visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

59 — D'aquesta aigua no en beuré mai

Si algú ens preguntés quantes vegades hem practicat paracaigudisme —skydiving, en anglès— podríem contestar-li amb un sol mot: mai; o, en anglès, never. Però els dos adverbis no són precisament sinònims: el cas és que never vol dir no mai —en l'exemple que acabem de donar, en català, l'element no se sobreentén— i en frases comparatives, interrogatives i condicionals mai es tradueix en anglès per ever. Exemples:

1) El meu amor és més fort que mai! És l'amor més fort que mai he sentit per a ningú.
My love is stronger than ever! It's the strongest love I've ever felt for anyone.

2) Has menjat mai formigues?
Have you ever eaten ants?

3) Si mai necessites un amic pots comptar amb mi.
If you ever need a friend you can count on me.

4) Mai no he estat més al sud d'Alacant.
I have never been further south than Alacant.

5) No diguis mai "d'aquesta aigua no en beuré".
Never say "never".

6) Mai no plou aquí.
It never rains here.

A més, com que les preguntes negatives en anglès solen iniciar-se amb la contracció de l'auxiliar amb el mot not —p.e., Didn't you do it? és més usual que Did you not do it (No ho vas fer?)—, són més usuals oracions que comencen Don't you ever..., Haven't you ever..., etc. que no pas Do you never..., Have you never..., etc. Exemples:

7) No ha nedat mai aquí?
Hasn't he ever swum here? (més usual que Has he never swum here?).
8) No pares mai a pensar en el mal que fas?
Don't you ever stop to think about the wrong you do? (més usual que Do you never stop...).

EXERCICIS 59

1) No has sentit mai aquesta cançó?
2) No crec que tornin mai.
3) No els deus haver vist mai.

<- Lliçó 58 | Índex | Lliçó 60 ->
visca.com | Anglès difícil