visca.com

Loutube — Pronunciació anglesa
amb en Lou Hevly i la Danielle Balfour

I —Noms de les vocals
II — Sons llargs i breus de les vocals
III — Vocals + "r"
  IV — Dígrafs AI, AY, AU i AW
V — Dígrafs EA, EE, EI i EW
VI — Dígrafs OA, OO, OU i OW

I — Noms de les vocals

Loutube I on Youtube

II — Sons llargs i breus de les vocals

Loutube II on Youtube

IV — Vocals + "r"

Loutube III on Youtube

IV — Dígrafs AI, AY, AU i AW

Loutube IV on Youtube

V — Dígrafs EA, EE, EI i EW

Loutube V on Youtube

VI — Dígrafs OA, OO, OU i OW

Loutube VI on Youtube