir$
dijous, 02 de juliol de 2020
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\wt$
oma$
omar$
pica
dimecres, 01 de juliol de 2020
^\w\w\wmar$
abra$
aci$
af$
aio$
ajo$
amo$
ancla$
angui$
apo$
arb$
arm$
arnar$
arnic$
arp$
asc$
asp$
aspa$
aspar$
at$
ato$
av$
car$
cat$
ert$
ist$
bic$
bit$
car
cim$
cul
fia$
fon$
gul$
mbar
mbit
mpit
nim$
non
nul$
pat$
pol$
rmic$
rnic$
rtic$
ssia$
c$
n$
stica$
dimarts, 30 de juny de 2020
^\w\w\w\w\w\wd$
^cal
^cla
^cra
^fum
^pum
^qua
ant$
cal^
cla^
clas^
coberta
etge$
i^
lap$
maquet
ona$
pagin
rac$
r$
$
dilluns, 29 de juny de 2020
^$c$vs$c[ai]$c[iu]$c$
^t$c\w\w$
at$
ent$
int$
it$
its$
orci$
os$
pent$
za$
diumenge, 28 de juny de 2020
ell$
ia$
ica$
omba$
ut$
divendres, 26 de juny de 2020
^$v[rdv]$vc$c\wa\w$
^$v[rdv]$vc$c\wa\w\w$
^$v[rdv]$vc$c\wa\w\w\w$
^$v[rdv]$vc$c\wa\w\w\w\w$
^$v[rdv]$vt$c\wa\w$
^$vr$vc$c\wa$
^$vr$vc$c\wa\w$
^$vr$vc$c\wa\w\w$
^$vr$vc$c\wa\w\w\w$
^$vr$vc$c\wa\w\w\w\w$
^[aei]s[aeoi]$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][e][ie]\w[ei]$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][e][ie]\w[ei]\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][e][ie]\w[ei]\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][e][ie]\w[ei]\w\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][e][ie]\w[ei]\w\w\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aet]\we$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aet]\we\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aet]\we\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aet]\we\w\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aet]\we\w\w\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aetxm]\w[ei]\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aetxm]\w[ei]\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aetxm]\w[ei]\w\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aetxm]\we\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aetxm]\we\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aetxm]\we\w\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aetxm]\we\w\w\w\w$
^[iu][ns][iagts]$v\w$
^[iu][ns][iagts][mnsu]$v\w$
^[iu][ns][iagts][mnsu]\w\w$
^\w[abcot]\w[ice][aeiru]\w[aei]\w\w\w$
^\w[abcot]\w[ice]\w\w[aei]\w\w\w$
^\w[abcot]\w[ie][aeiru]\w[aei]\w\w\w$
^\w\ws$c$v\wu\w$
^ull[mnsu]
al$
als$
asi$
esa$
ic
ic$
or$
ui$
xtaasi$
xtasi$
dijous, 25 de juny de 2020
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aet]\w[i]
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aet]\w[i]\w\w$
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aet]\wir
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu][laeiucrgmndo][aet]\wit
^[bcdfghmnprstvx][i][mnsu]\w[aet]\w[i]\w\w$
^[bcdfghmnprstvx]i[mnsu]\w[aet]\wi
^[bcdfghmnprstvx]i[mnsu]\w[aet]\wi\w
^[bcdfghmnprstvx]i[mnsu]\w[aet]\wi\w\w
^[bcdfghmnprstvx]i[mnsu]\w[aet]\wi\w\w$
^[bcdfghmnprstvx]im\w[aet]\wi
^[bcdfghmnprstvx]im\w[aet]\wi\w
^[bcdfghmnprstvx]im\w[aet]\wi\w$
^[bcdfghmnprstvx]im\w[aet]\wi\w\w$
^[bcdfghmnprstvx]im\w[aet]\wi\w\w$ filtrada per ^[bcdfghmnprstvx]im\w[aet]\wi\w\w$
^\wnap\w$
^\wnap\w\w$
^\wnap\w\w\w$
^\wnap\w\w\w\w$
^deme\w\w$
^deme\w\w\w$
^deme\w\w\w\w$
^dre\w\w$
^dre\w\w\w
^dre\w\w\w$
^dre\w\w\w\w$
^ex\w[eocmldg]$
^ex\w[eocmldg]\w$
^ex\w[eocmldg]\w\w$
^ex\w[eocmldg]\w\w\w$
^ex\w[eocmldg]\w\ww$
^ex\w[eocmlg]\w$
^sea\w$
^sea\w\e$
^sea\w\w$
^sea\w\w\w$
^sot\w$
^sotar$
la cadena buida filtrada per ^[bcdfghmnprstvx]im\w[aet]\wi\w\w
la cadena buida filtrada per ^[bcdfghmnprstvx]im\w[aet]\wi\w\w$
tat$
dimecres, 24 de juny de 2020
^pr$v[cdpx]a[pb]
^pr$v[cdpx]a[pb] filtrada per ^pr$v[cdpx]a[pb]
erte$
gal
ia$
la cadena buida filtrada per ^pr$v[cdpx][a][pb]
la cadena buida filtrada per ^pr$v[cdpx]a[pb]
ment$
orci$
ors$
dimarts, 23 de juny de 2020
^\w\w\war$
ament$
ent$
rat$
dilluns, 22 de juny de 2020
OIDE
OIDE$
ODE
ODE$
ac$
altres$
ella$
it$
mir$
oide
ode
u
s$
$
s$
diumenge, 21 de juny de 2020
arxa$
arxar$
eig$
eix$
eixer$
er$
erdre$
es$
ir$
itzar$
mir$
ota$
xar$
s$
ixer$
dissabte, 20 de juny de 2020
aga$
ord$
um$
dijous, 18 de juny de 2020
EPTA$
ansa$
at$
caure$
corn
egua
engua
epta$
ex
mirar$
salt
ullar$
dimecres, 17 de juny de 2020
arbra$
arbrar$
arbre$
um$
dimarts, 16 de juny de 2020
alde$
ar$
arri$
aula$
aule$
aules$
aulo$
ble$
brer$
bs$
bs?
de$
eixa$
ell$
gria$
ida$
im$
ina$
it$
lde$
oble$
opa$
otat$
rat$
ria$
rri$
tat$
tent$
topa$
tria$
utat$
pid$
pit
ria$
$
dilluns, 15 de juny de 2020
-
ar$
lor$
lors$
mell$
oc$
opa$
diumenge, 14 de juny de 2020
It
It$
It&
TIM$
all$
ando$
andu$
any$
anys$
ci$
du$
faci$
it$
ivi$
ndo$
print$
riba$
tim$
t$
via$
s$
dissabte, 13 de juny de 2020
esta$
divendres, 12 de juny de 2020
egar$
wire
dijous, 11 de juny de 2020
^[en]ir$
^en
^en$ir
^enir$
^men
^per
^por
^pre
^sal
ara$
are$
ell$
ena$
ina$
oma$
ome$
ua$
a$
dimecres, 10 de juny de 2020
^pre
^pri
^pro
anvi$
ari$
asi$
ima$
ira$
n$
ria$
$
$
$
dimarts, 09 de juny de 2020
inar$
iular$
ular$
ular$ filtrada per iular$
ura$
dilluns, 08 de juny de 2020
alce$
alsa$
alse$
ala$
era$
obra$
obre$
tic$
$
diumenge, 07 de juny de 2020
$ul
axi$
enir$
entretenir
etge$
ilar$
ilo$
itja$
ot$
ul
ul$
cnica$
tic
dissabte, 06 de juny de 2020
able$
ancar$
at$
au$
ega$
egar$
era$
erda$
ida$
iltrar$
iltre$
ir$
ment$
olis$
ord$
ort$
orxa$
um$
un$
s
divendres, 05 de juny de 2020
ala$
ec$
endre$
tana$
ula$
um$
uma$
una$
mmum$
mum$
dijous, 04 de juny de 2020
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\war$
an$
ella$
ina$
osa$
s$
dimecres, 03 de juny de 2020
-*[aeiou].*[aeiou].*[aeiou].*[aeiou].*[aeiou].*
.*[aeiou].*[aeiou].*[aeiou].*[aeiou].*[aeiou].*
.*[iou].*[iou].*[iou].*[ae].*[ae].*
ala$
anca
ari$
cos$
cs$
ena$
ena%
era$
ible$
iro$
untar$
s$
dimarts, 02 de juny de 2020
ar
ar$
ar%
a$
aos$
eixa$
ent$
oma$
on$
osa$
dilluns, 01 de juny de 2020
$iru
$viru
ans$
ant$
ants$
ina$
olic$
viru
lic$
diumenge, 31 de maig de 2020
o$
mia$
dissabte, 30 de maig de 2020
als$
ant$
ble$
bre$
enci$
ensi$
ent$
enta$
itja$
lallunamentidera
osca$
ove$
divendres, 29 de maig de 2020
\Bl
\bl
\bl.+
^l
afa$
asa$
aza$
aa$
b$
era$
eres$
ista$
l
oc$
on$
s$
tat$
dijous, 28 de maig de 2020
$C$V$Cejar$
$c$v$cEJAR$
$c$v$cejam$
$c$v$cejar$
ensa$
ess$
essa$
esse
esse$
i$
ina$
ipi$
dimecres, 27 de maig de 2020
[aeiou]h[aeiou]
[aeiou]h[aeiou] filtrada per [aeiou]h[aeiou]
^$vh$v$
aire$
al$
ara$
assa$
en$
ent$
ern$
et$
ibri$
ibriar
ibris$
id$
im$
it$
la cadena buida filtrada per $vH$v
la cadena buida filtrada per $vh$v
la cadena buida filtrada per [aeiou]h[aeiou]
la cadena buida filtrada per ^$vh$v$
oig$
om$
on$
otx$
otxar$
tat$
uda$
ull$
ut$
$
n$
n$
dimarts, 26 de maig de 2020
ans$
asa$
at$
atge$
ats$
ent$
ern$
ert$
ible$
ida$
illa$
ina$
nat$
ort$
orta$
osa$
otge$
una$
ut$
$
ncia$
dilluns, 25 de maig de 2020
OSTRA
any$
ara$
atge$
ell$
enc$
ent$
eta$
foc$
fosc$
ia$
la cadena buida filtrada per OSTRA
nia$
mia$
nia$
diumenge, 24 de maig de 2020
any$
es$
s$
dissabte, 23 de maig de 2020
castell
castellmartell
ilca$
ilcar$
sid$
sit$
zid$
zit$
divendres, 22 de maig de 2020
Cullera
ec$
ejar$
ejar%
iu$
or$
sec$
ut$
lia$
dijous, 21 de maig de 2020
cat$
erd$
ert$
on$
tat$
ria$
mia$
n$
dimecres, 20 de maig de 2020
ant$
cel
cel$
deu$
ent$
enu$
sobretaula
usa$
nua$
dimarts, 19 de maig de 2020
able$
aire$
ora$
ore$
dilluns, 18 de maig de 2020
^S
^S filtrada per ^S
^s
^sa
ana$
era$
iure$
la cadena buida filtrada per ^S
la cadena buida filtrada per ^s
la cadena buida filtrada per s-
sera$
tana$
diumenge, 17 de maig de 2020
au$
eri$
imu$
ina$
ure$
uvi$
dissabte, 16 de maig de 2020
^.$
arbre$
at$
ia$
ida$
ida&
urar$
rtil
divendres, 15 de maig de 2020
(|^\w{1,2}u)$
.* filtrada per (|^\w{1,2}u)$
.*.*
a(.*)a$
acta$
acte$
aire$
alma$
alt$
altre$
ama$
atre$
b$
c$
d$
eig$
ers$
ers%
esta$
ia$
ida$
illa$
it$
la cadena buida filtrada per (|^\w{1,2}u)$
la cadena buida filtrada per /a(.*)a$
la cadena buida filtrada per /a??a$
la cadena buida filtrada per a(.*)
la cadena buida filtrada per a(.*)a
oc$
olta$
om$
ompra$
omprar$
on$
otge$
rd$
rr$
ss$
$
n$
dijous, 14 de maig de 2020
^intern
ord$
ort$
dimecres, 13 de maig de 2020
adra$
adrar$
agi$
al$
anc$
andra$
andre$
andres$
au$
colera
colic
clera
clic
eia$
emar$
emi$
ensa$
erra$
ers$
erta$
esa$
essa$
eta$
eure$
imar$
ist$
iure$
mar$
olta$
on$
ura$
$
dimarts, 12 de maig de 2020
acta$
acte$
al$
als$
alta$
alte$
altre$
anca$
b$
eda$
ella$
enjar$
erd$
erdre$
esta$
f$
mans$
m$
on$
stia$
ulla$
$
tal$
dilluns, 11 de maig de 2020
acta$
acte$
art$
ates$
cci$
ci$
eda$
eia$
et$
holamundo598je filtrada per 598
il$
incia$
i$
oc$
ordi$
orma$
ou$
n$
diumenge, 10 de maig de 2020
^d.*c.*
al$
al$ filtrada per \w{7}
am$
ans$
ant$
ella$
era$
eura$
eure$
il$ filtrada per \w{7}
indif
is$v$ filtrada per .{6}
ol$
or$
ort$
ulla$
ulles$
dissabte, 09 de maig de 2020
all$
esmeril
esmril
ia$
ofa$
opsia
ttica
ul$
psia
xia
divendres, 08 de maig de 2020
[][^]+[aeiou]bl
[][^]+[aeiou]bl
[][^]+[aeiou]bl
[][^]+[aeiou]bl
\b(bl)
ant$
bl
ea$
en$
endre$
era$
esa$
ho
put
puta\b
ru$
uit$
ult$
urro$
usca$
uscar$
ut[ae]\b
uta\b
dijous, 07 de maig de 2020
^sor
tic$
tic$
dimecres, 06 de maig de 2020
^man
atar$
dre$
estar$
ic$
man^
nestar$
ola$
ric$
ua$
dimarts, 05 de maig de 2020
art$
artit$
bi$
bia$
ei$
elcadamunt,cridaner,elcant,anar,alar filtrada per poema
elta$
erc$
erd$
erno$
erp$
erra$
erre$
ert$
erto$
essa$
e$
ici$
lta$
nada$
nari$
oca$
ona$
rbi$
rec$
rre$
rtit$
sert$
tici$
tit$
una$
urbi$
urt$
via$
vid$
bia$
ria$
vid$
dilluns, 04 de maig de 2020
.*nac$
^.i.$
^.n.$
^a.*na$
atge$
aula$
fa$
f$
ica$
it$
ol$
tol$
uina$
$
s$
s$
$
s$
diumenge, 03 de maig de 2020
ali$
alli$
aqui$
arga$
argues$
assa$
asso$
ata$
ati$
bra$
bre$
egui$
ema$
engruna
eri$
essar$
esso$
et$
eure$
imar$
it$
itat$
mbra$
mbre$
mbro$
mbru$
ola$
osca$
ubre$
uel$
ulcra$
ulcre$
dissabte, 02 de maig de 2020
ai$
aro$
aru$
ebra$
ebrar$
ero$
eru$
es$
iro$
iru$
itat$
mai$
ori$
oro$
oru$
otat$
pes$
rai$
res$
resignaci
tat$
uoat$
uru$
utat$
vori$
divendres, 01 de maig de 2020
at$
dijous, 30 d'abril de 2020
al$
alt$
ap$
api$
as$
eb
ei$
en$
ena$
es$
filo
i$
in$
is$
os$
osc$
pi$
ura$
us$
$
n$
dimecres, 29 d'abril de 2020
$v$vll filtrada per qu|gu
$vigu filtrada per qu|gu
$vill filtrada per qui|gui
