visca.com | Diccionari regex

Cerques anteriors

Heus aqu una llista de les cerques que els usuaris han fet.

diumenge, 22 de maig de 2022
^\w[e]\wr[e]$ filtrada per [sniaptmbl]
^\w[i]\w\w[a]$ filtrada per [sneprmbot]
consell
desaconsell
dissabte, 21 de maig de 2022
^\w[e]\w\w[a]$ filtrada per [snitul]
contrat
trinc
divendres, 20 de maig de 2022
^\w[i]\wm[a]$ filtrada per [sencl]
^ve.an$
al$
atar$
ba
ill$
osa$
dijous, 19 de maig de 2022
^r[i]\wl[e]$ filtrada per [snamt]
ura$
dimecres, 18 de maig de 2022
^n[o]c[i]\w$ filtrada per [e]
ana$
arri$
arta$
eble$
egla$
ell$
eri$
et$
ir$
it$
ll
os$
osa$
trompa
ul$
$
dimarts, 17 de maig de 2022
$ul
(dlaec)$
(dloc)$
(loc)$
(locdt)
(locdt)$
Ul$
X{d}
X{n}$
^[a-d0-9_-]{6,18}$
^[a-z0-9_-]{6,18}$
^[da0-9_-]{6,18}$
^d
^da
^dao
^irr
ent$
eri$
la cadena buida filtrada per $ul
la cadena buida filtrada per ul$
uca$
ul$
tic$
$
tid$
tit$
dilluns, 16 de maig de 2022
([agmdt])
([aiu])
([s][agmdt])
([s][agmdt])[^bcfhijklno]
([sagmdt])
...cat
.{3}cat
^[mestagd]*$ filtrada per ^[^s]*$
^[o]n\w\w[a]$ filtrada per [eirmcls]
^\w{3}cat$
^\w{3}es$
^\w{3}eu$
^ac*$v
all$
ar$
b$^a*
b$^a*$v
b$^ac*$v
g[^bcfhijklno]$
g[^bcfhijklno]\$
g[^bcfhijklno]\[g-l]$
oll$
s$a$v$c
s$v$c
s$v$v$c
s[^a][^d][^e][^g][^m][^t]$
s[^b][^b[^c][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^b][^b[^c]fhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^b][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^b][^c][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^bcfhijklnopqrstu]
s[^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]
s[^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]
s[^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
ull$
ura$
urooncolo
cia$
cie$
ssia$
diumenge, 15 de maig de 2022
$eles
&eles
^$c?[dau]$c?[dau]n$c?[dau]$c?[dau]$ filtrada per .{6}
^(.)an[^a\1]{2}$
^(.)an[^a][\1]$
^(.)an[^a][^$1]$
^(.)an[^a][^\1]$
^(.)an[^a]\1$
^(.)an[^a]{2}$
^(.?$v){4}$ filtrada per .{6}
^(.?$v){5}$
^(.?$v){5}$ filtrada per .{6}
^.....$ filtrada per [euioasdxcn]
^.....$ filtrada per [euiosdxcn]
^.....$ filtrada per [ndau]
^.....$ filtrada per [ndauei]
^.....$ filtrada per [ndaueix]
^..n..$
^..nau$
^..nua$
^.?[au].?n$
^.[lrt].?[lrt]$c?$ filtrada per .{6}
^.[lrts].?[lrts]?$c?$ filtrada per .{6}
^.a.?u$c?$ filtrada per .{6}
^.an..$
^.an[^a]{2}$
^.dn..$
^.un..$
^.un[^u]{2}$
^[clrtsauo]{5}$ filtrada per .{6}
^[clrtsauo]{5}$ filtrada per a|u
^[dau]*[dau]*n[dau]*[dau]*$
^[dau][dau]n[dau][dau]$
^[dau]{2}n[dau]{2}$
^[obcdfglmnpst]{5}$ filtrada per a|u
^\w[a]n\w[a]$ filtrada per [eiordtgbcs]
^\wl[a]n\w[a]$ filtrada per [eiordtgbcs]
^aun$
^d.n[au]..$
^d.n[au][au]$
^d[au]n..$
^dan..$
^dun..$
^n.d[au]{2}$
ela$
eles
eles$
er$
erta$
um$
$
dissabte, 14 de maig de 2022
aix$
divendres, 13 de maig de 2022
^[ах][ах][ах][ах][ах]$
ada$
atar$
atre$
bassar$
er$
ern$
et$
ia$
iia$
oc$
orb$
ord$
sobre
uit$
ull$
ull$
vassar$
dijous, 12 de maig de 2022
^hal
h filtrada per ^h
oli$
oli$, filtrada per oli$
olia$
olia$,
dimecres, 11 de maig de 2022
^[cegamnt]$ filtrada per [^g]*
