visca.com | Dites visca!

Dites visca! D

dab
be a dab hand
tenir(-hi) la mà trencada
dab hand
manetes

daddy: sugar daddyhome que manté una dona, regalant-li coses, a canvi de favors sexuals

dagger: cloak-and-daggerpropi d'intriga, d'espionatge (ex.: I love cloak-and-dagger films = M'encanten les pel·lícules d'intriga i d'espies)

daggers
be at daggers drawn
estar a mata-degolla, haver-hi una gran enemistat (ex.: Those two politicians have been at daggers drawn for years = Fa anys que aquells dos polítics estan a mata-degolla)
look daggers at someone
fulminar algú amb l'esguard

daisies: push up daisiescriar malves (ex.: When all is said and done, everyone ends up pushing up daisies = Al cap i a la fi, tothom acaba criant malves)

daisy: fresh as a daisyfresc com una rosa (ex.: After a good night's sleep I'll be as fresh as a daisy = Després de dormir bé, estaré fresca com una rosa)

dally: dilly-dallyfer el/la ronsa, perdre el temps

damn
I don't give a (tinker's) damn [vulg.]
tant me/em fa, tant me/em fot [vulg.]; m'importa un rave
not give a damn [vulg.]
a algú, no importar-li gens

dampen: dampen someone's spiritsfer desanimar algú

Dan: dapper Danhome elegant, ben vestit

dance: song and danceromanço; explicació enganyosa, que amaga la veritat (ex.: His excuse for missing the meeting was the same old song and dance about traffic = La seva excusa per no haver anat a la reunió era el romanço del trànsit, com sempre)

dander: get one's dander up [Am.]enfadar-se, empipar-se, cabrejar-se

dapper: dapper Danhome elegant, ben vestit

dare: don't you dare!no t'hi atreveixis!

daredevil: daredevil[persona] temeràriament audaç

dark
dark horse
candidat poc conegut però amb possibilitats de guanyar; incògnit, persona amb mèrits desconeguts (ex.: No one took her seriously at first, but now she's seen as being the dark horse in this election = Al principi, ningú no li donava importància, però ara es veu com la candidata amb més possibilitats de guanyar aquestes eleccions)
dark of the moon
quan la lluna no es pot veure
in the dark
en les fosques, sense informació, in albis
pitch dark
fosc com una gola de llop
shot/leap in the dark
prova o conjectura a l'atzar
stab in the dark
intent a cegues
whistle in the dark
en perill, intentar mantenir-se valent; enganyar-se (a) un mateix, fent veure que no hi ha perill (ex.: If you think social networking services present no danger, you're just whistling in the dark = Si penses que les xarxes socials no presenten cap perill, t'enganyes a tu mateix)

darn: darn it!me caso en déna! [vulg.], «càsumdena!»

date
blind date
cita a (ulls clucs / cegues)
bring someone up to date
posar al corrent/dia algú
double date
cita en què dues parelles surten plegades
out of date
antiquat, obsolet, passat de moda
pull date
data de caducitat
to date
fins ara
up to date
al dia
up-to-date
modern, actualitzat

Davy: Davy Jones's lockertomba dels mariners ofegats

dawn
crack of dawn
trenc d'alba
from dawn to dusk
d'un cap de dia a l'altre

dawned: light dawnedadonar-se d'una cosa sobtadament; caure del ruc (ex.: I worked on this puzzle for over an hour until the light finally dawned = He treballat en aquest trencaclosques durant més d'una hora fins que per fi he caigut del ruc)

Day: New Year's Daycap d'any

day
all in a day's work
el pa de cada dia (ex.: Solving knotty problems is all in a day's work for me = Resoldre problemes espinosos per a mi és el pa de cada dia)
all the livelong day
tot el sant dia
any day now
aviat
any day of the week
sempre; no importa quan
at the end of the day
fet i fet, comptat i debatut; considerant-ho tot plegat
back in the day
temps era temps, en altre temps
bad hair day
dia en què tot va malament
break of day
trenc d'alba
call it a day
plegar (interrompre la feina per a reprendre-la l'endemà)
carry the day
guanyar la batalla
day after day
cada dia, amb regularitat
day by day
de dia en dia, dia a dia
day in and day out
cada dia, amb regularitat
day of reckoning
el dia del judici final; moment en què es demana compte (d'alguna cosa); venjança
day off
dia de festa
day-to-day
quotidià
Don't give up the day job
No deixis una cosa segura per una cosa dubtosa
every dog has its/his day
al final tothom tindrà l'oportunitat de lluir-se
forever and a day
per sempre més
from day one
des del primer moment
from day to day
de dia en dia
happy as the day is long
feliç com un gínjol
have a field day
tenir un gran èxit
in the cold light of day
considerant-ho amb calma, sense emoció
make a day of it
passar tot un dia fent alguna cosa
make my day!
dit com a desafiament (ex.: You want to fight? Make my day! = Busques brega? Aquí ho tens!)
make someone's day
donar a algú molt plaer, satisfer completament algú
name day
dia del sant (ex.: A name day is a traditional celebration in many European and Latin American countries = El dia del sant és una festa tradicional en molts països d'Europa i Amèrica Llatina)
name the day
fixar el dia de la boda
night and day
continuadament
not give someone the time of day
rebutjar i menysprear algú
off day
dia dolent, dia en què tot surt malament
one fine day
un dia d'aquests [passarà una cosa favorable]
pass the time of day
fer petar la xerrada
plain as day [Am.]
més clar que l'aigua
red-letter day
diada assenyalada
Rome wasn't built in a day
Roma no es va fer en un dia
save something for a rainy day
guardar una poma per a la set (no gastar, no consumir, etc., totalment una cosa prevenint una eventual necessitat futura) (ex.: My granny always told me to save something for a rainy day = La meva àvia sempre em deia que guardés una poma per a la set)
save the day
salvar els mobles, treure les castanyes del foc; sortir-se'n (ex.: A last minute goal by Messi saved the day for Barcelona = A l'últim moment, un gol de Messi va salvar els mobles del Barcelona)
that'll be the day!
no passarà mai; a la setmana dels tres dijous
the day after tomorrow
demà passat
the day before yesterday
abans-d'ahir
win the day
tenir èxit
work day
dia laborable (ex.: Millions of work days are lost each year due to smoking-related illnesses = Milions de dies laborables es perden cada any a causa de malalties relacionades amb el tabaquisme)
working day
dia feiner

