visca.com | Diccionari regex

Cerques anteriors

Heus aqu una llista de les cerques que els usuaris han fet.

diumenge, 14 d'abril de 2024
$vix$ filtrada per ^-
$vlb$ filtrada per ^-
$vlp$ filtrada per ^-
$vlt$
$vlt$ filtrada per ^-
era$
ix$ filtrada per ^-
lc$ filtrada per ^-
lf$ filtrada per ^-
lg$ filtrada per ^-
lts$ filtrada per ^-
lx$ filtrada per ^-
orrer$
rrer$
dissabte, 13 d'abril de 2024
ota$
ote$
mica$
ria$
divendres, 12 d'abril de 2024
$itx$ filtrada per ^-
$vidg$ filtrada per ^-
$vidx$ filtrada per ^-
$vig$ filtrada per ^-
$vitx$ filtrada per ^-
$vix$ filtrada per ^-
$vum$ filtrada per ^-
[^qg]
^contra.$
^contra..$
^contra...$
^contra....$
^contra.....$
^contra......$
^contra.......$
^oe..a
ava$
avar$
ell$
erna$
ix$ filtrada per ^-
lh
onar$
urs$
urso$
vix$ filtrada per ^-
dijous, 11 d'abril de 2024
$uix$ filtrada per ^-
$vids$
$vit$ filtrada per ^-
$vits$
$vix$ filtrada per ^-
$vuix$ filtrada per *-
$vuix$ filtrada per ^-
$vum$
.*bl.*
.+bl.+
[aeiou]bl.+
[bdg]\-[aeiou]
[].*er$
a$ci$cament$
bbl
bl
d\-[aeiou]
e$ca$ciu$
i$cu$c$
ll
ln$
lny$
uix$ filtrada per ^-
ush$
utx$
ux$
vuix$
dimecres, 10 d'abril de 2024
^.ar.in...
^.eo.a
^mar..
acia
emtrep
entram
entrem
entrep
erar$
nom
pussar
xt$
tic$
dimarts, 09 d'abril de 2024
$vis$ filtrada per ^-
$vlx$ filtrada per ^-
$vum$
$vum$ filtrada per ^-
$vur$ filtrada per ^-
^.e..a$
^sobre
dilluns, 08 d'abril de 2024
^o..re
a$c$i$c$a$
a$ci$ca$
anyar$
ar$ filtrada per ^-
arrec$
r$ filtrada per ^-
rb$
rb$ filtrada per ^-
rd$ filtrada per ^-
rp$
rp$ filtrada per ^-
rt$ filtrada per ^-
sb$ filtrada per ^-
sp$ filtrada per ^-
rrec$
diumenge, 07 d'abril de 2024
^a.er.
^b..e.
ala$
alla$
arla$
arles$
arli$
arlo$
arse$
aula$
eer$
egra$
er$
eu$
intte$
irles$
irlo$
irse$
irte$
ntla$
ntles$
ntli$
ntlo$
ntse$
ntshi$
rli$
ura
dissabte, 06 d'abril de 2024
^.?ein.*
^.o.ic
^dri..$
ana$
ema$
ica$
ortir$
q$c
q[aeio]
qu$c
qu[aeio]
quu
rma$
urtir$
divendres, 05 d'abril de 2024
.a.* filtrada per e|i|o|u
.a.*a. filtrada per e|i|o|u
.a.*a..*a. filtrada per e|i|o|u
.a.*a..*a.*a filtrada per e/i/o/u
.a.*a..*a.*a filtrada per e|i|o|u
.e.* filtrada per a|i|o|u
.i.* filtrada per a|e|o|u
^......ble$
^.....ble$
^....ble$
^.oure
assar$
assi$
ausa$
bilitzar$
ble$
erdre$
iar$
ificar$
itar$
itzar$
iu$
ius$
dijous, 04 d'abril de 2024
$[ptcbdg]at$ filtrada per ^-
$cat
$cat$
$cat$ filtrada per ^-
$vat$ filtrada per ^-
$vic$ filtrada per ^-
$vitx$ filtrada per ^-
$vix$ filtrada per ^-
$vr$ filtrada per ^-
$vt$ filtrada per ^-
$vtx$ filtrada per ^-
$vx$ filtrada per ^-
${ptcbdg}at$ filtrada per ^-
.a.*a.*a.*a filtrada per e|i|o|u
[[fhklmnrsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[eiou]at$ filtrada per ^-
[eiou]t$ filtrada per ^-
[fhjklmnorsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[ptcbdg]$at$ filtrada per ^-
[ptcbdg]at$ filtrada per ^-
[fhjklmnorsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[fhjklmnqrsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[fhjklmnqrsvwxyz]st$ filtrada per ^-
[fhjklmnrsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[fhklmnorsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[fhklmnrsvwxyz]at$ filtrada per ^-
^[ptcbdg]at$ filtrada per ^-
^ptcbdg*at$ filtrada per ^-
aa
at$ filtrada per ^-
ence$
ense$
era$
itx$ filtrada per ^-
la cadena buida filtrada per eiou
la cadena buida filtrada per e|i|o|u
ls$ filtrada per ^-
lts$ filtrada per ^-
ombre$
ossa$
stat$
ts$ filtrada per ^-
vat$ filtrada per ^-
vtx$ filtrada per ^-
vix$ filtrada per ^-
$
dimecres, 03 d'abril de 2024
ava$
el$
em$
ems$
etze
ible$
iga$
igar$
ona$
onar$
cia$
sia$
s$
cia$
dimarts, 02 d'abril de 2024
$vr$ filtrada per ^-
^apr..
^ori..
atge$
ex
ig$
ria$
atge$
dilluns, 01 d'abril de 2024
$et$ filtrada per ^-
$vl$
$vl$ filtrada per ^-
$vn$ filtrada per ^-
$vt$ filtrada per ^-
^..mer
an$ filtrada per ^-
asa$
at$ filtrada per ^-
colors$
en$ filtrada per ^-
et$
et$ filtrada per ^-
in$ filtrada per ^-
on$ filtrada per ^-
un$ filtrada per ^-
vn$ filtrada per ^-
yn$ filtrada per ^-
fic$
diumenge, 31 de mar de 2024
$az$ filtrada per ^-
$vds$ filtrada per ^-
$vf$ filtrada per ^-
$vg$ filtrada per ^-
$vi$ filtrada per ^-
$vk$ filtrada per ^-
$vl$ filtrada per ^-
$vll$ filtrada per ^-
$vm$ filtrada per ^-
$vn$ filtrada per ^-
$vny$ filtrada per ^-
$vr$ filtrada per ^-
$vs$ filtrada per ^-
$vt$ filtrada per ^-
$vts$ filtrada per ^-
$vtx$ filtrada per ^-
$vu$ filtrada per ^-
$vz$ filtrada per ^-
$z$ filtrada per ^-
^o..r.
an$ filtrada per ^-
ar$ filtrada per ^-
as$ filtrada per ^-
at$ filtrada per ^-
az$ filtrada per ^-
en$ filtrada per ^-
es$ filtrada per ^-
in$ filtrada per ^-
is$ filtrada per ^-
on$ filtrada per ^-
os$ filtrada per ^-
un$ filtrada per ^-
us$ filtrada per ^-
vny$ filtrada per ^-
z$ filtrada per ^-
dissabte, 30 de mar de 2024
^.o.ol
eja$
ic$ filtrada per ^-
la cadena buida filtrada per ^-
divendres, 29 de mar de 2024
^mi.er
egra$
estatus
ila$
ilar$
illa$
illar$
dijous, 28 de mar de 2024
$ac$ filtrada per ^-
$vb$ filtrada per ^-
$vc$ filtrada per ^-
$vd$ filtrada per ^-
$vg$ filtrada per ^-
$vp$ filtrada per ^-
$vpt$ filtrada per ^-
$vt$ filtrada per ^-
^nu.i.
^trai
^traio
ac$ filtrada per ^-
ast$
at$ filtrada per ^-
ec$ filtrada per ^-
fc$
fg$
fp$
ft$
ic$ filtrada per ^-
ic$ filtrada per ^-`
ic$ filtrada per ^-
ic$ filtrada per `
nf$
nf4
oc$ filtrada per ^-
sb$
sc$ filtrada per ^-
sd$ filtrada per ^-
sg$ filtrada per ^-
sp$
st$
st$ filtrada per ^-
uc$ filtrada per ^-
dimecres, 27 de mar de 2024
au$
fb$ filtrada per [-]
fp$ filtrada per [-]
i$
iba$
lc$
lg$
mf$ filtrada per [-]
nf filtrada per [-]
rc$ filtrada per [-]
rf$ filtrada per [-]
rg$ filtrada per [-]
rm$
rm$ filtrada per [-]
rn$
rny$ filtrada per [-]
rp$ filtrada per [-]
rs$ filtrada per [-]
rt$ filtrada per [-]
rts$ filtrada per [-]
rtx$ filtrada per [-]
dimarts, 26 de mar de 2024
$lm$
$ln$
$vil$
$vill$
$vin$
$vir$
$vir$ filtrada per [-]
$vir$ filtrada per [g?qu]
$vir$ filtrada per [gu/qu]
$vir$ filtrada per [gui/qui]
$vln$
[eo]$c+isme$
^$c*e$c+$ filtrada per [pi]
^$c*e$c+$v$
^$c*e$c+$v$ filtrada per [pi]
anta$
antar$
au$
deteri
e$c+$ filtrada per [pi]
e$c+$ filtrada per ent$|er$|enc$
e$c+$ filtrada per ent$|er$|enc$|en$
e$c+$ filtrada per ent$|er$|enc$|en$|esc$
eja$
isme$
lb$ filtrada per [-]
lf$
lf$ filtrada per [-]
lls$ filtrada per [-]
lm$
ln$
lny$
lp$ filtrada per [-]
lts$ filtrada per [-]
lys$ filtrada per [-]
tit$
s$
dilluns, 25 de mar de 2024
$$vud$$
$a$t$
$a$t$ filtrada per ^[-]
$at$
$at$ filtrada per [-]
$at$ filtrada per ^[-]
$euc$ filtrada per ^[-]
$ug$ filtrada per ^[-]
$uk$ filtrada per ^[-]
$v$t
$vc$ filtrada per [-]
$vd$
$vd$ filtrada per [-]
$vd$ filtrada per ^[-]
$vg$
$vg$ filtrada per [-]
$vib$
$vic$
$vic$ filtrada per [-/gu/qu]
$vic$ filtrada per [-]
$vic$ filtrada per [-] [gu/qu]
$vic$ filtrada per [-]]
$vic$ filtrada per [gu]
$vic$ filtrada per [qu]
$vif$ filtrada per ^[-]
$vig$
$vig$ filtrada per [eig]
$vig$ filtrada per [gu/qu]
$vig$ filtrada per ^[-]
$vig$ filtrada per ^^-*
$vim$
$vim$ filtrada per [gu/qu]
$vin$
$vint$
$viny$
$vip$ filtrada per [gu/gu]
$vip$ filtrada per [gu/gu], ^[-]
$vip$ filtrada per ^[-]
$vip$ filtrada per ^[-] [gu]
$vip$ filtrada per ^[-] [gu] [gu]
$vip$ filtrada per ^[-], [gu], [gu]
$vir$
$vis$
$vis$ filtrada per [eig]
$vis$ filtrada per [gu/qu]
$vit$
$vit$ filtrada per [gu/gu]
$vit$ filtrada per [gu/qu]
$vitx$ filtrada per ^[-]
$vk$ filtrada per [-]
$vl$ filtrada per [-]
$vm$ filtrada per [-]
$vn$ filtrada per [-]
$vn$ filtrada per ^[-]
$vny$ filtrada per [-]
$vp$ filtrada per ^[-]
$vr$ filtrada per [-]
$vt$
$vt$ filtrada per ^[-]
$vtx filtrada per ^[-]
$vtx$ filtrada per ^[-]
$vuc$ filtrada per ^[-]
$vud$
$vuds$
$vuf$ filtrada per ^[-]
$vug$
$vug$ filtrada per [gu/qu]
$vug$ filtrada per ^[-]
$vuk$ filtrada per ^[-]
$vul$ filtrada per ^[-]
$vull$ filtrada per ^[-]
$vum$ filtrada per ^[-]
$vun$ filtrada per ^[-]
$vunt$
$vuny$ filtrada per ^[-]
$vup$ filtrada per ^[-]
$vur$ filtrada per ^[-]
$vus$ filtrada per ^[-]
$vut$
$vut$ filtrada per ^[-]
$vuts$ filtrada per ^[-]
$vutx$ filtrada per ^[-]
$vyt$
..
^$c*$v$c*$v*$
^$c*$v$c*[eo]$c*$
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$ filtrada per s$|osa$|iu$|iva$|enc$|enca$|ent$|$|ana$|vo$|vola$|
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$ filtrada per s$|osa$|iu$|iva$|enc$|enca$|ent$|$|ana$|vol$|vola$
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$ filtrada per s$|osa$|iu$|va|$enc$|enca$|ent$|$|ana$|vo$|vola$|
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$ filtrada per s$|osa|$iu|$va|$enc|$enca|$ent|$|$ana|$vo|$volas
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$ filtrada per s|osa|iu|iva|enc|enca|ent
^$c*$v&c*[eo]$c*$
^$c*[eo]$c*$
^$c*[eo]$c*$v*$
^..$
^...$
^....$
^.a.ana
^.a.na
^a
a$t$
ain$
at$
at$ filtrada per [-]
at$ filtrada per ^[-]
autx$ filtrada per ^[-]
ain$
eig$ filtrada per [gu/qu]
eig$ filtrada per ^[-]
euc$ filtrada per ^[-]
gat$
ig$ filtrada per ^[-]
la cadena buida filtrada per $a$t$
la cadena buida filtrada per $v$c$
la cadena buida filtrada per $v$r$
la cadena buida filtrada per $v$t
la cadena buida filtrada per $v$t$
ouc$ filtrada per ^[-]
ts$ filtrada per ^[-]
uit$ filtrada per ^[-]
up$ filtrada per ^[-]
uts$ filtrada per ^[-]
utx$ filtrada per ^[-]
v$t$
dissabte, 23 de mar de 2024
^.oure
^.usta
eix$
vell
ncia$
divendres, 22 de mar de 2024
^.i.ra$
^ri..a$
atar$
atre$
erba$
ers$
ert$
udi$
dijous, 21 de mar de 2024
$a
$erda
$ia
$a
Ia$
^.a.ei$
^.aive$
donarunvol
a$
dimecres, 20 de mar de 2024
^...ejar$
^...it$
^..ejar$
^.ejar$
able$
al$
arro
au filtrada per $
au$
c[au]e...
ella$
enyar$
eu$
eurar$
iu$
nyar$
ou$
uu$
dimarts, 19 de mar de 2024
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){10,11}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){11,11}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){11,12}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){3,4}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){6,7}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){7,20}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){9,10}
([^aeiouq]?[aeiou][^qaeiou]?){10,11}
^$c*$v$c*$vd$
^$c*$v$c*$vd$ filtrada per er$
^$c*$v$c*$vr$
^$c*$v$c*$vr$ filtrada per er$
^-
^...ia$
^..era$
^..ia$
^.ia$
ai$
ea
ear
el$
ersa$
la cadena buida filtrada per $t
la cadena buida filtrada per $v$t
la cadena buida filtrada per $vt
ofa$
opi$
pre$
r$
ufa$
ur$
ctia$
tica$
dilluns, 18 de mar de 2024
^.er.a$
^.erda$
et$
ou$
$
s$
diumenge, 17 de mar de 2024
^at.i.$
alm$
ap$
at$
fos
fos$
iure$
os$
dissabte, 16 de mar de 2024
$s
ant$
ap$
s
divendres, 15 de mar de 2024
ant$
ap$
und$
unt$
dijous, 14 de mar de 2024
^se.er$
embarbus
embarbuss
enllaun
t$
tor
dimecres, 13 de mar de 2024
(g[ei]|j[ao])
(i|)n$
[aeiou]ig$
[aeiou]l$
[aeiou]l[aeiou][^aieiou]{0,2}ar$
[aeiou]l[aeiou]
[gj]
[]l[aeiou]
^l
^l[aeiou]
idu$
ix$
l[^aeioul]
lar$
ll
dimarts, 12 de mar de 2024
[aeoiu](g[ei]|j[aou])
[aeoiu](g[ei]|j[aou]|i?x[aeoiu])
[eaou]ger$
^.i.ar$
^[vb]
^x
^z
cer$
e$
n(ce|a)$
n[c][ea]$
n[sz][aeoiu]$
unt$
ger$
dilluns, 11 de mar de 2024
itat$
itat$ filtrada per bilitat$
itat$ filtrada per bilitat$ |ivitat$ |alitat$
itat$ filtrada per bilitat$|ivitat$|alitat$
diumenge, 10 de mar de 2024
ila$
ipte$
ista$
ofa$
dissabte, 09 de mar de 2024
^..auc$
^.u.ac$
^a..uc$
^s..i.$
^so.i.$
^..uc$
ia$
uc$
s$
divendres, 08 de mar de 2024
eix([aeiou]?[ns]?)$
eixar$
emps
ems
ent$
eure$
ir$
dijous, 07 de mar de 2024
-ic
\w\w[r]$
\w\w\r$
^\w\w$
^\w\w[r]$
^\w\w\r$
^\w\w\w$
aber$
ic
dimecres, 06 de mar de 2024
$ina
Ada$
Ina$
\w\w$
^.on.a$
^.onja$
^.onj$
^\w$
^\w\w$
^\w\w\w$
ada$
ar$
ata$
atar$
ina$
it$
dimarts, 05 de mar de 2024
^.u.e.$
ar$
at$
atre$
b$
d$
ent$
er$
et$
g$
ina$
int$
it$
p$
re$
t$
z$
$ci$c$
dilluns, 04 de mar de 2024
$ina
Ina$
^.ali.$
^.li.$
ant$
ent$
ina$
int$
diumenge, 03 de mar de 2024
Essol$
Ill$
Illa
Illa$
^.ei.a$
^.ein$
^.ena$
essol$
grog
illa$
la cadena buida filtrada per illa$
sol$
Sol$
Sol$
sol$
ssol$
dissabte, 02 de mar de 2024
al$
als$
aure$
avi$
et$
eta$
eure$
exa$
inar$
ira$
is$
i$
orma$
s$
divendres, 01 de mar de 2024
(cr|[bdv])eure$
(s|esa|enca?|et|e[dt]a)$
[^]+er$
^[^]+er$
^capac
ejar$
el$
er$
ntic$
ixer$
nyer$
dijous, 29 de febrer de 2024
ll.*ll
dimecres, 28 de febrer de 2024
^si..a$
^s..a$
ia$
ol$
dilluns, 26 de febrer de 2024
$v(p|b|t|d|c)$ filtrada per (||||||)
$v(p|b|t|d|c|g)$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|$v)(a|o|u)(n|m)$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|$v)(a|o|u)(n|m)$ filtrada per (||||||)$
$v(|$c|$v)(n|m|ng)$
$v(|$c|$v)(n|m|ng|nc)$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|$v)(n|m|ng|nc)$ filtrada per (||||||)?(en|in)$
$v(|$c|$v)(||)(n|m)$
$v(|$c|i|u|i$c|u$c)(nc|ng)$
$v(|$c|i|u|i$c|u$c)(ny)$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|i|u|i$c|u$c)(p|b|t|d|c|g)$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|i|u|i$c|u$c)m$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|i|u|i$c|u$c)nt$ filtrada per (||||||)
$vl$ filtrada per (||||||)
$vll$ filtrada per (||||||)
$vnt$ filtrada per (||||||)
$vr$ filtrada per (||||||)
(a|o|u)(|$c|$v$c)n$ filtrada per (||||||)
(a|o|u)(|$c|$v)(n) filtrada per (||||||)
(a|o|u)(|$c|$v)n$ filtrada per (||||||)
(a|o|u)(|$c|$v|$v$c)n$ filtrada per (||||||)
(a|o|u)(|$c|i|u|i$c|u$c)n$ filtrada per (||||||)
(n|m)$
(||||||)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(l)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(ll)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(m|n)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(nc|ng)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(n|m)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(n|m|ng|nc)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(n|m|ng|nc)$ filtrada per (||||||)
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(n|m|ny)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(p|b|t|d|c|g)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(t|d|p|b|c|g)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$vl$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$vr$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$vs$
(||||||)s$
(||)(|$c|$v|$v$c)n$
(||)(|$c|i|u|i$c|u$c)n$
^[bv][aieou].*
diumenge, 25 de febrer de 2024
[ae]nt$
[ae]na$
atge$
ci$
et$
iar$
ment$
dissabte, 24 de febrer de 2024
Tn
am$
ia$
ou
ou$
ous
ous$
tll
tm
tn
divendres, 23 de febrer de 2024
[aeiou](i|ll)$
^ja
^ll
^lla
^lle
^llu
a(i|ll|j)a
aia
catchout
fondre$
ie
ill$
ll
prendre$
u[aeiou]
dijous, 22 de febrer de 2024
$dis
'dis
^.{0,1}[][^aeiou]{1,3}]aeiou][^aeiou]{1,3}$
^[^aeiou]{0,1}[][^aeiou]{1,3}[aeiou][^aeiou]{1,3}$
^[^aeiou]{0,2}[aeiou][^aeiou]{0,2}[]$
^[][^aeiou]{1,3}]aeiou][^aeiou]{1,3}$
^dis
^disc
et$
om$
dimecres, 21 de febrer de 2024
$s
[eo][^aeiou]{0,2}i
[eo][^aeiou]{1,2}o$
[eo]ni$
[].*er$
[]
^...ai$
^..ia.$
^\w\w\wto\w$
^\w\w\wtol$
^i..a.$
^mag
al$
ass?e$
e$
ea
ens$
er$
er([^aeiou]|[tcdgln])
er[aeioutcdgln]
ern$
es$
es
iure$
l$
s$
s$
dimarts, 20 de febrer de 2024
[^aeiou]uar$
[^aeiouq]uar$
[^aeiouqg]uar$
[cq]uar$
[qg]uar$
^.i..t$
^.ii.t$
^.i.t$
^...t$
^...t$
^.i.t$
^[trnsl]o[trnsl]o[trnsl]$
^re.e.$
ax$
dilluns, 19 de febrer de 2024
[^f]ixar$
^$c*$v$c$v$c$c$v$c*
^$c*$v$c$v$cc$c$v$c*
anto$
blido$
egui$
ell$
ella$
em$
enten$
erco$
esc$ filtrada per []
esca$ filtrada per []
et"
et$
eta$
guem$
gui$
gunto$
ia$
iar$
ic$ filtrada per []
ica$ filtrada per []
ido$
ill$ filtrada per []
illa$ filtrada per []
it$
nit$
oc$
ol$
ol$ filtrada per []
ola$ filtrada per []
om$
quem$
unto$
usc$
usco$
vespre$
$ filtrada per []
$
$ filtrada per []
$
$ filtrada per ci$
$ filtrada per ci$ |si$
$ filtrada per ci$|si$
$ filtrada per i$
diumenge, 18 de febrer de 2024
^ra.no$
^ra.n$
^ra.on$
^ran.o$
^ran.$
^rano.$
ama$
e$
mer$
sca$
t$
u.*i
u[^aeiou].{0,2}i
dissabte, 17 de febrer de 2024
$deci
^$c*$v$c$v$c$c$v$c*
^$c*$v$c$v$cc$c$v$c*
^$c*$v$c$v$cc$c$v$c*$
^deci
asi$
assi$
ia$
ida$
lic$
stia$
divendres, 16 de febrer de 2024
HOLIADHOTLGYM filtrada per \bHOLIDAY INN EX?P?R?\b
^[permabl]*b[permabl]*$
^[trnsl]o[trnsl]o[trnsl]$
esa$
uni$
uvi$
dijous, 15 de febrer de 2024
$idre
[bv][^lr]*
[fv]
^[fv]
^f
f$
idre$
var$
dimecres, 14 de febrer de 2024
$em
\bf[^aeiou]
\bf[^aeioulr]
\bf[^aeioulr]
\bs[^aeioulr]
^b[^aeioulr]
^bor.a$
^g[^aeioulr]
^p[^aeioulr]
^s[^aeioulr]
ada$
ata$
em$
la cadena buida filtrada per $em
orra$
osa$
probabl
stica$
dimarts, 13 de febrer de 2024
z filtrada per \w{9}
dilluns, 12 de febrer de 2024
[tesarv]*
^[aeio][dlmsv]a[clmnpstx][aei]na
^[aeio][dlmsv]a[clmnpstx][aei]nar$
^[aeio][dlmsv]e[clmnpstx][aei]na
^[tesarv-]*$
^[tesarv-]*v[tesarv-]*$
^c\w\w\wc$
^c\w\w\ws$
^rot
^s\w\w\wc$
cl\wnt
cr\wnt
essa$
excepcio
fast-paced
fast-ced
ro\wa
diumenge, 11 de febrer de 2024
[aeo][iu][aeo]$
^$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]eoiu][aeoiu]$
^$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]$*[aeoiu]$c*[aeoiu]$
^$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]aeoiu][aeoiu]$
^$c*[aeoiu][aeoiu][aeoiu]$*[aeoiu]$c*[aeoiu]$
^$v$c*[aeoiu]$c*[iu]$v$
^$v$c*[aeoiu][iu]$
^$v$c*[aeoiu][iu]$v$
^$v[aeoiu]$c*[iu]$v$
^$v[iu]$c*[aeoiu][iu]$
^$v[iu][aeoiu]$c*$v$
^[aeo]$c*[aeo][iu]iu$
^[aeo]$c*[aeoiu][iu]$
^[aeo][iu][aeo]
^[aeoiu][aeoiu][aeoiu][aeiou][aeiou]$
^[trnsl]e[trnsl]e[trnsl]$
^[trnsl]eo[trnsl]o[trnsl]$
^[trnsl]o[trnsl]o[trnsl]$
dissabte, 10 de febrer de 2024
^.i.ou$
^.in.u$
^empres
acta$
al$
all$
encia$
ena$
era
est$
pixera
ncia$
ncia$
sica$
divendres, 09 de febrer de 2024
^..ll.$
ens$
dijous, 08 de febrer de 2024
^..ita$
^pe.as$
^pe.s$
egen
egen$
ejen$
en$
engen
engen$
ina$
mengen
mengen$
mlia
teca
tessa
teta
ura
ura$
gen$
lia
ter
dimecres, 07 de febrer de 2024
[].*[aeiou]r
[].*er
^.o.ar$
dimarts, 06 de febrer de 2024
^mig[^aeiour]
essar$
ibal$
dilluns, 05 de febrer de 2024
$-
-
[eiu]um$
[].*[aeiou]$
ad$
asil
at$
eb$
eg$
eids?$
ig$
inar$
osar$
diumenge, 04 de febrer de 2024
^.ruar$
^r.uar$
^ur.ar$
dissabte, 03 de febrer de 2024
ana$
any$
anys$
assos$
ao$
aos$
ena$
essa$
icia$
ida$
ig$
iraoo$
iro$
irpo
ossa$
divendres, 02 de febrer de 2024
^..oir$
^..or$
^o..ir$
altra$
altre$
altres$
astre$
ella$
estar$
ex$
ia$
diumenge, 31 de desembre de 2023
ell$
ores
ores$
divendres, 29 de desembre de 2023
^si...$
^si.e.$
^s.e.$
e[^aeiou]+in$
e[eiou]+in$
ina$
dijous, 28 de desembre de 2023
iure$
uix$
dimecres, 27 de desembre de 2023
aca$
endre$
treure
dimarts, 26 de desembre de 2023
^..ina$
apa$
apar$
diumenge, 24 de desembre de 2023
^.e.na$
^ne..a$
esa$
or$
or4
divendres, 22 de desembre de 2023
mestre$
dijous, 21 de desembre de 2023
ejar$
dimecres, 20 de desembre de 2023
$ria
ac$
afa$
assa$
assaa$
esa$
ic$
ic~$
iny$
inyo$
l$
ria$
dimarts, 19 de desembre de 2023
$ci$co$ci$
$ci$co$cis$
^.re.a$
eixen$
onda$
onta$
uma$
dilluns, 18 de desembre de 2023
ades$
an$
any$
ates$
ema$
ent$
ida$
ist$
ita$
i$
onell$
onet$
s$
stica$
diumenge, 17 de desembre de 2023
^\w[i]r[a]r$ filtrada per [leso]
era$
tic$
mic$
dissabte, 16 de desembre de 2023
.a.e.o.a
[eo]l[eo]$
[eo]lr[eo]$
[eo]rr[eo]$
[eo]rr[eo]$c+$
[]l[eo]$c+$
[]rr[eo]$
[]rr[eo]$c+$
^$c+$v$c+$
^$c+$v$c+$i
^.a.e.o.a$
^..e.o.a$
^hi$c+$v$
^hi$c+$v$c+$
^hi$c+$v$c+$v$c*$
^i$c+$v$
^i$c+$v$c$
^i$c+$v$c+$
^i$c+$v$c+$v$c*$
ei$c+[eo]$c*$
el[eo]$
el[eo]$c+$
em$
er$c+[eo]$
er$c+[eo]$c*$
r$c+[eo]$
r$c+[eo]$c+$
i$c+[eo]$c*$
r$c+[eo]$
r$c+[eo]$c+$
divendres, 15 de desembre de 2023
^[abc].+ar$
^[b-e].+ar$
^[f-l].+ar$
^[m-z].+ar$
^a.+ar$
^re.+ar$
esta$
eu$
o$c$i$
o$ci$
o$cic$
nic$
dijous, 14 de desembre de 2023
$auxa
$cim
&auxa
FARRO
FERPEA
PEA
RODA
^ben
ampa$
auxa$
barem$
efa$
efes$
em$
esta$
o*i$
odi$
oixa$
oldi$
oti$
dimecres, 13 de desembre de 2023
^$c$v[i]$c*$
^$c$v[ui]$c*$
^$co[i]$c*$
en$
encert
ship$
cia$
dimarts, 12 de desembre de 2023
^$c+$v$c$c+al$
^$c+[aeo]$c+[eoa]$c$v$c$
^$c+[e]$c+[o]$c$v$c$
^$c+[iu]$c+[aeo]$c$
^$c+[iu]$c+[iu]$c+$v
^$c+[o]$c+[e]$c$v$c$
^$c+a$c+al$
^$c+v$c$c+al$
^$c+v$c$c+azl$
^$v$c$
^$v$c$c$
^..iit$
^..it$
^..it$
^in.it$
^lar.a$
^c+[iu]$c+[iu]$c+$v
^n.it$
dilluns, 11 de desembre de 2023
^[eonldm\-]*[l][eonldm\-]*$
^[ieonldm\-]*[l][ieonldm\-]*$
alla$
anye$
cader
ell$
era$
erem$
eres$
ima$
ina$
i$
ojo$
ompte$
rem$
diumenge, 10 de desembre de 2023
enda$
ensa$
or$
umar$
dissabte, 09 de desembre de 2023
Play
Toplay
al$
er$
eta$
uscul$
scul$
divendres, 08 de desembre de 2023
$ides
^re.e.$
able$
ablet$
alla$
at$
ema$
express
dijous, 07 de desembre de 2023
^.a..i$
^.a..$
^ben
^r[a]\w\w[i]$ filtrada per [lesocungtb]
erar$
ere$
oret$
ot$
dimecres, 06 de desembre de 2023
^pu..o$
^pu..$
al$
omba$
ors$
tic$
cil$
dimarts, 05 de desembre de 2023
^$c*$v$c$c$v$c$[aou]n$
^$c*$v$c$c$v$c$v$c+$
^$c*$v$c$c$v$c$v[rtpdfglxcbm]$
^$c*$v$c$c$v$c$v][rtpdfglxcbm]$
^$c*$v$c$c$v$c[]$c+$
^$c*$v$c$v$c$[aou]n$
^$c*$v$c$v$c$[]$c+$
^$c*$v$c$v$c$v$c+$
^$c*$v$c$v$c$v[aou]n$
^$c*$v$c$v$c$v[rtpdfglxcbm]$
^$c*$v$c$v$c*$v$c+$
^$c*$v$c$v$c[]$c+$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$
^.avos$
^.avs$
ent$
icte$
la cadena buida filtrada per $uc
la cadena buida filtrada per uc$
ostic$
ot$
uc$
urro
urro filtrada per $uc
stic$
dilluns, 04 de desembre de 2023
^$*i$v$
^$c*$v$c$
^$c*i$v$
^$c*i$v$c$
^$c*i[]$
^$c*i[]$c$
^\w[a]\w[o]s$ filtrada per [leinucrfm]
diumenge, 03 de desembre de 2023
[]$v.*$v$c+$
[]$c*$v$c*$vs$
[]$c*$v$c*$vs$ filtrada per cies$
[]$c*$v$c*i$ filtrada per cies$
[].*s$
isi$c*$
dissabte, 02 de desembre de 2023
^.olla$
divendres, 01 de desembre de 2023
$c+[]$c+$v$c+$ filtrada per ic$
[]$c+$v$c*$v$
[]$c+$v$c+$
[]$c+$v$c+$ filtrada per ic$
[]t+o$c$
^$c*$v$c+[]$c+$v$c+$v$
^$c*$v$c+[]c+$v$c$
^$c*$v$c+[]c+$v$c$$v$
^$c*$v$c+[]c+$v$c$v$
^$c*$v$c+[]c+$v$c+$v$
^$c+[]$c+$v$c+$ filtrada per ic$
^[]$c+$v$c+$v$
^h[]$c+$v$c+$v$
aix$
at$
ejar$
enta$
entar$
il$
iu$
ors$
dijous, 30 de novembre de 2023
$c*$vr$
^$c*$vr$
dimecres, 29 de novembre de 2023
.*.*
^(?=.{,5})..$
^(?=.{0,5})..$
^(?=.{1,5})
^(?=.{1,5})$
^(?=.{1,5})(?=.*)
^.....$
^.....(?=.{,5})$
^....$
al$
at
at$
mp$
dilluns, 27 de novembre de 2023
anda$
ana$
ejar$
ia$
ito$
diumenge, 26 de novembre de 2023
lr]$c$v$
lr]s$c$v$
[rnl]s$ca$
[rnl]s$car$
^$c*$v$
^C*$v$
^eu\w\w\w\w
^eu\w\w\w\w$
eutha
rs$ca$
rsta$
dissabte, 25 de novembre de 2023
^\w[a]q[u][i]$ filtrada per [e]
^\w[i]\w[e]t$ filtrada per [lsouxrbdvm]
^\w[i]q[u][i]$ filtrada per [e]
^ra..i$
era$
divendres, 24 de novembre de 2023
^re..i$
ana$
art$
ast$
a$
aa$
cte$
cuar$
ent$
era$
est$
guar$
iar$
ic$
iple$
it
it$
ito$
oca$
quar$
uita$
ut$
stic$
dijous, 23 de novembre de 2023
osar$
o$
s$
s$
dimecres, 22 de novembre de 2023
orn$
dimarts, 21 de novembre de 2023
aire$
aro$
e
el$
erie$
ot$
uit$
ria$
tol$
dilluns, 20 de novembre de 2023
[[]$
^$c*$v$c+$v$c+$v$c+[[]$
^$c*$v$c+$v$c+$v$c+[]$
^$c*$v$c+$v$c+$v$c+$
^s.l..$ filtrada per [oid]
ant$
eix$
ent$
er$
ixer$
ol$
ncia
ncia$
s$
diumenge, 19 de novembre de 2023
................
...................
....................
.....................
......................
.......................
........................
.........................