^[cegamnt]*$ filtrada per [^g]*
^[cegamnt]*$ filtrada per ^[^g]*$
^[cgamnte]*$ filtrada per ^[^g]*$
^\wl[o]\w[a]$ filtrada per [eiusncrdbqt]
air
respect
u$
$
dimarts, 10 de maig de 2022
^[schoiue]*$ filtrada per ^[^c]*$
ostenta
rata
dilluns, 09 de maig de 2022
^[oearxcf]*$ filtrada per [^f]*
^[oearxcf]*$ filtrada per ^[^f]*$
^[oearxcf]*$ filtrada per ^[^x]*$
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [eiosncdb]
^\w[e]s[i]\w$ filtrada per [andg]
^\wor\we$
diumenge, 08 de maig de 2022
aia$
aiar$
alla$
allar$
issa$
dissabte, 07 de maig de 2022
^pin\wo$
^pin\w$
divendres, 06 de maig de 2022
^\w\id\w$
^a\w\wu\w$
^al\wum$
xava
lia$
dijous, 05 de maig de 2022
al$
alar$
aler$
in$
um$
un$
n$
dimecres, 04 de maig de 2022
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [iesnpdc]
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [iesnpdcmbt]
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [iesnpgjdcmbt]
^\w[or\w][a]$ filtrada per [iesnpdc]
^tr\w\wep\w$
al$
iar$
insen
insenc
insinc
insincer
sincer
sincere
ustre$
s$
dimarts, 03 de maig de 2022
$cu$ filtrada per .{5}
$ui
$vx$v|$vxc filtrada per $vix|$vux
$vx$v|$vxc filtrada per $vix|$vux|^ex$v
$vx$v|$vxc filtrada per Svix|Svux
^alt\w\w$
^alte\w$
ai$c$ filtrada per .{5}
e$e$ filtrada per .{6}
ei$
et$
i$ filtrada per .{4}
u$ filtrada per .{5}
ui$
ui&
ull$
us$
ncia$
s$
dilluns, 02 de maig de 2022
^[a]l\w[e][a]$ filtrada per [isnrdc]
^[e]l\w\w[a]$ filtrada per [isnlr]
^[oviylan]*$ filtrada per [^n]*
^[oviylan]*$ filtrada per [^n]{5}
^[oviylan]*$ filtrada per ^[^n]*$
^\wl\w[e][a]$ filtrada per [isnlr]
^\wl\w[e][a]$ filtrada per [isnr]
^cri*s$
^cri.s$
diumenge, 01 de maig de 2022
^[feminst]*$ filtrada per ^[^e]*$
^[modisne]*$ filtrada per ^[^s]*$
^\w[a]\wr[o]$ filtrada per [eiusntcb]
^r[a]\w\w[o]$ filtrada per [eiusntcb]
istra$
istre$
ugar$
dissabte, 30 d'abril de 2022
Ca.*
^\waus\w$
^ca.*
^ga(.*){3}$
^ga(.*){5}$
ca.*
divendres, 29 d'abril de 2022
^[modisne]*$ filtrada per ^[^s]*$
^g[a][u]\ws$ filtrada per [eiorln]
^g[a]\w[u]s$ filtrada per [eiorln]
ons$
$
dijous, 28 d'abril de 2022
asos$
roure
s$
dimecres, 27 d'abril de 2022
$vx filtrada per ix|$ex$v
$vx filtrada per ix|^ex$v
$vx$v filtrada per ix
^....ix$
^...ix.$
^..ix..$
^..ix.....$
^.ix...$
^.ix......$
^[fugitva]*$ filtrada per ^[^i]*$
^\w[a]\w[i][o]$ filtrada per [eusndcm]
^\w[a]\w[i][o]$ filtrada per [eusndcmgl]
ana$
anya$
idre$
isme$
itra$
dimarts, 26 d'abril de 2022
.*gran$
.*gran.*
^[negligent]*$ filtrada per ^[^t]*$
^[negligent]*$ filtrada per ^[^t]*$
^[nmeglit]*$ filtrada per ^[^t]*$
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [eiutsfgln]
set
sis
dilluns, 25 d'abril de 2022
'emiar$
AVI
^[estrident]*$ filtrada per ^[^d]*$
^[maquinao]$ filtrada per ^.+n.+$
^[maquinao]$ filtrada per ^[^n]*$
^[maquinao]*$ filtrada per ^[^n]*$
acia$
agar$
al$
ala$
ama$
ar$
asa$
asar$
assa$
at$
avi$
aa$
eina$
ent$
erra$
ena$
ia$
ici$
illo$
ina$
is$
opa$
osa$
osca$
osque$
ot$
otre$
CIA$
cia$
mia$
$
n$
diumenge, 24 d'abril de 2022
ai
alde$
greco
grecoro
