visca.com| Comentaris

Subscriure a la llista «An Idiom a Day»

Cada dia rebrąs una locució o frase feta anglesa degudament traduļda al catalą.

*Correu electrņnic (no es publicarą):

Tornar