visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

88 — En tinc tants que en tinc tants com tu

El mot tant, que fa tant d'adverbi com d'adjectiu, es fa servir en dos girs que a vegades es confonen quan es tradueixen en anglès. Quan forma part de la conjunció comparativa tan(t)... com es tradueix en anglès per as... as i quan forma part de la conjunció de coordinació consecutiva tan(t)... que es tradueix en anglès per so... that. Exemples:

1a) Tinc tants diners com tu.
I have as much money as you.
b) Tinc tants diners que no sé què fer-ne.
I have so much money I don't know what to do with it.

2a) No vull comprar tanta roba com vaig comprar l'any passat.
I don't want to buy as many clothes as I did last year.
b) No vull comprar tanta roba que no em càpiga a l'armari.
I don't want to buy so many clothes that they don't fit in my closet.

3a) Aquests arbres floreixen tan aviat com qualssevol altres.
These trees bloom as early as any others.
b) Aquests arbres floreixen tan aviat que a vegades encara hi ha neu a terra.
These trees boom so early that sometimes there is still snow on the ground.

4) En tinc tants que en tinc tants com tu.
I have so many (of them) that I have as many as you.

Observem que, quan el segon element d'una conjunció comparativa és I, he, she, we o they, se sol afegir l'auxiliar del verb després del pronom; p.e., She reads as many books as I do (no: ... as many books as I) (Ella llegeix tants llibres com jo). En anglès informal és possible també l'ús del pronom objectiu (i.e., me, him, her, us i them): She reads as many books as me. Més exemples:

5) No pesen tant com nosaltres.
They don't weigh as much as we do (o ... as us).

6) Us vau llevar tan d'hora com ells, no?
You got up as early as they did (o ... as them), didn't you?

7) Pots aixecar tant pes com ell?
Can you lift as much weight as he can (o ... as him)?

EXERCICIS 88

1) Tinc tanta sang que a les cinc tinc son.
2) Les meves camises no surten tan blanques com les de la senyora Dash.
3) Hi havia tant soroll que ni podia parlar amb mi mateix.
4) No hi van tant com nosaltres.
5) Dubto que pugui [can] menjar tant com jo.

<- Lliçó 87 | Índex | Lliçó 89 ->
visca.com | Anglès difícil