visca.com | Phrasal Verbs

Phrasal verbs traduïts al català
Agraïm la col·laboració de la bona gent del DACCO

Última modificació: 13 de juliol de 2024.

ÍNDEX

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


A

abide
abide byprep. acomodar-se a
abstain
abstain fromprep. abstenir-se de
accede
accede toprep. accedir a
accord
accord withprep. concordar amb
account
account forprep. explicar
ache
ache forprep. desitjar molt
act
act onprep. 1 actuar a base de 2 (impersonal) afectar
act outadv. tr. 1 representar una obra 2 (psicològia) expressar els sentiments
act upadv. intr. 1 fer entremaliadures (aplicat a persones) 2 funcionar irregularment (aplicat a coses)
adapt
adapt toprep. adaptar(-se) a
add
add upadv. intr. tenir sentit adv. tr. sumar
add up toadv./prep. resultar
adhere
adhere toprep. adherir-se a
adjust
adjust toprep. adaptar-se a
admit
admit ofprep. (impersonal) admetre, permetre
admit toprep. admetre, confessar
advance
advance onprep. acostar-se a (algú) d'una manera amenaçadora
age
age outadv. intr. arribar a una edat límit (i no poder gaudir de serveis públics destinats a persones més joves de l'edat límit)
agree
agree onprep. arribar a un acord sobre (alguna cosa)
agree uponprep. arribar a un acord sobre (alguna cosa)
agree withprep. estar d'acord amb
aim
aim atprep. 1 apuntar a 2 aspirar a
air
air outadv. tr. airejar
allow
allow forprep. tenir en compte
allude
allude toprep. al·ludir a (referir-se a algú o a alguna cosa sense esmentar-los)
amount
amount toprep. equivaler a, ve a ser
angle
angle forprep. intentar indirectament aconseguir (una cosa)
answer
answer backadv. intr. contestar, sobretot maleducadament
answer forprep. 1 respondre per 2 ser responsable de
answer toprep. 1 donar comptes a 2 reconèixer com a seu (el nom)
apologize
apologize forprep. disculpar-se per
appeal
appeal againstprep. apel·lar contra
appeal forprep. suplicar
appeal toprep. 1 apel·lar a (terme jurídic) 2 atraure
appear
appear atprep. presentar-se a
appear forprep. representar, sobretot en un judici
apply
apply forprep. sol·licitar (una feina, un permís, etc.)
approve
approve ofprep. aprovar
argue
argue aboutprep. disputar sobre
argue intoprep. convèncer (algú) a fer quelcom, persuadir
argue outadv. tr. resoldre (un afer, un problema) discutint
argue withprep. disputar amb
arrange
arrange withprep. posar-se d'acord amb
arrive
arrive atprep. 1 arribar a (una hora) 2 arribar a (o en) (un lloc)
arrive inprep. arribar a (p.e., un país, una ciutat)
ask
ask aboutprep. 1 preguntar sobre 2 preguntar per (algú)
ask afterprep. preguntar per
ask aroundadv. intr. 1 preguntar arreu 2 (am.) convidar (algú) a casa
ask backadv. tr. tornar a convidar (algú)
ask forprep. demanar (sol·licitar)
ask inadv. tr. convidar (algú) a entrar a casa, sobretot espontàniament
ask outadv. tr. convidar (algú) a sortir
ask overadv. tr. convidar (algú) a casa
ask roundadv. tr. convidar (algú) a casa
assent
assent toprep. assentir en
associate
associate withprep. associar-se amb, relacionar-se amb
atone
atone forprep. expiar
auction
auction offadv. tr. subhastar
average
average downadv. intr. comprar accions d'un mateix valor a preus cada vegada més baixos per tal de reduir el preu mitjà de la inversió
average upadv. intr. comprar accions d'un mateix valor a preus cada vegada més alts per tal d'aconseguir una inversió més gran a un preu mitjà que és més baix que l'actual preu del mercat.

ÍNDEX


B

back
back awayadv. intr. recular, fer-se enrere
back downadv. intr. desdir-se'n, retractar-se'n, abandonar (una reclamació) adv. tr. fer baixar enrere (un vehicle)
back down fromadv./prep. evitar (un conflicte)
back offadv. intr. recular, fer-se enrere adv. tr. fer recular
back outadv. intr. retirar-se (sobretot d'un negoci) adv. tr. fer sortir enrere (un vehicle)
back upadv. intr. anar enrere adv. tr. 1 donar suport a 2 fer anar enrere (un vehicle) 3 copiar (arxius) per seguretat
bail
bail outadv. intr. saltar d'un avió amb paracaigudes adv. tr. 1 obtenir la llibertat d'algú sota fiança 2 treure l'aigua d'una embarcació
ball
ball upadv. tr. (am.) potinejar
bandy
bandy aboutadv. tr. esmentar (algú, alguna cosa) a la lleugera
bang
bang aboutadv. intr. fer soroll movent-se per casa
bang aroundadv. intr. fer soroll movent-se per casa
bang on aboutadv./prep. parlar sense parar sobre
bang outadv. tr. fer ràpidament (alguna cosa), sense gaires esforços
bang upadv. tr. 1 (am.) danyar, espatllar 2 (br) empresonar (algú)
bank
bank onprep. refiar-se de
bank uponprep. refiar-se de
bar
bar fromprep. excloure de
bargain
bargain forprep. 1 negociar 2 esperar (anticipar)
bargain onprep. esperar (anticipar)
barge
barge inadv. intr. entrar matusserament, ficar-se (entremig), barrejar-se
barge intoprep. xocar (pesadament) contra
barge outadv. intr. sortir matusserament
bark
bark atprep. lladrar a
base
base onprep. basar-se en
base uponprep. basar-se en
bash
bash inadv. tr. trencar a cops
bash outadv. tr. escriure a corre-cuita
bash upadv. tr. trencar a cops
bat
bat outadv. tr. fer ràpidament (alguna cosa), sense gaires esforços
bawl
bawl outadv. tr. renyar fort
be
be afterprep. perseguir
be alongadv. intr. (generalment en futur o condicional) arribar
be aroundadv. intr. ser per aquí o per allà
be awayadv. intr. estar fora
be backadv. intr. ser present (després d'haver tornat)
be booked upadv. intr. 1 (hostaleria) estar ple, tenir totes les habitacons ocupades 2 estar compromès (sense cap hora o dia lliure)
be bound up inadv./prep. estar molt interessat en
be bound up withadv./prep. estar molt relacionat amb
be byadv. intr. (generalment en futur o condicional) arribar
be cast awayadv. intr. quedar (després de naufragar)
be cast downadv. intr. estar deprimit
be cracked upadv. intr. (col·loq.) tenir fama (de ser)
be cut out foradv./prep. (col·loq.) ser apte a
be cut upadv. intr. (col·loq.) estar aflegit
be done foradv. intr. (col·loq.) 1 estar esgotat 2 ser destinat a morir
be done inadv. intr. (col·loq.) estar esgotat
be downadv. intr. 1 estar moix 2 no funcionar (un ordinador)
be down withadv./prep. estar (malalt i) al llit amb
be drawn intoprep. veure's atret per
be fed upadv. intr. estar fart
be forprep. estar per
be inadv. intr. ser present (a casa, a la feina, etc.)
be in onadv./prep. 1 tenir coneixença de 2 estar involucrat amb
be intoprep. (col·loq.) tenir interès/entusiasme per
be keyed upadv. intr. tenir els nervis a flor de pell
be knocked upadv. intr. (col·loq.) 1 estar embarrassada 2 estar esgotat
be laid upadv. intr. fer llit (estar allitat)
be left overadv. intr. quedar (restar), sobrar
be mixed up withadv./prep. estar embolicat amb
be offadv. intr. 1 ser apagat (un aparell) 2 anar-se'n 3 ser passat
be onadv. intr. ser encés (un aparell)
be on aboutadv./prep. voler dir, significar
be ontoadv./prep. 1 haver descobert (alguna cosa/situació bona) 2 haver descobert (sobre algú una cosa o activitat amagada)
be outadv. intr. 1 ser fora (de casa, de la feina, etc.) 2 (complement "infinitiu to") voler i intentar (+ infinitiu) ex.: He's out to kill you (Vol i intentarà matar-te)
be out ofadv./prep. no quedar (una cosa), no tenir
be overadv. intr. 1 (generalment en futur o condicional) arribar 2 acabar-se (esdeveniments)
be played outadv. intr. estar esgotat
be put aboutadv. intr. fer circular (una nova)
be put down toadv./prep. ser atribuït a
be put outadv. intr. quedar empipat
be rained outadv. intr. ser anul·lat (un esdevinament) a causa de la pluja
be run downadv. intr. trobar-se debilitat
be set onadv. intr. ser atacat (per un animal o una persona)
be snowed inadv. intr. estar bloquejat per la neu
be snowed underadv. intr. estar aclaparat, sobretot per la feina
be socked inadv. intr. (am.) estar sense poder anar enlloc a causa de la boira
be stuck upadv. intr. ser presumit
be swept awayadv. intr. estar molt commogut i impressionat (sobretot en un sentit romàntic)
be taken abackadv. intr. estar sorprès
be taken withadv. intr. estar atret per
be throughadv. intr. arribar (persones) al final (d'una tasca, d'un esdeveniment, etc.)
be tied downadv. intr. estar lligat (amb responsibilitats)
be tied upadv. intr. estar ocupat
be upadv. intr. 1 estar despert 2 acabar-se (temps)
be up toadv./prep. 1 trobar-se capaç a fer, ser prou bo per a fer 2 fer, pensar fer 3 maquinar
be weathered inadv. intr. (am.) estar sense poder anar enlloc a causa del temps
be wrapped up inadv./prep. estar absort en (alguna cosa)
bead
bead upadv. intr. formar-se gotes
bear
bear downadv. intr. aplicar-se de valent (a una tasca)
bear down onadv./prep. acostar-se resoltament a (algú o alguna cosa)
bear onprep. estar relacionat amb
bear outadv. tr. confirmar
bear upadv. intr. no desanimar-se
bear uponprep. estar relacionat amb
bear withprep. tenir paciència amb
beat
beat downadv. tr. abatre a cops
beat offadv. tr. repel·lir
beat outadv. tr. 1 apagar un foc a cops 2 (col·loq.) (am.) vèncer, superar
beat upadv. tr. apallissar
become
become ofprep. fer-se de
bed
bed downadv. intr. ajaçar-se, fer llit
beef
beef upadv. intr. enfortir-se adv. tr. 1 enfortir 2 guanyar pes fent-se més musculós
beg
beg forprep. suplicar
beg offadv. intr. demanar disculpes per no complir un compromís o una obligació
believe
believe inprep. creure en
belly
belly up toadv./prep. acostar-se a, fins tocar-hi la panxa
belong
belong toprep. pertànyer a
belt
belt outadv. tr. cantar fort
bend
bend backadv. tr. doblegar cap enrere
bend downadv. intr. ajupir-se, encorbar-se adv. tr. doblegar cap avall
bend overadv. intr. encorbar-se, doblegant-se a la cintura
bet
bet onprep. apostar sobre
beware
beware ofprep. anar amb compte amb
bind
bind downadv. tr. obligar (algú) a complir un compromís
bind offadv. intr. fent mitja, fer l'última fila de punts
bind overadv. tr. (br.) obligar (algú) a pagar una quantitat per tal d'assegurar el bon comportament o l'aparença al judici
bind upadv. tr. embenar
black
black outadv. intr. desmaiar-se
blank
blank outadv. intr. sofrir una fallada temporal de memòria adv. tr. 1 tapar o esborrar seccions d'un text 2 reprimir un pensament, una memòria traumàtica
blare
blare outadv. intr. sonar estridentment
blast
blast offadv. intr. enlairar-se un coet
blaze
blaze upadv. intr. 1 reviscolar-se, flamejar (sobtadament), fer flames 2 esclatar d'ira
blend
blend inadv. intr. passar desapercebut per tenir l'aparença igual als voltants (com un camaleó)
blend in withadv./prep. passar desapercebut en, harmonitzar amb
blend intoprep. barrejar-se amb, combinar-se amb
block
block inadv. tr. fer un esbós (d'un pla)
block offadv. tr. blocar
block outadv. tr. 1 tapar (p.e., no deixar que passin llum o soroll) 2 reprimir de la memòria 3 fer un esbós
block upadv. intr. embussar-se adv. tr. embussar
blossom
blossom outadv. intr. tornar-se animat i alegre
blot
blot outadv. tr. eradicar, fer imperceptible
blow
blow awayadv. intr. ser endut pel vent adv. tr. (col·loq.) 1 matar, sobretot amb arma de foc 2 impressionar molt
blow downadv. intr. bolcar-se (a causa del vent o d'un corrent d'aire) adv. tr. abatre el vent (alguna cosa)
blow inadv. intr. (col·loq.) arribar informalment o inesperadament
blow offadv. tr. (col·loq.) no accompanyar una persona; no assistir a un esdeveniment; no fer una acció prevista
blow outadv. intr. apagar-se (amb una ràfega d'aire) adv. tr. apagar (amb una ràfega d'aire)
blow overadv. intr. 1 bolcar-se (a causa del vent o d'un corrent d'aire) 2 quedar oblidat (un afer) adv. tr. bolcar el vent (alguna cosa)
blow upadv. intr. 1 esclatar (fer explosió) 2 enfurismar-se (perdre els estreps) adv. tr. 1 inflar, omplir d'aire 2 exagerar la importància de 3 fer esclatar 4 en fotografia, ampliar (una foto)
blunder
blunder uponprep. topar amb
blurt
blurt outadv. tr. dir (ràpidament, sobretot sense pensar)
board
board upadv. tr. tancar alguna cosa amb taulons de fusta
boast
boast aboutprep. vanagloriar-se de
bob
bob upadv. intr. aparèixer sobtadament
body
body forthadv. tr. encarnar, personificar
bog
bog downadv. intr. alentir-se, funcionar irregularment adv. tr. alentir, frenar
boil
boil awayadv. intr. reduir-se del tot per ebullició
boil downadv. intr. reduir-se per ebullició adv. tr. reduir per ebullició
boil down toadv./prep. reduir-se a, resultar (al capdavall)
boil overadv. intr. vessar-se per ebullició
bone
bone up onadv./prep. repassar temporalment i intensa (uns estudis, sobretot just abans d'un examen)
book
book inadv. intr. registrar-se (en un hotel)
book intoprep. registrar en (un hotel)
border
border onprep. acostar-se a (en sentits abstractes)
boss
boss aroundadv. tr. donar ordres (sobretot d'una manera prepotent)
bottle
bottle outadv. intr. (col·loq.) (br.) fallar, no complir un compromís, perdre el coratge
bottle upadv. tr. reprimir (una emoció)
bottom
bottom outadv. intr. tocar el punt més baix (o arribar-hi) i començar a pujar, tant psicològicament com físicament adv. tr. fer tocar a terra el xassís (p.e., d'un cotxe)
bounce
bounce backadv. intr. recuperar-se ràpidament
bounce offadv. intr. rebotar (contra una cosa) prep. rebotar contra
bow
bow downadv. intr. fer una reverència
bow outadv. intr. retirar-se, no participar
bowl
bowl outadv. tr. (br.) en criquet, fer fora un batedor amb una bola que tomba els "bails" del "wicket"
bowl overadv. tr. 1 fer caure 2 deixar parat
box
box inadv. tr. impedir el moviment, sobretot de vehicles
box upadv. tr. posar en caixes
brace
brace upadv. tr. 1 reforçar (alguna cosa) 2 encoratjar (algú)
brag
brag aboutprep. vanagloriar-se de
branch
branch outadv. intr. ramificar-se, estendre's (a la manera d'un tronc brancat)
brave
brave outadv. tr. aguantar amb valentia, no deixar-se intimidar
break
break awayadv. intr. separar-se (d'un grup)
break downadv. intr. 1 deixar de funcionar, avariar-se 2 patir un col·lapse físic o mental adv. tr. 1 destrossar, abatre (tirar a terra el que està dret) 2 debilitar-se 3 dividir (per analitzar) 4 desmuntar
break inadv. intr. 1 entrar amb força (sobretot trencant la porta o una finestra) 2 interrompre adv. tr. domar (un cavall salvatge)
break intoprep. 1 entrar amb força (sobretot trencant la porta o una finestra) 2 (més 'a' + substantiu) arrencar-se a + infinitiu (ex.: break into a run = arrencar-se a córrer)
break offadv. tr. 1 trencar separant-se 2 terminar bruscament (p.e., una relació)
break openadv. tr. 1 obrir, sobretot amb força 2 trencar (un partit, una competició, etc.) (obtenir-hi un avantatge sobtat, important i permanent)
break outadv. intr. 1 sortir amb força (sobretot trencant la porta o una finestra) 2 escapar-se (de la presó) 3 esclatar (una cosa desagradable, com ara una guerra, una plaga, etc.) adv. tr. treure (alguna cosa, preparant-la per a ús)
break out inadv./prep. quedar ple (de grans)
break throughadv. intr. 1 avançar (superant un impediment) 2 sortir, erupcionar prep. superar (una barrera, un obstacle)
break upadv. intr. 1 separar-se (una parella); desfer-se (un matrimoni o una relació) 2 acabar-se 3 dispersar-se (una gentada) adv. tr. 1 trencar en trossos; esmicolar 2 acabar d'una vegada (una lluita) 3 dispersar
break up withadv./prep. separar-se de
breeze
breeze alongadv. intr. passejar-se lleugerament
breeze inadv. intr. entrar a la lleugera
breeze throughadv. intr. passar per (un lloc) a la lleugera prep. dur a terme sense esforç (una tasca, una prova, etc.)
bring
bring aboutadv. tr. causar
bring acrossadv. tr. portar (algú, alguna cosa) d'un costat a l'altre, cap aquí
bring alongadv. tr. 1 portar (acompanyant algú, alguna cosa) cap aquí 2 ajudar (algú) a millorar
bring aroundadv. tr. 1 (am.) portar cap aquí 2 refer (algú després d'un desmai) 3 convèncer (algú)
bring asideadv. tr. portar a part (algú, alguna cosa) cap aquí
bring awayadv. tr. allunyar (algú, alguna cosa) cap aquí
bring backadv. tr. 1 tornar (algú, alguna cosa) cap aquí 2 restablir, restaurar (alguna cosa)
bring byadv. tr. portar (cap aquí)
bring downadv. tr. 1 baixar (algú, alguna cosa) cap aquí 2 abatre (del cel)
bring forthadv. tr. (formal) presentar, produir
bring forwardadv. tr. 1 presentar, produir 2 avançar (una cita) 3 en la comptabilitat, portar una xifra d'una pàgina o d'una columna a una altra
bring homeadv. tr. portar a casa (venint)
bring inadv. tr. 1 entrar (algú, alguna cosa) cap aquí 2 acompanyar (una persona) de fora a dins (venint) 3 introduir 4 rendir (produir un benefici) 5 contractar
bring offadv. tr. dur a terme amb èxit (superant obstacles)
bring onadv. tr. propiciar, fer avançar una cosa
bring outadv. tr. 1 treure (algú, alguna cosa) cap aquí 2 destacar, fer prominent 3 publicar
bring overadv. tr. portar cap aquí
bring roundadv. tr. 1 portar cap aquí 2 refer (algú després d'un desmai) 3 convèncer (algú)
bring toadv. tr. 1 refer (algú després d'un desmai) 2 en la nàutica, fer que un veler giri cap al vent o que pari
bring togetheradv. tr. reunir
bring upadv. tr. 1 pujar (algú, alguna cosa) cap aquí 2 criar (fills) 3 introduir (un tema)
brood
brood onprep. pensar obsessivament sobre
brown
brown offadv. tr. (br.) (col·loq.) fer enfadar
brush
brush againstprep. fregar
brush asideadv. tr. rebutjar (sense consideració)
brush backadv. intr. en beisbol, obligar un batedor a retirar-se de la base de meta llançant la bola ben a prop seu.
brush byprep. passar frec a frec de
brush offadv. tr. rebutjar, no fer cas a
brush upadv. tr. 1 repassar, refrescant la memòria 2 renovar una habilitat
brush up onadv./prep. repassar
buck
buck upadv. intr. animar-se adv. tr. encoratjar, animar
buckle
buckle downadv. intr. aplicar-se de valent
buckle upadv. intr. fer servir la cinturó de seguretat
buddy
buddy up toadv./prep. afalagar
bug
bug offadv. intr. (col·loq.) anar-se'n (deixant algú en pau)
bug outadv. tr. (col·loq.) (am.) anar-se'n, escapolir-se
bug out onadv./prep. (col·loq.) (am.) abandonar (algú, evitant un deure o una responsibilitat)
bugger
bugger offadv. tr. (vulg.) (br.) fotre el camp
build
build inadv. tr. encastar
build intoprep. integrar a
build onprep. basar-se en
build upadv. tr. 1 augmentar 2 urbanitzar 3 millorar (la salut) 4 lloar (per fer que algú o alguna cosa sembli important, per fer que algú guanyi confiança)
build uponprep. basar-se en
bulk
bulk upadv. intr. guanyar pes fent-se més musculós
bum
bum aroundadv. intr. vagabundejar
bump
bump intoprep. 1 xocar (lleugerament) contra 2 trobar (col·loq.)
bump offadv. tr. (col·loq.) matar, assassinar
bump upadv. tr. augmentar una mica (sobretot preus)
bundle
bundle upadv. tr. abrigar-se bé
buoy
buoy upadv. tr. animar (algú), encoratjar-lo
burn
burn awayadv. intr. cremar-se del tot
burn downadv. intr. cremar-se del tot, sobretot un edifici adv. tr. calar foc a, sobretot un edifici
burn inadv. intr. en fotografia, enfosquir una part d'una foto exposant les àrees no tapades
burn outadv. intr. 1 apagar-se; parar de cremar (per manca de fuel) 2 (col·loq.) esdevenir molt cansat
burn upadv. intr. cremar-se completament adv. tr. cremar completament, destruir amb foc
burst
burst forthadv. intr. brollar
burst inadv. intr. entrar d'un cop
burst intoprep. 1 entrar d'un cop a 2 (flames) abrandar-se 3 arrencar (a córrer, a plorar, a riure, etc.)
burst openadv. intr. obrir-se de cop
burst outadv. intr. 1 esclatar (a riure, a plorar, etc.) 2 sortir d'un cop
burst out ofadv./prep. sortir d'un cop de
butt
butt inadv. intr. (col·loq.) interrompre (maleducadament)
butt outadv. intr. (col·loq.) abstenir-se de participar, sobretot en una conversa
butter
butter upadv. tr. (col·loq.) afalagar, fer la pilota a
button
button upadv. tr. cordar (del tot) els botons
buy
buy backadv. tr. comprar (el que s'ha venut)
buy intoprep. 1 participar invertint diners a, invertir a, adquirir un interès en 2 creure (generalment negatiu)
buy offadv. tr. subornar
buy outadv. tr. comprar (un negoci)
buy upadv. tr. comprar (tot el que hi ha disponible)
buzz
buzz offadv. intr. (col·loq., imperatiu) Vés a pastar fang!