^............$ filtrada per ment$
^............$ filtrada per ment$|ci$|ista$isme$
^..............$ filtrada per ment$
^...............$
^................$
^.................$
^.................$ filtrada per ment$
^..................$ filtrada per ment$
^..................$. filtrada per ment$
^...................$ filtrada per ment$
^....................$ filtrada per ment$
^.....................$ filtrada per ment$
^......................$ filtrada per ment$
^.......................$ filtrada per ment$
^........................$ filtrada per ment$
^......................... filtrada per ment$
^.........................$ filtrada per ment$
^ny..a$
endre$
obar$
ord
s$
dissabte, 18 de novembre de 2023
al$
$
divendres, 17 de novembre de 2023
al$
alt$
ana$
ers$
ia$
ies$
ola$
osa$
es$
dijous, 16 de novembre de 2023
ansa$
ana$
oira$
oni$
osa$
mica$
dimecres, 15 de novembre de 2023
$c$
$c$ filtrada per ment$
$c$v$c$v$c$v
$v$
[$c+[eo]a$
[$c+eo$
[$c+oa$
[.+[eo]a$
^$c$v$c$v$c$a
^$c$v$c$v$c$v
^$c$v$c$v$ca
^$c$v$c$v$ca$
^$c*$v$
^$c*$v$+$
^$c*$v$+i$
^$c*$v$c+i$
^c$v$c$v$c$v
ac$
encia$
i$
ia$
ia$ filtrada per []
ias$
ita$
orr$
orra$
u$
us$
ncia$
$
nic$
$
dimarts, 14 de novembre de 2023
$vi$c$c
$vi$c$c filtrada per qu|gu
$viScSc
$vt+o$c$
[]t+o$c$
^$c*$vi$c$c filtrada per qu|gu
^.a.i.$
^.abi.$
^.ab.$
^.bi.$
^[iesvlnc\-]*l[ieslvnc\-]*$
^[iesvnc\-]*[iesvnc\-]*l$
^[iesvnc\-]*l[iesvnc\-]*$
^[iesvnc\-]*ll[iesvnc\-]*$
^[iesvnc\-]*ll[iesvnc\-]*$
^[iesvnc\-]*[iesvnc\-]*$
^[iesvncl\-]*[iesvnc\-]*$
^[ievlnc\-]*l[ielvnc\-]*$
^bran
^l[iesvnc\-]*[iesvnc\-]*$
aig$
all$
assa$
edra$
edre$
enda$
orma$
$c+on$
t+o$c$
ton$
dilluns, 13 de novembre de 2023
^..[r].[a]$ filtrada per [fui]
^.[o][r].[a]$ filtrada per [fuisd]
^atza
^geb
aia$
ea$
enda$
geb$
ia$
roca
rocapesada
ncia$
diumenge, 12 de novembre de 2023
$ora
^.a.se$
^post
la cadena buida filtrada per $ora
la cadena buida filtrada per rodo
rodo
dissabte, 11 de novembre de 2023
^.[e]...$ filtrada per [fsa]
ci$
ic$
ina$
ll
y.*k$
s$
s$
divendres, 10 de novembre de 2023
[^qg]ui[^aeiou]*$
^..oni$
^anal
^anli
^des
^dese
ejar$
eria$
iar$
dimecres, 08 de novembre de 2023
aure$
devora$
ell$
er$
ers$
etra$
giny$
ima$
oli$
talla
gina$
dimarts, 07 de novembre de 2023
$css
^am
^am[humida][humida]
^di
^di..
am.
di.
ic$
ss$c
dilluns, 06 de novembre de 2023
^\w[a]\w[o]r$ filtrada per [esliqutbgd]
^\w[a]q[u][i]$ filtrada per [e]
diumenge, 05 de novembre de 2023
^.[u]..[a]$ filtrada per [msicxfl]
^ei..t$
^p[u]..[a]$ filtrada per [msicxflnt]
dissabte, 04 de novembre de 2023
^.?(o.)+o?$
agulla
ari$
at$
ol$
uix$
ure$
divendres, 03 de novembre de 2023
endre$
ent$
ment$
orma$
orme$
tova
dijous, 02 de novembre de 2023
(?:^.....$)(?:[u])(?:[i]) filtrada per [fra]
(?=.....)(?=[u])(?=[i]) filtrada per [fra]
(?=^.....$)(?=[u])(?=[i]) filtrada per [fra]
^.....$ filtrada per [fra]
^.....$ filtrada per [fri]
^.....$ filtrada per [frisl]
^.[^au]...[ao]$ filtrada per [frisl]
^.[^au]..[ao]$ filtrada per [frisl]
^.[^au][^u].[^ao]$ filtrada per [frisl]
^.[^au][^u].[ao]$ filtrada per [frisl]
^a...a$
ord$
ort$
dimecres, 01 de novembre de 2023
(?=^...[^t].$)(?=[t]) filtrada per [san]
(?=^...[^t].$)(?=[ti]) filtrada per [sanol]
(?=^[^t][^i].[^t].$) filtrada per [sanol]
(?=^[^t][^i].[^t].$)(?=[t])(?=[i]) filtrada per [sanol]
(?=^[^t][^i].[^t].$)(?=[ti]) filtrada per [sanol]
(?=^[^t][^i].[^t]t$) filtrada per [sanol]
^$c*$v$
^$c*v$
^...[^t].$ filtrada per [san]
aga$
agar$
ella$
ellar$
dimarts, 31 d'octubre de 2023
^$v$c$
^...[a].$ filtrada per [fur]
^...[i].$ filtrada per [fur]
^...[i].$ filtrada per [furvst]
^...[i].$ filtrada per [furvstcm]
^.[a].[i][o]$ filtrada per [furvstcm]
^\wo\war$
a$c$
dilluns, 30 d'octubre de 2023
al$
amo$
amos$
empre$
eva$
diumenge, 29 d'octubre de 2023
^.[u]..[i][^a]$ filtrada per [fr]
^.[u].[i][^a]$ filtrada per [fr]
^.[u].[i][^a]$ filtrada per [fr]
dor$
d$
ona$
or$
ora$
tr.st
$
$ filtrada per ci$
$ filtrada per ci%
dissabte, 28 d'octubre de 2023
^$c*[]$c+$la$ filtrada per ic$
^$c*[]$c+$v$c$
^$c*[]$c+$v$c$ filtrada per ic$
^$c*[]$c+$v[rsdlnz]a$ filtrada per ic$
^$c*[]$c+$vla$ filtrada per ic$
^....or$
^en.i.$
divendres, 27 d'octubre de 2023
$ca$ca
$ca$ca$
$cure$
$cur$
(?=^....[a]$)(?=^.*[i].*$) filtrada per [ren]
(?=^....[a]$)(?=^.*[i].*$) filtrada per [renvsc]
(?=^.[^i].[^i][a]$)(?=^.*[i].*$) filtrada per [renvsc]
(?=^.[^i][^i].[a]$)(?=^.*[i].*$) filtrada per [renvsc]
^.....or$
^....[a]$ filtrada per [ren]
^....[a]$(?=.*[i].*) filtrada per [ren]
^....[a]$(?=^.*[i].*$) filtrada per [ren]
^....or$
^\wa\wa$
^ca\wa$
ai$
c$ac$a
en$
este$
est$
or$
oret$
re$
toi$
tois$
ton$
ure$
dijous, 26 d'octubre de 2023
.... filtrada per $c$c|b|j|k|q|v|w|x|y|z|e|i|o|u|g|h
.... filtrada per $c$c|b|j|k|q|v|w|x|y|z|e|i|o|u|g|h|ce|ci
^[^m]...[^a]$ filtrada per [euc]
^[^m]...[^a]$ filtrada per [eucpl]
^[^m]...[^a]$(?=[m])(?=[a]) filtrada per [euc]
^[^m]...[^a]$(?=m) filtrada per [euc]
^[^m]...[^ao]$ filtrada per [eucpl]
^[^ma][^ma]...[^ao]$ filtrada per [eucpl]
^[^ma][^ma][^o][^m][^ao]$ filtrada per [eucpl]
^d[o]m[a].$ filtrada per [eucplr]
la cadena buida filtrada per $c$c|b|j|k|q|v|w|x|y|z|e|i|o|u|g|h|ce|ci
la cadena buida filtrada per $c$c|b|j|k|q|v|w|x|y|z|e|i|o|u|g|h|ce|ci|r
la cadena buida filtrada per $c$c|b|j|k|q|v|w|x|y|z|e|o|u|g|h|ce|ci|r|a
dimecres, 25 d'octubre de 2023
$v[u]ny
(?:^...[^i][^a]$)(?:[ia]) filtrada per [fur]
(?:^...[^i][^a]$)(?:^.*[ia].*$) filtrada per [fur]
(?:^...[^i][^a]$)(?:^.*[ia].*) filtrada per [fur]
(?=^...[^i][^a]$)(?=[i])(?=[a]) filtrada per [fur]
(?=^...[^i][^a]$)(?=^.*[i].*$)(?=^.*[a].*$) filtrada per [fur]
(?=^...[^i][^a]$)(?=^.*[ia].*$) filtrada per [fur]
(?=^.[^l].[^i][^a]$)(?=^.*[i].*$)(?=^.*[a].*$)(?=^.*[l].*$) filtrada per [furpg]
^$c*$v$c$v$c+il$
^$c*$v$c+[]c+$v$c$
^$c*$v$ce$c+il$
^$c*$v$ci$c+il$
^$c*$v$ci$c+it$
^$c*$v$ci$c+t$
^...[^i][^a]$ filtrada per [fur]
^...[^i][a]$ filtrada per [fur]
basca
get\son\sit
dimarts, 24 d'octubre de 2023
[]$c*$v+$c*$v+$c$
[]$c*$v+$c*$v+$c$ filtrada per ies$
[].+$v[iu]$
^$c$v$c[]$c$v$c$
^$c$v$c[]$c$v$c$ filtrada per [tpsfgcbm]$
^$c$v$c[]$c$v$ca$ filtrada per [tpsfgcbm]$
^$c$v$c[]$c$v$ca$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c$v$c[]$c$v$ci$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c$v$c[]$c$v$cu$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c*$v$c*$v$c*u$
^$c*$v$c+$v$c+i$
^$c*$v$c+$v$c+i$ filtrada per si$
^$c*$v$c+$v$c+ia$ filtrada per si
^$c*$v$c+$v$c+u$
^$c*$v$c+ea$ filtrada per si
^$c*[]$c*$v$c*i$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c*[]$c*$v$c*u$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c[]$c$v$ci$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c[]$c$v$cu$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^....[o]$ filtrada per [fusi]
^.e.o.$
^.e.ot$
^aut
^auti
^c[a].t[o]$ filtrada per [fusi]
^hom
calent
drom$
eda$
ella$
ent
ent$
fon
fon$
ida$
isa$
la cadena buida filtrada per serv
metr
nom$
ofug$
ogen$
ogin$
ola$
oles$
om$
tais$
tas$
tois$
ton$
ts$
uti
$$ filtrada per si
fil$
fob$
fug$
gen$
gin$
grad$
graf$
gram$
leg$
man$
nim$
dilluns, 23 d'octubre de 2023
^...t[^a]$ filtrada per [die]
^.ari.$
agi$
et$
quina$
diumenge, 22 d'octubre de 2023
$ces$cte$
$ces$ct$
^.[^u].[^i][^a]$ filtrada per [fr]
^[^a][^u][^u][^i][i]$ filtrada per [frcl]
atar$
c$esc$te$
c$esc$t$
enir$
ible$
icta$
ltar$
tar$
tar-se$
tarse$
te$
ten$
tenir$
tes$
tois$
ton$
tou$
toure$
t$
tn$
ts$
t$
tn$
ts$
ts$
ua$
dissabte, 21 d'octubre de 2023
^c..[^n][^a]$ filtrada per [ui]
^c..[^n][a]$ filtrada per [ui]
divendres, 20 d'octubre de 2023
$cny
$cu$c$ce$
$cu$c$c$
$cu$ce$
$cu$c$
$cu\we$
$cuc$$
$cue$
$cu$
$v[au]ny
$v[iu]ny
$v[u]ny
\w$cu\we$
\w\w$cu\we$
\w\wou\we$
\w\wu\we$
^....[a]$ filtrada per [fein]
^.[^u]..[a]$ filtrada per [feincrs]
^.[a][^u]l[a]$ filtrada per [feincrs]
^.[a][u]l[a]$ filtrada per [feincrs]
^.e.as$
^.e.s$
^e..as$
^e..s$
ai$
al$
ell$
ent$
ic$
ira$
nita$
ny$c
oi$
on$
ou$
ou$ca$
ou$ce$
ou$co$
ou$c$
oure$
u$co$
dijous, 19 d'octubre de 2023
^..[^i][^n][^a]$ filtrada per [fe]
^..[a][i]n$ filtrada per [fe]
^..[i][a]n$ filtrada per [fe]
^[^n][^a][^ci][i][^a]$ filtrada per [feo]
anda$
erda$
id$
dimecres, 18 d'octubre de 2023
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$ |ss$
$v$c$c+$
$v$c$c+$
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$ |ss$
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$ |ss$
$v$c$c+$
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$ |ss$
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$ |ss$
[]$c$c$v$c$ filtrada per ment$
[]$c$c$v$c$v$c
[]$c$c$v$c$v$c filtrada per Ment$
[]$c$c$v$c$v$c filtrada per ment$
^$c*$v$
^$c*$v$c$c+i$ filtrada per ic$
^$c*$v$cc+i$ filtrada per ic$
^$c*$v$ci"
^$c*$v$ci$
^$c*$v$ci$c$
^$c*[a]$ci$c$
^$c*[]$ci$c$
^$c*[]$c$c$v$c$v$ filtrada per ic$
^$c*[]$ci$c$
^$c*[]$ci$c$ filtrada per ic$
^$c*[]$ci$c$
^$c*[]$ci$c$ filtrada per ic$
^$c[]$c$c$v$c$ filtrada per ment$
^$c]$c$c$v$c$ filtrada per ment$
^C*$v$c$c*$
^C*$v$c$c*$
^C*$v$c$c*$
^C*$v$c$c+$
^C*$v$c$c+$
^C*$v$c$c+$
^c*$v$c$c+$
^c*$v$c$c+$
^c*$v$c$c+$
^c*$v$c$c+$
^c*$v$c$c+$
a$
ces
ices
un$
$
dimarts, 17 d'octubre de 2023
[]$c$v[iu]$
[]$c$v[y]$
^$c$v$c$v[iu]$
^$c$v$c$v[ns]$
^$c$v$c$vi$
^$c$v$c[aeiou]$c$
^$c$v$c[aeiou]c$
^$c*$v$c+$v$c+ic$
^$c*$v$c+$vic$
^$c*[]$c*+$v$c+$v$c$
^$c+$v$c$v$c$
^$c+[]$c$v$c$
^$c+[]c$v$c$
^$c+$v$c$v$c$
^$c[]$c$v[iu]$
^$c[]$c$v[y]$
^$c[]$c$vc$
^f..[i]t$ filtrada per [ua]
^f..t[i]$ filtrada per [ua]
^f[i]t..$ filtrada per [ua]
ber$
bre$
ea$
ic$
la cadena buida filtrada per ment$
$
$
$
dilluns, 16 d'octubre de 2023
^.[i]..[a]$ filtrada per [fur]
^.[i]..[a]$ filtrada per [furvsc]
^.[i]..[a]$ filtrada per [furvscpny]
^.[i]..[a]$ filtrada per [furvscpnytj]
^.[i]..[a]$ filtrada per [furvscpnytjl]
^.ari.$
inar$
diumenge, 15 d'octubre de 2023
$cll
$cny
$v[iu]ny
$vrni
$vrni$v
^.o.i.$
^f[i]...$ filtrada per [deu]
^f[i]..[^a]$ filtrada per [deutx]
^to.i.$
^t.i.$
ada$
ades$
agre$
al$
ista$
ny
ons$
ora$
tir$
v[iu]ny
dissabte, 14 d'octubre de 2023
^.[a]r[i][u]$ filtrada per [f]
^[a].r[i][u]$ filtrada per [f]
anda$
arga$
asic$
assic$
ema$
endre$
osa$
uit$
unci$
ssic$
ria$
divendres, 13 d'octubre de 2023
ample$
era$
im$
dijous, 12 d'octubre de 2023
[]$c$v$c$c+$v$c$ filtrada per metre$
[]$c*$v$c$c+$v$c$ filtrada per metre$
[]$c*$v$c$c+$v$c*$
[]$c*$v$c$c+$v$c*$ filtrada per metre$
[]$c*$v$c*$v$c$
[]$c+$v$c$c$v$ filtrada per metre$
[]$c+$v$c$c$v$c$ filtrada per metre$
[]$c+$v$c$c+$v$c$ filtrada per metre$
[]$c+$v$c+$v$c+$
^$c*[]c*$v$c*$v$c$
^$c*[]c+$v$c*$v$c$
^.....$ filtrada per [gofre]
^....[^a]$ filtrada per [gofrecuix]
^....[^a]$ filtrada per [gofrecuixst]
xarles
dimecres, 11 d'octubre de 2023
^$c*$v$c*$v$c$v$c$
^$c*$v$c*[]$c+ic$
^$c*[iu]$c*[]$c$ic$
^$c*[iu]$c*[]$c+ic$
^$c*[iu]$c*[]$cic$
^$c*[iu]$c*[]$ic$
^$c*[]$c*$v$c$v$c$
^.olor$
dimarts, 10 d'octubre de 2023
^$c$v$c$c[]$
^$c*i
^$c*[iu]$c$c[iu]$c$c[]$c$
^$c*[]$c$c[iu]$c$c[iu]$c$
^$c*[]$c$c[iu]$c[iu]$c$
^$c*[]$c*$v$c$v$c$
^$c*[]]$c*$v$c$v$
^$c*[]]$c*$v$c$v$c$
^$c+]$c*[i]$c+[i]$c*$
^$c+]$c+[i]$c+[i]$c*$
^$c+i
^$c+i$c+i$c+i
^$c+i$c+i$c+i$c*$
^$c+$v$c$c$v$c$c[]$c$ filtrada per ic$
^$c+$v$c$c[]$c$c$v$c$ filtrada per ic$
^$c+[[iu]]$c+[[iu]$c+[iu]$
^$c+[[iu]]$c+[[]$c+[iu]$
^$c+[iu]$c$c[]$c$c[iu]$c$ filtrada per ic$
^$c+[iu]$c+[[iu]$c+[iu]$
^$c+[iu]$c+[[iu]$c+[]$
^$c+[iu]$c+[[iu]$c+[]$
^$c+[iu]$c+[iu]$c+[iu]$c+$
^$c+[iu]$c+[]$c$c[iu]$c$ filtrada per ic$
^$c+[iu]$c+[]$c+[iu]$c$
^$c+[iu]$c+[]$c+[iu]$c$ filtrada per ic$
^$c+[iu]$c+[]$c+[iu]$c+$
^$c+[iu]$c+[]$c[iu]$c$ filtrada per ic$
^$c+[iu]]$c+[[iu]$c+[iu]$
^$c+[]]$c+$c[iu]$c[iu]$c$ filtrada per ic$
^$c+[]$c+[iu]$c+[iu]$
^$c+[]$c+[iu]$c+[iu]$c+$
^$c+i
^$c+i$c+i$c+i$c+$
^$c+ic+i$c+i$c+$
^.lo.a$
^c+]$c*[i]$c+[i]$c*$
^c+]$c*[i]c+[i]$c*$
ico$
dilluns, 09 d'octubre de 2023
^.[o][u]..$ filtrada per [serm]
^.[u]...$ filtrada per [serm]
^.[u]...$ filtrada per [sermcta]
ic$ filtrada per []
tica$
diumenge, 08 d'octubre de 2023
^.[o]...$ filtrada per [plis]
^.[o]r.[a]$ filtrada per [plisnm]
^.[o]r.[a]$ filtrada per [plisnmt]
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [esniqutmbpcf]
^a..or$
aire$
ampa$
anda
anda$
au$
eda$
era$
ext$
ica$
ina$
itme$
om$
oma$
ona$
onja$
orn$
ul$
um$
ut$
mit$
da$
dissabte, 07 d'octubre de 2023
^\w[a]q[u][i]$ filtrada per [e]
divendres, 06 d'octubre de 2023
$ena
^..[a]n.$ filtrada per [pio]
^..[a]n.$ filtrada per [pioblc]
^..[a]n.$ filtrada per [pioblcqut]
^..[a]n.$ filtrada per [pioblcqutgr]
^pen.a$
ana$
ena$
ic$ filtrada per []
ico$
i$
ull$
$
lid$
dijous, 05 d'octubre de 2023
^$c+$v$c+[ai]ble$
^$c+$vc+[ai]ble$
^...r[a][i]$ filtrada per [pobeun]
^..r.[a][i]$ filtrada per [pobeun]
^[^r].[^i][^r][^a]$ filtrada per [pobeun]
^[^r][i].[a]r$ filtrada per [pobeunsfm]
^[a]\w[a]n\w$ filtrada per [seiumtvl]
^r..ia$
a$
bilitzar$
ble$
ificar$
il$
ina$
itar$
itzar$
ona$
rrim"
rrim$
$
fic
na$
dimecres, 04 d'octubre de 2023
^..[e]t[a]$ filtrada per [ul]
^[^t][^e][^e][^t][a]$ filtrada per [uldi]
^do.ar$
ang$
ana$
dens
dins
ell$
ena$
endens
essa$
idens
indens
oso$
osos$
osso$
ossos$
ota$
ncia$
ncia$
rrer$
dimarts, 03 d'octubre de 2023
^f[u]..[a]$ filtrada per [ri]
dilluns, 02 d'octubre de 2023
^...[^i][^a]$ filtrada per [fur]
^.[^a][^s].[i]$ filtrada per [furmt]
^.[^a][^s].[i]$ filtrada per [furmt]
^.[^a][^s].[i]$ filtrada per [furmt]
^\w\w$
diumenge, 01 d'octubre de 2023
^.[e]..[a]$ filtrada per [rin]
^.[e].t[a]$ filtrada per [rinvs]
^.[e].t[a]$ filtrada per [rinvsdl]
^.[e].t[a]$ filtrada per [rinvsdlfm]
amo$
ans$
au$
esa$
ita$
on$
ont$
ums$
dissabte, 30 de setembre de 2023
^...[i].$ filtrada per [fura]
^.[o].[i]c$ filtrada per [furam]
er$
ub$
up$
ura$
uro$
nia$
divendres, 29 de setembre de 2023
^..[^i]..$ filtrada per [fena]
^..[^i][i]c$ filtrada per [fenamsu]
^caga
^micro
^preoc
anda$
ano
ano$
micro$
oli$
uda$
ura$
dijous, 28 de setembre de 2023
Ific$
[].+$vix$ filtrada per cies$|ids$
[].+ig$
[].+ix$
[].+s$
[].+s$ filtrada per cies$|ids$
[].+s[ct]$ filtrada per cies$|ids$
[].+vix$ filtrada per cies$|ids$
[].+x$
[].+$ filtrada per cies$|ids$
^..c[u].$ filtrada per [opiaet]
^[^c]....$ filtrada per [opia]
^[^c]c[u]..$ filtrada per [opia]
^\w[u]\w[u]s$ filtrada per [eniargohmlpvd]
^s.*c.*t*.*l
^s.*c.*t.*l
^s.+c.+t.+l
deterior
ific$
s.+c.+
s.+c.+l
fic$
dimecres, 27 de setembre de 2023
^.o.iu$
^f...[u][e]$ filtrada per [id]
^f[^e].[^eu][^u]$ filtrada per [idts]
^f[e].[u].$ filtrada per [id]
^f[e][u]..$ filtrada per [id]
^f[u].[e].$ filtrada per [id]
^f[u][e]..$ filtrada per [id]
^f[u][e]..$ filtrada per [idtsan]
ard$
desapar
et$
iu$
oc$
os$
oso$
osso$
s*x
ud$
ur$
fic$
dimarts, 26 de setembre de 2023
^...[i].$ filtrada per [rado]
^...[i].$ filtrada per [radoeng]
^.[e]l[i].$ filtrada per [radoengmc]
^\w[u][e]ll$ filtrada per [si]
er$
grate$
op$
tz
tz filtrada per i
dilluns, 25 de setembre de 2023
^.[r][e].[a]$ filtrada per [inps]
^.[r][e].[a]$ filtrada per [inpsdt]
^[^r][^e]..[a]$ filtrada per [in]
^[buaism]+$
arma$
armar$
arme$
um$
diumenge, 24 de setembre de 2023
^.erce$
^.erec$
^.rec$
^f.[^r]..$ filtrada per [uia]
^f.[^r]...$ filtrada per [uia]
^ped
prem
dissabte, 23 de setembre de 2023
[].*$v[iu]%
[].+$v[iu]$
[].+$v[iu]%
^[a]\w\w[e]\w$ filtrada per [silouqdmbr]
^an.e.$
^cata
atar$
em$
eu$
divendres, 22 de setembre de 2023
At$
^[a]\w\w\wn$ filtrada per [seifutr]
^[a]n\w\w\w$ filtrada per [seifutr]
ac$
an$
as$
at$
ex$
inc$
ins$
ir$
dijous, 21 de setembre de 2023
^.[u]...$ filtrada per [cna]
^.[u].[i].$ filtrada per [cnasfx]
^.a.i.$
^.ai..$
^.ai.$
^[aihndcp]+$
^\w[a][i]\w[o]$ filtrada per [slepnfcr]
dimecres, 20 de setembre de 2023
^.[^u].[^i].$ filtrada per [fra]
^\w[u]\w[i]l$ filtrada per [senajopgft]
dimarts, 19 de setembre de 2023
...{2}.
^..(.)\1.$
^...{2}.$
^[faueld-]+$
al$
ell$
oll$
dilluns, 18 de setembre de 2023
^...[^a][^i]$ filtrada per [boraesp]
^...[a][i]$ filtrada per [bor]
^.[^a][^l][i][^a]$ filtrada per [boraespcd]
^.[^a][^l][i][^a]$ filtrada per [boraespcd]
^.[^a][^l][i][^a]$ filtrada per [borespcd]
^.er.a$
^.i.o.$
^[a].[^l][i]l$ filtrada per [borespcdfxtu]
acte$
atge$
ible$
ica$
isma$
ismic$
op$
mol$
s$
tica$
diumenge, 17 de setembre de 2023
$c$cer$
$crer$
$vu$v
RE$
U$vu
^$c*$v$c+ar$
^$v$c+ar$
^.....$ filtrada per [viola]
^.....$ filtrada per [violadet]
^.la.a$
^[wu]$v
^corre
^descorre
^escorre
^obre
^omple
^recorre
^torce
^w
brre$
er$
ern$
is$
i$
orra
orra$
re$
tor
u$vu
um$
s$
dissabte, 16 de setembre de 2023
[r].*$v.*$c*$
[].*$v.*$c*$
[].*[aeou]$c*[aeou]$c*$
[]$c*$v+$c+$
[]$c*$v+$c+$
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c*$
[]*[aeou]$c*[aeou]$c*$
[]$c*[aeou]$c$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$
[]$c*[aeou]$c$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$|drom$fob$|nom
[]$c*[aeou]$c$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$|drom$fob$|nom$|leg$grad$|
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c*
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c* filtrada per metre$|loga$|crata$|metra$|pora$|ment$
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c* filtrada per metre$|loga$|crata$|metra$|pora$|ment$gena|faga$mana$|fona$
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c* filtrada per metre$|loga$|crata$|metra$|pora$|ment$|gena$|faga$|mana$|fona$|gama
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c* filtrada per metre$|loga$|crata$|metra$|pora$|ment$|gena$|faga$|mana$|fona$|gama$|ata$|grafa$|grama$
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c*$
[]$c*[aeou]$c+$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$|drom$|fob$|nom$|leg$
[]$c*[aeou]$c+$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$|drom$|fob$|nom$|leg$grad$
[]$c*[eo]$c+$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$|drom$|fob$|nom$|leg$
[]$c*ea$c*$
[]$c*ee$c*$
[]$c*eea$c*$
[eo]$c*ea$c*$
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*aire$
^$c*$v+$c*$v+$c*aire$
^$c*$v+$c*aire$
^[^r][^e][^i][^n].$ filtrada per [a]
^[^r][^ei][^in][^ne][^r]$ filtrada per [am]
^[xidela-]+$
^a
^a.ri.$
aire$
ard$
ea$
enci$
ificar$
it$
ita$
iu$
fic$
ficar$
divendres, 15 de setembre de 2023
^.u...$
^.u.us$
^c[^u][^i].[^a]$ filtrada per [n]
alla$
eca$
ejar$
el$
esa$
oina$
uja$
cia$
dijous, 14 de setembre de 2023
^...in$ filtrada per [cua]
^.[i]n..$ filtrada per [cuanot]
^.[i]n..$ filtrada per [cuaot]
^[e][iu]?$c*([aeiou]|[aeiou]|[ei]n)?$
^[xidela-]+$
^[]
^e$c$
^e$c*$
^e$c*$v$
^e$c*$v*$
^e$c*([aeiou]|[aeiou]|[aou]n)?$
^e$c*([aeiou]|[aeiou]|[ei]n)?$
^e$c*[aeiou]+$
^e$c*[aeiou]?$
^e[iu]?$c*([aeiou]|[aeiou][iu]?|[ei]n)?$
^e[iu]?$c*([aeiou]|[aeiou]|[ei]n)?$
^euro
^man.a$
^n[i]...$ filtrada per [cua]
dimecres, 13 de setembre de 2023
^.....$ filtrada per [fura]
^..n..$ filtrada per [furaps]
^.[^i]n[^i].$ filtrada per [furaps]
^.[^i]n[^i][^o]$ filtrada per [furaps]
^.[^i]n[^i][^o]$ filtrada per [furaps]
eca$
ita$
uit$
uro$
dimarts, 12 de setembre de 2023
P[ai]
P[ai]$
^...an$ filtrada per [furigso]
^..[a].n$ filtrada per [furigso]
^..an$ filtrada per [furigso]
^..ant$
^.a...$ filtrada per [furi]
^.n[a]..$ filtrada per [furigso]
^[a]...n$ filtrada per [furigso]
^[a]..n.$ filtrada per [furigso]
^[a]n...$ filtrada per [furigsote]
^[capdin-]+$
^n.[a]..$ filtrada per [furigso]
^p[ai]
^p[ai]wwww$
^p[ai]$
^p[ai].$
^p[ai]$
^pa$c*$v*$c*$v*$c*$
^pa.$
^pa..$
^pa..$
ar$
mped$
mpt
mpt$
$
dilluns, 11 de setembre de 2023
^....[a]$ filtrada per [furi]
^.[e]..[a]$ filtrada per [furico]
^.[e]..[a]$ filtrada per [furicogp]
^[^e][^s]..[a]$ filtrada per [furico]
^[otauvln-]+$
^[otauvln-]+$
able$
an$
ana$
ari$
imar$
inar$
ori$
$
diumenge, 10 de setembre de 2023
(?:(?![a])[a-z]){5}
(?:^.....$)
(?:^.....$)(?<=[a])
(?:^.....$)(?<=[a]) filtrada per [copi]
(?:^.....$)(?<=[aue]) filtrada per [copi]
(?:^.....$)[a]
(?:^....[^a]$)(?<=[aue]) filtrada per [copi]
(?:^...[a].$) filtrada per [copieslu]
(?:^...[a].$)(?<=[a]) filtrada per [copieslu]
(?:^...[a].$)(?<=[aue]) filtrada per [copieslu]
(^.....$)
(^.....$)([a])\1
(^.....$)?[a]
(^.....$)[a]
(^.....$)[a]+
(^.....$)[a]+\1
(^.....$)[fg]
(^.....$)[fg]\1
(^.....$)\1
(^.....$)\1[fg]
[a](^.....$)
[a](^.....$)\1
[a]?(^.....$)
[fg](^.....$)\1
[ou]$c+i$ce$c$ filtrada per r$
[].*$v.*$v$c+$ filtrada per ment$|s$
[]b
[]dg
[]g
[]ll filtrada per r$
[]ny filtrada per r$
[]p
[]rr
[]tg
[]tx
[]x
[]z
[]zrr
[]$c+$V$c+$v$c$ filtrada per ment$
[]$c+$v$c+$v$c$ filtrada per ment$
[].*$c$
[].*V.*$v.*$c$ filtrada per ment$
\b(?:(?![a]).{5})\b
\b(?:(?![a])[a-z]){5}\b
\b(?:(?![a])[a-z].){5}\b
\b(?:(?![a])[a-z].....)\b
\b(?:(?![a])[a-z]{5})\b
\b(?:(?![a])^.{5}$)\b
\b(?:^.{5}(?:[b])$)\b
^(?:([a])[b-z]){5}$ filtrada per [copi]
^(?:[a]){5}$
^(?:[ab-z]){5}$
^(?:[ab-z]){5}(?:[u])$
^(?:[ab-z]){5}|(?:[u])$
^(?:[b-z]){5}$
^(?:[b]).....$
^(?:[b])?.....$
^(?:[b])\b.....\b$
^.....$?[a]+
^....[^a]$ filtrada per [copi]
^....[^a]?(?:[a])$
^..n[a]r$ filtrada per [copieslut]
^.[a]n[a]r$
^.[a]n[a]r$ filtrada per [copieslutm]
^\b.....\b$
^v[a]n[a]r$
ada$
fi[cs]i$c$
i$Ce$c$
i$ce$c$
i$ce$c$ filtrada per r$
icron$
ilon$
it$
ite$
ite$c$
iter$
itet$
itr$
ora$
ce$c$
ge$c$
$c$c$
$c$c$u
$c$co$c$
$c$oc$
$c$uc$
$c+o$c$
$co$c$
da$c$
lo$c$
ta$c$
ta$c$ filtrada per ment$
te$c$
uta$c$ filtrada per ment$
dissabte, 09 de setembre de 2023
.*$v.*[].*$v.*$v$c+$ filtrada per ment$|s$
[iu]c+[iu]$c$ filtrada per ic$
[iu]c+[]$c$ filtrada per ic$
[]$c$v$c$
[]$c+
[]$c+$v$c$
[].*$v.*$v$c+$ filtrada per ment$|s$
[].*$v..*$v
[].*$v..*$v$c+$
[].*$v..*$v$c+$ filtrada per ment$
[].*$v..*$v$c+$ filtrada per ment$|s$
[].*v.*v
[].+$v.*$v$c+$
[].+v.*$v$c+$
[]..*i[dt]$ filtrada per ment$|s$
[]c+[iu]$c$ filtrada per ic$
^[arpoetf-]+$
^[arpoetf-]+[f][arpoetf-]+$
^[arpoetf-]+[f][arpoetf]+$
^[arpoetf-]+$
^[arpoetf]+[f][arpoetf]+$
^[arpoetf-]+[f][arpoetf]+
^[arproef-]
^a.p.a$
^bi..o$
^c+$v$c+$c+i[dt]$ filtrada per ment$|s$
^c+$v$c+$c+v[dt]$ filtrada per ment$|s$
^c+$v+$c+i[dt]$ filtrada per ment$|s$
^c+a$cit filtrada per ic$
^c+a$cit$ filtrada per ic$
^of[arpoetf-]+$
a$cid filtrada per ic$
a$cid$ filtrada per ic$
a$cit filtrada per ic$
a.i$c$ filtrada per ic$
a.i$l$ filtrada per ic$
a.il$ filtrada per ic$
aca$
ang$
arca$
armol$
edra$
erro$
ff
ida$
irar$
oca$
onze$
ori$
urar$
$c$v$c$
..$c$
..$c$ filtrada per ic$
...$
.[iu]$c$ filtrada per ic$
.i$c$ filtrada per ic$
tua$
divendres, 08 de setembre de 2023
$c*$v$ filtrada per ment$
$v$ filtrada per ment$
$v$c*$v$
$v$c+$
$v$c+$ filtrada per []
$vr$ filtrada per []
[aeiou]$c*$[ei]n$
[aeiou]$c*$v$
[aeiou]$c*$v$c+$
[aeiou]$c*[ei]n$
[aeiou]$
[aeiou]$ filtrada per []$
[aou]$c+$ filtrada per []
[aou]n$ filtrada per []
[aou]n$ filtrada per []$
[]$
[]$ filtrada per ment$
[]$c*$v$c+$
[].*$v$.*$v
[].*$v$c+$
[].*$v.*
[].*$v.*$v
[].*$v.*$v filtrada per [iu]$v$
[]$
[]n$
[]s$
^$c*$v$
^$c*$v$ filtrada per ment$
^$c*$v+$c*$
^\wp[e][a]r$ filtrada per [sniculbm]
^p\w[e][a]r$ filtrada per [sniculbm]
gat
la cadena buida filtrada per ment$
martinet
dijous, 07 de setembre de 2023
.*sis.*
^...e.$
^...n[a]$ filtrada per [cui]
^.ue..$
^.uell$
^.ell$
^sis*
^sis.*
sis*
sis.*
dimecres, 06 de setembre de 2023
^[a].[l]..$ filtrada per [regbiodt]
^[a][^l]...$ filtrada per [regbio]
^[a]l...$ filtrada per [reg]
^a[^sbrecotnpgiva]+$
^ro...$
doss
isto$
ivar$
dimarts, 05 de setembre de 2023
[aelomr]+[j][aelomr]+
[aelomrj]+
[emrjlao]+[j][emlrjao]+
^....[a]$ filtrada per [furi]
^.[o]l.[a]$ filtrada per [furiev]
^.[o]l.[a]$ filtrada per [furievlt]
^.[o]l.[a]$ filtrada per [furievmt]
^.[o]l[a]$ filtrada per [furiev]
^[a]\wl[u]\w$ filtrada per [senitorc]
^[emlrjao]+$
^[emrjlao]+[j][emlrjao]+$
^[j][emlrjao]+
^[j][emlrjao]+$
^al[alemjo-]+$
^de..i$
^de..$
dilluns, 04 de setembre de 2023
^ca..i$
^f...[a]$ filtrada per [uri]
ama$
ana$
ell$
ents$
diumenge, 03 de setembre de 2023
[u].+m$
[u].+um$
^..b[a].$ filtrada per [oir]
^.in.o$
^.in.$
^.in.$
anca$
ancar$
at$
ema$
er$
es$
et$
io$
itja$
ofer$
osa$
um$
us$
dissabte, 02 de setembre de 2023
^.[a]..r$ filtrada per [fuigot]
^.[a]s.r$ filtrada per [fuigotle]
divendres, 01 de setembre de 2023
^..r[i][a]$ filtrada per [fu]
^..r[a][i]$ filtrada per [fu]
^.[a]r[i].$ filtrada per [fu]
^[^a][i]r[a].$ filtrada per [fu]
^[a].r.[i]$ filtrada per [fu]
^[a].r.[i].$ filtrada per [fu]
^[a].r[i].$ filtrada per [fu]
^[a][i]r..$ filtrada per [fu]
^[a]r.i].$ filtrada per [fu]
^[a]r[i].$ filtrada per [fu]
ala$
an$
at$
el$
unt$
dijous, 31 d'agost de 2023
^C.[i]n.$ filtrada per [ua]
^\w[i]\w[o]t$ filtrada per [lsebranxc]
^\w[i]\w[o]t$ filtrada per [lsebranxpgc]
^c...n[i]$ filtrada per [ua]
^c..[i]n.$ filtrada per [ua]
^c..n[i]$ filtrada per [uaeeg]
^c.[i].n.$ filtrada per [ua]
^c.[i]n.$ filtrada per [ua]
^c[i].n.$ filtrada per [ua]
^k
able$
etge$
f.*k filtrada per ^k
k
k filtrada per ^k
k.*f filtrada per ^k
ons$
dimecres, 30 d'agost de 2023
^$V$C$
^$c+$v$
^$c+$v$c+$
^$c+$vr$
^$v$
^$v$c$
^$v$c+$
^$v2$
^$vr$
^\w[i]\w[e]t$ filtrada per [lsovurnamp]
anca$
ol$
dimarts, 29 d'agost de 2023
dina$
ea$
ega$
ida$
dilluns, 28 d'agost de 2023
(^[iugoest\-]*[o||][iugoest\-]*$)|([o||][iugoest\-]) filtrada per ^\w{1,2}$
(^[iugoest\-]*[o||][iugoest\-]*$)|(^[o||][iugoest\-]*$) filtrada per ^\w{1,2}$
(^[iugoest\-]*[o||][iugoest\-]*$)|[o||][iugoest\-] filtrada per ^\w{1,2}$
(^[iugoest]*[o||][iugoest]*$)(^[o||][iugoest]*$) filtrada per ^\w{1,2}$
(^[iugoest]*[o||][iugoest]*$)|(^[o||][iugoest]*$) filtrada per ^\w{1,2}$
(^[o||][iugoest]*$) filtrada per ^\w{1,2}$
/^[iugoest]*[o||][iugoest]*$/
[iugoest]+
[iugoest]?
