visca.com | Phrasal verbs

Cercador de Phrasal Verbs
de Lou Hevly

167 phrasal verbs, 3888 accepcions
Introducció al Cercador | Phrasal verbs, pas a pas | El diccionari complet

Terme anglès:

(exs.: come in o come o in)
Definició catalana:

(exs.: entrar o tornar)
Mot sencer Expressió regular Agrupa els resultats per categoria
Mínim nombre de resultats a Google Ordena els resultats per freqüència
Tots els verbs adverbials (2246)
Transitiu, sentit del verb no canvia (609)
Ex.: make up = compondre
Transitiu, sentit del verb canvia (493)
Ex.: make up = fer veure
Intransitiu, sentit del verb no canvia (535)
Ex.: come in = entrar (cap aquí)
Intransitiu, sentit del verb canvia (406)
Ex.: come in = posar-se de moda
Adverbials de règim preposicional (203)
Ex.: come down on = renyar, atacar
Tots els verbs preposicionals (771)
Preps. corresponen; sentit del verb no canvia (299)
Ex.: change into = transformar-se en
Preps. no corresponen; sentit del verb no canvia (155)
Ex.: depend on = dependre de
Preps. corresponen; sentit del verb canvia (38)
Ex.: see about = encarregar-se de
Preps. no corresponen; sentit del verb canvia (27)
Ex.: fall for = enamorar-se de
Verb català no és preposicional; sentit del verb no canvia (165)
Ex.: listen to = escoltar
Verb català no és preposicional; sentit del verb canvia (87)
Ex.: come across = trobar (per casualitat)

visca.com | Phrasal verbs