$viny filtrada per qui|gui
$viny filtrada per qu|gu
$viqu filtrada per qu|gu
$virr filtrada per qui|gui
$virr filtrada per qu|gu
$viss
$viss filtrada per qui|gui
$vitg filtrada per qui|gui
$vitg filtrada per qu|gu
$vitx filtrada per qu|gu
entra
entra$
entre$
ge filtrada per ^ge
gue
gui
gi
ible$
ill$
ll$vi filtrada per ix
ll$vi filtrada per ix|aire|ig
ll$vi filtrada per ix|aire|ig|$vi$v
ncia$
orra$
orre$
orrer$
otge
qe
rr$vi
rr$vi filtrada per ix
ss$vi filtrada per ix
tg$vi filtrada per ix
tx$vi filtrada per ix
ncia$
s$
$
ncia$
rrer$
dimarts, 28 d'abril de 2020
$v$c$v$c$v$c
^$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$
^$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$
la cadena buida filtrada per $v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c
la cadena buida filtrada per ^$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$
or$
orni$
plena
plena$
una$
dilluns, 27 d'abril de 2020
'
-
-[^s]
al$
arga$
ari$
engua$
ibla$
ible$
il$
ilar$
itar$
obar$
osa$
s$
diumenge, 26 d'abril de 2020
$vc$
$vg$ filtrada per ig$
anc$
ancar$
ang
ang$
ent$
enta$
entar$
estanc$
iar$
lt$ filtrada per .{6}
lt$ filtrada per .{8}
osos$
senta
dissabte, 25 d'abril de 2020
^.$
ada$
ald$
aldar$
alt$
altar$
int$
ints$
it$
ol[td]$
penal$
uja$
s$
l
divendres, 24 d'abril de 2020
OU$
^.$
ada$
ec$
ecta$
ecte$
enda$
erra$
ins$
iren$
it$
orme$
ot$
ou$
ova$
um$
$
$
dijous, 23 d'abril de 2020
$ica
&ica
-ica
AN$
\w{14,}
\w{14,}n
\w{14}
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^uo*
a$
ala$
ales
an$
at$
egra$
egre$
elva$
enca$
ia$
ic$
ica
ica$
ica$ filtrada per esdrixoles
ima$
int$
it$
o$
oc$
ondre$
orar$
osa$
ot$
ova$
rat$
uda$
uit$
uo*
ura$
ixer$
ma$
pic$
dimecres, 22 d'abril de 2020
$ordi
Blaus$
Cam
it$
oll$
ona$
ordi$
ordia$
tessa$
nom$
rdia$
rica$
dimarts, 21 d'abril de 2020
$v+$c*$v+$c+e$ filtrada per [tpfc]
^$c*$v$c*[]$c+$v+$c+$v+$v*$ filtrada per [tpfc]
^$c*$v$c*$c+$v+$c+$v+$v*$
^$c*$v$c*$c+$v+$c+$v+$v*$ filtrada per [tpfc]
^$c*$v+$c+e$ filtrada per [tpfc]
^$c*[]$c+$v+$c+$v+$v*$ filtrada per [tpfc]
^$c*[]$c+$v+$c+$v+$v*$c$ filtrada per [tpfc]
^.$
ac$
ant$
asa$
eixi$
ent$
esta$
exi$
guapa
mare
oc$
ol$
on$
orma$
ort$
ura$
$c+$v+$c+$v+$v*$
dilluns, 20 d'abril de 2020
ap$
at$
att$
is$
ont$
ost$
s$
diumenge, 19 d'abril de 2020
able$
alta$
ana$
anar$
eguir$
eix$
ent$
ers$
es$
eta$
ia$
leitmotiv
orn$
cia$
ncia$
ssim$
dissabte, 18 d'abril de 2020
..e.e.e.e*
CANTAR
CANTAR$
CANTAR$
R$
SER$
^$c*$v$c+$v+re$
^$c*$v+$c+$v+$c+$v+re$
^$c*$v+$c+$v+re$ filtrada per ^[tpsfc]
^$c*$v+re$ filtrada per ^[tpsfc]
^..e.e.e.e*
ades$
arra$
as$
asol$
cert$
dins
e$
ena$
era$
ert$
gua$
ida$
ill$
ina$
ins
ira$
iu$
ol$
ora$
pas$
sol$
divendres, 17 d'abril de 2020
an$
ant$
ar
ar$
erva$
ervan$
ia$
iure
nes$
om$
ortir$
paraule
urtir$
xiuxiueig
dijous, 16 d'abril de 2020
^gat
^man
^mani
^mir
ada$
ada&
ades$
ai$
any$
at$
ebra$
ebre$
ena$
erba$
erbe$
erva$
eufria
funeral
gada$
gada&
gat^
ill$
its$
lany$
llac$
llet$
mi^
mir^
mni$
ni$
oira$
ol$
omni$
ona$
ons$
op$
ot$
ova$
ria$
ria&
riu$
sol$
tir$
tot$
uena$
un$
und$
$
ria$
ria$
ria$
$
ria$
ria$
s$
ria$
dimecres, 15 d'abril de 2020
air$
anya$
ara
ara$
are$
asa$
at$
au$
den$
en$
era$
erar$
esa$
esma$
iden$
la cadena buida filtrada per are
la cadena buida filtrada per onta
la cadena buida filtrada per onta$
mare$
nta$
ona$
ons$
onta$
ot$
tesa$
tesa&
urta$
vot$
vui$
stic$
dimarts, 14 d'abril de 2020
$a
$ag
$aga
&aga
al$
any$
ana$
ar$
at$
avid$
en$
ent$
es$
es&
estra$
idra$
la cadena buida filtrada per $aga
or$
pastanaga
bit$
vid$
ptic&
fan&
ria$
dilluns, 13 d'abril de 2020
$cx filtrada per tx|x$
^x
al$
ara$
are$
cal$
ena$
inta$
ir$
mal$
ut$
diumenge, 12 d'abril de 2020
at$
er$
es$
ici$
ind$
int$
oig$
ora$
orni$
otx$
otxar$
rella$
s$
dissabte, 11 d'abril de 2020
agre$
asa$
assa$
ent$
era$
eta$
ia$
ist$
it$
is$
ment$
oca$
ona$
ora$
ot$
oure$
ut$
utxa$
ncia$
divendres, 10 d'abril de 2020
^\w\w\w\wiu$
^\w\w\wiu$
^\w\w\wius$
^p\w\w\wiu$
^p\w\wiu$
anta$
asa$
aa$
ci$
ell$
eta$
ici$
inga$
ir$
isi$
iu$
mantenir$
ot$
ut$
uts$
stol$
dijous, 09 d'abril de 2020
agi$
aix$
all$
an$
any$
ar$
ara$
ari$
aris$
asa$
a$
aa$
ego$
el$
els$
ena$
enci$
ensi$
ensi&
ent$
er$
esa$
et$
ill$
ina$
inar$
iri$
iu$
ma&
nar$
nari$
on$
ona$
ons$
ont$
ora$
osa$
osar$
quena$
ud$
uena$
uma&
ust$
ut$
$
bic$
s
s$
vic$
$
dimecres, 08 d'abril de 2020
ar$
ari$
arrenjament
confinament
dent$
ela$
ell$
ella$
em$
ent$
ero$
ill$
ima$
ina$
inya$
it$
ora$
tent$
dimarts, 07 d'abril de 2020
ap$
ar$
dor$
e3stra$
ec$ filtrada per Sense accent
egra&
egre&
ell$
ena$
ero$
estra$
estre$
eu$ filtrada per Sense accent
ibre$
ina$
i$
la cadena buida filtrada per onta$
leix$
oa$
ont&
onta$
onta&
onte&
ontes&
rada$
s$
tar$
uc$
x$
cia$
cia$
cie$
cies$
gre&
gra&
gre&
gres&
fer$
$
dilluns, 06 d'abril de 2020
ENA$
IDA$
^b
^l
acrstic
eina$
ena$
ida$
diumenge, 05 d'abril de 2020
alla$
argar$
et$
per$
dissabte, 04 d'abril de 2020
ada$
igar$
il$
divendres, 03 d'abril de 2020
alt$
ani$
esa$
iura$
iure$
ola$
pet
rot
ubna$
ucna$
ucne$
uda$
ugna$
ugnar$
umna$
umne$
umpna$
umpne$
unna$
unne$
upna$
ura$
utna$
stic$
dijous, 02 d'abril de 2020
avis$
dieta
en$
ens$
era
era$
esa$
il$
illa$
in$
ina$
magr
otis$
otis&
regim
tal
dimecres, 01 d'abril de 2020
^del
^delca
^gat
ada$
aia$
ana$
anal$
ans$
coll$
dat$
eal$
estra$
eu$
ial$
ic$
ics$
itat$
llada$
mal$
mentre
nada$
nal$
oal$
oll$
ou$
pandereta
pat$
pitat$
rial$
sou$
stra$
tat$
titat$
ual$
nom$
dimarts, 31 de mar de 2020
[a].*[e].*[i].*[o].*
^tra
ea$
erla$
erlar$
ina$
lea$
oc$
ort$
ostra$
ostrar$
ostre$
ostres$
quea$
tra$
tra^
uea$
quea$
dilluns, 30 de mar de 2020
ari$
enge$
enja$
ible$
iblr$
ment$
diumenge, 29 de mar de 2020
alta$
ap$
at$
ats$
ena$
ic$
illa$
ona$
ud$
ul$
ull$
ut$
dissabte, 28 de mar de 2020
aben$
abre$
abtr$
ant$
aven$
era$
ern$
ics$
il$
il$ filtrada per Sense accent
int$
ompli$
omplir$
omplo$
orar$
plir$
trobat
ull$
lia$
lia@
divendres, 27 de mar de 2020
ador$
ble$
dor$
efla$
eien$
ida$
or$
osos$
rida$
tric$
s$
dijous, 26 de mar de 2020
$unya
ada$
ap$
batll
cantar
ell$
era$
ere$
erra$
erre$
oc$
op$
ot$
oure$
pa$
par$
rada$
unya$
unyar$
uple$
ut$
dimecres, 25 de mar de 2020
ada$
adormit
al$
altra$
altre$
arga$
at$
ell$
era$
ill$
isar$
oca$
ocar$
or$
s'haadormit
ut$
cil$
dimarts, 24 de mar de 2020
a$
ac$
al$
amo$
ampa$
ans$
ant$
ants$
ap$
ari$
at$
atari
ent$
era$
eta$
is$
i$
mal$
ol$
oma$
ona$
q[^u]
q[^u]
sar$
ual$
usta$
$
ncia$
ncia$
s$
s$
s$
dilluns, 23 de mar de 2020
Ig$
Itx$
ab$
acta$
ada$
al$
ana$
ap$
a$
ec$
ella$
ena$
enar$
eta$
eu$
f$
ig$
ina$
itx$
oci$
odo$
ona$
orta$
oto$
pregones filtrada per ones
ua
urpa$
$
s$
s$
s$
u$
diumenge, 22 de mar de 2020
ada$
al$
als$
ana$
ans$
ansa$
ana$
at$
aula$
ci$
dar$
ege$
er$
eta$
etge$
inat$
mer$
oca$
ocar$
ode$
os$
o$
tar$
usta$
ustar$
cim$
cima$
ssim$
ssima$
s$
lia$
dissabte, 21 de mar de 2020
ar$
at$
ella$
era$
ic$
ig$
jar$
or$
divendres, 20 de mar de 2020
an$
eta$
usa$
dijous, 19 de mar de 2020
^\w\w\w\wnina$
^m
illa$
mit$
dimecres, 18 de mar de 2020
ada$
age$
alla$
altra$
altrar$
altre$
am$
ampar$
anpar$
ansar$
asa$
ate$
ater$
atge$
aa$
dent
dent$
dental$
ele$
ena$
ent$
era$
ere$
eri$
esa$
et$
ia$
ici$
ics$
ida$
il$
irus$
ix$
ment$
ona
ona$
s$
t$
ugar$
um$
urna$
x$
ter$
$
rit$
$
$
ria$
s$
dimarts, 17 de mar de 2020
ant$
arra$
arre$
arri$
arro$
arru$
era$
err$
erra$
erre$
erri$
erro$
icta$
ipta$
rra$
rre$
rri$
rro$
rru$
dilluns, 16 de mar de 2020
agi filtrada per i$
alla$
ano$
asi$
asic$
atic$
cent$
ent$
enta$
era$
essa$
fragil filtrada per i$
gant$
gil filtrada per gil$
gil$
gil$ filtrada per gil$
i$
la cadena buida filtrada per gil$
la cadena buida filtrada per i$
m$
ou$
tic filtrada per i$
si$
sic$
tic$
diumenge, 15 de mar de 2020
CANTAT
FCIL
FCIL filtrada per il$
PROVa
aCIL
able$
acil
assos$
a$
clssic filtrada per ic$
c$
ema$
fcil filtrada per asic$
istra$
istre$
la cadena buida filtrada per asic$
la cadena buida filtrada per i$
la cadena buida filtrada per il$
la cadena buida filtrada per cil$
obra$
obre$
ol$
oma$
ome$
simptic
sol$
s$
s$
s$
dissabte, 14 de mar de 2020
$c$ca
$c$ca$
$ca$c$
$cai$
$ce$c$
$ci$c$
$ci$
$co$c$
$cu$c
$cu$c$
AT$
ScSca
^ra
^re
^ri
^rim
^ro
a$ca$
a$ce$c$
a$ce$v$
a$va$
adi$
al$
an$
ant$
any$
asc$
asg$
at$
ce$c$
dicta$
dicte$
e$c$
e$c$c$
e$ca$
e$cat$
e$ci$
ell$
emp$
emps$
er$
era$
erso$
esa$
i$ca$
i$cu$
i$cu$c$
idu$
idus$
illa$
ir$
nombre
o$c$ce$c$
o$ca$
ol$
ola$
ori$
tud$
u$ca$
ui$c$
lia$
$
$
divendres, 13 de mar de 2020
al$
dat$
egua$
is$
tat$
utxa$
$
a
s$
dijous, 12 de mar de 2020
ari$
eta$
germ
germa
germ
ia$
ilar$
ir$
omo$
opa$
ori$
dimecres, 11 de mar de 2020
alla$
any$
ap$
at$
em$
emplar$
ens$
erar$
ern$
idra$
idre$
oll$
oltar$
osc$
ric$
roc$
ruc$
ul$
ultar$
utxa$
uxa$
tica$
bil$
s$
dimarts, 10 de mar de 2020
#naima#
Naima
ant$
arda$
at$
ut$
dilluns, 09 de mar de 2020
^i
ai$
at$
au$
ei$
enta$
enten$
eu$
icia$
iu$
i$
i$
i$
i$
i$
i$
oi$
otllo$
ou$
ui$
uu$
u$
cia$
diumenge, 08 de mar de 2020
al$
ap$
at$
ere$
ern$
ol$
s$
dissabte, 07 de mar de 2020
albada$
at$
bada$
badar$
enyora$
enyorar$
ern$
oda$
rialles$
uta$
divendres, 06 de mar de 2020
^\w\w\wsol$
all$
anc$
ant$
asa$
ase$
au$
esa$
grama
ina$
la cadena buida filtrada per grama
o$c$
om$
ons$
ot$
ual
ual$
uidar$
uit$
uitar$
unar$
$
$
$
$
dijous, 05 de mar de 2020
$ot
$u
$ut
$
$
$t
^ut
ai
alla$
alles$
ant$
ao
ap$
ar$
as$
at$
au
ci$
coll$
ea
ei$
eix$
eo
ere$
estimar
eu
eu$
fer$
ge
gros
guir$
hola
ima$
irus$
iu
marc
ment$
natx
oa
oi
oll$
on$
orra$
orres$
osa$
ou
ou$
sabut
tat$
uca$
ui
ul$
ut$
x filtrada per tx
dia$
mia$
$
ntima$
$
$
s$
e
i
dimecres, 04 de mar de 2020
^.om.$
^.om..$
^.om..r$
ati$
empla$
emplar$
emple$
ina$
ins$
nega$
om
turuf
ut$
$
dimarts, 03 de mar de 2020
[]$c+$v$c+$v$c*
^$c*$v+$c*[]$c+$v$c+$v$c*
^$c*$v+[bdgjlmnv]*[]$c+$v$c+$v$c*
^[ae]$c+$v$c+$v$c*
^[]$c+$v$c+$v$c*
^\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w$
^a
^a filtrada per ment$
^d$v
^d$v[bdgjlmnrv]
ci$
ida$
i$
la cadena buida filtrada per ment$
mi$
ni$
ombo$
si$
dilluns, 02 de mar de 2020
$ina
am$
ba$
ca$
enta$
ep$
esar$
hom$
ina$
mell$
nell$
oc$
og$
om$
op$
orra$
orre$
pa$
pam$
pan$
ram$
rram$
rrell$
up$
pid$
diumenge, 01 de mar de 2020