daybreak: daybreaktrenc d'alba

daydream: daydreamsomiar despert

daylight: in broad daylighten ple dia

daylights
knock/beat the living daylights out of someone
donar a algú una tremenda pallissa
scare the living daylights out of someone
donar a algú un espant de mort
days
a nine days' wonder
foc d'encenalls; tema que interessa al públic durant poc temps (ex.: Their popularity turned out to be nothing but a nine days' wonder = Va resultar que la seva popularitat no era res més que un foc d'encenalls)
days of old
temps passat, antany
days on end
dia rere dia
dog days
els dies més calorosos de l'any
good old days
temps anteriors, considerats superiors al present
have one's days numbered
tenir els dies comptats
have seen better days
estar gastat, rònec
it's early days yet
encara és d'hora, encara som al principi
salad days
temps de la joventut, la innocència i la inexperiència

dazzle: razzle-dazzleencant o atractiu superficial (ex.: The exhibition is thought-provoking and provides enough razzle-dazzle to lure tourists = L'exposició és suggerent i proporciona prou atractiu superficial per a atreure els turistes)

de: de rigeurde rigor

dead
dead and buried
mort i enterrat
dead and gone
mort fa temps
dead as a doornail
mort i ben mort
dead broke
escurat, sense ni cinc
dead center
ben bé al mig
dead dogs don't bite
el gos mort no mossega; morta la cuca/bèstia, mort el verí
dead drop
amagatall per a l'intercanvi clandestí d'informació
dead duck
persona condemnada al fracàs o a la mort
dead end
atzucac, carrer sense sortida
dead even
ben bé iguals
dead giveaway
revelació no intencionada d'un secret
dead heat
empat
dead in the water
1 immòbil 2 sense possibilitats d'èxit
dead last
últim de tot
dead loss
pèrdua absoluta
dead on one's feet
molt cansat, destrossat, fet pols
dead set against
absolutament en contra
dead tired
mort de cansament
dead to the world
adormit
dead wood
personal inútil
dead wrong
absolutament equivocat
dead-end job
feina sense futur (ex.: Get an education or you'll end up with a dead-end job, like your father = Estudia o acabaràs com el teu pare, amb una feina sense futur)
drop dead!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
flog a dead horse
picar ferro fred, llaurar en arena
have someone dead to rights
tenir evidència irrefutable contra algú
in the dead of night
a negra nit, a (alta hores / altes hores)
not be caught dead [Am.]
evitar com la pesta (ex.: I wouldn't be caught dead in a disco = evito com la pesta les discoteques)
not be seen dead [Br.]
evitar com la pesta (ex.: I wouldn't be seen dead in a disco = evito com la pesta les discoteques)
over my dead body
per sobre del meu cadàver
over my dead body!
de cap manera!
stop dead
parar en sec

deadbeat: deadbeatmorós; mal pagador; persona que s'escapoleix quan és hora de pagar

deadline: deadlinedata límit

deadlock: deadlockaturada com a resultat de l'oposició de dues forces o faccions implacables

deadly: silent but deadlydit d'un pet silenciós però molt pudent

deadpan: deadpancara inexpressiva

deadwood: deadwoodpersones inútils

deaf
deaf as a post
sord com una campana
fall on deaf ears
caure en (el buit / sac foradat)
turn a deaf ear
fer l'orni, fer el desentès
deal
big deal
1 cosa important 2 [irònic] no n'hi ha per a tant!
close a deal
fer barrina, tancar un acord
crooked/shady deal
estafa, presa de pèl
deal me in!
amb mi podeu comptar!
done deal
cosa irrevocablement decidida/resolta
good deal
ganga, bona oferta, acord comercial avantatjós, bon tracte
it's a deal!
tracte fet!
make a big deal of something
donar gran importància a una cosa; fer volar coloms
make a deal
fer un tracte
new deal
nou acord, nou tracte
raw deal
injustícia
square deal
tracte honest, just

