visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

2 — Fa anys que hi anem; fa anys que hi vam anar

Quan significa haver transcorregut temps, el mot català fa es tradueix en anglès per dos mots, for o ago, que sovint es confonen. A saber, fa es tradueix sempre per for quan equival a des de fa; a més, el verb català, que sol ser en temps de present, s'expressa en anglès en temps de present perfect o present perfect continuous. Exemples:

1) Fa una hora que som aquí (=Som aquí des de fa una hora).
We have been here for an hour (no: We are here...).

2) Fa temps que estic treballant en aquest article (=Estic treballant en aquest article des de fa temps).
I have been working on this article for a long time (no: I am working on this article...).

Per altra banda, el mot fa se sol traduir en anglès per ago quan el verb principal és en un temps passat. Exemples:

3) Fa tres anys que vam viure aquí (=Vam viure aquí fa tres anys).
We lived here three years ago.

4) Fa tres hores que han arribat (= Han arribat fa tres hores).
They got here three hours ago.

En resum podem dir que, quan es tracta de «fa temps que + present», fa es tradueix per for i quan es tracta de «fa temps que + passat» es tradueix per ago. Exemples contrastats:

5a) (present) Fa dues setmanes que el conec.
I have known him for two weeks.
b) (passat) Fa dues setmanes que el vaig conèixer.
I met him two weeks ago.

Finalment, cal tenir en compte que, si es tracta d'una acció acabada avui, el català farà servir el temps de pretèrit indefinit (ex.: Fa una hora que ha vingut), mentre que l'anglès vol el simple past (He came an hour ago), no pas el present perfect (no: He has come an hour ago).

Més exemples:

6) Fa anys que hi vam anar (=Hi vam anar fa anys).
We went there a long time ago.

7) Fa una hora que t'espero (=T'espero des de fa una hora).
I have waited for you (o I have been waiting for you) for an hour.

8) Fa una hora que he parlat amb la Mònica (=He parlat amb la Mònica fa una hora).
I talked (no: I have talked) with Monica an hour ago.

9) Els he vist fa poc.
I saw them a little while ago.

EXERCICIS 2

1) Fa tres anys que tenim aquests cotxes.
2) Fa anys que ens vam conèixer.
3) Fa tres hores que som aquí.

<- Lliçó 1 | Índex | Lliçó 3 ->
visca.com | Anglès difícil