visca.com | Diccionari regex

Cerques anteriors

Heus aqu una llista de les cerques que els usuaris han fet.

dimecres, 16 d'octubre de 2019
au$
ema$
ir$
oc$
ost$
uau$
ut$
ria$
dimarts, 15 d'octubre de 2019
ac$
all$
am$
an$
anda$
ang$
anta$
ap$
arra$
d$
er$
et$
eta$
eu$
ina$
i$
olla$
ona$
ot$
ufa$
ut$
ncia$
s$
s$
$
dilluns, 14 d'octubre de 2019
$c$ filtrada per []
$c$ filtrada per []|itat$
$c$ filtrada per []|t$|l$|r$
[]..$c$ filtrada per cies
[]...$c$
[]...$c$ filtrada per s$|en$|in$
[]...$c$ filtrada per cies
[]....$c$ filtrada per s$|en$|in$
[]....$c$ filtrada per cies
[]...Sc$
[]...$ filtrada per ia$
[]....$ filtrada per ia$
[]....$ filtrada per ia$
ida$
m$ filtrada per []
p$ filtrada per []$
table
$
...$
...$ filtrada per ia$
...$ filtrada per ia$
s$
$ filtrada per i$
$
diumenge, 13 d'octubre de 2019
aga$
ara$
arra$
at$
cat$
est$
eta$
fanal
fot$
ia$
iat$
ic$
ir$
llat$
oca$
oia$
olla$
ona$
ot$
ota$
ura$
ut$
s$
dijous, 10 d'octubre de 2019
^n.*i
assa$
au$
dragg
dragging
ema$
ema&
esca$
eta$
illa$
n.*i
oc$
ura$
$
s$
dimecres, 09 d'octubre de 2019
ar$
ar
er$
la$
le$
lo$
ol$
ols$
or$
xol$
xols$
dimarts, 08 d'octubre de 2019
call
callup
p$
dilluns, 07 d'octubre de 2019
ebre$
eines$
elmes$
diumenge, 06 d'octubre de 2019
ells$
fer
im$
ini$
oll$
on$
ons$
dissabte, 05 d'octubre de 2019
aire$
ens$
ent$
iga$
oc$
divendres, 04 d'octubre de 2019
[aeiou][ui][aeiou]
[aeiou][ui][aeiou][ui]
[oae][ui][oae][iu]
aga$
ar$
ars$
er$
eta$
dijous, 03 d'octubre de 2019
^den
^per
adar$
ai$
den$
den&
er$
ia$
ibrar$
ira$
itza$
iva$
mer$
oma$
ona$
onar$
ut$
s$
dimecres, 02 d'octubre de 2019
$v$v$ filtrada per []
$v$v$ filtrada per []|$vi$|$vu$
$v$v$ filtrada per []|$vi$|$vu$|ia$
[].$v$v$
[].$v$v$ filtrada per ia$
[]..$v$v$
[]..$v$v$ filtrada per ia$
[]...$v$v$
[]...$v$v$ filtrada per a$|$v$vs$|$v$v$|$c$c$
[].....$ filtrada per a$|$v$vs$|$v$v$|$c$c$
[].....$ filtrada per a$|$v$vs$|$v$v$|$c$c$|
^\w\wlcar$
^\w{3}car$
erc
ia$ filtrada per []
ia$ filtrada per []|metria|patia
ia$ filtrada per []|metria|patia|$via$
ia$ filtrada per []|metria|patia|$via$^1
ia$ filtrada per []|metria|patia|$via$|^a
dimarts, 01 d'octubre de 2019
Anya$
Panya$
[].....$
[].....$ filtrada per [eiou]$|$v$vs$|$v$v$|$c$c$|ica$
[].....$ filtrada per a$
[].....$ filtrada per a$|$v$vs$|$v$v$|$c$c$
[].....$ filtrada per a$|ies$
[].....$ filtrada per a$|ies$|ia$
dilluns, 30 de setembre de 2019
-b
b filtrada per -b
enia
enia$
ia$
iba
iba$
ibar$
iba~
i$
oc$
oca$
ot$
diumenge, 29 de setembre de 2019
acda$
agda$
ita$
os$
osos$
tot
ur$
dissabte, 28 de setembre de 2019
Fantasma
Fantasma$
ari$
divendres, 27 de setembre de 2019
[aeiou][iu] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|aire
[aeiou][iu] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|aire|^a
[aeiou][iu] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|aire|^a|eu
[aeiou][iu] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|aire|^a|eu|eig$
[aeiou][iu] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|aire|^a|eu|eig$|eisme|eista|ei$
[aeiuo][aeo] filtrada per qu$v|gu$v|$v$v$v
[aeo][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au
[aeo][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au|eu
[aeo][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au|eu|oi
[aeo][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au|eu|oi|aire
[aeo][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au|eu|oi|aire|eig$
[aeoiu][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix
[aeoiu][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v
[aeoiu][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au
[aeoiu][iu] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|au|iu
[iu][oea] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia
[iu][oea] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia|
[iu][oea] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia|ua
[iu][oea] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia|ua|ie
[iu][oea] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia|ua|cies
[iu][oea] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v
[iu][oea] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|ia
[iu][oea] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|ia|ua
dua$
enc$
ens$
eu$
inc$
iu$
oc$
os$
ossos$
u[oe] filtrada per qu$v|gu$v|$vix|$v$v$v|ia|ua|ie
u[oe] filtrada per que|qui|gue|gui|$vix|$v$v$v|ia|ua
ua$
uar$
dua$
rdua$
dijous, 26 de setembre de 2019
[aeo][iu]
[aeo][iu] filtrada per [aeo][aeo]
[aeo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]
[aeo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v
[aeo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|i$v|u$v
[aeo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|i$v|u$v|
[eo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]
[eo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v
[eo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|a[iu]
[eo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|i$v|u$v|
[eo][iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|i$v|u$v||$vix
ada$
ai filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v
ai filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire
ai filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix
ant$
ao filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix|eig
are$
au filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix
dia$
ei filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix
ei filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix|eig
eo filtrada per ^p
gu[ao]|qu[ao]|g[ei]|q[ei]
gu[ao]|qu[ao]|g[ei]|q[ei] filtrada per [aeo][aeo]||$v$v$v|
ia$
ia$ filtrada per gu|qu|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix|eig
ia|uo|ue|ie filtrada per gu|qu
ia|uo|ue|ie filtrada per gu|qu|ia$
ia|uo|ue|ie filtrada per gu|qu|ia$|cies
ie filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v
it$
o[iu] filtrada per [aeo][aeo]|gu[aeio]|qu[aeio]|$v$v$v|a[iu]
oc$
oe
oe filtrada per ^p
oi
oi filtrada per oir$
osc$
ou filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix
pia$
ss filtrada per rr|ny|tx|ig|tg|tj|qu|gu|ll|ll|tm|tn|tl|mm|nn
ss filtrada per rr|ss|ny|tx|ig|tg|tj|qu|gu|ll|ll|tm|tn|tl|mm|nn
ss filtrada per tx|ll|rr|tg|tj|qu|gu|ig|ss|ny|tm|tl|mm|nn
ss filtrada per tx|ll|rr|tg|tj|rr|qu|gu|ig|ss|ny|tm|tl|mm|nn
tia$
u filtrada per $
ue filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v
ulpa$
um
uo filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v
uo filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v|aire|ai$|ix|eig
uo|ue filtrada per gu|qu|ia$|cies
uo|ue filtrada per gu|qu|ia$|cies|$v$v$v
s$
dimecres, 25 de setembre de 2019
^\w{2}$
al$
ama$
ames$
ana$
anes$
arbo$
arco$
ardo$
argo$
arlo$
armo$
arpo$
arto$
as$
a$
ci$
dal$
ena$
ent$
ente$
er$
iga$
ir$
it$
i$
ment$
mes$
oll$
olla$
on$
ons$
ont$
si$
uda$
um$
s$
s$
dimarts, 24 de setembre de 2019
^$c*$v$c+ab$
^$c*$v$c+ap$
^$c*$v$c+ar$
^$c*$v$c+ar$ filtrada per []
^$c*$v$c+$
^$c*$v$c+$ filtrada per []
^$c*$v$c+s$
ab$
al$
ana$
ansa$
ap$
arra$
egra$
egre$
ida$
ira$
itme$
ons$
uc$
urar$
$
tic$
$
dilluns, 23 de setembre de 2019
^\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w$
embre$
emo$
emos$
era$
eu$
eus$
diumenge, 22 de setembre de 2019
atge
enda$
ern$
dissabte, 21 de setembre de 2019
^\w\w$\w
^\w\w\w$f
^\w\w\wf
^\w\w\wf$
stic$
dijous, 19 de setembre de 2019
aca$
ada
ada$
alfa$
alfar$
erra$
usa$
dimecres, 18 de setembre de 2019
Ia$
alla$
ama$
ell$
er$
era$
ia$
mia$
oig$
ol$
ncia$
dimarts, 17 de setembre de 2019
ent$
eta$
o$
os$
osa$
qui$
r$
$
dilluns, 16 de setembre de 2019
Essa
Essa$
Ildo
Ildo#
Ildo$
^\w\w\w\w\ws$
at$
era$
ers$
ida$
orda$
ordar$
s$
diumenge, 15 de setembre de 2019
era$
ove$
dissabte, 14 de setembre de 2019
[].+ol$
ari$
ol$
divendres, 13 de setembre de 2019
ament$
ent$
et$
dijous, 12 de setembre de 2019
la cadena buida filtrada per pels
ont$
pels
dimecres, 11 de setembre de 2019
-cos
-gros
-os
bia$
cos
dr$
egra$
egraa$
egre$
eix$
ella$
empre$
et$
f$
iu$
l$
oc$
oll$
ollar$
or$
orta$
osa$
r$
via$
ssim$
dimarts, 10 de setembre de 2019
-
-i-
Sss
^.o..$
^.o..$ filtrada per []
agra$
agrar$
agre$
ima$
oca$
rci$
urd$
urt$
urtar$
s
filtrada per dal
dal
dilluns, 09 de setembre de 2019
acra$
agic$
ai$
al$
al$$
ala$
ama$
anc$
any$
aor$
art$
bor$
cor$
dor$
egra$
emne$
ens$
ent$
era$
esta$
estia$
grat$
ida$
ier$
ific$
igne$
ist$
it$
ler$
lor$
mal$
oma$
or$
os$
ossil$
ot$
un$
una$
uro$
usica$
xar$
gic$
$
stia$
fic$
ria$
ssil$
s$
diumenge, 08 de setembre de 2019
afa$
aire$
al$
altra$
altre$
altres$
anca$
ant$
anya$
ana$
ara$
arca$
arfa$
arga$
arma$
arna$
arpa$
arta$
at$
atra$
atre$
bre$
ecla$
egra$
ell$
em$
emp$
emps$
ert$
imme$
issa$
itme$
og$
ogi$
ola$
om$
ora$
ort$
ota$
tic$
ugui$
unt$
urra$
ut$
s$
dissabte, 07 de setembre de 2019
aire$
alla$
am$
ana$
ant$
ari$
arre$
arrer$
asa$
ase$
at$
au$
a$
bat$
cat$
cer$
dia$
ell$
ella$
er$
erre$
errer$
eta$
eure$
gat$
ia$
iat$
ic$
or$
rent$
tat$
t$
us$
ust$
ut$
s$
s$
divendres, 06 de setembre de 2019
Gsol$
^Go
^go
^g
^g
all$
ama$
ansa$
ana$
eig$
ento$
era$
erra$
etx$
ila$
ill$
itza$
oc$
ossa$
oa$
riu$
sol$
uc$
uga$
sol$
sol$
dijous, 05 de setembre de 2019
abra$
aga$
all$
anda$ filtrada per
arbre$
dat$
ei$
ent$
eres$
ess$
estia$
es$
et$
lot$
nou$
oci$
oll$
om$
ori$
ot$
rent$ filtrada per
sir$
sol$ filtrada per
tat$
ua$
urri$
ut$
val$
ol$ filtrada per
dimecres, 04 de setembre de 2019
al$
alla$
ana$
anta$ filtrada per
arc$
ari$ filtrada per
atre$
ella$
era$
esa$
im$
ima$
imar$
la cadena buida filtrada per ment$
ol$
umpi$
dimarts, 03 de setembre de 2019
ana$ filtrada per
asma$ filtrada per
asna$ filtrada per
at$
era$
estra$
estre$
tre$
s$ filtrada per
dilluns, 02 de setembre de 2019
ama$
at$
atre$
colau
cor$
dor$
ela$
ella$
eu$ filtrada per
ista$
ista$ filtrada per
por$
rat$
tor$
vivacolau
vivaelrey
vivalacolau
s$
diumenge, 01 de setembre de 2019
^$c*$v$c+$v$
^$c*$v$c+a$
a$
altra$
altre$
altres$
ea$
embra$ filtrada per embra$
embre$ filtrada per embra$
esc$
irt$
irta$
irte$
oll$
uscla$
usclar$
uscle$
uscler$
dissabte, 31 d'agost de 2019
ama$
ari$
asma$
cci$
ci$
eca$
ela$
eri$
f$
iana$
ista$
pera$
ror$
dia$
divendres, 30 d'agost de 2019
all$
alla$
alta$
ec$
eg$
ei$
el$
era$
ia$
oc$
ola$
ot$
por$
w
l$
$
dijous, 29 d'agost de 2019
aia$
aida$
al$
alla$
ees$
ena$
ent$
es$
et$
ista$
jal$
llal$
oig$
oix$
ones$
ons$
or$
osa$
otx$
ult$
xal$
xall$
ncia$
$
dimecres, 28 d'agost de 2019
aca$
al$
alta$
ar$
ara$
ars$
at$
ata$
ates$
bina$
cina$
dina$
ec$
eja$
ep$
er$
era$
ers$
esa$
et$
fina$
gina$
ina$
it$
lina$
mina$
ono$
ora$
ot$
ou$
pina$
rina$
sina$
tina$
vina$
zina$
dimarts, 27 d'agost de 2019
al$
ent$
era$
s$
dilluns, 26 d'agost de 2019
aida$
aila$
aix$
al$
ama$
ana$
ar$
arra$
ars$
ecar$
ecta$
ecte$
eda$
ell$
ep$
era$
erra$
erre$
ina$
ines$
ins$
irar$
it$
nal$
oc$
oni$
op$
orra$
osa$
ot$
ou$
ova$
s$
tal$
tat$
x$
diumenge, 25 d'agost de 2019
...