ÍNDEX


C

call
call atprep. 1 passar per 2 fer escala a (un vaixell)
call awayadv. tr. cridar, fer anar (algú) d'un lloc
call backadv. tr. 1 tornar a trucar (a algú), tornar-li la trucada 2 demanar que torni (algú) on era
call downadv. tr. 1 renyar, criticar (algú) 2 invocar (al cel)
call forprep. 1 demanar 2 anar a recollir 3 ser ocasió de
call forthadv. tr. evocar
call inadv. intr. comunicar (amb telèfon) adv. tr. 1 fer venir 2 retirar de la circulació 3 ~ un préstec = demanar el pagament total i immediat
call in atadv./prep. visitar informalment
call offadv. tr. anul·lar
call onprep. 1 demanar a, exigir a 2 visitar (formal)
call outadv. tr. cridar, fer venir/anar (un grup organitzat)
call togetheradv. tr. convocar
call upadv. tr. telefonar
call uponprep. 1 demanar a, exigir a 2 visitar (formal)
calm
calm downadv. intr. calmar-se, tranquil·litzar-se adv. tr. calmar, tranquil·litzar
camp
camp outadv. intr. acampar (passar la nit en una tenda)
cancel
cancel outadv. tr. anul·lar
cap
cap offadv. tr. acabar (una activitat, un afer) amb una acció decisiva
care
care aboutprep. preocupar-se de, tenir interès en
care forprep. 1 tenir cura de 2 agradar (una cosa a algú) ex.: I don't care for peaches (No m'agraden els préssecs)
carp
carp atprep. (col·loq.) renyar fent nyic-nyic a
carry
carry aboutadv. tr. portar (arreu)
carry acrossadv. tr. portar (alguna cosa) d'un costat a l'altre
carry aroundadv. tr. portar (arreu)
carry awayadv. tr. emportar-se
carry backadv. tr. tornar (una cosa, portant-la)
carry downadv. tr. baixar (una cosa, portant-la)
carry forwardadv. tr. en la comptabilitat, portar una figura d'una pàgina o d'una columna a una altra
carry inadv. tr. entrar (una cosa, portant-la)
carry offadv. tr. 1 emportar-se (sobretot amb força o sense permís) 2 guanyar (sobretot un premi)
carry onadv. intr. 1 anar fent, continuar, prosseguir 2 (col·loq.) jugar frívolament 3 comportar-se maleducadament
carry on withadv./prep. 1 continuar amb 2 tenir relacions sexuals amb
carry outadv. tr. 1 portar fora 2 complir, dur a terme
carry overadv. tr. ajornar
carry throughadv. tr. 1 portar cap a l'altra banda (passant per un lloc) 2 dur a terme
carry upadv. tr. pujar (una cosa, portant-la)
cart
cart offadv. tr. 1 retirar, emportar-se (amb carro) 2 (col·loq.) detenir (practicar una detenció)
carve
carve outadv. tr. 1 adquirir (alguna cosa) amb molts esforços 2 treure una part d'una totalitat més gran
carve upadv. tr. dividir (sobretot amb ganivet)
cash
cash inadv. intr. convertir a diners en metàl·lic adv. tr. convertir (una inversió, unes fitxes) a diners en metàl·lic
cash in onadv./prep. aprofitar (una circumstància per a omplir la butxaca)
cash outadv. intr. (am.) convertir una inversió a diners en metàl·lic
cash upadv. intr. (br.) sumar (p.e., una botiga) els diners que hi queda quan plega
cast
cast aboutadv. intr. cercar, sobretot sense rumb
cast aroundadv. intr. cercar, sobretot sense rumb
cast asideadv. tr. deixar de banda (alguna cosa, algú)
cast awayadv. tr. desfer-se de
cast downadv. tr. tirar a terra
cast offadv. intr. 1 tirar la corda que lliga una embarcació a terra 2 fent mitja, crear una vora que no es pugui desfilar fàcilment 3 desfer-se de
cast onadv. intr. fent mitja, fer la primera fila de punts
cast outadv. tr. expel·lir
cat
cat aroundadv. intr. (col·loq.) (am.) buscar relacions sexuals d'una manera promíscua
catch
catch atprep. intentar agafar
catch onadv. intr. (col·loq.) 1 popularitzar-se 2 entendre
catch outadv. tr. enxampar
catch upadv. intr. 1 arribar al mateix nivell 2 posar-se al dia
catch up onadv./prep. posar-se al dia pel que fa a
catch up toadv./prep. arribar al mateix nivell que
catch up withadv./prep. atrapar (algú que va més endavant)
cave
cave inadv. intr. (col·loq.) 1 enfondrar-se 2 rendir-se
chalk
chalk upadv. tr. atribuir
chance
chance onprep. trobar (per casualitat)
chance uponprep. trobar (per casualitat)
change
change intoprep. transformar-se en
charge
charge offadv. intr. anar-se'n corrents
chart
chart outadv. tr. dibuixar un diagrama o ruta, planificar
chat
chat upadv. tr. (br.) parlar amb algú que hom troba sexualment atractiu; flirtejar
cheat
cheat atprep. fer trampes en
cheat onprep. 1 fer trampes amb/a 2 ser infidel a (la parella)
cheat out ofadv./prep. estafar alguna cosa a algú (cheat someone out of something)
check
check inadv. intr. 1 inscriure's (p.e., en un hotel) 2 visitar algú o trucar-li per mantenir-se en contacte
check onprep. comprovar, investigar, controlar
check outadv. intr. 1 anar-se'n (d'un hotel, d'un supermercat, etc. bo i pagant la factura) 2 treure llibres d'una biblioteca 3 (col·loq.) donar un cop d'ull a
check overadv. tr. examinar, repassar
check up onadv./prep. investigar exhaustivament (sobretot per verificar que el que diu un altre és veritat)
cheer
cheer forprep. animar (amb aplaudiments)
cheer onadv. tr. animar (encoratjar amb crits)
cheer upadv. intr. alegrar-se adv. tr. animar (algú que està moix)
chew
chew onadv. tr. rumiar, pensar en
chew outadv. tr. (col·loq.) (am.) renyar
chew overadv. tr. rumiar, pensar en
chicken
chicken outadv. intr. (col·loq.) acollonir-se
chill
chill outadv. intr. (col·loq.) relaxar
chime
chime inadv. intr. 1 afegir la veu al que diu un altre 2 interrompre el parlar d'altre
chip
chip awayadv. intr. reduir (una cosa o un problema) de mica en mica
chip inadv. intr. (col·loq.) contribuir diners adv. tr. (col·loq.) contribuir
choke
choke backadv. tr. suprimir, sobretot llàgrimes
choke offadv. tr. fer parar (un esdeveniment)
choke upadv. intr. emocionar-se, sobretot fins al punt de no poder parlar
choose
choose betweenprep. triar entre
choose upadv. tr. triar (jugadors per a formar un equip)
chop
chop downadv. tr. tallar un arbre
chop upadv. tr. tallar (llenya, verdures)
churn
churn outadv. tr. produir ràpidament, sobretot descuradament
circle
circle aroundadv. intr. donar una volta prep. 1 donar una volta a 2 encerclar (subjecte personal)
clam
clam upadv. intr. (col·loq.) callar, negar-se a parlar
clamor
clamor forprep. reclamar
clamp
clamp down onadv./prep. reprimir, suprimir
clash
clash withprep. desentonar amb
clean
clean outadv. tr. 1 netejar, sobretot buidant un espai 2 (col·loq.) deixar escurat
clean upadv. intr. 1 rentar-se 2 (col·loq.) guanyar rotundament; guanyar molts diners en poc temps adv. tr. netejar (del tot)
clean up afteradv./prep. netejar per (algú, allò que ha embrutat) (clean up after someone)
clear
clear awayadv. tr. recollir (el que no es vol); endreçar, traient el que no es vol
clear outadv. intr. (col·loq.) tocar el dos, anar-se'n adv. tr. 1 netejar bé llençant coses no volgudes 2 buidar
clear upadv. intr. aclarir-se (el cel) adv. tr. aclarir (un afer, una dificultat)
climb
climb downadv. intr. baixar escalant
climb upadv. intr. pujar escalant
cling
cling toprep. agafar-se a
clock
clock inadv. intr. fitxar (quan s'entra a treballar)
clock outadv. intr. fitxar (quan se surt de treballar)
clog
clog upadv. intr. embossar-se adv. tr. embossar
close
close downadv. intr. tancar-se permanentment adv. tr. tancar permanentment
close inadv. intr. acostar-se, sobretot per tots costats
close in onadv./prep. acostar-se a, sobretot per tal d'aconseguir un fi
close offadv. tr. tancar, sobretot aïllant; blocar
close outadv. tr. terminar, sobretot una activitat econòmica
close upadv. intr. tancar-se, sobretot permanentment adv. tr. 1 tancar, sobretot permanentment 2 escurçar o eliminar distàncies
cloud
cloud overadv. intr. ennuvolar-se
cloud upadv. intr. ennuvolar-se
clown
clown aroundadv. intr. fer pallassades
clue
clue inadv. tr. (col·loq.) informar
clutch
clutch atprep. agafar-se a
clutter
clutter upadv. tr. desordenar
coincide
coincide withprep. coincidir amb
collaborate
collaborate onprep. col·laborar en
collaborate withprep. col·laborar amb
collide
collide withprep. xocar amb
come
come aboutadv. intr. passar (esdevenir-se)
come acrossadv. intr. 1 venir d'un costat a l'altre, travessar (un lloc) cap aquí 2 fer el que es demana, sobretot pagant diners prep. trobar (per casualitat)
come across asadv./prep. donar l'aparença de
come afterprep. 1 perseguir 2 atacar
come alongadv. intr. 1 venir (acompanyant algú) 2 progressar
come apartadv. intr. desfer-se
come aroundadv. intr. 1 passar (per aquí) 2 tornar en si 3 deixar-se convèncer
come around toadv./prep. acabar per estar d'acord amb
come atprep. atacar
come awayadv. intr. 1 sortir (d'allà, cap aquí), allunyar-se (cap aquí) 2 desprendre's
come away withadv./prep. sortir amb (alguna cosa)
come backadv. intr. 1 tornar (cap aquí) 2 recórrer a la memòria 3 tornar a posar-se de moda
come betweenprep. interposar-se entre
come byadv. intr. venir, visitar prep. adquirir (per casualitat)
come downadv. intr. 1 baixar (cap aquí) 2 reduir-se (preus) 3 sofrir un revés, perdre estatus social
come down onadv./prep. renyar, criticar fort
come down toadv./prep. reduir-se a, resultar (al capdavall)
come down withadv./prep. posar-se malalt de, caure malalt de
come forthadv. intr. emergir, sorgir
come forwardadv. intr. presentar-se
come inadv. intr. 1 entrar (cap aquí) 2 arribar (transport públic) 3 arribar (en una cursa, elecció, etc.); quedar (en una partida, lliga, etc.) 4 posar-se de moda
come in foradv./prep. ser objecte de (crítiques, comentaris negatius)
come intoprep. heretar
come ofprep. resultar de
come offadv. intr. 1 desenganxar-se 2 tenir èxit (un afer) 3 sortir-se (d'un afer)
come onadv. intr. 1 (imperatiu) Au! Vinga! 2 progressar 3 començar a sortir
come outadv. intr. 1 sortir (cap aquí) 2 sortir (publicar-se) 3 sortir (resultar) 4 resultar (esdevenir conegut) 5 marxar (una taca)
come out againstadv./prep. declarar-se en contra
come out foradv./prep. declarar-se a favor de
come out withadv./prep. 1 sortir amb 2 dir espontàniament
come overadv. intr. venir, visitar prep. afectar (un sentiment o emoció a algú)
come pastadv. intr. passar (cap aquí)
come roundadv. intr. 1 passar, visitar informalment 2 tornar en si 3 deixar-se convèncer
come throughadv. intr. 1 arribar (correctament) via ones radiofòniques 2 complir amb èxit una promesa, un encàrrec, etc.
come toadv. intr. tornar en si prep. 1 acudir-se a (algú) 2 pujar a (una factura)
come togetheradv. intr. ajuntar-se, reunir-se
come underprep. 1 venir sota 2 passar sota l'autoritat de 3 estar subjecte a
come upadv. intr. 1 pujar (cap aquí) 2 ascendir 3 sortir (el sol) 4 acostar-se 5 sortir (un imprevist) 6 sortir (despuntar una planta)
come up againstadv./prep. topar amb
come up toadv./prep. 1 arribar fins a 2 estar a l'alçada de 3 acostar-se a
come up withadv./prep. pensar en (sobretot una solució)
come uponprep. trobar (per casualitat)
comment
comment onprep. comentar sobre
compete
compete againstprep. competir amb
compete forprep. competir per
compete withprep. competir amb
complain
complain aboutprep. queixar-se de
complain ofprep. queixar-se de
comply
comply withprep. conformar-se amb
comport
comport withprep. avenir-se amb
concentrate
concentrate onprep. concentrar-se en
concur
concur withprep. estar d'acord amb
condescend
condescend toprep. 1 tractar (algú) amb inferioritat 2 estar d'acord a fer (una acció que hom considera per sota de la seva dignitat)
confer
confer withprep. consultar amb
confess
confess toprep. confessar-se culpable de
confide
confide inprep. fiar-se d'(algú) [revelar a algú assumptes íntimes tot confiant-hi]
conform
conform toprep. conformar-se a
conjure
conjure upadv. tr. 1 evocar 2 crear (una cosa) amb pocs recursos
conk
conk outadv. intr. 1 parar-se (una màquina) 2 adormir-se o perdre consciència
connive
connive atprep. fer la vista grossa a
consent
consent toprep. consentir en
consist
consist inprep. consistir en; una cosa, tenir la seva essència en una altra cosa
consist ofprep. consistir en; una cosa, ésser constituïda per aquesta altra cosa
contract
contract outadv. tr. contractar (una feina a una altra empresa)
coo
coo overprep. parlar manyosament de
cook
cook upadv. tr. (col·loq.) inventar (un pla d'acció, una excusa, etc.)
cool
cool downadv. intr. 1 refrescar-se, refredar-se 2 calmar-se
cool offadv. intr. 1 refrescar-se 2 calmar-se
coop
coop upadv. tr. tancar (en un lloc petit)
cop
cop outadv. intr. (col·loq.) evitar una obligació
cope
cope withprep. enfrontar-se a
cordon
cordon offadv. tr. acordonar
correspond
correspond toprep. correspondre a
correspond withprep. correspondre a
cosy
cosy upadv. intr. posar-se còmode
cosy up toadv./prep. afalagar
cotton
cotton on toadv./prep. (col·loq.) adonar-se de
cotton toprep. (col·loq.) (am.) sentir atracció per
cough
cough upadv. tr. (col·loq.) donar diners o informació a contracor
count
count downadv. intr. recitar números en ordre descendent
count inadv. tr. comptar amb algú, incloure-l'hi
count offadv. intr. recitar números
count onprep. comptar amb
count outadv. tr. no comptar amb algú, excloure-l'en
cover
cover upadv. tr. amagar
cozy
cozy upadv. intr. posar-se còmode
cozy up toadv./prep. afalagar
crack
crack down onadv./prep. 1 controlar rigorosament 2 castigar
crack upadv. intr. 1 esclatar de riure 2 sofrir una crisi nerviosa 3 destruir un vehicle adv. tr. fer que algú esclati de riure
crank
crank outadv. tr. produir ràpidament, sobretot descuradament
crank upadv. tr. 1 engegar, posar en marxa 2 pujar el volum
crap
crap outadv. intr. (vulg.) (am.) fallar, no complir un compromís, perdre el coratge
crap upadv. tr. (vulg.) (am.) espatllar
creep
creep inadv. intr. entrar (clandestinament i silenciosa)
creep outadv. intr. sortir (clandestinament i silenciosa)
creep up onadv./prep. perseguir (clandestinament i silenciosa)
crop
crop outadv. tr. (photo) editar una foto, retallant el que no es vol
crop upadv. intr. sortir un imprevist, sorgir (inesperadament)
cross
cross offadv. tr. passar ratlla a
cross outadv. tr. ratllar amb una ics
cross upadv. tr. desconcertar (algú) fent una cosa no esperada
crow
crow overprep. vanar-se de
crowd
crowd intoprep. entrar en munió a
crowd out ofadv./prep. sortir en munió de
cry
cry downadv. tr. menysprear, desdenyar
cry offadv. tr. trencar una promesa o un acord
cry outadv. intr. cridar
cry out againstadv./prep. queixar-se amargament contra
cry out foradv./prep. necessitar urgentment
cue
cue inadv. tr. informar
curl
curl upadv. intr. cargolar-se
cuss
cuss outadv. tr. (col·loq.) (am.) maleir
cut
cut acrossprep. fer drecera per
cut awayadv. tr. tallar, llençant la part no volguda
cut backadv. tr. 1 (plantes) retallar, podar 2 reduir (producció, despeses, etc.)
cut back onadv./prep. reduir (despeses, consum, etc.)
cut downadv. tr. 1 tallar i abatre (arbres) 2 matar
cut down onadv./prep. reduir el consum de
cut inadv. intr. 1 interrompre 2 passar arran, impedint el pas
cut intoprep. 1 tallar a/en 2 fer disminuir
cut offadv. tr. 1 tallar i separar del cos 2 desconnectar (línia telefònica, corrent elèctric) 3 interrompre el pas (d'algú) 4 desheretar 5 aïllar
cut outadv. tr. 1 retallar 2 eliminar (certs aliments, tabac, etc.)
cut throughprep. evitar una cosa feixuga o complexa
cut upadv. intr. (am.) jugar frívolament, fer de pallasso adv. tr. 1 tallar en trossos 2 criticar fort

