visca.com | Música a visca

La música d'en
Lou Hevly

Visiteu louhevly.com
Link to English version


Lou Hevly

Índex

Robert the Robot and Lou the Human
-- En Lou acompanya en Robert, el guitarista robot, amb el clarinet.

Mesures desesperades
-- Nou cançons editades i gravades a Manresa (agost de 1999).

Montana Blood
-- Dues cançons editades i gravades a Manresa, 1993.

Pixapins
-- Una cançó en 'homenatge' als qui fan tant riure a la muntanya.

La lletra de les cançonscontacte / email

visca.com | Música a visca