Dear: Dear John lettercarta explicant a un home que la dona el deixa

dear
dear me!
ai Senyor!, cordons!, alça Manela!, cristo!, la mare d'en Tano!
for dear life
desesperadament
oh dear!
ai Senyor!, cordons!, alça Manela!, cristo!, la mare d'en Tano!
the dear departed
el(s) difunt(s)

dearly: the dearly departedel(s) difunt(s)

death
at death's door
a les acaballes, moribund
be scared to death
tenir el cor com una llentilla
bored to death
avorrit com una ostra
brush with death
cas en què hom gairebé mor
catch one's death
constipar-te de valent
death knell
toc de mort
death row
la part de la presó per als qui són condemnats a mort
fate worse than death
pitjor que la mort
flirt with death
jugar amb la mort
it's a matter of life and death
és qüestió de vida o mort
kiss of death
acte que té conseqüències nefastes, desastroses
look like death warmed over
fer molt mala cara, tenir molt mal aspecte
put to death
[matar] executar
sign one's own death warrant
actuar d'una manera que portarà resultats fatals
the jaws of death
les portes de la mort

deathbed: on one's deathbeda les acaballes, moribund

debt: deep in debtmolt endeutat

deceiving: appearances are deceivingles aparences enganyen

decision: make a decisionprendre una decisió

deck
not play with a full deck
faltar un bull
on deck
1 a la coberta 2 a punt de presentar-se

decline: be on the declineestar en declivi, estar minvant

deeds: good deedsbones obres

deep
between the devil and the deep blue sea
entre l'espasa i la paret
deep in debt
molt endeutat
deep in one's heart
cor endins
deep pockets
butxaques plenes
deep-chested
de pit ample
deep-seated
molt arrelat
go off the deep end
perdre el seny, perdre l'oremus, descontrolar-se
in deep shit [vulg.]
ficat en un embolic fort
in deep trouble/water
amb l'aigua fins al coll, amb (el dogal / la corda) al coll, ficat en un embolic
skin-deep
superficial
still waters run deep
dit de persones que parlen poc però que tenen idees profundes
too deep for me
per sobre meu

definitely: definitely!evidentment!, i tant!

degree
honors degree
matrícula d'honor
third degree
interrogatori brutal
to the nth degree
a l'enèsima potència

deliver: deliver the goodscomplir/satisfer l'objectiu (ex.: Four goals in three matches! The new player has certainly delivered the goods = Quatre gols en tres partits! Certament el nou jugador ha complert els objectius)

delivered: signed, sealed, and delivered[un document] signat, segellat i lliurat

delivery: delivery roomsala de parts

demand
be in demand
anar buscat, estar molt sol·licitat
in demand
buscat
den
den of thieves
cova de lladres
go into the lion's den
ficar-se a la gola del llop

denial: be in denial«estar en negació» (mecanisme de defensa que implica la negativa a acceptar la veritat)

departed
the dear departed
el(s) difunt(s)
the dearly departed
el(s) difunt(s)
depth
(beyond / out of) one's depth
no estar a l'altura de les circumstàncies (ex.: My new duties were so complicated that I had to admit I was out of my depth = Els meus nous deures eren tan enrevessats que havia d'admetre que no estava a l'altura de les circumstàncies)
beyond one's depth
fora de l'abast d'algú (ex.: This math class is beyond my depth = Aquesta classe de mates és fora del meu abast)

deserts: just desertsrepresàlies merescudes (ex.: The law of Karma says that wrongdoers will get their just deserts = La llei del Karma diu que els malfactors rebran allò que es mereixen)

deserves: one good turn deserves anotherl'amor amb amor es paga

designs: have designs on someone/somethingposar els ulls en algú/quelcom

desperate: desperate times call for desperate measuresals grans mals, grans remeis

detective: house detectivedetectiu d'un hotel, d'una empresa privada, etc.

deuce: what the deuce!què diantre!

devil
be full of the devil
tenir el diable al cos
better the devil you know
val més boig conegut que savi per conèixer
between the devil and the deep blue sea
entre l'espasa i la paret
devil's advocate
advocat del diable
devil-may-care
negligent
give the devil his due [Am.]
ser just fins i tot amb el dimoni
go to the devil!
fot el camp!
like the devil
amb molta energia, com mil dimonis
play the devil with
causar molts danys a, provocar grans trastorns a, malmetre
speak of the devil
parlant del rei de Roma
the devil finds work for idle hands
l'ociositat és la mare de tots els vicis
the devil take the hindmost
que tothom miri pel seu propi interès i que els altres es fotin
the devil to pay
problemes que s'hauran d'encarar (ex.: There'll be the devil to pay if they catch us in here = Haurem begut oli si ens enxampen aquí dins)
what the devil!
què diantre!