ÍNDEX


D

dabble
dabble inprep. interessar-se superficialment per
dash
dash offadv. intr. anar-se'n a corre-cuita adv. tr. escriure (ràpidament), esbossar
date
date fromprep. datar de
dawn
dawn onprep. acudir-se a (algú)
deal
deal inadv. tr. incloure (algú) en un joc de cartes prep. tractar en
deal outadv. tr. distribuir
deal withprep. 1 fer negocis amb, tenir tractes amb 2 tractar de, ocupar-se de 3 tractar (manejar assumptes a resoldre, relacionar-se amb algú)
decide
decide againstprep. pronunciar-se en contra de
decide onprep. 1 decidir de 2 establir, fixar
defer
defer toprep. diferir de
delight
delight inprep. delectar-se en
deliver
deliver upadv. tr. lliurar
depart
depart fromprep. 1 arrencar de, partir de 2 desviar-se de
depend
depend onprep. dependre de, refiar-se de
detract
detract fromprep. disminuir, empitjorar
develop
develop intoprep. convertir-se en
deviate
deviate fromprep. desviar-se de
dick
dick aroundadv. intr. 1 (col·loq.) (br.) 2 divertir-se (perdent el temps) 3 tenir relacions sexuals amb més d'una persona
die
die awayadv. intr. afeblir-se fins a desaparèixer
die backadv. intr. pansiment d'una planta degut a una malaltia
die byprep. morir de
die downadv. intr. minvar gradualment
die forprep. 1 morir per 2 (col·loq.) desitjar vivament
die fromprep. morir de
die ofprep. morir de
die offadv. intr. morir (l'un darrere l'altre)
die outadv. intr. desaparèixer, morint-se
differ
differ fromprep. distingir-se de
dig
dig inadv. intr. atrinxerar-se
dig intoprep. 1 furgar 2 devorar
dig outadv. tr. treure excavant
dig upadv. tr. 1 desenterrar, arrencar 2 (col·loq.) trobar
dine
dine inadv. intr. sopar a casa
dine outadv. intr. sopar fora de casa
dine out onadv./prep. ser convidat a sopar gràcies als coneixements hom té sobre (algun tema)
dip
dip inadv. tr. ficar-hi (una cosa) (en un líquid o en una cosa pastosa, p.e., salsa, pintura, etc.)
dip intoprep. 1 tractar breument 2 fullejar 3 extreure (diners, d'un fons)
disagree
disagree aboutprep. no estar d'acord en
disagree onprep. no estar d'acord en
disagree withprep. no estar d'acord amb
disapprove
disapprove ofprep. desaprovar
discriminate
discriminate againstprep. discriminar contra
dish
dish outadv. tr. 1 repartir menjar 2 (col·loq.) donar (lliurement, sense pensar-hi gaire)
dish upadv. tr. servir menjar
dismount
dismount fromprep. baixar de, desmuntar de
dispense
dispense withprep. prescindir de
dispose
dispose ofprep. desfer-se de
dissent
dissent fromprep. dissentir de
distinguish
distinguish betweenprep. distingir entre
dive
dive inadv. intr. començar sobtadament prep. 1 cabussar-se a 2 entrar a (amb entusiasme)
dive intoprep. 1 cabussar-se a 2 entrar a (amb entusiasme)
divide
divide byprep. dividir per
divide upadv. tr. dividir i repartir
divvy
divvy upadv. tr. (col·loq.) dividir i repartir
do
do away withadv./prep. eliminar, suprimir
do forprep. fer feines de casa per a
do inadv. tr. (col·loq.) 1 fer cansar, esgotar del tot 2 matar, assassinar 3 arruïnar
do out ofadv./prep. estafar (a algú, alguna cosa) (vegeu: cheat out of)
do overadv. tr. renovar, decorar de nou
do upadv. tr. embolcar
do withoutprep. prescindir de
dole
dole outadv. tr. distribuir (en quantitats petites)
doll
doll upadv. intr. (col·loq.) guarnir, empolainar
dote
dote onprep. adorar
double
double backadv. intr. tornar a fer el mateix camí al revés
double forprep. substituir
double overadv. intr. cargolar-se (amb dolor, de riure)
double upadv. intr. cargolar-se (amb dolor, de riure)
double up withadv./prep. compartir habitació amb
doze
doze offadv. intr. endormiscar-se
drag
drag downadv. tr. baixar arrossegant
drag inadv. tr. entrar (una cosa) arrossegant
drag onadv. intr. continuar llangorosament
drag outadv. tr. 1 fer sortir arrossegant 2 prolongar
draw
draw asideadv. intr. apartar-se adv. tr. cridar a part (algú)
draw awayadv. intr. allunyar-se
draw backadv. intr. recular adv. tr. fer recular (algú o alguna cosa)
draw downadv. tr. consumir gradualment, sobretot reserves
draw forthadv. tr. fer sortir, treure (p.e., una espasa)
draw inadv. intr. 1 començar a entrar (un tren) 2 fer-se (els dies, les nits) més curts adv. tr. 1 fer entrar 2 atraure
draw nearadv. intr. acostar-se
draw offadv. tr. 1 atraure (algú a un altre lloc, sobretot enganyant-lo) 2 treure (un líquid d'un contenidor, curosament) 3 consumir (l'energia d'una pila o bateria)
draw onprep. inspirar-se en
draw outadv. intr. començar a marxar (un tren) adv. tr. 1 allargar 2 fer parlar 3 treure (diners, sobretot d'un banc)
draw togetheradv. intr. ajuntar-se adv. tr. ajuntar
draw upadv. intr. parar-se adv. tr. redactar
draw uponprep. inspirar-se en
dream
dream aboutprep. 1 somiar amb (personal) 2 somiar en (alguna cosa)
dream awayadv. tr. passar (el temps o la vida) somiant
dream ofprep. 1 somiar amb (personal) 2 somiar en (alguna cosa)
dream onadv. intr. (col·loq.) (imperatiu) expressió que s'usa per a indicar que les expectatives d'algú són poc realistes
dream upadv. tr. inventar
dredge
dredge upadv. tr. revelar, treure a llum
dress
dress downadv. tr. renyar
dress upadv. intr. 1 mudar-se 2 disfressar-se
drink
drink downadv. tr. beure's d'una tirada
drink inadv. tr. 1 fer molt cas per entendre bé 2 contemplar
drink toprep. brindar per
drink upadv. tr. 1 beure's 2 (imperatiu) Acabeu de beure!
drive
drive acrossadv. intr. conduir (un vehicle) d'un costat a l'altre, travessar (un lloc) conduint
drive alongadv. intr. conduir (continuant en una línia de moviment)
drive aroundadv. intr. circular conduint (sense objectiu)
drive atprep. voler dir, voler anar a parar
drive awayadv. intr. anar-se'n conduint adv. tr. 1 fer marxar, impel·lir 2 portar (algú) conduint 3 allunyar (un vehicle)
drive backadv. intr. tornar conduint adv. tr. 1 acompanyar (algú) tornant (d'un lloc, a un lloc) conduint 2 tornar (un vehicle) 3 fer recular
drive byadv. intr. passar (un lloc) conduint
drive downadv. intr. baixar conduint, anar o venir (a un lloc més baix) conduint
drive forwardadv. intr. anar endavant conduint adv. tr. impel·lir endavant
drive homeadv. intr. conduir (un vehicle) a casa adv. tr. acompanyar (algú) a casa conduint
drive inadv. intr. entrar conduint adv. tr. impel·lir cap a dins (una cosa amb punxa)
drive intoprep. xocar contra (conduint)
drive offadv. intr. anar-se'n conduint adv. tr. fer marxar, repel·lir
drive onadv. intr. continuar endavant (conduint)
drive outadv. intr. sortir (conduint) adv. tr. expulsar
drive overadv. intr. anar o venir (a un lloc) conduint
drive pastadv. intr. passar (per un lloc) conduint
drive roundadv. intr. passar (al voltant d'un lloc) conduint
drive throughadv. intr. conduir cap a l'altra banda (passant per un lloc)
drive toprep. anar conduint a
drive upadv. intr. 1 pujar conduint 2 arribar (conduint)
drone
drone onadv. intr. 1 continuar fent brunzit 2 parlar llargament i avorrida
drop
drop backadv. intr. en futbol nord-americà, retirar-se de la línia de scrimmage
drop behindadv. intr. quedar-se enrere
drop byadv. intr. passar (a un lloc) per fer una visita informal
drop downadv. intr. caure
drop inadv. intr. visitar informalment adv. tr. deixar caure (alguna cosa) a
drop in onadv./prep. visitar (algú) informalment
drop offadv. intr. adormir-se adv. tr. portar i deixar pel camí (alguna cosa o algú)
drop outadv. intr. 1 deixar de participar 2 abandonar els estudis
drop out ofadv./prep. deixar de participar en
drown
drown outadv. tr. tapar un so amb un altre, sobretot amb soroll
drum
drum outadv. intr. expulsar (d'una organització)
drum upadv. tr. concitar, fomentar, fer venir
dry
dry outadv. intr. 1 eixugar-se 2 seguir un tractament per alcoholisme adv. tr. eixugar (alguna cosa)
dry upadv. intr. assecar-se
duck
duck out ofadv./prep. evitar (una obligació, una tasca, etc.)
dumb
dumb downadv. tr. (col·loq.) refer (algun escrit o alguna obra) perquè sigui més entenador per als qui no coneixen bé el tema
dummy
dummy upadv. intr. (col·loq.) callar, negar-se a parlar
dust
dust offadv. tr. tornar a fer servir, sobretot després d'un temps de desús
dwell
dwell onprep. emfatitzar (una cosa), pensar-hi o parlar-ne excessivament
dwell uponprep. pensar massa en (una cosa), parlar-ne excessivament

ÍNDEX


E

ease
ease intoprep. fer entrar suaument a
ease offadv. intr. alleujar-se (p.e., el dolor, la pluja, la velocitat, etc.) adv. tr. treure (lentament, amb molta cura) prep. 1 reduir pressió sobre (l'accelerador, el fre, etc.) 2 reduir el consum de 3 (col·loq.) no fer servir tant
ease outadv. tr. apartar (gradualment)
ease out ofadv./prep. fer sortir suaument de
ease upadv. intr. alleujar-se (p.e., el dolor, la pluja, la velocitat, etc.)
eat
eat awayadv. tr. destrossar gradualment
eat inadv. intr. sopar a casa
eat intoprep. rovellar, desgastar
eat outadv. intr. sopar fora de casa
eat upadv. tr. 1 menjar-se 2 acceptar, rebre ardosament
edge
edge outadv. tr. desplaçar gradualment (algú, alguna cosa)
edge upadv. intr. 1 augmentar-se gradualment 2 acostar-se gradualment
edit
edit inadv. tr. afegir (durant la preparació d'un text)
edit outadv. tr. suprimir (durant la preparació d'un text)
egg
egg onadv. tr. encoratjar, sobretot a fer alguna cosa imprudent
eke
eke outadv. tr. 1 aconseguir (alguna cosa) pels pèls 2 fer durar (alguna cosa, sobretot els diners) tant temps com sigui possible
elaborate
elaborate onprep. donar més detalls sobre
embark
embark onprep. embarcar-se en
embark uponprep. embarcar-se en
empty
empty outadv. intr. buidar-se adv. tr. buidar
end
end inprep. acabar en
end upadv. intr. acabar (la fi d'un acte o d'un estat com a efecte d'un trànsit o mudança)
engage
engage inprep. dedicar-se a, ocupar-se en
enlarge
enlarge onprep. donar més detalls sobre
enlarge uponprep. donar més detalls sobre
enlist
enlist inprep. allistar-se en
enrol
enrol forprep. matricular-se a
enter
enter byprep. entrar per
enter intoprep. arribar a firmar (un acord, un contracte), ficar-se en (un argument, una conversa, etc.)
enter onprep. 1 començar amb 2 començar a considerar
enter throughprep. entrar per
enter upadv. tr. registrar, anotar
enter uponprep. començar amb
even
even upadv. tr. igualar
excel
excel atprep. excel·lir en
excel inprep. excel·lir en
expand
expand onprep. estendre's sobre
explain
explain awayadv. tr. explicar (satisfactòriament una falta o error)

