visca.com | Cercador de phrasal verbs

Introducció al Cercador de phrasal verbs


Què és el Cercador de phrasal verbs?

El Cercador de phrasal verbs busca els mots que componen els phrasal verbs anglesos. Per exemple, una cerca del verb get trobarà tots els phrasal verbs que es componen de la combinació «get + adverbi o preposició» i una cerca de l'adverbi out tornarà tots els phrasal verbs que inclouen aquest mot. A més es pot cercar les definicions catalanes: una cerca del verb entrar tornarà tots els phrasal verbs que inclouen aquest mot en les seves definicions. Finalment es pot modificar la cerca segons quin tipus de phrasal verb es busca. Vegeu Com funciona?.

Cercador de phrasal verbs | Principi


Com funciona?

Heus ací una explicació de les maneres en què es pot refinar la cerca.

Screenshot
  1. Aquest és el camp on posem el terme anglès que cerquem. Pot ser tant un phrasal verb (p.e.: come in o listen to) com un verb sol (p.e.: come o listen) com un adverbi o una preposició (exs.: in o to).
  2. El cercador també pot buscar termes en les definicions. Pot ser tant un verb de règim preposicional (p.e.: arribar a) com un verb sol (p.e.: arribar) com una preposició (p.e.: a).

NOTA: Es pot buscar termes anglesos i catalans alhora. Per exemple, si entrem in en el camp 1 i entrar en el camp 2, el resultat serà una llista dels phrasal verbs que inclouen el mot in i que, en la definició, inclouen el verb entrar.

  1. El Cercador de phrasal verbs fa servir la sintaxi de les «expressions regulars» del llenguatge Perl (per a una explicació de les «expressions regulars», vegeu el Guia pas a pas del Diccionari Regex). Per exemple, si volem una llista de tots els phrasal verbs que inclouen els verbs go o come, podem seleccionar aquesta opció i entrar al camp 1 (go|come).
  2. Seleccionem aquesta opció per a ordenar els resultats segons les onze categories dels apartats 7 i 8. Altrament tots els resultats s'agruparan junts.
  3. Els "resultats a Google" representen el nombre d'ocurrències de cada phrasal verb quan se'l busca a Google. Encara que aquests resultats no són completament fiables, ens dóna una manera de refinar les cerques eliminant-ne els phrasal verbs amb un baix índex de freqüència.
  4. Seleccionem aquesta opció per a ordenar els resultats segons l'índex de freqüència (vegeu l'apartat anterior).

En el nostre llibre Phrasal verbs, pas a pas classifiquem en onze categories els phrasal verbs anglesos, ja que considerem que aquesta organització és un bon primer pas per a estudiar-los. Els quadrats dels camps 7 i 8 ens permeten refinar la nostra cerca segons quin tipus de phrasal verb ens interessa.

Cercador de phrasal verbs | Principi


visca.com

Escriviu-nos