^[doatfn]+$
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]+
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]+|^\w{1,2}$
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]{*}
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]{1}
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]{2}
^[doatfn]+$ filtrada per [d]+
^[doatfn]+$ filtrada per [d]+|^\w{1,2}$
^[iugoest]+$
^[iugoest]+o[iugoest]+$
^[iugoest\-]*[o||][iugoest\-]*$ filtrada per ^\w{1,2}$
^[iugoest]*[o||][iugoest]*$ filtrada per ^\w{1,2}$
^[o||][iugoest\-]*$
^[iugoest]*[o||][iugoest]*$
^[iugoest]*[o||][iugoest]*$ filtrada per ^\w{1,2}$
^[iugoest]+[o||][iugoest]+$
^[iugoest\-]*[o||][iugoest\-]*$ filtrada per ^\w{1,2}$
^b$v$c$
^es[iugoest]+o[iugoest]+$
^xe.$
ari$
eter$
iss$v$c+$v*$c*$
iure$
la cadena buida filtrada per [iugoest]?
oss
oss filtrada per ^\w{1,2}$
diumenge, 27 d'agost de 2023
^$c*$v$
^[^r].[^r].[a]$ filtrada per [fuiend]
^[^r].[^r]r[a]$ filtrada per [fuiend]
^[^a][^a][^a]r[a]$ filtrada per [fuiendg]
^[^a][^a][^a]r[a]$ filtrada per [fuiendgr]
^r...[a]$ filtrada per [fui]
dissabte, 26 d'agost de 2023
all$
an$
ela$
estra$
ies$
ot$
ria$
s$
divendres, 25 d'agost de 2023
^..r.[a]$ filtrada per [fuisod]
^..rc[a]$ filtrada per [fuisodb]
^\w[e]r\w[a]$ filtrada per [snihuplvbtd]
^\w[e]r\w[a]$ filtrada per [snihuplvd]
^\w[o]\w[e]r$ filtrada per [lsipmacudn]
^\w[o]\w[e]r$ filtrada per [lsipmacudnbtx]
ala$
ales$
anya$
ema$
emar$
embre$
engua$
inc$
orni$
ubre$
umna$
dijous, 24 d'agost de 2023
^.[^ru][^an][^na][^ar]$ filtrada per [pl]
^.[u]n[a]r$ filtrada per [p]
^[^n].[^anr][u]n$ filtrada per [pl]
^[^n][^rua][^anr][^nai][^aru]$ filtrada per [pl]
^[^n][n][^anr][^nai][^aru]$ filtrada per [pl]
ecte$
ent$
dimecres, 23 d'agost de 2023
^...[u][^i]$ filtrada per [fraesq]
^...[u][i]$ filtrada per [fra]
^.[u][i]..$ filtrada per [fra]
umna
stic$
dimarts, 22 d'agost de 2023
$passes
^$c*$v+$c+$v+$c+$v+$c+ar$
^...[i].$ filtrada per [sena]
^...[i].$ filtrada per [senacrux]
^...[i].$ filtrada per [senacruxpm]
^...[i].$ filtrada per [senacruxpm]
^..[o][i]t$ filtrada per [senacruxpm]
^..[o][i].$ filtrada per [senacruxpm]
^.[e]..[i][a]$
^.[e].[i][a]$
^.t[o][i].$ filtrada per [senacruxpm]
^t.[o][i].$ filtrada per [senacruxpm]
^t.[o][i].$ filtrada per [senacruxpm]
cama$
cames$
carregues$
costa$
costes$
crrega$
crregues$
dents$
dur$
fer$
flama$
flames$
flamesa$
gota$
gotes$
llauna$
llaunes$
mobles$
muintanya$
muntanya$
muntanyes$
passes$
tenir$
dilluns, 21 d'agost de 2023
^.i.ua$
^.r[o]m.$ filtrada per [ba]
ara$
egir$
eixer$
ers$
estra$
exer$
ill$
ncia$
diumenge, 20 d'agost de 2023
anyar$
anyi$
emi$
enar$
ota$
mer$
dissabte, 19 d'agost de 2023
el$
em@ filtrada per em
en@ filtrada per em
ica$
icar$
ona$
os@
divendres, 18 d'agost de 2023
.es.iar.
^...[^i][^a]$ filtrada per [fur]
^[^i].[a][^i][^a]$ filtrada per [furmnt]
^[^i].[a][^i][i]$ filtrada per [furmntdg]
eina$
endre$
dijous, 17 d'agost de 2023
^..[i][a]n$ filtrada per [r]
^.[^i][^i][^na][^an]$ filtrada per [rdv]
^.[a][^in][i][^an]$ filtrada per [redvtcb]
^.[i].[a]n$ filtrada per [r]
^[^a][^i][^i][i][^an]$ filtrada per [rdvtc]
^[^a][^i][^in][i][^an]$ filtrada per [redvtc]
^[^n][a][^in][i][^an]$ filtrada per [redvtcb]
^[^n][a]n[i][^an]$ filtrada per [redvtcb]
am$
ana$
anta$
anya$
eina$
ella$
enc$
era$
ic$
oi$
or
or$
ria$
ria$ filtrada per \w{7}
ria$ filtrada per \w{8}
dimecres, 16 d'agost de 2023
^..[u]r[a]$ filtrada per [igtn]
^[^r][^u]..[a]$ filtrada per [in]
^\w[e]n\w[e]$ filtrada per [lesiaromd]
^\w\w\w[u]\w$ filtrada per [lesiaromd]
asme$
bra$
ell$
ena$
eure$
ible$
ment$
onya$
orna$
ot$
uta$
utar$
ncia$
ncia$
dimarts, 15 d'agost de 2023
^.....$ filtrada per [furia]
^..n..$ filtrada per [furiasot]
^\w[a]\w[i]\w$ filtrada per [nseudocpr]
^\w[e]n\w[e]$ filtrada per [siaruogtfy]
able$
ac$
ama$
auta$
ecta$
eina$
eta$
ia$
ista$
oc$
ol$
orca$
urt$
ssec$
dilluns, 14 d'agost de 2023
^.[a].[i].$ filtrada per [rdo]
^.[a].[i].$ filtrada per [rdocl]
able$
al$
ama$
eix$
ella$
er$
etre$
ill$
issa$
itzar$
iure$
oc$
oca$
ocar$
ols$
ol$
opi$
orra$
orrar$
os$
osar$
uita$
stic$
s$
s$
s$
$
diumenge, 13 d'agost de 2023
^...[i][e]$ filtrada per [sro]
^..[e][i].$ filtrada per [sro]
^[e]..[i].$ filtrada per [sro]
ada$
aixa$
al$
ard$
assa$
aa$
eda$
ell$
er$
erna$
ers$
et$
etge$
ici$
illa$
iure$
obra$
obre$
ompa$
onar$
onja$
or$
ria$
ura$
dissabte, 12 d'agost de 2023
..e.a.a..
\w\w\w$
^$c$v$c$
^$c$v$c$*v$v$c*$
^$c$vv$vs
^$c*$v$c*v$vs
^$c*$v$cv$vs
^$c*$vf$vss$v$v
^$c*$vv$vs$v$v
^$vf$v
^$vv$vs
^..[o]r.$ filtrada per [fate]
^..e.a.a..$
^.[o]r..$ filtrada per [fate]
^.[o]r..$ filtrada per [fatecdx]
^\w\w\w$
^\w\w\w\w$
^f$vss
^f$v
^v$c$*v$s$b$
^v$c$*v$s$v$
^v$c*v$s$v$
^v$v$c*v$s$v$
^v$v$c*v$sv$
^v$v$c*v$vs$v$
^v$v$cs$v$
^v$vs
^v$vs$v$
^v$vs$v$v
^v$vv$vs$v$
ana$
ar$
arrar$
arro$
atge$
aure$
ava$
avar$
empta$
engua$
enta$
entar$
eny$
ert$
eure$
ia$
ida$
itzar$
iva$
nr
oler$
oll$
osa$
osta$
ulga$
um$
gia$
gic$
rtir$
tic$
s$
s$
stic$
divendres, 11 d'agost de 2023
^$c$v*nf$v*$c*
^$c*$V*mf$v*$c*$
^$c*$V*nf$v*$c*$
^$c*$v$c$v*nf$v*$c*
^$c*$v*mf$v*$c*
^$c*$v*mf$v*$c*$
^$c*$v*nf$v*$c*
^$c*$vm[bp]$v+$c*$
^$c*$vm[bp]$v+$c*%
^$c*$vmv$v+$c*$
^$c*$vnv$v+$c*$
^$c*V*nf$v*$c*$
^.[e]..[a]$ filtrada per [spi]
^.[e]..[a]$ filtrada per [spivnd]
^.[e]..[a]$ filtrada per [spivndgm]
^.[e].r[a]$ filtrada per [spivndgmct]
^em[pbm]
^en[td]
ada$
any$
anyar$
at$
correguda$
ella$
estat$
eu$
eus$
nf
nll
nr
nx
oca$
ofre$
olar$
oro$
tana$
uda$
udar$
ulla$
unya$
unyar$
ut$
uta$
ntol$
ncia$
nic$
$
dijous, 10 d'agost de 2023
^\w\w\ws$
ani$
ana$
arna$
at$
ella$
eure$
ina$
ista$
ofre$
oina$
osca$
ura$
ut$
cia$
nia$
rrec$
vec$
ncia$
ria$
s$
dimecres, 09 d'agost de 2023
^...[i][^a]$ filtrada per [fur]
^...[i][^a]$ filtrada per [furntc]
^\w[a]\w[i]\w$ filtrada per [nseudocpr]
^\wr[a]\w[a]$ filtrada per [nseiquoplbmt]
al$
ama$
amar$
ana$
arca$
dimarts, 08 d'agost de 2023
\w\wor$
^\w\w\wor$
^\w\wor$
ada$
aire$
ama$
ana$
a$
eix$
el$
ell$
enya$
er$
essa$
esta$
eu$
eure$
ila$
ilar$
octe$
oldre$
om$
onca$
oncar$
or$
ora$
osca$
oscar$
ota$
otar$
oti$
sombre
uita$
ulte$
urn$
ncia$
dilluns, 07 d'agost de 2023
^c[a]l.[e]$
^f....$ filtrada per [uria]
^f.....$ filtrada per [uria]
able$
ada$
al$
ama$
amb$
amba$
anda$
ant$
anta$
arla$
arra$
atre$
ausa$
ecte$
ella$
endre$
eni$
estra$
eta$
eute$
ifa$
iga$
ima$
imar$
ina$
ir$
iva$
oble$
oli$
olla$
om$
ompte$
orar$
orda$
ornar$
osa$
osca$
osta$
ota$
ua$
ud$
unta$
pia$
tic$
dit$
rsia$
$
fer$
tic$
vol$
lit$
$
diumenge, 06 d'agost de 2023
^....[i]f$ filtrada per [ura]
^...f[i]$ filtrada per [ura]
^cal(a|i)
aca$
ada$
aer$
aire$
an$
ana$
ans$
an$
ana$
apar$
armar$
asa$
astar$
atge$
au$
aure$
ecte$
egi$
egis$
ella$
emps$
en$
ena$
ent$
ena$
eria$
esa$
essa$
eu$
ia$
ible$
icar$
inda$
ini$
ira$
irar$
ita$
lligar$
ol$
osa$
ota$
par$
unt$
$
n$
$
cia$
cit$
s$
vol$
dissabte, 05 d'agost de 2023
^..r[o][i]$ filtrada per [xsul]
ami$
ans
ans$
aure$
el$
ema$
ensar$
i$
il$
ina$
mi$
onja$
ora$
ou$
unta$
$
divendres, 04 d'agost de 2023
\w\w\w
\w\w\w$
\w{3}
^\w\w\w$
^\w\w\w\w$
asme$
atge$
eixen$
endre$
enya$
eu$
ima$
imar$
ina$
ista$
it$
iure$
oldre$
or$
ota$
re$
rimar$
rmar$
uc$
lida$
lide$
llida$
ncia$
s$
nom$
$
dijous, 03 d'agost de 2023
^...[^r][i].$ filtrada per [fua]
^..[^r][i].$ filtrada per [fua]
^..[^r][i]r$ filtrada per [fuacos]
al$
ala$
alma$
anya$
ap$
ari$
au$
ea$
elva$
ema$
enta$
est$
esta$
et$
etra$
etxa$
eure$
iba$
ica$
igne$
ila$
isa$
issa$
oba$
orda$
osa$
osta$
raig$
ua$
uar$
una$
ust$
usta$
ctic$
ncia$
$
cia$
lic$
nia$
ric$
$
dimecres, 02 d'agost de 2023
able$
aire$
alla$
ana$
angel
angel$
ant$
anya$
ari$
arla$
at$
atge$
ava$
avi$
cec$
ecte$
eix$
eja$
ella$
ena$
era
era$
erge$
esc$
exir$
ible$
ica$
ini$
ir$
irar$
itja$
opa$
ops$
ora$
osar$
osta$
ota$
sort$
uc$
ura$
utxa$
ncia$
stic$
$
mit$
pic$
sit$
stic$
dimarts, 01 d'agost de 2023
ZAP filtrada per ZAP
^..[u].[a]$ filtrada per [frimec]
ama$
ames$
ana$
anar$
ara$
are$
ari$
eix
eix$
enta$
enya$
erta$
esa$
eta$
ia$
ida$
ina
ina$
ini$
ista$
ista$
iu$
iva$
ol$
ola$
or$
ora$
orar$
osta$
ull$
upa$
usa$
s$
$
s$
dilluns, 31 de juliol de 2023
Re$
^$c*$vrr$v$c*$
^si
^si$c$v$c+$
^si$c$v$c+$v$c+a$
^si$c$v$c+a$
^si$c+$v$
^si$c+$v$c*$
^si$c+$v$c+$
mor$
r
re$
rr
diumenge, 30 de juliol de 2023
^....[i]$ filtrada per [fua]
^...r[i]$ filtrada per [fuaet]
ina$
mor$
sor$
dissabte, 29 de juliol de 2023
Procedir
^.[^a][^l][^o][^a]$ filtrada per [furixc]
^.[^a][^l][^o][^a]$ filtrada per [furlixc]
^[^a][^al][^l][^o][^ao]$ filtrada per [furixcet]
^que
^si
al$
all$
anya$
atge$
atre$
eix$
enga$
enta$
essa$
futur
gent$
ible$
illa$
ipsi$
oc$
ossa$
procedir
uita$
usta$
s$
cia$
s$
nic$
s$
divendres, 28 de juliol de 2023
^[a]....$ filtrada per [fripnt]
^[a]l...$ filtrada per [fripntbm]
amp$
art$
atge$
isst$
ist$
oca$
dijous, 27 de juliol de 2023
$pe
$vcir$
$viss
$vi
$vssar$
$vuss
$vu
$var$
$vir$
^$c*$v+$c$v$v+$c*$
^$c*$v+[sz]$c$v+$c*$
^$c*$v+[sz]$v+$c*$
^$c*$v+[sz][bdg]$v+$c*$
^$c*$v+ld$v$c*$
^$c*$v+nd$v$c*$
^$c*$v+ng$v$c*$
^$c*$v+ngu$v$c*$
^$c*$v+ss$v+$c*$v$c*$
^$c*$v+$v+$c*$v$c*$
^$c*$vs$v
^$c*$vss
^$c*$vss$v
^$c*$v
^$c*$v$v
^...[u].$ filtrada per [friapoml]
^[bdg]$v+$c*$
^[bdg]$v+$c*$v$
^emb
^end
^ent
^log
^ma
^pe
^ros
^ro
^
cir$
log
lz
nz
rz
ssir$
$v$
$v$ filtrada per ana$
$v$
dimecres, 26 de juliol de 2023
anda$
andar$
petar
urd$
urt$
dimarts, 25 de juliol de 2023
able$
ada$
aigua$
anvi$
anxa$
anya$
ara$
arma$
assa$
at$
ava$
a$
ecte$
eixa$
entre$
es$
esa$
esta$
ipa$
osa$
ua$
uda$
ura$
gol$
s$
dilluns, 24 de juliol de 2023
^$c$vl$
^$c+$v$
^$c+[iu]$c+$vl$
^$c+[iu]$c+[]$
^.*[].*gia$
^.*[].*guia$
^.*[].*guic$
^b$c$c*$
^b$v$c*$
^em[bpm]
^en[cgq]
^en[td]
^en[td] filtrada per ^entre
^en[td] filtrada per ^entre3
^enx
abi$
alsa$
ala$
ana$
ar$
aries$
ata$
atxa$
avi$
eix$
ent$
er$
eries$
erro$
esca$
essa$
et$
ea$
f$
gic$
gic$ filtrada per gic$
gis[mt]$v$
guia$
guic$
guisme$
guista$
ima$
impla$
implar$
imple$
impler$
ista$
iure$
iva$
l$
m$
oci$
ofa$
ol$
ols$
ol$
op$
ori$
osta$
ostes$
tent$
t$
uit$
ull$
ulpa$
ura$
urta$
usa$
cia$
cil$
ssil$
cil$
ncia$
ssil$
diumenge, 23 de juliol de 2023
^$c*$vs]$v$c$
^$c*$vs]$v+$c$
^$c*$vs]$v+$c*$
^$c*$vs$v$c$
^$c*$v$c*$
^$c*$v+$ces$v+$
^$c*$v+$ces$v+$ filtrada per esa$
^$c*$v[bdg]e$c*$
^$c*$v[zs]$v+$c*$
^$c*$vs$
^$c*es$v+$c*$
^$c*es$v+$c*$v$
^[bdg]$e$c*$
^[bdg]$v$c*$
^[bdg]$v$c*ar$
^[bdg]$v+$ces$v+$
^[bdg]e$c*$
^[bdg]o$c+$v*$
^[bdg]ue$c*$
^ad
^ada
^add
^av
^b$$c*$v$c*$
^b$c*$v$c*
^b$c*$v$c*$
^d$v$c*
^d$v$c*$v$c*
^d$v$c*[ia]r$
^dg$v$c*[ia]r$
^di
^en
^en$v
^en]u
^enu]
^enasprar
^enasprasr
^en$v
^enasprar
^g$v$c*[ia]r$
^gu[ei]$c*[ia]r$
^ro
^va
^vi
able$
acte$
ara$
are$
ata$
atre$
bd
enasprar
ensa$
gd
ici$
is
is$
ls
lz
nz
olta$
or$
rz
uda$
um$
lia$
dissabte, 22 de juliol de 2023
^en
^en$c
^en$v
^en[dt]
^enh
^enn
^ennj
^env
^ill$v
^inr
^irr$v
^s$v$c$
^s$v$c$v$
^s$v$c*$
^sv$c
era$
esa$
inua$
it$
nr
ofa$
ordre$
ui$
ncia$
nua$
pia$
divendres, 21 de juliol de 2023
^\wr[a]\w[a]$ filtrada per [nseiquoplbmt]
abra$
abre$
al$
ata$
enda$
era$
ny$
nya$
orca$
u$
uda$
ussa$
ua$
$
dijous, 20 de juliol de 2023
$b
[aeiu]log$
[aeiu]lgic$
[]g$
[]leg$
^.[o]...$ filtrada per [pbre]
^.[o]...$ filtrada per [prta]
^.[o].[^i].$ filtrada per [prtaelc]
^ana
^asna
^biblio
^bio
^eco
^fonol
^geo
^socio
ap$
asa$
b$
er$
ert$
etlla$
etllar$
gis$c*$[ea]$
gis$c*[ea]$
gism$v$c*[ea]
ida$
itar$
leg$
logic
lgic$
ogis$c*[ea]$
leg$
dimecres, 19 de juliol de 2023
^[^f]...[^a]$ filtrada per [uri]
^[^f]...[^a]$ filtrada per [uriplo]
^[^fa][^f].[^a]$ filtrada per [uriplo]
^[^fa][^f][^a][^f][^a]$ filtrada per [uriplony]
^[^fa][a]f[e][^a]$ filtrada per [uriplonygt]
^fonol
auna$
lec$
leg$
loge
logi
or$
dimarts, 18 de juliol de 2023
^$c$c$$v*$c*$
^$c$c$v*$c*$
^$c$v*$c$v*$c*$
^$c$v*$c*$v*&c*$
^..[u].[a]$ filtrada per [frimec]
^a$c$v*$c$v*$c*$
^a$c+$v+$c$v$c$v$car$
^a$c+$v+$c$v$car$
^a$c+$v+$c$v$ccar$
^a$c+$v+$c*$v*$c*$c*$v*$
der$
embre$
empre$
ena$
era$
ern$
espre$
oria$
cter$
vol$
dilluns, 17 de juliol de 2023
^.[^a]..[i][u]$ filtrada per [frndcl]
^.[^a].[i][u]$ filtrada per [frndcl]
^.[a].[i][u]$ filtrada per [frndcl]
diumenge, 16 de juliol de 2023
^\w[o]\w[u]s$ filtrada per [naeirgbt]
untar$
dissabte, 15 de juliol de 2023
^puny
divendres, 14 de juliol de 2023
^r[e]\w[i]\w$ filtrada per [snamtdl]
asta$
astar$
estra$
et$
it$
its$
oira$
oire$
dijous, 13 de juliol de 2023
anom
anorm
egla$
esta$
s$
dimecres, 12 de juliol de 2023
^$c*$vng[ei]$c*v*$c*$
^$c*$vnj$v+$c*v*$c*$
^...[a].$ filtrada per [fuipo]
^..[^rl][a][^r]$ filtrada per [fuipo]
^..ral$ filtrada per [fuipo]
^t\w\w\w\w\w$v[scaeiom] filtrada per ^\w{1,10}$
^t\w\w\w\w\w$v[scaeiom]\w\w[aerts]
^t\w\w\w\w\w[aecs][sumntr]
^t\w\w\w\w\w[aecs][sumntr] filtrada per ^\w{1,10}$
^t\w\w\w\w\w[aecs][sumntr] filtrada per ^\w{1,11}$
^t\w\w\w\w\w\w[scaeiom] filtrada per ^\w{1,10}$
ell$
ia$
iba$
ible$
ng[ei]
nll
dimarts, 11 de juliol de 2023
^$c*$v$c+mb$v&c*%v*$
^$c*$v$c+mb$v*$c*$v*$
^$c*$v$c+mb$v*$c*4v*$
^$c*$v+d$v$c*$
^$c*$v+nd$v$c*
^$c*$v+nd$v$c*$
^$c*$v+nd$v+$$c*
^$c*$v[nm]f$v$c+$
^$c*$vmb$v*$c*$v*$
^$c+$v[zs]$vc*$
^$c+$vss$vc*$
^$c+$v$vc*$
^.$v[nm]f$v.$
^.$v[nm]f$v..$
^..$v[nm]$v..$
^..$v[nm]f$v.$
^..$v[nm]f$v..$
^...[i]s$ filtrada per [fura]
^..[nm]..$
^.[o].[i].$ filtrada per [furaps]
ig[ei]
ij
mb
mbar$
mbar*$
ndar*$
ngar*$
nll
nny
nyny
rg[ei]
rj
dilluns, 10 de juliol de 2023
^$v
^$v$c*$v$c+$v$c*$
^$v$c*$v$c+$v$c*$ filtrada per ment$
^$v$c*$v+$c*$ filtrada per ment$
^$v$c*$v+$c*$vment$
^$v$c*$vment$
^...[^ai][^ai]$ filtrada per [furesp]
^...a[i]$ filtrada per [fur]
^.[^a][^i][^ai][^ai]$ filtrada per [furespcox]
emps$
ems$
erar$
ida$
ina$
inar$
lo$
ms$
diumenge, 09 de juliol de 2023
$issa
^$v filtrada per ment$
^$v filtrada per menty$
^$v$c+$c+$
^$v$c+$c+$v$
^$v$c+$v+$c*$
^$v$c+$v+$c*ar$
^$v$c+$v+$c+$
^$v$c+$v+$car$
^$v.*ment$
^.....$ filtrada per [debil]
^..[^r]at$ filtrada per [debilfo]
^entreve
^r[a]\w[a]t$ filtrada per [seniuob]
^tra
issa$
ia$
dissabte, 08 de juliol de 2023
^$v$c*$v$c*$
^$v$c*$v$c*$v*$
^en$v.*ir$
^tant
^v$c*$v$c*$v*$
ar$
ari$
eix$
iure$
onsar$
divendres, 07 de juliol de 2023
^..[^i].[^a]$ filtrada per [fur]
^..[^r].[^a]$ filtrada per [fui]
^..[^r].[^a]$ filtrada per [fuir]
^[^a][^a][^a][a]r$ filtrada per [fuicg]
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [senicmutvl]
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [senidmutvl]
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [seniutvl]
^\w[o]b[a]r$ filtrada per [senidxcmutvl]
al$
fa$
fe$
fes$
lially
dijous, 06 de juliol de 2023
(\w+)-\1
^(\w+)-\1
^.[^u].[^i].$ filtrada per [fra]
^.[^u].[^i].$ filtrada per [fral]
^.[i].[u].$ filtrada per [fraltn]
^[mnsu][eaio][mnsu]\was
^[mnsu][eaio][mnsu]\wss
^[mnsu][eaio]d\was
^[mnsu][eaio]d\wss
ic$
in$
tur$
dimecres, 05 de juliol de 2023
^$c$v[nm]$c+$v*$c*$
^$c$v[nm]$v$c+$v*$c*$
^[mnsu][eaio]s\w[as]
^[mnsu][eaio]s\w[as][stn]
^\w[o]c[a]l$ filtrada per [senirutd]
^en
^en$v
^en$v.*ar$
^en$v.*ar$
^en$v.*ir$
^en.*ir$
^en....ar$
^enny
^f....$ filtrada per [uri]
^f...[^a]$ filtrada per [uri]
^f[^a]..[^a]$ filtrada per [uri]
era$
it$
uma$
umar$
unt$
dimarts, 04 de juliol de 2023
^m[u[n].[a]$
^m[u]n.[a]$
al$
esta$
it$
itar$
la$
ora$
ou$
ria$
dilluns, 03 de juliol de 2023
ada$
ani$
corb$
itar$
on$
oure$
usta$
diumenge, 02 de juliol de 2023
^$c*$vnt$
^$v$c*$v$c*ar$
^$v$c*ar$
^[sa]\w\w[a]\ws
^[sa]\w\w[cf][tsae][ae]
^a$c*ar$
^s\w\w[cf][tsae][ae]
a$c*ar$
aire$
alma$
ana$
ardar$
aula$
efa$
esa
esa$
eus$
igar$
igui$
inca$
ir$
ol$
opa$
or$
ord$
uda$
usta$
ut$
ncia$
dissabte, 01 de juliol de 2023
^$v filtrada per ment$
^$v.*ment$
^$v.ment$
ahir
etud$
salut
divendres, 30 de juny de 2023
^$c*$v$c$+ament$
^$c*$v$c*ament$
^[ae]\w[ae]\w[ratineu]\w\w[e]\w[mnsu]
^[aeil]\we\w[ratineu]\w\w[e]\w[mnsu]
^[aeiol]\we\w[ratineu]\w\w[e]\w[mnsu]
^\w[aeio]\w[ct][ae][dnt][cdglnrs]
^\w[aeio]\w[ct][ae][dnt][cdglnrs][sae]
^\w[aeio]\wc[ae][dnt][cdglnrs]$
^\w[aeio]\wc[ae][dnt][cdglnrs][sae]
^\w[e]\w[u]r$ filtrada per [slioma]
^\w[e]r[u]\w$ filtrada per [slioma]
^]\w[aeio]\w[ct][ae][dnt][cdglnrs]
^r[ai]\w[aeio]\w[ct][ae][dnt][cdglnrs]
^r[ai]\w[aeio]\w[ct][ae][dnt][cdglnrs][sae]
la cadena buida filtrada per ment$
dijous, 29 de juny de 2023
^(\w\w?\w?)-$1$
^(\w\w?\w?)-\1$
^..[o].[i]$ filtrada per [bnaxctse]
^tan
^tant
dimecres, 28 de juny de 2023
(|^\w{1,2}u)$
^[ae]\w\war[ae]$c$v
^[ae]\w\wer[ae]$c$v
^[rs]\w\w\w[aes][mnsu][aeo][npt][o]
^[rs]\w\w\w[aes][mnsu][aeo]n[o]
^[si]\w\w\ws\w[sldn][aeio]n
^[smnu]\w[mnsu]\w\w\w\w\w\w[a]
u
dimarts, 27 de juny de 2023
^[imt]\wi[nsjrtdvum][it][bcdfmnpraovts]\ws\wn
^[imt]\wi[nsjrtdvum][it][bcdfmnprvts]
^[imt]\wi[nsjrtdvum][it][bcdfmnprvts]\ws\wn
^[imt]\wi[nsjrtdvum]i[bcdfmnpraovts]
^art
^arte
^arti
^pitxer
i$
s$
s$
dilluns, 26 de juny de 2023
^\wr[e]\w[a]$ filtrada per [sliocufd]
ana$
ar$
ata$
essa$
eure$
ia$
pernoc
uc$
urar$
usa$
ut$
diumenge, 25 de juny de 2023
^b$v$c$
^xe.$
ll
dissabte, 24 de juny de 2023
^[o]\w[i]\w$ filtrada per [senpulbrtc]
^[o]\w[i]\w[a]$ filtrada per [senpulbrtc]
ar$
divendres, 23 de juny de 2023
ible$
$
dijous, 22 de juny de 2023
urna$
dimecres, 21 de juny de 2023
^ar][mar][mar]$
^ar][mar][mar][mar][mar]$
^aria][maria][maria][maria][maria]$
^$c+$v$c+[ỉu]$
^$c+[iu]$c+[ỉu]$
^$c+[i]$c+[u]$
^$c+[i]$c+[u]$c$
^$c+[u]$c+[i]$
^$c[ỉu]$c+$v$c$
^$c[ỉu]$c+[iu]$c$
^$c[ỉ]$c+[u]$c$
^$c[iu]$c+[ỉu]$
^$c[i]$c+[u]$c$
^$c[u]$c+[ỉ]$c$
^$c[u]$c+[i]$
^$c[u]$c+[i]$c$
^.[i]..[^a]$ filtrada per [fludvst]
^.[i]..[a]r$ filtrada per [fludvsmnt]
^.[i].[a]r$ filtrada per [fludvsmnt]
^.[i].[a]r$ filtrada per [fvmglusnctd]
^[[mr][mr][mr][mr][mr]$
^[amr][amr]"
^[amr][amr]$
^[amr][amr][amr]$
^[amri][amri][amri]$
^[amri][amri][amri][amri][amri]$
^[joan][joan][joan][joan]$
^[lola][lola][lola][lola]$
^[nora][nora][nora][nora]$
^[tura][tura][tura][tura]$
^[mria][mria][mria][mria][mria]$
^p[i]\w[a]r$ filtrada per [senmoltxc]
^xe.$
ada$
ana$
anar$
ar$
ard$
art$
at$
cs$
entusi
eva$
negati
or$
dimarts, 20 de juny de 2023
$arra
^....[a]$ filtrada per [furipnxa]
^....[a]$ filtrada per [furipnxavo]
^....[a]$ filtrada per [furipnxvo]
^....[a]$ filtrada per [furipnxvoa]
^xe
^xe.$
^xe..$
^xe...$
^xe....