ÍNDEX


F

face
face downadv. tr. dominar (algú o alguna situació) plantant-li o plantant-hi cara.
face offadv. intr. enfrontar-se (cara a cara)
face up toadv./prep. enfrontar-se a
factor
factor inadv. tr. incloure (alguna cosa o quantitat) quan es fa un compte o càlcul
fade
fade awayadv. intr. fondre's o desaparèixer a poc a poc
fade inadv. intr. aparèixer gradualment, sobretot una imatge o un so
fade intoprep. transformar-se una cosa en una altra, tot disminuint en perceptibilitat
fade outadv. intr. desaparèixer gradualment
fake
fake outadv. tr. (col·loq.) (am.) enganyar
fall
fall amongprep. anar a parar entre
fall apartadv. intr. desfer-se (caure en trossos)
fall awayadv. intr. 1 retirar-se 2 apostatar adv. tr. caure, esfondrar-se, esllavissar-se
fall backadv. intr. recular, retirar-se
fall back onadv./prep. recórrer a
fall behindadv. intr. quedar-se enrere
fall behind withadv./prep. endarrerir-se en (sobretot en pagar una deuta)
fall downadv. intr. 1 caure 2 desplomar-se
fall forprep. 1 deixar-se enganyar per 2 enamorar-se de
fall fromprep. caure de
fall inadv. intr. 1 caure cap a dins 2 desplomar-se 3 (militar) arrenglar-se
fall in withadv./prep. 1 associar-se amb 2 estar d'acord amb (un projecte, una opinió, etc.)
fall offadv. intr. 1 caure (cap a un lloc més avall) 2 desprendre's 3 deteriorar (p.e., rendiment, la salut, etc.) 4 disminuir prep. caure de
fall onprep. 1 caure sobre de 2 atacar
fall outadv. intr. 1 caure (a fora) 2 barallar-se 3 (militar) rompre files
fall out withadv./prep. barallar-se amb
fall overadv. intr. caure rodó prep. ensopegar amb
fall throughadv. intr. fracassar, frustrar-se
fall toadv. intr. posar-se a treballar
fall underprep. caure sota
fall uponprep. atacar
fan
fan outadv. intr. desplaçar-se des d'un punt a direccions diverses
farm
farm outadv. tr. enviar (tasques) a altres llocs
fart
fart aroundadv. intr. (vulg.) divertir-se (perdent el temps)
fatten
fatten upadv. tr. saginar, engreixar
fawn
fawn onprep. adular servilment
fawn uponprep. adular servilment
feed
feed offprep. 1 alimentar-se de 2 rebre energia de
feed off ofadv./prep. alimentar-se de
feed onprep. alimentar-se de
feed upadv. tr. alimentar (del tot)
feel
feel aboutadv. intr. explorar palpant prep. pensar sobre
feel aroundadv. intr. explorar palpant
feel forprep. simpatitzar amb
feel outadv. tr. intentar indirectament esbrinar l'opinió (d'algú)
feel upadv. tr. (vulg.) tocar o grapejar sexualment
feel up toadv./prep. sentir-se capaç de (tenir ganes de)
fence
fence inadv. tr. 1 circumdar amb tanques 2 limitar, restringir
fence offadv. tr. separar amb tanques
fend
fend offadv. tr. repel·lir (un atac, una agressió)
ferret
ferret outadv. tr. arribar a descobrir (alguna cosa) burxant
fess
fess upadv. intr. (col·loq.) (am.) confessar
fetch
fetch upadv. intr. anar a parar
fiddle
fiddle aroundadv. intr. divertir-se (perdent el temps)
fiddle around withadv./prep. modificar quelcom, sobretot d'una manera casual o inútil
fiddle awayadv. tr. malgastar, sobretot diners o temps
fight
fight aboutprep. barallar-se sobre
fight againstprep. lluitar contra
fight backadv. intr. defensar-se
fight forprep. lluitar per
fight offadv. tr. resistir, repel·lir
fight withprep. lluitar amb
figure
figure inadv. tr. incloure (alguna cosa o quantitat) quan es fa un compte o càlcul
figure onprep. (col·loq.) 1 comptar amb 2 tenir la intenció de 3 (col·loq.) anticipar
figure outadv. tr. 1 esbrinar 2 solucionar, desxifrar
figure upadv. tr. calcular
file
file downadv. tr. llimar
fill
fill inadv. tr. omplir (un formulari)
fill in foradv./prep. suplir (algú)
fill outadv. intr. fer-se més voluminós; engreixar-se o enfortir-se adv. tr. omplir (un formulari)
fill upadv. tr. omplir (del tot)
fill withprep. omplir de
filter
filter outadv. tr. filtrar (impureses)
find
find outadv. tr. descobrir
finish
finish offadv. tr. acabar (del tot)
finish upadv. intr. acabar (del tot)
finish withprep. acabar de fer servir (una cosa)
fink
fink onprep. informar sobre (fent de "chivato")
fink outadv. intr. (col·loq.) fallar (una persona), sobretot deixant penjats els altres
fire
fire atprep. disparar trets a (o contra)
fire awayadv. intr. (col·loq.) (imperatiu) parla! endavant!
fire offadv. tr. escriure i enviar ràpidament una cosa, sobretot una carta o un article
fire onprep. disparar trets a (o contra)
fire upadv. intr. enfadar-se adv. tr. (col·loq.) engegar (un motor, etc.)
fire uponprep. disparar trets a (o contra)
firm
firm upadv. tr. 1 enfortir 2 aclarir (un assumpte), especificar amb més detall
fish
fish forprep. 1 anar a la pesca de, anar en cerca de 2 pescar
fish outadv. tr. exhaurir el nombre peixos (d'un cos d'aigua) pescant
fit
fit inadv. intr. 1 (persona) adaptar-se 2 (cosa) encaixar-se
fit in withadv./prep. lligar amb, acordar-se amb
fit intoprep. formar part de, encaixar amb
fit outadv. tr. proveir (algú) del que li fa falta, sobretot equipament per a un viatge
fix
fix onprep. escollir
fix upadv. tr. reparar
fix up withadv./prep. arranjar (que algú surti amb un altre)
fix uponprep. escollir
fizzle
fizzle outadv. intr. 1 apagar-se 2 fracassar
flag
flag downadv. tr. fer parar (un vehicle) fent senyals
flake
flake outadv. intr. 1 (col·loq.) (am.) 2 col·lapsar de cansament 3 fallar, no complir un compromís, perdre el coratge
flame
flame outadv. intr. fallar
flare
flare outadv. intr. 1 acampanar-se 2 fulgurar
flare upadv. intr. 1 tornar a encendre's 2 enfadar-se sobtadament
flash
flash outadv. intr. brillar a ratxes
flee
flee fromprep. fugir de
flesh
flesh outadv. tr. afegir més informació a, donar cos a
flick
flick awayadv. tr. treure (una cosa) ràpidament amb un copet de dit o de mà
flick offadv. tr. treure (una cosa) o apagar (un aparell) ràpidament amb un copet de dit o de mà
flip
flip outadv. intr. (col·loq.) (am.) atabalar-se, enfadar-se, comportar-se irracionalment
flip throughprep. fullejar
flirt
flirt withprep. flirtar (o flirtejar) amb
flood
flood outadv. tr. fer abandonar (un lloc per culpa d'una inundació)
flunk
flunk outadv. intr. ser expulsat (d'una escola per no aprovar els examens)
flush
flush outadv. tr. expel·lir persones o animals (des d'on s'amaguen)
fly
fly atprep. atacar
fly awayadv. intr. anar-se'n volant, allunyar-se volant
fly inadv. intr. arribar (amb avió)
fly offadv. intr. anar-se'n volant, allunyar-se volant
fly openadv. intr. obrir-se (sobtadament)
fly outadv. intr. anar-se'n (amb avió)
fly overprep. sobrevolar
fob
fob offadv. tr. endossar (a algú una cosa)
focus
focus onprep. enfocar, fixar-se l'atenció en
focus uponprep. enfocar, fixar-se l'atenció en
fold
fold upadv. tr. plegar (del tot)
follow
follow alongadv. intr. seguir (sobretot seguint l'exemple d'un altre)
follow onadv. intr. continuar seguint
follow outadv. tr. complir (sobretot instruccions)
follow throughadv. intr. 1 continuar (una acció, després de fer contacte amb un objecte) 2 complir
follow upadv. tr. 1 prosseguir (un afer que ja està en marxa) 2 completar, portar una activitat o un projecte al seu final 3 seguir un acte amb un altre amb el mateix fi
fool
fool aroundadv. intr. 1 divertir-se (perdent el temps) 2 tenir relacions sexuals casuals
fool around withadv./prep. 1 grapejar (alguna cosa) 2 intentar millorar, desenvolupar, etc. d'una manera informal 3) tenir relacions sexuals casuals amb
forge
forge aheadadv. intr. anar avançant
forget
forget aboutprep. oblidar-se de
fork
fork outadv. tr. (col·loq.) pagar
fork overadv. tr. (col·loq.) pagar
foul
foul outadv. intr. ser expulsat d'un partit per excedir el nombre de faltes permeses
foul upadv. tr. espatllar
freak
freak outadv. intr. 1 (col·loq.) (am.) 2 experimentar efectes de terror per haver ingerit una substància química 3 atabalar-se, espantar-se, perdre els estreps adv. tr. (col·loq.) (am.) causar algú d'atabalar-se o d'espantar-se
freeze
freeze outadv. tr. excloure algú d'un grup o d'una activitat mostrant-li fredor o antipatia
freeze upadv. intr. 1 tapar-se un tub o encallar-se un pany a causa del gel 2 (am.) encallar-se una màquina, p.e., per falta d'oli
freshen
freshen upadv. intr. 1 rentar-se 2 refrescar-se
frighten
frighten awayadv. tr. espantar i fer fugir
front
front onprep. donar a, estar davant de
front ontoprep. donar a, estar davant de
frown
frown atprep. arrufar el nas davant
frown onprep. desaprovar
frown uponprep. desaprovar
fuck
fuck offadv. intr. (vulg.) 1 fotre el camp 2 gandulejar
fuck overadv. tr. (vulg.) tractar injustament una persona, injuriar-lo
fuck upadv. intr. (vulg.) errar, equivocar-se adv. tr. (vulg.) espifiar, espatllar, malmetre
fumble
fumble aroundadv. intr. forfollar
fuss
fuss atprep. renyar (fent de perepunyetes)

ÍNDEX


G

gad
gad aboutadv. intr. rondar pertot arreu; córrer món
gain
gain onprep. guanyar terreny a (algú)
gamble
gamble awayadv. tr. perdre (en el joc)
gamble onprep. jugar-se (alguna cosa) en
gang
gang upadv. intr. unir-se i actuar conjuntament, sobretot per fer mal a algú
gang up onadv./prep. ajuntar-se per atacar (algú)
gape
gape atprep. mirar bocabadat
gas
gas upadv. intr. subministrar benzina adv. tr. subministrar (a un vehicle) benzina
gather
gather upadv. tr. recollir
gaze
gaze at prep. contemplar
gaze on prep. contemplar
gear
gear upadv. intr. preparar-se per una activitat o esdeveniment important
get
get aboutadv. intr. 1 sortir (socialment), rondar 2 córrer (una notícia), circular
get acrossadv. intr. poder anar o venir d'un costat a l'altre, poder travessar (un lloc) adv. tr. 1 poder traslladar (una cosa) d'un costat a l'altre 2 (col·loq.) explicar (una cosa) d'una manera entenedora
get afterprep. anar darrere (algú), sobretot perquè compleixi alguna tasca
get aheadadv. intr. prosperar
get ahead ofadv./prep. posar-se endavant de
get alongadv. intr. 1 entendre's, avenir-se 2 anar fent 3 envellir-se 4 avançar, progressar
get aroundadv. intr. 1 sortir (socialment), rondar 2 córrer (una notícia), circular prep. evitar o superar (una dificultat)
get around toadv./prep. trobar temps per a
get atprep. 1 arribar a agafar 2 poder descobrir (p.e., la veritat) 3 insinuar, voler dir
get awayadv. intr. escapar-se adv. tr. allunyar (alguna cosa)
get away withadv./prep. sortir-se'n (després d'haver comès un delicte o imprudència)
get backadv. intr. 1 arribar (tornant) 2 tornar adv. tr. recuperar, tornar a tenir posessió (d'una cosa)
get back atadv./prep. venjar-se de
get behindprep. posar-se darrere (de)
get behind inadv./prep. endarrerir-se amb
get behind onadv./prep. endarrerir-se amb
get behind withadv./prep. endarrerir-se amb
get bogged downadv. intr. encallar-se
get byadv. intr. 1 poder passar 2 anar fent
get carried awayadv. tr. esverar-se
get downadv. intr. poder baixar adv. tr. 1 baixar (una cosa) 2 fer trist (algú)
get down onadv./prep. criticar (algú)
get down toadv./prep. entrar a fons en (una qüestió), començar a treballar de valent
get held upadv. intr. 1 estar entretingut 2 ser atracat
get homeadv. intr. arribar a casa
get hung upadv. intr. 1 entretenir-se 2 estar impedit
get inadv. intr. 1 arribar 2 pujar (p.e., en un cotxe) 3 poder entrar adv. tr. 1 (poder) fer entrar 2 proveir-se de (sobretot del menjar) 3 ser elegit 4 fer venir (algú) 5 aconseguir fer (una certa tasca en un temps limitat) prep. 1 poder entrar a 2 pujar en (un cotxe) 3 posar-se a (llit)
get in onadv./prep. arribar a participar en (p.e., una oportunitat econòmica)
get in withadv./prep. quedar bé amb
get intoprep. 1 poder entrar a 2 ficar-se en (un 3 pujar en (un cotxe) 4 posar-se a (llit). 5 (col·loq.) interessar-se molt per 6 implicar-se en
get offadv. intr. 1 baixar (d'un vehicle públic, d'un cavall, d'una bicicleta, etc.) 2 anar-se'n, començar un viatge 3 plegar (de treballar) 4 ser absolt (d'un crim) adv. tr. 1 treure (una cosa) del lloc on està posat 2 aconseguir que (algú) sigui absolt (d'un crim) prep. baixar de (un vehicle, un cavall, etc.)
get off onadv./prep. (col·loq.) 1 (am.) gaudir de 2 excitar-se sexualment amb
get onadv. intr. 1 pujar (en un vehicle públic, en una bicicleta, etc.) 2 muntar (cavall) 3 avenir-se 4 anar fent 5 fer-se gran 6 prosperar prep. pujar a (o en) (un vehicle, un cavall, etc.)
get on toadv./prep. descobrir, arribar a entendre
get on withadv./prep. 1 avenir-se amb 2 continuar amb (una tasca)
get outadv. intr. 1 escapar-se, poder sortir 2 baixar (d'un cotxe) 3 fer-se públic adv. tr. 1 treure (una cosa) del lloc on està tancat 2 poder fer sortir 3 publicar
get out ofadv./prep. 1 poder sortir de 2 escapolir-se de (p.e., una obligació) 3 baixar de (un cotxe, una barca, etc.)
get overadv. intr. poder passar per sobre adv. tr. fer passar sobre prep. 1 recuperar-se de 2 superar (una situació o un esdeveniment traumàtic); fer-se a la idea
get pastadv. intr. poder passar prep. arribar més enllà de
get rid ofadv./prep. desfer-se de
get roundadv. intr. 1 sortir (socialment), rondar 2 córrer (una notícia), circular prep. 1 evitar o superar (una dificultat) 2 convèncer
get throughadv. intr. 1 poder passar cap a l'altra banda 2 arribar (persones) al final (d'una tasca, d'un esdeveniment, etc.) 3 entrar en contacte (per telèfon) adv. tr. 1 fer passar per 2 arribar al final de
get toprep. arribar a
get togetheradv. intr. reunir-se adv. tr. reunir
get upadv. intr. 1 aixecar-se (posar-se dret) 2 llevar-se (del llit) adv. tr. 1 cridar, fer llevar 2 poder fer pujar (alguna cosa) 3 preparar (una obra de teatre)
get worked upadv. tr. emocionar-se
give
give awayadv. tr. 1 regalar 2 revelar 3 trair
give backadv. tr. tornar (una cosa a algú que prèviament se li havia donat)
give forthadv. intr. emetre
give inadv. intr. rendir-se adv. tr. lliurar, donar a l'autoritat pertinent
give ofprep. donar de
give offadv. tr. emetre (olor, vapor, soroll, etc.)
give ontoprep. tenir vista cap a
give outadv. intr. parar-se, fallar adv. tr. 1 distribuir 2 anunciar
give overadv. tr. 1 lliurar 2 deixar de fer (una acció)
give upadv. intr. rendir-se adv. tr. 1 rendir 2 deixar de fer (una acció) 3 sacrificar (sofrir voluntàriament una pèrdua)
give up onadv./prep. deixar de refiar-se de
give up toadv./prep. 1 abandonar-se a 2 lliurar-se a (una autoritat)
give wayadv. intr. 1 deixar pas, cedir 2 rendir-se
glance
glance atprep. donar un cop d'ull a
glance throughprep. fullejar
glaze
glaze overadv. intr. (ulls) envidrar-se
gloat
gloat overprep. alegrar-se (maliciosament) de
gloss
gloss overadv. tr. 1 esquivar un error o una situació incòmoda, minimitzant-ne la importància 2 resumir insuficientment i superficial prep. considerar superficialment (una cosa)
go
go aboutadv. intr. circular prep. fer (una tasca)
go acrossadv. intr. anar d'un costat a l'altre, travessar (un lloc) cap allà
go afterprep. perseguir
go againstprep. anar en contra de
go aheadadv. intr. 1 anar endavant 2 començar, procedir sense esperar 3 (imperatiu) Endavant!
go alongadv. intr. anar (acompanyant algú)
go along withadv./prep. estar d'acord amb
go aroundadv. intr. 1 passar (cap allà) 2 fer marrada 3 girar 4 circular 5 not enough to ~ = No haver-n'hi prou
go atprep. 1 atacar 2 treballar de valent
go awayadv. intr. anar-se'n
go backadv. intr. tornar (cap allà)
go back onadv./prep. trencar (una promesa), desdir-se de
go beyondprep. anar més enllà de
go byadv. intr. 1 passar (cap allà) 2 escolar-se (passar temps) prep. guiar-se per
go downadv. intr. 1 baixar (cap allà) 2 enfonsar-se 3 reduir-se (preus) 4 (col·loq.) ser acceptat 5 pondre's (el sol)
go down withadv./prep. agafar (una malaltia), estar malalt amb
go faradv. intr. tenir èxit
go forprep. 1 entusiasmar-se per 2 vendre's per 3 anar a buscar
go forthadv. intr. (bíblic) anar
go forwardadv. intr. avançar, anar endavant
go homeadv. intr. anar a casa
go inadv. intr. 1 entrar (cap allà)
go in foradv./prep. 1 estar d'acord amb (una activitat) 2 interessar-se per
go in withadv./prep. associar-se amb
go intoprep. 1 entrar a (sobretot en sentits abstractes) 2 dedicar-se a (una carrera)
go offadv. intr. 1 anar-se'n 2 explotar (una bomba, un petard) 3 deteriorar-se 4 sortir, resultar 5 fer-se malbé (un menjar)
go onadv. intr. 1 continuar endavant (cap allà) 2 ocórrer 3 progressar 4 (imperatiu, dubtant) vinga! 5 disparar-se (una alarma), encendre's (un llum) prep. guiar-se per
go on aboutadv./prep. garlar sobre
go outadv. intr. 1 sortir (cap allà) 2 sortir (una parella) 3 apagar-se 4 passar de moda 5 fer vaga 6 baixar la marea
go overadv. intr. 1 anar, visitar 2 guanyar aprovació (sobretot del públic) prep. repassar
go pastadv. intr. passar (un lloc) sense parar prep. passar davant (un lloc) sense parar
go roundadv. intr. 1 visitar 2 fer marrada 3 girar 4 circular 5 not enough to ~ = No haver-n'hi prou
go throughadv. intr. anar cap a l'altra banda (passant per un lloc) prep. 1 passar per (una situació o un esdeveniment desagradable o traumàtic) 2 gastar (diners) 3 examinar (documents)
go through withadv./prep. dur a terme, complir, sobretot a contracor
go togetheradv. intr. 1 fer joc 2 muntar-se (combinant elements)
go underadv. intr. 1 fer fallida 2 enfonsar-se
go upadv. intr. 1 pujar (cap allà) 2 fer explosió 3 ser construït 4 acostar-se
go up againstadv./prep. oposar-se a
go up toadv./prep. 1 arribar fins a 2 acostar-se a
go withprep. 1 anar amb 2 fer joc amb, harmonitzar amb
go withoutprep. passar sense
goof
goof aroundadv. intr. gandulejar, passar l'estona fent no res
goof offadv. intr. gandulejar, evitar el treball i la responsibilitat
goof upadv. intr. (col·loq.) espatllar
gossip
gossip aboutprep. xafardejar sobre
graduate
graduate fromprep. llicenciar-se a
grapple
grapple withprep. 1 lluitar amb 2 mirar de resoldre
grasp
grasp atprep. mirar d'agafar
grass
grass onprep. informar sobre (fent de "chivato")
gray
gray outadv. tr. desactivar (una opció en un programa informàtica)
grey
grey outadv. tr. desactivar (una opció en un programa informàtica)
grieve
grieve aboutprep. doldre's de
grieve overprep. doldre's de
grin
grin atprep. somriure (ensenyant les dents) a
grind
grind awayadv. intr. continuar treballant, sobretot a una tasca desagradable
grind downadv. tr. 1 moldre (polvoritzar) 2 oprimir
grind outadv. tr. produir (una cosa) amb dificultat
groove
groove onprep. (col·loq.) gaudir de
grope
grope forprep. cercar (una cosa) a les palpentes
gross
gross outadv. tr. (col·loq.) (am.) fastiguejar
ground
ground outadv. intr. en beisbol, fallar batent la bola per terra
grow
grow intoprep. esdevenir
grow onprep. 1 adquirir gradualment més influència sobre 2 esdevenir més atractiu per a (algú)
grow out ofadv./prep. 1 ser el resultat de 2 deixar gradualment de, anar deixant de 3 fer-se massa gran per (una peça de roba)
grow upadv. intr. fer-se gran (fer-se adult)
grumble
grumble aboutprep. remugar per (queixar-se rondinant)
guard
guard againstprep. prevenir
gum
gum upadv. tr. espatllar
gun
gun downadv. tr. matar (algú) amb una arma de foc
gun forprep. 1 seguir (algú) amb la intenció de fer-li mal 2 intentar a aconseguir (una cosa) agressivament