dewy: dewy-eyedingenu, innocent

diamond: diamond in the roughdiamant en brut

dibs: have dibs on[infantil] reclamar

dice: no dicede cap manera

Dick: every Tom, Dick and Harrytot déu; en Pau, en Pere i en Berenguera

dickens
like the dickens
amb molta energia, com mil dimonis
what the dickens!?
òstres!, òndia!, com?
die
die hard
perdurar, resistir la mort
die in harness
morir al peu del canó
die is cast
la sort ja és llançada (s'ha pres una resolució decisiva de la qual hom no pot tornar enrere)
die like a dog
morir com un gos
die on the vine
fallar, sobretot en l'etapa inicial
die-hard
[adj.] incondicional, intransigent (ex.: die-hard fans = aficionats incondicionals)
do or die
esmerçar-se de valent per a evitar la ruïna
never say die!
no desesperem!
straight as a die
dret com un ciri/rave
the die is cast
la sort ja ha estat tirada, els daus ja han estat tirats

diet: go/be on a dietfer dieta

differ: beg to differ[formal] no estar d'acord

difference
it makes no difference
no importa, tant és
make a difference
tenir efecte, produir un canvi
split the difference
repartir la diferència a parts iguals
different
different as chalk and cheese
diferent com la nit i el dia
different strokes for different folks
cadascú per on l'enfila; cada terra fa sa guerra
sing a different tune
canviar de cantet, canviar de sentiment o d'opinió
that's a different kettle of fish
això ja són figues d'una altre paner, això són altres calces (ex.: We're happy with the way North Korea has responded, but as for Iran, that's a different kettle of fish = Estem contents amb la resposta de corea del nord, però pel que fa a l'Iran, això ja són figues d'una altre paner)
dig
dig in one's heels
entossudir-se
dig one's own grave
cavar-se la pròpia fossa

dilemma: be on the horns of a dilemmatenir només dues opcions, totes dues indesitjables

dilly
dilly-dally
fer el/la ronsa, perdre el temps
it's a dilly!
és la pera!

dim: take a dim view ofno aprovar, veure de mal ull, condemnar

dime
be dime a dozen [Am.]
haver-n'hi a munts, a carretades
dime store
botiga que ven coses de poc cost

ding: ding-dongdring que fa el timbre de la porta

dinner: dinner jacket [Br.]vestit d'etiqueta, esmòquing

dint: by dint ofa còpia de, mitjançant, a causa de

dip: dip a toe in the waterfer una prova

dire: in dire straitsamb l'aigua fins al coll, amb (el dogal / la corda) al coll, ficat en un embolic

directors: board of directorsconsell d'administració

dirt
be dirt poor
ser molt pobre; no tenir on caure mort; passar-la magra/negra
dirt cheap
molt barat, a cap preu
hit pay dirt
trobar una mina d'or; tenir un èxit aclapador
hit the dirt!
de cara a terra!
dirty
air one's dirty linen in public
parlar públicament de la ignomínia o de les baralles familiars; els draps bruts, a casa!
dirty look
mirada de desaprovació, mala cara
dirty old man
vell verd
dirty one's hands
embrutar-se les mans
dirty story
acudit verd
dirty trick
mala jugada
down and dirty
agradablement escandalós; directa i impactant d'una manera que a la gent li agrada
play dirty
jugar brut

disagree: agree to disagreeresoldre un conflict respectant, però no acceptant, el punt de vista de l'altre

disappear: disappear into thin airvolatilitzar-se

discretion: discretion is the better part of valorés millor ser prudent que ser valent

disease: the cure is worse than the diseaseel remei és pitjor que la malaltia

disguise
blessing in disguise
cosa que al principi sembla dolenta, però després resulta ser beneficiosa; d'un gran mal en surt un gran bé
disguise one's voice
estrafer la veu

dishpan: dishpan handsmans vermelles, aspres o esquerdades

dishwater: dull as dishwaterpesat com un/el plom

distance
in the distance
lluny enllà, allà dellà
keep one's distance
guardar les distàncies
keep someone at a distance
evitar algú, mantenir algú a distància
district
district attorney
fiscal (funcionari)
red-light district
districte vermell

ditch: make a last-ditch effort/attemptjugar-se l'última carta, cremar el darrer cartutx (ex.: Today Cristina's husband will make a last-ditch effort to stay out of prison = Avui el marit de la Cristina es jugarà l'última carta per evitar la presó)

