visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

8 — Quant temps tardes?

Quan significa passar tant temps abans de fer una cosa, el verb català tardar es tradueix en anglès pel verb take took taken. Ara bé, cal tenir en compte que en aquest cas el verb anglès sovint es fa servir d'una manera impersonal: el subjecte és it i el subjecte català esdevé un tipus de complement. Exemples:

1) Tardo una hora a fer el sopar.
It takes me an hour to make dinner.

2) Van tardar tres dies a arribar-hi.
It took them three days to get there.

3) No ha tardat gaire a aprendre a utilitzar el programa.
It hasn't taken him long to learn to use the program.

4) Quant temps tardes?
How long does it take you?

5) No van tardar gaire.
It didn't take them long.

Encara que són gramaticalment correctes les expressions alternatives —I take an hour..., They took three days..., etc.— no són tan usuals.

Excepció: Quan es tracta de tardar massa temps són tan usuals les expressions personals com les impersonals. Exemples:

5) Tardeu massa.
You're taking too long / It's taking you too long.

6) Vaig tardar massa.
I took too long / It took me too long.

Finalment, quan l'expressió catalana és impersonal, l'anglès omet el complement. Exemple:

7) Quant es tarda? Es tarda una hora i un quart.
How long does it take? It takes an hour and a quarter.

EXERCICIS 8

1) Quant vas tardar a llegir la novel⋅la?
2) Vaig tardar una hora a acabar la tasca.
3) Es tarda massa a anar-hi caminant [No: "... go there walking"].

<- Lliçó 7 | Índex | Lliçó 9 ->
visca.com | Anglès difícil