ÍNDEX


H

hack
hack outadv. tr. (col·loq.) escriure descuradament
haggle
haggle overprep. regatejar
haggle withprep. regatejar amb
hail
hail fromprep. procedir de
hammer
hammer onprep. donar cops de puny a
hammer outadv. tr. elaborar (amb esforç)
hand
hand aroundadv. tr. fer passar una cosa de mà en mà
hand backadv. tr. tornar (de mà en mà)
hand downadv. tr. llegar
hand inadv. tr. lliurar (sobretot deures)
hand offadv. tr. (am.) 1 traspassar (una cosa) d'un a l'altre 2 donar (a l'altre) la responsabilitat d'un afer
hand onadv. tr. 1 passar (una cosa) 2 transmetre (una tradició)
hand outadv. tr. distribuir
hand overadv. tr. donar, lliurar
hand roundadv. tr. fer passar una cosa de mà en mà
hand upadv. tr. passar un acte judicial a una autoritat més alta
hang
hang aboutadv. intr. passar l'estona, quedant-se en un lloc sense cap propòsit en concret
hang aroundadv. intr. passar l'estona, quedant-se en un lloc sense cap propòsit en concret
hang backadv. intr. quedar-se enrere
hang downadv. intr. penjar
hang inadv. intr. (col·loq.) persistir, perseverar
hang onadv. intr. 1 agafar-se 2 (esports) mantenir un avantatge 3 esperar-se 4 mantenir contacte telefònic
hang on toadv./prep. 1 guardar, retenir 2 aferrar-se a (alguna cosa)
hang ontoadv./prep. 1 guardar, retenir 2 aferrar-se a (alguna cosa)
hang outadv. intr. 1 repenjar-se per (p.e., una finestra) 2 (col·loq.) freqüentar adv. tr. 1 estendre (roba) 2 penjar (una bandera)
hang overadv. intr. ser imminent, sobretot una amenaça
hang togetheradv. intr. 1 fer pinya 2 formar (diverses parts) un tot coherent
hang upadv. intr. penjar (el telèfon) adv. tr. penjar (alguna cosa)
hang up onadv./prep. penjar bruscament el telèfon a (algú)
hang uponprep. dependre de
happen
happen onprep. trobar (per casualitat)
happen uponprep. trobar (per casualitat)
harp
harp onprep. esplair-se (xerrar sense parar i avorridament) sobre
hash
hash outadv. tr. (am.) parlar (extensament) d'un afer per resoldre'l
haul
haul offadv. intr. (col·loq.) preparar-se per donar un cop de puny adv. tr. recollir i traginar
haul upadv. intr. parar
have
have atprep. 1 atacar 2 fer amb ganes (una tasca)
have onadv. tr. 1 portar (una peça de roba, joies, etc.) 2 burlar-se de
head
head backadv. intr. tornar cap enrere
head forprep. fer cap a
head offadv. tr. interceptar
head outadv. intr. anar-se'n
head upadv. tr. dirigir
heap
heap upadv. tr. apilonar
hear
hear aboutprep. assabentar-se de
hear fromprep. sentir (noves, renys) de
hear ofprep. sentir parlar de
hear outadv. tr. escoltar (algú fins que hagi acabat de parlar)
heat
heat upadv. tr. escalfar
heave
heave toadv. intr. en la nàutica, fer que un veler giri cap al vent, preparant-se per una tempesta
help
help onadv. tr. encoratjar
help outadv. tr. ajudar
hide
hide fromprep. amagar-se de
hide outadv. intr. amagar-se, sobretot de la policia
hinge
hinge onprep. dependre de
hinge uponprep. dependre de
hint
hint atprep. insinuar
hire
hire outadv. tr. llogar
hit
hit backadv. intr. tornar un cop, respondre a una acció hostil amb una acció semblant adv. tr. tornar un cop (a algú), respondre a una acció hostil amb una acció semblant
hit onprep. 1 (col·loq.) prestar (a algú) atenció sexual, generalment no desitjada 2 acudir-se (una idea)
hit upadv. tr. (col·loq.) (am.) demanar préstec (a algú) (syntaxi: hit somebody up for a loan)
hit uponprep. acudir-se (una idea)
hold
hold backadv. intr. dubtar (vacil·lar) adv. tr. 1 amagar 2 suprimir i controlar (alguna cosa, sobretot una emoció)
hold downadv. tr. subjectar
hold forthadv. intr. oferir opinions, parlar sense parar
hold inadv. tr. suprimir i controlar (alguna cosa, sobretot una emoció)
hold offadv. intr. no arribar (una intempèrie) adv. tr. 1 mantenir (algú) a distància o defensar-se (d'algú) 2 fer esperar (algú), resistint les seves exigències
hold onadv. intr. 1 agafar-se 2 resistir (suportar l'adversitat sense cedir) 3 (esports) mantenir un avantatge 4 esperar-se 5 mantenir contacte telefònic
hold on toadv./prep. guardar
hold ontoprep. 1 agafar-se a 2 guardar, no desfer-se de
hold outadv. intr. 1 resistir 2 no exhaurir-se les existències d'una cosa adv. tr. allargar (la mà)
hold out foradv./prep. no parar fins a (aconseguir una cosa)
hold out onadv./prep. (col·loq.) no dir a (l'altre) el que li cal saber, no donar la part (a algú) que li pertoqui, estafar
hold overadv. tr. 1 ajornar 2 prorrogar
hold toprep. mantenir-se fidel a
hold togetheradv. intr. mantenir-se junts adv. tr. mantenir junts
hold upadv. intr. aguantar-se (el temps meteorològic) adv. tr. 1 aguantar (en posició alta) 2 aturar 3 atracar
hold withprep. estar d'acord amb, suportar
hole
hole outadv. intr. en golf, fer que la bola entri el forat
hole upadv. intr. 1 no sortir, quedar-se a casa sense veure ningú 2 refugiar-se
hollow
hollow outadv. tr. buidar
home
home in onadv./prep. 1 avançar degudament a (un objectiu) 2 dirigir l'atenció a
hook
hook upadv. tr. enganxar
hook up withadv./prep. (col·loq.) 1 tenir relacions sexuals casuals amb 2 trobar-se amb 3 connectar-se o combinar-se amb
hop
hop inadv. intr. pujar (p.e., en un cotxe)
hop upadv. tr. (col·loq.) estimular, sobretot amb drogues
hope
hope forprep. esperar (desitjar que sigui realitat una cosa)
horn
horn in onadv./prep. (am.) ficar-se inportunament en (una conversa, un afer)
horse
horse aroundadv. intr. (col·loq.) jugar frívolament
hover
hover aboveprep. estar immòbil i suspès en l'aire sobre
hover overprep. estar immòbil i suspès en l'aire sobre
howl
howl downadv. tr. fer callar (algú) fent servir crits i brams
hunger
hunger forprep. delir-se per
hunker
hunker downadv. intr. quedar-se (fent-se còmode), sobretot d'una manera tossuda
hunt
hunt downadv. tr. perseguir i capturar
hunt upadv. tr. cercar i trobar
hurry
hurry offadv. intr. anar-se'n amb pressa
hurry upadv. intr. afanyar-se
hush
hush upadv. tr. guardar secret (sobre un afer)

ÍNDEX


I

idle
idle awayadv. tr. perdre (hores, temps, etc.)
impose
impose onprep. abusar de l'amabilitat de
impose uponprep. abusar de l'amabilitat de
improve
improve onprep. millorar
improve uponprep. millorar
increase
increase inprep. augmentar de
inform
inform againstprep. denunciar
infringe
infringe onprep. violar (cometre un acte contra alguna cosa que hom hauria de respectar)
infringe uponprep. violar (cometre un acte contra alguna cosa que hom hauria de respectar)
inquire
inquire aboutprep. demanar informació sobre
inquire afterprep. preguntar per
inquire intoprep. investigar
insist
insist onprep. 1 insistir en 2 exigir
insist uponprep. exigir
intercede
intercede forprep. intercedir a favor de
intercede withprep. intercedir amb
interfere
interfere inprep. ficar-se en
interfere withprep. enredar (modificar barroerament), desgavellar
invite
invite backadv. tr. tornar a convidar (algú)
invite inadv. tr. convidar (algú) a casa
invite outadv. tr. convidar (algú) a sortir
iron
iron outadv. tr. resoldre (una dificultat)

ÍNDEX


J

jack
jack offadv. intr. (vulg.) (am.) masturbar-se
jack upadv. tr. 1 aixecar (amb el cric) 2 fer pujar (preus)
jam
jam upadv. intr. embussar-se, encallar-se adv. tr. embussar, encallar
jazz
jazz upadv. tr. (col·loq.) animar, fer més elaborat, interessant o treballat
jeer
jeer atprep. mofar-se de
jerk
jerk aroundadv. tr. decebre, manipular (algú)
jerk offadv. intr. (vulg.) (am.) masturbar-se
join
join inadv. intr. ajuntar-se prep. participar en
join upadv. intr. enrolar-se
joke
joke aboutprep. fer broma sobre
jot
jot downadv. tr. escriure ràpidament i breu (una nota)
judge
judge byprep. jutjar per
juice
juice upadv. tr. (col·loq.) donar energia a
jump
jump aboutadv. intr. fer salts
jump acrossadv. intr. saltar d'un costat a l'altre, travessar (un lloc) fent un bot
jump aroundadv. intr. fer salts
jump atprep. acceptar amb entusiasme
jump awayadv. intr. allunyar-se fent un bot
jump backadv. intr. fer un salt endarrera, recular fent un bot, tornar fent un bot
jump downadv. intr. baixar fent un bot, saltar avall
jump inadv. intr. entrar fent un bot, saltar a prep. saltar a
jump intoprep. 1 saltar a 2 començar de seguida, sense miraments
jump offadv. intr. baixar fent un bot
jump onadv. intr. pujar fent un bot
jump outadv. intr. 1 sortir fent un bot, saltar fora 2 destacar-se
jump overadv. intr. saltar per sobre, cap a l'altra banda
jump throughadv. intr. travessar fent un bot (p.e., un cèrcol)
jump upadv. intr. pujar fent un bot, saltar amunt

ÍNDEX


K

keel
keel overadv. intr. caure desmaiat o d'esglai
keep
keep abreastadv. intr. mantenir-se al dia adv. tr. mantenir (algú) al dia
keep atprep. perseverar en, persistir en
keep awayadv. intr. mantenir-se allunyat, apartat adv. tr. allunyar (una cosa), mantenir-la a distància
keep away fromadv./prep. evitar (una cosa, algú)
keep backadv. intr. fer-se enrere, recular adv. tr. amagar, no revelar
keep downadv. intr. no aixecar-se adv. tr. 1 mantenir (una cosa, una quantitat) a un nivell baix 2 no vomitar (menjar) 3 oprimir
keep fromprep. estar-se de
keep in withadv./prep. mantenir bones relacions amb
keep offadv. tr. mantenir (una cosa) no sobre o no tocant (una altra)
keep onadv. intr. continuar adv. tr. mantenir posat (una peça de roba, joies, etc.)
keep outadv. intr. mantenir-se fora, no entrar a adv. tr. mantenir fora, aturar, allunyar
keep out ofadv./prep. 1 mantenir-se allunyat de 2 no ficar-se en
keep toprep. no abandonar, no deixar
keep togetheradv. intr. mantenir-se junts adv. tr. mantenir junts
keep upadv. intr. aguantar el pas, no endarrerir-se adv. tr. 1 no deixar dormir 2 mantenir (l'ànim)
keep up withadv./prep. estar al dia de
key
key inadv. intr. entrar informació fent servir un teclat
key upadv. tr. provocar entusiasme (a algú)
kick
kick aboutadv. intr. (col·loq.) anar d'un lloc a l'altre, vagabundejar
kick aroundadv. intr. (col·loq.) anar d'un lloc a l'altre, vagabundejar adv. tr. 1 abusar 2 considerar (una proposta, una idea, etc.)
kick backadv. intr. (col·loq.) relaxar adv. tr. (am.) tornar, clandestinament i il·legal, una part dels diners rebuts
kick inadv. intr. començar tenir efecte un medicament o una droga adv. tr. 1 trencar (p.e., una porta) amb un cop de peu 2 (am.) contribuir (diners)
kick offadv. intr. en futbol americà, fer el xut inicial
kick outadv. tr. fer fora
kick overadv. intr. girar, un motor adv. tr. fer tombar amb un cop de peu
kick upadv. intr. (col·loq.) començar a causar problemes adv. tr. (col·loq.) intensificar, fer més fort
kid
kid aroundadv. intr. (am.) fer ximpleries, passar l'estona
kill
kill offadv. tr. fer matança, matar tots els exemplars d'una espècie o d'un grup
kiss
kiss offadv. tr. (col·loq.) 1 rebutjar (algú) 2 dir adéu a
kiss up toadv./prep. (col·loq.) afalagar servilment
knock
knock aboutadv. intr. anar d'un lloc a l'altre, vagabundejar adv. tr. maltractar físicament (algú)
knock aroundadv. intr. anar d'un lloc a l'altre, vagabundejar adv. tr. 1 maltractar físicament (algú) 2 considerar (una proposta, una idea, etc.)
knock backadv. tr. (col·loq.) beure's d'un glop
knock downadv. tr. 1 fer caure (a terra), abatre 2 enderrocar
knock inadv. tr. fer entrar a cops
knock offadv. intr. plegar (parar de treballar) adv. tr. 1 fer caure a terra alguna cosa 2 compondre fàcilment, ràpidament 3 rebaixar (el preu)
knock outadv. tr. estabornir (deixar K.O.)
knock overadv. tr. tombar
knock togetheradv. tr. construir a corre-cuita
knock upadv. tr. 1 construir a corre-cuita 2 (col·loq.) deixar prenyada
know
know aboutprep. saber de, assabentar-se de, tenir informació sobre
know ofprep. saber de, tenir coneixement de
knuckle
knuckle downadv. intr. posar-se seriosament en una tasca
knuckle underadv. intr. sotmetre's