romana
rom
dissabte, 23 d'abril de 2022
^.*z.*$
^.*z.*$ filtrada per [^i]*
^.+otzar$
^.+z.+$
^.+z.+$ filtrada per [^i]
^.+z.+$ filtrada per [^i]*
^.+z.+$ filtrada per [^i]{4,9}
^.+z.+$ filtrada per [^i]{7}
^.+z.+$ filtrada per ^.+[bcdefhi].+$
^.+z.+$ filtrada per ^.+[bcdefhijklmnpquv].+$
^.+z.+$ filtrada per ^.+[bcdefhijklmnpqv].+$
^.+z.+$ filtrada per ^.+i.+$
^.i.at$
divendres, 22 d'abril de 2022
aga$
agar$
al$
allo$
ea$
eia$
ensa$
ena$
esa$
essa$
ea$
ica$
icar
icar$
ina$
io$
llo$
omar$
opa$
urt$
$
dijous, 21 d'abril de 2022
^\w[o]l[i]\w$ filtrada per [esnambgc]
^\w[u]\w[a]\w$ filtrada per [eiosnvlrfgt]
albs$
arg
arg$
aro$
bs$
er$
ir$
ius
ius$
ol$
ors
os
ucapuca
us
na$
dimecres, 20 d'abril de 2022
OLAR$
^\wini\w$
al
ell$
ens$
eta$
ista$
olar$
olla$
dimarts, 19 d'abril de 2022
.+img.+
[GACNIFM]
^AR
^[AMGCIF]
^\w\w\w\wtir$
ag$
all$
ar$
at$
atge$
erra$
erre$
eta$
eva
evar
ia$
icta$
icte$
ig$
inja$
inxa$
inxar$
mae
marir
merir
og$
on$
tiar
tir
tz filtrada per tzaci|tzant|tzador
tz filtrada per tzaci|tzant|tzador|tzat$|tzada$
s$
dilluns, 18 d'abril de 2022
ac$
cal
ei
ell$
iac$
llai
lloi
diumenge, 17 d'abril de 2022
[az]{5}
[az]{5} filtrada per [creguon]
dissabte, 16 d'abril de 2022
acle$
acle$ filtrada per acle$
ara$
at$
il$
divendres, 15 d'abril de 2022
^(\w)(\w)\w?\2\1$
acta$
acte$
ani$
b
b$
cio
cio$
ell$
f filtrada per b|d|g|e|h|u|j|k|l|m|n|p|q|r|t|v|x|z
ina$
musa
oc$
ona$
ona$ filtrada per sense accent
ra
rer$
sv
sv filtrada per b|d|g|e|h|u|j|k|l|m|n|p|q|r|t|x|z
sv filtrada per e
to$
ura$
virus$
$
nia$
nim
nim$
n$
$
$
s$
dijous, 14 d'abril de 2022
.*font
.*font.*
Cap
^\w\w\wbot$
^\w\w\wvot$
^cap\w\w\w$
bot
cap
font
vot
dimecres, 13 d'abril de 2022
^apor\wm\w$
cocci$
roba
rova
dimarts, 12 d'abril de 2022
^\w[i]\w[a]t$ filtrada per [esnrvlpg]
itar$
or$
dilluns, 11 d'abril de 2022
$at
^\w[i]b[a]\w$ filtrada per [esnr]
^\w[i]t[a]t$
^hi
^homo
^hom
^hu
^u
at$
flip
it$
$
diumenge, 10 d'abril de 2022
ac
audi
eta
nal
op
puny
rr
uta
dissabte, 09 d'abril de 2022
aldar$
aldi$
pifi
rr
rrea
rreic
tesa$
um$
dijous, 07 d'abril de 2022
^.i.at$
^.{7}$
^mot$
a$
is$
mot$
dimecres, 06 d'abril de 2022
^.ran.$
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [eioscdftpn]
^\w[i]\w[a]\w$ filtrada per [esnlbr]
an$
at$
ic$
ot$
dimarts, 05 d'abril de 2022
^\w\w\wputar$
^\wr[a]n\w$ filtrada per [eiostgl]
dilluns, 04 d'abril de 2022
Porcaries
\we\wo\wa
\we\wo\wa{6}
^\we\wo\wa
^\we\wo\wa$
a$
a$c$
ar$
as$
es$
ies
ies filtrada per W
ies$
porcaries
diumenge, 03 d'abril de 2022
$v$c$v$
$v$c$v$ filtrada per $vr$v$
$v$c[^r]$v$
^\w[i]\w[e]\w$ filtrada per [asnbdtvr]
^\w\wu\wa$ filtrada per [teiscn]
^\we\wsa
^\we\wsa$
a$c$v$
a$c$v$ filtrada per ar$v$
cat
sof
dissabte, 02 d'abril de 2022
^ata
^ata\wd
^ataf
^c\wi\w$
^es\wr
^es\wr\w\wx
^mi\wl\w\w$
^mi\wl\w\w\w$
^mill
otge$
otja$
palli
divendres, 01 d'abril de 2022
an$
ar$
at$
a$
ta$
$
mic$
dijous, 31 de mar de 2022
^.esti$
^[^mloresfndgica].[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$
^[^mloresfndgica].[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$ filtrada per [^m]{5}|[^u]{5}