^...$
^..h$
^.h$
^.h.$
^h.$
able$
ci$
il$
ima$
dissabte, 24 d'agost de 2019
an$
ana$
b$
c$
d$
encia$
ent$
f$
gent$
g$
ient$
l$
ment$
m$
n$
ombra$
ondre$
p$
r$
s$
t$
ut$
yent$
ncia$
cia$
divendres, 23 d'agost de 2019
all$
ama$
ana$
ant$
are$
ar$
ava%
ell$
ema$
ena$
enen$
era$
erra$
eta$
gira
ida$
ina$
net$
ofa$
osa$
r$
tar$
ul$
uro$
dijous, 22 d'agost de 2019
.*ll.*.*
.*.*ll
.*.*ll.*
[ll]
able$
am$
an$
ant$
ar$
ari$
arte$
artes$
as$
ass$
a$
bracet
ei$
emi$
eni$
er$
era$
ers$
ert
ert$
eta$
ete$
ini$
itme$
or$
ou$
quadrar
tat$
t$
una$
xar$
$
ll
ncia$
tnic$
ncia$
tode$
nic$
$
dimecres, 21 d'agost de 2019
ada$
cada$
ci$
dia$
ia$
ies$
iu$
i$
ol$
ot$
ncia$
dimarts, 20 d'agost de 2019
alla$
ant$
antar$
ar$
b$
c$
ers$
es$
eta$
gues$
ita$
jar$
jor$
lor$
ona$
or$
ori$
poncella
por$
p$
t$
ues$
dilluns, 19 d'agost de 2019
Ou$
ar$
asa$
at$
aar
enta$
era$
inar$
lat$
nar$
or$
ot$
ou$
ti$
t$
diumenge, 18 d'agost de 2019
Ent
aia$
ana$
at$
cap$
ci$
crit$
dor$
ebre$
ena$
ent$
ert$
eta$
it$
i$
l$
ons$
rit$
una$
ura$
$
s$
rroga$
$
dissabte, 17 d'agost de 2019
ada$
al$
ensa$
es$
il$
ista$
it$
i$
nar$
ol$
on$
ons$
ou$
ous$
uda$
t$
divendres, 16 d'agost de 2019
-cia
/cia
ada$
al$
ar$
ara$
arra$
cia
ella$
ica$
icar$
iu$
lor$
oc$
ol$
ons$
or$
ost$
ou$
ular$
$
$
dijous, 15 d'agost de 2019
alla$
an$
ejo$
ella$
ent$
er$
eso$
eta$
ida$
ill$
isc$
xo$
dimecres, 14 d'agost de 2019
ar$
at$
dia$
ena$
er$
ia$
iar$
ner$
ol$
ols$
or$
ori$
t$
t$
dimarts, 13 d'agost de 2019
ant$
ata$
atja$
ira$
ista$
iu$
ol$
or$
p$
xa$
$
dilluns, 12 d'agost de 2019
^[zitro]*$
^[zsyitro]*$
axa$
cial$
eni$
exa$
ll?
ori$
ot$
xt$
cnic$
tnic$
diumenge, 11 d'agost de 2019
ada$
alla$
ament$
amp$
an$
ant$
ar$
at$
a$
bic$
cal$
cic$
eba$
eban$
ell$
ema$
era$
et$
eva$
fic$
ic$
inc$
itat$
i$
lic$
mat$
ment$
tat$
tica$
t$
uda$
ut$
s$
tic$
tica$
s$
dissabte, 10 d'agost de 2019
alla$
als$
al$
ara$
arar$
a$
ent$
ic$
i$
ol$
olt$
on$
ons$
ot$
tic$
$
n$
divendres, 09 d'agost de 2019
Ella$
a
al$ filtrada per
ara$
at$
ella$
enda$ filtrada per
enta$
enta$ filtrada per enda$
esca$
gotej
la cadena buida filtrada per
ll$
ll?
ol$
or$
ost$
ot$
ou$
tx$
dijous, 08 d'agost de 2019
ac$
ana$
bre$
ei$
er$
oc$
rer$
unta$
dimecres, 07 d'agost de 2019
asa$
assa$
aa$
balla
bicic
b$
b$
c$
enta$
ep$
era$
et$
f$
g$
iera$
i$
m$
pedal
p$
r$
s$
t$
t$
dimarts, 06 d'agost de 2019
Ans$
al$
an$
ar$
ara$
are$
ari$
aro$
aru$
esa$
ida$
sal$
$
n$
dilluns, 05 d'agost de 2019
al$
am$
an$
any$
ari$
arn$
ber$
bor$
cer$
der$
ejo$
enta$
eta$
fer$
ger$
ila$
iles$
illa$
i$
or$
ors$
por$
ter$
ust$
ut$
$
diumenge, 04 d'agost de 2019
all$
am$
an$
art$
dent$
ent$
enta$
et$
ets$
eu$
iga$
ina$
i$
n$
orra$
tat$
tent$
ura$
us$
$
s$
dissabte, 03 d'agost de 2019
al$
alla$
ama$
ana$
ar$
illo$
ima$
ufa$
usa$
divendres, 02 d'agost de 2019
-Tor
.h filtrada per .{6}
Tor*
Tor-
^[a-e].....$
^[a-f].....$
^\w{6}$
ada$
ana$
ant$
at$
era$
h filtrada per .{5}
im$
iu$
o$
on$
tor$
$
dijous, 01 d'agost de 2019
aet$
anda$
ap$
at$
enia$
era$
ero$
et$
ia$
illo$
io$
on$
orn$
os$
ostra$
ostre$
u$
$
$
nia$
$
dimecres, 31 de juliol de 2019
Art$
aca$
ada$
al$
ant$
ar$
at$
ata$
au$
aula$
brer$
ed$
ella$
er$
esa$
et$
eta$
ete$
ill$
iva$
oli$
ort$
osa$
rat$
rer$
$
s$
dimarts, 30 de juliol de 2019
ada$
ana$
c$
det$
d$
et$
eta$
f$
ina$
isa$
l$
m$
osos$
t$
v$
$
..$
...$
s$
dilluns, 29 de juliol de 2019
$c$c
$c$c$c$c
$c$c$c$c$c
$c$c$c$c$c filtrada per y
$c$c$c$c$c$c
$c$c$c$c$c$c filtrada per y
[]....[eiou]$
[]....[iou]$
ada$
ana$
ans$
ar$
arra$
as$
asa$
assa$
at$
a$
ferir$
ferncia$
isa$
issa$
oda$
ons$
os$
ot$
ota$
s$
$
s$
$
s$
diumenge, 28 de juliol de 2019
ano$
ebra$
eda$
egar$
eix$
eix
emps$
esa$
eu$
eure$
ia$
ill$
isa$
isma$
ita$
iure$
ona$
or$
uita$
uja$
ujar$
bil$
dissabte, 27 de juliol de 2019
ada$
all$
alla$
asma$
at$
ci$
eda$
eix$
em$
enda$
enta$
eta$
etes$
ida$
ifa$
ira$
iu$
m$
ncia$
n$
ol$
ons$
or$
osa$
ossa$
tat$
t$
unta$
$
s$
$
divendres, 26 de juliol de 2019
ar$
asta$
er$
oc$
ot$
p.*s.*o.*e
dijous, 25 de juliol de 2019
arna$
arnar$
auma$
aume$
ema$
esa$
$
dimecres, 24 de juliol de 2019
ANY$
any$
apa$
apes$
at$
ata$