ÍNDEX


L

lace
lace intoprep. atacar verbalment
land
land atprep. aterrar a, anar a parar a
land upadv. intr. acabar
lap
lap upadv. tr. 1 beure (del tot) llepant 2 (col·loq.) acceptar (idees, afalacs) amb entusiasme
lapse
lapse intoprep. tornar a (mals costums)
lash
lash outadv. intr. 1 repartir cops a tort i a dret 2 atacar verbalment
lash out atadv./prep. atacar
latch
latch onprep. enganxar-se a
latch on toadv./prep. enganxar-se a
latch ontoprep. enganxar-se a
laugh
laugh aboutprep. riure's de
laugh atprep. riure's de
laugh awayadv. tr. agafar-s'ho de broma
laugh offadv. tr. agafar-s'ho de broma
laugh overprep. riure's de
launch
launch intoprep. llançar-se a, emprendre
launch onprep. començar, encetar
launch outadv. intr. llançar-se a, emprendre
lay
lay aboutadv. tr. repartir cops a tort i a dret
lay asideadv. tr. deixar de banda
lay awayadv. tr. 1 guardar (alguna cosa) per al futur 2 guardar (una cosa) temporalment abans de lliurar-la
lay byadv. tr. deixar o posar a part
lay downadv. tr. 1 posar a terra, ajeure 2 comunicar autoritàriament (lleis, normes, etc.) 3 deposar (les armes)
lay forprep. esperar (algú) (per atacar-lo)
lay inadv. tr. aprovisionar-se de
lay intoprep. (col·loq.) 1 renyar 2 atacar
lay offadv. tr. 1 acomiadar temporalment (per falta de feina) 2 transferir una part d'una aposta a un altre receptor d'apostes per reduir-ne el risc
lay onadv. tr. preparar (sobretot menjar)
lay outadv. tr. 1 posar en ordre (sobre un superfície plana) 2 planificar (una ciutat, un jardí, etc.) 3 estabornir 4 amortallar 5 gastar (diners), esmerçar
lay overadv. intr. fer una pausa, sovint involuntari, en un viatge
lay toadv. intr. en la nàutica, fer parar un veler, dirigint-se cap al vent
lay upadv. tr. 1 emmagatzemar (e.g., proveïments) 2 causar d'haver de fer llit
lead
lead backadv. tr. tornar (algú) on era
lead offadv. intr. començar
lead onadv. tr. enganyar (atraure enganyosament)
lead toprep. portar a, resultar en
lead up toadv./prep. 1 precedir 2 portar a 3 preparar el terreny per a
leaf
leaf throughprep. fullejar
leak
leak outadv. intr. 1 vessar-se (un líquid, un gas, etc.) 2 divulgar-se adv. tr. divulgar sense autorització
lean
lean onprep. repenjar-se sobre
lean overprep. abocar-se sobre
learn
learn aboutprep. assabentar-se de
learn ofprep. assabentar-se de
leave
leave aloneadv. tr. deixar (algú) en pau
leave asideadv. tr. deixar de banda
leave behindadv. tr. deixar enrere, abandonar
leave forprep. marxar a
leave offadv. intr. 1 deixar de (deixar de + inf. = leave off + ger.) 2 deixar tancat (un aparell)
leave onadv. tr. no tancar (un aparell)
leave outadv. tr. ometre
leer
leer atprep. mirar (impúdicament)
let
let aloneadv. tr. deixar (algú) en pau
let byadv. tr. deixar passar (algú)
let downadv. tr. 1 abaixar 2 decebre (fallar en les expectatives)
let inadv. tr. deixar entrar
let offadv. tr. deixar anar (sense cap càstig o amb un càstig menys important del que es podria esperar)
let onadv. intr. revelar (una cosa desconeguda); normalment no afirmatiu
let outadv. tr. 1 deixar sortir 2 amollar 3 revelar 4 eixamplar (els pantalons, un vestit, etc.)
let upadv. intr. afluixar, no fer-s'hi tant adv. tr. deixar pujar
let up onadv./prep. afluixar la pressió sobre (algú), tractar (algú) amb menys rigor
level
level offadv. tr. anivellar
lie
lie aboutadv. intr. jeure, gandulejar
lie aroundadv. intr. jeure, gandulejar
lie backadv. intr. reclinar-se
lie downadv. intr. estirar-se
lie inadv. intr. 1 no llevar-se 2 estar de part
lie overadv. intr. quedar ajornat
lie toadv. intr. en la nàutica, mantenir-se immòbil orientant-se al vent
lie upadv. intr. amagar-se de les autoritats
lie uponprep. jeure damunt (de)
lie withprep. 1 jeure amb 2 ser competència de (p.e., una decisió)
lift
lift offadv. intr. començar a volar, un avió o un coet adv. tr. treure, aixecant (alguna cosa)
lift upadv. tr. aixecar
light
light intoprep. 1 (col·loq.) (am.) 2 renyar 3 atacar
light onprep. (rar) trobar (per casualitat)
light outadv. intr. (am.) tocar el dos, anar-se'n
light upadv. intr. il·luminar-se (d'alegria) adv. tr. 1 il·luminar 2 encendre (tabac)
light uponprep. trobar (rar) (per casualitat)
lighten
lighten upadv. intr. posar-se menys seriós, prendre les coses amb més calma
limber
limber upadv. intr. agilitzar-se, fer exercicis d'escalfament adv. tr. fer més àgil
line
line upadv. intr. arrenglar-se, fer cua adv. tr. 1 arrenglar 2 organitzar i posar a punt
linger
linger overprep. entretenir-se sobre
link
link upadv. tr. connectar, enllaçar
listen
listen inadv. intr. escoltar d'amagat
listen toprep. escoltar
live
live amongprep. viure entre
live apartadv. intr. viure separats
live atprep. viure a (seguit d'una adreça)
live byprep. viure segons (principis, normes de conducta, etc.)
live downadv. tr. aconseguir oblidar (un escàndol, un moment desconcertant, etc.)
live forprep. encantar (agradar molt)
live inadv. intr. residir en el lloc on hom treballa o estudia
live onadv. intr. continuar vivint prep. viure de
live outadv. intr. no residir (sobretot un criat) en el lloc on es treballa adv. tr. 1 viure els últims anys (de la vida) 2 fer realitat (un somni, una fantasia)
live throughprep. passar per, experimentar i sobreviure
live togetheradv. intr. viure junts
live up toadv./prep. complir expectatives
live withprep. (col·loq.) tolerar
liven
liven upadv. intr. animar-se adv. tr. animar
load
load upadv. intr. executar-se (un programa informàtic) adv. tr. carregar (sobretot un vehicle)
load up onadv./prep. proveir-se de
lock
lock awayadv. tr. tancar amb clau (alguna cosa, en un lloc segur)
lock downadv. tr. tancar amb seguretat (un ordinador)
lock inadv. tr. tancar (algú) amb clau (en un lloc)
lock outadv. tr. tancar (algú) fora (d'un lloc)
lock upadv. intr. deixar tot tancat amb clau adv. tr. 1 tancar amb clau (alguna cosa, en un lloc segur) 2 empresonar
log
log inadv. intr. (informàtica)iniciar una sessió informàtica adv. tr. (informàtica)entrar dades (per iniciar una sessió informàtica)
log offadv. intr. (informàtica) sortir, desconnectar(- se), finalitzar la sessió
log onadv. intr. (informàtica) iniciar una sessió informàtica adv. tr. (informàtica) entrar dades (per iniciar una sessió informàtica)
log outadv. intr. (informàtica) sortir, desconnectar(-se), finalitzar la sessió
long
long forprep. delir-se per
look
look aboutadv. intr. mirar al voltant
look acrossadv. intr. mirar (a l'altra banda)
look afterprep. tenir cura de, vigilar
look aheadadv. intr. planificar
look aroundadv. intr. mirar al voltant
look atprep. mirar
look awayadv. intr. girar els ulls
look backadv. intr. mirar enrere
look back onadv./prep. recordar
look downadv. intr. 1 mirar avall 2 abaixar els ulls
look down onadv./prep. menysprear
look forprep. cercar
look forward toadv./prep. preveure o esperar (un esdeveniment) amb il·lusió
look inadv. intr. 1 mirar (cap a dins) 2 visitar breument prep. mirar a (una sala, un mirall, etc.)
look in onadv./prep. visitar breument
look intoprep. investigar
look likeprep. assemblar-se a
look onadv. intr. observar (sense fer res) prep. 1 donar a 2 considerar (un afer, una situació, etc.)
look ontoprep. donar a
look outadv. intr. 1 mirar cap a fora (per una finestra, etc.) 2 anar amb compte, vigilar
look out foradv./prep. 1 mirar de veure 2 vigilar (un perill)
look out onadv./prep. estar orientat cap a
look overadv. intr. mirar (en una direcció determinada) adv. tr. inspeccionar
look roundadv. intr. mirar al voltant
look throughprep. 1 mirar per (a través de) 2 fullejar, passar dades
look toprep. comptar amb
look upadv. intr. 1 mirar amunt 2 aixecar els ulls 3 millorar, anar bé adv. tr. 1 recercar (en un diccionari, enciclopèdia, etc.) 2 cercar algú (en una guia) per poder-lo visitar
look up and downadv. tr. mirar de dalt a baix (impertinentment)
look up toadv./prep. respectar
look uponprep. considerar
loosen
loosen upadv. intr. 1 fer escalfaments 2 posar-se més còmode, agafant confiança adv. tr. 1 afluixar 2 deslligar
lose
lose outadv. intr. no aconseguir un fi desitjat
lose out onadv./prep. perdre (una oportunitat, una cosa avantatjosa)
luck
luck outadv. intr. (am.) tenir molta sort, sobretot inesperadament
lurk
lurk aboutadv. intr. rondar furtivament i sospitosa
lurk aroundadv. intr. rondar furtivament i sospitosa
lust
lust afterprep. desitjar lascivament
lust forprep. desitjar lascivament

ÍNDEX


M

make
make afterprep. empaitar, perseguir
make awayadv. intr. anar-se'n
make away withadv./prep. robar
make forprep. dirigir-se cap a
make intoprep. convertir en
make off withadv./prep. anar-se'n amb
make outadv. intr. 1 anar fent 2 (col·loq.) fer-se petons adv. tr. 1 fer (un document o un xec) en nom d'algú 2 entendre 3 entreveure 4 compondre (un document)
make overadv. tr. 1 refer, fer de nou 2 transferir legalment
make upadv. intr. 1 fer les paus 2 aplicar-se maquillatge adv. tr. 1 compondre 2 inventar 3 recuperar (p.e., una classe) 4 completar 5 fer una llista 6 aplicar maquillatge a
make up foradv./prep. compensar
make up toadv./prep. afalagar (algú)
map
map outadv. tr. planificar detalladament
march
march inadv. intr. entrar d'una manera decidida
march offadv. intr. anar-se'n d'una manera decidida
march outadv. intr. sortir d'una manera decidida
mark
mark downadv. tr. 1 donar (a un alumne) una nota més baixa 2 abaixar el preu
mark offadv. tr. assenyalar, marcar
mark upadv. tr. 1 pujar el preu 2 preparar un text per a publicació
marvel
marvel atprep. meravellar-se de
measure
measure outadv. tr. distribuir d'una manera mesurada
measure upadv. intr. ser prou bo, estar a l'alçada
measure up toadv./prep. estar a l'alçada de
meddle
meddle inprep. ficar-se en
meddle withprep. remenar, grapejar
meditate
meditate onprep. meditar sobre
meditate uponprep. meditar sobre
meet
meet upadv. intr. trobar-se
meet withprep. 1 trobar-se amb 2 experimentar, trobar
mellow
mellow outadv. intr. (col·loq.) (am.) posar-se menys seriós, prendre les coses amb més calma adv. tr. (col·loq.) (am.) calmar, tranquilitzar
mess
mess aroundadv. intr. 1 passar l'estona fent coses de poca importància 2 actuar d'una manera barroera 3 jugar sexualment
mess around withadv./prep. 1 modificar, millorar, desenvolupar, etc. d'una manera informal 2 (am.) tenir relacions sexuals casuals amb
mess upadv. tr. 1 potinejar, desordenar 2 espatllar 3 causar a algú problemes emocionals, psicològics, etc.
mess withprep. 1 involucrar-se amb (una cosa perillosa) 2 relacionar-se amb (persones problemàtiques, perilloses) 3 tractar descortesament (algú) 4 tocar, fer servir barrorerament (alguna cosa)
mingle
mingle withprep. barrejar-se amb
minister
minister toprep. tenir cura de, atendre
miss
miss outadv. intr. perdre (una oportunitat, una cosa avantatjosa) adv. tr. (br.) no incloure algú o quelcom
miss out onadv./prep. perdre (una oportunitat, una cosa avantatjosa)
mix
mix downadv. tr. combinar les pistes d'una gravació
mix upadv. tr. 1 barrejar 2 confondre
mop
mop upadv. tr. 1 fregar (del tot) 2 (militar) eliminar resistència (sobretot a la conclusió d'una acció)
mount
mount upadv. intr. acumular, fer-se més gran
mourn
mourn forprep. plorar per (la mort d'algú)
mourn overprep. plorar per (la mort d'algú)
mouth
mouth offadv. intr. parlar sense embuts, sobretot insolentment
move
move aboutadv. intr. moure's per aquí i per allà adv. tr. desplaçar (una cosa) per aquí i per allà
move alongadv. intr. continuar caminant adv. tr. fer circular (sobretot la policia, al públic)
move aroundadv. intr. moure's per aquí i per allà adv. tr. desplaçar (una cosa) per aquí i per allà
move asideadv. intr. apartar-se adv. tr. apartar (una cosa)
move awayadv. intr. 1 allunyar-se, moure's a un altre lloc 2 anar-se'n (d'una casa, d'un pis, etc.), anar a viure en un altre lloc adv. tr. allunyar (una cosa)
move backadv. intr. 1 moure's enrere 2 tornar a viure (algú) on abans vivia adv. tr. tornar (una cosa) al lloc d'abans
move downadv. intr. baixar (moure's avall)
move forwardadv. intr. avançar, continuar tirant endavant adv. tr. ajornar, avançar la data de
move inadv. intr. instal·lar-se (en un habitatge) adv. tr. instal·lar (alguna cosa, sobretot mobles) en una casa, despatx, etc.
move in onadv./prep. acostar-se a (per tal d'atacar o de subjugar)
move intoprep. traslladar-se a
move offadv. intr. allunyar-se
move onadv. intr. 1 continuar endavant 2 progressar, canviant de lloc o de feina adv. tr. fer circular (algú, sobretot la policia)
move outadv. intr. anar-se'n (d'un habitatge) adv. tr. fer sortir, traslladar fora
move overadv. intr. fer lloc, desplaçar-se cap al costat adv. tr. treure (alguna cosa) cap al costat
move upadv. intr. 1 pujar (moure's amunt) 2 (militar) avançar a l'àrea de combat adv. tr. 1 fer pujar, traslladar amunt 2 (militar) fer avançar (tropes)
mow
mow downadv. tr. matar (persones, animals) amb armes de foc
muck
muck aboutadv. intr. (br.) divertir-se (perdent el temps)
muck upadv. intr. (col·loq.) (br.) espatllar
muddle
muddle alongadv. intr. anar tirant (despistadament, sense cap propòsit en concret)
muddle onadv. intr. anar tirant (despistadament, sense cap propòsit en concret)
muddle throughadv. intr. sortir-se'n (sense haver fet cap esforç especial)
muse
muse onprep. reflexionar sobre
muster
muster inadv. intr. apuntar-se al servei militar
muster outadv. tr. llicenciar (de l'exercit)

ÍNDEX


N

naff
naff offadv. intr. (br.) (vulg.) (imperatiu) fot el camp
nag
nag atprep. rondinar, criticar repetidament amb nyic-nyics
nail
nail downadv. tr. 1 clavar, subjectar amb claus 2 fer complir una promesa (a algú)
narrow
narrow downadv. intr. reduir-se adv. tr. reduir (nombre, abast)
negotiate
negotiate withprep. negociar amb
nestle
nestle downadv. intr. escarxofar-se
nibble
nibble atprep. pellucar
nip
nip alongadv. intr. anar (ràpidament)
nip outadv. intr. (col·loq.) (br.) sortir (breument)
nod
nod atprep. fer que sí amb el cap (a algú)
nod offadv. intr. pesar figues
nod outadv. intr. (col·loq.) adormir-se
nod toprep. fer que sí amb el cap (a algú)
nose
nose outadv. tr. 1 vèncer pels pèls 2 descobrir (una cosa, tafanejant)
note
note downadv. tr. apuntar

ÍNDEX


O

object
object toprep. oposar-se a
occur
occur toprep. acudir-se a
offer
offer upadv. tr. oferir a Déu (una pregària, un sacrifici, etc.)
open
open ontoprep. donar a
open upadv. intr. 1 eixamplar-se, obrir-se 2 superar (algú) la reticència, revelar-se adv. tr. obrir (fer accessible)
operate
operate onprep. operar (algú d'alguna cosa)
operate uponprep. operar (algú d'alguna cosa)
opt
opt forprep. optar per
opt inadv. intr. (col·loq.) decidir de participar
opt outadv. intr. (col·loq.) decidir de no participar
order
order aboutadv. tr. donar ordres (sobretot d'una manera prepotent)
order aroundadv. tr. donar ordres (sobretot d'una manera prepotent)
own
own up toadv./prep. confessar