casa
nim$
dissabte, 29 de febrer de 2020
any$
eta$
it$
ud$
udar$
udi$
u
nim$
n$
dia$
divendres, 28 de febrer de 2020
^z
blav*
rac$
rag
rag$
dijous, 27 de febrer de 2020
^mas
^mas\w\w\w\w\w$
al$
arga$
argar$
entir$
ern$
mal$
nal$
dimecres, 26 de febrer de 2020
COTXE
^$c*$v+$c*$v+$c+ar$ filtrada per []
^$c*$v+$c+ar$
ar$ filtrada per []
etre$
flor
ina$
itir$
osta$
ostra$
tir$
fol$
$
dimarts, 25 de febrer de 2020
anta$
bat$
bre$
bres$
deu$
enta$
eu$
fong$
in$
inal$
int$
mbre$
dilluns, 24 de febrer de 2020
Ona
^$c$V$c$v$cre$
^$c$V$c$vre$
^$c$v$c$v$cre$
^$c$v$c$vure$
^$c+$V+$c+$v+re$
^[traidor][traidor][traidor][traidor][traidor]$
e$
it$
oda$
ons$
posar
xi
nic$
diumenge, 23 de febrer de 2020
^[orgasm][orgasm][m][orgasm][s]$
^[orgasm][orgasm][orgasm][orgasm][orgasm]$
^[ronca][ronca][r][ronca]$
^[ronca][ronca][ronca][a]$
^[s][orgam][orgam][orgam][orgam]$
al$
as$
ers$
er$
er$
ini$
s'estmorintelmn
vel
vel filtrada per vel
vel$
vel%
vel&
vel-
s$
dissabte, 22 de febrer de 2020
^[resac][resac][resac][resac]$
^[v][a][iand][iand][iand][iand]$
ova$
ovar$
divendres, 21 de febrer de 2020
[^i$c]t?x$
[^i]x
[^i]x$
[^i]xar
[aeou]t?x$
[aeou]x$c?$
[bdeghijlmnrv][][bdeghijlmnrv]$v[bdeghijlmnrv]$v$ filtrada per i$
[]$c*$v$c+$v$
[]$c*$v$c+$v$ filtrada per i$
^[resac][resac][resac][resac][][][resac]$
^[resac][resac][resac][resac][resac]$
^[resac][resac][resac][resac][resac][][resac]$
^[resac][resac][resac][resac][resac][resac][resac]$
anta$
antar$
dijous, 20 de febrer de 2020
^$c$v$car$
^$c$vcar$
^$c*$v$c+$v$car$
^$c*$v$c+$vcar$
^$c*o$
^$c+$v$c*car$
^$c+$vcar$
^[c][e]
^[vb]e
^[vb]e$c*$
^[vb]e$c*a$
^[][ae]
^[c][ae]
^ce
^e
^hin
^hini
^in
^ini
^ni
^nini
^parpar
^parper
^perpar
^perper
^sa
^sas
^sassa
^sasse
^sa
^se
^ses
^sessa
^sesse
^se
^si
^a
^c
ca$
caca$
car$
eces$
ess[ae]$
essa$
ea$
inar$
ini$
nar$
ni$
ova$
que$
queca$
ss[ae]$
ssar$
ssi$
ssir$
upa$
upar$
dimecres, 19 de febrer de 2020
^[cursati][cursati][cursati][t][cursati][c][cursati]$
^[cursati][u][cursati][t][cursati][c]$
^[cursati][cursati][cursati][cursati][cursati]$
^[cursati][cursati][t][cursati][r]$
^[m][oixna][i][oixna][oixna]$
^[s][cursati][cursati][cursati][cursati][cursati]$
aga$
guo
ge
gi
dimarts, 18 de febrer de 2020
^[otman][a][otman][otman][o]$
^idiot
^imbec
^imbc
all$
dilluns, 17 de febrer de 2020
Gat
Sa
^para
^porta
aga$
agar$
ari$
eda$
ini$
lini,$
ombra$
ora$
sa
tic$
.$
.$ filtrada per .{6}
u$
diumenge, 16 de febrer de 2020
^fl.*
el$
es$
etxa$
ida$
irar$
iro$
iu$
ota$
ova$
oves$
ura$
cil$
dissabte, 15 de febrer de 2020
^[briat][briat][briat][briat][briat]$
^[briat][briat][briat][briat][briat][briat][briat]$
^[briat][i][briat][briat][r]$
^[c][lis][t][o][lis][lis][lis]$
^[coltis][coltis][c][coltis]$
^[coltis][coltis][coltis][coltis]$
^[coltis][coltis][coltis][coltis][coltis]$
^[e][imbl][o][imbl]$
^[imbleo][i][imbleo][imbleo]$
^[l][rultia][u][rultia][t][rultia][rltia]$
^[levant][e][levant][a][levant]$
^[levant][levant][l][levant]$
^[magird][magird][magird][magird]$
^[magird][magird][magird][magird][magird]$
^[magird][magird][magird][magird][magird][magird]$
^[magird][magird][magird][magird][magird][magird][magird]$
^[o][coltis][coltis][coltis]$
^[rultia][rultia][rultia][rultia]$
^[rultia][rultia][rultia][rultia][rultia]$
^[rultia][rultia][rultia][rultia][rultia][rultia]$
^[rultia][rultia][rultia][u][rultia][rultia][rltia]$
^[t][briat][briat][a][briat]$
ai
angar$
pel
divendres, 14 de febrer de 2020
..eu..
..eu.. filtrada per eu$v
^[a][mailbs][mailbs][mailbs][m][mailbs][mailbs]$
^[a][queli][queli][queli][queli][x]$
^[mailbs][mailbs][l][mailbs][mailbs]$
^[mailbs][mailbs][mailbs][mailbs][mailbs]$
^[mailbs][mailbs][mailbs][mailbs][mailbs][mailbs]$
^[qexa][u][qexa][i][qexa][qexa][l]$
^[quelixa][quelixa][quelixa][quelixa]$
^[s][mailbs][mailbs][mailbs][m][mailbs]$
^[s][mailbs][mailbs][mailbs][mailbs][mailbs]$
al$
alt$
era$
essar$
esso$
ncia$
dijous, 13 de febrer de 2020
^xa
^xa filtrada per tx$
^xe
^xi
^xo
^xu
glif
inicial$
inicial$ filtrada per inicial$
oix$
talo
tx
tx filtrada per tx$
txu
dimecres, 12 de febrer de 2020
^[feanid][feanid][feanid][f]$
^[feanid][feanid][feanid][feani][feani]$
^[feanid][feanid][feanid][feani][feani][feani][feani]$
^he
abat$
b$
bat$
cabat$
d$
era$
esa$
est$
ets$
olvidat
ovlidat
pat$
plvidat
ure$
vidu$
dimarts, 11 de febrer de 2020
Martinez
^[dorna][dorna][dorna][dorna][dorna][dorna]$
^[dorna][dorna][dorna][dorna][dorna][dorna][dorna]$
ainhoa filtrada per noa
ainhoa filtrada per oa
au
cara
ce
eu
eure$
ss
tx
ua
ui
ui filtrada per qui
dilluns, 10 de febrer de 2020
^[b][atle][atle][atle]$
^[batl][batl][batl][batl][e]$
^[batle][batle][batle][batle][batle]$
^[d][odelr][odelr][m][a][odelr]$
^[m][odela][r][odela][odela]$
^[mdelr][o][mdelr][a][mdelr]$
^[modelar][modelar][modelar][modelar]$
^[modelar][modelar][modelar][modelar][modelar]$
ani$
aula$
aviat
cami
ensa$
ena$
epicentre
permuta
tani$
diumenge, 09 de febrer de 2020
ama$
amba$
ambar$
ambe$
el$
erar$
oli$
on$
ona$
ont$
ua$
uix$
n$
dissabte, 08 de febrer de 2020
$ci$c filtrada per .{5}
$ci$c filtrada per .{6}
$co$ filtrada per .{6}
^[templr][templr][templr][templr]$
^[templr][templr][templr][templr][templr]$
^[templr][templr][templr][templr][templr][templr]$
ai$
ai$ filtrada per .{5}
all$
ana$
anar$
anc$
ang$
asa$
au$
ecte$
ei$c filtrada per .{6}
ema$
ers$
esa$
i$ filtrada per ."6|
i$ filtrada per .{6}
i$c filtrada per .{6}
illi$
iro$
iruo$
irus$
isc$
ona$
ou$
uc$
um$
ur?$ filtrada per .{6}
ut$
rflua$
til$
divendres, 07 de febrer de 2020
^[][a][gerraul][gerraul][gerraul]$
^[][e][gerraul][gerraul][gerraul][a]$
^[][gerraul][gerraul][gerraul][gerraul][l]$
^[a][gerraul][gerraul][gerraul][gerraul][gerrau]$
^[enciam][a][][enciam][][c]$
^[enciam][enciam][][enciam][][enciam]$
^[enciam][enciam][][m][][enciam]$
^[gerraul][gerraul][gerraul][gerraul][gerraul]$
^[gerraul][gerraul][gerraul][gerraul][gerraul][gerrau]$
^boca
^cara
^front
ari$
cami
casa
clim
drom
est$
h
ida$
dijous, 06 de febrer de 2020
^[rindab][a][][rindab][][i]$
^[rindab][rindab][][rindab][][rindab]$
^[rindab][rindab][a][rindab][d][rindab]$
^[rindab][rindab][rindab][rindab][rindab][rindab]$
^[rindb][a][][rindb][][rindb]$
cami
erso$
garita$
itu$
rita$
ux$
s$
dimecres, 05 de febrer de 2020
$v$v filtrada per $vi|$vu|qu|gu
$vi|$vu
$vi|$vu filtrada per qu|gu
$vi|$vu filtrada per qu|gu|au
$vi|$vu filtrada per qu|gu|au|$v$v$v
^[a][mleota][mleota][mleota]$
^[bastiu][bastiu][bastiu]$
^[bastiu][bastiu][bastiu][bastiu]$
^[bastiu][bastiu][bastiu][bastiu][bastiu]$
^[bastiu][bastiu][bastiu][bastiu][bastiu][bastiu]$
^[d][mtriad[triad][a][triad]$
^[m][meitat][meitat][meitat]$
^[meitat][t][meitat][m]$
^[merati][m][merati][r][merati][t]$
^[merati][merati][merati][merati][merati][merati]$
^[mleota][mleota][mleota][mleota]$
^[mtriad[triad][triad][triad]$
^[mtriad][triad][triad][triad]$
^[triad][mtriad[triad][triad][triad]$
^[triad][mtriad[triad][triad][triad][triad]$
^a[mtriad][triad][triad]$
^a[triad][triad][triad]$
^a[mleota][mleota][mleota]$
^d[mtriad][triad]a[triad]$
^r[mtriad][triad][triad]$
ae|ao|ea|eo|oa|oe
ao|ea|eo|oa|oe
ar$
ari$
arro$
at$
cami
ent$
enta$
est$
esta$
ici$
undi$
ur$
s$
dimarts, 04 de febrer de 2020
CAMI
^[ecord][ecord][ecord]r[ecord]$
^[nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg]$
^[nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg]$
^[nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg]$
^[nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisec]$
^[nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisecrg][nisec]
^[nseg][i][nseg]c[nseg]r$
^[palruc][palruc][palruc][palruc][palruc][palruc]$
^[record][record][record][record]$
^[record][record][record][record][record]$
^[record][record][record]r[record]$
^[romn][romn][romn]a$
^[romna][romna][romna]a$
^c[record][record][record][record]$
alda$
alde$
alsa$
alsar$
ans$
camio
cami
casa
ent$
est$
esta$
gan$
$
stic$
$
dilluns, 03 de febrer de 2020
[aeiou]x$
[].+[aeiou]x$
^o[stenor][stenor][stenor]$
ari$
casa
enda$
illa$
oni$
onra$
tud$
tut$
s$
diumenge, 02 de febrer de 2020
Era$
Era&
^[antrua][antrua][antrua][antrua][antrua]$
^[duesal][duesal][duesal][duesal]$
^[duesal][duesal][duesal][duesal]$
^[duesal][duesal][duesal][duesal][duesal]$
^[duesal][duesal][duesal][duesal][duesal][duesal]$
^[o][prer][prer][prer][a]$
^[raper][raper][raper][raper]o$
^[rapero][rapero][rapero][rapero][rapero][rapero]$
^[regop][regop][regop][regop][regop]$
^[regop][regop][regop][regop][regop][regop]$
^[rigtas][rigtas][rigtas][rigtas][rigtas]$
^[roper][roper][roper][roper]a$
^o[rper][rper][rper]a$
^p[raer][raer][raer][o]$
^p[raer][raer][raer]o$
^s[rigt][rigt][rigt]a$
^[rper][rper][rper]a$
era$
ora$
dissabte, 01 de febrer de 2020
^[caldf][caldf][caldf][caldf][caldf][caldf]$
^[caldf][caldf][caldf][caldf][caldf][caldf][caldf]$
^[eporar][eporar][eporar][eporar][eporar]$
^[eporar][eporar][eporar][eporar][eporar][eporar]$
^[rejua][rejua][rejua]t$
^[trejua][trejua][trejua][trejua][trejua][trejua]$
^[trejua][trejua][trejua]ja[trejua]$
^a[caldf][caldf]a[caldf][caldf]$
^a[trej]u[trej]$
^a[treju][treju]$
ert$
dimarts, 31 de desembre de 2019
[].*ada$
ig$
ig$ filtrada per eig
la cadena buida filtrada per Nm
nm
tic$
ctic$
ctric$
dilluns, 30 de desembre de 2019
enda$
gim$
diumenge, 29 de desembre de 2019
ada$
ansa$
ana$
duir$
ort$
uida$
uidar$
uide$
dia$
dissabte, 28 de desembre de 2019
ac$
altres$
ant$
atsu
atzu
eixa$
estra$
estre$
olt$
olta$
orra$
osa$
osar$
tsu
uta$
$
divendres, 27 de desembre de 2019
alla$
a$
cap
ebre$
eja$
erra$
erre$
eta$
hora$
oda$
odes$
ora$
orra$
ud$
ull$
ulo$
tic$
tics$
dijous, 26 de desembre de 2019
$vssa$
^$v
^m
^r
ar$
oni$
$|a$
dimecres, 25 de desembre de 2019
ada$
era$
um$
dimarts, 24 de desembre de 2019
adar$
adi$
adis$
anc$
ari$
at$
os$
osa$
llula$
pia$
dilluns, 23 de desembre de 2019
$vir
$vir filtrada per quir$|guir$
$vir$ filtrada per quir$|guir$
^\w\wcent$
^\w\went$
^mos
air$ filtrada per quir$|guir$
air$|uir$ filtrada per quir$|guir$
atge$
eir$ filtrada per quir$|guir$
ima$
oir$ filtrada per quir$|guir$
ol$
diumenge, 22 de desembre de 2019
ar$
em$
en$
gia$
ia$
is$
i$
ogia$
ons$
ot$
$
s$
s$
$
dissabte, 21 de desembre de 2019
...