^[^mloresfndgica]a[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$
^[^mloresfndgica]a[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$ filtrada per [^m]{5}|[^u]{5}
^[^mloresfndgica]a[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$ filtrada per [^m]{5}|[^u]{5}
^\wa\w\wu$
^\wa\w\w$
^ben.....+
^mal.....+
alla$
als$
al$
ant$
ar
ar$
as$
ati$
bis
bte$
cant
ec
ees$
er$
erra
ers
es$
f filtrada per b|d|g|e|h|u|j|k|l|m|n|p|q|r|t|v|x|z
ic$
icaci
icaci filtrada per b|d|g|e|h|j|k|l|m|n|p|q|r|t|v|x|z
intentar
intento
ire$
l filtrada per b||e|f|g|h|i|j|k|m|o|p|q|s|t|u|w|x|y|z
n[mbp]
obte$
re$
te$
umpte$
unt$
unta$
veu
dimecres, 30 de mar de 2022
eta
ieta
dimarts, 29 de mar de 2022
^\warli$
^\warl$
^\wivo\w$
dilluns, 28 de mar de 2022
-unt
-unt$
-unt&
pepe
umpte$
unt$
unta$
dissabte, 26 de mar de 2022
\Bet
^.esti$
^\westar$
^ci.e.$
c filtrada per [bdfghklmnqsvwxyzaeu-]
c filtrada per [bdfghklmnqsvwxyzaeu]
ull$
divendres, 25 de mar de 2022
^\w\w\w\waci$
aci$
esa$
oi$
onta$
dijous, 24 de mar de 2022
\Bcl\B
^$c$v[iu]....$ filtrada per $v[ui]x
^$c$v[iu]....$ filtrada per $v[ui]x|ai
^$c$v[iu]....$ filtrada per $v[ui]x|aix
^$c$v[iu].....$
^.ruix$
^\w\w\wi\w$ filtrada per [aeo]
^\w\w\wi\w$ filtrada per [aeosnd]
^\w\w\wir$ filtrada per [aeo]
^\w\wci\w$ filtrada per [aeo]
^c[o].[i].$
^n[be-jlmnpqtv-z]{3}e$
atge$
cadar$
gue
gui
ig$
mandros
ori$
ositat$
rr$vss
dimecres, 23 de mar de 2022
^....rr.$
^[^loresptma][^loresptmin][^loresptmin][^loresptm][^loresptma]$ filtrada per [^a]{5}|[^i]{5}|[^n]{5}
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$|ora$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$|ora$|osa$|ria$|ica$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$|ora$|osa$|ria$|ica$|ina$|ssa$
ela$
elar$
iu$
ol$
olt$
ou$
ranc$
dimarts, 22 de mar de 2022
aci
aga$
aig$
aix$
atx$
ny
oga$
ola$
osa$
osca$
ossa$
ost$
ot$
ota$
ou$
ova$
ove$
tx$
ua$
ub$
uc$
uca$
uda$
ui$
ull$
um$
una$
uny$
ur$
ura$
ust$
ut$
CIA$
$
cia$
$
dilluns, 21 de mar de 2022
arjo$
ati
ati$
ati$ filtrada per ati$
buix$
cs$
dia
dia$
es$
ia$
ina
o$
obla$
oble$
oc$
oca$
ol$
oll$
om$
oma$
omar$
on$
ona$
onda$
onge$
onja$
ont$
ony$
or$
ora$
orda$
orde$
ori$
orn$
ort$
orta$
sar$
ses$
uix$
ria$
s$
diumenge, 20 de mar de 2022
Dre
Endre
Torrid
Trrid
[eiodrtn]+ filtrada per [^abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn]
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortn]
^[eiortdn]{8}
^[eoidtrn]+
^[eoidtrn]+ filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn][eoidtrn][eoidtrn]+ filtrada per [^d]
^[eoidtrn][eoidtrn][eoidtrn]+ filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn][eoidtrn][eoidtrn]+ filtrada per [d]
^[eoidtrn]{10} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{11} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{3} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{7} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{8} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{9} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eiodrtn][eiodrtn]+ filtrada per [^abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{3} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
