visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

3 — Piles que duren molt més

Quan els adjectius quantitatius —com massa, molt, gaire, etc.— modifiquen el mot temps, se solen traduir en anglès per locucions que inclouen l'adjectiu/adverbi long. Per exemple, el gir massa temps es tradueix per too long (més usual que too much time) i el gir fa molt temps es tradueix o bé per for a long time (en temps de present) o a long time ago (en temps de passat). Exemples:

1) Han estat governant durant massa temps.
They've been governing for too long.

2) Fa molt temps que no sabem res d'ells.
We haven't heard anything from them for a long time.

3) Tot això va passar fa molt temps.
All this happened a long time ago.

4) Va parlar durant bastant temps.
He spoke for quite a long time.

5) Et recordes quant temps hem de cuinar el peix?
Do you remember how long we're supposed to cook the fish?

6) Fa tant temps que diuen el mateix que ja no els crec.
They have said the same thing for so long that I no longer believe them.

Vegem ara uns exemples en què es combinen les durades temporals amb el verbs durar (last), esperar (wait) i tardar (take took taken). Observem que, com és el cas en català, el mot time (temps) normalment no s'expressa.

7) Els efectes secundaris no duren gaire.
The side effects don't last long.

8) Aquestes piles duren més que les altres.
These batteries last longer than the others.

9) Les reunions sempre duren massa.
The meetings always last too long.

10) Hem esperat molt, potser massa.
We've waited a long time, perhaps too long.

11) M'has esperat gaire?
Have you waited for me long?

12) Vaig tardar molt. No vaig tardar gaire. Vaig tardar massa.
It took me a long time. It didn't take me long. It took me too long.

13) Tarda poc (No tarda gaire) a fer els deures.
It doesn't take him long to do his homework.

EXERCICIS 3

1) Van tardar més temps que tu.
2) Quant temps dura?
3) Fa temps que espero trobar la solució.

<- Lliçó 2 | Índex | Lliçó 4 ->
visca.com | Anglès difícil