[e-z]..
[e-z].....
^[]e-o].....$
^[]e-z].....$
^[a-b].......$
^[a-c]......$
^[a-c].......$
^[a-d]......$
^[a-e]......$
^[c-d].......$
^[c-e].......$
^[d-f]......$
^[d-h]......$
^[e-h].......$
^[e-z].....$
^[i-l].......$
^[i-o]......$
^[i-o].......$
^[i-p].......$
^[i-q]......$
^[i-r]......$
^[p-t].......$
^[p-u].......$
^[p-z].....$
^[r-v]......$
^[r-z]......$
^[u-z].......$
ana$
e..
onsa$
divendres, 20 de desembre de 2019
opa$
opar$
dijous, 19 de desembre de 2019
[]...$c$
[]...$c$ filtrada per c$
[]....$v$ filtrada per c$
[].....$ filtrada per ica$
pardalera
mer$
dimecres, 18 de desembre de 2019
^a
^e
^he
^hi$v
^hu
^hui
^i
^iu
^o
^u
^ui
ai$
ala$
all$
alt$
at$
ella$
er$
esta$
eu$
ies$
la$
tic$
dimarts, 17 de desembre de 2019
^foto
ang$
at$
ici$
on$
sobresalt
sobressalt
uda$
uda%
n$
n$ filtrada per n$
$
?
rid$
rit$
n$
dilluns, 16 de desembre de 2019
extravenir
venir
diumenge, 15 de desembre de 2019
agi$
aig$
edemride$
efem
efemride
erra$
erres$
ir$
um$
um&
ncia$
ctic$
ctric$
tica$
dissabte, 14 de desembre de 2019
til$
divendres, 13 de desembre de 2019
i$
unt$
$
$
dijous, 12 de desembre de 2019
avi
avir$
ex$
dimecres, 11 de desembre de 2019
ans$
arros
cla$
em$
nia
onia
opi$
tos
tus
dimarts, 10 de desembre de 2019
assa
ata
la cadena buida filtrada per Geminacions
onya$
ta
dilluns, 09 de desembre de 2019
$cc$ filtrada per rc
$cd$ filtrada per rd
nd$
diumenge, 08 de desembre de 2019
^w
dissabte, 07 de desembre de 2019
ana$
eixa$
ixer$
divendres, 06 de desembre de 2019
idra$
idrar$
ol$
dijous, 05 de desembre de 2019
Pleca
ai$
aio$
arge$
arja$
arjar$
at$
b$
canc
canets
cans
can
ega$
eixen$
f*f
f.*f
ida$
ifi$
iga$
ino$
ique$
la cadena buida filtrada per f*f
pleca
pledeca
standaround
uny$
dimecres, 04 de desembre de 2019
aos$
uidor$
uit$
dimarts, 03 de desembre de 2019
^s$
bru
la cadena buida filtrada per bru
rrim$
s$
dilluns, 02 de desembre de 2019
la cadena buida filtrada per Queralt
diumenge, 01 de desembre de 2019
$
$
dissabte, 30 de novembre de 2019
(rtipsdfghjklzxcvbnm)$
(r|t|i|p|s|d|f|g|h|j|k|l|z|x|c|v|b|n|m)$
^(r|t|i|p|s|d|f|g|h|j|k|l|z|x|c|v|b|n|m)$
^w\w\w\$
ai$
arma$
arme$
car$
ega$
geneta
gues$
ida$
iga$
igua$
igues$
ino$
ir$
lar$
ub$
ud$
ut$
w/w/w/o$
w/w/w/$
w\w\w\$
$
divendres, 29 de novembre de 2019
apa$
at$
ca
cat$
cu filtrada per cu$v
ele$
ern$
ern?
eta$
gia$
gue
ia$
ino$
lar$
orta$
tia$
dijous, 28 de novembre de 2019
$c$ filtrada per []
$c$ filtrada per []|s$
$c$ filtrada per []|s$|^a
$c$ filtrada per []|s$|
$cx filtrada per tx|x$
$v$ filtrada per []
$v$v$ filtrada per []|u$|i$
$vi...tj|$vu...tj|$vi...ny|$vu...ny filtrada per que|qui|gue|gui|ix
$vi..[tg|tj|ny]|$vu..[tg|tj|ny] filtrada per que|qui|gue|gui|ix
$vi..ll|$vu..ll
$vi..ll|$vu..ll filtrada per que|qui|gue|gui|ix
$vi..tg|$vu..tg|$vi..tj|$vu..tj|$vi..ny|$vu..ny filtrada per que|qui|gue|gui|ix
$vi.tj|$vu.tj|$vi.ny|$vu.ny filtrada per que|qui|gue|gui|ix
$vill|$vull
$vill|$vull filtrada per gue|gui|que|qui|ix
[](.|..|..|...)$c$
[](.|..|..|...)$c$ filtrada per s$|$v$v$
^he
^x
am$
an$
ei$
eu$
futbol
guarderia$
uc$
ut$
$
$
dimecres, 27 de novembre de 2019
esa$
dimarts, 26 de novembre de 2019
co filtrada per q|g
cu filtrada per cu$v
cu filtrada per cuv
enca$
era$
ga
ga filtrada per ^ga
go filtrada per ^ga
go filtrada per ^go
gu$c
gue
gui
onu$
qua$
que|qui
qui
cia$
dilluns, 25 de novembre de 2019
gat$
gua
gua$
guo
gu
diumenge, 24 de novembre de 2019
acte$
aga$
orta$
refer
ulla$
ullar$
uro$
ut$
dissabte, 23 de novembre de 2019
ECRA$
ECRes$
ana$
ardar$
ebra$
ecra$
ecre$
ecres$
edra$
efra$
egra$
elra$
emra$
enra$
era$
eras$
eres$
etra$
eura$
ida$
mana$
ot$
tic$
divendres, 22 de novembre de 2019
$cge filtrada per tge
[ae]r[]
[s]r[]
ans$
ia$
ibar$
illa$
ol$
salpar
stic$
dijous, 21 de novembre de 2019
$c$c$c
$cir$
(casa|pis)
Cap
Gsol
Treballar
[aeiou]r$
^$c*ar$
aga$
aqu(st|ix|ll)
aqu(st|ix|ll).^[*]
ar$
cantar
diu$
donar
espontnia
ica$
icar$
ir$
la cadena buida filtrada per aqu(st|ix|ll)
tornar-seceg
uda$
ur$
dimecres, 20 de novembre de 2019
$vv$v filtrada per b
Casa
Casa filtrada per .
^v filtrada per b
allar$
ea
eix$
etjar
hola
itjar
ll
mb filtrada per br|bl|v
nv
nv filtrada per b
oda$
orni
tjar
v filtrada per b|^v
dimarts, 19 de novembre de 2019
^rapa
^rape
^repa
altre
b filtrada per br|bl|mb|v
esa$
gent
lor$
mb filtrada per br|bl
or$
v filtrada per ^v|nv
v filtrada per ^v|nv|b
dilluns, 18 de novembre de 2019
abra$
al$
det$
ef$
er$
es$
et$
fet$
ia$
ira$
net$
oni$
orta$
ortar$
ria$
sia$
ual$
uix$
s$
diumenge, 17 de novembre de 2019
anda$
andar$
assa
ata
bassa
cent$
dent$
eca
efa
ers$
essa
esta$
fata
fent$
gent$
ia$
it$
lent$
ment$
nent$
oent$
ost$
passa
pent$
rent$
ria$
sapa
sata
sent$
seta
ssata
tafa
tassa
tent$
tepa
tipa
tossa
tssa
uit$
ut$
s$
dissabte, 16 de novembre de 2019
at$
ats$
ell$
ent$
fum$
ia$
ies$
ries$
stat$
um$
divendres, 15 de novembre de 2019
$cc$
$vp$
RET$
[aeo][iu]s$
^ce$c$c
^ci$c$c
^cu$c$c
ar$
arta$
et$
ista$
mama
mame
mami
mamo
mamu
man
mana
mane
mani
mano
manu
mar$
mema
meme
memi
memo
memu
mena
mene
meni
meno
menu
mima
mime
mimi
mimo
mimu
mina
mine
mini
mino
minu
moma
mome
momi
momo
momu
mona
mone
moni
mono
monu
muma
mume
mumi
mumo
mumu
muna
mune
muni
muno
munu
nam1
nama
name
nami
namo
namu
nane
nani
nano
nanu
nema
neme
nemi
nemo
nemu
nena
nene
neni
neno
nenu
nima
nime
nimi
nimo
nimu
nina
nine
nini
nino
ninu
noma
nome
nomi
nomo
nomu
nona
none
noni
nono
nonu
numa
nume
numi
numo
numu
nuna
nune
nuni
nuno
nunu
nyoma
nyomi
nyomo
orma$
ut$
dijous, 14 de novembre de 2019
abra$
ag$
al$
alla$
an$
ans$
ar$
arri$
cia$
ci$
d$
eig$
ent$
ers$
ert$
et$
ia$
ible$
ii
ill$
isme$
itar$
itat$
let$
man$
nari$
oble$
ost$
ot$
rumb
tador$
ten$
tjar
t$
uc$
uu
v$
gia$
gic$
gica$
$
ble$
s$
$
dimecres, 13 de novembre de 2019
^hipo[iu]
at$
beure$
cina$
er$
eta$
eure$
ge filtrada per je|tg|tj
gi filtrada per je|tg|tj
ico$
iico$
ina$
inar$
pat$
rer$
rina$
tina$
vina$
$
dimarts, 12 de novembre de 2019
Whenever
^$c$c
^$c$c$c
ami$
ana$
ani$
anir$
au$
era$
ere$
erra$
il$
mir$
nir$
ol$
olc$
onyo
ram$
rar$
rera$
toc$
trar$
s$
dilluns, 11 de novembre de 2019
$cita$
$vita$
Ai
Ai$
[^n]y$
[^n]y$v
[]$c+[ei]$c*[ui]m$
[]$c+[ei]$c+[ui]m
igen$ filtrada per ijar$
igi$
ijar$ filtrada per ijar$
l$cita$
la cadena buida filtrada per Ai
la cadena buida filtrada per Ai$
ph
th
uta$
diumenge, 10 de novembre de 2019
aio$
al$
alis$
allo$
ansa$
ana$
ar$
asa$
aula$
aa$
cio$
ci$
el$
ern$
im$
ion
ion$
mi$
min$
minc$
ni$
ona$
os$
ual$
ura$
cia$
s$
dissabte, 09 de novembre de 2019
[^n]y$v
^$c$c?au$c
^$c$c?au$c$
^$c$c?ei$c$c?$
^...$
ari$
erta$
iurar$
iure$
lh
nh
or$
ph
tat$
th
u
divendres, 08 de novembre de 2019
$isme
$vir($|-se)
$visme
$vy$v
TN$V
^in$v
ada$
al$
alma$
anda$
ang$
any$
ara$
at$
au$
aula$
ava$
cer$
dia$
enda$
ens$
ent$
enta$
entetes$
enyar$
er$
etes$
eu$
fer$
git$
gitms
ia$
ic$
ica$
ima$
ina$
ist$
ista$
ler$
mer$
mu$
ms$
m$
ner$
nic$
nu$
nyar$
ona$
or$
ora$
orma$
ort$
osa$
ossa$
ot$
ota$
pat$
rat$
rer$
sar$
sh
ssa$
tes$
tl$v
tn$v
u$
uina$
ula$
ura$
ures$
ust$
xut$
stic$
s$
s$
$
dijous, 07 de novembre de 2019
^des
ale
alw
al
am
arra$
ar
as
at$
ent$
enta$
ilent$
ix$
nta$
olent$
omr
ss
ulent$
ncia$
$
dimecres, 06 de novembre de 2019
al$
anda
ant$
api$
ar$
arana
arro$
ater$
dor$
drer$
ell$
ent$
ents$
epi$
era$
erm$
erra$
et$
etes$
eu$
g
illa$
inanim
oc$
oca$
on$
onc$
ort$
orta$
os$
ot$
rer$
sal$
senyora$
tal$
uda$
uet$
ull
ulla
uma$
una$
ut$
xut$
nim
al$
nic$
nica$
s$
dimarts, 05 de novembre de 2019
$em
[aeiou]ids$
asa$
em$
ir$
mir$
oc$
ona$
ot$
sal$
dilluns, 04 de novembre de 2019
.*[aeiou]isa$
.*[aeiou]ista$
.*[aeiou]um$
.*[aeiou]umar$
.*[aeiou]us$
[aeiou]int-
[aeiou]ir$
[aeiou]ir-
[aeiou]ir.$
[aeiou]ir[]$
[aeiou]ir[]$
[aeiou]ira$
[aeiou]ira.$
[aeiou]irar
[aeiou]irar$
[aeiou]ire.$
[aeiou]ires$
[aeiou]iria$
[aeiou]iriar$
[aeiou]irie.$
[aeiou]ir$
[aeiou]istament$
[e].*[aeiou]um
[e].*ium
[].*[aeiou]us$
[]um$
[]
[]
^f$c
^sch
^sch$c
^v$c
ag$
arg
erra$
eta$
isa
ium$
radium
diumenge, 03 de novembre de 2019
[i$]sa
audi$
ecla$
egla$
eix$
el$
ela$
ella$
enci$
ent$
er$
erge$
eri$
ern$
ia$
isa
isa$
isar
it$
olze$
ou$
una$
ura$
$
dissabte, 02 de novembre de 2019
[o$]sa filtrada per
altern
ol$
divendres, 01 de novembre de 2019
ent$
n$
$
dijous, 31 d'octubre de 2019
$VZ$V$vz$v
$cs filtrada per ss
$cs filtrada per ss|ps|^$cs
$cs filtrada per ss|ps|^$cs|$cs$
$vz$v
al$
ce|ci filtrada per s
cial$
oti$
sal$
ss filtrada per ^s|s$|ce|ci|$vs$v
filtrada per s|ce|ci
ncia$
dimecres, 30 d'octubre de 2019
Existir
Viure
^\w\w\w\wbiu$
^\w\w\w\wdic$
^\w\w\w\wviu$
^\w\w\wbiu$
^\w\w\wbius$
^\w\w\wviu$
^\w\w\wvius$
^bull\w\w\w
^dic\w\w\w\w$
^vull\w\w\w
aga$
ap$
as$
enta$
es$
et$
eta$
etes$
eu$
ries$
viure
s$
$
dimarts, 29 d'octubre de 2019
aixa$
aixar$
ama$
ament$
arri$
enta$
er$
ers$
es$
istan$
it$
oc$
ot$
tx$
vall$
$
ncia$
ria$
dilluns, 28 d'octubre de 2019
afan$
afar$
afen$
ema$
emar$
enta$
entar$
etra$
etre$
ina$
ina$|na$ filtrada per []
ina$|na$ filtrada per []|$vina$
nte$
ol$
osa$
re$
um$
cia$
diumenge, 27 d'octubre de 2019
(re|^\a{1,2}re)$
[a$]re
[a]re
e$
eig$
er$
esa$
s$
dissabte, 26 d'octubre de 2019
\b[A-Z][a-z]{3}\b
aga$
aix
ebra$
ebre$
ema$
ia$
ina$
ol$
na$
divendres, 25 d'octubre de 2019
ar$
ata$
cia$
em$
en$
gar$
iu$
or$
ulla$
uor$
utxa$
cia$
dijous, 24 d'octubre de 2019
^\w\w\w\w\w\w\ws$
ant$
ar$
asa$
assa$
at$
c$
e$
enir$
er$
era$
erar$
ment$
ora$
orar$
orra$
urt$
s$
dimecres, 23 d'octubre de 2019
$cz filtrada per tz
$ora
&ora
^z
ant$
ara$
arca$
are$
ata$
esta$
ipar$
it$
iu$
oig$
ora$
osa$
ota$
utxa$
dimarts, 22 d'octubre de 2019
.ussa$
^..ss..$
^..ussa$
^.ss...$
coss
erta$
et$
eu$
oi$
olla$
sut$
dilluns, 21 d'octubre de 2019
$cs|s$c filtrada per $c$c$c|ss|^s|s$
$cs|s$c filtrada per $c$c$c|ss|^s|s$|ista$
^se filtrada per ss|ce|ci|s$|$cs|s$c
aca$
ada$
ades$
al$
ant$
ap$
apa$
arca$
ata$
cap$
ce filtrada per ^ce|$cc
ci$
dar$
dea$
dees$
ea$
ent$
etit$
eu$
gr$
ic$
il$
it$
lent$
m$
ol$
ols$
on$
or$
ort$
orta$
ost$
ot$
ota$
prar$
quet$
sal$
seu$
sol$
ss filtrada per $vs$v|^s|s$
ss filtrada per $vs$v|^s|s$|assa
ss filtrada per $vs$v|^s|s$|assa|ce|ci
tit$
uda$
um$
ura$
ure$
veu$
gia$
ar$
sol$
$
$
diumenge, 20 d'octubre de 2019
$enta
$entar
[o$]da
[o$]dar
[o$m]ar
[o$m]dar
[o$n]dar
[o]a$
[on]a$
alma$
ami$
ana$
anar$
ans$
at$
ent$
enta$
entar$
entra$
figues
gues
gsol
il$
ina$
ment$
mnet$
nat$
ol$
om$
ona$
ons$
ou$
ura$
vol$
$c$v$c
dissabte, 19 d'octubre de 2019
[e$]ra
aca$
aia$
al$
alla$
ent$
iar$
ies$
i$
i$
nent$
ol$
ona$
pal$
um$
ut$
ncia$
s$
s$
s$
divendres, 18 d'octubre de 2019
[$]os
[g$]os
[g$]ost
ar$
ci$
i$
ota$
dijous, 17 d'octubre de 2019
/[$x]at/;
[$e]i
[$x]at
[o$]a
[o$]ra
[o$r]a
alla$
bu
e$i
ei
gi
ina$
i$
je
je$
ji
o$ra
unta$
ut$
vu
xer$
dimecres, 16 d'octubre de 2019
au$
ema$
ir$
oc$
ost$
uau$
ut$
ria$
