visca.com

«Phrasal verbs»

LLIBRE «Phrasal verbs», pas a pas
Els anomenats «phrasal verbs», explicats i organitzats segons com es tradueixen en català
Cercador de «phrasal verbs»
Eina per a cercar tot tipus de «phrasal verb»
Diccionari de «phrasal verbs» traduïts al català
Traduccions en català d'uns 2400 «phrasal verbs»
50 dels «phrasal verbs» més comuns
Una lista amb exemples de 50 dels «phrasal verbs» d'ús més freqüent
270 «phrasal verbs» importants classificats pel tipus
73 verbs preposicionals, 41 verbs adverbials intransitius, 86 verbs adverbials transitius i 70 verbs adverbials de règim preposicional
Cas especial: «verb+adverbi» anglès traduït per «verb+gerundi» català
Exemple: Sam walked/ran/jumped/flew in = En Sam entrà caminant/corrent/saltant/volant.

visca.com