dither: in a ditherindecís, esverat, atabalat

diving
ducking and diving [Br.]
fugida d'extudi (ex.: No amount of ducking and diving can hide the truth = Cap fugida d'estudi no pot amagar la veritat)
dumpster diving
acte de remenar els contenidors de deixalles
do
do a bunk
fugir, escapar-se, sobretot després d'haver fet una malifeta o per evitar una compromís
do a double take
reacció tardana provocada per un comentari o esdeveniment estrany
do a headstand
fer la figuereta
do (a) land-office business
fer l'agost; fer molt negoci en poc temps
do a moonlight flit [Br.]
anar-se'n a la callada
do a number on
abusar, rebutjar
do a slow burn
enfadar-se (silenciosament / a poc a poc) (ex.: She didn't say a word, but I could tell she was doing a slow burn = Ella no va dir ni pruna, però es notava que s'enfadava)
do a stretch
complir la condemna
do an about-face
canviar de camisa, fer un canvi de front (ex.: He's capable of doing an about-face, if he thinks it's in his interest = És capaç de canviar de camisa, si pensa que això li convé)
do justice
fer justícia
do more harm than good
fer més mal que bé
do one's utmost
fer (l'impossible / els impossibles)
do oneself proud
no estar-se de res
do or die
esmerçar-se de valent per a evitar la ruïna
do someone a bad turn
fer/jugar a algú una mala passada
do someone a good turn
fer a algú un favor
do someone proud
fer honors a algú, tractar algú com un rei
do someone wrong
ser fals/deslleial/infidel a algú
do tell
ah sí? digues més
do the honors
fer els honors
do the splits
fer l'espagat
do the trick
fer exactament el que fa falta, aconseguir el resultat desitjat
do time
complir la condemna
do unto others as you would have them do unto you
feu als altres tot allò que voleu que ells us facin
do wonders
donar resultats espectaculars
do your worst!
fes el que vulguis!
do-gooder
idealista ingenu que dóna suport a causes humanitàries
if I do say so myself
modèstia a part; mal m'està de dir-ho (ex.: I think the book is very well organized, if I do say so myself = Modèstia a part, penso que el llibre és molt ben organitzat)
make do
poder anar tirant amb els mitjans disponibles
that would never do!
això no pot ser!
well to do
tenir una bona posició econòmica

doctor: be just what the doctor orderedanar com l'anell al dit (ex.: Antonia was feeling lonely, so a visit from her daughter was just what the doctor ordered = L'Antònia es trobava sola; per tant, una visita de la seva filla li va anar com l'anell al dit)

dodge: dodge a bulletescapar-se pels pèls d'una situació perillosa

dodger: draft dodgeralgú que evita unir-se a les forces armades quan el govern li ho demani

does: one swallow does not make a summeruna flor no fa estiu ni dues primavera

dog
a dog's breakfast
una cosa desgavellada; un nyap
die like a dog
morir com un gos
dog and pony show
presentació cursi, exageradament afectada
dog days
els dies més calorosos de l'any
dog eat dog
competició salvatge, sense pietat
dog in the manger
gos de l'hortolà
dog it
ajeure-s'hi, gandulejar, evitar el treball
dog-ear
doblegar la vora d'una pàgina de llibre per a guardar el punt
dog-eared
potinejat
every dog has its/his day
al final tothom tindrà l'oportunitat de lluir-se
hair of the dog that bit you
una mica d'alcohol, que va bé per a la ressaca (ex.: What a night! This morning I'm going to put a bit of cognac in my coffee because I need some hair of the dog that bit me = Quina nit! Aquest matí prendré un cigaló, ja que una mica d'alcohol va bé per a la ressaca)
lead a dog's life
portar una vida de gossos, anar de mal borràs
lucky dog
persona afortunada
not have a dog's chance
no tenir esperança, possibilitats
put on the dog
anar de vint-i-un botó/botons
see a man about a dog
anar-se'n sense voler dir on; sobretot: anar a veure el senyor Roca (ex.: Wait here for me, I have to see a man about a dog = Espera'm aquí, he d'anar a veure el senyor Roca)
seeing-eye dog
gos pigall
shaggy dog story
paròdia d'un acudit, la qual és llarga, amb detalls irrellevants i sense culminació divertida
sick as a dog
molt malalt; més malalt que un sabater
that dog won't hunt [Am.]
això no funcionarà
the tail wagging the dog
cas en què una part petita d'un grup ho controla tot
top dog
gall del galliner, «gallo del lugar»
you can't teach an old dog new tricks
cavall vell no aprèn trot nou (ex.: I tried to get my grandfather to use whatsapp, but I guess you can't teach an old dog new tricks = He intentat que el meu avi faci servir whatsapp, però suposo que cavall vell no aprèn trot nou)

doghouse: in the doghouseen desgràcia

dogs
dead dogs don't bite
el gos mort no mossega; morta la cuca/bèstia, mort el verí
go to the dogs
anar a la ruïna, sobretot un país, la societat, etc.
let sleeping dogs lie
deixar les coses tal com estan; valer més no remenar-ho (ex.: I don't want him to get angry again; we'd better let sleeping dogs lie = No vull que es torni a enfadar; val més que deixem les coses tal com estan)
rain cats and dogs
ploure a (bots i barrals / semalades) (ex.: You can't leave now; don't you see it's raining cats and dogs? = Ara no podeu marxar; no veieu que plou a bots i barrals?)

dogsbody: dogsbody [Br.]subordinat, ajudant; treballador que ha de fer la feina que els altres no volen fer

doing
be up and doing
ser actiu
how are you doing?
com estàs?, com anem?, com va (això)?, com va tot?
nothing doing!
de cap manera!, ni pensar-hi!

doldrums: in the doldrumsmoix, deprimit

dole: be on the dole [Br.]estar en atur, estar parat

dollar
bet one's bottom dollar
apostar el que sigui
ten-dollar word
paraula ostentosa
you can bet your bottom dollar
pots estar-ne ben segur
dollars
bet you dollars to donuts
m'hi jugo el que vulguis
look like a million dollars
tenir molt bon aspecte, fer molt goig

