visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

110 — Aixeca la mà!

Quan vol dir separar (una cosa) d'una altra sobre la qual descansa, el verb català aixecar se sol traduir en anglès per lift. Exemples:

1) Feia tant vent que aixecava les pedres.
It was so windy that it lifted the stones.

2) Calien dos homes per a aixecar aquella llosa.
It took two men to lift that flagstone.

3) Aquesta cadira és massa pesada perquè jo la pugui aixecar.
This chair is too heavy for me to lift.

En canvi, quan aixecar vol dir portar a un nivell més alt, sense destacar la idea de separació, l'anglès es decanta més aviat pel verb raise. A més, quan el verb apujar vol dir augmentar un preu, un sou, etc. o bé fer anar una cosa de baix a dalt amb un moviment continuat (p.e., una persiana), també se sol traduir per raise. Finalment, quan és pronominal (apujar-se) es tradueix per increase o go up. Exemples:

4) Qui no en tingui prou, que aixequi la mà!
Whoever doesn't have enough, raise your hand!

5) No cal que aixequis la veu.
You don't have to raise your voice.

6) Dos paletes tarden tres hores a aixecar una paret.
It takes two bricklayers three hours to raise a wall.

7) Joan, quan et faci el senyal, apuja el teló.
Joan, when I give you the signal, raise the curtain.

8) Li han apujat el sou.
They've raised his wages.

9) Espero que no apugin els preus.
I hope they don't raise the prices.

10) Cada any s'apugen els impostos.
Taxes (increase /go up) every year.

EXERCICIS 110

1) (parlant d'un sofà) Aixeca aquella punta i jo aixecaré aquesta.
2) Hissen la bandera cada matí a trenc d'alba (a trenc d'alba = at the break of dawn).
3) Dubto molt que t'apugin el sou.

<- Lliçó 109 | Índex
visca.com | Anglès difícil