visca.com

El meu encontre amb el parkinson
Assabentar-te definitivament que pateixes una malaltia degenerativa sense cura representa, sens dubte, un punt d'inflexió en la vida. Però hi ha molts camins que podem seguir per a fer front als símptomes de la malaltia.
«An Idiom a Day»
Si us voleu apuntar a la nostra llista cliqueu sobre l'enllaç i rebreu diàriament una locució o frase feta anglesa degudament traduïda al català.
Els arxius de la llista
Anglès fàcil
Curs interactiu per a aprendre els elements bàsics d'anglès. Vegeu també Anglès fàcil – Suplement.
Anglès "difícil" – Traducció de les frases maleïdes
110 articles breus sobre punts problemàtics d'anglès
Anglicismes
749 anglicismes del GDLC.
Diccionari català-anglès/anglès-català de locucions i frases fetes
Més de 7000 locucions i frases fetes catalanes traduïdes a l'anglès. Nearly 6500 English idioms translated into Catalan.
Pronunciació
El problema principal de la pronunciació dels mots anglesos no és la pronunciació en ella mateixa, sinó la manera com s'escriuen.
«Phrasal verbs»
Els anomenats «phrasal verbs», explicats i organitzats segons com es tradueixen en català
Articles
Més de 30 articles sobre punts interessants d'anglès
Vocabulari
Aquestes pàgines ensenyen el vocabulari anglès mostrant clarament la relació entre la manera que s'escriuen els mots i la manera que es pronuncien. Les llistes s'ordenen segons la importància (freqüencia d'ús) dels mots.
Frases maleïdes!
Joc de traducció
Gramàtica anglesa volums I-V
Cinc llibres de consulta publicats entre 1995 i 2003; revisats per Josep Ruaix
Metodologia
Articles sobre la metodologia de l'ensenyament de l'anglès
Diccionari regex
El Diccionari Regex és una versió en línia del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans que permet fer cerques de mots basades en patrons i ordenar els resultats segons la categoria gramatical.
Regex Dictionary
The Regex Dictionary is a searchable online dictionary that returns matches based on strings rather than on whole words, while optionally grouping results by their part of speech.
visca.com no fa servir ni "tracking" ni javascript ni "cookies" ni anuncis
visca.com does no tracking and uses no cookies, ads nor javascript

contacte / email