Don: Don't give up the day jobNo deixis una cosa segura per una cosa dubtosa

don
dead dogs don't bite
el gos mort no mossega; morta la cuca/bèstia, mort el verí
I don't give a (tinker's) damn [vulg.]
tant me/em fa, tant me/em fot [vulg.]; m'importa un rave
don't
don't count your chickens before they hatch
no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (ex.: I hope they pay you, but don't count your chickens before they hatch = Espero que et paguin, però no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat)
don't fret!
no t'hi amoïnis!
don't get me wrong!
no em malentenguis!
don't get smart with me!
no em contestis!
don't go away mad, just go away
no marxis enfadat, però fes el favor de marxar
don't hand me that!
i ca!, i un be negre!
don't I know it!
digues-m'ho a mi!
don't knock it
no el menyspreïs
don't look a gift horse in the mouth
a cavall regalat, no li miris el dentat
don't make me laugh!
no em facis riure!, creu-t'ho!
don't mention it!
de res!
don't push your luck!
no temptis la sort!
don't put all your eggs in one basket
no t'ho juguis tot a una sola carta
don't sweat it
no et preocupis per això
don't teach your grandmother to suck eggs
no vulguis ensenyar una cosa a algú que en sap més que tu (ex.: I don't want to teach my grandmother to suck eggs, but aren't you supposed to back up your work? = No vull ensenyar-te el que saps millor que jo, però no has de fer una còpia de seguretat?)
don't throw the baby out with the bathwater!
no et desfacis d'una cosa bona amb l'afany de desfer-te'n d'una altra d'inútil que hi va associada (ex.: His conclusions are faulty, but much of his research is valid and should be kept, so let's not throw the baby out with the bathwater = Les seves conclusions no són bones, però una gran part de les (seves) recerques són vàlides i s'haurien de guardar; per tant, no ens desfem del que és important amb l'afany de descreditar el que no ho és)
don't you dare!
no t'hi atreveixis!
done
be done for
haver begut oli; estar acabat, mort
be done in
fet una coca, no poder dir ni fava
done deal
cosa irrevocablement decidida/resolta
done to a turn
cuit a la perfecció
easier said than done
aviat és dit; més fàcil dir-ho que no pas fer-ho
it's easier said than done
del dit al fet, hi ha un tret
no sooner said than done
dit i fet
over and done with
acabat
when all is said and done
al capdavall, a fi de comptes

dong: ding-dongdring que fa el timbre de la porta

donkey: donkey's yearsmolts anys (ex.: We haven't seen our lawyer in donkey's years = Fa molt temps que no veiem el nostre advocat)

donuts: bet you dollars to donutsm'hi jugo el que vulguis

door
at death's door
a les acaballes, moribund
back door
porta del darrere
foot in the door
punt inicial per a aconseguir un fi
keep the wolf/wolves from the door
defensar-se de la misèria, evitar la gana, la pobresa, etc.
lay something at someone's door
culpar algú d'alguna cosa
leave the door open
estar disposat a admetre canvis (en un tracte, acord, etc.)
next door
la casa o pis del costat
open-door policy
política de portes obertes
show someone the door
acompanyar algú a la porta; fer marxar algú
the wolf is at the door
amenaça la misèria

doornail: dead as a doornailmort i ben mort

dot: on the dotpuntualment

double
do a double take
reacció tardana provocada per un comentari o esdeveniment estrany
double bed
llit de matrimoni
double chin
papada (sotabarba molt pronunciat)
double date
cita en què dues parelles surten plegades
double entendre
paraula o frase que es pot interpretar de dues maneres, sobretot quan la segona té un sentit una mica verd
double or nothing
doble o res
double-check
tornar a comprovar
double-cross
trair, enganyar
double-edged sword
espasa/eina de (dos talls / doble tall)
double-park
estacionar en doble fila
double-talk
llenguatge emprat per a enganyar i confondre, galimaties; paraules buides de sentit
on the double
a (corre-cuita/corre-corrents)
play a double game
fer el doble joc, actuar amb duplicitat, fer la puta i la Ramoneta (ex.: Don't trust him; he's playing a double game = No te'n refiïs; fa la puta i la Ramoneta)
doubt
give someone the benefit of the doubt
concedir a algú el benefici del dubte
in doubt
en dubte
no doubt
sens dubte
without a shadow of a doubt
sense cap dubte
down
be down on one's luck
ballar-la/passar-la magra
be down with the flu
estar malalt amb grip
down and dirty
agradablement escandalós; directa i impactant d'una manera que a la gent li agrada
down and out
sense diners ni casa
down at the heels
esparracat
down for the count
estar fora de combat, KO
down home
rústic i tradicional
down in/at the mouth
moix, deprimit
down in the dumps
moix, deprimit; estar barres a pit
down payment
paga i senyal
down the drain
perdut, acabat
down the hatch!
sant Hilari!
down the line
camí avall
down the road
al futur
down time (downtime)
[tecno.] temps d'inactivitat
down to a T
perfectament
down to earth
pràctic
down to the wire
acostant-se a l'hora límit, a la data límit
down under
Austràlia i Nova Zelanda
down with (something)!
a baix (alguna cosa)!
down, but not out
abatut, però no vençut
down-at-heel
mal engiponat
down-to-earth
pràctic, tocant de peus a terra
dressing-down
reprimenda
dumb down
banalitzar; anivellar cap a baix
give someone a dressing down
dir (a algú) el nom del porc
go down the tubes
fracassar, col·lapsar
money down the drain
diners gastats inútilment
upside down
a l'inrevés (cap per avall)