^xe....$
^xe.....$
arra$
axa$
eixa$
issa$
dilluns, 19 de juny de 2023
^.....$ filtrada per [aigu]
^.[o]..[^e]$ filtrada per [aigucnt]
^.[o].[e][^e]$ filtrada per [aigucntdl]
^\w[a]r\w[o]$ filtrada per [seiunxlt]
^r[a]\w\w[o]$ filtrada per [seiult]
^r[a]\w\w[o]$ filtrada per [seiupf]
^r[a]\w\w[o]$ filtrada per [seiupfm]
aig$
ajo$
ajos$
all$
osques$
diumenge, 18 de juny de 2023
ero$
ut$
dissabte, 17 de juny de 2023
^.[^a]rt[a]$ filtrada per [fuiendc]
ei$
ell$
er$
ipta$
metaf
ori$
ot$
divendres, 16 de juny de 2023
^$c$c[iu]$c+[iu]$c+$
^$c*[iu]$c+[iu]$c+[iu]$c*$
^$c+[iu]$c$c[iu]$c$c$
^$c+[iu]$c$c[iu]$c+$
^$c+[iu]$c+[iu$c+$
^$c+[iu]$c+[iu]$c+$
^$c[lr][iu]$c$c[iu]$c$c$
^$c[lr][iu]$c[iu]$c$c$
^$c[lr][iu]$c[iu]$c+$
^$c[lr][iu]$c[lr][iu]$c$c$
^$c[lr][iu]$c[lr][iu]$c+$
^$c[lr][iu]$c[lr][iu]$c+c$
^$mun
^\w[o]rt[a]$ filtrada per [seniqupfm]
^mun
^ni
^pi
^ti
^tin
an$
osa$
dijous, 15 de juny de 2023
$issa
^$c*[iu]$c+[iu]$c+[iu]$c*$
^.[^a][^r][^r][^ae]$ filtrada per [fuicb]
^[^a][^r][^r][^ae]$ filtrada per [fuicb]
^\w[o]t[a]r$ filtrada per [lseiqudc]
inscriure
issa$
scriure
dimecres, 14 de juny de 2023
^$c*$vnar$
ell$
ent$
nar$
ot$
dimarts, 13 de juny de 2023
[lr][bdg][szsfg]
^$c*$v$c*al$
^.......$
^.p......$
^cas
^p......$
^punxa
^tira
^tira$c+[i]$$c+$v$c+$v$c*$
^tira$c+[i]$c+$v$c+$v$c*$
abar$
aix$
al$
inta$
l[bdg]s
r[bdg]s
rbs
sbl
sbr
ut$
dilluns, 12 de juny de 2023
^$c*$v$c+[iu]$c+ar$
^$c+[iu]$c+a
^$c+[iu]$c+ar$
^$c+[iu]ar$
^[u]L...$ filtrada per [pjfi]
^[u]l...$ filtrada per [pjfi]
^\w[u][a]\w\w$ filtrada per [lsoeitmdrc]
^busca
^estira
^faga
^fi$c$v$co$c$
^fi$c$v%co$c$
^fi$c$vco$c$
^fi$c$vo$c$
^figa
^gira$c+$c+o$c$
^gira$c+o$c$
^lliga
^mesura
^mira
^pica
^pica$co$c+a$
^pica$co$c+es$
^tira
^ungla
^xucla
ar$
ici$
ord$
ort$
tor
ixer$
diumenge, 11 de juny de 2023
^.[e][^r].[^r]$ filtrada per [fuiatno]
s$
dissabte, 10 de juny de 2023
(u|)til
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per ment$
^\w[e]\w[i]\w$ filtrada per [lsoarmdc]
^i
^si
^sib
^sil
^sim
^sin
^siv
arla$
arlar$
embre$
empre$
onar$
divendres, 09 de juny de 2023
$iet
Ara$
an$
ara$
iet$
queta
uma$
umar$
dijous, 08 de juny de 2023
^$c*[]$c*$v*$c*$v+
^$c*[]$c*$v+$c*$v+
^$c*[]$c*$v+$c*$v+ filtrada per ia$
^$c*[]$c*$v+$c*$v+ filtrada per ment$
^.*[].*$v.*$v.*
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|[i]u|[u]i|ia$|ia$c$|io$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|[i]u|[u]i|ia$|ia$c$|io$|[qg]u$v|ie$c$
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|[i]u|[u]i|ia$|ia$c$|io$|[qg]u$v|ies$
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|i$v$c*$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|i$v$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|i$v$|i$v$c$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|ia$|ia$c$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per ai|aui|i$v$
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per ai|aui|i$v$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per ai|au|i$v$c*$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per ment$
^a$c+$
^ba$c+$
^pa$c+$
cabre$ filtrada per ment$
la cadena buida filtrada per $ors
la cadena buida filtrada per or$
la cadena buida filtrada per ors$
ors$
saber$ filtrada per ment$
dimecres, 07 de juny de 2023
$....[a]^ filtrada per [furi]
^....[a]$ filtrada per [furi]
^.[^a]..[a]$ filtrada per [furiplm]
^.[^a].[^m][a]$ filtrada per [furipl]
^\w[u]t\w[a]$ filtrada per [lioescm]
^tre
aid$
ait$
denial$
denyal$
dinial$
dinyal$
ment$
mer$
ura$
dimarts, 06 de juny de 2023
$c$vc$
$car$
$ce$ca$
^$c$vc$
^.[u]...$ filtrada per [fria]
^.[u].t[e]$ filtrada per [friacl]
^\wr[e]\w$ filtrada per [lioaumgc]
^\wr[e]n$ filtrada per [lioaumtgc]
^gosa
ar$
ena$
es$
llar$
ma$
mar$
mes$
uda$
una$
$cia$
dilluns, 05 de juny de 2023
^...[i].$ filtrada per [fura]
^...[i]l$ filtrada per [furamob]
ansar$
ana$
anar$
arxa$
at$
ella$
ellar$
ent$
et$
eta$
eta&
etar$
obra
oria$
quet$
t$
ura$
cia$
$
gic$
ria$
s$
diumenge, 04 de juny de 2023
^\w[o]n[a]\w$ filtrada per [seictzl]
adre$
ar$
are$
ballar$
corb$
corbs$
ec$
eig$
ic$
irar$
ombra$
or$
otxe$
ove$
ugar$
una$
uta$
ncia$
dissabte, 03 de juny de 2023
b$ filtrada per .{7}
d$ filtrada per .{5}
eni$
era$
erar$
g$ filtrada per .{5}
g$ filtrada per .{7}
idar$
issa$
divendres, 02 de juny de 2023
^...[a]r$ filtrada per [fui]
^...[a]r$ filtrada per [fuipes]
^...r[a]$ filtrada per [fui]
^.[a]t[a]r$ filtrada per [fuipes]
^\w[a]t[a]r$ filtrada per [seniuom]
^pitxer$
ar$
essa$
isme$
lat$
oba$
ora$
ores$
ova$
und$
dijous, 01 de juny de 2023
^r[^a][^r][a][^r]$ filtrada per [dfui]
^r[a]...$ filtrada per [fiu]
^r[a][^r].[^a]$ filtrada per [fiu]
can
incrimina
incriminat
sirt
sirta
dimecres, 31 de maig de 2023
^\w[u]\w[a]\w$ filtrada per [senitorql]
^f[u]...$ filtrada per [ri]
ai
ant$
arena
ast$
ena$
ofa$
rast$
lia$
dimarts, 30 de maig de 2023
^..rc[a]$ filtrada per [fuiob]
aula$
int$
ir$
osc$
dilluns, 29 de maig de 2023
^..r.[a]$ filtrada per [fui]
^.[o]r.[a]$ filtrada per [fuibs]
^b$v$c$
anta$
antar$
ea$
ees$
sentir
diumenge, 28 de maig de 2023
^\w[o]\w\[a]$ filtrada per [seniqubtfrm]
^\w[o]t[a]r$ filtrada per [seniubd]
dissabte, 27 de maig de 2023
X$v
^[sat]s,a,t,[sat]$
^[sat]s,a,t,[sat]$ filtrada per meaning
^[satpin]a[satpin]$ filtrada per meaning
^[satpin]s,a,t,[satpin]$ filtrada per meaning
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [seniqubtfrm]
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [seniqutfrm]
^sub
bare$
batre$
re$
re&
re&$
divendres, 26 de maig de 2023
X$v
^$c$v$c$
^$c$vld$v$
^$c*$v$c*$vixar$
^$c*$vg[ei]$c*$
^$c*$vig$
^$c*$vix$v$c*$
^$c*$vixar$
^$c*$vj$v$c*$
^$c*$vmb$v$c+$
^$c[iu]$c*[ui]$*$
^$c[iu]$c*[ui]$c+$
^$c[iu]$c*[iu]$c*$
^$c[iu]$c*[u]$*$
^$c[iu]$c*[]$*$
^$c[iu]$c+ir$
^$c[rl]$v$c$
^$d$v$c*$v*$
^.r[i]f[a]$ filtrada per [u]
^[^f][^r][^ri][^if][a]$ filtrada per [ug]
^[pcbg[iu]$c+[iu]]$c*$
^[pcbg]$v$c*$
^[pcbg][iu]$c*$v$c$
^[pcbg][iu]$c*[]$
^[pcbg][iu]$c+[iu]]$c*$
^[pcbg][iu]$c+[iu]$c*$
^[pcbg][iu]$v$c*$v$c*$
^[pcbg][iu]$v$c*[]$
^\w[i]\wr[a]$ filtrada per [senotmcvb]
^\w[i]\wr[a]$ filtrada per [senotvb]
^b$v$c+$
^b$v$c+$v$
^b$v$c+$v$c+$
^b$v$c+[aeiou]$
^b$v$c+ar$
^b$v$car$
^d$v$c*$v*$
^d$v$car$
^en
^p$v$c$
^p$v$c$v$
^v$v$car$
al$
x$v
n
tica$
dijous, 25 de maig de 2023
^$c$c[i]$c$c[i]$$
^$c$c[u]$c$c[u]$$
^$c$c[i]$c$c[i]$$
^$c*$vv$v*$c*$
^$c+[]$c+[]$c*$
^$c+[i]$c+[i]$c*$
^$c+[i]$c+[]$c*$
^$c+[iu]$c+[iu]$c*
^$c+[iu]$c+[iu]$c*$
^$c+[iu]$c+[]$c*$
^$c+[i]$c+[i]$
^$c+[u]$c+[u]$c*$
^$c+[u]$c+[]$c*$
^$c+[i][nl]$c+[i][nl]$
^$c+[]$c+[iu]$c*$
^$c+[u]$c+[u]$
^$c+[u][nl]$c+[u][nl]$
^bi
^mur
^promin
^vi
africar
arme$
ausa$
eu$
eus$
iny$
ir$
issa$
ombra$
ons$
ncia$
dimecres, 24 de maig de 2023
(x|||j|q|y).*(x|||j|q|y).*(x|||j|q|y)
[[bdg]$v$c*[ptc][iu]$c*$
[bdg]$v$c*[ptc][iu]$c*$
[bdg]*[iu][nm][ptc][iu]$c+$
[bdg][iu][nm][ptc][iu]$c*$
[ptc]$v[nm][bdg][iu]$c*$
[ptc][iu][nm][bdg][iu]$c*$
[sc]*[iu][sc][iu]$c+$
^$c*$v$c+al$
^$c*[iu]$c+[iu]$c+$
^$c*[iu]$c+al$
^$c*[iu]$c[iu]$c+$
^$co$+$
^$co$c+$
^$colar$
^[bdg]$v$c*[bdg]$v$c$
^[bdg]$v$c*[ptc]$v$c$
^[bdg]$v$c*[ptc][iu]$c*$
^[bdg]$v[bdg]$v$c*$
^[bdg]$v[mn][bdg]$v$c*$
^[bdg]$vld$v$c*$
^[s*[iu]s[iu]$c+$
^[sc]*[iu][sc][iu]$c+$
^\w[a]l\w$ filtrada per [iuoetfc]
^\w[a]l\ws$ filtrada per [iuoetfc]
^\w[a]ll$ filtrada per [iuoetfcmb]
^br
^pr
dimarts, 23 de maig de 2023
Ila&
Ina
[oe]$c+$v*$c+$
[]$c*$v+$c+$v+$c*$
[]$c*$v+$c+$v+$c*$ filtrada per ica$|metre$|a$
[]$c*$v+$c+$v+$c*$ filtrada per ment$
[]$c+[oe]$c*$
[]$c+[oe]%c*$
^$c*$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c*$ filtrada per ica$|metre$
^$c*$v$c+$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c$
^$c*$v$c+$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c*$
^$c*$v$c+$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c*$ filtrada per ica$|metre$
^$c*[oe]$c+$v*$c+$
^$c+$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c*$ filtrada per ica$|metre$
^$c+$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c*$ filtrada per ica$|metre$|a$
^\w[e]\wr[a]$ filtrada per [lsiuompd]
^\wa\wd$
^\wa\wda$
ici
ila&
ilar
ilar%
ilar&
ina$
oros
pt
yi
dilluns, 22 de maig de 2023
(x|||j|q|y).*(x|||j|q|y).*(x|||j|q|y)
(x|||j|q|y).*(x|||j|q|y).*ir$
(x|||j|q|y).*\1
ESA
^$c*$v$c*$v+$c*[]$
^$c*$v$c*$v+$c*[]$
^$c*$v$c*$v+$c*[]$
^$c*$vnar$
^$c*[]$c*$v+$c*$v+$
^$c*[]$c*$v+$c*$v+%c*+$
^$c*[]$c*$v+$c*$v+c*+$
^$c*[]$c*$v+$c*$v+c+$
^$c*[]$c*$v$c*$v+$c$
^$c*[]$c+$v$c+$v+$c$
^$c*onar$
^$c+[]$c+$v$c+$v$
^$c+[]$c+$v$c+$v$c$
^$c+[]*$c+$v$c+$v$
^$c[]*$c+$v$c+$v$
^$c[]*$v$c*$v+$c*$
^..fr[a]$ filtrada per [ui]
^s[a]\w\w[a]$ filtrada per [eiuobmn]
^s[a]\wr[a]$ filtrada per [eiuolpbmn]
able$
aix$
al$
alcadab
alcald
alcaldab
anar$
atiu$
cabre
dear$
ear$
elec
esa
ia$
olar$
saber
diumenge, 21 de maig de 2023
$nc
$vnc
$vnqu
^$c*$v$nkcg$v$c*$
^$c*$v*[nm][ptckbdgsfxmn]$[iu]$c*$
^$c*$v*[nm][ptckbdgsfxmn]$c*$
^$c*$v*[nm][ptckbdgsfxmn]$v*$c*$
^$c*$v*[nm][ptckbdgsfxmn][iu]$c*$
^$c*$v*[x$c*$
^$c*$v*x$
^$c*$v[nm]$v$
^$c*$v[nm][iu]$
^$c*$v[nm][iu]$c+$
^$c*$vn[kcg]$v$c*$
^$c*$vn[kcg][iui]$c*$
^$c*$vng[ei]$c*$
^$c*$vngei$c*$
^$c*$vnj$v$c*$
^$c*$vnqu$v$c*$
^$c*$vns$v$c*$
^$c*$vnx$
^$c*$vnx$v$c*$
^$c*$vny$v$c*$
^$c*[iu]$c*$vnx$v$c*$
^$c*[iu]$c*nx$v$c*$
^$c*[iu]$c+[iu]n[c]$v$c*$
^$c*[iu]n[kcg]$v$c*$
^$c*[iu]ny$v$c*$
^$c*[]ny$v$c*$
^$c*[ny$v$c*$
^$c*[][nm][iu]$c+$
^$c*[][nm][ptckbdgsfxmn][iu]$c*$
^$c*[]ny[iu]$c+$
^$c*^][nm][ptckbdgsfxmn][iu]$c*$
^$c*u$c+[iu]n[c]$v$c*$
eta$
rmc
dissabte, 20 de maig de 2023
^$c*$v*$c*$v*n[dt]$ filtrada per ment$
^[pbm]$v+$c+$ filtrada per ment$
^s$[iu]$c*$v+$c+$ filtrada per ment$
^s$v$c*$v+$c+$ filtrada per ment$
^s$v$c*$v+$c<<<<<+$ filtrada per ment$
^s$v+$c+$ filtrada per ment$
^s[iu]$c*$v+$c+$ filtrada per ment$
^s[iu]$c+$ filtrada per ment$
ell$
mbar$
trincant
divendres, 19 de maig de 2023
3v*^$c*$v*$c*$v*n[dt]$ filtrada per ment$
3v*^$c*$v*$c*n[dt]$ filtrada per ment$
[aou]n$ filtrada per ment$
^$c$a[$ciu]$
^$c$c$v$c[sbdgz]$
^$c$v$c[sbdgz]$
^$c$v[bdb]$
^$c$v[s]$
^$c$vix$
^$c$vtx
^$c$vtx$
^$c*$v*$c*$v*n[dt]$ filtrada per ment$
^$ca$c$
^$ca[$ciu]$
^$v$c[sbdgz]$
^...[i][a]$ filtrada per [ren]
^[o]$c$v$v
^\wr[u][i]\w$ filtrada per [selofan]
^b..[i][a]$ filtrada per [renfd]
^h$v$v$v
^u$c$v$v
a$
bassut$
bossat$
m[pb]$
mpb$
n[dt]$ filtrada per ment$
n[dtb]$
orris
s$
dijous, 18 de maig de 2023
[^]nom$
[^]on$
^$c$v$c$c$c$
^$c$v$c$v$c$
^$c*$v$
^$c*$v$c*$v$c*$
^$c*$v$c*$v[nm]$
^$c*$v$c*$v[nm]$ filtrada per [nm]s$
^$c*$v$c*$v[nm]$c*$
^$c*$v$c*$v[nm]$c*$ filtrada per [nm]s$
^$c*$v$c*$v[nm][pbtdgc]$
^$c*$v$c*$v[s]$
^$c*$v$c*$vb$
^$c*$v$c*$vbg$
^$c*$v$c*$vg$
^$c*$v$c*$vl[td]$
^$c*$v$c*$vmb$
^$c*$v$c*$vmbp$
^$c*$v$c*$vmp$
^$c*$v$c*$vn[cg]$
^$c*$v$c*$vs$
^$c*$v$c*$v$
^$c*$v$c*[]s$
^$c*$v+$c$v$c*$v$ci$
^$c*$v+$c$v$c*$v[tpsflcnm]i$
^$c*$v+$c$v$c*i$
^$c*$v+$c*$v[tpsflcnm]i$
^$c*$v+$c*i
^$c*$v+$c*i$
^$c*$v+$c+$
^$c*$v+$c+i$
^$c*$v[cg]$
^$c*$v[nm]$ filtrada per [nm]s$
^$c*$v[nm][pbtdgc]$
^$c*$v[nm][pbtdgc]$ filtrada per [nm]s$
^$c*$v[s]$
^$c*$vb$
^$c*$vd
^$c*$vd$
^$c*$vi$
^$c*$vl[td]$
^$c*$vn[cg]$ filtrada per [nm]s$
^$c*$vs$
^$c*$vt$
^$c*$v$
^$c*+[]$c$v$c$v$
^$c*+[]$c$v$c$v$c$
^$c*+[]]$c$v$c$v$
^$c*+[iu]$c*[iu]$c*$
^$c+$v$*$vn$c$
^$c+$v$c*$vn$c$
^$c+$vm$c$
^$c+$vn$c$
^$c+[]$c$v$c$
^$c+[]$v$c$
^$c[`va$c]$v$c$
^$v$c*$v$
^$v$c*[au]$
^$v$c*[iu]$
^$v$c*[u]$
^$v$c*[]$
^$vsr
^[cg][rl]$v$c*$v*$c*$ filtrada per [nm]s$
^[iu]$c*$v$
^d[ie]s[gx]
^ddis
^de[c]
^dec[ei]
^desj
^desr
^dess
^dis
^disj
^e[qwidjzxvbn][qwudjzxvb][qwuidjzxvb]$
^es[gx]
^esr
^i$c*$v+$c$v$c*$
^i$c*$v+$c$v$c*$v$c$
^i$c*$v+$c*$
^r
eida$
ens$
ic$
ila$
illa$
nom$
ol$
ona$
ot$
spicu
tx$
una$
une$
ut$$
z$
dimecres, 17 de maig de 2023
^$c*$v$c*$v$ci$
^$c*$v$c*i$
^$c+o$c+ar$
^.[i]n.[a]$
^.[i]n[i][a]$
^cas$v
^casu
^enll
^i$c*$v$c*$
^i$c*$v$c*$v$c$
^i$c*$v$c*$v$c*$
^i$c*$v$c+ar$
^i$c*ar$
^il
^il$v
^ill$v
^ill$v
^im$c
^im$c$
^im$c$v+$c*$
^im$c$v+$c*[iu]$c*$
^in
^in$c$v+$c*$
^in$c$v+$c*[[iu]$c*$
^in$c[aiu]$c*$
^in$c[iu]+$c*$v+$c*$
^in$v$c*[iu]$c*$
^in$v$c+$v$*$
^in$v$c+$v$c*$
^in$v$c+[iu]$c*$v$c*$
^in[cgq]
^in[dt]$v$c*$
^in[dt]$v$c*[iu]$
^in[dt]$v$c*[iu]$c*$
^in[dt]&$v$c*[iu]$
^in[gd]$v+$c*$v*$c*$
^in[iu]$c*$v$c*$
^inll
^inny
^ll
^ll$v$c+$
^ll.+[ia]r$
^ll.+ble
^ny
^ny$c*$v*[mn$v$c*[mn]
al$
bal$
cas$v
dal$
gal$
gnal$
jal$
nal$
nal$l
nl
nl$v
o$c+ar$
oll
ol
sal$
tal$
dimarts, 16 de maig de 2023
^$c$c$v$
^$c$v$c$
^$c$vll$
^$c$vny$
^$c[aiu]$c$
^$c[aiu]$l$
^$c[aiu]l$
^$c[aiu]r$
^$c[rl]$v$
^$c[rl]$v$c$
^$cv$c$v$
^$v$c$c$
^$v$c[s]$
^.....$
^.......$
^...nt$
^[au]$c[au]$
^p[e]r.[a]$ filtrada per [inodxl]
au$
cs$
ell$
em$
en$
era$
ern$
ics$
ir$
on$
or$
osc$
ota$
tor$
um$
vera$
dilluns, 15 de maig de 2023
^[mnstr]$v[mnstr]a filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnstr]$v[mnstr]a filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnstr]$v[mnstr]a\w[a]
^[mnustr]$v[munstr]a\w[as]
^[mnustr]$v[munstr]a\w[a]
^\w[i]\w[a]t$ filtrada per [selovudmr]
^\w[i]\w[a]t$ filtrada per [selovudpxmr]
^\wr[o]\w[a]$ filtrada per [seniqubmdgt]
ica$
itjar$
diumenge, 14 de maig de 2023
^$c*$v$c*[iu]$c*$
^$c*$v$c*iu$c*$
^$c*$v$c+v$c*$
^$c*$v$c+var$
^$c*$v$c+vir$
^$c*$v*[mn]$v
^$c*$v*[mn]$vn[cg]$ filtrada per c[ei]|g[ie]
^$c*$v+$c*$v*$c*$
^$c*$v+$c*v$v*$c*$
^$c*$v[mn]$vn[cg]$v
^$c*$v[mn]$vn[cg]$v filtrada per c[ei]|g[ie]
^$c*$v[mn]$vn[cg]$v]
^$c*$vf$[iu]$c*$
^$c*$vf$[iu]$c*$
^$c*$vf$ar$
^$c*$vf$v$c*$
^$c*$vf$v*$c*$
^$c*$vf[iu]$c*$
^$c*$vfar$
^$c*$vn[cg]$v[mn]$v filtrada per c[ei]|g[ie]
^$c*$vn[cg]$vn[mn]$v filtrada per c[ei]|g[ie]
^$c*$vny$v$c*
^$c*$vny$v%c*
^$c*$vny$v[mn]
^$c*$vv$ar$
^$c*$vv$far$
^$c*$vv$v$c*$
^$c*$vv$v*$c*$
^$c*$vv*[iu]$c*$
^$c*$vv[iu]$c*$
^$c*$vvar$
^$c*$vvir$
^$c*v$$+v$c*$
^$c*v$c+v$c*$
^$c*v$v$c*$
^$vm|n|ny
^$vm|n|ny$v
^.....$ filtrada per [furi]
^[^pa][^op]....$ filtrada per [furil]
^[^pa][^op]..[^maa]$ filtrada per [furil]
^[^pa][^op].[^maa]$ filtrada per [furil]
^[mn]$c*$v*[mn$v$c*ny
^[mn]$c*$v*[mn]$v$c*[mn]
^[mn]$c*$v*ny$v$c*[mn]
^[mn]$v*[mn]
^[mn]$v*[mn]$
^[mn]$v*[mn]$v$
^[mn]$v*[mn]$v$c$
^[m|n|ny]
^[ny$c*$v*[mn$v$c*[mn]
^m|n|ny
^ny$c*$v*[mn$v$c*[mn]
^t[a]\w\w[o]$ filtrada per [sl]
^v$v$c*$
^v$v$c*$v*$c*$
^v$v$c*%
ft
fty
dissabte, 13 de maig de 2023
$v+f$
$v+f$ filtrada per []
$v+v$ filtrada per []
[]$c*$v$c*$vf$
[]$c*$v[]$c*$f$
[]$c*$vf$
^$g$c*$v$c*$
^[h]
^cl
^cr
^fl
^fr
^g$c*$v$c*$
^g$c*$v$c*$v$c*$
^kl
^pl
^pr
^r[e]\w\w[a]$ filtrada per [sloiumct]
^tr
ana$
a$
eix$
ell$
erva$
ervar$
f[bdgmn]
ici$
isci$
issi$
mbar$
pr
s$
divendres, 12 de maig de 2023
$c*$v$c*$v*s$
$vssar$
$var$
[gdb]$v+$c+$v[zs]ar$
[gdb]$v+[zs]ar$
[ptc]$v+$c+[]ar$
[ptc]$v+$c+ss]ar$
[ptc]$v+ss]ar$
[ptc]$v+ssar$
^$c*$v$c*$v*s$
^$c*$v$c+$vs$
^$c*$v$c+$v$
^$c*$v*$c*$v*s$
^$c*$v*c+$vs$
^$c*$v*s$
^$c*$v*$
^$c*$vc+$vs$
^$c*$vs
^$c*$vs$
^$c*$vs$v[nm][bgd]
^$v$c$v$c$
^$v$c$v$c+$v$c+$
^$v$c+$v$c$
^$vs$v[nm][bgd]
^*$vs$v[nm][bgd]
^[gdb]$v+$c*$
^[gdb]$v+$c*[zs]$v*$c*$$
^[gdb]$v+[gdb]$v+$c*$
^[gdb]$v+[mnl][gdb]$v+$c*$
^p[i]\w\w[a]$ filtrada per [selovudntf]
acle$
ada$
ana$
atic$
auron$
dinou$
eixar$
ellet$
ema$
g[ie]$c+ar$
ieixar$
in$
ina$
indi$
int$
iu$
ix$v$c+ar$
ix+ar$
ld
ldar$
on$
s$v[nm][bgd]
ss$v[nm][bgd]
atic$
tic$
ar$
s$
dijous, 11 de maig de 2023
.*reu
.*reu$
.*reu.*
.*reus.*
^.[a].[a][r]$ filtrada per [seiouxtpbd]
^.[a].[a][r]$ filtrada per [seiouxtpbdc]
^\w[a]\w[a]r$ filtrada per [seniomutcl]
^\w[a]\w[a]r$ filtrada per [senioutcl]
^\w[a]g[a]r$ filtrada per [seniomutcpl]
^\wl[a]n\w$ filtrada per [seiouffdpy]
^b$vC*$
^b$vc*$
^b$vc*$v$c*$
^c$[aou]$c*$
^c$v+$c*$
^c[aou]$c*$
^d$vc*$
^d$vc*$v$c*$
^eus
^g$v+$c*$
^g$vc*$
^p$v+$c*$
^p$vc*$v$c*$
^p*$v+$c*$
^pa$c*$
^qu$v+$c*$
^t$v+$c*$
aire$
nc$
ng$
dimecres, 10 de maig de 2023
$v[nrl]j$v$
$v[nrl]x$v$
$vf$v$v*
$vfar$
$vj$v
$vldar$
$vmbar$
$vnc[aou]
$vncg[aou]
$vndar$
$vng[aou]
$vngar$
$vtx$ar&
$vtx$v$
$vtxar
$vtxar$
$vtxar&
$vvar$
^$c*$v*$c*$vld$v$
^$c*$v*$c*$vld$v$<+&
^$c*$v*$c*$vng[aou]$c*$
^$c*$vb$v$c*$
^$c*$vbx$v$c*$
^$c*$vf$v$c*$
^$c*$vf$v*$c*$
^$c*$vix
^$c*$vix$v$c*$
^$c*$vixj$v$c*$
^$c*$vj
^$c*$vj filtrada per ejar
^$c*$vj$v$c*$
^$c*$vmb$v$c*$
^$c*$vnd$v$c*$
^$c*$vng[ao`ou$c*$
^$c*$vngu$v$c*$
^$c*$vnngu$v$c*$
^$c*$vtx
^$c*$vtx$v$
^$c*$vtx$v&
^$c*$vv$v$c*$
^..[^r].[^a]$ filtrada per [fui]
^[^a].t[^r][^a]$ filtrada per [fuis]
^[^a].t[^r][^a]$ filtrada per [fuise]
^eixa$
^eixae$
^eixar$
^j
^x
ana$
as$
atjar$
atjar$ filtrada per eixar
atx$v$
atxar$
eixar$
eja$
ejar$
enca$
enca&
eng$v$
enga$
enge$v$
engu$v$
et$
eure$
ia$
ida$
ng
dimarts, 09 de maig de 2023
^....[^a]$ filtrada per [fein]
^....[a]$ filtrada per [fein]
^....[a]$ filtrada per [feinrosc]
^..tx[a]$ filtrada per [feinroscdu]
^t[a]\w\w[a]$ filtrada per [senioqurcl]
dilluns, 08 de maig de 2023
$c*o$c+ar$
Pn
^$c*$v$c*$vmb$v$c+$
^$c*$v$c*$vnd$v$c+$
^$c*$v$c*$vng$v$c+$
^$c*$v$c*$vngu$v$c+$
^$c*$v$cibil
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+ble$
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+ble$
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+ble$
^$c*$vg[ie]$c+$
^$c*$vg[]$
^$c*$vj$c+$
^$c*$vj$v$c+$
^$c*$vj[]$
^$c*$vmb$v$
^$c*$vmb$v$c+$
^$c*$vmbd$v$c+$
^$c*$vnc$v$c+$
^$c*$vnd$v$
^$c*$vnd$v$c+$
^$c*$vnd|mb|ng$v$
^$c*$vng$v$
^$c*$vng$v$c+$
^$c*$vnqu$v$c+$
^$c*$vs$c+$
^$c*$vs$v$c+$
^$c*$vs$vc+$
^$c*$vss$v$c+$
^$c*$v$v$c+$
^$c*o$c+ar$
^...[^t][a]$ filtrada per [furipes]
^...[^t][a]$ filtrada per [furipeso]
^[^a][^t].[^tn][a]$ filtrada per [furipeso]
^a$c$c
^a$c$v
^an
^an$v
^b$v$c$
^b$v$c+$vr$
^d$v
^d$v$
^d$v$c$
^d$v$c+$vr$
^d$vc$
^d$vc$c$
^g$v$c$
^g$v$c+$vr$
^gu$v$c$
^gu$v$c+$vr$
^t$v$c$
^t[a]n\w[a]$ filtrada per [seiofdpug]
^t$v$c$
^n
able$
able&
ail$
aiser$
ansa
ansa$
ansen$
bil
bil filtrada per bilitat
bil filtrada per bilitz
bil filtrada per bilitz | bilitat
bil filtrada per bilitz|bilitat
bilis$c$v$
bilitz filtrada per bilitat
ble$
eca$
eil$
el$
ible$
inc$
ova$
tampo
una$
vacuna$
neca$
diumenge, 07 de maig de 2023
^[a]\w\w[a]n$ filtrada per [seliocutv]
^[a]\wn[a]\w$ filtrada per [seliocutv]
^[a]n\w[a]\w$ filtrada per [seliocutv]
la cadena buida filtrada per v s
vs
s$
dissabte, 06 de maig de 2023
^\w[i]l[a]\w$ filtrada per [sencopr]
ac
ac#
divendres, 05 de maig de 2023
ia$
dijous, 04 de maig de 2023
^des$c
acle$
al$
ar$
damagogia
demagogia
demagogia$
esia$
ggia$
ogia$
ogial$
ota$
cia$
ncia
gia$
dimecres, 03 de maig de 2023
^....[^a]$ filtrada per [furi]
^...[a]t$ filtrada per [furideb]
^.[o].[a]t$ filtrada per [furidebc]
^\w[o]\w[a]t$ filtrada per [seniurp]
^f\w\wr[a]l$
isquet$
isqueta$
dimarts, 02 de maig de 2023
^.[u]f..$ filtrada per [ria]
^\w[u]\w\w[o]$ filtrada per [seniabrt]
^f$c*$v+$c+$
^f$v+$c*$
^f$v+$c*$v$
^f$v+$c*$v$c*$v*$
^f$v+c*$v$c*$v*$
^f$v+c*$v$c*Ev*$$
^f*4c*$v$c*Ev*$$
assa$
esa$
essa$
eta$
s$
dilluns, 01 de maig de 2023
$c$v$c$vnd$v$c*$
$c*$v$c*$vnd$v$c*$
$c*$v$vnd$v$c*$
$vnd$v
^$c*$vmp$v$c*$
^$c*$vnd$v$c*$
^$c*$vng$v$c*$
^$c*$vng$v+$c*$
^$c*$vnt$v$c*$
^$c+$vmb$v$
^$c+$vmb$v$c$
^$c+$vmb$v$v$
^$c+$vnd$v$
^$c+$vng$v$
^$c+$vng$v$v$
^$vmb$v$
^$vmb$v$c$
^$vnd$v$
^$vnd$v$c$
^$vng$v$
^$vng$v$c$
^4vnd$v$
^[pbmfcg]$c*$v+$c*$$
^b$c$vc*$v+$c*$v$c*$
^b$c*$v$c*$v
^b$c*$vc$
^b$vc*$v+$c*$v$c*$
^en[gd]
^en[gd]$v+$c*$v*$c*$
^en[gd]$v+$c*$v*$c*$
^es$c+$v$c$
^in[gd]$v+$c*$v*$c*$
^p$c*$v$c*$v
^r$v*$c[ptcbgdt]$ce$
^r$v*$c[ptcbgdt]e$
^sang
ea$
ellar$
ello$
eu$
uix$
uixar$
uixir$
venda
venta
ventada
dissabte, 29 d'abril de 2023
^.....$ filtrada per [fua]
^\w[e]n\w[i]$ filtrada per [samt]
^r...[i]$ filtrada per [fua]
^r.[i]..$ filtrada per [fua]
ber$
ela$
erra$
gut$
ic$
ii$
iure$
iv$
orr$
or$
dijous, 27 d'abril de 2023
^[e]\w\w[i]\w$ filtrada per [slogrx]
^[e]\w\w[i]\w$ filtrada per [slogrxtna]
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [seniquotmx]
^b[a]r\w[a]$ filtrada per [seniquotmclx]
^sang
ssim$
ssim$
dimecres, 26 d'abril de 2023
.*able
[]$c*[iu]$ca$
^$+[ai]$c$
^$[ai]$c$
^$c*[iu]$$c*[iu]$c*$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*a$
^$c*[iu]$c*[iu]$ca$
^$c*[]$c*[iu]$ca$
^$c+[iu]$c+$
^$c+[u]$c[i]$c$
^$c+[]$c+[a]$c*$
^$c+[]$c+[a]$c*a$
^$c+[a]$c+[a]$c$
^$c+[a]$c+[a]$c$v$c$
^$c+[i]$c[u]$c$
^$c+[]$c[iu]$c$
^$c+[]$c+[ui]$c$v$c$
^$c+a$c+a$c$v$c$
^$c[ai]$c$
^$c[iu]$c[iu]$c$
^.[a]l[i].$ filtrada per [furbc]
^.[a]l[i]n$ filtrada per [furbc]
^[ui]$c+[ui]$c$
^[ui]$c+[ui]$ca$
^[ui]$c+[]$
^[ui]$c+[]$c$
^[]$c*[iu]$ca$
^[]$c+[ui]$c$v$
^[]$c+[ui]$c$v$c$
^[]$c+[ui]$ca$
dimarts, 25 d'abril de 2023
4^$c+$v$c+
^$c$c$v$c$
^$c$v$c$c$
^$c$v$c$c$ filtrada per ll |ny |ix
^$c$v$c$c$ filtrada per ll|ny|ix
^$c*[xiu]$c+[iu]$c$
^$c*[]$c$v$c$
^$c*[]$c$v$c$v$
^$c*[]$c$v$c$v$ filtrada per ica$
^$c*[]$c+[ui]$c$
^$c*$c+i$c$ filtrada per ll|ny|ix
^$c+$v$c+
^$c+$v$c+$
^....[^a]$ filtrada per [furi]
^.[^a]..t$ filtrada per [furicd]
^n[e].[a]t$ filtrada per [furicds]
ant$
esta$
estar$
ura$
cia$
dilluns, 24 d'abril de 2023
[^qg]u[aeiou]
[^qg]u[aeou]
[aeiou]
[aeiou]$
[aeiou]-$
[aeiou]ir$
[aeiou]ism
[aeiou]ist
^$c*$u$c+ar*$
^$c*$v$+u$c+ar*$
^$c*$v$c+u$c*
^$c*$v$c+u$c*$
^$c*$v$c+u$c+ar*$
^$c*$v$c+$c*$
^$c*u$c+$
^$c*u$c+ar*$
^$c*v$+u$c+ar*$
^$c*$c+$v$c+$
^$c*$c+$v$c+$ filtrada per []
^$c+$v$c+u$c$
^$c+$v$c+u$c$ filtrada per []
^$c+$v$c+uc$
^$c+$v$c+ur$
^$c+$v$c+ura$
^$c+$v$c+ut$
^$c+[u]$c+$v$c+$ filtrada per []
^$c+$c+$v$c+$ filtrada per []
^-[iu]
^brut
^cuc
^dun
^fem
^i[aeiou]
^mult
^nat
^net
^npeg
^peg
^ras
^res
^sac
^sec
^soc
^sort
^suc
^surt
^u[aeiou]
^ull
i[aeiou]
surt
ura$
urar*$
diumenge, 23 d'abril de 2023
endre$
ersa$
dissabte, 22 d'abril de 2023
^c[a]\w\w[i]$ filtrada per [senroldm]
s$
divendres, 21 d'abril de 2023
^.[u].[i].$ filtrada per [fra]
^.[u].[i]c$ filtrada per [frapb]
^\w[u]\w[i]\w$ filtrada per [senavotrg]
aula$
aular$
ell$
essa$
nomenar
op$
ora$
s$
dijous, 20 d'abril de 2023
^m[a]l\w[a]$ filtrada per [seiourv]
at$
ema$
emar$
empre$
ent$
ic$
itja$
itxa$
ixa$
o$
sempre$
s$
dimecres, 19 d'abril de 2023
LACASAPETITA
^\w\w[i][e]r$ filtrada per [snavut]
all$
iar$
dimarts, 18 d'abril de 2023
^$c*$v*$c*o$c+o$c*$
ents$
er$
ers$
o$c+o$c*$
o$c+$c*$
protegeix
dilluns, 17 d'abril de 2023
al$
ena$
era$
orra$
orrar$
$
divendres, 14 d'abril de 2023
^$c*$v$c+$
^$c*$v$c+$v$
^$c*$v$c+ar$
^$c*[e]$c+ar$
^$c*[oe]$c+ar$
^$c*a$c$
^$c*a$c+$
^$c+$a$c+$
^$c+$v$c+$a$c+$
^$c+$v$c+a$c+$
^$c+$v$c+a$c+$ filtrada per at$
^$c+$v$c+a$c+$ filtrada per at$al$
^$c+$v$c+a$c+$ filtrada per at$|al$
^$c+$v$c+a$c+$ filtrada per at$|al$|ant
^$c+$v$c+i$
^$c+[a]$c+[aeo]$c+[aeo]$c+$v$c+$
^$c+[a]$c+[eo]$c+[eo]$c+$v$c+$
^$c+[aeo]$c+[aeo]$c+$v$c+$
^$c+[aeo]$c+[]$c+$v$c+$ filtrada per ic$
^$c+[aeo]$c+[]$c+$v$c+$ filtrada per ic$|ifer$|cit$|ids$|fag$|graf$|fon$|leg$
^$c+[e]$c+[ao]$c+[ao]$c+$
^$c+[e]$c+[ao]$c+[ao]$c+$ filtrada per or$|al$at$
^$c+[e]$c+[ao]$c+[ao]$c+$ filtrada per or$|al$|at$
^$c+[e]$c+[ao]$c+[ao]$c+$ filtrada per or$|al$|at$|ant$
^$c+[e]$c+[ao]$c+[ao]$c+$v$c
^$c+[ea]$c+[o]$c+$v$c$ filtrada per or$|al$|at$|ant$
^$c+[ea]$c+[o]$c+$v$c$ filtrada per or$|al$|at$|ant$|er$|s$
^$c+[ea]$c+[o]$c+[a]$c+$v$c$ filtrada per or$|al$|at$|ant$
^$c+[ea]$c+[o]$c+[]$ filtrada per or$|al$|at$|ant$|er$|s$
^$c+[]$c+[eao]$c+$
^$c+[]$c+[ui]$c+$
^$c+[]$c+[ui]$c+$ filtrada per ic$
^$c+[]$c+[ui]$c+$ filtrada per ic$
^$c+[]$c+o$c+$ filtrada per ic$
^$c+[]$c+u$c+$ filtrada per ic$
^$c+[]$c+[eao]$c+$
^$c+[]$c+[ui]$c+$
^$c+a$c$
^$c+a$c+$
^$c+a$c+[aeiou]$c$
^$c+a$ci$
^$c+e$c+$
^$c+e$c+[aeiou]$c$
^$c+i$c+[aeiou]$c$
^$c+o$c+[aeiou]$c$
^$c+u$c+[aeiou]$c$
^$c+]$c+[o]$c+$ filtrada per ic$
^\wr[a]\w[i]$ filtrada per [sleovdtcnu]
^pr[o]\w[a]$ filtrada per [seniqutbmv]
^ull
atge$
ent$
dijous, 13 d'abril de 2023
.*can
.*can$
.*can.*
.*can^
^$c*$v$c*[]$
^.....$
^.....$ filtrada per ss|rr|ll
^[ea]$c$v$
^[ea]$c$v$cs$
^[ea]$c$v$c$
^[ea]$c$vs$
^[ea]$c$v$
^[ea]$c+$v$c+$vs$
^[ea]$c$vs$
^\w[e]m[e]r$ filtrada per [lsioucat]
^\w[e]m[e]r$ filtrada per [lsirtfcm]
^^can.*$
^can.*$
^cla.*$
^en$v
^lan.*$
^r$v+$c+ar$
adi$
iure$
jj
mm
nj
quer
quer$
quir$
udi$
ure$
dimecres, 12 d'abril de 2023
^co...........$
^co...........$ filtrada per [bdfghijklqrsu]
ea$
ear$
ona$
rica$
dimarts, 11 d'abril de 2023
^$c$v$c+a$c+ar$
^$c$v$c+e$c+ar$
^$c*[oe]$c+$v*$
^$c*[oe]$c+$v*$ filtrada per []
^$c+[ou]$c+ar$
^$c+[u]$c+ar$
^$c+a$c+ar$
^$c+e$c+$
^$c+e$c+ar$
^$c+o$c+$
^$c+o$c+ar$
^$c+o$car$
^$c+u$c+$
^$c+u$c+ar$
^$v$c+e$c+ar$
^[satpin][s,a,t][satpin]$
^[satpin]a[satpin]$
^[satpin]s,a,t,[satpin]$
^[satpin]s.a,t,[satpin]$
^[satpn][satpin][satpin]$
^[satpn][satpin][satpin]$ filtrada per meaning
^en$v
^mol
^mu$c+$v*$
^mul
^mul$
^r
^r filtrada per ment
^r$v+$c$
^r$v+$c$v$
^r$v+$c$v$c+$
^r$v+$c+$
^r$v+$c+$v$
^r$v+$c+$v$ filtrada per a$
^r$v+$c+$v$c$
^r$v+$c+$v$c+$
^r$v+$c+$v$c+ar$
^r$v+$c+a$
^r$v+$c+ar$
^r\w+al$
^re$
^russ
^soc
re$
dilluns, 10 d'abril de 2023
$vs$v
^$c$v$
^$c$v$c$v$c$v$
^$c$vb$v$
^$c$vss$v$
^$c$v$v$
^$c+[ou]$c+$v*$
^$c+e$c+$v*$
^$c+u$c+$v*$
^$v$c$v$
^$vb$v$
^$vc$v$
^$vs$v$
^$vss$v$
^$v$v$
^....[a]$ filtrada per [furi]
^.[o]..[a]$ filtrada per [furivlt]
^[^s][o]..[a]$ filtrada per [furivltnd]
^[^s][o]..[a]$ filtrada per [furivltndms]
^[^s][o]s.[a]$ filtrada per [furivltndmc]
^\w[o]ss[a]$ filtrada per [enirtfcm]
^\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bcdfghijkmnoqrsuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bcdfghjklmopqrtuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bcdfghjklmopqtuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bcfghijklpqrstuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bcfghijknopqrstuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bdfghijklnpqrsuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [cdefhijklmnpqrsuvwxyz]
^asa$v$c$v$
^ba$c$v$c$v$
^bab$v$c$v$
^cac$v$c$v$
^dad$v$c$v$
^de[srxj]
^des[srxj]
^en
^en[td]
^enny
^es[srxj]
^faf$v$c$v$
^fafv$c$v$
^gag$v$c$v$
^lal$v$c$v$
^mam$v$c$v$
^nan$v$c$v$
^pap$v$c$v$
^pree
^rar$v$c$v$
^ree
^saa$v$c$v$
^sas$v$c$v$
^tat$v$c$v$
andi$
eva$
evar$
ort$
ura$
$
$
diumenge, 09 d'abril de 2023
^\w[a]dr[o]$ filtrada per [seni]
dissabte, 08 d'abril de 2023
^$c$v$