ÍNDEX


P

pack
pack inadv. tr. incloure (sobretot en informàtica; elements, programes, etc.)
pack upadv. tr. fer les maletes
pad
pad outadv. tr. fer més llarg (un text) afegint-hi informació poc rellevant
pair
pair offadv. intr. fer parella
pair upadv. intr. apariar-se adv. tr. apariar
pal
pal aroundadv. intr. (am.) associar-se amistosament, passar el temps (amb un amic)
pal up withadv./prep. fer-se amic de
pall
pall onprep. embafar
palm
palm offadv. tr. endossar/encolomar (a algú, alguna cosa)
palm off onadv./prep. endossar/encolomar a
pan
pan outadv. intr. (col·loq.) 1 sortir bé 2 resultar
pander
pander toprep. ser indulgent amb, desfer-se per
paper
paper overadv. tr. amagar un problema o una dificultat per no haver de solucionar-los
parcel
parcel outadv. tr. distribuir mesuradament
pare
pare downadv. tr. reduir, minvar
part
part withprep. abandonar, perdre
participate
participate inprep. participar en
pass
pass acrossadv. intr. passar (a l'altra banda) adv. tr. fer passar (una cosa) d'un costat a l'altre
pass alongadv. tr. passar (una cosa, de l'un a l'altre)
pass aroundadv. tr. fer circular (una cosa de mà en mà)
pass awayadv. intr. 1 passar (i desaparèixer) 2 morir-se (eufemisme)
pass backadv. tr. retornar (una cosa)
pass byadv. intr. passar (prop de) adv. tr. 1 no tractar (algú, una dificultat) 2 passar desapercebudament (esdeveniments a algú)
pass downadv. tr. 1 pronunciar (una decisió judicial) 2 transmetre a algú més jove coses o coneixements
pass forprep. ser acceptat com a
pass intoprep. passar a (entrant)
pass offadv. intr. ocórrer adv. tr. 1 fer passar (una cosa) fraudulentament 2 passar per alt (una cosa)
pass off asadv./prep. fer passar per
pass onadv. intr. morir-se (eufemisme) adv. tr. fer passar (d'una banda a l'altra)
pass outadv. intr. perdre el coneixement, sobretot a causa de l'embriaguesa
pass out ofadv./prep. sortir de
pass overadv. tr. no fer cas de, ometre, deixar fora
pass roundadv. tr. fer circular (una cosa de mà en mà)
pass throughadv. intr. estar de passada, passar cap a l'altra banda prep. passar per
pass upadv. tr. 1 fer passar amunt (una cosa, de mà en mà) 2 perdre (p.e., una oportunitat)
patch
patch throughadv. tr. transmetre amb cable a un aparell el senyal que es rebi d'un altre
patch upadv. tr. 1 apedaçar 2 fer les paus
pawn
pawn offadv. tr. endossar (a algú una cosa)
pay
pay backadv. tr. 1 tornar diners (a algú), reembossar 2 venjar-se (d'algú)
pay byprep. pagar amb
pay forprep. pagar (quan vol dir "donar diners per")
pay offadv. intr. reeixir adv. tr. liquidar (deutes)
pay outadv. tr. gastar (diners)
pay upadv. intr. pagar (un deute)
peck
peck atprep. picotejar (menjar poc i amb poca gana)
peel
peel offadv. tr. treure's (una peça de roba)
peer
peer atprep. esguardar (mirar d'una manera penetrant), escodrinyar
pencil
pencil inadv. tr. apuntar provisionalment (p.e., una cita)
pension
pension offadv. tr. jubilar
pep
pep upadv. intr. animar-se, alegrar-se adv. tr. fer més alegre, estimular
perch
perch onprep. plantar-se (un ocell) sobre (una branca, etc.)
perk
perk upadv. intr. animar-se adv. tr. fer més viu
pertain
pertain toprep. 1 pertocar a 2 relacionar-se amb
peter
peter outadv. intr. perdre ímpetu i parar, fallar
phase
phase inadv. tr. introduir (gradualment)
phase outadv. tr. eliminar (gradualment)
pick
pick apartadv. tr. criticar (una idea, una proposta, etc.) analitzant-ne un per un els elements
pick atprep. picotejar (menjar poc i amb poca gana)
pick offadv. tr. matar o ferir amb trets (un per un)
pick onprep. criticar injustament, agafar per víctima
pick outadv. tr. triar
pick overadv. tr. escollir curosament, examinant articles un per un
pick upadv. intr. millorar, refer-se adv. tr. 1 collir, arreplegar, aixecar 2 adquirir per casualitat 3 detenir (un sospitós) 4 passar a buscar (una persona) 5 endreçar (una sala) 6 arribar a saber (informació) 7 (col·loq.) lligar i marxar amb (una persona), conèixer amb intencions amoroses
pick up onadv./prep. adonar-se de
piece
piece togetheradv. tr. arranjar coherentment (elements dispersos)
pig
pig outadv. intr. (col·loq.) menjar molt i amb molta gana
pile
pile upadv. intr. acumular-se adv. tr. acumular
pin
pin downadv. tr. obligar (algú) a concretar
pin upadv. tr. penjar (un paper, una notícia) amb una xinxeta o agulla de cap
pine
pine awayadv. intr. patir físicament a causa del dol
pine forprep. delir-se per
pipe
pipe downadv. intr. (col·loq.) callar
pipe upadv. intr. (col·loq.) dir sobtadament
piss
piss offadv. intr. (vulg.) (br.) fotre el camp adv. tr. (vulg.) (am.) fer enfadar (algú)
pitch
pitch inadv. intr. treballar (reunint-se amb altra gent)
plan
plan onprep. pensar (proposar-se)
plan outadv. tr. planificar
play
play againstprep. jugar contra
play alongadv. intr. 1 [música] acompanyar 2 cooperar 3 dissimular la cooperació
play aroundadv. intr. (col·loq.) tenir relacions sexuals amb més d'una persona
play around withadv./prep. fer servir (alguna cosa) d'una manera informal
play atprep. 1 participar en (una activitat) sense entusiasme ni serietat 2 jugar a (ser)
play backadv. tr. reproduir (una gravació)
play downadv. tr. treure importància a (p.e., un afer)
play forprep. jugar per a
play off againstadv./prep. fer oposar (dues persones o dues coses)
play onadv. intr. continuar jugant, continuar tocant (música) prep. aprofitar-se de (les emocions d'algú)
play outadv. tr. jugar fins al final
play upadv. tr. promocionar, donar importància a
play up toadv./prep. afalagar
play uponprep. aprofitar-se de (les emocions d'algú)
play withprep. jugar amb (divertir-se amb)
plot
plot againstprep. conspirar contra
plot outadv. tr. idear l'argument d'un llibre, d'una obra, etc.
plow
plow backadv. tr. reinvertir (beneficis d'una empresa en la mateixa empresa)
plow intoprep. (col·loq.) picar en contra
pluck
pluck atprep. estirar (repetidament amb petits moviments dels dits)
plug
plug away atadv./prep. perseverar en
plug inadv. tr. endollar
plug upadv. intr. embussar-se adv. tr. embussar
plump
plump forprep. suportar
plunge
plunge intoprep. llançar-se a
point
point atprep. assenyalar (amb el dit)
point outadv. tr. 1 assenyalar, destacar 2 advertir
point toprep. assenyalar (amb el dit)
point upadv. tr. emfatitzar
polish
polish offadv. tr. (col·loq.) acabar-se del tot
polish upadv. tr. posar al dia, repassar
pony
pony upadv. intr. (col·loq.) pagar el que es deu. adv. tr. (col·loq.) pagar (diners que hom deu)
poop
poop outadv. intr. (col·loq.) parar a causa de l'esgotament
pop
pop forprep. (col·loq.) pagar
pop inadv. intr. (col·loq.) treure el cap (visitar) adv. tr. (col·loq.) fer entrar (un CD, una cinta, etc.)
pop intoprep. (col·loq.) entrar a (p.e., una sala)
pop offadv. intr. (col·loq.) morir-se (estirar la pota)
pop outadv. intr. sortir d'un cop, només un moment
pop upadv. intr. ser esmentat (de sobte), presentar-se (de sobte)
pore
pore overprep. estudiar escrupolosament, meditar
pose
pose forprep. posar per a
pounce
pounce onprep. llançar-se sobre
pour
pour inadv. intr. entrar a munts adv. tr. abocar (un líquid, un gra, etc.)
pray
pray forprep. pregar per
pray toprep. pregar a
prepare
prepare forprep. preparar-se per a
preside
preside overprep. presidir
press
press forprep. pressionar per (obtenir alguna cosa)
press onadv. intr. tirar endavant, continuar amb resolució
prevail
prevail againstprep. imposar-se a
prevail onprep. persuadir
prevail overprep. imposar-se a
prey
prey onprep. 1 fer mal ús de, tenir influència dolenta sobre 2 agafar i devorar
print
print outadv. tr. imprimir
probe
probe intoprep. investigar
profit
profit byprep. aprofitar
profit fromprep. aprofitar
prop
prop upadv. tr. suportar (una cosa), sobretot amb puntal, contrafort, etc.
propose
propose toprep. declarar-se a
prospect
prospect forprep. buscar (or, minerals, etc.)
protest
protest againstprep. protestar contra
prove
prove outadv. intr. tenir èxit
provide
provide forprep. 1 mantenir (propocionar a algú els mitjans de subsistència) 2 prevenir
pry
pry intoprep. tafanejar
psych
psych outadv. tr. comportar-se (d'una manera) per desanimar un competidor
psych upadv. tr. animar, encoratjar
pucker
pucker upadv. intr. 1 arrugar-se (roba) 2 arrugar els llavis per fer un petó
pull
pull acrossadv. tr. fer travessar (una cosa) d'un costat a l'altre, tibant
pull aheadadv. intr. avançar, sobretot en una cursa
pull apartadv. tr. 1 separar (coses o persones) 2 destruir, fent miquetes
pull asideadv. tr. apartar tibant
pull atprep. estirar
pull awayadv. intr. allunyar-se adv. tr. allunyar tibant
pull backadv. intr. recular-se adv. tr. fer recular tibant
pull downadv. tr. 1 abaixar tibant 2 enderrocar 3 (col·loq.) guanyar (diners)
pull forprep. (am.) donar suport a, donar ànims a
pull inadv. intr. entrar (un vehicle en un lloc) adv. tr. 1 fer entrar tibant 2 (col·loq.) cobrar 3 detenir (un sospitós)
pull offadv. tr. 1 treure (arrencant, tibant) 2 treure's, estirant, una peça de roba, joies, etc. 3 aconseguir
pull onadv. tr. posar-se, estirant, una peça de roba
pull outadv. intr. 1 sortir (un vehicle d'un lloc) 2 retirar-se (tropes) adv. tr. 1 treure tibant, extreure 2 (militar) retirar (tropes)
pull overadv. intr. arrambar-se (un vehicle) adv. tr. fer arrambar (un vehicle)
pull roundadv. intr. recuperar-se (d'una malaltia o d'una ferida)
pull throughadv. intr. 1 superar una dificultat, sortir-se'n 2 recuperar-se (d'una malaltia o d'una ferida) adv. tr. 1 fer passar tibant 2 ajudar (algú) a superar una dificultat
pull togetheradv. intr. treballar plegats, fer pinya
pull upadv. intr. parar (un vehicle) adv. tr. 1 apujar tibant 2 millorar (notes escolars)
pump
pump outadv. tr. bombar, treure amb una bomba
pump upadv. tr. inflar (amb una bomba)
punch
punch inadv. intr. registrar-se (quan hom arriba a la feina)
punch outadv. tr. 1 apallissar 2 registrar-se (quan hom marxa de la feina)
push
push aboutadv. tr. intimidar, donar ordres (a algú) d'una manera amenaçadora
push acrossadv. tr. fer travessar (una cosa) d'un costat a l'altre, empenyent
push aheadadv. intr. tirar endavant
push alongadv. intr. (col·loq.) tocar el dos, anar-se'n
push aroundadv. tr. intimidar, donar ordres (a algú) d'una manera amenaçadora
push asideadv. tr. apartar (una cosa) empenyent
push atprep. empènyer
push awayadv. tr. allunyar (algú o alguna cosa) empenyent
push backadv. intr. empènyer cap enrere adv. tr. fer recular empenyent
push byadv. intr. passar empenyent
push downadv. intr. empènyer cap avall adv. tr. 1 fer abaixar empenyent 2 fer caure (algú) amb una empenta
push forwardadv. intr. empènyer endavant, tirar endavant fent empentes
push inadv. tr. fer entrar empenyent
push offadv. intr. (col·loq.) tocar el dos, anar-se'n adv. tr. fer fora (algú o alguna cosa) empenyent
push onadv. intr. (col·loq.) tocar el dos, anar-se'n
push on withadv./prep. continuar amb
push outadv. intr. empènyer cap a fora adv. tr. fer sortir empenyent
push overadv. tr. fer tombar empenyent
push pastadv. intr. passar fregant, empenyent prep. passar molt aprop de
push throughadv. tr. fer que s'aprovi una proposta, una llei, etc. prep. passar empenyent per, fer camí per
push upadv. intr. empenyer cap amunt adv. tr. fer pujar empenyent
put
put aboutadv. tr. fer circular (una nova)
put aboveadv. tr. estimar-se més, preferir, anteposar
put acrossadv. tr. comunicar (una cosa efectivament)
put asideadv. tr. 1 deixar de banda 2 estalviar
put awayadv. tr. 1 desar 2 internar, recloure
put backadv. tr. 1 tornar (alguna cosa al lloc on era) 2 ajornar 3 endarrerir (el rellotge)
put byadv. tr. estalviar
put downadv. tr. 1 posar, deixar (una cosa en posició més avall) 2 reprimir 3 apuntar, anotar 4 matar (un animal) 5 (col·loq.) menysprear (una persona)
put forthadv. tr. 1 treure (brots) 2 exercir (un esforç) 3 presentar (una idea)
put forwardadv. tr. 1 proposar 2 avançar (un rellotge)
put inadv. tr. 1 posar-hi 2 instal·lar 3 dedicar (temps, esforç)
put in foradv./prep. demanar
put offadv. intr. allunyar-se del moll, fer-se a la mar adv. tr. 1 ajornar 2 desanimar o molestar (algú) 3 fer que un altre hagi d'esperar, no resoldre-li un assumpte, no complir el que un altre vol que es compleixi
put onadv. tr. 1 posar a, posar sobre 2 posar-se (peça de roba, joies, etc.) 3 produir (un espectacle) 4 guanyar (pes) 5 encendre (el llum) 6 enganyar (humorísticament)
put outadv. intr. (col·loq., vulg.) donar gratificació sexual adv. tr. 1 fer (o posar) fora 2 estendre 3 extingir 4 apagar (el llum) 5 generar 6 publicar
put throughadv. tr. connectar per telèfon
put togetheradv. tr. muntar, ajuntant correctament les parts
put underadv. tr. anestesiar
put upadv. intr. allotjar-se adv. tr. 1 aixecar, col·locar en posició (més) alta 2 muntar 3 apujar (tarifes, preus) 4 allotjar 5 proporcionar diners 6 oferir (resistència)
put up toadv./prep. instigar (algú a fer una cosa)
put up withadv./prep. tolerar
puzzle
puzzle outadv. tr. solucionar (un dilema, un trencaclosques), dexifrar

ÍNDEX


Q

qualify
qualify forprep. tenir els requisits necessaris per a
quarrel
quarrel aboutprep. barallar-se sobre
quarrel withprep. 1 barallar-se amb 2 no estar d'acord amb
quote
quote fromprep. citar

ÍNDEX


R

rack
rack upadv. tr. (col·loq.) acumular punts (en una competitició)
rag
rag onprep. (br.) criticar
rail
rail atprep. increpar
rake
rake inadv. tr. (col·loq.) recollir (després d'haver guanyat en el joc)
rake upadv. tr. revifar (una historia, una baralla)
ramp
ramp upadv. tr. augmentar
rank
rank amongprep. estar al nivell de
rank withprep. estar al nivell de
rap
rap outadv. tr. dir (alguna cosa) bruscament i sobtada
rat
rat onprep. (col·loq.) trair
ratchet
ratchet upadv. tr. augmentar
rattle
rattle offadv. tr. recitar ràpidament
rattle onadv. intr. (col·loq.) xerrar sense parar
rave
rave aboutprep. parlar (entusiàsticament) de
reach
reach forprep. allargar la mà per agafar
reach outadv. intr. allargar la mà
read
read aboutprep. llegir sobre
read intoprep. deduir de
read outadv. tr. llegir en veu alta
read up onadv./prep. estudiar (llegint)
rear
rear upadv. intr. encabritar-se
reason
reason withprep. persuadir (amb raons)
reckon
reckon onprep. comptar amb
reckon withprep. 1 comptar amb 2 donar comptes a (algú poderós)
reckon withoutprep. no comptar amb
recover
recover fromprep. recuperar-se de
reel
reel inadv. tr. 1 treure de l'aigua un peix girant el rodet 2 atraure clients (com si fossin peixos)
reel offadv. tr. recitar ràpidament i sense esforç
reel outadv. tr. recitar ràpidament i sense esforç
refer
refer toprep. referir-se a
rein
rein inadv. tr. retenir, controlar
rejoice
rejoice inprep. gaudir de
relate
relate toprep. 1 relacionar-se amb 2 empatitzar amb
rely
rely onprep. refiar-se de
rely uponprep. refiar-se de
resort
resort toprep. recórrer a
respond
respond toprep. respondre a
rest
rest onprep. dependre de
rest uponprep. dependre de
result
result inprep. 1 ser la causa de 2 produir
retire
retire fromprep. retirar-se de
revel
revel inprep. delectar-se en
rhyme
rhyme withprep. rimar amb
ride
ride awayadv. intr. anar-se'n (a cavall, amb bicicleta, etc.)
ride offadv. intr. anar-se'n (a cavall, amb bicicleta, etc.)
ride outadv. tr. resistir (una tempesta, una situació difícil)
rig
rig upadv. tr. construir improvisadament
rile
rile upadv. tr. fer enfadar
ring
ring backadv. intr. tornar una trucada
ring offadv. intr. penjar (el telèfon)
ring upadv. tr. telefonar
rinse
rinse outadv. tr. esbaldir
rip
rip intoprep. atacar, criticar violentament
rip offadv. tr. 1 treure d'una revolada, arrencar 2 (col·loq.) robar
rise
rise aboveprep. superar
rise againstprep. alçar-se contra
rise toprep. pujar a
rise upadv. intr. rebel·lar-se
roar
roar backadv. intr. tenir èxit després d'un començament fluix; recuperar-se contundentment
rock
rock outadv. intr. (col·loq.) passar-s'ho bé escoltant música rock
roll
roll aboutadv. intr. 1 circular (sobre rodes) 2 rodolar (per aquí i per allà)
roll alongadv. intr. anar endavant rodolant
roll aroundadv. intr. 1 circular (sobre rodes) 2 rodolar (per aquí i per allà)
roll backadv. intr. tornar (rodolant) adv. tr. 1 baixar (preus) a un nivell posterior 2 fer tornar enrere
roll byadv. intr. escolar-se (passar temps)
roll downadv. intr. anar avall (rodolant) adv. tr. abaixar donant voltes (p.e., la finestra d'un vehicle)
roll inadv. intr. (col·loq.) arribar a cabassos
roll outadv. tr. 1 llançar (un nou producte o servei) 2 encetar (una campanya electoral)
roll overadv. intr. girar-se (rodolant)
roll upadv. tr. 1 plegar (enrotllant), arromangar
root
root forprep. animar, donar suport a
root outadv. tr. 1 arrabassar 2 extirpar
root upadv. tr. arrabassar
rope
rope inadv. tr. persuadir (algú) d'ajudar, de participar, etc.
rough
rough inadv. tr. esbossar
rough outadv. tr. esbossar
rough upadv. tr. maltractar (algú) per intimidar-lo
round
round offadv. tr. 1 arrodonir 2 completar (polidament)
round onprep. increpar (subtosament)
round outadv. tr. arrodonir, completar
round upadv. tr. recollir
rub
rub downadv. tr. fregar (el cos), fer massatge
rub inadv. tr. fer recordar (una cosa desagradable)
rub offadv. tr. treure fregant
rub off onadv./prep. influir inconscientment comportament o característiques d'algú a un altre
rub outadv. tr. 1 esborrar fregant 2 (col·loq.) (am.) assassinar
rule
rule outadv. tr. excloure, eliminar
run
run aboutadv. intr. córrer amunt i avall
run acrossadv. intr. córrer d'un costat a l'altre, travessar (un lloc) corrent prep. 1 travessar (un lloc) corrent 2 trobar-se amb (per casualitat)
run afterprep. empaitar
run alongadv. intr. anar-se'n
run aroundadv. intr. córrer amunt i avall
run awayadv. intr. 1 fugir (allunyar-se corrent) 2 escapar-se de casa
run away withadv./prep. 1 escapar-se amb 2 guanyar (alguna cosa) d'una manera contundent
run backadv. intr. tornar corrent
run byadv. intr. passar corrent
run downadv. intr. 1 baixar corrent 2 parar-se (un aparell) 3 perdre energia adv. tr. 1 perseguir i capturar 2 (col·loq.) menysprear (algú) 3 trobar (després d'una llarga recerca) 4 atropellar
run homeadv. intr. anar/venir a casa corrent
run inadv. intr. entrar corrent adv. tr. (col·loq.) 1 fer el rodatge (d'un vehicle) 2 engarjolar
run intoprep. 1 trobar-se amb (per casualitat) 2 xocar contra
run offadv. intr. fugir (allunyar-se corrent, anar-se'n corrent) adv. tr. 1 imprimir 2 fer fugir prep. 1 relliscar per 2 passar per damunt (de)
run onadv. intr. 1 continuar corrent 2 continuar (sense interrupció) 3 enraonar (sense parar)
run outadv. intr. 1 sortir corrent 2 escapar-se (un líquid) 3 acabar-se, exhaurir-se 4 caducar (una garantia)
run out ofadv./prep. quedar sense
run out onadv./prep. abandonar
run overadv. intr. 1 córrer (cap aquí o cap allà) 2 passar (cap aquí o cap allà) 3 durar més del compte adv. tr. 1 atropellar (passant per sobre) 2 donar un cop d'ull a
run throughadv. tr. 1 travessar (alguna cosa, amb un instrument de punxa) 2 repassar (un procés, un procediment, etc.), fullejar (un llibre) 3 assatjar ràpidament prep. malbaratar
run upadv. intr. 1 pujar corrent 2 acostar-se corrent (a algú) adv. tr. 1 hissar (una bandera) 2 tirar de veta, fer pujar (un compte, etc.)
run up againstadv./prep. enfrontar-se a
run withprep. associar-se amb
rush
rush atprep. envestir (atacant)
rustle
rustle upadv. tr. (col·loq.) (am.) recollir