d[eiortn]
dor
dre
dro
e+ filtrada per [^abcfghjklmpqsuvwxyz]
entre
ibra$
ibre$
ic$
ida$
idra$
idre$
iga$
ila$
illa$
im$
ima$
ina$
ins$
insa$
inya$
in$
ina$
ira$
iri$
isa$
isca$
issa$
ista$
iste$
it$
ita$
itge$
itja$
itxa$
itxe$
iu$
iura$
iure$
i$
or$
torrid filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
trrid filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
lia$
llia$
s$
$
dissabte, 19 de mar de 2022
^\wrui\w$
ella$
etra$
etre$
eu$
ia$
orar$
$
a$
divendres, 18 de mar de 2022
^mon..$
ed$
en$
esc$
esca$
essa$
est$
esta$
estra$
et$
eta$
ea$
feina
ten$
ulls$
dijous, 17 de mar de 2022
[aeiuo]w[aeiuo]
^\wovia$
^ros.a$
^ros\wa$
aira$
ar$
duc$
ec$
eda$
eg$
eig$
eix$
el$
ell$
ella$
ella$
em$
ena$
ens$
ent$
ents$
er$
era$
erd$
eri$
erla$
erra$
erre$
ers$
ert$
es$
esa$
etlla$
testa
tup
w[aeiuo]
$
s$
$
s$
ss$
dimecres, 16 de mar de 2022
.ie.a
Sa$
^.ie.a$
^[^lrnp][^lrnpoe][^lrno][^lrne]s$ filtrada per [^e]{5}|[^o]{5}|[^p]{5}
a$
aig$
any$
ar$
at$
ata$
atge$
atja$
au$
aura$
aure$
colacau
colcau
da$
dia$
em$
escuic
esta$
formatge$
fuias
fuita
ge$
ia$
iar$
icia$
ina$
ir$
ista$
ja$
matge$
no$
oble
oble$
ol$
ort$
pa$
rd$
res$
riu
rius
sa$
snoubor
ti$
ua$
ul$
xos
$
ta$
$
dimarts, 15 de mar de 2022
^[^orescanvtl][^orescanvti][^orescanvt][a]l$ filtrada per [^i]{5}
ab$
ac$
acia$
afa$
aia$
aita$
ala$
alt$
am$
ama$
ana$
anc$
anca$
and$
ang$
ange$
angel$
ania$
anja$
ans$
ant$
anta$
any$
anya$
an$
ana$
ap$
ar$
ara$
arc$
arca$
ard$
arg$
ari$
as$
asa$
ase$
assa$
ast$
asta$
astra$
astre$
at$
a$
aa$
espra$
espre
espre$
espre&
cia$
ngel$
s$
sa$
dilluns, 14 de mar de 2022
$ca$ci$
$ca$ci$c$
$ce$c$ci$c$
$ce$ci$c$
$ce$ci$c$c$
&ce&ci$
^c[o][^lrespo][i][^lresnpo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresntamcpo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresnampo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresntamcpo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresntampo]$
^c[o]lresntcpo][i][^lresnampo]$
^c[o]lresntcpo][i][^lresnpo]$
^c[o]lrespo][i][^lresnpo]$
^c[o].[i].$
^co.i.$
^co\wi\w$
^co\w\w$
^c\wi\w$
^c\wi\w$
eu$ca$
eu$ce$
l filtrada per b||e|f|g|h|i|j|k|m|o|p|q|s|t|u|w|x|y|z
o..o$
$
$
diumenge, 13 de mar de 2022
$ia
^ru\w\w\w$
centre
centre$
ia
ia$
rere
dissabte, 12 de mar de 2022
^\wasa$
^\wesa$
eta
divendres, 11 de mar de 2022
$nes
al$
altra$
altres$
ansa$
ana$
ata$
dre$
em$
ers
fers
ins$
iu$
nes$
ol$
ota$
rit$
sem$
tut$
tutg$
dijous, 10 de mar de 2022
[sau] filtrada per [cielomr]
^\w\w\w\w\w\wtor$
^\wi\w\we$
^s[^lorndabuft][^lorndabuft][^lorndabuft][^lorndabueft]$ filtrada per [^e]{5}
^s[^lorndabufte][^lorndabuft][^lorndabuft][^lorndabuft]$ filtrada per [^e]{5}
^si.e.$
^sie..$
f(e|)li
fel
felici
felin
odin
tor$
dimecres, 09 de mar de 2022
^\wors\w\w$
alta$
amiemdiuenClaudi
gabriel
gabriel$
hurac
l'ulldel'hurac$
dimarts, 08 de mar de 2022
C.rcel
Do.e.