^\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ueobcfghjklmpqqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ueobcfghjklmpqqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ueobcfghjklmpqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ubcfghjklmpqqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ueobcfghjklmpqqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ueobcfghjklmpqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\$
dijous, 06 d'abril de 2023
$c$v$c
$c$v$c$
$c{4}$
$ni
'
-
/ar$/
\w{21,}
\w{22,}
\w{22}
\w{23,}
\w{25,}
^$c$v$c$
^$ce$c$
^$cu$c$
^ai$
^b$vt$
^ca$
^gat
^ni
^oi
^oi$
aaar$
ar$
asa$
asar$
em$
gat
gat$
la cadena buida filtrada per $c
la cadena buida filtrada per $v
ment
sment
dimecres, 05 d'abril de 2023
^$c$v$[ui]$ filtrada per h
^$c$v$c$ filtrada per h
^$c$v[ui]$ filtrada per h
^$c+$v$c$ filtrada per h
^$c+$v$c+$
^$c+$v$c+$ filtrada per h
^$c+$v+$c+$
^$c+$vC+$
^$c+$v[iu]$c+$
^$c+$v[iu]$c+$ filtrada per h
^$c[lr]$v+$c+$ filtrada per h
^$c[lr]V+$c+$ filtrada per h
^$ce$c$ filtrada per h
^$ci$c$ filtrada per h
^$co$c$ filtrada per h
^$cu$c$ filtrada per h
^[wiu]$v$[ui]$ filtrada per h
^[wiu]$v$c$ filtrada per h
^\w$
^\w[o]\w[i]t$ filtrada per [senajlubr]
^\w\w$
^\w\w\w$
^\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^t[o]\w[i]\w$ filtrada per [senajlubr]
ada$
brad
disfun
essa$
essar$
or$
si$
dimarts, 04 d'abril de 2023
^$c$vr$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^$c+$v$
^$c+$v$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^$c+$vr$
^$c+$vr$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^r[a]\w[i][o]$ filtrada per [sencd]
concep
fsic
itx$
ot$
dilluns, 03 d'abril de 2023
...... filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
....... filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
........ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
......... filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
.......... filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
.......... filtrada per [bcefghjklmopquvxyz]
^.$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^.$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^..$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^..$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^...$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^...$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^....$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^....$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^.....$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^.....$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^......$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^......$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^.......$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^.......$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^.........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^.........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^.........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^..........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^..........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^..........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
era$
esta$
ixer$
s$
ixer$
diumenge, 02 d'abril de 2023
^$c*i$v*$c+re$
^\w[e]tg[e]$ filtrada per [snai]
^s$v$+$
^s$v$c+$
dissabte, 01 d'abril de 2023
^....[^a]$ filtrada per [furi]
ansa$
ansar$
at$
ers$
eu$
uc$
cia$
mit$
divendres, 31 de mar de 2023
^$c$c$v$$c$c$
^$c$c$v$c$c$
^\w[u]\w[i]\w$ filtrada per [senamotfr]
dijous, 30 de mar de 2023
$gua
$guagua
^$c*$v+$*aire$
^$c*$v+$c*$v+$c*aire$
^$c*$v+$c*aire$
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [sleiutcdp]
^f[o]r\w[a]$ filtrada per [sleiumtcdp]
^llo
^llob
^na
^nal
^ta
^taj
^xu
aire$
am$
gua
ir$
ist$
orm$
re$
rm$
st$
s$
dimecres, 29 de mar de 2023
$vair$
$vir$
$virc$
$vur$
$vurc$
ar$
arc$
arg$
car$
cs$
da$
ecar$
gi filtrada per tg
iar$
is$
jerog
jers
jo filtrada per tj
pis$
dimarts, 28 de mar de 2023
$
^$c*$v+$c+$v$c+s$
^$c*$v+$c+$v+$c+ut$
^$c*$v+$c+$v+$c+s$
^$c*$v+$c++s$
^$c*$v+$c+ut$
^$c*$v+$c+s$
^\w[a]\w\w[e]$ filtrada per [sriofunptg]
a.$ filtrada per 7
ada$
al$
als$
alta$
am$
ania$
ans$
anya$
anye$
ar$
ara
asa$
assa$
asse$
at$
bol$
c.$
ca$
cr$
cs$
da$
da$
ear$
ei$
ell$
em$
en$
ent
er$
era$
ern$
es$
esa$
et$
etra$
ets$
famili
familia
gir
gir$
ia
ia$
ics$
ir$
is$
its$
ja$
la cadena buida filtrada per is$
la$
lt$
ltes$
ma$
messi$
mic$
molt$
m$
nta$
nva$
ol$
ola$
olt$
on$
ons$
op$
os$
osa$
ra$
re
re$
res$
rta$
sa$
se$
si$
sos$
ssa$
ssi$
sta$
sus$
ta$
tar$
tes
tes$
tiu$
tra$
ts$
uja$
ulls$
ures$
us$
va$
nia$
$
n$
dilluns, 27 de mar de 2023
^$c*$V+$c+er$
^$c*$v+$c+ater$
^$c*$v+$c+er$
^$c*$v+$c+eter$
^\w[u]\w[i]l$ filtrada per [seocatm]
^\w[u]\w[i]l$ filtrada per [sepgocatm]
^\w[u]b[i]l$ filtrada per [sepgocatm]
er$
diumenge, 26 de mar de 2023
^.[u]r[a].$ filtrada per [fil]
^.[u]r[a].$ filtrada per [firl]
^\w[u]r[a]r$ filtrada per [seniomj]
^\w[u]r[a]t$ filtrada per [seniomj]
era$
r filtrada per [aoubdfghjkmnpqtxz]
ria$
dissabte, 25 de mar de 2023
^\w[e]l[i]\w$ filtrada per [snargofdt]
^\w[i]\w[i]c$ filtrada per [sleofuramt]
divendres, 24 de mar de 2023
Cam
^b[u]r\w[a]$ filtrada per [seniqotl]
^s[e]\w[o]\w$ filtrada per [ilgnd]
al$
als
als$
eix$
el$
es$
il$
oma$
ores$
sot$
ncia$
dijous, 23 de mar de 2023
^\w[a]c[a]t\w$
^\wl[a]\wz[a]$
^\wt[a]c[a]\w$
acil$
all$
ar$
ara$
arc$
as$
bol$
cs$
da$
gar$
h....no
ia$
io$
is$
is$ filtrada per Feli
i$
la cadena buida filtrada per Feli
llor$
lor$
ma$
nci$
nt$
ol$
on$
osta$
ra$
ran$
rc$
se$
ssat
ssat$
sta$
ta$
tar$
tir$
tiron$
tr$
tri$
trio$
trion$
trio$
tri$
tri$
trin$
un$
uns$
n$
dimecres, 22 de mar de 2023
4[pb]l[ea]$$
Carm
^$c*$v$c*$v$c+$c*icv*$
^$c*$v$c*$v$c+$c*icv*$
^$c*$v$c+$c*icv*$
^$c*$v$c+$c*icv*$
^$c*$v&c+$c*icv*$
^$c*o$c*o
^\w[a]tg[e]$ filtrada per [lcpnsiour]
ades$
at$
colon
e[pb]l[ea]$$
eb$
eba$
ebe$
ebla$ filtrada per []
eble$ filtrada per []
ebra$ filtrada per []
ebre$ filtrada per []
eda$
ede$
efa$
ega$
ege$
eja$
ejaa$
ena$
ena$ filtrada per []
enya$ filtrada per []
enyaa$ filtrada per []
enye$ filtrada per []
ep$
epa$
epla$ filtrada per []
eple$ filtrada per []
er$
essa$
etxa$
etxe$
eva$
evbe$
eve$
is
mascar
osa$
venia$
venir$
vnia$
$c*icv*$
n$
n$
dimarts, 21 de mar de 2023
[]$c+$vi$c*$
[]$c*ea$c*$
^ap..... filtrada per []
^ap.....$
^ap.....$ filtrada per []
^ap[eaoips][eaoips]
^ap[eaoips][eaoips]$
^ap[eaoips][eaoips][eaoips]
^ap[eaoips][eaoips][eaoips][eaoips][eaoips]$
^apeaoips[eaoips][eaoips][eaoips][eaoips][eaoips]$
^i$v
atge$
bar$
b$
e$c+$vi
e$c+$vi$c*
e$c+$vi$c*$
ema$
eri$
esia$
espurna
isme$
it$
nit$
oi
oi filtrada per oic$|oide$
oi filtrada per oic$|oide$|oica$
oi filtrada per oic$|oide$|oica$|oix
sia$
v$
dilluns, 20 de mar de 2023
$vb$
$vd$
$vt$
^$c*$$c+er$ filtrada per []
^$c*$v+$c+er$ filtrada per []
^$c*$v+$c+on$
^$c*$v+$c+or$ filtrada per []
an$ filtrada per []
ar$
en$ filtrada per []
er$ filtrada per []
on$
on$ filtrada per []
or$ filtrada per []
t$c filtrada per tr
t$c filtrada per tr|tg|tz|tz|tl|tm|tn
t$c filtrada per tr|tg|tz|tz|tl|tm|tn|tx
t$c filtrada per tr|tg|tz|tz|tl|tm|tn|tx|tj
t$c filtrada per tr|tg|tz|tz|tl|tm|tn|tx|tj|ts$
un$
ur$ filtrada per []
vegetal
n$
n$ filtrada per []
n$
n$ filtrada per []
nn$
n$
n$ filtrada per []
diumenge, 19 de mar de 2023
^$c*$v+$c*on$
^.[u].[a][r]$ filtrada per [fimd]
^.[u][^r].[^a]$ filtrada per [fi]
^.[u][^r].[a]$ filtrada per [fi]
^\w[i]t[a]$ filtrada per [lorvmnd]
^t[i]\w[a]$ filtrada per [lorvmnd]
at$
enya
enya#
enya$
on$
on$ filtrada per []
dissabte, 18 de mar de 2023
^.[^u]..[^a]$ filtrada per [fri]
^[^a][^u][^u].[^a]$ filtrada per [frijst]
^\w[a][u]\w\w$ filtrada per [senitorcd]
^\w[a]\w\w[u]$ filtrada per [senitorcd]
ar$
bar$
car$
ena$
iar$
iu$
divendres, 17 de mar de 2023
[$c+id$
[]$c+id$
a
a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
all$
amp$
ar$
are$
assa$
at
at$
ata$
ball$
bo$
bt$
b$
b$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
cap$
ci$
eja$
eli$
ell$
entre$
er
er$
es$
et$
feli$
gre$
ia
ia$
i
i$
l$
la cadena buida filtrada per lt$
li$
ll$
ls$
lt$
l$
m$
mbp$
mell$
m$
nci$
net filtrada per net
ol$
ori$
pe$
quet
quet$
quet$ filtrada per dols
quet$ filtrada per dol
ra$
re$
rmell$
ro$
sa
sa$
so$
ta
ta$
tare$
tomquet$
tt$
uar$
ue$
un$
untar$
ur$
$
s$
dijous, 16 de mar de 2023
^[a]\w[e]n[a]$ filtrada per [siutmr]
arredonit
baix
cada
ms
ms$
ntic$
mata$
mate$
mata$
dimecres, 15 de mar de 2023
^..[e]..[a]$ filtrada per [visfrd]
^..[e].[a]$ filtrada per [visfrd]
^..[e]t[a]$ filtrada per [visfrd]
^\w[o]t\w[a]$ filtrada per [seliurcn]
^\w[o]tx[a]$ filtrada per [seliurcmn]
all$
ar$
ara$
ase$
asse$
enar$
erra$
isme$
mon
dimarts, 14 de mar de 2023
N
N$
^$c*$v$c+ol$c+$v$c*$ filtrada per [ll]
^$c*$v+$c*ol$
^$c*$v+$c*ol$ filtrada per []
^$c+ol$c filtrada per ll
^\w[o]t[i]l$ filtrada per [se]
^ol$c+$v$c*$ filtrada per []
a$
a.$
ado$
al$
alegria.$
als$
als$ filtrada per als
als$ filtrada per ls
ar$
arg$
as$
assa$
at$
bo$
bol
c.$
ca$
ci$
da$
dar$
den$
dia$
dia&
do$
dor$
e'm$
ei filtrada per eig$
ei filtrada per eig$|ei$v
ei filtrada per eig$|ei$v|eix
ei filtrada per eig$|ei$v|eix|ei$
em$
en$
ents$
er$
es$
et$
ets$
e
gar$
gis$
hi$
hiha$
ia$
ies$
il$
illa$
illar$
ip$
ir$
is$
jar$
jis$
la
la cadena buida filtrada per en$
la cadena buida filtrada per ist
la cadena buida filtrada per st
la cadena buida filtrada per to$
la$
lents$
lia
ll$
lla$
lls$
ls$
l$
ma$
mals$
n
n$
na$
no$
nts$
o$
oden$
ol$
ol$c
ol$c filtrada per [ll]
ol$c filtrada per ll
ol$c+ filtrada per [ll]
ol$c+$v filtrada per [ll]
ol$c+$v$c*$ filtrada per [ll]
ols$
ol$
om$
or$
ots$
pau$
pic$
pots$
quip$
ra$
re
re$
res$
rra$
rts$
sa$
se$
sil$
sions$
ssa$
ssions$
ssi$
st$
t.$
ta
ta$
tat$
ti$
ts$
ts$
ui filtrada per qui|gui|uix|ui$
ur$
dilluns, 13 de mar de 2023
#lze
anell
dit
dit$
it
lze
lze$
nell$
olze
va$
ze
ze#
diumenge, 12 de mar de 2023
s$
dissabte, 11 de mar de 2023
^\w[e]\wm[a]$ filtrada per [siulocft]
^\w[e]\wm[a]$ filtrada per [silocft]
divendres, 10 de mar de 2023
^\w[i]\wx[a]$ filtrada per [seloftr]
ant$
ura$
cia$
dijous, 09 de mar de 2023
E$
F$
ONA
ONA$
Repartir
avis
carta
correu
cue
cui
e
e$
espantamoll$
et$
expres
exprs
jar$
lletra
nova
ofici
posta
postal
postil
qe
qi
repartir
sobre
sobreseure
troter
uet$
up
up$
dimecres, 08 de mar de 2023
ard$
il$
dimarts, 07 de mar de 2023
^\w[o]l[o]\w$ filtrada per [seiagutmr]
^\w[o]l[o]\w$ filtrada per [senajotmr]
^\wl[u][i]\w$ filtrada per [senajotmr]
^f....$ filtrada per [esta]
dilluns, 06 de mar de 2023
$v$c$cin$ filtrada per qu|gu
$v$cin$ filtrada per qu|gu
$v[]$
$v[]$ filtrada per qu|gu
$v[]$ filtrada per qu|gu
$v[]$
$v[]$ filtrada per qu
$v[]$ filtrada per qu|gu
Ent$
Familia
Familia$
Familia$ filtrada per Familia
Futbol
[]$ci$c$
[]$ci$c$ filtrada per ic$
[]$cic$
^.....$ filtrada per [viuda]
^....[e]$ filtrada per [viudat]
^.[^e]..[e]$ filtrada per [viudat]
^lipid
^lipid
^lipd
^p[^e]..[e]$ filtrada per [viudat]
^pr[o]\w[e]$ filtrada per [sia]
ada$
aes$
aix$
al$
alls$
als$
ana$
ar$
ara$
ard$
ars$
at$
ats
ats$
be$
bil$
bol$
bre$
cio$
ci$
content
cs$
da
ear$
ei$
ele$
elet$
ella$
en$
ens$
ent$
enta$
es$
eta$
f
feli
feli
fer$
fil$
futbol
ga$
go$
gria
gu$
ia$
ic$
ics$
il$
ils$
io$
ip$
ips$
iques$
ir$
ist$
itat$
itg
itic$
itx
ix$
i
i$
i$
j$
jo$
jocs
la cadena buida filtrada per bol$
la cadena buida filtrada per ells$
la cadena buida filtrada per ips$
la cadena buida filtrada per ir
la cadena buida filtrada per ps$
la$
lia$
lles$
lloc$
llor$
lls
lls$
lls$ filtrada per ells
ls$
l$
mes$
molt
mp$
na$
neu$
nt
nya$
o
ol$
ola$
ona$
ons$
ora$
ors$
pi$
piz$
pizza$
ps filtrada per ps$
ques$
re
re$
rei$
res$
rg$
ria
sa$
sio$
sol$
ssa$
st$
tat
tat$
tats$
te$
tent$
to$
tre$
tres$
ts$
ud$
ula$
um$
va$
zil$
o$
.+ic$
o$
tic$
diumenge, 05 de mar de 2023
^....[^a]$ filtrada per [visc]
^.[u][^u][a][r]$ filtrada per [visdltcmbpj]
^.[u][^u][a][r]$ filtrada per [visdltcmbpngj]
^[^a].[^u]..[^a]$ filtrada per [visc]
^[^a].[^u].[^a]$ filtrada per [visdltc]
^[^a][^a][^u][au][^au]$ filtrada per [visdltcmb]
^[u][^a][^u][a][r]$ filtrada per [visdltcmbpj]
^\w[u]\w[a]r$ filtrada per [siemdcntojg]
^\w[u]\w[a]r$ filtrada per [sientojg]
^\w[u]\w[a]u$ filtrada per [sientojg]
atge$
ic$
s$
divendres, 03 de mar de 2023
^.[^a]...$ filtrada per [gbi]
^.[^a]..[^a]$ filtrada per [gbi]
^.[o]lar$ filtrada per [gbim]
^es$c
ada$
al$
als$
ar$
ats$
be$
den$
en$
ens$
ent$
era$
es$ filtrada per consoles
gens$
gir$
ic$
imar$
ins$
ir$
it$
ja$
nt$
olt
olt$
or$
osta$
ques$
ques$ filtrada per matematiques
ques$ filtrada per
tats$
tent$
tiques$
to
ts$
urar$
s$
dijous, 02 de mar de 2023
'inids$
^\w[u]\wl[e]$ filtrada per [sigorb]
^\w[u]\wl[e]$ filtrada per [sigo]
al$
arn filtrada per .{7}
nids$
nids$
nids$
.+nids$
nids$
nids$
dimecres, 01 de mar de 2023
Fer$
Go$
Ocells
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [esincquoplmxt]
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [esinquoplmxt]
^se$
ada
aducacion
ai$
ant$
anyar$
ar$
ara$
ar$
at
at$
cadena
ea$
efwgwefdwvs filtrada per ffv4wers
ei$
ells
en$
enfadat
ent$ filtrada per matematiques
ero$
es$
es$ filtrada per matematiques
esa
esa$
esa
fa$
fer$
go$
ics$
il$
ips$
is$
iure$
la$
le$
les$
li$
lt$
l
l$
ma$
na$
nto$
o$
ola$
oles$
or$
ori$
orro$
ota$
ou$
ox$
ques$
ri$
rte$
s$
sa$
sola$
st$
t
ta$
tat$
te$
tes$
to
to$
tristeza
triztesa
u filtrada per ffv4wers
u$
ues$
ui
ure$
za
s$
dimarts, 28 de febrer de 2023
^.[u]r[a].$
berqu
erdre$
et$
ets$
qu
dilluns, 27 de febrer de 2023
^$v[ns][bd][a]\wr
^$v[ns][bdgl][a]\wr
^$v[ns][bdl][a]\wr
^$v[ns]\w[a]\wr
^$vl$c$v[ae]
^..[^s].[a]$ filtrada per [vic]
^.r[^sa]s[a]$ filtrada per [vicb]
^[aou][ns]\w[a]\wr
^[aou][ns]\w[a]wr
^e[ns][bdgl][a]\wr
^e[ns][bdl][a]\wr
^i[ns][bdgl][a]\wr
^o[nx][aio]\w\w\w\wl
^s\w\ws\w\w\w[sr]
able$
atge$
ent$
eu$
s
diumenge, 26 de febrer de 2023
^$c[ei]n[aeio]rc
^\[ei]n[aeio]rc
^\w[ei]n[aeiou]rc
^\w[ei]n[aeio]rc
b filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|r|u|||v|w|x|y|z|
b filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
b filtrada per d|f|g|h|i|||j|k|m|n|o|||p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
c filtrada per b|d|f|g|h|j|k|l|n|o|||p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
c filtrada per d|f|g|h|i|||j|k|m|n|o|||p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
ejar$
g filtrada per b|c|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
g filtrada per b|c|d|f|h|j|k|l|m|n|o|||p|q|s|t|u|||w|x|y|z|
g filtrada per b|c|d|f|h|j|k|l|m|n|o|||p|q|s|u|||w|x|y|z|
g filtrada per b|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
i|| filtrada per b|d|f|g|h|j|k|l|n|o|||p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
j filtrada per b|c|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
j filtrada per b|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
l filtrada per d|f|g|h|i|||j|k|m|n|o|||p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
m filtrada per b|d|f|g|h|j|k|l|n|o|||p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
o|| filtrada per b|c|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
o|| filtrada per b|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
s filtrada per b|c|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
t filtrada per b|c|d|f|h|j|k|l|m|n|o|||p|q|s|t|u|||w|x|y|z|
t filtrada per b|d|f|g|h|j|k|l|n|o|||p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
v filtrada per b|c|d|f|h|j|k|l|m|n|o|||p|q|s|t|u|||w|x|y|z|
v filtrada per b|c|d|f|h|j|k|l|m|n|o|||p|q|s|u|||w|x|y|z|
dissabte, 25 de febrer de 2023
$Ar
/Ars$/
A$
Ada
Adjectius filtrada per Ar$
Adjectius filtrada per Ent$
Ar$
Ar&
Ella
Gat
Iatre$
Ir
Ista
Ista$
Ists$
Ment
Noms filtrada per Ar$
Noms filtrada per Ent$
Noms filtrada per Ista$
Noms filtrada per Tat$
Verbs filtrada per Ar$
^.[o]..[a]$ filtrada per [cst]
^.[o].r[a]$ filtrada per [cstbi]
^ella
a$
ada$
ans$
cotxera
cotxera"$"
cotxera#$#
eba$
ell$
ella
ella$
era$
erar$
eva$
ir
la cadena buida filtrada per Ar$
la cadena buida filtrada per Eta$
la cadena buida filtrada per Ir
la cadena buida filtrada per Ment$
la cadena buida filtrada per Tat$
ment
ment$
ol$
ols$
olt$
ona$
ou$
verar$
divendres, 24 de febrer de 2023
^\w[o]rr[a]$ filtrada per [lesiqutfcg]
im$
dijous, 23 de febrer de 2023
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [lesiqutprc]
^j
aigua$
diva
itz
tiple
dimecres, 22 de febrer de 2023
$era
^j
atxo$
a| filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
b filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|r|u|||v|w|x|y|z|
b filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
dors$
ebr$v$
edr$v$
egr$v$
epr$v$
errar$
gat$
guda$
hiha$
ina$
inar$
i|| filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|r|u|||v|w|x|y|z|
la cadena buida filtrada per $era
la cadena buida filtrada per $era$
la cadena buida filtrada per era$
la cadena buida filtrada per gat$
lina$
lla$
ll$
n filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|r|u|||v|w|x|y|z|
olla$
oll$
ors$
oure$
oy$
o|| filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|r|u|||v|w|x|y|z|
o|| filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
tar$
uda$
vegr$v$
$
pic$
dimarts, 21 de febrer de 2023
^[ao]\w\w[ao]s$ filtrada per [nieumpltc]
dilluns, 20 de febrer de 2023
^[a]\wr[a]$ filtrada per [nigurc]
^[a]\wr[e]$ filtrada per [nigurc]
^[a]\wr[e]s$ filtrada per [nigurc]
a| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
a| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
a| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
ejar$
el$
els$
f filtrada per b|c|d|e|||g|h|j|k|m|n|o|||p|q|r|v|w|x|y|z|
g filtrada per a||b|c|f|h|j|k|m|n|p|q|s|t|u|||v|w|x|y|z|
g filtrada per b|d|e|||f|h|j|k|l|n|p|q|s|t|u|||v|w|x|y|z|
i|| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
i|| filtrada per b|c|d|f|g|h|j|k|l|m|o|||p|q|t|u|||w|x|y|z|
j filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
l filtrada per a||b|c|f|h|j|k|m|n|p|q|s|t|u|||v|w|x|y|z|
l filtrada per b|c|d|e|||g|h|j|k|m|n|o|||p|q|r|v|w|x|y|z|
m filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
n filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
o|| filtrada per a||b|c|f|h|j|k|m|n|p|q|s|t|u|||v|w|x|y|z|
o|| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
o|| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
q filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
q filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
q filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
r filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
s filtrada per b|c|d|f|g|h|j|k|l|m|o|||p|q|t|u|||w|x|y|z|
t filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
t filtrada per b|c|d|e|||g|h|j|k|m|n|o|||p|q|r|v|w|x|y|z|
u|| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
u|| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
u|| filtrada per b|c|d|e|||g|h|j|k|m|n|o|||p|q|r|v|w|x|y|z|
v filtrada per b|c|d|f|g|h|j|k|l|m|o|||p|q|t|u|||w|x|y|z|
vegis
diumenge, 19 de febrer de 2023
^$*$c+er$
^$*$v$c+er$
^$c$v[sn][i]\w\w[mnsutrvd]\wr[i]
^$c*$v$c+$v$cer$
^$c*$v$c+$v$cera$
^$c*$v$c+er$
^$c*$v$c+era$
^[mnopqrstuvxyz].+er$
^[mnopqrstuvxyz].{1,3}er$
^[mnopqrstuvxyz].{1,4}er$
^[sb][oa]\ws\w[i][mnsu]
^[sb][oa]\ws\w[i]r
^s\w[lt]\w\w[u]
^s\w[lt]\w\w[u][srt]
imperv
ter
ter$
tera$
dissabte, 18 de febrer de 2023
eda$
edar$
divendres, 17 de febrer de 2023
^\w[a]r[i]\w$ filtrada per [sleofubcmt]
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [sniequdgtpcr]
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [sniequtpcr]
alla$
ancar$
ana$
as$
ela$
iba$
icle$
ondre$
ui$
dimecres, 15 de febrer de 2023
^.....$ filtrada per [visca]
^\w[o]t\w[e]$ filtrada per [sniablfgur]
atge$
igna$
igne$
imne$
inna$
tica$
dimarts, 14 de febrer de 2023
^....$
^.....$
^......$
dilluns, 13 de febrer de 2023
^..r[i][a]$
^..r[i][a]$ filtrada per [vscorg]
^.[^ri]..[a]$ filtrada per [vscog]
^.[^ri]..[a]$ filtrada per [vscorg]
ap$
igna$
ista$
ol$
ols$
s$
ria$
diumenge, 12 de febrer de 2023
^...[^e]s$ filtrada per [vicafrogul]
^...[^e]s$ filtrada per [vicafrogul]
^...[e]s$ filtrada per [vicafro]
^...[ey]s$ filtrada per [vicafro]
^\w[e]n\w$ filtrada per [aipovt]
^\w[e]n\ws$ filtrada per [aipovt]
asa$
casa
casa$
dissabte, 11 de febrer de 2023
ea
eu$
divendres, 10 de febrer de 2023
(?:[^a]+|[^i]+|[^l]+)^.....$
(?:[^a]+|[^i]+|[^l]+^.....$)
(?:[x])^.....$
(x+)^.....$
^(?:[^a]+|[^i]+|[^l]+).....$
^(?:[^a]|[^i]|[^l]).....$
^(?:[x]).....$
^(?=[a+|x+]).....$
^(?=[x+]).....$
^(?=[x]).....$
^.....$?(x)
aca$
lau$
or$
dijous, 09 de febrer de 2023
^v[o]\w[i]\w$ filtrada per [selba]
able$
ai$
artifici
gu filtrada per gua|gue|gui
guar
guar$
iu$
quar$
represent
tu$
tic$
dimecres, 08 de febrer de 2023
(?:t+)^(.[i]..[^a])$ filtrada per [vsc]
^$c$c?ar$
^(.[i]..[^a])|(?:[t])$ filtrada per [vsc]
^(.[i][^t][^x][^a])$ filtrada per [vscbo]
^(?:t+)(.[i]..[^a])$ filtrada per [vsc]
^.[i]..[^a]$ filtrada per [vsc]
^\w[i]\w[o]t$ filtrada per [senapulrbzg]
aeir$
aigua$
ari$
ata$
bre$
cor$
egi$
eir$
ell$
er filtrada per .{5}
ibre$
itjar$
opi$
or$
ova$
para
para+
para-
poca
poca-
ques$
ncia$
dimarts, 07 de febrer de 2023
(aa|ee|ii|oo|uu)
[aeiou]{2,2}
[aeiou]{2}
^.[^i][^s]..$ filtrada per [vca]
^.[^i][^s][i][^s]$ filtrada per [vcapub]
an$
crim$
etar$
in$
iu
iu filtrada per .{6}
om$
on$
or$
ot$
rim$
rin$
uir$
dilluns, 06 de febrer de 2023
^$c$c?a$ce$
^$ca$ce$
^\wl[a]m[a]$ filtrada per [o]
eni$
espanta-sogres
ina$
ista$
para
para-
pca
pera
poc
poca
poca filtrada per mots compostos
poca filtrada per paraules compostes
poca-
poca- filtrada per paraules compostes
setmana
diumenge, 05 de febrer de 2023
aba$
aixa$
ara$
enci$
ic$
iure$
dissabte, 04 de febrer de 2023
en$
erra$
estret
rdia
rdia$
um$
urna$
ria$
divendres, 03 de febrer de 2023
$ab$
$cb$
$css
$vb$
$vt$
$vt$ filtrada per tat
ordia$
s-
usc$
dijous, 02 de febrer de 2023
^.[i].[^e].$ filtrada per [vscafldgnt]
^.[i].[^e].$ filtrada per [vscaflt]
^\w[i]\w[u][e]$ filtrada per [snavr]
^s[u]t\w[e]$ filtrada per [lo]
carnestoltes$
voltes$
dissabte, 31 de desembre de 2022
^\w[o]\w\w[e]$ filtrada per [lsirmupa]
divendres, 30 de desembre de 2022
^\w[e]r\w[i]$ filtrada per [lsoafnpt]
dijous, 29 de desembre de 2022
Gegant
ci$
eble$
eci$
entes$
eu$
ible$
ici$
iu$
ius$
ur$
cula$
$
dimecres, 28 de desembre de 2022
^.....ent$
malal
dimarts, 27 de desembre de 2022
Ora
^[mnsu][ae]\w\w\w[a]\w\w\w\w\w
^cra
^r[ei]\w[ei]$v$c
^r\w[eou][ie]
^r\w\w[ei]$v$c
dilluns, 26 de desembre de 2022
^r[e]\w[i]\w$ filtrada per [lsoapc]
mat
olla$
t
ti
up$
diumenge, 25 de desembre de 2022
al$
ello$
dijous, 22 de desembre de 2022
^gat
^mu
^t[a]\w[a]r$ filtrada per [esliocuzm]
la cadena buida filtrada per ^mu
la cadena buida filtrada per mu
dimecres, 21 de desembre de 2022
$orra$
^\w[i]\w[o]l$ filtrada per [esr]
^\w[o]\w\w[o]$ filtrada per [esrlicant]
al$
efa$
efar$
efe$
ic$
il$
iltre$
istic$
iva$
ora$
orma$
ormar$
orra$
brica$
sic$
stic$
sticament$
dimarts, 20 de desembre de 2022
aigua$
aiguar$
al$
ansa$
ansar$
ana$
anar$
ava$
esca$
ica$
ics$
ini$
ir$
isme$
ix$
nz$
n$
om$
ot$
diumenge, 18 de desembre de 2022
^$c*$v+$c*$v+$c*$
^$c*$v+$c*$
^Bre.e$
^\w[i]\w[o]l$ filtrada per [esr]
^e\wt\we$
^m\wcar$
absur
$
dissabte, 17 de desembre de 2022
^$c*$v+$c*$v+$c*s$
^$c*$v+$c*s$
^\w[i]\w[o]r$ filtrada per [elsbtpca]
ansa$
ansar$
ar$
eix$
it$
ud$
ud$ filtrada per itud$
una$
ut$
s$
divendres, 16 de desembre de 2022
^$c*$v$c*er$
^\wr[i]\w[i]$ filtrada per [eosnapldu]
alera$
atera$
er$
era$
etera$
issera$
orera$
dimarts, 13 de desembre de 2022
1221016123929206
^\w[a]l\w[a]$ filtrada per [eosnuqtprbdi]
^\w[a]l\w[a]$ filtrada per [eosnvmuqtprbdi]
era$
erra$
eva$
os$
osa$
oses$
osta$
dilluns, 12 de desembre de 2022
[]$c+[au]$c+o$c*$
[eo]$c+[au]$c+o$c*$
^[^r].[^i]..$ filtrada per [ena]
^[^r].[u][i].$ filtrada per [enabt]
^[^r].[u][i]..$ filtrada per [enabt]
camlic
diumenge, 11 de desembre de 2022
[oe]$c*ea$c*$
[oe]$c*i$
[oe]$c*i$ filtrada per ori$
[]$c*ea$c*$
[]$c*i$
[]$c+ea$ filtrada per ori$
^..[u]ar$ filtrada per [einsoljg]
^.[u].ar$ filtrada per [einsoljg]
^[u]..ar$ filtrada per [einsoljg]
^\w[a]r\w$ filtrada per [eotlnumcpi]
aire$
aix
cuid
ll.+ny
vall
]$c*ea$ filtrada per ori$
]$c+ea$ filtrada per ori$
dissabte, 10 de desembre de 2022
[]$c*[eo][iy]$
[eo]$c*[eo][iy]$
[eo]$c*[iy][eo]$
[eo]rr[eo]$
^[a]\w[u]\wr$ filtrada per [eotsni]
^[a]\w\w[u]r$ filtrada per [eotsni]
edra$
ei$c*[eo]$
uda$
divendres, 09 de desembre de 2022
$vig$v
$vig$v filtrada per igu
^C[i]s\w\w$ filtrada per [leovtaf]
^\w[i]sc$ filtrada per [leovtaf]
^\w[i]sc\w$ filtrada per [leovtaf]
^\w[i]sc\w$ filtrada per [lesovtaf]
^c[i]s\w\w$ filtrada per [leovtaf]
^c[i]s\w\w$ filtrada per [lesovtaf]
e$c*$c*$
e$c*u$
e$c*u$c*$
osta$
ostar$
dijous, 08 de desembre de 2022
[]$c*$v$c*$vC*$
[]$c*$v$c*$vC*$ filtrada per ia$ | ica$
[]$c*$v$c*$vC*$ filtrada per ia$|ica$
[]$c*$v$c*$vC*$ filtrada per ia$|ica$| metre$|loga$|lisi$|grafa$
[]$c*$v$c*$vC*$ filtrada per ia$|ica$|metre$|loga$|lisi$|grafa$
[]$c*[eo]$c*$vC*$ filtrada per ia$|ica$|metre$|loga$|lisi$|grafa$
[]$c*[eo]$c*$vC*$ filtrada per ia$|ica$|metre$|loga$|lisi$|grafa$
^[^r]...[^a]$ filtrada per [ein]
^[^ra][^r].[^o][^a]$ filtrada per [eins]
^[^ra][o].[a][^a]$ filtrada per [einfts]
^[^ra][o][^r][a][^a]$ filtrada per [einfts]
^\w[o]\w[a]$ filtrada per [ilvtcpbrd]
^\w[o]tx[o]$ filtrada per [ilescanm]
im$
$
$
dimecres, 07 de desembre de 2022
ima$
intrinsic
intrnsic
ugi$
dimarts, 06 de desembre de 2022
^\w\w\w\ar$
^\w\w\war$
^\w\w\wer$
^\w\w\wir$
au$
can$
s$
s$
s$
$
$
dilluns, 05 de desembre de 2022
ir$
diumenge, 04 de desembre de 2022
$c$v[^eiou]$c$v[^eiou]
$c$v[^eiou]$c$v[^eiou]$
$c[^]$c[^]
$c[^]$c[^]$
$c[^eiou]$c[^eiou]
...