dimarts, 15 d'octubre de 2019
ac$
all$
am$
an$
anda$
ang$
anta$
ap$
arra$
d$
er$
et$
eta$
eu$
ina$
i$
olla$
ona$
ot$
ufa$
ut$
ncia$
s$
s$
$
dilluns, 14 d'octubre de 2019
$c$ filtrada per []
$c$ filtrada per []|itat$
$c$ filtrada per []|t$|l$|r$
[]..$c$ filtrada per cies
[]...$c$
[]...$c$ filtrada per s$|en$|in$
[]...$c$ filtrada per cies
[]....$c$ filtrada per s$|en$|in$
[]....$c$ filtrada per cies
[]...Sc$
[]...$ filtrada per ia$
[]....$ filtrada per ia$
[]....$ filtrada per ia$
ida$
m$ filtrada per []
p$ filtrada per []$
table
$
...$
...$ filtrada per ia$
...$ filtrada per ia$
s$
$ filtrada per i$
$
diumenge, 13 d'octubre de 2019
aga$
ara$
arra$
at$
cat$
est$
eta$
fanal
fot$
ia$
iat$
ic$
ir$
llat$
oca$
oia$
olla$
ona$
ot$
ota$
ura$
ut$
s$
dijous, 10 d'octubre de 2019
^n.*i
assa$
au$
dragg
dragging
ema$
ema&
esca$
eta$
illa$
n.*i
oc$
ura$
$
s$
dimecres, 09 d'octubre de 2019
ar$
ar
er$
la$
le$
lo$
ol$
ols$
or$
xol$
xols$
dimarts, 08 d'octubre de 2019
call
callup
p$
dilluns, 07 d'octubre de 2019
ebre$
eines$
elmes$
diumenge, 06 d'octubre de 2019
ells$
fer
im$
ini$
oll$
on$
ons$
dissabte, 05 d'octubre de 2019
aire$
ens$
ent$
iga$
oc$
divendres, 04 d'octubre de 2019
[aeiou][ui][aeiou]
[aeiou][ui][aeiou][ui]
[oae][ui][oae][iu]
aga$
ar$
ars$
er$
eta$
dijous, 03 d'octubre de 2019
^den
^per
adar$
ai$
den$
den&
er$
ia$
ibrar$
ira$
itza$
iva$
mer$
oma$
ona$
onar$
ut$
s$
dimecres, 02 d'octubre de 2019
$v$v$ filtrada per []
$v$v$ filtrada per []|$vi$|$vu$
$v$v$ filtrada per []|$vi$|$vu$|ia$
[].$v$v$
[].$v$v$ filtrada per ia$
[]..$v$v$
[]..$v$v$ filtrada per ia$
[]...$v$v$
[]...$v$v$ filtrada per a$|$v$vs$|$v$v$|$c$c$
[].....$ filtrada per a$|$v$vs$|$v$v$|$c$c$
[].....$ filtrada per a$|$v$vs$|$v$v$|$c$c$|
^\w\wlcar$
^\w{3}car$
erc
ia$ filtrada per []
ia$ filtrada per []|metria|patia
ia$ filtrada per []|metria|patia|$via$
ia$ filtrada per []|metria|patia|$via$^1
ia$ filtrada per []|metria|patia|$via$|^a
dimarts, 01 d'octubre de 2019
Anya$
Panya$
[].....$
[].....$ filtrada per [eiou]$|$v$vs$|$v$v$|$c$c$|ica$
[].....$ filtrada per a$
[].....$ filtrada per a$|$v$vs$|$v$v$|$c$c$
[].....$ filtrada per a$|ies$
[].....$ filtrada per a$|ies$|ia$
dilluns, 30 de setembre de 2019
-b
b filtrada per -b
enia
enia$
ia$
iba
iba$
ibar$
iba~
i$
oc$
oca$
ot$
diumenge, 29 de setembre de 2019
acda$
agda$
ita$
os$
osos$
tot
ur$
dissabte, 28 de setembre de 2019
Fantasma
Fantasma$
ari$
divendres, 27 de setembre de 2019
[aeiou][iu] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|aire
[aeiou][iu] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|aire|^a
[aeiou][iu] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|aire|^a|eu
[aeiou][iu] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|aire|^a|eu|eig$
[aeiou][iu] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|aire|^a|eu|eig$|eisme|eista|ei$
[aeiuo][aeo] filtrada per qu$v|gu$v|$v$v$v
[aeo][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au
[aeo][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au|eu
[aeo][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au|eu|oi
[aeo][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au|eu|oi|aire
[aeo][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au|eu|oi|aire|eig$
[aeoiu][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix
[aeoiu][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v
[aeoiu][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au
[aeoiu][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au|iu
[iu][oea] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia
[iu][oea] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia|
[iu][oea] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia|ua
[iu][oea] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia|ua|ie
[iu][oea] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia|ua|cies
[iu][oea] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v
[iu][oea] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|ia
[iu][oea] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|ia|ua
dua$
enc$
ens$
eu$
inc$
iu$
oc$
os$
ossos$
u[oe] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia|ua|ie
u[oe] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|ia|ua
ua$
uar$
dua$
rdua$
dijous, 26 de setembre de 2019
[aeo][iu]
[aeo][iu] filtrada per [aeo][aeo]
[aeo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]
[aeo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v
[aeo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|i$v|u$v
[aeo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|i$v|u$v|
[eo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]
[eo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v
[eo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|a[iu]
[eo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|i$v|u$v|
[eo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|i$v|u$v||$vix
ada$
ai filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v
ai filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire
ai filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix
ant$
ao filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix|eig
are$
au filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix
dia$
ei filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix
ei filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix|eig
eo filtrada per ^p
gu[ao]|qu[ao]|g[ei]|q[ei]
gu[ao]|qu[ao]|g[ei]|q[ei] filtrada per [aeo][aeo]||$v$v$v|
ia$
ia$ filtrada per gu|qu|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix|eig
ia|uo|ue|ie filtrada per gu|qu
ia|uo|ue|ie filtrada per gu|qu|ia$
ia|uo|ue|ie filtrada per gu|qu|ia$|cies
ie filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v
it$
o[iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|a[iu]
oc$
oe
oe filtrada per ^p
oi
oi filtrada per oir$
osc$
ou filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix
pia$
ss filtrada per rr|ny|tx|ig|tg|tj|qu|gu|ll|ll|tm|tn|tl|mm|nn
ss filtrada per rr|ss|ny|tx|ig|tg|tj|qu|gu|ll|ll|tm|tn|tl|mm|nn
ss filtrada per tx|ll|rr|tg|tj|qu|gu|ig|ss|ny|tm|tl|mm|nn
ss filtrada per tx|ll|rr|tg|tj|rr|qu|gu|ig|ss|ny|tm|tl|mm|nn
tia$
u filtrada per $
ue filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v
ulpa$
um
uo filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v
uo filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix|eig
uo|ue filtrada per gu|qu|ia$|cies
uo|ue filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v
s$
dimecres, 25 de setembre de 2019
^\w{2}$
al$
ama$
ames$
ana$
anes$
arbo$
arco$
ardo$
argo$
arlo$
armo$
arpo$
arto$
as$
a$
ci$
dal$
ena$
ent$
ente$
er$
iga$
ir$
it$
i$
ment$
mes$
oll$
olla$
on$
ons$
ont$
si$
uda$
um$
s$
s$
dimarts, 24 de setembre de 2019
^$c*$v$c+ab$
^$c*$v$c+ap$
^$c*$v$c+ar$
^$c*$v$c+ar$ filtrada per []
^$c*$v$c+$
^$c*$v$c+$ filtrada per []
^$c*$v$c+s$
ab$
al$
ana$
ansa$
ap$
arra$
egra$
egre$
ida$
ira$
itme$
ons$
uc$
urar$
$
tic$
$
dilluns, 23 de setembre de 2019
^\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w$
embre$
emo$
emos$
era$
eu$
eus$
diumenge, 22 de setembre de 2019
atge
enda$
ern$
dissabte, 21 de setembre de 2019
^\w\w$\w
^\w\w\w$f
^\w\w\wf
^\w\w\wf$
stic$
dijous, 19 de setembre de 2019
aca$
ada
ada$
alfa$
alfar$
erra$
usa$
dimecres, 18 de setembre de 2019
Ia$
alla$
ama$
ell$
er$
era$
ia$
mia$
oig$
ol$
ncia$
dimarts, 17 de setembre de 2019
ent$
eta$
o$
os$
osa$
qui$
r$
$
dilluns, 16 de setembre de 2019
Essa
Essa$
Ildo
Ildo#
Ildo$
^\w\w\w\w\ws$
at$
era$
ers$
ida$
orda$
ordar$
s$
diumenge, 15 de setembre de 2019
era$
ove$
dissabte, 14 de setembre de 2019
[].+ol$
ari$
ol$
divendres, 13 de setembre de 2019
ament$
ent$
et$
dijous, 12 de setembre de 2019
la cadena buida filtrada per pels
ont$
pels
dimecres, 11 de setembre de 2019
-cos
-gros
-os
bia$
cos
dr$
egra$
egraa$
egre$
eix$
ella$
empre$
et$
f$
iu$
l$
oc$
oll$
ollar$
or$
orta$
osa$
r$
via$
ssim$
dimarts, 10 de setembre de 2019
-
-i-
Sss
^.o..$
^.o..$ filtrada per []
agra$
agrar$
agre$
ima$
oca$
rci$
urd$
urt$
urtar$
s
filtrada per dal
dal
dilluns, 09 de setembre de 2019
acra$
agic$
ai$
al$
al$$
ala$
ama$
anc$
any$
aor$
art$
bor$
cor$
dor$
egra$
emne$
ens$
ent$
era$
esta$
estia$
grat$
ida$
ier$
ific$
igne$
ist$
it$
ler$
lor$
mal$
oma$
or$
os$
ossil$
ot$
un$
una$
uro$
usica$
xar$
gic$
$
stia$
fic$
ria$
ssil$
s$
diumenge, 08 de setembre de 2019
afa$
aire$
al$
altra$
altre$
altres$
anca$
ant$
anya$
ana$
ara$
arca$
arfa$
arga$
arma$
arna$
arpa$
arta$
at$
atra$
atre$
bre$
ecla$
egra$
ell$
em$
emp$
emps$
ert$
imme$
issa$
itme$
og$
ogi$
ola$
om$
ora$
ort$
ota$
tic$
ugui$
unt$
urra$
ut$
s$
dissabte, 07 de setembre de 2019
aire$
alla$
am$
ana$
ant$
ari$
arre$
arrer$
asa$
ase$
at$
au$
a$
bat$
cat$
cer$
dia$
ell$
ella$
er$
erre$
errer$
eta$
eure$
gat$
ia$
iat$
ic$
or$
rent$
tat$
t$
us$
ust$
ut$
s$
s$
divendres, 06 de setembre de 2019
Gsol$
^Go
^go
^g
^g
all$
ama$
ansa$
ana$
eig$
ento$
era$
erra$
etx$
ila$
ill$
itza$
oc$
ossa$
oa$
riu$
sol$
uc$
uga$
sol$
sol$
dijous, 05 de setembre de 2019
abra$
aga$
all$
anda$ filtrada per
arbre$
dat$
ei$
ent$
eres$
ess$
estia$
es$
et$
lot$
nou$
oci$
oll$
om$
ori$
ot$
rent$ filtrada per
sir$
sol$ filtrada per
tat$
ua$
urri$
ut$
val$
ol$ filtrada per
dimecres, 04 de setembre de 2019
al$
alla$
ana$
anta$ filtrada per
arc$
ari$ filtrada per
atre$
ella$
era$
esa$
im$
ima$
imar$
la cadena buida filtrada per ment$
ol$
umpi$
dimarts, 03 de setembre de 2019
ana$ filtrada per
asma$ filtrada per
asna$ filtrada per
at$
era$
estra$
estre$
tre$
s$ filtrada per
dilluns, 02 de setembre de 2019
ama$
at$
atre$
colau
cor$
dor$
ela$
ella$
eu$ filtrada per
ista$
ista$ filtrada per
por$
rat$
tor$
vivacolau
vivaelrey
vivalacolau
s$
diumenge, 01 de setembre de 2019
^$c*$v$c+$v$
^$c*$v$c+a$
a$
altra$
altre$
altres$
ea$
embra$ filtrada per embra$
embre$ filtrada per embra$
esc$
irt$
irta$
irte$
oll$
uscla$
usclar$
uscle$
uscler$
dissabte, 31 d'agost de 2019
ama$
ari$
asma$
cci$
ci$
eca$
ela$
eri$
f$
iana$
ista$
pera$
ror$
dia$
divendres, 30 d'agost de 2019
all$
alla$
alta$
ec$
eg$
ei$
el$
era$
ia$
oc$
ola$
ot$
por$
w
l$
$
dijous, 29 d'agost de 2019
aia$
aida$
al$
alla$
ees$
ena$
ent$
es$
et$
ista$
jal$
llal$
oig$
oix$
ones$
ons$
or$
osa$
otx$
ult$
xal$
xall$
ncia$
$
dimecres, 28 d'agost de 2019
aca$
al$
alta$
ar$
ara$
ars$
at$
ata$
ates$
bina$
cina$
dina$
ec$
eja$
ep$
er$
era$
ers$
esa$
et$
fina$
gina$
ina$
it$
lina$
mina$
ono$
ora$
ot$
ou$
pina$
rina$
sina$
tina$
vina$
zina$
dimarts, 27 d'agost de 2019
al$
ent$
era$
s$
dilluns, 26 d'agost de 2019
aida$
aila$
aix$
al$
ama$
ana$
ar$
arra$
ars$
ecar$
ecta$
ecte$
eda$
ell$
ep$
era$
erra$
erre$
ina$
ines$
ins$
irar$
it$
nal$
oc$
oni$
op$
orra$
osa$
ot$
ou$
ova$
s$
tal$
tat$
x$
diumenge, 25 d'agost de 2019
...