Doe..
^$c$vi$c
$
$ filtrada per i
dilluns, 07 de mar de 2022
[]
[]$c*$v$c*$v
[]$c*$v$c*$v$c$
[]$c*$v$c*$v$c$ filtrada per cies$
[]$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ies$
^$c+$v$cet$
^b
^b$i$
^b$vi$
^b(i)$
^t[e]n.[o]$
^ten.o$
ansa$
ana$
oc$
or$
por$
tx
tx$
diumenge, 06 de mar de 2022
Est
^[^lorespit][^lorespit][^lorespit][^lorespit]a$ filtrada per [^n]{5}
^[^lorespit][^lorespit][^nlorespit][^lorespit]a$ filtrada per [^n]{5}
^{^lorespit}{^lorespit}{^lorespit}{^lorespit}a$ filtrada per [^n]{5}
ena$
est
serena$
dissabte, 05 de mar de 2022
.inar
^.inar$
^conju
^titu
dia$
ilca$
ilcar$
la cadena buida filtrada per .inar
divendres, 04 de mar de 2022
$xo
^.....$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}
^.....$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l]....$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l][^a]..[^e].$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l][^a].[^e].$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l][^a].[^e]l$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^lrscxmfbnte][o][^lrsxifbmnte][i][a]$
^[^lrscxmnte][o][^lrsximnte][i][a]$
^[^lrsmnte][o][^lrsimnte][i][a]$
^[^lrsmnte]o[^lrsimnte][^lrsmnte]a$
^[^lrsmnte]o[^lrsimnte]ia$
^[^lrsmnte]o[^lrsmnte][^lrsmnte]a$
^\wovi$
^\wovia$
^\wovi$
^\wova$
^l[^a][^s]..$ filtrada per [^s]{5}|[^a]{5}
^l[^a][^s]..$ filtrada per [^s]{5}|[^a]{5}
any$
a|e filtrada per [^s]{5}|[^a]{5}
be$
dor$
eix$
ell$
em$
ent$
eor
era$
ers
ia$
ides$
ila$
ir$
it
juny$
liquida
lquida
negra
ni$
olt
ona$
or$
ora$
ra$
se$
sucre
tit$
tja
ui
ui$
uny$
s$
dijous, 03 de mar de 2022
Lesflormoren
^dar\wi$
^dari\w$
^r..ia$
^r[a].[i].$
^r[a].[i][^losebamr]$
^r[a].[i][^r]$
^r[a].i.$
^r[a][^losebamr][i][^losebamr]$
^r[a][^losebamr][i][^losebamr]$
^ra.i.$
^r.i.$
aig$
als
ano$
an$
ar$
aus
ba$
bern$
ble$
bre$
cret$
den$
do$
en$
ent
era$
ern
ern$
es$
eti$
fa$
gos$
ia$
ià$
iaa$
ig$
il$
ina$
ipus$
its$
iu$
le$
les$
levern$
lles
lors$
mer$
mil
na$
neu$
nyi$
ol$
ona$
ors$
oti$
pus$
ra$
rdo$
re$
reina$
res$
ret$
reta$
rida$
ror$
rs$
sa$
uny$
unya$
ure
us$
vern$
via
vre$
xen
xent
yi$
dimecres, 02 de mar de 2022
$AR
$s
.*bl.*
.*fl.*
AR$
^$c$ca$c$c$
^...ny$
^..any$
ar$
arca$
arla$
era
ia$
la cadena buida filtrada per $AR
la cadena buida filtrada per ar$
lia
rat$
rn$
vern$
vern$ filtrada per rat
s$
dimarts, 01 de mar de 2022
Rial$
\wria\w
^..i..$
^..i..$ filtrada per [-a-l]
^..i..$ filtrada per ^[-a-l]+$
^..i..$ filtrada per ^[^ial]+$
^..i..+$