Ir$
[\w^eiou]$
[^eiou\w]$
\w[^]\w[^]
\w[^]\w[^]$
^$c$c\ma$
^$c$c\wma$
^$c$cama$
^$c$v$c$v$ca$
^$c$v$c\wma$
^$c[^]$c[^]$
^$c[^]\w[^]$
^$ca$c\wma$
^$v$c[^]$c[^]$
^$w[^]$w[^]$
^\w[^]\w[^]$
^\w\w\w$
^\w\w\w\w$
^a$c[^]$c[^]$
^gr
ama$
anta$
ara$
citat$
iana$
ir$
dissabte, 03 de desembre de 2022
al$
anta$
at$
oc$
or$
divendres, 02 de desembre de 2022
Ira$
[qg]u[qwrtypsdfgjklzxcvbnm]
acque
al$
alegrement
anta$
apis$
duct
ens$
ent
ent$
en$
er$
essa$
ina$
ines$
ir$
ira$
iro$
iti$
ot$
ots$
uit$
xes$
dijous, 01 de desembre de 2022
contrast
cnica$
dnica$
nica$
nnica$
tnic$
tnica$
dimecres, 30 de novembre de 2022
^.....ent$
eix$
er$
ina$
otge@
otja$
otja@
una$
$
ixer$
dimarts, 29 de novembre de 2022
^.[^e].[^r][^e]$ filtrada per [afimngs]
^[^e][^e].[^r]r$ filtrada per [afimngso]
^c[^e][^r][^e]$ filtrada per [afimngs]
^cr[e]..$ filtrada per [afimngs]
dilluns, 28 de novembre de 2022
$or
$pobresa
'
^or
advoc
ariben
arriben
escal$
la cadena buida filtrada per pobr$esa
la cadena buida filtrada per pobresa$
oc$
or$
orar$
pobresa filtrada per pobresa$
pobresa$
tic$
$
r
diumenge, 27 de novembre de 2022
(^[^p].[^a]..$) filtrada per [ino]
(^[^p].[^a]..$)?a filtrada per [ino]
(^[^p].[^a]..$)p+ filtrada per [ino]
(^[^p].[^a]..$)p+a+ filtrada per [ino]
^[^p].[^a]..$ filtrada per [ino]
^[a][^p][^l][^e].$ filtrada per [inoc]
ostat$
ostst$
pl.*its
stat$
stet$
stot$
stut$
tat$
tot$
tut$
dissabte, 26 de novembre de 2022
^despar
^dispar
divendres, 25 de novembre de 2022
.*c.*sc$
.*esc$
.*isc$
.*sc$
^desap
^procli
andre$$
ari$
endre$
illa$
illar$
metre$
metre$$
oure$
ur$
ura$
tic$
pic$
tic$
dijous, 24 de novembre de 2022
al$
dimarts, 22 de novembre de 2022
^\w[o]\w[a]$ filtrada per [ilvtcpbrd]
^\w[o]\w[e]$ filtrada per [ilvtcpbrda]
^\w[o]\w[e]s$ filtrada per [ilvtcpbrda]
ibrar$
vers
vers$
veu
n$
dilluns, 21 de novembre de 2022
^[^c]...[^r]$ filtrada per [endaol]
^[c]....[r]$ filtrada per [endaol]
al$
diumenge, 20 de novembre de 2022
^.....$ filtrada per [pilatdc]
^.[^o][^r][^o].$ filtrada per [pilatdc]
^s[e]\w[e]\w$ filtrada per [iolctaguxr]
al$
u$
s$
dissabte, 19 de novembre de 2022
Al
^[^r].[^i].[^i].$ filtrada per [elnadold]
^[^r].[^i][^i].$ filtrada per [elnadold]
^[^r].[^i][^i].$ filtrada per [elnadolsd]
^[^r].[^i][^i].$ filtrada per [elnadolsdmp]
al$
divendres, 18 de novembre de 2022
^\w[u]\w[a]t$ filtrada per [ioesnrfmjg]
an$
dijous, 17 de novembre de 2022
^\wl[a]\w$ filtrada per [ioesburfdpn]
^\wl[a]\w[a]$ filtrada per [ioesburfdpn]
^cl[a]\w$ filtrada per [ioesburfdpn]
^cl[a]\w[a]$ filtrada per [ioesburfdpn]
^contra
abi$
anda$
avi$
impre
dimecres, 16 de novembre de 2022
^....[a]$ filtrada per [per]
^b..d[a]$ filtrada per [perui]
dimarts, 15 de novembre de 2022
^...[i][a]$ filtrada per [pno]
^.[a].[i][^a]$ filtrada per [pnorb]
ennum
ent
ent#
num
numm"er
dilluns, 14 de novembre de 2022
-tal
^.[i]..[a]$ filtrada per [vurefx]
^[e]\w\w[a]$ filtrada per [lioucarmp]
^[e]\w\w[e]$ filtrada per [lioucarmp]
^[e]\w\w[e]s$ filtrada per [lioucarmp]
^k
atge
ia
k
la cadena buida filtrada per mortal
la cadena buida filtrada per tal
mortal
mortal filtrada per mortal
orn$
tal
tal filtrada per tal
ussar$
diumenge, 13 de novembre de 2022
^.[i]..[a]$ filtrada per [pnogu]
^.[i]..[a]$ filtrada per [pnogumsfrm]
dissabte, 12 de novembre de 2022
ats$
dor$
eina
eix$
ent$
llit$
naci$
nia$
oll$
orto
porto
res$
tats$
un$
divendres, 11 de novembre de 2022
^.....$ filtrada per [boira]
^...ut$ filtrada per [boirasc]
^.xtr.*
^[o]\w\w[a]$ filtrada per [licpbr]
^[o]\w\w[e]$ filtrada per [licpbr]
^[o]\w\w[e]s$ filtrada per [licpbr]
at$
ent$
ins$
te$
unt$
dijous, 10 de novembre de 2022
$ca$cent$
$ce$cat
$ce$cat$
$cu$car$
$cu$cat$
^.....$ filtrada per [aioupnvr]
^..[e]tx$ filtrada per [aioupn]
^\w[i]g[o]\w$ filtrada per [sledaru]
ala$
ao$
at$
a$
cosa
el$
ent$
la$
munt$
nar$
ussar$
dimecres, 09 de novembre de 2022
^"c
^$c
^[^r][^r].[a][^l]$ filtrada per [fuiteg]
^[^r][^r].[a][l]$ filtrada per [fuiteg]
^[^r][o]lar$ filtrada per [fuitegv]
^\w[u][i]\w$ filtrada per [sleoftcnbd]
^\w[u][i]\w[a]$ filtrada per [sleoftcnbd]
^foto
^fotomet
^hand
^handball
^lamar
br
br filtrada per ^..$
br filtrada per ^....$
cl filtrada per ^..$
dr filtrada per ^..$
egar$
eguejar$
em$
endre$
fl filtrada per ^..$
fr filtrada per ^..$
pl filtrada per ^..$
tr
tr filtrada per ^..$
tr$
dimarts, 08 de novembre de 2022
[azwitur_]+
[]$c$c$v$c$c$v$c$
[]$c$c$v$c$v$c$
[]$c$v$c$c$v$c$
[]$c$v$c$v$c$
[]$c*$v.$c*$v$
[]$c*$v.$c*$v$c$
[]$v$c$v$c$
[].$c*$v.$c*$v$
[].$v$ filtrada per ia$
[].$v$c$
[].$v.$v filtrada per ment$
[].$v.$v$c* filtrada per ment$
[].$v.$v.
[].$v.$v. filtrada per ment$
[]..
[]..$
[]..$v$ filtrada per ia$
[]..$v$c$
[]...$
[]...$ filtrada per ia$
[]...$v$ filtrada per ia$
[]....$v$ filtrada per ia$
[].....$v$ filtrada per ia$
[]......$v$ filtrada per ia$
[].......$v$ filtrada per ia$
^$c
^$v
^c filtrada per ment$
elogi
dilluns, 07 de novembre de 2022
tx
tx#
diumenge, 06 de novembre de 2022
^.[i]..[p]$ filtrada per [nrena]
^.[i]..[p]$ filtrada per [nrenafbl]
^.[i]..[p]$ filtrada per [nrenafbvl]
^.[i]mp[p]$
ci$
s$
dissabte, 05 de novembre de 2022
^.r..[a]$ filtrada per [bodist]
^[o]\w\wr[e]$ filtrada per [ilscu]
^\w[i]\w\w[o]$ filtrada per [senacurfbl]
^\w\w[o]r[e]$ filtrada per [ilscu]
ressen
divendres, 04 de novembre de 2022
#illa
$illa
&illa
anya$
ella$
elles$
essar$
esso$
eu$
is$
dijous, 03 de novembre de 2022
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [eilsnfutd]
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [eilsnfutfr]
dimecres, 02 de novembre de 2022
^.[o].r[a]$ filtrada per [ce]
^r[o]..[a]$ filtrada per [ce]
^s[o].[a]r$ filtrada per [ceg]
slash
veritat
stic$
dimarts, 01 de novembre de 2022
^..[^i]..$ filtrada per [rena]
^..[^i]..$ filtrada per [renamusc]
au$
diumenge, 30 d'octubre de 2022
^k
ferra
dissabte, 29 d'octubre de 2022
^..m[^o][a]$ filtrada per [feinbrs]
^..m[o][a]$ filtrada per [feinbr]
divendres, 28 d'octubre de 2022
^$c$v$c+[]$c+ic$
^$c[]$c+ic$
^$c[]c+ic$
^[o]\w[u]\w$ filtrada per [eilsgdtr]
^\w[o]\wm[a]$ filtrada per [eilsnqutfr]
^\w[o]m\w[a]$ filtrada per [eilsnqutfr]
castanya
eri$
esta
esta$
ic$
ina$
dijous, 27 d'octubre de 2022
^....[^o]$ filtrada per [radi]
^....[^o]$ filtrada per |radi]
^.[o]..[e]$ filtrada per [radibtusclz]
^[^o]...[^o]$ filtrada per [radibtus]
ntra$
ntre$
ontra$
tra$
dimecres, 26 d'octubre de 2022
^[^v][^e]..[^a]$ filtrada per [in]
^[o][u]\w\w[a]$ filtrada per [eilsgdtr]
^[o]\w[u]\w$ filtrada per [eilsgdtr]
^[o]\w[u]\w[a]$ filtrada per [eilsgdtr]
^[o]\w[u]\w[a]$ filtrada per [eilstr]
^[o]\w\w[a][u]$ filtrada per [eilstr]
^[u]\w[o]\w$ filtrada per [eilsgdtr]
^[u]\w[o]\w[a]$ filtrada per [eilsgdtr]
^\w[o]\w[a][u]$ filtrada per [eilstr]
^\w[o]\w[u][a]$ filtrada per [eilstr]
^gra.*
^ine
aig$
al$
asqua
isto$
dimarts, 25 d'octubre de 2022
^.....$ filtrada per [viure]
^..s.[a]$ filtrada per [viuremoc]
^\w[a]ss[a]$ filtrada per [enicotp]
dir$
dit$
dilluns, 24 d'octubre de 2022
^[^c][^o].[i][^a]$ filtrada per [f]
^[^c][^o].[i][^a]^ filtrada per [f]
^[o].[a][i]c] filtrada per [F]
^\w\we\w\wa$
^\w\we\wa$
^\we\w\wa$
^\we\wa$
e\wa$
imar$
diumenge, 23 d'octubre de 2022
^r.[^i]n.$ filtrada per [ua]
^r.[^i]n.$ filtrada per [uan]
ell$
divendres, 21 d'octubre de 2022
^\w[e]\w\wn$ filtrada per [siuaol]
^\w[e]r\w[a]$ filtrada per [siuotlmcnd]
incansablement
meta
dijous, 20 d'octubre de 2022
\w
^...[^o][^i]$ filtrada per [panher]
^...[o][i]$ filtrada per [pan]
^.[o].[i]t$ filtrada per [hernapum]
^.[o].[i]t$ filtrada per |hernapum]
empant
ig$
seny
dimecres, 19 d'octubre de 2022
au$
ell$
epte$
dilluns, 17 d'octubre de 2022
$ar
$em
$emia
$mia
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c*$v$c$vci$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c*$v$c*$v$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c*$vci$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c*$vci$ filtrada per itz
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c+$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c[]$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*[]$c$v$c*$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*[]$c$v$c*$ filtrada per ica$
^$c*$v$c*[]$c*$v$c$v$c*$
^$c*$v$c*[]$c*$v$c$v$c*$ filtrada per ica$
^.[a]...$ filtrada per [cmio]
^.[a].l.$ filtrada per [cmiosue]
^.[a].l.$ filtrada per [cmiose]
ar$
atre$
em$
osa$
diumenge, 16 d'octubre de 2022
^[e]s\w\w[i]$ filtrada per [ftlom]
^\wr[o]\w[a]$ filtrada per [lesiutpbmc]
em$
nima$
nima$ filtrada per assonant
dissabte, 15 d'octubre de 2022
alfabtic
dijous, 13 d'octubre de 2022
^e[^ris]{2}al$
^e[^risdc]{2}al$
^e[^risdcp]{2}al$
^e[^risdcpt]{2}al$
anta$
antar$
ella$ filtrada per 5
ena$
esca$ filtrada per 5
iga$
oliver
or$
or$ filtrada per 5
ort$
ot
uta$ filtrada per 5
mat
dimarts, 11 d'octubre de 2022
$cz$c
[^e]
[^e]
^e\wpesa$
^fas
^fa
assa$
aa$
eu$
issa
issa$
la cadena buida filtrada per [^e]
la cadena buida filtrada per e
la cadena buida filtrada per e||
la cadena buida filtrada per e
la cadena buida filtrada per ment$
noa
q[^u]
q
s[^$c]
s[^e]
dilluns, 10 d'octubre de 2022
$cs$c
$cs[bdghjlmnrvxz]
$cs[bdghjlmnrxz]
$cs[bdghjlmnvz]
$cs[bdghjlmnvz] filtrada per ^menys
$cs[bdghjlmnvz] filtrada per menys*
$cs[bdghjlmnvz] filtrada per ny
$cs[bdghjlmnvz] filtrada per nys
$csr
Et$
[$c]s[bdghjlmnvz]
[$c^ny]s[bdghjlmnvz]
et$
igma$
igme$
itme$
diumenge, 09 d'octubre de 2022
Disparar
Disparitat
Disparitats
Flor filtrada per Assonant
^[e]s\w\w[i]$ filtrada per [ftlom]
^\w[a]\w[a]r$ filtrada per [esouxpmntgli]
lament
s$
dissabte, 08 d'octubre de 2022
^rob
ara$
arar$
obra$
divendres, 07 d'octubre de 2022
Ems$
^auto
ans$
an$
ard$
art$
atre$
aure$
eina$
em$
ems$
enta$
entar$
er$
ers$
er$
esca$
ia$
ics$
ini$
iu$
ura$
$
for$
fora$
nic$
ria$
ric$
rica$
s$
til$
dijous, 06 d'octubre de 2022
^.[o].r[e]$ filtrada per [caipb]
aci$
acle$
ant$
ari$
arsar$
arxa$
ectar$
ecte$
egla$
eglar$
egle$
ei$
ent$
erba$
ers$
erva$
eu$
ine$
marxa$
obra$
oc$
oig$
ombra$
ombrar$
or$
osar$
ot$
ubte$
um$
upte$
ura$
usta$
ut$
ri$
ria$
s$
tic$
leg$
rica$
s$
dimecres, 05 d'octubre de 2022
^axi
^maxi
ania$
axi$
erta$
ertar$
ortir$
urt$
urtir$
nia$
dimarts, 04 d'octubre de 2022
^cator
^fora
^fores
^una
ada$
an$
ap$
ar$
ars$
ar$
assa$
ava$
ent$
essa$
essar$
eta$$
fulles$
iu$
lles$
metre$
oc$
ons$
on$
osa$
osar$
rz
ulles$
una$
unar$
urs$
ncia$
nsia$
$
$
dilluns, 03 d'octubre de 2022
ara$
arar$
are$
arer$
ari$
aro$
aru$
ensa$
ensar$
ena$
enar$
erar$
erer$
irar$
orar$
rir$
ror$
rur$
urar$
diumenge, 02 d'octubre de 2022
^\w[o]\wr[e]$ filtrada per [sniamupbt]
as$
a$
s$
dissabte, 01 d'octubre de 2022
alla$
allar$
eixar$
ell$
ex$
exar$
ill$
ills$
mirall$
on$
divendres, 30 de setembre de 2022
-neu
/-neu
/neu
atge$
ava$$
ebre$
erna$
et$
ida$
ir$
usa$
fora$
tic$
ria$
dijous, 29 de setembre de 2022
(\w{3})-\1
^\w\w\w\w\natge$
^\w\w\w\wnatge$
^\w\w\w\wnatja$
^s....$ filtrada per [inunado]
^s....$ filtrada per [inunados]
^s[e]...$ filtrada per [inunados]
^s[e]...$ filtrada per [inum]
^s[e]...$ filtrada per [inuma]
^s[e]...$ filtrada per [inuna]
^s[e]...$ filtrada per [inunados]
aire$
anca$
natja
dimecres, 28 de setembre de 2022
.*ga$
^.*[]n$
^.*[]n$
^.*n$
^.*n$
^.*n
^.*n$
^.[^a]...$ filtrada per [rdio]
^.[^a]...$ filtrada per [rdioelv]
^[a][^a]..t$ filtrada per [rdioelvn]
^\w[a]\w[a]r$ filtrada per [esouxpgli]
^\w[a]\w[a]r$ filtrada per [esouxpmntgli]
any$
anya$
eny$
illa$
iny$
olar$
dimarts, 27 de setembre de 2022
^.[^ie].[i].$ filtrada per [vurfl]
el$
isme$
ou$
ura$
ut$
dilluns, 26 de setembre de 2022
[].ic$
^..[a]..$
^..[a]..$ filtrada per [comdn]
^.[^i][a]..$ filtrada per [pno]
^.[^i][t]..$
^.[^i][t]..$ filtrada per [pno]
^.[^i]t]..$
^.l[a].[i]$ filtrada per [comdn]
^\wl[a]t[i]$ filtrada per [esovrpn]
aci$
al$
ar$
ell$
enc$
es$
i$
ut$
s$
s$
diumenge, 25 de setembre de 2022
^..[^a].[^o]$ filtrada per [pin]
^[^t][^a].[^a][^o][^o]$ filtrada per [pinls]
^[^t][^a].[^a][o][^o]$ filtrada per [pinls]
^[^t][^a][^a][o][^o]$ filtrada per [pinls]
ema$
emar$
end$
ent$
ersar$
ic$
ot$
s$
dissabte, 24 de setembre de 2022
^..[^a]..$ filtrada per [pino]
^.[^l].[^c][a]$ filtrada per [pinofe]
^pl[a]\w[a]$ filtrada per [esioubrfcn]
^pla[a]\w[a]$ filtrada per [esioubrfcn]
i&a&
ia$
divendres, 23 de setembre de 2022
^..[^a].[o]$ filtrada per [pin]
^.[a][^ar].[o]$ filtrada per [pincb]
ern$
dijous, 22 de setembre de 2022
$x
^p.[^a][^n].$ filtrada per [io]
^p.nx[a]$ filtrada per [io]
^x
any$
ara$
atre$
aure$
era$
ers$
er$
metas
or$
x$
cia$
s$
tic$
tica$
s$
dimecres, 21 de setembre de 2022
ISTA$
^.....z....$
^.....z....$ filtrada per tz
^.[^o]...$ filtrada per [crea]
^.[^o]l.[^o]$ filtrada per [creapum]
altra$
any$
el$
erdre$
gita
ida$
ista$
istra$
istre$
itc$
itic$
iu$
ll$
ota$
ull$
una$
tic$
nia$
tic$
$
tic$
dimarts, 20 de setembre de 2022
andre$
arce$
arse$
asi$
enda$
endar$
endes$
er$
esta$
eu$
ons$
on$
orme$
orta$
utic$
mic$
rcia$
rsia$
ria$
ria$
tic$
dilluns, 19 de setembre de 2022
^.[o]d[i].$ filtrada per [renal]
^d[o].[i].$ filtrada per [rena]
ari$
er$
igen$
stic$
diumenge, 18 de setembre de 2022
^[^s][^a].[^e][^sa]$ filtrada per [oripg]
^ami
^carn
asma$
enys$
onc$
oncg$
oncs$
ong$
dissabte, 17 de setembre de 2022
^[^r][^e]..[^a]$ filtrada per [in]
^[^r][^e]..[^a]$?[rea]{1,} filtrada per [in]
^[^r][a].[^r][^ae]$ filtrada per [incu]
^\w[a]\w[e]r$ filtrada per [sincuvl]
^\w[o]m\w[a]$ filtrada per [lesiqunybtcrd]
^p[a]\w[e]r$ filtrada per [sinctmuvl]
s$
divendres, 16 de setembre de 2022
^.....$ filtrada per [soa]
^..[^r][^i].$ filtrada per [soa]
^.[^r][^re][^i].[^i]$ filtrada per [soagm]
^.[^r][^re][^i][^i]$ filtrada per [soagm]
^.[i][^re][^ie][^ir]$ filtrada per [soagmdn]
aca$
usta$
ustar$
dijous, 15 de setembre de 2022
^.....$ filtrada per [rein]
^.....$ filtrada per [reia]
^.....$ filtrada per [reiasc]
^...[^no].$ filtrada per [reiasc]
em$
lluny
llunyat
ura$
urar$
dimecres, 14 de setembre de 2022
^.....$ filtrada per [reina]
^.[o].[u].$ filtrada per [reinafcs]
^.[o].[u].$ filtrada per [reinafcsvl]
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [lesiqutfvb]
^\w[o]c[a]r$ filtrada per [lesiqumptfvb]
dimarts, 13 de setembre de 2022
^[^r].[^i].[a]$ filtrada per [en]
^[^r].[^ir][^i][a]$ filtrada per [enfu]
^[^r][i][^ir][r][a]$ filtrada per [enfumc]
^\w[i]\wr[a]$ filtrada per [esnbotxf]
e.*$
fonible$
ible$
$
dilluns, 12 de setembre de 2022
^....$ filtrada per [rad]
^.....$ filtrada per [rad]
^[^o][i].[^ni]t$ filtrada per [rade]
ut$
diumenge, 11 de setembre de 2022
^([mn]|br)\w$
^.[i][^n].[a]$ filtrada per [dn]
^.|i][^n].[a]$ filtrada per [dn]
^.|i][^n][a]$ filtrada per [dn]
^[^s][i][^n].[a]$ filtrada per [dn]
^[^s][i]s.[a]$ filtrada per [dnpt]
^\w\w\w([jhzx]|ny|qu|ll)\w\w\w\w\w\w\w([jhzx]|ny|qu|c|ll)
^\w\w\w[jhzx]\w\w\w\w\w\w\w[jhzx]
^\w\w\w[jhzx]\w\w\w\w\w\w\w[jhzx]\w\w\w
ea$
f..uma
fi.uma
ol$
dissabte, 10 de setembre de 2022
Belana
^....$ filtrada per [bo]
^.er.[u]$ filtrada per [boams]
enta$
entar$
tana$
t$
divendres, 09 de setembre de 2022
^.[^e]..$ filtrada per [rina]
^.[^e]...$ filtrada per [rina]
^.[^e]b.[^e]$ filtrada per [rinapol]
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [ilesqutrnd]
ida$
dijous, 08 de setembre de 2022
^[e]\w\w[u]s$ filtrada per [irnaogxc]
^[mnsu]\w[mnsua]i[mnstru] filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^[mnsu]\ws\w\w\w\ws filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^[rdvis]\w[rdv]\w\w\w\wm
^[rdvis]\w[rdv]\w\w\w\wm filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^[rdvis]\w[rdv]\w\ws\wm
^[rdvis]\w[rdv]\w\wt\wm
^\w\w[er]\w[dvb]\wlar
^\w\w[er]\w[dvb]\wlar filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^\w\w\w\w\w[er]\w\w\wlar
^\w\w\w\w\w\wm\ws\w\w[rdv]
^\w\w\w\w\w\wm\wt\w\w[rdv]
^des\w\w[er]\w[dvb]\wla filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^des\w\w[er]\w[dvb]\wlar filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^des\w\w[er]\w\w\wlar filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^p.[a].[o]$ filtrada per [in]
aar$
leg$
ol$
opo$
po$
trio
dimecres, 07 de setembre de 2022
^....$ filtrada per [radi]
^.....$ filtrada per [radi]
^.[^o]..[^oe]$ filtrada per [radictx]
^[^s][^oe].[o][^oe]$ filtrada per [radictxgn]
^[is]\w[drv]\w\w\w\w\w[re]
^[mnsu]\w[amnsu]\w\w\wa
^[mnsu]\w[amnsu]\w\w\wa filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnsu]\w[amnsu]\w\w\wa\w\w[stae] filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnsu]\w[omnsu]\w\w\w\ws\w\w\w filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnsu]\w[omnsu]\w\w\w\ws\w\w\wt filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnsu]o[amnsu]\w\w\wa\w\w[stae] filtrada per ^\w{1,10}$
^[s][^oe].[o][^oe]$ filtrada per [radictxgn]
^\w\w[rdvc]\w\wt\wm\w\w\w[e]
^\w\w[rdvc]\w\wt\wm\w\w\wl
^\w\we\w\w\wm\wt\w\w[drv]
^\w\wl\w\w\wm\wt\w\w[rdvc]
^a\we\w\w\wm\w filtrada per ^\w{1,10}$
^a\we\w\w\wm\wt filtrada per ^\w{1,10}$
^a\wt\w\w\ws\w\w\w\w filtrada per ^\w{1,10}$
^s\w[rdv]\w\w\w\w\w[re]
^s\wt\w\w\ws filtrada per ^\w{1,10}$
olar$
ona$
lid$
lit$
dimarts, 06 de setembre de 2022
$sol
^..[^i]..$ filtrada per [fena]
^..[^il][^i].$ filtrada per [fenabod]
^..[^il][^i]..$ filtrada per [fenabod]
dut$
ell$
muro$
sol$
uro$
uru$
ut$
dilluns, 05 de setembre de 2022
^.[^e]..[^o]$ filtrada per [sri]
^.[^eo]..[^oe]$ filtrada per [sripbl]
^\w[o]\w\w[o]$ filtrada per [lesirnd]
^\w[o]tx[o]$ filtrada per [lesirnd]
diumenge, 04 de setembre de 2022
^.[a]...$ filtrada per [rdio]
^.[a]us[a]$ filtrada per [rdiop]
el$
enci$
dissabte, 03 de setembre de 2022
^...[e][a]$ filtrada per [sri]
^\w[a]mb[a]$ filtrada per [lesiojugrndv]
^actualitz
divendres, 02 de setembre de 2022
^.[a]...$ filtrada per [tulerdio]
^.[a]...$ filtrada per [tuerdio]
^c[a].[a]l$ filtrada per [tuerdio]
erar$
im$
iu$
ncia$
nsia$
dijous, 01 de setembre de 2022
[].um$
^[^s].[^r].[^o]$ filtrada per [ei]
um
um$
dimecres, 31 d'agost de 2022
^.....$ filtrada per [dio]
^.r...$ filtrada per [dio]
^.r[e].[a]$ filtrada per [diocm]
^\wr[e]\w[a]$ filtrada per [sniugcm]
ina$
osta$
ostar$
dimarts, 30 d'agost de 2022
.*la.*e
.la.e
^.....$ filtrada per [radilz]
^.....$ filtrada per [radilze]
^reco
^recomen
u$
ur$
ria$
$
dilluns, 29 d'agost de 2022
^erg
^r.d..$ filtrada per [i]
^t[a]\w[u]$ filtrada per [lioesgnfr]
^t[a]\w[u]\w$ filtrada per [lioesgnfr]
diumenge, 28 d'agost de 2022
^.[a]...$ filtrada per [cmio]
^.[a]...$ filtrada per [cmiosbre]
^p[a]..[a]$ filtrada per [cmiosbrenx]
ir$
dissabte, 27 d'agost de 2022
$c$v$ce$c$c$v
$c$v$ce$c$v
$c$v$co$c$c$v
$c$v$co$c$v
$v$o$c$c$v
Oa$
^$*oa
^$v*[b|v]$v*m$v*$
^$v*[b|v]$v*oa
^.[a]..[o]$ filtrada per [cmi]
^.[a]..[o]$ filtrada per [cmisd]
^o
^tau\wo$
^tau\w$
a
e$
ec$
er$
on$c$v$
$
$
divendres, 26 d'agost de 2022
$c$v$ca$c$c$v
$c$v$ca$c$v
^.....$ filtrada per [plista]
^.....$ filtrada per [plista]
^.....$ filtrada per [plistavur]
^.....$ filtrada per [pistavur]
^....[e]$ filtrada per [pistavur]
^fa\w\wta$
^mi.ar$
a$c$
ina$
dijous, 25 d'agost de 2022
^.....$ filtrada per [ita]
^....[e]r$ filtrada per [itamn]
^...[e]r$ filtrada per [itamn]
^...[e]r$ filtrada per [itamnb]
^[o]..[e]r$ filtrada per [itamnb]
ebri
enc$
enca$
$
s$
$
dimecres, 24 d'agost de 2022
^.[o]...$ filtrada per [crea]
^.[o]...$ filtrada per [creasi]
^\w[e]r\w$ filtrada per [lionafup]
^\w[e]r\ws$ filtrada per [lionafup]
^\w[e]r\ws$ filtrada per [lsionafup]
exigen
iba$
ibar$
la cadena buida filtrada per "\w"
la cadena buida filtrada per "\www"
la cadena buida filtrada per \www
orar$
recol
retardar
trassar$
dimarts, 23 d'agost de 2022
^\w[i]n\w[a]$ filtrada per [lesogupt]
eja$
oure$
tes
tesoster
tragi
$
dilluns, 22 d'agost de 2022
^encar
ano$
ua$
s$
diumenge, 21 d'agost de 2022
apar$
dissabte, 20 d'agost de 2022
Enguany
^.[o]..[a]$ filtrada per [ce]
^.[o].r[a]$ filtrada per [cepb]
^.[o]r..[a]$ filtrada per [ce]
^.[o]r.[a]$ filtrada per [ce]
^.r..[a]$ filtrada per [ce]
is
is$
pas$
divendres, 19 d'agost de 2022
fulgid
haia
or$
dijous, 18 d'agost de 2022
[sz](g[ie]|j[aou])
[sz]x
ana$ filtrada per .{7}
anna$ filtrada per .{7}
bar$
ep$
ert$
essi$
gars
issi$
itzar$
na$ filtrada per .{7}
na$ filtrada per {7}
oan$
oni$
ordi$
par$
ucci$
ucsi$
var$
dimecres, 17 d'agost de 2022
^.....$ filtrada per [udio]
^.....$ filtrada per [udioevs]
^[^a][^na]..[a]$ filtrada per [udioevsmt]
ar$
gibr
malag
malg
dimarts, 16 d'agost de 2022
^(?=.*x).+$
^.....$ filtrada per [crea]
^.....$ filtrada per |crea]
^d[i].[o]n$ filtrada per [creau]
dilluns, 15 d'agost de 2022
^.....$ filtrada per [caio]
^..m..$ filtrada per [caio]
^m[e]...$ filtrada per [caionu]
diumenge, 14 d'agost de 2022
^...[i].$ filtrada per [rad]
^[o].l[i]c$ filtrada per [radf]
^t[a]n\w[a]$ filtrada per [lesiobufmcdr]
am
e
o
dissabte, 13 d'agost de 2022
^...e.$ filtrada per [coa]
^...er$ filtrada per [coadin]
^...er$ filtrada per [coadinsup]
ar
divendres, 12 d'agost de 2022
-
-. filtrada per -se$
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [seniquotpl]
^c.r.[a]$ filtrada per [oe]
^s[o]l[a]\w$ filtrada per [eir]
dijous, 11 d'agost de 2022
deliro
ei$
eix$
dimecres, 10 d'agost de 2022
^.....$ filtrada per [serioo]
^\wl[a]\w[a]$ filtrada per [seniquotcrm]
^p...[a]$ filtrada per [serioounx]
anca$
ari$
egra$
ent$
es$
esa$
esos$
esus$
isa$
isar$
it$
itzat$
la cadena buida filtrada per [serioo]
oba$
oira$
ol$
ol$
op$
ova$
uma$
una$
urn$
dimarts, 09 d'agost de 2022
^...[i].$ filtrada per [sero]
^...[i].$ filtrada per [seroactu]
^.[^i].[i].$ filtrada per [seroactulpd]
dilluns, 08 d'agost de 2022
^.[^o]...$ filtrada per [crea]
^.[i]n.s$ filtrada per [creapsu]
^.[i]n.s$ filtrada per [creapu]
^.in.s$ filtrada per [creapsu]
