visca.com

Loutube — Pronunciació anglesa
amb en Lou Hevly i la Danielle Balfour


I — Noms de les vocals

Loutube I on Youtube

II — Sons llargs i breus de les vocals
Loutube II on Youtube

IV — Vocals + "r"
Loutube III on Youtube

IV — Dígrafs AI, AY, AU i AW
Loutube IV on Youtube

V — Dígrafs EA, EE, EI i EW
Loutube V on Youtube

VI — Dígrafs OA, OO, OU i OW
Loutube VI on Youtube