downhill: go downhillanar de/a mal borràs, anar de caiguda

downs: ups and downsalts i baixos, peripècies

downtime: down time (downtime)[tecno.] temps d'inactivitat

dozen
baker's dozen
una dotzena de frare (tretze) (ex.: The new bakery always gives you a baker's dozen of rolls = De panets, la nova fleca sempre te'n dóna una dotzena de frare)
be dime a dozen [Am.]
haver-n'hi a munts, a carretades
be six of one and half-a-dozen of the other
ser igual; tant se li'n dóna naps com cols
nineteen to the dozen
molt ràpidament, amb molta energia
six of one and half-a-dozen of the other
és igual
drabs
dribs and drabs
petites quantitats
in dribs and drabs
a comptagotes

draft: draft dodgeralgú que evita unir-se a les forces armades quan el govern li ho demani

drag
drag one's feet
mostrar desgana, aversió; estar indecís
drag race
cursa d'acceleració
drag someone's name through the mud
embrutar el nom d'algú
main drag [Am.]
carrer principal
drain
brain drain
fuga de cervells
down the drain
perdut, acabat
money down the drain
diners gastats inútilment

drakes: ducks and drakesfer rebotar pedres planes (palets de riu) contra l'aigua, fer que llisquin damunt l'aigua

draw
draw a bead on
apuntar una arma de foc a
draw a blank
1 no recordar (alguna cosa) 2 obtenir un resultat nul
draw a conclusion
inferir
draw breath
respirar
draw fire
atraure el foc (d'armes de foc); fer de fitó
draw first blood
obrir el marcador, anotar-se el primer punt
draw lots
fer-s'ho a la sort
draw straws
fer-s'ho a palletes (triar a la sort fent servir el mètode de la palla curta)
draw the line
posar ratlla
draw to a close
acabar-se
luck of the draw
el resultat de l'atzar, de la fortuna
slow on the draw
tendint a badar

drawback: drawbackobstacle, desavantatge

drawing
back to the drawing board
tornar a començar de zero
drawing card
persona o cosa que atrau el públic

drawn: be at daggers drawnestar a mata-degolla, haver-hi una gran enemistat (ex.: Those two politicians have been at daggers drawn for years = Fa anys que aquells dos polítics estan a mata-degolla)

dream: pipe dreamnoció fantàstica, castells en l'aire

dreams
have sweet dreams
somiar amb els angelets
sweet dreams!
que somiïs amb els angelets!, que dormis bé!
dress
dress clothes
roba per a mudar-se
dress rehearsal
assaig general
dress shirt
camisa de gala
fancy dress
vestit de disfressa
dressed
dressed (fit) to kill
vestit molt elegantment, que fa impacte
dressed to kill
de vint-i-un botó/botons
dressed to the nines
anar/vestir de vint-i-un botó, de fil de vint, d'etiqueta (ex.: For the film's premiere we all dressed to the nines = Per l'estrena de la pel·lícula tots anàvem de vint-i-un botó)
mutton dressed as lamb [Br.]
dit de la dona que es vesteix massa jove
dressing
dressing room
camerino
dressing-down
reprimenda
give someone a dressing down
dir (a algú) el nom del porc
window dressing
millores que creen una falsa impressió favorable
dribs
dribs and drabs
petites quantitats
in dribs and drabs
a comptagotes

dried: cut-and-driedpreparat o decidit per endavant; rutinari

drift: catch the driftcaptar el sentit

drink
be a long drink of water
ser alt com un sant Pau
drink like a fish
beure molt alcohol
drink someone under the table
mostrar-se menys ebri que un company que és notablement afectat per la beguda (ex.: Don't try to keep up with the Russians! They'll drink you under the table = No intentis seguir el ritme dels russos! Beuran més que tu sense mostrar-ne els efectes)
drive someone to drink
fer que algú tingui la necessitat de beure
in the drink
a l'aigua
nurse a drink
consumir una beguda molt a poc a poc, sobretot per no haver de comprar-ne una altra
soft drink
beguda no alcohòlica, beguda refrescant

drinking: drinking wateraigua potable

drive
drive a hard bargain
regatejar fort/molt
drive a nail into someone's coffin
accelerar la mort o la ruïna d'algú
drive me up the wall
fer que algú s'enfili per les parets
drive someone crazy/mad/insane
fer tornar boig algú
drive someone to drink
fer que algú tingui la necessitat de beure
drive-in
autocinema, autorestaurant, etc.
driver
backseat driver
passatger que dóna ordres al conductor
be in the driver's seat
manar
hit-and-run driver
conductor que fuig després d'atropellar algú
slave driver
tirà
drop
at the drop of a hat
1 [de seguida] immediatament, sense dubtar gens 2 [per qualsevol cosa] per un (tres i) no res
dead drop
amagatall per a l'intercanvi clandestí d'informació
drop a brick
ser indiscret; esmentar quelcom de què no s'hauria parlar
drop a bundle
perdre molts diners
drop a hint
insinuar, deixar anar una indirecta
drop dead!
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
drop in the bucket
gota al mar
drop like flies
caure/morir com mosques
drop someone a line
fer a algú dues ratlles, escriure-li una breu nota o carta
drop someone/something like a hot potato
trencar sobtadament la relació que hom té amb algú/quelcom
drop (the) charges
retirar la denúncia
let it drop
cessar de parlar-ne
let it drop that
revelar, divulgar que
wait for the other shoe to drop
esperar fins que se li encengui la llumeta
you could have heard a pin drop
no se sentia ni un piu