^[maoucft]{7,}+$ filtrada per ^[^m]+$
^\wria\w$
^luc.a$
all$
er$
erra$
eva$
iga$
it$
i$
meva$
ola$
osc$
rrer$
temps$
tima$
s$
dilluns, 28 de febrer de 2022
^..mid$
ipsar$
oti$
r filtrada per [aoubdfghjkmnpqtxz]
r$
r$
diumenge, 27 de febrer de 2022
[crlvdna] filtrada per [^crlvdna-]
[l] filtrada per [^crlvdna-]
^...ec$
erdre$
ipsi$
l filtrada per b||e|f|g|h|i|j|k|m|o|p|q|s|t|u|w|x|y|z
m filtrada per b|c||d|f|g|h|j|k|l|n|p|r|s|v|w|x|y|z
moni$
divendres, 25 de febrer de 2022
ard$
art$
enca$
ina
ina$
ull$
dijous, 24 de febrer de 2022
-nloi-u.─←tmrnebvwqc filtrada per x<
.e.i$
.i.i$
.i.o
.i.o$
.o.o$
^\w\w\wada$
^\w\w\weta$
anya
atge$
di
en$
ers
es
fers
ja
jardi
jardi filtrada per di
la cadena buida filtrada per di
quetxup
uc$
dimecres, 23 de febrer de 2022
eta$
infinitam
ua filtrada per qua|gua
ue filtrada per qua|gua
ue filtrada per que|gue
ue filtrada per que|gue|$vue
dimarts, 22 de febrer de 2022
^\wa\wut$
bund$
ectre$
erra$
etre$
fon$
fond$
tre$
us$
\w\w\wia$
\w\w\wol$
\w\wia$
\w\wol$
\wol$
\w\w\wol$
\w\wol$
\wol$
dilluns, 21 de febrer de 2022
m filtrada per b|c||d|f|g|h|j|k|l|n|p|r|s|v|w|x|y|z
diumenge, 20 de febrer de 2022
el$
dissabte, 19 de febrer de 2022
$c$ar$
$v{3}$ filtrada per \w{6}
$v{4}$ filtrada per \w{6}
^$c$v{2}$ar$
^$c$v{2}$c$
^$c$v{2}$r$
^$c$v{3}$c$
^$c$v{3}$c$ filtrada per \w{6}
^$c$v{3}$r$ filtrada per \w{6}
^$v$c$r$ filtrada per \w{6}
^$v$v$ar$ filtrada per \w{6}
^$v$v$c$ filtrada per \w{6}
^$v$v$er$ filtrada per \w{6}
^$v$v$r$ filtrada per \w{6}
^$v$v$v$ filtrada per \w{6}
^$v$v{2}$c$
^$v$v{2}$r$
^$vc$v$ar$ filtrada per \w{6}
^[-gaiocfl]{9}$ filtrada per [^g]{9}
^[-iaedjnr]{10,}$ filtrada per [^i]{10,}
^[-iaedjnr]{10}$ filtrada per [^i]{10}
^[-iaedjnr]{11}$ filtrada per [^i]{11}
^[-iaedjnr]{3}$ filtrada per [^i]{3}
^[-iaedjnr]{4}$ filtrada per [^i]{4}
^[-iaedjnr]{5}$ filtrada per [^i]{5}
^[-iaedjnr]{6}$ filtrada per [^i]{6}
^[-iaedjnr]{7}$ filtrada per [^i]{7}
^[-iaedjnr]{8}$ filtrada per [^i]{8}
^[-iaedjnr]{9}$ filtrada per [^i]{9}
^[-paeudms]{3}$
^[-paeudms]{4}$
^[-paeudms]{7}$
^[-paeudms]{7}$ filtrada per [^p]{7}
^[-paeudms]{8}$
^c$v$var$
^c$var$
^c$var$ filtrada per \w{6}
^cv$var$
^r$var$ filtrada per \w{6}
^v$var$ filtrada per \w{6}
^vvc$ar$
aac$ar$
ar$
atzar$
b$v$v$ar$
b$v$v$c$
b$v$var$
c$a$r$
c$ar$
c$v$c$ar$
c$v$var$
eix$
espe
espessa
g
ia$
mar$
ol$
pep
pepa
v$c$var$
v$v$ar$
v$v$b$ar$
v$v$c$ar$
v$v$car$
vvc$ar$
divendres, 18 de febrer de 2022
A
A*
A* filtrada per .....
A-
A....