^...$
^..h$
^.h$
^.h.$
^h.$
able$
ci$
il$
ima$
dissabte, 24 d'agost de 2019
an$
ana$
b$
c$
d$
encia$
ent$
f$
gent$
g$
ient$
l$
ment$
m$
n$
ombra$
ondre$
p$
r$
s$
t$
ut$
yent$
ncia$
cia$
divendres, 23 d'agost de 2019
all$
ama$
ana$
ant$
are$
ar$
ava%
ell$
ema$
ena$
enen$
era$
erra$
eta$
gira
ida$
ina$
net$
ofa$
osa$
r$
tar$
ul$
uro$
dijous, 22 d'agost de 2019
.*ll.*.*
.*.*ll
.*.*ll.*
[ll]
able$
am$
an$
ant$
ar$
ari$
arte$
artes$
as$
ass$
a$
bracet
ei$
emi$
eni$
er$
era$
ers$
ert
ert$
eta$
ete$
ini$
itme$
or$
ou$
quadrar
tat$
t$
una$
xar$
$
ll
ncia$
tnic$
ncia$
tode$
nic$
$
dimecres, 21 d'agost de 2019
ada$
cada$
ci$
dia$
ia$
ies$
iu$
i$
ol$
ot$
ncia$
dimarts, 20 d'agost de 2019
alla$
ant$
antar$
ar$
b$
c$
ers$
es$
eta$
gues$
ita$
jar$
jor$
lor$
ona$
or$
ori$
poncella
por$
p$
t$
ues$
dilluns, 19 d'agost de 2019
Ou$
ar$
asa$
at$
aar
enta$
era$
inar$
lat$
nar$
or$
ot$
ou$
ti$
t$
diumenge, 18 d'agost de 2019
Ent
aia$
ana$
at$
cap$
ci$
crit$
dor$
ebre$
ena$
ent$
ert$
eta$
it$
i$
l$
ons$
rit$
una$
ura$
$
s$
rroga$
$
dissabte, 17 d'agost de 2019
ada$
al$
ensa$
es$
il$
ista$
it$
i$
nar$
ol$
on$
ons$
ou$
ous$
uda$
t$
divendres, 16 d'agost de 2019
-cia
/cia
ada$
al$
ar$
ara$
arra$
cia
ella$
ica$
icar$
iu$
lor$
oc$
ol$
ons$
or$
ost$
ou$
ular$
$
$
dijous, 15 d'agost de 2019
alla$
an$
ejo$
ella$
ent$
er$
eso$
eta$
ida$
ill$
isc$
xo$
dimecres, 14 d'agost de 2019
ar$
at$
dia$
ena$
er$
ia$
iar$
ner$
ol$
ols$
or$
ori$
t$
t$
dimarts, 13 d'agost de 2019
ant$
ata$
atja$
ira$
ista$
iu$
ol$
or$
p$
xa$
$
dilluns, 12 d'agost de 2019
^[zitro]*$
^[zsyitro]*$
axa$
cial$
eni$
exa$
ll?
ori$
ot$
xt$
cnic$
tnic$
diumenge, 11 d'agost de 2019
ada$
alla$
ament$
amp$
an$
ant$
ar$
at$
a$
bic$
cal$
cic$
eba$
eban$
ell$
ema$
era$
et$
eva$
fic$
ic$
inc$
itat$
i$
lic$
mat$
ment$
tat$
tica$
t$
uda$
ut$
s$
tic$
tica$
s$
dissabte, 10 d'agost de 2019
alla$
als$
al$
ara$
arar$
a$
ent$
ic$
i$
ol$
olt$
on$
ons$
ot$
tic$
$
n$
divendres, 09 d'agost de 2019
Ella$
a
al$ filtrada per
ara$
at$
ella$
enda$ filtrada per
enta$
enta$ filtrada per enda$
esca$
gotej
la cadena buida filtrada per
ll$
ll?
ol$
or$
ost$
ot$
ou$
tx$
dijous, 08 d'agost de 2019
ac$
ana$
bre$
ei$
er$
oc$
rer$
unta$
dimecres, 07 d'agost de 2019
asa$
assa$
aa$
balla
bicic
b$
b$
c$
enta$
ep$
era$
et$
f$
g$
iera$
i$
m$
pedal
p$
r$
s$
t$
t$
dimarts, 06 d'agost de 2019
Ans$
al$
an$
ar$
ara$
are$
ari$
aro$
aru$
esa$
ida$
sal$
$
n$
dilluns, 05 d'agost de 2019
al$
am$
an$
any$
ari$
arn$
ber$
bor$
cer$
der$
ejo$
enta$
eta$
fer$
ger$
ila$
iles$
illa$
i$
or$
ors$
por$
ter$
ust$
ut$
$
diumenge, 04 d'agost de 2019
all$
am$
an$
art$
dent$
ent$
enta$
et$
ets$
eu$
iga$
ina$
i$
n$
orra$
tat$
tent$
ura$
us$
$
s$
dissabte, 03 d'agost de 2019
al$
alla$
ama$
ana$
ar$
illo$
ima$
ufa$
usa$
divendres, 02 d'agost de 2019
-Tor
.h filtrada per .{6}
Tor*
Tor-
^[a-e].....$
^[a-f].....$
^\w{6}$
ada$
ana$
ant$
at$
era$
h filtrada per .{5}
im$
iu$
o$
on$
tor$
$
dijous, 01 d'agost de 2019
aet$
anda$
ap$
at$
enia$
era$
ero$
et$
ia$
illo$
io$
on$
orn$
os$
ostra$
ostre$
u$
$
$
nia$
$
dimecres, 31 de juliol de 2019
Art$
aca$
ada$
al$
ant$
ar$
at$
ata$
au$
aula$
brer$
ed$
ella$
er$
esa$
et$
eta$
ete$
ill$
iva$
oli$
ort$
osa$
rat$
rer$
$
s$
dimarts, 30 de juliol de 2019
ada$
ana$
c$
det$
d$
et$
eta$
f$
ina$
isa$
l$
m$
osos$
t$
v$
$
..$
...$
s$
dilluns, 29 de juliol de 2019
$c$c
$c$c$c$c
$c$c$c$c$c
$c$c$c$c$c filtrada per y
$c$c$c$c$c$c
$c$c$c$c$c$c filtrada per y
[]....[eiou]$
[]....[iou]$
ada$
ana$
ans$
ar$
arra$
as$
asa$
assa$
at$
a$
ferir$
ferncia$
isa$
issa$
oda$
ons$
os$
ot$
ota$
s$
$
s$
$
s$
diumenge, 28 de juliol de 2019
ano$
ebra$
eda$
egar$
eix$
eix
emps$
esa$
eu$
eure$
ia$
ill$
isa$
isma$
ita$
iure$
ona$
or$
uita$
uja$
ujar$
bil$
dissabte, 27 de juliol de 2019
ada$
all$
alla$
asma$
at$
ci$
eda$
eix$
em$
enda$
enta$
eta$
etes$
ida$
ifa$
ira$
iu$
m$
ncia$
n$
ol$
ons$
or$
osa$
ossa$
tat$
t$
unta$
$
s$
$
divendres, 26 de juliol de 2019
ar$
asta$
er$
oc$
ot$
p.*s.*o.*e
dijous, 25 de juliol de 2019
arna$
arnar$
auma$
aume$
ema$
esa$
$
dimecres, 24 de juliol de 2019
ANY$
any$
apa$
apes$
at$
ata$
ates$
b$
d$
esa$
f$
ic$
ida$
ita$
l$
m$
nat$
ola$
on$
p$
ral$
s$
tat$
ti$
tx$
t$
v$
n$
dimarts, 23 de juliol de 2019
ac$
ap$
at$
ata$
ats$
er$
eu$
osa$
s$
$
dilluns, 22 de juliol de 2019
INA$
Setembre
emen$
ent$
er$
esta$
iga$
ina$
ista$
diumenge, 21 de juliol de 2019
al$
ant$
any$
at$
ats$
esta$
et$
ets$
iba$
ibar$
iga$
i$
oga$
ogar$
ot$
tar$
$
dissabte, 20 de juliol de 2019
ista$
divendres, 19 de juliol de 2019
ament$
ant$
gria$
ia$
iu$
ment$
or$
sament$
ncia$
dijous, 18 de juliol de 2019
al$
desig
ell$
emol$
er$
ers$
ic$
ica
ica$
ico$
ord$
ort$
ot$
rar$
rat$
tat$
unt$
unta$
mol$
dimecres, 17 de juliol de 2019
USa$
aja$
ant$
ar$
atja$
eda$
el$
ell$
em$
emp$
empre$
emps$
ems$
ent$
ia$
ible$
mar$
ment$
om$
usa$
l$
dimarts, 16 de juliol de 2019
ada$
ar$
asa$
bol$
d$
emol$
ent$
er$
ia$
mol$
p$
t$
cnia
dilluns, 15 de juliol de 2019
^$v*N$v*M$v*$
^$v*[b|v]$v*m$v*$
^$v*[d|t]$v*[b|v]$v*$
^$v*[d|t]$v*[g|j|x]$v*$
^$v*[g|j|x]$v*[g|j|x]$v*$
^$v*[g|j|x]$v*n$v*$
^$v*[l|ll]$v*[l|ll]$v*$
^$v*[n|nn]$v*[g|j|x]
^$v*[n|nn]$v*[g|j|x]$v*
^$v*[n|nn]$v*[g|j|x]$v*$
^$v*[n|nn]$v*[g|j|x]^$v*
^$v*[s|ss||c]$v*[s|ss||c]$v*$
^$v*[t|d]$v*[t|d]$v*$
^$v*l$v*l$v*$
^$v*l$v*ll$v*$
^$v*ll$v*l$v*$
^$v*ll$v*ll$v*$
^$v*m$v*$
^$v*m$v*[b|v]$v*$
^$v*m$v*[s|ss|c|]$v*$
^$v*m$v*m$v*$
^$v*n$v*[g|j|x]$v*$
^$v*n$v*m$v*$
^$v*nn$v*[g|j|x]$v*$
^$v*r$v*$
^$v*s$v*n$v*$
^$v*ss$v*ss$v*$
^$v*t$v*n$v*$
^bor
^escum
aga$
ar$
el$
ent$
espu
osar$
osi$
diumenge, 14 de juliol de 2019
^$v*[b|v]$v*m$v*$
^[aeiou]*[bv][aeiou]*m[aeiou]*$
alla$
alsa$
ala$
an$
ans$
ar$
at$
dor$
ent$
ep$
er$
era$
guer$
iguer$
i$
or$
uer$
$
ncia$
$
dissabte, 13 de juliol de 2019
Na
Ra
Ta
^$v$
^$v*$
^$v*[b|v]$v*m$v*$
^$v*ra$
^$v*ta$
^$v+ta$
^ra$
^ta$
all$
arsa$
a$
et$
ial$
ra
s$
a$
divendres, 12 de juliol de 2019
ada$
aig$
arra$
arres$
arsa$
artxa$
arxa$
asa$
at$
embre$
era$
et$
llat$
oll$
ost$
uc$
us$
usos$
s$
dijous, 11 de juliol de 2019
ada$
ala$
alar$
arra$
ei$
era$
t$
uc$
$
ria$
s
s$
dimecres, 10 de juliol de 2019
ada$
ent$
era$
era~$
esta$
rer$
urar$
uren$
dimarts, 09 de juliol de 2019
ACA$
Ia$
Ill$
aca$
aina$
ans$
apa$
at$
egut
eix$
ena$
ent$
ersa$
ia$
ill$
iosa$
ista$
osa$
uda$
viure$
dilluns, 08 de juliol de 2019
asi$
orra$
orrs$
diumenge, 07 de juliol de 2019
aga$
ai$
aja$
atge$
atja$
atjes$
er$
eu$
ges$
ona$
ncia$
$
dissabte, 06 de juliol de 2019
ea
ora$
ores$
divendres, 05 de juliol de 2019
altra$
altre$
carcin
cardio
cncer
uja$
ujar$
dijous, 04 de juliol de 2019
\w\w\w\w\w\wnar
^\w\w\w\w\w\wnar
^\w\w\w\w\wci$
^\w\w\w\w\wcia$
au$
cuar$
eina$
enia$
guar$
ibre$
itre$
orta$
dimecres, 03 de juliol de 2019
/^(s)*y/
^(s)*y
^(s)*y$
^s*y$
^sy$
agra$
agrar$
agre$
eva$
evar$
eve$
fortun
s*y$
uit$
dilluns, 01 de juliol de 2019
Ant$
^\w\w\w\want$
^\w\w\w\went$
^\w\w\w\wint$
^\w\w\w\wont$
ant$
at$
emps$
ena$
endra$
endre$
entir$
issar$
ssic$
diumenge, 30 de juny de 2019
$etris
Ment$
Una$
Una%
Una/
etri$
etris$
etrsi$
ment$
una$
divendres, 28 de juny de 2019
^\w\w\w\w\wci$
^\w\w\w\wtoca$
^\w\w\wcanta$
base$
eni$
enta$
$
dijous, 27 de juny de 2019
$
ari$
ber$
cer$
der$
esta$
eta$
fer$
ger$
ina$
ir$
it$
iu$
iu@$
iur$
ler$
mer$
ner$
oer$
oli$
on$
ora$
per$
rebent
rer$
ser$
ter$
ua$
ver$
$
&
$
$
a$
dimecres, 26 de juny de 2019
^J....$
^ca
^f...$
^f....$
^g...$
^h...$
^h....$
^j...$
^j....$
^j.....$
^k
^ny..$
^ny...$
^ny....$
^ny.....$
^ny......$
^que
^w
^w.$
^w..$
^w...$
^w....$
^w.....$
^w......$
^w..........$
^w............$
^y
al$
ant$
aques$
ber$
car
el$
er$
era$
ers$
oc$
read
ver$
l$
dimarts, 25 de juny de 2019
[$c+&v$c+ar$
[]$c+[aeo]$c+$v$
[]$c*$v$c*$v$
[]$c+$v$c+$v$
[]$c+[aeo]$c+$v$
^$c*$v$c[]$c+[aeo]$c+$v$
^$c+$v$c+ar$
^$c+&v$c+ar$
altres*
cel$
ificar$
parits*
dilluns, 24 de juny de 2019
at$
avui$
es
es$
esa$
ida$
oma$
ompte$
or$
ort$
ou$
ous$
ui$
bil$
diumenge, 23 de juny de 2019
all$
ana$
at$
atge$
ema$
emes$
et$
it$
oc$
olta$
orn$
divendres, 21 de juny de 2019
Foscor$
Or$
Or$ filtrada per Assonant
^des
^re
^ru
ce filtrada per ^ce
ce filtrada per ^ce|cc
ce filtrada per ^ce|cc|sc
ci filtrada per ^ce|cc|sc
erru
orro
orru
ss filtrada per ce|cc|sc|ci