dropout: dropoutpersona que abandona els estudis

dropped: the penny dropped(a algú) se li ha encès la llumeta, de cop s'entén (alguna cosa)

dropping: name-droppingcostum d'esmentar casualment els noms de gent famosa, suposadament coneguda, per tal d'impressionar

drown: drown one's troubles/sorrowsbeure per oblidar les penes

drugs: take drugsdrogar-se

drunk
drunk as a skunk
molt begut
punch-drunk
atordit, grogui
dry
dry as a bone
sec com un bacallà
dry goods
tèxtils, peces de vestir, etc., per a vendre
dry run
assaig general; exercici d'habilitats de combat sense l'ús de munició real
keep one's powder dry
fer el cap viu, estar a l'aguait
leave someone high and dry
deixar plantat/penjat algú
run dry
assecar-se
duck
dead duck
persona condemnada al fracàs o a la mort
duck soup
peix al cove
lame duck
persona elegida per a un càrrec públic que ha estat derrotada en una nova elecció o a qui no pot renovar-se el termini, però que encara té un període de temps en el càrrec durant el qual pot realitzar certes tasques
like water off a duck's back
insensible, sense efecte, com qui sent ploure, sense fer cas del que es diu (ex.: Insults roll off him like water off a duck's back = És completament insensible als insults)

ducking: ducking and diving [Br.]fugida d'extudi (ex.: No amount of ducking and diving can hide the truth = Cap fugida d'estudi no pot amagar la veritat)

ducks
ducks and drakes
fer rebotar pedres planes (palets de riu) contra l'aigua, fer que llisquin damunt l'aigua
get one's ducks in a row [Am.]
organitzar-se

ducky: just duckymagnífic, excel·lent, de conya, collonut [vulg.]

duct: duct tapecinta americana

dudgeon: in high dudgeonemprenyat/cabrejat/empipat com una mona; de mala lluna, molt malhumorat

due
come due
arribar a la data del venciment; (= fall due)
fall due
arribar a la data del venciment
give someone their due
reconèixer el mèrit d'algú
give the devil his due [Am.]
ser just fins i tot amb el dimoni
in due course
en el moment oportú
in due time
d'un dia a l'altre

dues: pay one's duesguanyar una posició o un dret després d'haver treballat i sofert; treballar-s'ho a pols

duh: duh!expressa menyspreu per alguna cosa que es considera estúpid o molt evident

dull: dull as dishwaterpesat com un/el plom

dumb
dumb as a sack of hammers
molt curt de gambals
dumb down
banalitzar; anivellar cap a baix
play dumb
fer el dissimulat, fer l'orni, fer veure que no s'entén (ex.: He always played dumb whenever people brought up politics = Sempre feia l'orni quan la gent començava a parlar de la política)

dumber: dumber than a box of rocksmés curt que una cua de conill

dumbwaiter: dumbwaitermuntaplats

dumps: down in the dumpsmoix, deprimit; estar barres a pit

dumpster: dumpster divingacte de remenar els contenidors de deixalles

duress: under duresssota coacció

dusk: from dawn to duskd'un cap de dia a l'altre

dust
after the dust clears
quan s'acaba l'enrenou, a fi de comptes
bite the dust
anar-se’n a l’altre barri, patir una derrota (ex.: The man fell dead in combat, biting the dust in his last act = L'home va caure mort al combat, anant-se’n a l’altre barri en el seu últim acte)
collecting dust
empolsinant-se, fent més nosa que servei
Dutch
Dutch auction
subhasta a la baixa
go dutch (go Dutch) [Am.]
pagar l'escot (escot: part que toca pagar a cadascuna de dues o més persones que han fet una despesa en comú)
in Dutch with [Am.]
a la llista negra de
dutch
dutch courage
valentia després d'haver begut
dutch treat
àpat en què cada persona paga el seu
go dutch (go Dutch) [Am.]
pagar l'escot (escot: part que toca pagar a cadascuna de dues o més persones que han fet una despesa en comú)
duty
(above and) beyond the call of duty
més enllà del que el deure exigeix
be on duty
estar de servei; [med.] estar de guàrdia
duty bound
obligat
duty calls
cal complir el deure; cal anar al lavabo
in the line of duty
com a part normal de la feina
off duty
[persona] fora de servei

dyed: dyed in the woolempedreït, inveterat; tenyit abans de filar

dying
a dying breed
una espècie en camí d'extinció
dying seconds
els últims moments

visca.com | Dites visca!