visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

4 — Quant temps fa que no ens veiem?

La locució interrogativa catalana quant temps? se sol traduir en anglès per how long? (La traducció literal, how much time?, no s'usa tant.) Exemples:

1) Quant temps duren aquestes bombetes?
How long do these light bulbs last?

2) Quant temps t'hi vols quedar?
How long do you want to stay there?

En canvi, quan es tracta de la traducció en anglès de la locució catalana Quant (temps) fa?, hi ha tres possibilitats:

— Si el verb és en temps de present i l'expressió és afirmativa, es tradueix pel gir «How long + [temps de present perfect o present perfect continuous]». Exemples:

3) Quant (temps) fa que els coneixeu?
How long have you known them?

4) Quant fa que estàs conduint?
How long have you been driving?

— Si el verb és en temps de present i l'expressió és negativa, es tradueix pel gir «How long has it been since + temps de present perfect» (sense negació). Exemples:

5) Quant (temps) fa que no hi vas?
How long has it been since you have gone there?
(literalment: Quant temps ha passat des que has anat allà?)

6) Quant (temps) fa que no ens veiem?
How long has it been since we've seen each other?
(literalment: Quant temps ha passat des que ens hem vist?)

— Si el verb és en temps de passat, es tradueix pel gir «How long ago + temps de simple past». Exemples:

7) Quant (temps) fa que els vam conèixer?
How long ago did we meet them?

8) Quant fa que ha vingut?
How long ago did he come? (no: How long ago has he come?)

EXERCICIS 4

1) Quant fa que l'has vista?
2) Quant fa que hi eren?
3) Quant (temps) fa que estudies l'anglès?

<- Lliçó 3 | Índex | Lliçó 5 ->
visca.com | Anglès difícil