ates$
b$
d$
esa$
f$
ic$
ida$
ita$
l$
m$
nat$
ola$
on$
p$
ral$
s$
tat$
ti$
tx$
t$
v$
n$
dimarts, 23 de juliol de 2019
ac$
ap$
at$
ata$
ats$
er$
eu$
osa$
s$
$
dilluns, 22 de juliol de 2019
INA$
Setembre
emen$
ent$
er$
esta$
iga$
ina$
ista$
diumenge, 21 de juliol de 2019
al$
ant$
any$
at$
ats$
esta$
et$
ets$
iba$
ibar$
iga$
i$
oga$
ogar$
ot$
tar$
$
dissabte, 20 de juliol de 2019
ista$
divendres, 19 de juliol de 2019
ament$
ant$
gria$
ia$
iu$
ment$
or$
sament$
ncia$
dijous, 18 de juliol de 2019
al$
desig
ell$
emol$
er$
ers$
ic$
ica
ica$
ico$
ord$
ort$
ot$
rar$
rat$
tat$
unt$
unta$
mol$
dimecres, 17 de juliol de 2019
USa$
aja$
ant$
ar$
atja$
eda$
el$
ell$
em$
emp$
empre$
emps$
ems$
ent$
ia$
ible$
mar$
ment$
om$
usa$
l$
dimarts, 16 de juliol de 2019
ada$
ar$
asa$
bol$
d$
emol$
ent$
er$
ia$
mol$
p$
t$
cnia
dilluns, 15 de juliol de 2019
^$v*N$v*M$v*$
^$v*[b|v]$v*m$v*$
^$v*[d|t]$v*[b|v]$v*$
^$v*[d|t]$v*[g|j|x]$v*$
^$v*[g|j|x]$v*[g|j|x]$v*$
^$v*[g|j|x]$v*n$v*$
^$v*[l|ll]$v*[l|ll]$v*$
^$v*[n|nn]$v*[g|j|x]
^$v*[n|nn]$v*[g|j|x]$v*
^$v*[n|nn]$v*[g|j|x]$v*$
^$v*[n|nn]$v*[g|j|x]^$v*
^$v*[s|ss||c]$v*[s|ss||c]$v*$
^$v*[t|d]$v*[t|d]$v*$
^$v*l$v*l$v*$
^$v*l$v*ll$v*$
^$v*ll$v*l$v*$
^$v*ll$v*ll$v*$
^$v*m$v*$
^$v*m$v*[b|v]$v*$
^$v*m$v*[s|ss|c|]$v*$
^$v*m$v*m$v*$
^$v*n$v*[g|j|x]$v*$
^$v*n$v*m$v*$
^$v*nn$v*[g|j|x]$v*$
^$v*r$v*$
^$v*s$v*n$v*$
^$v*ss$v*ss$v*$
^$v*t$v*n$v*$
^bor
^escum
aga$
ar$
el$
ent$
espu
osar$
osi$
diumenge, 14 de juliol de 2019
^$v*[b|v]$v*m$v*$
^[aeiou]*[bv][aeiou]*m[aeiou]*$
alla$
alsa$
ala$
an$
ans$
ar$
at$
dor$
ent$
ep$
er$
era$
guer$
iguer$
i$
or$
uer$
$
ncia$
$
dissabte, 13 de juliol de 2019
Na
Ra
Ta
^$v$
^$v*$
^$v*[b|v]$v*m$v*$
^$v*ra$
^$v*ta$
^$v+ta$
^ra$
^ta$
all$
arsa$
a$
et$
ial$
ra
s$
a$
divendres, 12 de juliol de 2019
ada$
aig$
arra$
arres$
arsa$
artxa$
arxa$
asa$
at$
embre$
era$
et$
llat$
oll$
ost$
uc$
us$
usos$
s$
dijous, 11 de juliol de 2019
ada$
ala$
alar$
arra$
ei$
era$
t$
uc$
$
ria$
s
s$
dimecres, 10 de juliol de 2019
ada$
ent$
era$
era~$
esta$
rer$
urar$
uren$
dimarts, 09 de juliol de 2019
ACA$
Ia$
Ill$
aca$
aina$
ans$
apa$
at$
egut
eix$
ena$
ent$
ersa$
ia$
ill$
iosa$
ista$
osa$
uda$
viure$
dilluns, 08 de juliol de 2019
asi$
orra$
orrs$
diumenge, 07 de juliol de 2019
aga$
ai$
aja$
atge$
atja$
atjes$
er$
eu$
ges$
ona$
ncia$
$
dissabte, 06 de juliol de 2019
ea
ora$
ores$
divendres, 05 de juliol de 2019
altra$
altre$
carcin
cardio
cncer
uja$
ujar$
dijous, 04 de juliol de 2019
\w\w\w\w\w\wnar
^\w\w\w\w\w\wnar
^\w\w\w\w\wci$
^\w\w\w\w\wcia$
au$
cuar$
eina$
enia$
guar$
ibre$
itre$
orta$
dimecres, 03 de juliol de 2019
/^(s)*y/
^(s)*y
^(s)*y$
^s*y$
^sy$
agra$
agrar$
agre$
eva$
evar$
eve$
fortun
s*y$
uit$
dilluns, 01 de juliol de 2019
Ant$
^\w\w\w\want$
^\w\w\w\went$
^\w\w\w\wint$
^\w\w\w\wont$
ant$
at$
emps$
ena$
endra$
endre$
entir$
issar$
ssic$
diumenge, 30 de juny de 2019
$etris
Ment$
Una$
Una%
Una/
etri$
etris$
etrsi$
ment$
una$
divendres, 28 de juny de 2019
^\w\w\w\w\wci$
^\w\w\w\wtoca$
^\w\w\wcanta$
base$
eni$
enta$
$
dijous, 27 de juny de 2019
$
ari$
ber$
cer$
der$
esta$
eta$
fer$
ger$
ina$
ir$
it$
iu$
iu@$
iur$
ler$
mer$
ner$
oer$
oli$
on$
ora$
per$
rebent
rer$
ser$
ter$
ua$
ver$
$
&
$
$
a$
dimecres, 26 de juny de 2019
^J....$
^ca
^f...$
^f....$
^g...$
^h...$
^h....$
^j...$
^j....$
^j.....$
^k
^ny..$
^ny...$
^ny....$
^ny.....$
^ny......$
^que
^w
^w.$
^w..$
^w...$
^w....$
^w.....$
^w......$
^w..........$
^w............$
^y
al$
ant$
aques$
ber$
car
el$
er$
era$
ers$
oc$
read
ver$
l$
dimarts, 25 de juny de 2019
[$c+&v$c+ar$
[]$c+[aeo]$c+$v$
[]$c*$v$c*$v$
[]$c+$v$c+$v$
[]$c+[aeo]$c+$v$
^$c*$v$c[]$c+[aeo]$c+$v$
^$c+$v$c+ar$
^$c+&v$c+ar$
altres*
cel$
ificar$
parits*
dilluns, 24 de juny de 2019
at$
avui$
es
es$
esa$
ida$
oma$
ompte$
or$
ort$
ou$
ous$
ui$
bil$
diumenge, 23 de juny de 2019
all$
ana$
at$
atge$
ema$
emes$
et$
it$
oc$
olta$
orn$
divendres, 21 de juny de 2019
Foscor$
Or$
Or$ filtrada per Assonant
^des
^re
^ru
ce filtrada per ^ce
ce filtrada per ^ce|cc
ce filtrada per ^ce|cc|sc
ci filtrada per ^ce|cc|sc
erru
orro
orru
ss filtrada per ce|cc|sc|ci
