visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

109 — Et fa il·lusió?

En anglès, les il·lusions sempre enganyen; volem dir que el nom anglès illusion només té el sentit d'engany degut a una falsa aparença, com ara una il·lusió òptica (an optical illusion). En canvi, quan il·lusió vol dir esperança sense fonament real es tradueix en anglès per dreams o false hopes. A més, la frase feta fer-se il·lusions es tradueix per get one's hopes up o bé indulge/engage in wishful thinking. Exemples:

1) La meva il·lusió és jubilar-me a trenta anys.
My dream is to retire at thirty.

2) Aquest jove viu d'il·lusions.
This young man (lives on false hopes / is a dreamer).

3) No et facis il·lusions; tot aquest menjar és per als convidats.
Don't get your hopes up; all this food is for the guests.

4) No vull fer-me il·lusions.
I don't want to (get my hopes up / engage|indulge in wishful thinking).

Quan es tracta del que pot passar en el futur (engrescament que s'experimenta amb l'esperança d'alguna cosa), en anglès il·lusió es tradueix per high hopes. A més, els girs tenir la il·lusió, fer il·lusió (a algú) i veure amb il·lusió es tradueixen pel verb compost look forward to (si l'esdeveniment sembla probable) o simplement per hope. Exemples:

5) Espanya debuta plena d'il·lusió.
Spain makes its debut (full of / with) high hopes.

6) Començo aquest viatge amb il·lusió i ganes d'aprendre moltes coses.
I'm beginning this trip with high hopes and the desire to learn many things.

7) Alguns tenim la il·lusió de fer un tram del Camí de Santiago aquest estiu.
Some of us are (looking forward to walking / really hoping to walk) a stretch of the Santiago Trail this summer.

8) Ens fa molta il·lusió venir a visitar-vos aquest cap de setmana.
We're really looking forward to coming to see you this weekend.

9) Si us fa il·lusió aprendre a esquiar, truqueu-nos!
If you feel like learning to ski, call us!

En canvi, quan la il·lusió se sent per una cosa que passa o que ha passat (engrescament que s'experimenta amb la realització d'alguna cosa), traduïm el gir fer il·lusió pel verb enjoy o bé per altres expressions. Exemples:

10) Et fa il·lusió treballar de pediatra?
Do you enjoy working (as a pediatrician / in pediatrics)?

11) Anar de viatge li fa molta il·lusió.
She really enjoys taking trips.

12) Em fa molta il·lusió sentir-te dir això!
(I'm really happy / It really thrills me) to hear you say this.

13) Quina il·lusió!
Wonderful! What a thrill!

EXERCICIS 109

1) Em va fer il⋅lusió presentar-los.
2) Sempre veiem amb molta il⋅lusió l'arribada de l'estiu.
3) Ja m'has fet fer il⋅lusions!

<- Lliçó 108 | Índex | Lliçó 110 ->
visca.com | Anglès difícil