visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

47 — Me'n vaig!

El verb anar-se'n no té cap equivalent específic en anglès. A grans trets, quan no s'esmenta el lloc on hom va, es tradueix en anglès per leave left left. Observem que es tradueix per go went gone si es demana on?. Exemples:

1) Me'n vaig.
I'm leaving.

2) No vull que te'n vagis!
I don't want you to leave!

3) —On és en Toni? —Se n'ha anat.
"Where's Toni?" "He left" (també "He's gone").
4) On se n'han anat?
Where have they gone?

En canvi, quan s'esmenta la destinació, es tendeix a fer servir leave quan el qui parla considera que l'absència durarà un cert temps —diguem, com a mínim un dia— i es tradueix per go quan el qui parla pensa que l'absència serà relativament breu. En el primer cas, la preposició a es tradueix per for i, en el segon, per to. Exemples:

5) Me'n vaig a casa. Demà me'n vaig a Barcelona.
I'm going home. Tomorrow I'm going to Barcelona.

6) Se'n van a la Xina.
They're leaving for China.

7) Avui se n'han anat a la platja.
(tornaran aquest vespre) Today they went to the beach.
(hi van de vacances) Today they left for the beach.

Cal observar també que, quan anar-se'n té com a complement un infinitiu, es tradueix per «go (off) + to infinitive». Excepció: Quan es tracta de certes activitats (esquiar, nedar, anar amb cavall, anar de compres, caçar, etc.), es tradueix per «go+gerundi»; (en el tema següent parlarem més d'aquests casos). Exemples:

8) Me'n vaig a veure la meva família a Cartagena.
I'm going (o, informalment, I'm off) to see my family in Cartagena.

9) Es van casar i se'n van anar a viure a Montblanc.
They got married and went (off) to live in Montblanc.

10) Demà ens n'anirem a pescar.
We're going fishing tomorrow.

A més, observem que el gir anar-se'n de es tradueix en anglès sempre per leave; la preposició no es tradueix. Exemple:

11) Ens en vam anar d'hora, de la festa.
We left the party early.

Finalment farem esment de dues expressions col·loquials:

anar-se'n de vacances = (am.) to go on vacation o (br.) to go on holiday(s)
anar-se'n a dormir = to go (off) to bed (Nota: to go to sleep vol dir adormir-se)

EXERCICIS 47

1) Ens n'anem a comprar pizza.
2) Per què us n'aneu?
3) A quina hora vau marxar de casa?

<- Lliçó 46 | Índex | Lliçó 48 ->
visca.com | Anglès difícil