dijous, 20 de juny de 2019
ana
ast
cen$
cent$
en$
ent
ina$
sen$
sent$
dimecres, 19 de juny de 2019
aca$
asar$
c$
cs$
esar$
isar$
osar$
sar$
sr|mr|lr|nr
usar$
zar$
dimarts, 18 de juny de 2019
al$
ament$
an$
as$
asa$
ci$
ea$
ees$
em$
en$
era$
es$
esa$
ici$
isa$
it$
i$
ment$
osa$
sar$
sem$
ser$
sir$
sor$
sur$
uny$
usa$
s$
s$
dilluns, 17 de juny de 2019
$vx$ filtrada per ix$
^ex$c
an$
anya$
ig$ filtrada per x
oan$
oc$
ons$
tx filtrada per tx$
tol$
$
s$
diumenge, 16 de juny de 2019
Na.*
^na
^ne
^ni
^no
^nu
all$
eina$
ina$
issa$
la cadena buida filtrada per ot$
la cadena buida filtrada per ot%
ot$
ut$
dissabte, 15 de juny de 2019
Erra$
eix$
eixa$
divendres, 14 de juny de 2019
A🌽
As$
ac$
all$
alls$
anvi
anvi$
art$
as$
au$
a$
era$
erar$
dijous, 13 de juny de 2019
$cz filtrada per tz
ac$
ajar$
atjar$
era$
erta$
etes$
ic$
iva$
tic$
dimecres, 12 de juny de 2019
^et
^et/w/w/w/w/ws$
^et\w\w\w\w\ws$
^quet
anca$
atge$
car$
car
ella$
esos$
etla$
etlla$
eura$
eure$
ida$
oc$
ona$
ova$
dimarts, 11 de juny de 2019
\w{10,}a
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\wa$
^cali
^molt
^s....ce|^s....ci filtrada per $vs$v|z
^s...[ce|ci] filtrada per $vs$v|z
^s...ce|^s...ci filtrada per $vs$v|z
^s...ce|s...ci filtrada per $vs$v|z
^s..ce|^s..ci filtrada per $vs$v|z
aliz$
aliz^
ap$
dient$
er$
gato
gato$
ona$
ones$
per$
s...ce|s...ci filtrada per $vs$v|z
unt$
$
dilluns, 10 de juny de 2019
^....$ filtrada per (-)|(')
^.....$ filtrada per (-)|(')
^[a-k]....$ filtrada per (-)|(')
^[k-z]....$ filtrada per (-)|(')
^[l-z]....$ filtrada per (-)|(')
diumenge, 09 de juny de 2019
aia$
aina$
ebert$
esa$
esta$
evert$
onar$
bert$
vert$
dissabte, 08 de juny de 2019
oldar$
divendres, 07 de juny de 2019
\w{10}
\w{20,}
\w{20}
\w{3}
^...$
^...$ filtrada per (-)|(')
^...$ filtrada per -
^...$ filtrada per -'
^par
acte$
ada$
adura$
amel$
anya$
anyar$
ap$
ar$
ara$
arme
arme$
asa$
asma$
ata$
au$
bons$
b$
colla$
cre$
dura$
ei$
eix$
ell$
elsa$
ena$
end$
epa$
erd$
esta$
guin$
g$
gin$
in$
lia$
lsa$
m.a
mel$
olla$
ons$
or$
ora$
ort$
orta$
ortes$
ot$
ots$
ple$
por$
rent$
rme$
rrent$
rror$
rta$
rtes$
sma$
ssar$
sta$
ta$
tes$
tir$
tot$
uada$
uar$
uc$
ucre$
uin$
ull$
urt$
lia$
fica$
dijous, 06 de juny de 2019
[]..$c$ filtrada per [sflnmrctgf]$
[]...$c$
[]...$c$ filtrada per [sflnmrctgf]$
[]...$c$ filtrada per cies$
[]...$c$ filtrada per s$
[]...$c$ filtrada per s$|f$
[]....$c$
[]....$c$ filtrada per [sflnmrctgf]$
[]....$c$ filtrada per s$|ment$
[]....$v$ filtrada per a$
[].....$ filtrada per a$
[].....$c$
[].....$c$ filtrada per s$
[].....$c$ filtrada per s$|ment$
[].....$v$ filtrada per a$
[]......$c$
[]......$c$ filtrada per s$
[]......$c$ filtrada per s$|ment$
[]......$v$ filtrada per a$
[].......$c$
[].......$c$ filtrada per s$|ment$
[].......$v$ filtrada per a$
[]........$c$ filtrada per s$|ment$
^\w\w\wdiu$
^com\w\w\w$
coc
xef
$
$
dimecres, 05 de juny de 2019
any$
at$
dall$
dany$
dat$
dida$
dilla$
eda$
enya$
ida$
illa$
uix$
um$
ur$
dimarts, 04 de juny de 2019
aca$
ada$
altres$
ant$
ana$
ar$
dada$
dient$
edar$
eva$
ia$
ic$
ina$
it$
jat$
oda$
ulpa$
$
dilluns, 03 de juny de 2019
>mama
^mama
an$
anc$
cua$
est$
ola$
ona$
qua$
lia$
diumenge, 02 de juny de 2019
ala$
as$
ema$
ent$
erdar$
erdi$
erdre$
ill$
illa$
imar$
ista$
s$
dissabte, 01 de juny de 2019
ina$
$
divendres, 31 de maig de 2019
al$
am$
ar$
ass$
astu
eja$
et$
gal$
ibre$
ins$
llest
r$
uscar$
$
$
dijous, 30 de maig de 2019
/ONA$/
/ONA/$
AR$
Arte$
CADENA
CADERNERA
CASA
DENA
ENA
ENA$
ONA$
^\w\w\w\w\w\w\wa$
^\w\w\w\w\w\w\wer$
^\w\w\w\w\w\w\w$
afa$
al$
ant$
as$
a$
efa$
eja$
ela$
ena$
era$
ere$
fan$
fant$
la cadena buida filtrada per Arte$
lla$
lle$
lli$
llo$
llu$
mera$
tat$
ul$
uny$
S$
s$
dimecres, 29 de maig de 2019
acte$
ada$
adura$
alla$
ant$
ara$
arat$
aa$
em$
fa$
ixa$
lara$
ll$
ma@
m$
m@
olla$
orta$
parat$
rrent$
rrer$
rror$
rta$
rtes$
uixa$
uxa$
vi
vi@
v$
dimarts, 28 de maig de 2019
acta$
acte$
ada$
am
ana$
apte$
ara$
ea$
eca$
ego$
ela$
er$
era$
f
ici$
ir$
lndia
rola$
up$
upir$
ndia
dilluns, 27 de maig de 2019
$ons
alis
all$
anti$
antir$
atx$
bert
berta
ccions
ccions$
cions$
