visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

89 — Es compleixen les lleis quan les fan complir

Recentment un amic va complir una promesa que havia fet al seu fill: que podia treure el molt valorat carnet de conduir sempre que complís els requisits legals. Ara, com a conductor, el jove sap que haurà de complir amb les normes de circulació, normes que les forces d'ordre tenen l'obligació de fer complir.

Com ja deu ser evident, el tema que ens toca avui és la traducció en anglès del verb català complir.

Si algú compleix la seva promesa, diem en anglès que he keeps his promise. Quan es tracta de complir condicions, requisits o exigències, l'anglès sol utilitzar el verb meet met met; també són aptes els verbs fulfill i conform to. A més, agents de l'autoritat fan complir (enforce) les lleis que els ciutadans compleixen (obey o observe). Exemples:

1) Els bons polítics sempre compleixen les seves promeses.
Good politicians always keep their promises.

2) No disposaven de parròquia per complir les seves necessitats religioses.
They didn't have a parish church available to meet their religious needs.

3) Penses que es compliran les profècies?
Do you think the prophecies will be fulfilled?

4) Vam fer proves amb el cable per comprovar que complia el contracte.
We tested the cable to see if it conformed to the contract.

5) Es compleixen les normes de circulació quan les fan complir.
Traffic laws are obeyed/observed when they are enforced.

Continuant amb les diverses traduccions del verb complir, podem fer servir el verb adverbial carry out si es tracta de complir un contracte, una amenaça o un encàrrec. En canvi, si en català pensem un desig i esperem que el desig es compleixi, en anglès we make a wish and hope the wish comes true. En el cas d'un convicte que ha de complir la seva condemna, en anglès diem que a convict has to serve (o complete) his sentence. Vegem ara uns quants exemples més:

6) Es demana una paga i senyal per a obligar el comprador a complir el contracte.
A down payment is required to force the buyer to carry out (també fulfill, conform to o honor) the contract.

7) No t'amoïnis; el cap no compleix mai les seves amenaces.
Don't worry; the boss never carries out his threats.

8) No va complir l'encàrrec en el temps que havien quedat.
He didn't carry out (o fulfill, complete) the assignment in the time they had agreed on.

9) Tant de bo si el teu desig es complís!
I really hope your wish comes true!

10) Penses que haurà de complir tota la seva condemna?
Do you think he will have to serve/complete his whole sentence?

Finalment cal esmentar el gir complir anys, que es tradueix de maneres diverses en anglès:

11) El dirigent pacificista va complir ahir 60 anys a la seva casa a Yangon.
The pacificist leader celebrated his 60th birthday yesterday in Yangon.

12) Complir anys sempre és una satisfacció.
Having a birthday is always satisfying.

13) Li faltava mig mes per a complir 18 anys.
He was half a month from his eighteenth birthday.

EXERCICIS 89

1) El president argumenta que ja ha complert la seva missió.
2) Si no penses complir les teves promeses, no en facis cap.
3) Espero que no hagi de complir la condemna.
4) Un cop hagis complert tots els requisits, encara has de fer una prova física.
5) Espero que tots els teus desigs es compleixin!

<- Lliçó 88 | Índex | Lliçó 90 ->
visca.com | Anglès difícil