^.in[^o]s$ filtrada per [creapsu]
^.in[^s][^o]$ filtrada per [creap]
^[o]t\w[o]\w$ filtrada per [eaiulsr]
^\w[i]n[o]s$ filtrada per [eap]
^\w[o]\w[o]t$ filtrada per [eaiulsr]
^t[o]\w[o]\w$ filtrada per [eaiulsr]
advoc
dret
diumenge, 07 d'agost de 2022
^.[a]...$ filtrada per [rdio]
^.[a]...$ filtrada per [rdiobtec]
^.[a]l.[a]$ filtrada per [rdiobtecfs]
^m[a]l\w[a]$ filtrada per [seniquotbrcp]
entre$
etro$
etru$
ora$
dissabte, 06 d'agost de 2022
(q|w|t|y|d|f|g|h|j|k|z|x|m)a(q|w|t|y|d|f|g|h|j|k|z|x|m)io
^cala.$ filtrada per [or]
divendres, 05 d'agost de 2022
^\w[o]\w\w[i]$ filtrada per [senargpl]
ania$
dijous, 04 d'agost de 2022
"
.*mania
.*manac
.*manac
OC$
^.[e]ri.$ filtrada per [so]
^.[e]ri.$ filtrada per [soda]
afina
ari$
bonic
centre
estiu
glosa
grill
impro
llepat
oc$
piscina
dimecres, 03 d'agost de 2022
amf
amfi
amfitri
en$
n$
dimarts, 02 d'agost de 2022
^..r[a]t$ filtrada per [gospeljr]
^.[u].[a]t$ filtrada per [gospeljr]
^.u.at$
^[^a]...[a]t$ filtrada per [gospel]
^[^a]...t$ filtrada per [gos]
^[^a]...t$ filtrada per [gos]
^[^a]..[a]t$ filtrada per [gospel]
comed
comod
fiti
fitti
intit
testoster
dilluns, 01 d'agost de 2022
^....[a]$ filtrada per [ngevi]
^.[o]l.[a]$ filtrada per [ngevims]
ga$
dissabte, 30 de juliol de 2022
[pi...] filtrada per [ano]
^..[i]s[a]$ filtrada per [cubrn]
^..is[a]$ filtrada per [cubr]
^[..is[a]]$ filtrada per [cubr]
^\w\w[i]s$ filtrada per [envtbrl]
^\w\w[i]s[a]$ filtrada per [envtbrl]
^p[i]...$ filtrada per [ano]
^p[i]...$ filtrada per [amost]
^p[i]...$ filtrada per [anost]
^p[i]...$ filtrada per [anost]
^p[i]... filtrada per [ano]
^p[i].[e]l$ filtrada per [amostr]
^p[i].[e]l$ filtrada per [anostr]
ada$
atge$
atja$
ecta$
ecte$
eta$
etar$
iri$
on$
ncia$
$
$
divendres, 29 de juliol de 2022
ot$
dijous, 28 de juliol de 2022
^..[^i]..$ filtrada per [cuna]
^.[li][^i]..$ filtrada per [cunabdet]
^.[o].[^i]l$ filtrada per [vacmb]
^.[o].[i]l$ filtrada per [vacmb]
^\w[a]\w[o]r$ filtrada per [elsiqutcd]
^\w[a]\w[o]r$ filtrada per [elsiqutcdr]
^\w[i]s[o]\w$ filtrada per [enalumthp]
valor
dimecres, 27 de juliol de 2022
$issa
^....[a]$ filtrada per [cun]
^...[i][a]$ filtrada per [cunesp]
^...[i][a]$ filtrada per [cunesp]
^..[^i].[a]$ filtrada per [cun]
^\w[a]\w[i][a]$ filtrada per [senprdlmf]
^g[a].[i][a]$ filtrada per [cunespbd]
^g[a].[i][a]$ filtrada per [cunespmg]
acot$
cot$
estir
issa$
ia$
revol
revolo
dimarts, 26 de juliol de 2022
^[ầa]....$ filtrada per [udio]
^[^ầa]....$ filtrada per [udio]
^[^ầa]...[a]$ filtrada per [udiopres]
^[^ầa][a]..[a]$ filtrada per [udiopresgmb]
^c[a]n[^c][a]$ filtrada per [udiopresgmb]
^can\wa$
dilige
la cadena buida filtrada per l?l
natur
dilluns, 25 de juliol de 2022
^.*[].+[iu]$
^..[i].[a]$ filtrada per [cun]
^..[i].[a]$ filtrada per [cunbor]
^..[i]g[a]$ filtrada per [cunborm]
^.m[i].[a]$ filtrada per [cunborm]
^.m[i]g[a]$ filtrada per [cunborm]
^\w*[]$c*$v$c*$v$c$
^\w*[]$c+$v$c+$v$c$
^\w*[]\w*ter$
^\w*[]\w+[iu]$
^\w*[]\w+[iu]$ filtrada per si$
ern$
iura$
iurar$
iure$
diumenge, 24 de juliol de 2022
^...[^t][^a]$ filtrada per [pis]
^...[^ta]$ filtrada per [pis]
^...a[^t]$ filtrada per [pisgel]
^..a[^t]$ filtrada per [pisgel]
^..tar$ filtrada per [pisgexul]
ar$
desconc
despis
emmaga
enc$
ern$
platja
$
$ filtrada per i$
s$
$
dissabte, 23 de juliol de 2022
^$c*$v+$c*s$
^.[^a]m[i][^o]$ filtrada per [c]
^\w[o]\w[i][a]$ filtrada per [senlgrbpf]
^\w\w\w[i][a]$ filtrada per [senrbpf]
anc$
anch$
ang$
enc$
interm
irma$
irme$
irta$
$
$ filtrada per i
s$
$
s$
divendres, 22 de juliol de 2022
((?:^.[o][^r][^a][^ot]$)+)[rat]+\1 filtrada per [cmif]
((?:^.[o][^r][^a][^ot]$)+)[t] filtrada per [cmif]
((?:^.[o][^r][^a][^ot]$)+)[t]+\1 filtrada per [cmif]
(?:[t][r][a])+^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif]
(?:^.[o][^r][^a][^ot]$) filtrada per [cmif]
(?:^.[o][^r][^a][^ot]$)+ filtrada per [cmif]
(?:^.[o][^r][^a][^ot]$)+[a]+ filtrada per [cmif]
(?:^.[o][^r][^a][^ot]$)[a]+[t]+[r]+ filtrada per [cmif]
(?:^.[o][^r][^a][^ot]$)[t] filtrada per [cmif]
(?:^[o][^r][^a][^ot]$) filtrada per [cmif]
([t][r][a])+(?:^.[o][^r][^a][^ot]$)\1 filtrada per [cmif]
([t][r][a])+^.[o][^r][^a][^ot]$\1 filtrada per [cmif]
([t][r][a])\1^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif]
(^.[o][^r][^a][^ot]$)+[a] filtrada per [cmif]
(^.[o][^r][^a][^ot]$)+[a]\1 filtrada per [cmif]
(^.[o][^r][^a][^ot]$)+\1 filtrada per [cmif]
(^.[o][^r][^a][^ot]$)+\1[t] filtrada per [cmif]
(^.[o][^r][^a][^ot]$)[t] filtrada per [cmif]
[t][r][a] filtrada per [cmif]
^(.[o][^r][^a][^ot])\1[rat]$ filtrada per [cmif]
^(?:.[o][^r][^a][^ot])$ filtrada per [cmif]
^(?:.[o][^r][^a][^ot])+[rat]+$ filtrada per [cmif]
^(?:.[o][^r][^a][^ot])?[rat]+$ filtrada per [cmif]
^(?:[rat])(?:[o][^r][^a][^ot])+$ filtrada per [cmif]
^(?:[rat])+[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif]
^(?:[t][r][a]){1}[o][t][r][a]$ filtrada per [cmif]
^(?:[tr][a]){1}[o][t][r][a]$ filtrada per [cmif]
^.[^a]..[^o]$ filtrada per [cmi]
^.[a]..[ồo]$ filtrada per [cmi]
^.[a]..[^o]$ filtrada per [cmi]
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif]
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif]+[^tar]+
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif][^t]+[^a]+[^r]+
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif][^t][^a][^r]
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif][^tar]
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif][^tar]+
^.[o][^r][^a][^ot]$[a] filtrada per [cmif]
^.[o][^r][^a][^ot]$[t] filtrada per [cmif]
^.[o][^r][^a][a]]$ filtrada per [cmifs]
^[^r][o].r[a]$ filtrada per [cmifs]
^[^r][o].r[a]]$ filtrada per [cmifs]
^[t][r][a]{1}[o][t][r][a]$ filtrada per [cmif]
potra filtrada per [cmifs]
dijous, 21 de juliol de 2022
[a] filtrada per [cdfhjklmpqrsvwxyzeiu]
[a] filtrada per [cdfhjklmpqrswxyzeiu]
^$c*$v$c*$v$c*ec$
^$c*$v$c*$v$c*el$
^$c*$v$c*$v$c*i$ filtrada per ori$
^$c*$v$c*$v$c*ic$
^$c*$v$c*$v$c*ic$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*ic$ filtrada per []$
^$c*$v$c*$v$c*il$
^$c*$v$c*$v$c+a$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c+o$ filtrada per []
^$c*$v$c*i$ filtrada per ori$
^$c*$v$c*ista$ filtrada per []
^..[^i].[^a]$ filtrada per [ren]
^..[^i].[^a]$ filtrada per [ren]
^.[a][^il][i][^a]$ filtrada per [renlu]
^.[a][^il][i]c$ filtrada per [renlubs]
^cadu
^r*p*t
^r.p.t
i$
i$ filtrada per ori$
ig$
ig$ filtrada per $vig$
iga$ filtrada per $viga$
dimecres, 20 de juliol de 2022
(?:[a][i][t]])^[ait][^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
(?:^[ait]*[^ai].[^it][^a]$) filtrada per [cmops][^ait]
(?:^[ait]*[^ai].[^it][^a]$) filtrada per [cmops][^ait]+
(?:^[ait]*[^ai].[^it][^a]$)[ait] filtrada per [cmops]
(?:^[ait]*[^ai].[^it][^a]$)[ait]+ filtrada per [cmops]
(?:^[ait][^ai].[^it][^a]$) filtrada per [cmops]
(?:^[ait][^ai].[^it][^a]$)(?:[a][i][t]]) filtrada per [cmops]
(?:^[ait][^ai].[^it][^a]$)[a] filtrada per [cmops]
(?:^[ait][^ai].[^it][^a]$)[a][i][t] filtrada per [cmops]
(?:^[ait][^ai].[^it][^a]$)[a][i][t]] filtrada per [cmops]
([ait])\1^[ait][^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
(^.[^ai].[^it][^a]$)[ait] filtrada per [cmops]
(^.[^ai].[^it][^a]$)\1[ait] filtrada per [cmops]
[].+cs$
[].+fs$
[].+ks$
[].+lc$
[].+lf$
[].+lk$
[].+lp$
[].+lt$
[].+ps$
[].+r$
[].+rc$
[].+rf$
[].+rk$
[].+rp$
[].+rt$
[].+sc$
[].+sf$
[].+sk$
[].+sp$
[].+st$
[].+ts$
[].+x$
[].r$
[].rp$
^$c*$v$c+$vlc$
^$c*$v$c+$vlf$
^$c*$v$c+$vlp$
^$c*$v$c+$vmp$
^$c*$v$c+$vrt$
^$c*$v$c+$vsc$
^([ait][^ai].[^it][^a])+[a][i][t]$ filtrada per [cmops]
^([ait][^ai].[^it][^a])+[ait]$ filtrada per [cmops]
^([ait][^ai].[^it][^a])?[ait]$ filtrada per [cmops]
^([ait][^ai].[^it][^a])[a][i][t]$ filtrada per [cmops]
^([ait][^ai].[^it][^a])[ait]$ filtrada per [cmops]
^.[^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
^.[^ai].[^it][a]$ filtrada per [cmops]
^4c*$v$c+$vsc$
^[^ait][^ait]i[a][^a]$ filtrada per [cmops]
^[^pa][^ait][i][a][^ar]$ filtrada per [cmops]
^[ait]*[^ai].[^it][^a]$ filtrada per [^ait]
^[ait]*[^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
^[ait]*[^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops][^ait]
^[ait]*[^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops][^ait]+
^[ait][^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
^[ait][^ai].[^it][^a]$[a] filtrada per [cmops]
^[ait]t.[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
^\w[a][i]\w[a]$ filtrada per [seludogptrc]
rc$
rp$
sc$
sp$
dimarts, 19 de juliol de 2022
Isar$
^[aets]\w\w[mnsu]\w[as]\w\w\w\wc
^re..a$ filtrada per [in]
^re..a$ filtrada per [inst]
ada$
endarre
er$
isar$
$
dilluns, 18 de juliol de 2022
...di. filtrada per [auo]
^...di.$ filtrada per [auo]
^...di.$ filtrada per [auo]
^...di.$ filtrada per [auo]
^...di.$ filtrada per [auo]
^..di.$ filtrada per [auo]
^..di.$ filtrada per [auo]
^[tsae]\w[mnsu]\ws
^\w\w\w\w\wala\war
^\w\w\w\w\wala\wo
^\w\w\w\w\wala\wr
^s\w[mnsu][stae]
^s\w[mnsu][stae] filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^se[mnsu][stae]
^se[mnsu][stae]
^t\w[clg]\w\w\w[tpc]
^t\w[clg]\w\w\w[tpc] filtrada per \w{10}
^t\w[clg]\w\w\w[tpc] filtrada per \w{11}
^t\w[rst][eiu]$c\w
^t\w[rst][eiu]$c\w filtrada per \w{10}
^t\w[rst][eiu]$c\w filtrada per ^\w{1,6}$\w{10}
^t\w[rst][eiu]$c\w filtrada per ^\w{1,6}$|\w{10}
^t\w[rst][eiu]$c\wt
^t\w[rst][eiu]\v[aeioc]
^t\w[rst][eiu]\w[aeioc]
^t\w[rst][eiu]\w\w
^t\w[rst][eiu]\w\w|^t\wr[i]\w\w
^t\w[rst][eiu]b\w
^t\w[rst][eiu]g\w
^t\w[rst][eiu]r\w
^t\w[rst][ieo]\w$v
^t\w[rst][ieo]\w\w
^t\w[rst][ieo]\w\w$v
^t\w[rst][ieu]\w$v
^t\w\w\w\w\w[tpc]
ur$
diumenge, 17 de juliol de 2022
-
^(\w+)-?\1$
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per $a(u|d|o)
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per $a(u|d|o){4}
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per (u|d|o)
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per [^udo]
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per [udo]
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per udo
^[^I]\w{2}it$ filtrada per (u|d|o|||||l)
^[^a]+[\w{3}i\w{1}$ filtrada per $a(u|d|o)
^[^a][\w{3}i\w{1}$ filtrada per $a(u|d|o)
^[^udo]\w{3}i[^udo].$
^[^udo]\w{3}i[^udo]\w{1}$
^\w{3}i\w{1}$ filtrada per $(u|d|o){4}
^\w{3}i\w{1}$ filtrada per (u|d|o)
^\w{3}i\w{1}$ filtrada per (u|d|o||||)
^\w{3}it$ filtrada per (u|d|o|||||l|i)
^crep
^espetarr
^sond
dissabte, 16 de juliol de 2022
Co?ar
^Co.ar$
^Co?ar$
^\w[o]p[a]r$ filtrada per [seniutlxd]
^car(c|q)
^carc
^co.ar$
^co?ar$
acte$
al$
co?ar
eix$
ell$
ible$
ig$
iple$
iple
itx$
la cadena buida filtrada per Co.ar
oba$
oia$
ova$
divendres, 15 de juliol de 2022
^tut
al$ filtrada per .{7}
als$ filtrada per .{7}
ut$ filtrada per .{7}
dijous, 14 de juliol de 2022
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [senioumcqtpl]
ma$
ura$
dimecres, 13 de juliol de 2022
^\w[i][a]\w\w$ filtrada per [senbvc]
^ti\wra$
la cadena buida filtrada per ^ti\wra$
xarnego
dimarts, 12 de juliol de 2022
^$C*$v$c*$c*$
^$c$v$c$a
^$c$v$c$
^$c$v$c*$v$c*$v$c*a$ filtrada per i
^$c$v$c*$v$c*$v$c*ut$ filtrada per i
^$c$v$c*$v$c*$v$c*$ filtrada per i
^$c$v$c*$v$c*$v$c*$ filtrada per i$
^$c$v$c*$v$c*$v$c*s$
^$c$v$c*$v$c*$v$c*s$ filtrada per i
^$c$v$c*$v$c*ut$
^$c$v$c*$v$c*$
^$c$v$c*$v$c*$
^$c$v$c*$v$c*$ filtrada per i$
^$c$v$c*$v$c*s$
^$c$v$c*a$
^$c$v$c*er$
^$c$v$c*ut$
^$c$v$c*$
^$c$v$c*$
^$c$v$c*s$
^$c*$v$c*$
^$c*$v$c*$$
^bony filtrada per i
^cag filtrada per i
^fug filtrada per i
^gep filtrada per i
^grog filtrada per i
^xi filtrada per i
e
tavell
$
#
dilluns, 11 de juliol de 2022
^(?=.*a)..da.$ filtrada per [-norichetsqudx]
^(?=.*a)..da.$ filtrada per [-norichetsqux]
^\w[e]\w[i]\w$ filtrada per [saztpc]
^\w[e]n[i]\w$ filtrada per [saztpc]
aller$
allot$
allut$
alls$
aner$
anys$
assada$
assat$
egada$
egam$
egassa$
egat$
egot$
eguer$
eguera$
eguina$
egut$
egs$
ellada$
eller$
ellut$
ell$
ells$
eter$
ill$
inada$
inyol$
inyos$
inyot$
iny$
inys$
ins$
isser$
olari$
oleig$
oler$
olic$
ol$
ols$
ol$
oner$
onera$
ositat$
ut$
s$
diumenge, 10 de juliol de 2022
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [lesiqutprfnd]
ellar$
dissabte, 09 de juliol de 2022
garl
triom
divendres, 08 de juliol de 2022
estar$
stic$
$ filtrada per i$
dijous, 07 de juliol de 2022
all$
ar$
as$
assa$
enc$
inc$
s$
$
$ filtrada per i$
dimecres, 06 de juliol de 2022
$v$c+ic$ filtrada per []
UT$
ada$
ar$
art$
ell$
ella$
era$
ic$ filtrada per $vic$
ic$ filtrada per $vic$ []
ic$ filtrada per $vic$ | []
ic$ filtrada per $vic$| []
ic$ filtrada per []
ol$
ol$ filtrada per []
ol$ filtrada per
oll$
ot$
ut$
$
$ filtrada per i$
$
s$
dimarts, 05 de juliol de 2022
er$
er$ filtrada per ||||
orris
ris$
rs$
dilluns, 04 de juliol de 2022
ER$
able$
ado$
ai$
an
an$
ei$
er$
era$
ert$
illa$
ran$
und$
unt$
diumenge, 03 de juliol de 2022
^\wr[e]\w[a]$ filtrada per [snicmlfd]
^\wr[e]\w[a]$ filtrada per [snilfd]
^s..er$
^sort
dissabte, 02 de juliol de 2022
^\w[i]\w[u][a]$ filtrada per [snerotplvd]
enc$
divendres, 01 de juliol de 2022
ensa$
ena$
dijous, 30 de juny de 2022
^\w[i]\w\w[a]$ filtrada per [snedborpul]
^\w[i]t\w[a]$ filtrada per [snemjdborpul]
^\w\w\w\w\waci$
^\w\w\w\w\well$
^del\w\w\w\w\w$
ac$
aic$
c
ci$
ec$
ejar$
oc$
dimecres, 29 de juny de 2022
^\w[e]d[i]\w$ filtrada per [snaglmc]
^\w\w\ws$
ismar$
o$
s$
dimarts, 28 de juny de 2022
^[ctmrnya]*$ filtrada per ^[^n]*$
^[escudit]*$ filtrada per ^[^c]*$
^\w[a]\w[i][a]$ filtrada per [snpfrme]
^\w\w\w\w\wcar$
^\w\w\wcarir$
^\w\wcarir$
^\w\wfercar$
car
dilluns, 27 de juny de 2022
INCA$
^\w[i][e]\w[a]$ filtrada per [snblr]
^\w[o]\w[e]r$ filtrada per [iuasnmcbtvl]
^\w[o]\w[e]r$ filtrada per [iuasnmvl]
anca$
ap$
aps$
ar$
ari$
ens$
essi$
eure$
inca$
ip$
iure$
ol$
olt$
oltar$
om$
ou$
ulla$
s$
s$
si$
diumenge, 26 de juny de 2022
^\w[o]\w\w[o]$ filtrada per [eiuasnhmrcl]
^angl
dissabte, 25 de juny de 2022
^\wl[a]\w[o]$ filtrada per [eiusntrmdp]
divendres, 24 de juny de 2022
^\w[a][i]\w[a]$ filtrada per [eousnplbrvd]
conster
iu$
dijous, 23 de juny de 2022
asa$
ase$
cou
isa$
isar$
osa$
sar$
dimecres, 22 de juny de 2022
^[ea][tsl][aie]\w
^[ea][tsl][a][drpstnx][i]c[a]
^[ea][tsl][a][drpstnx][i]ic[a]
^[ea][tsl][a][drpstnx][]ic[a]
^[ea][tsl][a][drpstnx]ica
^\wl[a]\w$ filtrada per [eiousnqtcmpg]
^\wl[a]\w[a]$ filtrada per [eiousnqtcmpg]
^d\w\w\w[pdm]\w\we\w\w
^d\w\w\wm\w\we\w\w
^d\w\w\wm\w\we\wo
el$
ell$
ent$
ent%
una
dimarts, 21 de juny de 2022
Ura$
ant$
ant%
uc$
ura$
dilluns, 20 de juny de 2022
^$c$v$c$v$c[snr][e]
^$c$v$c$v$c[snr][e]$
^$c$v$c$v$cn[e]
^$c$v[rdv]$v$c[snr][e]$
^$c$v[rdv]$v$c[snrl][e]$
^[escudit]*$ filtrada per ^[^c]*$
^[somnlet]*$ filtrada per ^[^e]*$
^t\w$vs[ae]\w\w\w\w\w\w\w
^t\wss[ae]\w\w\w\w\w\w\w
^tr$v[mlcntreous][tsae]\w\w\w\w\w\w\w
^tr$v[mlcntrs][ae]\w\w\w\w\w\w\w
^tr$v[mlctreous][tsae]\w\w\w\w\w\w\w
^tr$v[mntrs][ae]\w\w\w\w\w\w\w
^tr$vs[ae]\w\w\w\w\w\w\w
^vehi
enta$
entar$
venir$
diumenge, 19 de juny de 2022
^\w[a]ns[a]$ filtrada per [eipgc]
esa$
ia$
saber
dissabte, 18 de juny de 2022
^\w[e]n\w[a]$ filtrada per [simt]
^n[e]\w\w[i]$ filtrada per [sula]
apalanc
divendres, 17 de juny de 2022
.*tvic
.*vic
.*vic$
.*vic
^at
acia$
cia$
dimecres, 15 de juny de 2022
ana
ilar$
dimarts, 14 de juny de 2022
$o$a$
^$o$a$
dilluns, 13 de juny de 2022
^$c$v$c[a][mtrsux]ed
^[mnsu][ao]\wa[sn] filtrada per ^\w{1,11}$
diumenge, 12 de juny de 2022
^[stae]\w\w[mnsu]\w\w\w\w\w\w\w\w\W[e]$
^[stae]\w\w[mnsu]\w\w\w\w\w\w\w\w\w[e]$
ara$
ea$
or$
um$
dissabte, 11 de juny de 2022
^[smn]a\w\wt\w\w\w\w\w
^[smn]a\w\wt\w\w\w\w\w\w
^[stae]\w\w[mnsu]\w\w\w\w\w\w\w\w\w[e]
^[stae]\w\w[mnsu]\w\w\w\w\w\w\w\wr$
^ar$v\w[bmpcfgtalnsuv] filtrada per \w{9}
^ar[eou]\w[bmpcfgtalnsuv] filtrada per \w{9}
^ar[eou]\w[bmpcfgtalnsuv][aosilu] filtrada per \w{9}
^desem[bpaeiou]$c\w\w\w\w filtrada per \w{15}
^n[e]\w\w[i]$ filtrada per [sula]
^oi\w[cfjsbgnv]$c filtrada per ^\w{1,9}$
^or\w[cfjsbgnv]$c
^or\w[cfjsbgnv]$c filtrada per \w{9}
^or\w[cfjsbgnv]$c filtrada per ^\w{1,9}$
^or\w[cfjsrbgnv]$c
^or\w[cfjsrbgnvd]$c
arta$
arte$
arte
ncia
ncia$
nsia$
divendres, 10 de juny de 2022
^$c$v$c$v$c\wla filtrada per ^\w{1,11}$
^$c$v$ci$c$c$ca$c filtrada per ^\w{1,11}$
^[ei]\w\w\w\w\wt[a]
^[ei]\w[a]\w\w\wt[a]
^[e]\w[a]\w\w\wt[a]
^[e]\w[al]\w\w\wt[a]
^[e]\w\w\w\w\wt[a]
^[mnsu][aumns]\w\w\w\w[i]t filtrada per ^\w{1,11}$
^[mnsu][aumons]\w\w\w\w[i]t filtrada per ^\w{1,11}$
^[mnsu][s]\w\w\w\w[i]t filtrada per ^\w{1,11}$
^[mnsu][sn]\w\w\w\w[i]t filtrada per ^\w{1,11}$
^[mnsu][son]\w\w\w\w[i]t filtrada per ^\w{1,11}$
^[mnsu]\w\w\w\w\wst\w\w\w
at$
el$
esa$
cia$
dijous, 09 de juny de 2022
^$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c
^$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$
^$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v
^$c$v$c$v$c$v$ca$c$v$c$v$
^$c$v$c$v$c$v$ca$c$v$c$v$c$
^$c$v$c$v$c$v$ci$c$v$c$v$c$
^$c$v$c$v$c$vbi$c$v$c$v$c$
^$c$v$c$v$ca$ci$c$v$c$v$c$
^$c$v$c$v$ca$ci$c$v$c$v$c$v$
^$c$v$ca$c$vbi$c$v$c$v$c$
^$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$
^$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$a$
^$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$
^[aei][cndreg]ag\w\w\w filtrada per \w{10}
^[aei][cndrg]ag\w\w\w filtrada per \w{10}
^[aoei][cndreg]ag\w\w\w filtrada per \w{10}
^[aonei][cndreg]ag\w\w\w
^[aonei][cndreg]ag\w\w\w filtrada per \w{10}
^[scteiapgfrn]\w\w\wg[o] filtrada per \w{10}
^[sctgfrn]\w\w\wg[o] filtrada per \w{10}
^c$v$c$v$c$vl
^c$v$c$v$c$vl[ea]
^c$v$c$v$c$vl[ea] filtrada per \w{10}
^c$v$c$v[cfgrs]$vl[ea] filtrada per \w{10}
^c\w\w\w\w\wl[ea] filtrada per \w{10}
^e\w[oui]\w\w\war$ filtrada per \w{10}
ada$
aigua
aqua
impert
dimecres, 08 de juny de 2022
^\w\w\w\w\wc$
^\w\w\w\wor$
^\w\w\wic$
^\wu\w\wic$
^\wu\wic$
^\wu\wri\w$
^\wu\wric$
ana$
anya$
ora$
dimarts, 07 de juny de 2022
^t[a]r\w[a]$ filtrada per [sni]
aiar
lang
lang$
dilluns, 06 de juny de 2022
Viol
Violi
Vironera
^\w[e]\w[o]\w$ filtrada per [snifrumapgt]
a
a$
at$
ms
ud$
$
s
s$
diumenge, 05 de juny de 2022
^\w\wb[i]\w$ filtrada per [senmaol]
diglss
dissabte, 04 de juny de 2022
^[cegamnt]*$ filtrada per ^[^g]*$
^[somnlet]*$ filtrada per ^[^e]*$
divendres, 03 de juny de 2022
^flan
ara$
are$
trala
trall
dijous, 02 de juny de 2022
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [senicmutpl]
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [seniutpl]
^\w[o]g[a]r$ filtrada per [sebnicmutpl]
^\w\w\w\wat$
^\w\w\w\wet$
^\w\w\w\wut$
au$a
ensar$
ensi$
eu$
ncia$
dimecres, 01 de juny de 2022
ana$
ent$
ins$
mata
ora$
ossa$
dimarts, 31 de maig de 2022
go
ill$
dilluns, 30 de maig de 2022
$osa
%osa
&osa
^\w[a]\wr[e]$ filtrada per [sniptcu]
^p[u]\w\w[o]$ filtrada per [seniadr]
at$
ella$
osa$
diumenge, 29 de maig de 2022
ansa$
ana$
la cadena buida filtrada per elefant
$
dissabte, 28 de maig de 2022
^\w[u][i]\w[a]$ filtrada per [senrotbd]
ella$
er$
ia$
ida$
oni$
or$
$
$
divendres, 27 de maig de 2022
^descons
an$
at$
enci$
enta$
ida$
oll$
peanuts
$
n$
dijous, 26 de maig de 2022
$c{4}
$c{5}
^$c*$v$[dglnrs]$
^$c*$v$c$
^$c*$v$c*$
^$c*$v$c+$
^$c*$v$c+$v[lnrdsz]$
^$c*$v[dglnrs]$
^$c*$v[iu]$
arsa$
ara$
ida$
u$
ur$
dimecres, 25 de maig de 2022
^\w[a]\w[a]$ filtrada per [nictmr]
^\w[a]\w[e]s$ filtrada per [nictmr]
^\w[u]\w[a]t$ filtrada per [senivlofmr]
aaar$
ada$
al$
asar$
asi$
assa$
au$
aus$
e$ filtrada per ble$
estrafolari
iri$
oira
oira$
$
dimarts, 24 de maig de 2022
^[inodrcm]*$ filtrada per ^[^n]*$
^[u]\w\w[i]t$ filtrada per [senajolfr]
^\w[u]\w[i]t$ filtrada per [senajolfr]
^c[a]s[o]\w$ filtrada per [ni]
ell$
enci$
ensar$
ensi$
er$
ima$
imar$
isme$
ou$
ull$
ncia$
$
dilluns, 23 de maig de 2022
^\w[e]r\w[a]$ filtrada per [snimdpl]
^\w[e]rr[a]$ filtrada per [snimctdpl]
^\w[e]rr\[a]$ filtrada per [snimctdpl]
^\w[e]rr\a]$ filtrada per [snimctdpl]
diumenge, 22 de maig de 2022
$dra
^\w[e]\wr[e]$ filtrada per [sniaptmbl]
^\w[i]\w\w[a]$ filtrada per [sneprmbot]
atge$
atja$
consell
desaconsell
em$
ena$
eu$
i
ica$
idra$
idre$
um$
vi$
$
cia$
dissabte, 21 de maig de 2022
^\w[e]\w\w[a]$ filtrada per [snitul]
contrat
trinc
divendres, 20 de maig de 2022
^\w[i]\wm[a]$ filtrada per [sencl]
^ve.an$
al$
atar$
ba
ill$
osa$
dijous, 19 de maig de 2022
^r[i]\wl[e]$ filtrada per [snamt]
ura$
dimecres, 18 de maig de 2022
^n[o]c[i]\w$ filtrada per [e]
ana$
arri$
arta$
eble$
egla$
ell$
eri$
et$
ir$
it$
ll
os$
osa$
trompa
ul$
$
dimarts, 17 de maig de 2022
$ul
(dlaec)$
(dloc)$
(loc)$
(locdt)
(locdt)$
Ul$
X{d}
X{n}$
^[a-d0-9_-]{6,18}$
^[a-z0-9_-]{6,18}$
^[da0-9_-]{6,18}$
^d
^da
^dao
^irr
ent$
eri$
la cadena buida filtrada per $ul
la cadena buida filtrada per ul$
uca$
ul$
tic$
$
tid$
tit$
dilluns, 16 de maig de 2022
([agmdt])
([aiu])
([s][agmdt])
([s][agmdt])[^bcfhijklno]
([sagmdt])
...cat
.{3}cat
^[mestagd]*$ filtrada per ^[^s]*$
^[o]n\w\w[a]$ filtrada per [eirmcls]
^\w{3}cat$
^\w{3}es$
^\w{3}eu$
^ac*$v
all$
ar$
b$^a*
b$^a*$v
b$^ac*$v
g[^bcfhijklno]$
g[^bcfhijklno]\$
g[^bcfhijklno]\[g-l]$
oll$
s$a$v$c
s$v$c
s$v$v$c
s[^a][^d][^e][^g][^m][^t]$
s[^b][^b[^c][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^b][^b[^c]fhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^b][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^b][^c][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^bcfhijklnopqrstu]
s[^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]
s[^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]
s[^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
ull$
ura$
urooncolo
cia$
cie$
ssia$
diumenge, 15 de maig de 2022
$eles
&eles
^$c?[dau]$c?[dau]n$c?[dau]$c?[dau]$ filtrada per .{6}
^(.)an[^a\1]{2}$
^(.)an[^a][\1]$
^(.)an[^a][^$1]$
^(.)an[^a][^\1]$
^(.)an[^a]\1$
^(.)an[^a]{2}$