diccio
diccions
dicci
eja$
ejar$
era$
esa$
irar$
ista$
oncs
ons
ons$
ort$
prediccions
sions$
utar$
ut$
diumenge, 26 de maig de 2019
urna$
urnar$
dissabte, 25 de maig de 2019
^all
^alla
arc$
arca$
arcar$
ellar$
ibra$
ibrar$
ibre$
llar$
divendres, 24 de maig de 2019
ERTA$
ac$
ei$
ert$
erta$
ir$
oquei$
or$
ort$
prt$
quei$
$
dijous, 23 de maig de 2019
ai$
any$
ell$
ent$
gu filtrada per gu$v
gue
rr
ncia$
dimecres, 22 de maig de 2019
$vca$
$vca$|$vga$
^orto
ages$
aiges
aiges$
ajar$
alla$
apa$
ar$
er$
eso$
fbula$
gue
ge
g
ge
ina$
inc$
ink$
int$
nyina$
oga$|ega$
oga$|ega$ filtrada per loga$
om$
onte$
qui
q
bula$
$
er$
$
dimarts, 21 de maig de 2019
$vl$v filtrada per ^l|l$|$cl|l$c
$vr$v filtrada per ^r|r$|$vrr$v
$vr$v filtrada per ^r|r$|$vrr$v|$cr|r$c
$vrr$v filtrada per ^r|r$|$vr$v
$vrr$v filtrada per ^r|r$|$vr$v|arr
^ill
^me/w/w/w
^me/w/w/w$
^pell
^ri
^ru
any$
enc$
eny$
er$
era$
ic$
iny$
me/wis
ny$
nya$
nye$
nyi$
nyo$
nyu$
oa
ons
ons$
ony$
sr|lr|nr|mr
ua
uny$
x filtrada per tx
$
dilluns, 20 de maig de 2019
^\w\w\w\wat$
^\w\w\w\wit$
^\w\w\w\ws$
^\w\w\w\ws$
^hi
^i
^
ella$
et$
ira$
irar$
ota$
xar$
diumenge, 19 de maig de 2019
boja
er$
ers$
ig$
irar$
ista$
obte$
oig$
oitx$
osta$
otx$
tx$
ui$
dissabte, 18 de maig de 2019
aga$
al$
a$
ers$
et$
fat$
oig$
tat$
ut$
divendres, 17 de maig de 2019
ada$
al$
alt$
ant$
eo
ista$
nya$
nye$
nyi$
nyo$
oa
ss
n$
dijous, 16 de maig de 2019
\w{11,}n
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\wa$
^\w\w\w\w\w\w\wria$
al$
ana$
enda$
ima$
ir$
or$
tica$
ixer$
dimecres, 15 de maig de 2019
$cz filtrada per tz|zz
-s
^..$vs$v..$ filtrada per ^s|s$|ss|ce|ci||tz
^..$vs$v...$ filtrada per ^s|s$|ss|ce|ci||tz
^e
^o
ai$
al$
all$
au$
ena$
etre$
ici$
ida$
ila$
ilar$
ita$
itxa$
itxar$
nal$
oc$
og$
rz
s
ss
unta$
s$
s$
dimarts, 14 de maig de 2019
acha$
al$
alta$
ari$
asta$
ata$
atar$
atx$
atxa$
cl
erra$
esca$
igar$
ol$
olsa$
ossa$
plo$
plor$
pl$
s$ filtrada per ^s|ss|ce|ci|
s$ filtrada per ^s|ss|ce|ci||$cs$
ss filtrada per ^s|s$
ss filtrada per ^s|s$|ce|ci|
tela
tele
tl
uc$
tic$
s$
dilluns, 13 de maig de 2019
ada$
al$
alt$
am$
an$
ana
ana$
assa$
dura$
er$
ere$
esos$
flicte$
i$
j$
lma$
lme$
mascarar
mes$
nya$
ona$
ora$
orta$
rar$
ruixa$
tel$
truc$
uixa
uixa$
ul$
um$
uni$
uny$
x
zar$
zat$
s$
$
diumenge, 12 de maig de 2019
Avi$
Avi&
aita$
al$
alt$
altres$
avi$
gd
isar$
iso$
or$
ot$
potser
rar$
tat$
$
dissabte, 11 de maig de 2019
ara$
ara~
el$
ers$
iet$
it$
ona$
ot$
um$
uns$
unt$
$
divendres, 10 de maig de 2019
ida$
ina
ina$
lan$
land$
ora$
ncia$
ncia$
dijous, 09 de maig de 2019
al$
alt$
ana$
at$
embla
ena$
erc
gal$
llat$
ona$
onar$
pal$
sal$
sat$
tal$
zat$
$
s$
dimecres, 08 de maig de 2019
ano$
a$
eba$
ebra$
ebre$
eda$
edar$
ent$
eva$
evar$
ganta$
ida$
ilar$
il$
la cadena buida filtrada per luri$
or$
orc$
ou$
oure$
uc$
ura$
uri$
ria$
$
dimarts, 07 de maig de 2019
EU$
aga$
atxa$
eixa$
ent$
eu$
ito$
dilluns, 06 de maig de 2019
$or
$ora
&or
- filtrada per .{9}
-\w filtrada per .{9}
Inc$
all$
ang$
art$
b$
enat$
essar$
in$
inc$
nat$
ora$
pir$
vall$
cia$
n$
diumenge, 05 de maig de 2019
aga$
etge$
oc$
ocu$
nic$
ntim$
ac$
dissabte, 04 de maig de 2019
ista$
patata
divendres, 03 de maig de 2019
ndi$
dijous, 02 de maig de 2019
atge$
ea$
eta$
dimarts, 30 d'abril de 2019
^env.*ecer$
ada$
aga$
ela$
ella$
esta$
ma$
vol
vol$
dilluns, 29 d'abril de 2019
arta$
auri$
edo$
edu$
etxa$
iena$
ina$
n$
n$arta
ome$
ont$
uta$
nic$
$
dissabte, 27 d'abril de 2019
^.luc$
^cap.a.$
^o.va.$
divendres, 26 d'abril de 2019
Ar
Ora
Ora filtrada per $
Ora$
Treballadora
^\w\wdar$
aca$
an$
eres$
oan$
ofa
ofa$
dijous, 25 d'abril de 2019
[].+ol$
aja$
al$
any$
asa$
ascla$
assa$
aa$
eja$
ent$
era$
ges$
ient$
ja$
jal$
jam$
jar$
jas$
la cadena buida filtrada per ^/w/ascla$
la cadena buida filtrada per ^/wascla$
la cadena buida filtrada per ^ascla$
la cadena buida filtrada per ascla$
ol$
orca$
orcar$
tat$
un$
uny$
dimecres, 24 d'abril de 2019
abla$
ablar$
able$
engendrar
s$
s$
dimarts, 23 d'abril de 2019
^.u.ar$
^e.e.a$
at$
atra$
atre$
austra$
austrar$
austre$
erna$
ia$
icar$
ies$
issa$
osa$
ou$
dilluns, 22 d'abril de 2019