dijous, 20 de juny de 2019
ana
ast
cen$
cent$
en$
ent
ina$
sen$
sent$
dimecres, 19 de juny de 2019
aca$
asar$
c$
cs$
esar$
isar$
osar$
sar$
sr|mr|lr|nr
usar$
zar$
dimarts, 18 de juny de 2019
al$
ament$
an$
as$
asa$
ci$
ea$
ees$
em$
en$
era$
es$
esa$
ici$
isa$
it$
i$
ment$
osa$
sar$
sem$
ser$
sir$
sor$
sur$
uny$
usa$
s$
s$
dilluns, 17 de juny de 2019
$vx$ filtrada per ix$
^ex$c
an$
anya$
ig$ filtrada per x
oan$
oc$
ons$
tx filtrada per tx$
tol$
$
s$
diumenge, 16 de juny de 2019
Na.*
^na
^ne
^ni
^no
^nu
all$
eina$
ina$
issa$
la cadena buida filtrada per ot$
la cadena buida filtrada per ot%
ot$
ut$
dissabte, 15 de juny de 2019
Erra$
eix$
eixa$
divendres, 14 de juny de 2019
A🌽
As$
ac$
all$
alls$
anvi
anvi$
art$
as$
au$
a$
era$
erar$
dijous, 13 de juny de 2019
$cz filtrada per tz
ac$
ajar$
atjar$
era$
erta$
etes$
ic$
iva$
tic$
dimecres, 12 de juny de 2019
^et
^et/w/w/w/w/ws$
^et\w\w\w\w\ws$
^quet
anca$
atge$
car$
car
ella$
esos$
etla$
etlla$
eura$
eure$
ida$
oc$
ona$
ova$
dimarts, 11 de juny de 2019
\w{10,}a
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\wa$
^cali
^molt
^s....ce|^s....ci filtrada per $vs$v|z
^s...[ce|ci] filtrada per $vs$v|z
^s...ce|^s...ci filtrada per $vs$v|z
^s...ce|s...ci filtrada per $vs$v|z
^s..ce|^s..ci filtrada per $vs$v|z
aliz$
aliz^
ap$
dient$
er$
gato
gato$
ona$
ones$
per$
s...ce|s...ci filtrada per $vs$v|z
unt$
$
dilluns, 10 de juny de 2019
^....$ filtrada per (-)|(')
^.....$ filtrada per (-)|(')
^[a-k]....$ filtrada per (-)|(')
^[k-z]....$ filtrada per (-)|(')
^[l-z]....$ filtrada per (-)|(')
diumenge, 09 de juny de 2019
aia$
aina$
ebert$
esa$
esta$
evert$
onar$
bert$
vert$
dissabte, 08 de juny de 2019
oldar$
divendres, 07 de juny de 2019
\w{10}
\w{20,}
\w{20}
\w{3}
^...$
^...$ filtrada per (-)|(')
^...$ filtrada per -
^...$ filtrada per -'
^par
acte$
ada$
adura$
amel$
anya$
anyar$
ap$
ar$
ara$
arme
arme$
asa$
asma$
ata$
au$
bons$
b$
colla$
cre$
dura$
ei$
eix$
ell$
elsa$
ena$
end$
epa$
erd$
esta$
guin$
g$
gin$
in$
lia$
lsa$
m.a
mel$
olla$
ons$
or$
ora$
ort$
orta$
ortes$
ot$
ots$
ple$
por$
rent$
rme$
rrent$
rror$
rta$
rtes$
sma$
ssar$
sta$
ta$
tes$
tir$
tot$
uada$
uar$
uc$
ucre$
uin$
ull$
urt$
lia$
fica$
dijous, 06 de juny de 2019
[]..$c$ filtrada per [sflnmrctgf]$
[]...$c$
[]...$c$ filtrada per [sflnmrctgf]$
[]...$c$ filtrada per cies$
[]...$c$ filtrada per s$
[]...$c$ filtrada per s$|f$
[]....$c$
[]....$c$ filtrada per [sflnmrctgf]$
[]....$c$ filtrada per s$|ment$
[]....$v$ filtrada per a$
[].....$ filtrada per a$
[].....$c$
[].....$c$ filtrada per s$
[].....$c$ filtrada per s$|ment$
[].....$v$ filtrada per a$
[]......$c$
[]......$c$ filtrada per s$
[]......$c$ filtrada per s$|ment$
[]......$v$ filtrada per a$
[].......$c$
[].......$c$ filtrada per s$|ment$
[].......$v$ filtrada per a$
[]........$c$ filtrada per s$|ment$
^\w\w\wdiu$
^com\w\w\w$
coc
xef
$
$
dimecres, 05 de juny de 2019
any$
at$
dall$
dany$
dat$
dida$
dilla$
eda$
enya$
ida$
illa$
uix$
um$
ur$
dimarts, 04 de juny de 2019
aca$
ada$
altres$
ant$
ana$
ar$
dada$
dient$
edar$
eva$
ia$
ic$
ina$
it$
jat$
oda$
ulpa$
$
dilluns, 03 de juny de 2019
>mama
^mama
an$
anc$
cua$
est$
ola$
ona$
qua$
lia$
diumenge, 02 de juny de 2019
ala$
as$
ema$
ent$
erdar$
erdi$
erdre$
ill$
illa$
imar$
ista$
s$
dissabte, 01 de juny de 2019
ina$
$
divendres, 31 de maig de 2019
al$
am$
ar$
ass$
astu
eja$
et$
gal$
ibre$
ins$
llest
r$
uscar$
$
$
dijous, 30 de maig de 2019
/ONA$/
/ONA/$
AR$
Arte$
CADENA
CADERNERA
CASA
DENA
ENA
ENA$
ONA$
^\w\w\w\w\w\w\wa$
^\w\w\w\w\w\w\wer$
^\w\w\w\w\w\w\w$
afa$
al$
ant$
as$
a$
efa$
eja$
ela$
ena$
era$
ere$
fan$
fant$
la cadena buida filtrada per Arte$
lla$
lle$
lli$
llo$
llu$
mera$
tat$
ul$
uny$
S$
s$
dimecres, 29 de maig de 2019
acte$
ada$
adura$
alla$
ant$
ara$
arat$
aa$
em$
fa$
ixa$
lara$
ll$
ma@
m$
m@
olla$
orta$
parat$
rrent$
rrer$
rror$
rta$
rtes$
uixa$
uxa$
vi
vi@
v$
dimarts, 28 de maig de 2019
acta$
acte$
ada$
am
ana$
apte$
ara$
ea$
eca$
ego$
ela$
er$
era$
f
ici$
ir$
lndia
rola$
up$
upir$
ndia
dilluns, 27 de maig de 2019
$ons
alis
all$
anti$
antir$
atx$
bert
berta
ccions
ccions$
cions$
diccio
diccions
dicci
eja$
ejar$
era$
esa$
irar$
ista$
oncs
ons
ons$
ort$
prediccions
sions$
utar$
ut$
diumenge, 26 de maig de 2019
urna$
urnar$
dissabte, 25 de maig de 2019
^all
^alla
arc$
arca$
arcar$
ellar$
ibra$
ibrar$
ibre$
llar$
divendres, 24 de maig de 2019
ERTA$
ac$
ei$
ert$
erta$
ir$
oquei$
or$
ort$
prt$
quei$
$
dijous, 23 de maig de 2019
ai$
any$
ell$
ent$
gu filtrada per gu$v
gue
rr
ncia$
dimecres, 22 de maig de 2019
$vca$
$vca$|$vga$
^orto
ages$
aiges
aiges$
ajar$
alla$
apa$
ar$
er$
eso$
fbula$
gue
ge
g
ge
ina$
inc$
ink$
int$
nyina$
oga$|ega$
oga$|ega$ filtrada per loga$
om$
onte$
qui
q
bula$
$
er$
$
dimarts, 21 de maig de 2019
$vl$v filtrada per ^l|l$|$cl|l$c
$vr$v filtrada per ^r|r$|$vrr$v
$vr$v filtrada per ^r|r$|$vrr$v|$cr|r$c
$vrr$v filtrada per ^r|r$|$vr$v
$vrr$v filtrada per ^r|r$|$vr$v|arr
^ill
^me/w/w/w
^me/w/w/w$
^pell
^ri
^ru
any$
enc$
eny$
er$
era$
ic$
iny$
me/wis
ny$
nya$
nye$
nyi$
nyo$
nyu$
oa
ons
ons$
ony$
sr|lr|nr|mr
ua
uny$
x filtrada per tx
$
dilluns, 20 de maig de 2019
^\w\w\w\wat$
^\w\w\w\wit$
^\w\w\w\ws$
^\w\w\w\ws$
^hi
^i
^
ella$
et$
ira$
irar$
ota$
xar$
diumenge, 19 de maig de 2019
boja
er$
ers$
ig$
irar$
ista$
obte$
oig$
oitx$
osta$
otx$
tx$
ui$
dissabte, 18 de maig de 2019
aga$
al$
a$
ers$
et$
fat$
oig$
tat$
ut$
divendres, 17 de maig de 2019
ada$
al$
alt$
ant$
eo
ista$
nya$
nye$
nyi$
nyo$
oa
ss
n$
dijous, 16 de maig de 2019
\w{11,}n
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\wa$
^\w\w\w\w\w\w\wria$
al$
ana$
enda$
ima$
ir$
or$
tica$
ixer$
dimecres, 15 de maig de 2019
$cz filtrada per tz|zz
-s
^..$vs$v..$ filtrada per ^s|s$|ss|ce|ci||tz
^..$vs$v...$ filtrada per ^s|s$|ss|ce|ci||tz
^e
^o
ai$
al$
all$
au$
ena$
etre$
ici$
ida$
ila$
ilar$
ita$
itxa$
itxar$
nal$
oc$
og$
rz
s
ss
unta$
s$
s$
dimarts, 14 de maig de 2019
acha$
al$
alta$
ari$
asta$
ata$
atar$
atx$
atxa$
cl
erra$
esca$
igar$
ol$
olsa$
ossa$
plo$
plor$
pl$
s$ filtrada per ^s|ss|ce|ci|
s$ filtrada per ^s|ss|ce|ci||$cs$
ss filtrada per ^s|s$
ss filtrada per ^s|s$|ce|ci|
tela
tele
tl
uc$
tic$
s$
dilluns, 13 de maig de 2019
ada$
al$
alt$
am$
an$
ana
ana$
assa$
dura$
er$
ere$
esos$
flicte$
i$
j$
lma$
lme$
mascarar
mes$
nya$
ona$
ora$
orta$
rar$
ruixa$
tel$
truc$
uixa
uixa$
ul$
um$
uni$
uny$
x
zar$
zat$
s$
$
diumenge, 12 de maig de 2019
Avi$
Avi&
aita$
al$
alt$
altres$
avi$
gd
isar$
iso$
or$
ot$
potser
rar$
tat$
$
dissabte, 11 de maig de 2019
ara$
ara~
el$
ers$
iet$
it$
ona$
ot$
um$
uns$
unt$
$
divendres, 10 de maig de 2019
ida$
ina
ina$
lan$
land$
ora$
ncia$
ncia$
dijous, 09 de maig de 2019
al$
alt$
ana$
at$
embla
ena$
erc
gal$
llat$
ona$
onar$
pal$
sal$
sat$
tal$
zat$
$
s$
dimecres, 08 de maig de 2019
ano$
a$
eba$
ebra$
ebre$
eda$
edar$
ent$
eva$
evar$
ganta$
ida$
ilar$
il$
la cadena buida filtrada per luri$
or$
orc$
ou$
oure$
uc$
ura$
uri$
ria$
$
dimarts, 07 de maig de 2019
EU$
aga$
atxa$
eixa$
ent$
eu$
ito$
dilluns, 06 de maig de 2019
$or
$ora
&or
- filtrada per .{9}
-\w filtrada per .{9}
Inc$
all$
ang$
art$
b$
enat$
essar$
in$
inc$
nat$
ora$
pir$
vall$
cia$
n$
diumenge, 05 de maig de 2019
aga$
etge$
oc$
ocu$
nic$
ntim$
ac$
dissabte, 04 de maig de 2019
ista$
patata
divendres, 03 de maig de 2019
ndi$
dijous, 02 de maig de 2019
atge$
ea$
eta$
dimarts, 30 d'abril de 2019
^env.*ecer$
ada$
aga$
ela$
ella$
esta$
ma$
vol
vol$
dilluns, 29 d'abril de 2019
arta$
auri$
edo$
edu$
etxa$
iena$
ina$
n$
n$arta
ome$
ont$
uta$
nic$
$
dissabte, 27 d'abril de 2019
^.luc$
^cap.a.$
^o.va.$
divendres, 26 d'abril de 2019
Ar
Ora
Ora filtrada per $
Ora$
Treballadora
^\w\wdar$
aca$
an$
eres$
oan$
ofa
ofa$
dijous, 25 d'abril de 2019
[].+ol$
aja$
al$
any$
asa$
ascla$
assa$
aa$
eja$
ent$
era$
ges$
ient$
ja$
jal$
jam$
jar$
jas$
la cadena buida filtrada per ^/w/ascla$
la cadena buida filtrada per ^/wascla$
la cadena buida filtrada per ^ascla$
la cadena buida filtrada per ascla$
ol$
orca$
orcar$
tat$
un$
uny$
dimecres, 24 d'abril de 2019
abla$
ablar$
able$
engendrar
s$
s$
dimarts, 23 d'abril de 2019
^.u.ar$
^e.e.a$
at$
atra$
atre$
austra$
austrar$
austre$
erna$
ia$
icar$
ies$
issa$
osa$
ou$
dilluns, 22 d'abril de 2019
