visca.com | Anglès difícil

Anglès difícil

93 — En tinc molts més que abans

Quan l'adverbi català molt modifica un adjectiu o un altre adverbi, se sol traduir en anglès per very o really. Exemples:

molt dolç, molt calent, molt d'hora, molt a poc a poc
very/really sweet, very/really hot, very/really early, very/really slowly

Ara bé, hi ha una excepció molt important: quan l'adverbi molt modifica un adverbi o adjectiu comparatiu —més, menys, millor, pitjor, etc.— es tradueix en anglès per much llevat que es comparin noms plurals, cas en què es tradueix per many. Observem que es pot fer servir el gir a lot en tots dos casos, tot i que és una mica menys usual. Exemples:

1) Són molt més rics que nosaltres.
They are much richer (o ... a lot richer) than we are.

2) Estic molt millor que ahir.
I am much better (o ... a lot better) than yesterday.

3) Hi ha molta més neu aquest any que no pas l'any passat.
There is much more snow (o ... a lot more snow) this year than last year.

4) Dormien molt menys que els nens.
They slept much less (o ... a lot less) than the children.

5) Molta més gent visiten els països mediterranis que els països nòrdics.
Many more people (o ... a lot more people) visit Mediterranean countries than Nordic countries.

6) En tinc molts més que abans.
I have many more of them (o ... a lot more of them) than I used to.

7) La pel·lícula era molt millor del que esperava.
The film was much better (o ... a lot better) than I was expecting.

EXERCICIS 93

1) A molta més gent li agraden més els teus quadres que els seus (d'ell).
2) Aquesta sequera és molt pitjor que la de l'any passat.
3) Aquests dies vaig a dormir molt més d'hora que abans.

<- Lliçó 92 | Índex | Lliçó 94 ->
visca.com | Anglès difícil