er$
ig$
tx$
unar$
unta$
untar$
ust$
diumenge, 21 d'abril de 2019
$orri
^\w\w\w$
^\w\wtruc$
^\wtruc\w$
orri$
triar$
ura$
urar$
dissabte, 20 d'abril de 2019
ela$
eles$
icle$
ons$
ot$
ur$
nic$
nim$
ria$
til$
dijous, 18 d'abril de 2019
any$
gic$
dimecres, 17 d'abril de 2019
ac$
ava
iga$
obi
obi$
s$
dimarts, 16 d'abril de 2019
-eli
Lisa
TUE
^.a$cx filtrada per tx
^.atx
atx
eli
eli$
isa
la cadena buida filtrada per tue
qual
tue
ui$
ull$
tic$
$
dilluns, 15 d'abril de 2019
""
^al
al
ic$
ir$
it$
itat$
itat$ filtrada per um$
u$
u$c$
um$
ur$
$
$
diumenge, 14 d'abril de 2019
ida$
idar$
il$
i$
re$
tir$
una$
ura$
ut$
$
dissabte, 13 d'abril de 2019
^.arc.t
^.arcit
^.issar$
^bat..or
^bate
^batec
^i..c$
^la.sa$
allus$
ectre$
eix$
eixos$
ena$
eusi$
fallus
ida$
til
divendres, 12 d'abril de 2019
$vtx$v
^a..rba.$
^ai.ec$
ig$
tx$
dijous, 11 d'abril de 2019
[^englishteacher]*
[^qwyuopfdjzxcvbm]*
al$
ar$
eu$
gat$
it$
ull$
s$
dimecres, 10 d'abril de 2019
^in
ara$
are$
dimarts, 09 d'abril de 2019
-ci
-ci-
^e..a..ar$
a..ar$
al$
ci
ci*
eca$
diumenge, 07 d'abril de 2019
-
^estas
^estass
^iog
a*
ari$
aser
ena$
ia$
oga
ona$
siat$
uida$
uidar$
dissabte, 06 d'abril de 2019
ar$
ari$
arn$
at$
eixen$
es$
i
oia
oia$
ores$
oya
upa$
upar$
$
divendres, 05 d'abril de 2019
ar-se$
ari$
bst
bstr
ele$
ema$
emsa$
ensa$
era$
essa$
itat$
mn
osta$
ota$
ove$
tat$
bil$
dijous, 04 d'abril de 2019
ari$
at$ filtrada per .{6}
et$
ota$
tat$
t$
dimecres, 03 d'abril de 2019
$cei$c
$cei$c filtrada per eix
$cei$c filtrada per eix|eig$
$vs$v
atge$
enda$
ena$
ic$
ist$
....$
.....$
tic$
$
dimarts, 02 d'abril de 2019
^a$c filtrada per ^a$c$c
^l$v
al$
als$
at$
eel$
ele$
estA$
esta$
ornar$
raro
unar$
dilluns, 01 d'abril de 2019
\b(\w+)\s+\1\b
all$
ant$
ant&
arola$
os$
s$
diumenge, 31 de mar de 2019
al$
bar$
ons$
dissabte, 30 de mar de 2019
issar$
os$
xia$
s$
divendres, 29 de mar de 2019
^gat
^jog
^llo
^llon
^os
aga$
nota$
dijous, 28 de mar de 2019
$a
$ada
AMOR filtrada per ROSA
a$
ada$
e$
er$
kolala filtrada per `polla
l filtrada per ^l|l$|$cl
l$ filtrada per ll
nit
oa$
ola$
ona$
or+$
osa$
dimecres, 27 de mar de 2019
barcelona$
ci filtrada per ^ci|$vs$v
ci filtrada per ^ci|$vs$v|cc
ci filtrada per ^ci|$vs$v|cc|ci$
ci filtrada per ^ci|cc|ci$|s
ei$
eta$
hiha
it$
la cadena buida filtrada per barcelona$
ma$
m$
ss filtrada per ce|ci|^s|$vs$v|s$|$cs|s$c|
ss filtrada per ce|ci|^s|$vs$v|
ss filtrada per ce|ci|^s|$vs$v||assa
ss filtrada per ce|ci|^s|$vs$v||assa$
tat
tat$
um$
cit$
rgia$
dimarts, 26 de mar de 2019
ac$
ac~$
co filtrada per ^co
ere$
eure$
gui
ge
gi|g
qe
qi
dilluns, 25 de mar de 2019
$cxa filtrada per tx
$cxi filtrada per tx
$cxo filtrada per tx
^h
^h filtrada per hemo|hetero|homo
^h filtrada per hemo|hetero|homo|heli
^h filtrada per hemo|hetero|homo|heli|hidro
^xi filtrada per tx
h filtrada per ^h
ou$
diumenge, 24 de mar de 2019
una$
unar$
dissabte, 23 de mar de 2019
^.*ll$
^.*ll.*$
^cap
^cap$
^il.*$
cap
cap$
gat
il$
i$
ordi$
pou
unt$
ut$
stic$
divendres, 22 de mar de 2019
$cz filtrada per tz
^z
ers$
oc$
ord$
ort$
otge$
dijous, 21 de mar de 2019
$cau$
$cue.$ filtrada per que|gue
$cuo.$ filtrada per quo|guo
$u$c$a
$u$c$a^
$uar
^\w\w\w\w\wficar$
^\w\w\w\wficar$
^\w\w\w\wfiquin$
^\w\w\w\wificar$
^gi filtrada per tg
^u$c$a
^u$ca
^u$ca$
c$a
c$v
ce|ci filtrada per ^ce|^ci
ce|ci filtrada per ^ce|^ci|ci$
ce|ci filtrada per ^ce|^ci|ci$|sc
ci filtrada per ce|^ci|ci$|sc
erra$
errar$
etja$ filtrada per tge$
ija$ filtrada per tge$
itja$ filtrada per tge$
ju filtrada per tj|^ju
ola$
ola~
otja$ filtrada per tge$
ss
tg
tg filtrada per atge$
tg filtrada per tge$
tj filtrada per atge$
tj filtrada per tja$
u$ca$
uar$
uja$ filtrada per tge$
utja$ filtrada per tge$
dimecres, 20 de mar de 2019
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^f....$
aga$
ila$
ilen$
jo filtrada per tj|^jo
rabiuda$
rabit$
unar$
uni$
fic$
dimarts, 19 de mar de 2019
Escola
anda$
anya$
at$
ens$
ents$
er$
esa$
ip$
la cadena buida filtrada per Escola
dilluns, 18 de mar de 2019
al$
er$
ot$
ping
pingi
sal$
uja$
diumenge, 17 de mar de 2019
$ca$c$
$cat$
$ce$c$
$ce$ll$