^(.?$v){4}$ filtrada per .{6}
^(.?$v){5}$
^(.?$v){5}$ filtrada per .{6}
^.....$ filtrada per [euioasdxcn]
^.....$ filtrada per [euiosdxcn]
^.....$ filtrada per [ndau]
^.....$ filtrada per [ndauei]
^.....$ filtrada per [ndaueix]
^..n..$
^..nau$
^..nua$
^.?[au].?n$
^.[lrt].?[lrt]$c?$ filtrada per .{6}
^.[lrts].?[lrts]?$c?$ filtrada per .{6}
^.a.?u$c?$ filtrada per .{6}
^.an..$
^.an[^a]{2}$
^.dn..$
^.un..$
^.un[^u]{2}$
^[clrtsauo]{5}$ filtrada per .{6}
^[clrtsauo]{5}$ filtrada per a|u
^[dau]*[dau]*n[dau]*[dau]*$
^[dau][dau]n[dau][dau]$
^[dau]{2}n[dau]{2}$
^[obcdfglmnpst]{5}$ filtrada per a|u
^\w[a]n\w[a]$ filtrada per [eiordtgbcs]
^\wl[a]n\w[a]$ filtrada per [eiordtgbcs]
^aun$
^d.n[au]..$
^d.n[au][au]$
^d[au]n..$
^dan..$
^dun..$
^n.d[au]{2}$
ela$
eles
eles$
er$
erta$
um$
$
dissabte, 14 de maig de 2022
aix$
divendres, 13 de maig de 2022
^[ах][ах][ах][ах][ах]$
ada$
atar$
atre$
bassar$
er$
ern$
et$
ia$
iia$
oc$
orb$
ord$
sobre
uit$
ull$
ull$
vassar$
dijous, 12 de maig de 2022
^hal
h filtrada per ^h
oli$
oli$, filtrada per oli$
olia$
olia$,
dimecres, 11 de maig de 2022
^[cegamnt]$ filtrada per [^g]*
^[cegamnt]*$ filtrada per [^g]*
^[cegamnt]*$ filtrada per ^[^g]*$
^[cgamnte]*$ filtrada per ^[^g]*$
^\wl[o]\w[a]$ filtrada per [eiusncrdbqt]
air
respect
u$
$
dimarts, 10 de maig de 2022
^[schoiue]*$ filtrada per ^[^c]*$
ostenta
rata
dilluns, 09 de maig de 2022
^[oearxcf]*$ filtrada per [^f]*
^[oearxcf]*$ filtrada per ^[^f]*$
^[oearxcf]*$ filtrada per ^[^x]*$
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [eiosncdb]
^\w[e]s[i]\w$ filtrada per [andg]
^\wor\we$
diumenge, 08 de maig de 2022
aia$
aiar$
alla$
allar$
issa$
dissabte, 07 de maig de 2022
^pin\wo$
^pin\w$
divendres, 06 de maig de 2022
^\w\id\w$
^a\w\wu\w$
^al\wum$
xava
lia$
dijous, 05 de maig de 2022
al$
alar$
aler$
in$
um$
un$
n$
dimecres, 04 de maig de 2022
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [iesnpdc]
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [iesnpdcmbt]
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [iesnpgjdcmbt]
^\w[or\w][a]$ filtrada per [iesnpdc]
^tr\w\wep\w$
al$
iar$
insen
insenc
insinc
insincer
sincer
sincere
ustre$
s$
dimarts, 03 de maig de 2022
$cu$ filtrada per .{5}
$ui
$vx$v|$vxc filtrada per $vix|$vux
$vx$v|$vxc filtrada per $vix|$vux|^ex$v
$vx$v|$vxc filtrada per Svix|Svux
^alt\w\w$
^alte\w$
ai$c$ filtrada per .{5}
e$e$ filtrada per .{6}
ei$
et$
i$ filtrada per .{4}
u$ filtrada per .{5}
ui$
ui&
ull$
us$
ncia$
s$
dilluns, 02 de maig de 2022
^[a]l\w[e][a]$ filtrada per [isnrdc]
^[e]l\w\w[a]$ filtrada per [isnlr]
^[oviylan]*$ filtrada per [^n]*
^[oviylan]*$ filtrada per [^n]{5}
^[oviylan]*$ filtrada per ^[^n]*$
^\wl\w[e][a]$ filtrada per [isnlr]
^\wl\w[e][a]$ filtrada per [isnr]
^cri*s$
^cri.s$
diumenge, 01 de maig de 2022
^[feminst]*$ filtrada per ^[^e]*$
^[modisne]*$ filtrada per ^[^s]*$
^\w[a]\wr[o]$ filtrada per [eiusntcb]
^r[a]\w\w[o]$ filtrada per [eiusntcb]
istra$
istre$
ugar$
dissabte, 30 d'abril de 2022
Ca.*
^\waus\w$
^ca.*
^ga(.*){3}$
^ga(.*){5}$
ca.*
divendres, 29 d'abril de 2022
^[modisne]*$ filtrada per ^[^s]*$
^g[a][u]\ws$ filtrada per [eiorln]
^g[a]\w[u]s$ filtrada per [eiorln]
ons$
$
dijous, 28 d'abril de 2022
asos$
roure
s$
dimecres, 27 d'abril de 2022
$vx filtrada per ix|$ex$v
$vx filtrada per ix|^ex$v
$vx$v filtrada per ix
^....ix$
^...ix.$
^..ix..$
^..ix.....$
^.ix...$
^.ix......$
^[fugitva]*$ filtrada per ^[^i]*$
^\w[a]\w[i][o]$ filtrada per [eusndcm]
^\w[a]\w[i][o]$ filtrada per [eusndcmgl]
ana$
anya$
idre$
isme$
itra$
dimarts, 26 d'abril de 2022
.*gran$
.*gran.*
^[negligent]*$ filtrada per ^[^t]*$
^[negligent]*$ filtrada per ^[^t]*$
^[nmeglit]*$ filtrada per ^[^t]*$
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [eiutsfgln]
set
sis
dilluns, 25 d'abril de 2022
'emiar$
AVI
^[estrident]*$ filtrada per ^[^d]*$
^[maquinao]$ filtrada per ^.+n.+$
^[maquinao]$ filtrada per ^[^n]*$
^[maquinao]*$ filtrada per ^[^n]*$
acia$
agar$
al$
ala$
ama$
ar$
asa$
asar$
assa$
at$
avi$
aa$
eina$
ent$
erra$
ena$
ia$
ici$
illo$
ina$
is$
opa$
osa$
osca$
osque$
ot$
otre$
CIA$
cia$
mia$
$
n$
diumenge, 24 d'abril de 2022
ai
alde$
greco
grecoro
romana
rom
dissabte, 23 d'abril de 2022
^.*z.*$
^.*z.*$ filtrada per [^i]*
^.+otzar$
^.+z.+$
^.+z.+$ filtrada per [^i]
^.+z.+$ filtrada per [^i]*
^.+z.+$ filtrada per [^i]{4,9}
^.+z.+$ filtrada per [^i]{7}
^.+z.+$ filtrada per ^.+[bcdefhi].+$
^.+z.+$ filtrada per ^.+[bcdefhijklmnpquv].+$
^.+z.+$ filtrada per ^.+[bcdefhijklmnpqv].+$
^.+z.+$ filtrada per ^.+i.+$
^.i.at$
divendres, 22 d'abril de 2022
aga$
agar$
al$
allo$
ea$
eia$
ensa$
ena$
esa$
essa$
ea$
ica$
icar
icar$
ina$
io$
llo$
omar$
opa$
urt$
$
dijous, 21 d'abril de 2022
^\w[o]l[i]\w$ filtrada per [esnambgc]
^\w[u]\w[a]\w$ filtrada per [eiosnvlrfgt]
albs$
arg
arg$
aro$
bs$
er$
ir$
ius
ius$
ol$
ors
os
ucapuca
us
na$
dimecres, 20 d'abril de 2022
OLAR$
^\wini\w$
al
ell$
ens$
eta$
ista$
olar$
olla$
dimarts, 19 d'abril de 2022
.+img.+
[GACNIFM]
^AR
^[AMGCIF]
^\w\w\w\wtir$
ag$
all$
ar$
at$
atge$
erra$
erre$
eta$
eva
evar
ia$
icta$
icte$
ig$
inja$
inxa$
inxar$
mae
marir
merir
og$
on$
tiar
tir
tz filtrada per tzaci|tzant|tzador
tz filtrada per tzaci|tzant|tzador|tzat$|tzada$
s$
dilluns, 18 d'abril de 2022
ac$
cal
ei
ell$
iac$
llai
lloi
diumenge, 17 d'abril de 2022
[az]{5}
[az]{5} filtrada per [creguon]
dissabte, 16 d'abril de 2022
acle$
acle$ filtrada per acle$
ara$
at$
il$
divendres, 15 d'abril de 2022
^(\w)(\w)\w?\2\1$
acta$
acte$
ani$
b
b$
cio
cio$
ell$
f filtrada per b|d|g|e|h|u|j|k|l|m|n|p|q|r|t|v|x|z
ina$
musa
oc$
ona$
ona$ filtrada per sense accent
ra
rer$
sv
sv filtrada per b|d|g|e|h|u|j|k|l|m|n|p|q|r|t|x|z
sv filtrada per e
to$
ura$
virus$
$
nia$
nim
nim$
n$
$
$
s$
dijous, 14 d'abril de 2022
.*font
.*font.*
Cap
^\w\w\wbot$
^\w\w\wvot$
^cap\w\w\w$
bot
cap
font
vot
dimecres, 13 d'abril de 2022
^apor\wm\w$
cocci$
roba
rova
dimarts, 12 d'abril de 2022
^\w[i]\w[a]t$ filtrada per [esnrvlpg]
itar$
or$
dilluns, 11 d'abril de 2022
$at
^\w[i]b[a]\w$ filtrada per [esnr]
^\w[i]t[a]t$
^hi
^homo
^hom
^hu
^u
at$
flip
it$
$
diumenge, 10 d'abril de 2022
ac
audi
eta
nal
op
puny
rr
uta
dissabte, 09 d'abril de 2022
aldar$
aldi$
pifi
rr
rrea
rreic
tesa$
um$
dijous, 07 d'abril de 2022
^.i.at$
^.{7}$
^mot$
a$
is$
mot$
dimecres, 06 d'abril de 2022
^.ran.$
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [eioscdftpn]
^\w[i]\w[a]\w$ filtrada per [esnlbr]
an$
at$
ic$
ot$
dimarts, 05 d'abril de 2022
^\w\w\wputar$
^\wr[a]n\w$ filtrada per [eiostgl]
dilluns, 04 d'abril de 2022
Porcaries
\we\wo\wa
\we\wo\wa{6}
^\we\wo\wa
^\we\wo\wa$
a$
a$c$
ar$
as$
es$
ies
ies filtrada per W
ies$
porcaries
diumenge, 03 d'abril de 2022
$v$c$v$
$v$c$v$ filtrada per $vr$v$
$v$c[^r]$v$
^\w[i]\w[e]\w$ filtrada per [asnbdtvr]
^\w\wu\wa$ filtrada per [teiscn]
^\we\wsa
^\we\wsa$
a$c$v$
a$c$v$ filtrada per ar$v$
cat
sof
dissabte, 02 d'abril de 2022
^ata
^ata\wd
^ataf
^c\wi\w$
^es\wr
^es\wr\w\wx
^mi\wl\w\w$
^mi\wl\w\w\w$
^mill
otge$
otja$
palli
divendres, 01 d'abril de 2022
an$
ar$
at$
a$
ta$
$
mic$
dijous, 31 de mar de 2022
^.esti$
^[^mloresfndgica].[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$
^[^mloresfndgica].[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$ filtrada per [^m]{5}|[^u]{5}
^[^mloresfndgica]a[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$
^[^mloresfndgica]a[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$ filtrada per [^m]{5}|[^u]{5}
^[^mloresfndgica]a[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$ filtrada per [^m]{5}|[^u]{5}
^\wa\w\wu$
^\wa\w\w$
^ben.....+
^mal.....+
alla$
als$
al$
ant$
ar
ar$
as$
ati$
bis
bte$
cant
ec
ees$
er$
erra
ers
es$
f filtrada per b|d|g|e|h|u|j|k|l|m|n|p|q|r|t|v|x|z
ic$
icaci
icaci filtrada per b|d|g|e|h|j|k|l|m|n|p|q|r|t|v|x|z
intentar
intento
ire$
l filtrada per b||e|f|g|h|i|j|k|m|o|p|q|s|t|u|w|x|y|z
n[mbp]
obte$
re$
te$
umpte$
unt$
unta$
veu
dimecres, 30 de mar de 2022
eta
ieta
dimarts, 29 de mar de 2022
^\warli$
^\warl$
^\wivo\w$
dilluns, 28 de mar de 2022
-unt
-unt$
-unt&
pepe
umpte$
unt$
unta$
dissabte, 26 de mar de 2022
\Bet
^.esti$
^\westar$
^ci.e.$
c filtrada per [bdfghklmnqsvwxyzaeu-]
c filtrada per [bdfghklmnqsvwxyzaeu]
ull$
divendres, 25 de mar de 2022
^\w\w\w\waci$
aci$
esa$
oi$
onta$
dijous, 24 de mar de 2022
\Bcl\B
^$c$v[iu]....$ filtrada per $v[ui]x
^$c$v[iu]....$ filtrada per $v[ui]x|ai
^$c$v[iu]....$ filtrada per $v[ui]x|aix
^$c$v[iu].....$
^.ruix$
^\w\w\wi\w$ filtrada per [aeo]
^\w\w\wi\w$ filtrada per [aeosnd]
^\w\w\wir$ filtrada per [aeo]
^\w\wci\w$ filtrada per [aeo]
^c[o].[i].$
^n[be-jlmnpqtv-z]{3}e$
atge$
cadar$
gue
gui
ig$
mandros
ori$
ositat$
rr$vss
dimecres, 23 de mar de 2022
^....rr.$
^[^loresptma][^loresptmin][^loresptmin][^loresptm][^loresptma]$ filtrada per [^a]{5}|[^i]{5}|[^n]{5}
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$|ora$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$|ora$|osa$|ria$|ica$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$|ora$|osa$|ria$|ica$|ina$|ssa$
ela$
elar$
iu$
ol$
olt$
ou$
ranc$
dimarts, 22 de mar de 2022
aci
aga$
aig$
aix$
atx$
ny
oga$
ola$
osa$
osca$
ossa$
ost$
ot$
ota$
ou$
ova$
ove$
tx$
ua$
ub$
uc$
uca$
uda$
ui$
ull$
um$
una$
uny$
ur$
ura$
ust$
ut$
CIA$
$
cia$
$
dilluns, 21 de mar de 2022
arjo$
ati
ati$
ati$ filtrada per ati$
buix$
cs$
dia
dia$
es$
ia$
ina
o$
obla$
oble$
oc$
oca$
ol$
oll$
om$
oma$
omar$
on$
ona$
onda$
onge$
onja$
ont$
ony$
or$
ora$
orda$
orde$
ori$
orn$
ort$
orta$
sar$
ses$
uix$
ria$
s$
diumenge, 20 de mar de 2022
Dre
Endre
Torrid
Trrid
[eiodrtn]+ filtrada per [^abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn]
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortn]
^[eiortdn]{8}
^[eoidtrn]+
^[eoidtrn]+ filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn][eoidtrn][eoidtrn]+ filtrada per [^d]
^[eoidtrn][eoidtrn][eoidtrn]+ filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn][eoidtrn][eoidtrn]+ filtrada per [d]
^[eoidtrn]{10} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{11} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{3} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{7} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{8} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{9} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eiodrtn][eiodrtn]+ filtrada per [^abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{3} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
d[eiortn]
dor
dre
dro
e+ filtrada per [^abcfghjklmpqsuvwxyz]
entre
ibra$
ibre$
ic$
ida$
idra$
idre$
iga$
ila$
illa$
im$
ima$
ina$
ins$
insa$
inya$
in$
ina$
ira$
iri$
isa$
isca$
issa$
ista$
iste$
it$
ita$
itge$
itja$
itxa$
itxe$
iu$
iura$
iure$
i$
or$
torrid filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
trrid filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
lia$
llia$
s$
$
dissabte, 19 de mar de 2022
^\wrui\w$
ella$
etra$
etre$
eu$
ia$
orar$
$
a$
divendres, 18 de mar de 2022
^mon..$
ed$
en$
esc$
esca$
essa$
est$
esta$
estra$
et$
eta$
ea$
feina
ten$
ulls$
dijous, 17 de mar de 2022
[aeiuo]w[aeiuo]
^\wovia$
^ros.a$
^ros\wa$
aira$
ar$
duc$
ec$
eda$
eg$
eig$
eix$
el$
ell$
ella$
ella$
em$
ena$
ens$
ent$
ents$
er$
era$
erd$
eri$
erla$
erra$
erre$
ers$
ert$
es$
esa$
etlla$
testa
tup
w[aeiuo]
$
s$
$
s$
ss$
dimecres, 16 de mar de 2022
.ie.a
Sa$
^.ie.a$
^[^lrnp][^lrnpoe][^lrno][^lrne]s$ filtrada per [^e]{5}|[^o]{5}|[^p]{5}
a$
aig$
any$
ar$
at$
ata$
atge$
atja$
au$
aura$
aure$
colacau
colcau
da$
dia$
em$
escuic
esta$
formatge$
fuias
fuita
ge$
ia$
iar$
icia$
ina$
ir$
ista$
ja$
matge$
no$
oble
oble$
ol$
ort$
pa$
rd$
res$
riu
rius
sa$
snoubor
ti$
ua$
ul$
xos
$
ta$
$
dimarts, 15 de mar de 2022
^[^orescanvtl][^orescanvti][^orescanvt][a]l$ filtrada per [^i]{5}
ab$
ac$
acia$
afa$
aia$
aita$
ala$
alt$
am$
ama$
ana$
anc$
anca$
and$
ang$
ange$
angel$
ania$
anja$
ans$
ant$
anta$
any$
anya$
an$
ana$
ap$
ar$
ara$
arc$
arca$
ard$
arg$
ari$
as$
asa$
ase$
assa$
ast$
asta$
astra$
astre$
at$
a$
aa$
espra$
espre
espre$
espre&
cia$
ngel$
s$
sa$
dilluns, 14 de mar de 2022
$ca$ci$
$ca$ci$c$
$ce$c$ci$c$
$ce$ci$c$
$ce$ci$c$c$
&ce&ci$
^c[o][^lrespo][i][^lresnpo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresntamcpo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresnampo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresntamcpo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresntampo]$
^c[o]lresntcpo][i][^lresnampo]$
^c[o]lresntcpo][i][^lresnpo]$
^c[o]lrespo][i][^lresnpo]$
^c[o].[i].$
^co.i.$
^co\wi\w$
^co\w\w$
^c\wi\w$
^c\wi\w$
eu$ca$
eu$ce$
l filtrada per b||e|f|g|h|i|j|k|m|o|p|q|s|t|u|w|x|y|z
o..o$
$
$
diumenge, 13 de mar de 2022
$ia
^ru\w\w\w$
centre
centre$
ia
ia$
rere
dissabte, 12 de mar de 2022
^\wasa$
^\wesa$
eta
divendres, 11 de mar de 2022
$nes
al$
altra$
altres$
ansa$
ana$
ata$
dre$
em$
ers
fers
ins$
iu$
nes$
ol$
ota$
rit$
sem$
tut$
tutg$
dijous, 10 de mar de 2022
[sau] filtrada per [cielomr]
^\w\w\w\w\w\wtor$
^\wi\w\we$
^s[^lorndabuft][^lorndabuft][^lorndabuft][^lorndabueft]$ filtrada per [^e]{5}
^s[^lorndabufte][^lorndabuft][^lorndabuft][^lorndabuft]$ filtrada per [^e]{5}
^si.e.$
^sie..$
f(e|)li
fel
felici
felin
odin
tor$
dimecres, 09 de mar de 2022
^\wors\w\w$
alta$
amiemdiuenClaudi
gabriel
gabriel$
hurac
l'ulldel'hurac$
dimarts, 08 de mar de 2022
C.rcel
Do.e.
Doe..
^$c$vi$c
$
$ filtrada per i
dilluns, 07 de mar de 2022
[]
[]$c*$v$c*$v
[]$c*$v$c*$v$c$
[]$c*$v$c*$v$c$ filtrada per cies$
[]$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ies$
^$c+$v$cet$
^b
^b$i$
^b$vi$
^b(i)$
^t[e]n.[o]$
^ten.o$
ansa$
ana$
oc$
or$
por$
tx
tx$
diumenge, 06 de mar de 2022
Est
^[^lorespit][^lorespit][^lorespit][^lorespit]a$ filtrada per [^n]{5}
^[^lorespit][^lorespit][^nlorespit][^lorespit]a$ filtrada per [^n]{5}
^{^lorespit}{^lorespit}{^lorespit}{^lorespit}a$ filtrada per [^n]{5}
ena$
est
serena$
dissabte, 05 de mar de 2022
.inar
^.inar$
^conju
^titu
dia$
ilca$
ilcar$
la cadena buida filtrada per .inar
divendres, 04 de mar de 2022
$xo
^.....$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}
^.....$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l]....$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l][^a]..[^e].$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l][^a].[^e].$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l][^a].[^e]l$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^lrscxmfbnte][o][^lrsxifbmnte][i][a]$
^[^lrscxmnte][o][^lrsximnte][i][a]$
^[^lrsmnte][o][^lrsimnte][i][a]$
^[^lrsmnte]o[^lrsimnte][^lrsmnte]a$
^[^lrsmnte]o[^lrsimnte]ia$
^[^lrsmnte]o[^lrsmnte][^lrsmnte]a$
^\wovi$
^\wovia$
^\wovi$
^\wova$
^l[^a][^s]..$ filtrada per [^s]{5}|[^a]{5}
^l[^a][^s]..$ filtrada per [^s]{5}|[^a]{5}
any$
a|e filtrada per [^s]{5}|[^a]{5}
be$
dor$
eix$
ell$
em$
ent$
eor
era$
ers
ia$
ides$
ila$
ir$
it
juny$
liquida
lquida
negra
ni$
olt
ona$
or$
ora$
ra$
se$
sucre
tit$
tja
ui
ui$
uny$
s$
dijous, 03 de mar de 2022
Lesflormoren
^dar\wi$
^dari\w$
^r..ia$
^r[a].[i].$
^r[a].[i][^losebamr]$
^r[a].[i][^r]$
^r[a].i.$
^r[a][^losebamr][i][^losebamr]$
^r[a][^losebamr][i][^losebamr]$
^ra.i.$
^r.i.$
aig$
als
ano$
an$
ar$
aus
ba$
bern$
ble$
bre$
cret$
den$
do$
en$
ent
era$
ern
ern$
es$
eti$
fa$
gos$
ia$
ià$
iaa$
ig$
il$
ina$
ipus$
its$
iu$
le$
les$
levern$
lles
lors$
mer$
mil
na$
neu$
nyi$
ol$
ona$
ors$
oti$
pus$
ra$
rdo$
re$
reina$
res$
ret$
reta$
rida$
ror$
rs$
sa$
uny$
unya$
ure
us$
vern$
via
vre$
xen
xent
yi$
dimecres, 02 de mar de 2022
$AR
$s
.*bl.*
.*fl.*
AR$
^$c$ca$c$c$
^...ny$
^..any$
ar$
arca$
arla$
era
ia$
la cadena buida filtrada per $AR
la cadena buida filtrada per ar$
lia
rat$
rn$
vern$
vern$ filtrada per rat
s$
dimarts, 01 de mar de 2022
Rial$
\wria\w
^..i..$
^..i..$ filtrada per [-a-l]
^..i..$ filtrada per ^[-a-l]+$
^..i..$ filtrada per ^[^ial]+$
^..i..+$
^[maoucft]{7,}+$ filtrada per ^[^m]+$
^\wria\w$
^luc.a$
all$
er$
erra$
eva$
iga$
it$
i$
meva$
ola$
osc$
rrer$
temps$
tima$
s$
dilluns, 28 de febrer de 2022
^..mid$
ipsar$
oti$
r filtrada per [aoubdfghjkmnpqtxz]
r$
r$
diumenge, 27 de febrer de 2022
[crlvdna] filtrada per [^crlvdna-]
[l] filtrada per [^crlvdna-]
^...ec$
erdre$
ipsi$
l filtrada per b||e|f|g|h|i|j|k|m|o|p|q|s|t|u|w|x|y|z
m filtrada per b|c||d|f|g|h|j|k|l|n|p|r|s|v|w|x|y|z
moni$
divendres, 25 de febrer de 2022
ard$
art$
enca$
ina
ina$
ull$
dijous, 24 de febrer de 2022
-nloi-u.─←tmrnebvwqc filtrada per x<
.e.i$
.i.i$
.i.o
.i.o$
.o.o$
^\w\w\wada$
^\w\w\weta$
anya
atge$
di
en$
ers
es
fers
ja
jardi
jardi filtrada per di
la cadena buida filtrada per di
quetxup
uc$
dimecres, 23 de febrer de 2022
eta$
infinitam
ua filtrada per qua|gua
ue filtrada per qua|gua
ue filtrada per que|gue
ue filtrada per que|gue|$vue
dimarts, 22 de febrer de 2022
^\wa\wut$
bund$
ectre$
erra$
etre$
fon$
fond$
tre$
us$
\w\w\wia$
\w\w\wol$
\w\wia$
\w\wol$
\wol$
\w\w\wol$
\w\wol$
\wol$
dilluns, 21 de febrer de 2022
m filtrada per b|c||d|f|g|h|j|k|l|n|p|r|s|v|w|x|y|z
diumenge, 20 de febrer de 2022
el$
dissabte, 19 de febrer de 2022
$c$ar$
$v{3}$ filtrada per \w{6}
$v{4}$ filtrada per \w{6}
^$c$v{2}$ar$
^$c$v{2}$c$
^$c$v{2}$r$
^$c$v{3}$c$
^$c$v{3}$c$ filtrada per \w{6}
^$c$v{3}$r$ filtrada per \w{6}
^$v$c$r$ filtrada per \w{6}
^$v$v$ar$ filtrada per \w{6}
^$v$v$c$ filtrada per \w{6}
^$v$v$er$ filtrada per \w{6}
^$v$v$r$ filtrada per \w{6}
^$v$v$v$ filtrada per \w{6}
^$v$v{2}$c$
^$v$v{2}$r$
^$vc$v$ar$ filtrada per \w{6}
^[-gaiocfl]{9}$ filtrada per [^g]{9}
^[-iaedjnr]{10,}$ filtrada per [^i]{10,}
^[-iaedjnr]{10}$ filtrada per [^i]{10}
^[-iaedjnr]{11}$ filtrada per [^i]{11}
^[-iaedjnr]{3}$ filtrada per [^i]{3}
^[-iaedjnr]{4}$ filtrada per [^i]{4}
^[-iaedjnr]{5}$ filtrada per [^i]{5}
^[-iaedjnr]{6}$ filtrada per [^i]{6}
^[-iaedjnr]{7}$ filtrada per [^i]{7}
^[-iaedjnr]{8}$ filtrada per [^i]{8}
^[-iaedjnr]{9}$ filtrada per [^i]{9}
^[-paeudms]{3}$
^[-paeudms]{4}$
^[-paeudms]{7}$
^[-paeudms]{7}$ filtrada per [^p]{7}
^[-paeudms]{8}$
^c$v$var$
^c$var$
^c$var$ filtrada per \w{6}
^cv$var$
^r$var$ filtrada per \w{6}
^v$var$ filtrada per \w{6}
^vvc$ar$
aac$ar$
ar$
atzar$
b$v$v$ar$
b$v$v$c$
b$v$var$
c$a$r$
c$ar$
c$v$c$ar$
c$v$var$
eix$
espe
espessa
g
ia$
mar$
ol$
pep
pepa
v$c$var$
v$v$ar$
v$v$b$ar$
v$v$c$ar$
v$v$car$
vvc$ar$
divendres, 18 de febrer de 2022
A
A*
A* filtrada per .....
A-
A....
BO$
BO$ filtrada per BO$
VA$
^A*
^A....$
^A\w\w\w\w$
^[-paeudms]{10,}$ filtrada per [^p]{10,}
^[-paeudms]{10}$ filtrada per [^p]{10}
^[-paeudms]{11,}$ filtrada per [^p]{11,}
^[-paeudms]{11}$ filtrada per [^p]{11}
^[-paeudms]{7}$ filtrada per [^p]{7}
^[-paeudms]{8}$ filtrada per [^p]{8}
^[-paeudms]{9}$ filtrada per [^p]{9}
^[-paeudms]{10}$ filtrada per [^p]{10}
^[-paeudms]{11,}$ filtrada per [^p]{11,}
^[-paeudms]{11}$ filtrada per [^p]{11}
^[-paeudms]{3,11}$ filtrada per [^p]{3,11}
^[-paeudms]{3,4}$ filtrada per [^p]{3,4}
^[-paeudms]{3,5}$ filtrada per [^p]{3,5}
^[-paeudms]{3}$
^[-paeudms]{3}$ filtrada per [^p]{3}
^[-paeudms]{4}$
^[-paeudms]{4}$ filtrada per [^p]{4}
^[-paeudms]{5}$ filtrada per [^p]{5}
^[-paeudms]{6}$
^[-paeudms]{6}$ filtrada per [^p]{6}
^[-paeudms]{7}$
^[-paeudms]{7}$ filtrada per [^p]{7}
^[-paeudms]{8}$
^[-paeudms]{8}$ filtrada per [^p]{8}
^[-paeudms]{9}$ filtrada per [^p]{9}
^[A-D]....$
^[Aa..Dd]....$
^[Aa]....$
^[Bb]....$
^[Cc]....$
^[Dd]....$
^[Ee]....$
^[Ff]....$
^[Gg]....$
^[Hh]....$
^[Ii]....$
^[Jj]....$
^[Kk]....$
^[Ll]....$
^[Mm]....$
^[Nn]....$
^[Oo]....$
^[Pp]....$
^[Qq]....$
^[Rr]....$
^[Ss]....$
^[Tt]....$
^[Uu]....$
^[Vv]....$
^[Ww]....$
^[Xx]....$
^[Yy]....$
^[Zz]....$
^[\w]....$
^[a-d]....$
^[a-f]....$
^[suce]+$
^[]....$
^\w....$
^\w\w\w\w\w$
a
abra$
ada$
alma$
arbre$
arem$
assa
assa$
avra$
bo
bo$
cell$
cet$
cre
cre$
dol$
el$
ell
ell$
ells$
em$
en$
ent$
er
er$
es$
et$
et
ga
gam
gam$
gam$
ga
ge$
ger
ger
ida$
jamp$
jen$
la cadena buida filtrada per A....
la cadena buida filtrada per BO$
la cadena buida filtrada per Vermell
la cadena buida filtrada per ^A....
la cadena buida filtrada per dol$
llos$
los$
l
l$
l$ filtrada per l$
ol$
ora$
ord$
ort$
otus$
re$
ta
taca
up
up$
ust$
ut
ut$
va$
vermellos$
vq$
xa$
pic
s$
$
dijous, 17 de febrer de 2022
$ger
Elquetxupesdecolorvermellitacamolt
Ketchup
Ketchup filtrada per Ketchup
^[-gaiocfl]{10,}$ filtrada per [^g]{10,}
^[-gaiocfl]{10}$ filtrada per [^g]{10}
^[-gaiocfl]{11}$ filtrada per [^g]{11}
^[-gaiocfl]{12}$ filtrada per [^g]{12}
^[-gaiocfl]{3}$ filtrada per [^g]{3}
^[-gaiocfl]{4}$ filtrada per [^g]{3}
^[-gaiocfl]{4}$ filtrada per [^g]{4}
^[-gaiocfl]{5}$ filtrada per [^g]{5}
^[-gaiocfl]{6}$ filtrada per [^g]{6}
^[-gaiocfl]{7}$ filtrada per [^g]{7}
^[-gaiocfl]{8}$ filtrada per [^g]{8}
^[-gaiocfl]{9}$ filtrada per [^g]{9}
^[-oaebhnr]{10,}$ filtrada per [^o]{10,}
^[-oaebhnr]{10}$ filtrada per [^o]{10}
^[-oaebhnr]{3}$ filtrada per [^o]{3}
^[-oaebhnr]{4}$ filtrada per [^o]{4}
^[-oaebhnr]{5}$ filtrada per [^o]{5}
^[-oaebhnr]{6}$ filtrada per [^o]{6}
^[-oaebhnr]{7}$ filtrada per [^o]{7}
^[-oaebhnr]{8}$ filtrada per [^o]{8}
^[-oaebhnr]{9,}$ filtrada per [^o]{9,}
^[-oaebhnr]{9}$ filtrada per [^o]{9}
ata$
ger
ger$
go
go$
k
ketxup
ketxups
la cadena buida filtrada per Ketchup
la cadena buida filtrada per P
la$
lasalsadequetxupilademostassajuntasestandemata$
lles
lles$
l$
ola$
pelele
quetchup
quetchup filtrada per bernat
quetchup filtrada per hola
quetchup filtrada per rap
quetchup filtrada per uhuihio
quetxup
quetxup filtrada per quetxup
ra
ra$
rap$
ssa$
te
te
urt$
dimecres, 16 de febrer de 2022
^[-neiuqrt]{5}$ filtrada per [^n]{5}
^[-neiuqrt]{6}$ filtrada per [^n]{6}
^[-neiuqrt]{7}$ filtrada per [^n]{7}
inquer
renu

visca.com | Diccionari regex