BO$
BO$ filtrada per BO$
VA$
^A*
^A....$
^A\w\w\w\w$
^[-paeudms]{10,}$ filtrada per [^p]{10,}
^[-paeudms]{10}$ filtrada per [^p]{10}
^[-paeudms]{11,}$ filtrada per [^p]{11,}
^[-paeudms]{11}$ filtrada per [^p]{11}
^[-paeudms]{7}$ filtrada per [^p]{7}
^[-paeudms]{8}$ filtrada per [^p]{8}
^[-paeudms]{9}$ filtrada per [^p]{9}
^[-paeudms]{10}$ filtrada per [^p]{10}
^[-paeudms]{11,}$ filtrada per [^p]{11,}
^[-paeudms]{11}$ filtrada per [^p]{11}
^[-paeudms]{3,11}$ filtrada per [^p]{3,11}
^[-paeudms]{3,4}$ filtrada per [^p]{3,4}
^[-paeudms]{3,5}$ filtrada per [^p]{3,5}
^[-paeudms]{3}$
^[-paeudms]{3}$ filtrada per [^p]{3}
^[-paeudms]{4}$
^[-paeudms]{4}$ filtrada per [^p]{4}
^[-paeudms]{5}$ filtrada per [^p]{5}
^[-paeudms]{6}$
^[-paeudms]{6}$ filtrada per [^p]{6}
^[-paeudms]{7}$
^[-paeudms]{7}$ filtrada per [^p]{7}
^[-paeudms]{8}$
^[-paeudms]{8}$ filtrada per [^p]{8}
^[-paeudms]{9}$ filtrada per [^p]{9}
^[A-D]....$
^[Aa..Dd]....$
^[Aa]....$
^[Bb]....$
^[Cc]....$
^[Dd]....$
^[Ee]....$
^[Ff]....$
^[Gg]....$
^[Hh]....$
^[Ii]....$
^[Jj]....$
^[Kk]....$
^[Ll]....$
^[Mm]....$
^[Nn]....$
^[Oo]....$
^[Pp]....$
^[Qq]....$
^[Rr]....$
^[Ss]....$
^[Tt]....$
^[Uu]....$
^[Vv]....$
^[Ww]....$
^[Xx]....$
^[Yy]....$
^[Zz]....$
^[\w]....$
^[a-d]....$
^[a-f]....$
^[suce]+$
^[]....$
^\w....$
^\w\w\w\w\w$
a
abra$
ada$
alma$
arbre$
arem$
assa
assa$
avra$
bo
bo$
cell$
cet$
cre
cre$
dol$
el$
ell
ell$
ells$
em$
en$
ent$
er
er$
es$
et$
et
ga
gam
gam$
gam$
ga
ge$
ger
ger
ida$
jamp$
jen$
la cadena buida filtrada per A....
la cadena buida filtrada per BO$
la cadena buida filtrada per Vermell
la cadena buida filtrada per ^A....
la cadena buida filtrada per dol$
llos$
los$
l
l$
l$ filtrada per l$
ol$
ora$
ord$
ort$
otus$
re$
ta
taca
up
up$
ust$
ut
ut$
va$
vermellos$
vq$
xa$
pic
s$
$
dijous, 17 de febrer de 2022
$ger
Elquetxupesdecolorvermellitacamolt
Ketchup
Ketchup filtrada per Ketchup
^[-gaiocfl]{10,}$ filtrada per [^g]{10,}
^[-gaiocfl]{10}$ filtrada per [^g]{10}
^[-gaiocfl]{11}$ filtrada per [^g]{11}
^[-gaiocfl]{12}$ filtrada per [^g]{12}
^[-gaiocfl]{3}$ filtrada per [^g]{3}
^[-gaiocfl]{4}$ filtrada per [^g]{3}
^[-gaiocfl]{4}$ filtrada per [^g]{4}
^[-gaiocfl]{5}$ filtrada per [^g]{5}
^[-gaiocfl]{6}$ filtrada per [^g]{6}
^[-gaiocfl]{7}$ filtrada per [^g]{7}
^[-gaiocfl]{8}$ filtrada per [^g]{8}
^[-gaiocfl]{9}$ filtrada per [^g]{9}
^[-oaebhnr]{10,}$ filtrada per [^o]{10,}
^[-oaebhnr]{10}$ filtrada per [^o]{10}
^[-oaebhnr]{3}$ filtrada per [^o]{3}
^[-oaebhnr]{4}$ filtrada per [^o]{4}
^[-oaebhnr]{5}$ filtrada per [^o]{5}
^[-oaebhnr]{6}$ filtrada per [^o]{6}
^[-oaebhnr]{7}$ filtrada per [^o]{7}
^[-oaebhnr]{8}$ filtrada per [^o]{8}
^[-oaebhnr]{9,}$ filtrada per [^o]{9,}
^[-oaebhnr]{9}$ filtrada per [^o]{9}
ata$
ger
ger$
go
go$
k
ketxup
ketxups
la cadena buida filtrada per Ketchup
la cadena buida filtrada per P
la$
lasalsadequetxupilademostassajuntasestandemata$
lles
lles$
l$
ola$
pelele
quetchup
quetchup filtrada per bernat
quetchup filtrada per hola
quetchup filtrada per rap
quetchup filtrada per uhuihio
quetxup
quetxup filtrada per quetxup
ra
ra$
rap$
ssa$
te
te
urt$
dimecres, 16 de febrer de 2022
^[-neiuqrt]{5}$ filtrada per [^n]{5}
^[-neiuqrt]{6}$ filtrada per [^n]{6}
^[-neiuqrt]{7}$ filtrada per [^n]{7}
inquer
renu

visca.com | Diccionari regex