$cell$
$en$c$
an$ca$
en$
en$c$
en*$
era$
ort$
soa$
soes$
dissabte, 16 de mar de 2019
1 filtrada per 1
1 filtrada per 1"'`--
1 filtrada per 1)
1"'`-- filtrada per 1
ida$
illa$
ord$
ort$
divendres, 15 de mar de 2019
aina$
ar$
eina$
et$
ets$
ina$
ot$
ram$
uc$
dijous, 14 de mar de 2019
Pi
\w\w\w\w\wnar$
^\w\w\w\w\wnar$
^l
eble$
est$
ona$
onar$
pi
dimecres, 13 de mar de 2019
eure$
iva$
missa
ora
resa
resa$
tx$
$
ria$
dimarts, 12 de mar de 2019
$vs$v filtrada per $vs$v$
^a.*z$
ss
ss filtrada per ^des
nia$
.....$ filtrada per a$
.....$ filtrada per a$
......$ filtrada per a$
......$ filtrada per a$
dilluns, 11 de mar de 2019
$ver$
$vi$
$vi$ filtrada per qui$|gui$
^l filtrada per ^ll
ada$
at
c$
ll$
ll$ filtrada per ill$
llistat
ll
rimar
vorera
diumenge, 10 de mar de 2019
erar$
eri$
oca$
ora$
dissabte, 09 de mar de 2019
.*c.*d.*l.*
^all
^all
ern$
ila$
ina$
iu$
ius$
um$
ware
ria$
s$
divendres, 08 de mar de 2019
$vr$v filtrada per r$|^r|$vr$v$
Have
^bo
^comb
^h
^r.....$
^r.....$ filtrada per $cr|$vr|r$
^r......$ filtrada per $cr|$vr|r$
aigua$
ba filtrada per ^b|br|bl|mb
bi filtrada per ^b|br|bl|mb
bu filtrada per ^b|br|bl|mb
comb
h filtrada per ^h
il$
lr
mb
mb filtrada per ^emb
mb filtrada per ^emb|br
mb filtrada per ^emb|br|^b
mb filtrada per ^emb|br|^b|bl
mr
rr filtrada per ^r|r$|$vr$v
dijous, 07 de mar de 2019
^\w\w\w\witis$
^ce
abra$
abre$
abres$
ada$
ai$
ap$
apar$
ara$
arbra$
arbre$
a$
era$
e
e$
gada$
ge
ignar$
igne$
ignes$
ihmar$
i$
ja filtrada per tj|^ja
lada$
oica$
o$
sada$
tada$
ugnes$
urs$
urt$
ur$
u$
$
u
dimecres, 06 de mar de 2019
^ja
a$ filtrada per ant
airar$
anc$
ang$
ell$
erc$
ercar$
erd$
erg$
ergar$
ert$
eta$
fai
ge filtrada per ^ge
ge filtrada per tg|^ge
ila$ filtrada per ant
illo$
ina$
is$
is$ filtrada per ant
ja filtrada per tj|^ja
ja filtrada per tj|^ja|ja$
ja$
je filtrada per ject|jecc
je filtrada per tj
jecc
ject
jo filtrada per tj|^jo
ju filtrada per tj
ju filtrada per tj|^ju
maleta
mell$
mell$ filtrada per ant
onja$
onja$ filtrada per ant
or
or$
rat$ filtrada per ant
r$ filtrada per ant
tgi
tja filtrada per tja$
tja$
tjo
tju
$
dimarts, 05 de mar de 2019
-ware
empra$
emprar$
empre$
ena$
osc$
osca$
oscar$
osco$
osx$
ox$
oc$
ware
dilluns, 04 de mar de 2019
$cx filtrada per tx|tx$
$vig$
$vtx$v
\w{3,}
^..ix.$|^.ix..$|^...ix$
^..ix....$|^...ix...$|^....ix..$|^.....ix.$|^......ix$
^.a.ig$
ana$
tx$
diumenge, 03 de mar de 2019
$ig$
aga$
aula$
aular$
aules$
ida$
ig$
itx$
ruina$
runa$
s$
dissabte, 02 de mar de 2019
Iure$
ampla$
amplar$
asa$
asar$
ast$
at$
el$
enfondre
enfus
fogar
fonar
ia$
iure$
orsar$
orar$
divendres, 01 de mar de 2019
tub
um$
umar$
dijous, 28 de febrer de 2019
$cz filtrada per tz|lz|nz
$vz$v
...osa$
...ossa$
..asa$
..osa..$
..osa...$
..ossa..$
..ossa...$
^....itzar$
^past
assa$
eca$
eci$
eu$
g
ici$
iga$
isi$
iu$
lz|rz|nz
ot$
ota$
posi
posi filtrada per ci
possi filtrada per ci
qu
q
tz filtrada per tzaci|tzant
uar$
s$
s$|as$
s$ filtrada per ds$
s$|is$ filtrada per ds$|dis$
s$|is$ filtrada per ds$|dis$|
s$|is$ filtrada per ds$|dis|
s$|us$
dimecres, 27 de febrer de 2019
ar$
ensa$
ent$
eu
exo
iu$
orn$
ostra$
ostrar$
ostre$
prostrar
ua$
uc$
a$
dimarts, 26 de febrer de 2019
aa$
ada$
ado$
ana$
ara$
arra$
ata$
atja$
egra$
exilar
im$
ir$
ista$
oc
oc$
ol$
ora$
ord$
process$
unda$
undar$
veure
ria$
dilluns, 25 de febrer de 2019
ado$
ar$
carmes
egAR4
egar$
eghi4
qua$
ust$
nic$
diumenge, 24 de febrer de 2019
\w\wd\w\w\w
am$
amuny$
ear
encert
ent$
era$
la cadena buida filtrada per \w\wd\w\w\w
oc$
op$
ot$
um$
un$
uny$
s$
dissabte, 23 de febrer de 2019
aire$
am$
an$
ani$
ant$
at$
ats$
ipi$
i$
jani$
tica$
divendres, 22 de febrer de 2019
INA$
^\w\wposar$
anya$
a$
ema$
ena$
ina$
i$
oll$
si$
tgi
tjo
tju
$
dijous, 21 de febrer de 2019
artra$
artre$
essa$
isma$
ora$
orta$
ota$
si$
dimecres, 20 de febrer de 2019
^e
ada$
al$
an$
ant$
any$
ar$
asa$
atge$
atja$
aa$
emen$
er$
ert$
ess$
gat
ia$
ic$
igar$
igui$
is
iu$
i
ns
ol$
oma
or$
ou$
s$
tat
tic$
tol$
t$
um$
uns
urns
ut$
tol$
$
dimarts, 19 de febrer de 2019
caragol$
col$
gol
gol$
mai$
matolls$
olls$

visca.com | Diccionari regex