er$
ig$
tx$
unar$
unta$
untar$
ust$
diumenge, 21 d'abril de 2019
$orri
^\w\w\w$
^\w\wtruc$
^\wtruc\w$
orri$
triar$
ura$
urar$
dissabte, 20 d'abril de 2019
ela$
eles$
icle$
ons$
ot$
ur$
nic$
nim$
ria$
til$
dijous, 18 d'abril de 2019
any$
gic$
dimecres, 17 d'abril de 2019
ac$
ava
iga$
obi
obi$
s$
dimarts, 16 d'abril de 2019
-eli
Lisa
TUE
^.a$cx filtrada per tx
^.atx
atx
eli
eli$
isa
la cadena buida filtrada per tue
qual
tue
ui$
ull$
tic$
$
dilluns, 15 d'abril de 2019
""
^al
al
ic$
ir$
it$
itat$
itat$ filtrada per um$
u$
u$c$
um$
ur$
$
$
diumenge, 14 d'abril de 2019
ida$
idar$
il$
i$
re$
tir$
una$
ura$
ut$
$
dissabte, 13 d'abril de 2019
^.arc.t
^.arcit
^.issar$
^bat..or
^bate
^batec
^i..c$
^la.sa$
allus$
ectre$
eix$
eixos$
ena$
eusi$
fallus
ida$
til
divendres, 12 d'abril de 2019
$vtx$v
^a..rba.$
^ai.ec$
ig$
tx$
dijous, 11 d'abril de 2019
[^englishteacher]*
[^qwyuopfdjzxcvbm]*
al$
ar$
eu$
gat$
it$
ull$
s$
dimecres, 10 d'abril de 2019
^in
ara$
are$
dimarts, 09 d'abril de 2019
-ci
-ci-
^e..a..ar$
a..ar$
al$
ci
ci*
eca$
diumenge, 07 d'abril de 2019
-
^estas
^estass
^iog
a*
ari$
aser
ena$
ia$
oga
ona$
siat$
uida$
uidar$
dissabte, 06 d'abril de 2019
ar$
ari$
arn$
at$
eixen$
es$
i
oia
oia$
ores$
oya
upa$
upar$
$
divendres, 05 d'abril de 2019
ar-se$
ari$
bst
bstr
ele$
ema$
emsa$
ensa$
era$
essa$
itat$
mn
osta$
ota$
ove$
tat$
bil$
dijous, 04 d'abril de 2019
ari$
at$ filtrada per .{6}
et$
ota$
tat$
t$
dimecres, 03 d'abril de 2019
$cei$c
$cei$c filtrada per eix
$cei$c filtrada per eix|eig$
$vs$v
atge$
enda$
ena$
ic$
ist$
....$
.....$
tic$
$
dimarts, 02 d'abril de 2019
^a$c filtrada per ^a$c$c
^l$v
al$
als$
at$
eel$
ele$
estA$
esta$
ornar$
raro
unar$
dilluns, 01 d'abril de 2019
\b(\w+)\s+\1\b
all$
ant$
ant&
arola$
os$
s$
diumenge, 31 de mar de 2019
al$
bar$
ons$
dissabte, 30 de mar de 2019
issar$
os$
xia$
s$
divendres, 29 de mar de 2019
^gat
^jog
^llo
^llon
^os
aga$
nota$
dijous, 28 de mar de 2019
$a
$ada
AMOR filtrada per ROSA
a$
ada$
e$
er$
kolala filtrada per `polla
l filtrada per ^l|l$|$cl
l$ filtrada per ll
nit
oa$
ola$
ona$
or+$
osa$
dimecres, 27 de mar de 2019
barcelona$
ci filtrada per ^ci|$vs$v
ci filtrada per ^ci|$vs$v|cc
ci filtrada per ^ci|$vs$v|cc|ci$
ci filtrada per ^ci|cc|ci$|s
ei$
eta$
hiha
it$
la cadena buida filtrada per barcelona$
ma$
m$
ss filtrada per ce|ci|^s|$vs$v|s$|$cs|s$c|
ss filtrada per ce|ci|^s|$vs$v|
ss filtrada per ce|ci|^s|$vs$v||assa
ss filtrada per ce|ci|^s|$vs$v||assa$
tat
tat$
um$
cit$
rgia$
dimarts, 26 de mar de 2019
ac$
ac~$
co filtrada per ^co
ere$
eure$
gui
ge
gi|g
qe
qi
dilluns, 25 de mar de 2019
$cxa filtrada per tx
$cxi filtrada per tx
$cxo filtrada per tx
^h
^h filtrada per hemo|hetero|homo
^h filtrada per hemo|hetero|homo|heli
^h filtrada per hemo|hetero|homo|heli|hidro
^xi filtrada per tx
h filtrada per ^h
ou$
diumenge, 24 de mar de 2019
una$
unar$
dissabte, 23 de mar de 2019
^.*ll$
^.*ll.*$
^cap
^cap$
^il.*$
cap
cap$
gat
il$
i$
ordi$
pou
unt$
ut$
stic$
divendres, 22 de mar de 2019
$cz filtrada per tz
^z
ers$
oc$
ord$
ort$
otge$
dijous, 21 de mar de 2019
$cau$
$cue.$ filtrada per que|gue
$cuo.$ filtrada per quo|guo
$u$c$a
$u$c$a^
$uar
^\w\w\w\w\wficar$
^\w\w\w\wficar$
^\w\w\w\wfiquin$
^\w\w\w\wificar$
^gi filtrada per tg
^u$c$a
^u$ca
^u$ca$
c$a
c$v
ce|ci filtrada per ^ce|^ci
ce|ci filtrada per ^ce|^ci|ci$
ce|ci filtrada per ^ce|^ci|ci$|sc
ci filtrada per ce|^ci|ci$|sc
erra$
errar$
etja$ filtrada per tge$
ija$ filtrada per tge$
itja$ filtrada per tge$
ju filtrada per tj|^ju
ola$
ola~
otja$ filtrada per tge$
ss
tg
tg filtrada per atge$
tg filtrada per tge$
tj filtrada per atge$
tj filtrada per tja$
u$ca$
uar$
uja$ filtrada per tge$
utja$ filtrada per tge$
dimecres, 20 de mar de 2019
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^f....$
aga$
ila$
ilen$
jo filtrada per tj|^jo
rabiuda$
rabit$
unar$
uni$
fic$
dimarts, 19 de mar de 2019
Escola
anda$
anya$
at$
ens$
ents$
er$
esa$
ip$
la cadena buida filtrada per Escola
dilluns, 18 de mar de 2019
al$
er$
ot$
ping
pingi
sal$
uja$
diumenge, 17 de mar de 2019
$ca$c$
$cat$
$ce$c$
$ce$ll$
$cell$
$en$c$
an$ca$
en$
en$c$
en*$
era$
ort$
soa$
soes$
dissabte, 16 de mar de 2019
1 filtrada per 1
1 filtrada per 1"'`--
1 filtrada per 1)
1"'`-- filtrada per 1
ida$
illa$
ord$
ort$
divendres, 15 de mar de 2019
aina$
ar$
eina$
et$
ets$
ina$
ot$
ram$
uc$
dijous, 14 de mar de 2019
Pi
\w\w\w\w\wnar$
^\w\w\w\w\wnar$
^l
eble$
est$
ona$
onar$
pi
dimecres, 13 de mar de 2019
eure$
iva$
missa
ora
resa
resa$
tx$
$
ria$
dimarts, 12 de mar de 2019
$vs$v filtrada per $vs$v$
^a.*z$
ss
ss filtrada per ^des
nia$
.....$ filtrada per a$
.....$ filtrada per a$
......$ filtrada per a$
......$ filtrada per a$
dilluns, 11 de mar de 2019
$ver$
$vi$
$vi$ filtrada per qui$|gui$
^l filtrada per ^ll
ada$
at
c$
ll$
ll$ filtrada per ill$
llistat
ll
rimar
vorera
diumenge, 10 de mar de 2019
erar$
eri$
oca$
ora$
dissabte, 09 de mar de 2019
.*c.*d.*l.*
^all
^all
ern$
ila$
ina$
iu$
ius$
um$
ware
ria$
s$
divendres, 08 de mar de 2019
$vr$v filtrada per r$|^r|$vr$v$
Have
^bo
^comb
^h
^r.....$
^r.....$ filtrada per $cr|$vr|r$
^r......$ filtrada per $cr|$vr|r$
aigua$
ba filtrada per ^b|br|bl|mb
bi filtrada per ^b|br|bl|mb
bu filtrada per ^b|br|bl|mb
comb
h filtrada per ^h
il$
lr
mb
mb filtrada per ^emb
mb filtrada per ^emb|br
mb filtrada per ^emb|br|^b
mb filtrada per ^emb|br|^b|bl
mr
rr filtrada per ^r|r$|$vr$v
dijous, 07 de mar de 2019
^\w\w\w\witis$
^ce
abra$
abre$
abres$
ada$
ai$
ap$
apar$
ara$
arbra$
arbre$
a$
era$
e
e$
gada$
ge
ignar$
igne$
ignes$
ihmar$
i$
ja filtrada per tj|^ja
lada$
oica$
o$
sada$
tada$
ugnes$
urs$
urt$
ur$
u$
$
u
dimecres, 06 de mar de 2019
^ja
a$ filtrada per ant
airar$
anc$
ang$
ell$
erc$
ercar$
erd$
erg$
ergar$
ert$
eta$
fai
ge filtrada per ^ge
ge filtrada per tg|^ge
ila$ filtrada per ant
illo$
ina$
is$
is$ filtrada per ant
ja filtrada per tj|^ja
ja filtrada per tj|^ja|ja$
ja$
je filtrada per ject|jecc
je filtrada per tj
jecc
ject
jo filtrada per tj|^jo
ju filtrada per tj
ju filtrada per tj|^ju
maleta
mell$
mell$ filtrada per ant
onja$
onja$ filtrada per ant
or
or$
rat$ filtrada per ant
r$ filtrada per ant
tgi
tja filtrada per tja$
tja$
tjo
tju
$
dimarts, 05 de mar de 2019
-ware
empra$
emprar$
empre$
ena$
osc$
osca$
oscar$
osco$
osx$
ox$
oc$
ware
dilluns, 04 de mar de 2019
$cx filtrada per tx|tx$
$vig$
$vtx$v
\w{3,}
^..ix.$|^.ix..$|^...ix$
^..ix....$|^...ix...$|^....ix..$|^.....ix.$|^......ix$
^.a.ig$
ana$
tx$
diumenge, 03 de mar de 2019
$ig$
aga$
aula$
aular$
aules$
ida$
ig$
itx$
ruina$
runa$
s$
dissabte, 02 de mar de 2019
Iure$
ampla$
amplar$
asa$
asar$
ast$
at$
el$
enfondre
enfus
fogar
fonar
ia$
iure$
orsar$
orar$
divendres, 01 de mar de 2019
tub
um$
umar$
dijous, 28 de febrer de 2019
$cz filtrada per tz|lz|nz
$vz$v
...osa$
...ossa$
..asa$
..osa..$
..osa...$
..ossa..$
..ossa...$
^....itzar$
^past
assa$
eca$
eci$
eu$
g
ici$
iga$
isi$
iu$
lz|rz|nz
ot$
ota$
posi
posi filtrada per ci
possi filtrada per ci
qu
q
tz filtrada per tzaci|tzant
uar$
s$
s$|as$
s$ filtrada per ds$
s$|is$ filtrada per ds$|dis$
s$|is$ filtrada per ds$|dis$|
s$|is$ filtrada per ds$|dis|
s$|us$
dimecres, 27 de febrer de 2019
ar$
ensa$
ent$
eu
exo
iu$
orn$
ostra$
ostrar$
ostre$
prostrar
ua$
uc$
a$
dimarts, 26 de febrer de 2019
aa$
ada$
ado$
ana$
ara$
arra$
ata$
atja$
egra$
exilar
im$
ir$
ista$
oc
oc$
ol$
ora$
ord$
process$
unda$
undar$
veure
ria$
dilluns, 25 de febrer de 2019
ado$
ar$
carmes
egAR4
egar$
eghi4
qua$
ust$
nic$
diumenge, 24 de febrer de 2019
\w\wd\w\w\w
am$
amuny$
ear
encert
ent$
era$
la cadena buida filtrada per \w\wd\w\w\w
oc$
op$
ot$
um$
un$
uny$
s$
dissabte, 23 de febrer de 2019
aire$
am$
an$
ani$
ant$
at$
ats$
ipi$
i$
jani$
tica$
divendres, 22 de febrer de 2019
INA$
^\w\wposar$
anya$
a$
ema$
ena$
ina$
i$
oll$
si$
tgi
tjo
tju
$
dijous, 21 de febrer de 2019
artra$
artre$
essa$
isma$
ora$
orta$
ota$
si$
dimecres, 20 de febrer de 2019
^e
ada$
al$
an$
ant$
any$
ar$
asa$
atge$
atja$
aa$
emen$
er$
ert$
ess$
gat
ia$
ic$
igar$
igui$
is
iu$
i
ns
ol$
oma
or$
ou$
s$
tat
tic$
tol$
t$
um$
uns
urns
ut$
tol$
$
dimarts, 19 de febrer de 2019
caragol$
col$
gol
gol$
mai$
matolls$
olls$

visca.com | Diccionari regex