ÍNDEX


S

sack
sack outadv. intr. (col·loq.) dormir
salt
salt awayadv. tr. (col·loq.) estalviar
save
save onprep. reduir el cost de
save upadv. tr. estalviar
saw
saw upadv. tr. serrar en trossos
scale
scale downadv. tr. reduir (a escala)
scare
scare awayadv. tr. espantar i fer fugir (algú)
scare offadv. tr. espantar i fer fugir (algú)
scare upadv. tr. 1 espantar (un animal) perquè es mogui 2 (col·loq.) trobar, sobretot després d'haver fet un esforç especial
scoot
scoot overadv. intr. desplaçar-se cap al costat
scope
scope outadv. tr. 1 (col·loq.) (am.) 2 examinar, examinar i entendre
scrape
scrape alongadv. intr. anar tirant amb treballs
scrape offadv. tr. treure rascant
scrape togetheradv. tr. (col·loq.) arreplegar (amb dificultats)
scrape upadv. tr. (col·loq.) arreplegar (amb dificultats)
scratch
scratch outadv. tr. esborrar ratllant
screen
screen offadv. tr. separar (amb una mampara, un paravent, etc.)
screw
screw aroundadv. intr. (col·loq.) gandulejar, perdre el temps
screw overadv. tr. (col·loq.) fer mal (a algú, enganyant-lo)
screw upadv. tr. 1 corrugar (el nas, els ulls o la boca; no el front) 2 agafar (coratge) 3 (col·loq.) espatllar
scrub
scrub upadv. intr. rentar-se curosament les mans abans de participar en una operació mèdica
seal
seal offadv. tr. tancar (sobretot una àrea, prohibint l'entrada)
search
search forprep. cercar
search outadv. tr. buscar i trobar
secede
secede fromprep. separar-se de
see
see aboutprep. encarregar-se de
see afterprep. tenir cura de, vigilar
see intoprep. investigar
see offadv. tr. acomiadar
see outadv. tr. acompanyar a la porta (per sortir)
see throughadv. tr. dur a terme prep. entendre (algú o un afer) prou per a no deixar-se enganyar
see toprep. encarregar-se de
seek
seek outadv. tr. cercar (esforçant-se)
seize
seize onprep. fixar-se en
seize upadv. intr. agarrotar-se
sell
sell offadv. tr. liquidar (vendre totes les existències)
sell outadv. tr. 1 vendre-ho tot 2 vendre's, trair
send
send acrossadv. tr. enviar (una cosa) d'un costat a l'altre
send alongadv. tr. enviar
send awayadv. tr. fer marxar (algú)
send away foradv./prep. fer una comanda per correu
send backadv. tr. 1 tornar (alguna cosa) enviant-lo al lloc d'origen 2 fer tornar (algú)
send downadv. tr. 1 enviar (una cosa a un lloc més avall) 2 (br.) expulsar (d'una universitat)
send forprep. cridar (algú) perquè vingui; demanar o ordenar que vingui (alguna persona o quelcom)
send forthadv. tr. enviar (algú) a un altre lloc, sobretot en contextos religiosos
send inadv. tr. 1 enviar (alguna cosa) 2 fer passar o fer entrar (algú)
send offadv. tr. 1 enviar 2 acomiadar
send onadv. tr. reenviar
send outadv. tr. 1 enviar (a un altre lloc) 2 emetre
send out foradv./prep. carregar (sobretot menjar) pel telèfon
send overadv. tr. fer passar, enviar (cap aquí, cap allà)
send upadv. tr. 1 enviar (a un lloc més alt), fer pujar 2 fer paròdia de
serve
serve forprep. servir de
serve outadv. tr. repartir, distribuir
serve upadv. tr. servir (menjar)
set
set aboutprep. començar (un projecte, una tasca)
set apartadv. tr. 1 reservar 2 fer destacable
set asideadv. tr. 1 reservar, posar a part 2 descartar, deixar de banda 3 anul·lar (la decisió d'un judici)
set backadv. tr. 1 retardar, impedir 2 (col·loq.) costar (a algú, diners)
set byadv. tr. reservar, posar a part per al futur
set downadv. tr. 1 posar (en posició més baixa) 2 fer baixar (d'un vehicle) 3 escriure
set forthadv. intr. partir (començar un viatge) adv. tr. remarcar
set forwardadv. intr. partir (començar un viatge), sobretot en contextos religiosos
set inadv. intr. establir-se (una cosa desagradable, p.e., mal temps, una infecció, pessimisme, etc.)
set offadv. intr. partir (començar un viatge) adv. tr. 1 fer explotar, fer sonar (una alarma) 2 instigar, causar 3 fer ressaltar 4 fer enfadar (algú)
set outadv. intr. partir (començar un viatge) adv. tr. 1 col·locar, posar en posició 2 explicar (un projecte, una proposta, etc.)
set upadv. tr. 1 muntar 2 erigir (posar en posició dreta) 3 establir (algú, sobretot amb diners) 4 armar gresca 5 crear 6 planificar 7 (complement personal) fabricar proves per acusar d'un crim algú innocent
settle
settle downadv. intr. 1 establir-se, instal·lar-se 2 adaptar-se 3 calmar-se, posar seny
settle down toadv./prep. posar-se a (treballar), anar per feina
settle forprep. conformar-se amb
settle inadv. intr. instal·lar-se, adaptar-se
settle intoprep. assentar-se a, acomodar-se a
settle onprep. conformar-se amb
settle upadv. intr. passar comptes
sew
sew onadv. tr. cosir (subjectant un element a l'altre)
sew upadv. tr. 1 cosir (del tot) 2 completar amb èxit 3 monopolitzar 4 controlar (del tot)
sex
sex upadv. tr. modificar (informació) perquè sigui més interessant
shack
shack upadv. intr. (col·loq.) viure junts una parella sense casar-se
shake
shake downadv. tr. (am.) 1 obtenir diners (d'algú) amb amenaces 2 escorcollar
shake offadv. tr. treure's de sobre
shake outadv. tr. desplegar i espolsar
shake upadv. tr. 1 sacsejar 2 atabalar
shape
shape upadv. intr. 1 resultar, desenvolupar-se 2 millorar per aconseguir un nivell exigit
shave
shave offadv. tr. treure afaitant
shell
shell outadv. tr. gastar (diners), sobretot a contracor
shine
shine onprep. irradiar
ship
ship offadv. tr. enviar (paquets, caixes, etc.)
ship outadv. tr. 1 enviar (paquets, caixes, etc.), sobretot a un lloc llunyà 2 anar-se'n amb vaixell 3 acceptar feina com a mariner
shoot
shoot aheadadv. intr. avançar-se d'un cop
shoot atprep. disparar a
shoot backadv. intr. tornar un tret d'arma de foc (a algú)
shoot byadv. intr. passar com un llamp
shoot downadv. tr. 1 matar o ferir (algú) amb un tret 2 abatre (amb un tret)
shoot forprep. intentar aconseguir
shoot offadv. tr. fer esclatar (focs artificials)
shoot outadv. intr. sortir com un llamp
shoot pastadv. intr. passar com un llamp
shoot upadv. intr. 1 alçar-se ràpidament 2 injectar-se (drogues) adv. tr. disparar (en un lloc) trets indiscriminadament (el complement és el lloc)
shop
shop aroundadv. intr. comparar preus
shore
shore upadv. tr. suportar, reforçar
shout
shout atprep. adreçar-se a (algú) cridant
shout downadv. tr. fer callar (algú) fent servir crits i brams
shove
shove offadv. intr. 1 fer-se a la mar 2 (col·loq.) tocar el dos, anar-se'n
show
show aroundadv. tr. fer de guia (a algú)
show inadv. tr. acompanyar (algú, quan arribi), entrant
show offadv. intr. fanfarronejar adv. tr. mostrar (sobretot una cosa excepcional)
show outadv. tr. acompanyar (algú, quan marxi) a la porta
show upadv. intr. 1 destacar-se 2 presentar-se adv. tr. posar en evidència
shrink
shrink fromprep. evitar (amb recel)
shrug
shrug offadv. tr. no donar importància a, minimitzar
shuffle
shuffle offadv. intr. (col·loq.) anar-se'n
shut
shut awayadv. tr. 1 desar (una cosa), sobretot perquè ningú no hi tingui accés 2 tancar, sobretot a la presó
shut downadv. intr. aturar-se (un ordinador) adv. tr. 1 tancar permanentment (una empresa) 2 aturar (un ordinador)
shut inadv. tr. tancar (a dins)
shut offadv. tr. tancar (interrompre l'administrament d'una cosa), tallar
shut outadv. tr. tancar fora, negar l'entrada (a algú)
shut upadv. intr. (col·loq., imperatiu, maleducat) Calla! adv. tr. 1 tancar (algú, alguna cosa) en un lloc segur 2 fer callar
shy
shy away fromadv./prep. evitar amb recel
side
side againstprep. declarar-se en contra de
side withprep. declarar-se en favor de
sign
sign inadv. intr. registrar-se en arribar
sign offadv. intr. donar el missatge que conclou una transmissió radiofònica
sign off onadv./prep. aprovar definitivament
sign onadv. intr. 1 fitxar-se 2 (br.) registrar-se per cobrar l'atur
sign outadv. intr. registrar-se en marxar
sign overadv. tr. firmar un document legal per canviar el propietari d'uns béns
sign upadv. intr. apuntar-se
simmer
simmer downadv. intr. (col·loq.) calmar-se
sin
sin againstprep. pecar contra
single
single outadv. tr. escollir i destacar (una sola persona o cosa)
sink
sink inadv. intr. semblar real prep. enfonsar-se a
sit
sit aroundadv. intr. seure i passar l'estona
sit backadv. intr. seure, inclinant-se cap enrere
sit byadv. intr. observar, sense fer res prep. seure al costat de
sit downadv. intr. asseure's
sit forprep. presentar-se a (un examen)
sit in foradv./prep. substituir
sit in onadv./prep. participar en, sobretot com a observador, assessor, etc.
sit onprep. 1 formar part d'(un comitè, una comissió, etc.) 2 no revelar (sobretot el que hom té obligació a revelar)
sit outadv. tr. 1 no marxar de, quedar-se fins al final, sobretot a contracor 2 no participar en (sobretot un partit, una dansa)
sit throughprep. quedar-se fins al final d'un esdeveniment, sobretot quan és avorrit
sit upadv. intr. 1 asseure's (amb bona postura) 2 vetllar, no dormir
sit uponprep. seure a, estar assegut a
size
size upadv. tr. avaluar
sketch
sketch outadv. tr. esbossar
skip
skip offadv. intr. fugir, sobretot clandestinament
skip outadv. intr. fugir, sobretot clandestinament
slack
slack offadv. intr. 1 minvar esforços, treballar menys 2 tornar-se gandul
slap
slap aroundadv. tr. maltractar físicament (algú)
slap downadv. tr. criticar durament (algú)
sleep
sleep aroundadv. intr. tenir relacions sexuals amb més d'una persona
sleep inadv. intr. no llevar-se, dormir fins tard
sleep onadv. tr. no decidir-se (sobre un afer) fins l'endemà, fins que hom hagi dormit
sleep outadv. intr. dormir fora de casa
sleep overadv. intr. passar la nit a casa d'un altre
sleep togetheradv. intr. dormir junts
sleep withprep. anar al llit amb
slice
slice upadv. tr. llescar, fer rodanxes
slip
slip awayadv. intr. escapolir-se
slip intoprep. posar-se una peça de roba
slip onprep. posar-se una peça de roba
slip outadv. intr. anar-se'n furtivament
slip upadv. intr. equivocar-se, relliscar, ficar-se de peus a la galleda
slow
slow downadv. intr. alentir el pas
slow upadv. intr. alentir el pas
smack
smack ofprep. tenir un aire de (una qualitat negativa)
smart
smart offadv. intr. parlar o contestar impertinentment
smash
smash upadv. tr. destruir
smell
smell ofprep. fer olor de
smell outadv. tr. detectar (alguna cosa) per l'olor
smile
smile atprep. (fer) somriure a
smile onprep. 1 somriure a (algú) 2 suportar (una activitat)
smile uponprep. 1 somriure a (algú) 2 suportar (una activitat)
smoke
smoke outadv. tr. fer fugir amb fum
smooth
smooth awayadv. tr. pal·liar (dificultats)
smooth downadv. tr. 1 allisar 2 aplanar
smooth outadv. tr. 1 allisar 2 aplanar
smooth overadv. tr. pal·liar les dificultats
snack
snack onprep. picar (menjar)
snap
snap atprep. escridassar
snap backadv. intr. recuperar-se ràpidament
snap upadv. tr. 1 prendre dels dits 2 arreplegar
sneak
sneak inadv. intr. entrar furtivament a
sneak outadv. intr. sortir furtivament
sneak up onadv./prep. acostar-se furtivament a
sneak up toadv./prep. acostar-se furtivament a
sneer
sneer atprep. desdenyar
sneeze
sneeze atprep. menysprear (generalment negatiu)
sniff
sniff atprep. 1 arrufar el nas davant 2 ensumar
sniff outadv. tr. (col·loq.) descobrir
snuff
snuff outadv. tr. apagar
snug
snug downadv. tr. en la nàutica, preparar un vaixell per una tempesta
soak
soak inadv. intr. penetrar-se (un líquid) adv. tr. penetrar (un líquid)
soak upadv. tr. embeure
sober
sober upadv. intr. treure's de sobre la borratxera
sock
sock awayadv. tr. (col·loq.) estalviar diners
sod
sod offadv. intr. (vulg., imperatiu, br.) fot el camp
sop
sop upadv. tr. embeure (del tot)
sort
sort outadv. tr. 1 separar (classificant) 2 solucionar, resoldre
sound
sound offadv. intr. expressar-se enèrgicament
sound outadv. tr. demanar (a algú) l'opinió
space
space outadv. intr. (col·loq.) (am.) perdre contacte amb la realitat adv. tr. 1 (col·loq.) (am.) 2 oblidar-se d'una cosa 3 causar desorientació
speak
speak aboutprep. parlar de
speak down toadv./prep. parlar amb despreci amb
speak forprep. parlar per, parlar en nom de
speak ofprep. parlar de
speak onprep. parlar sobre
speak outadv. intr. parlar sense embuts, parlar amb franquesa
speak toprep. parlar amb
speak upadv. intr. 1 parlar fort (perquè se senti bé) 2 parlar sense embuts
speak withprep. parlar amb
speed
speed upadv. intr. accelerar
spell
spell outadv. tr. lletrejar (en veu alta)
spice
spice upadv. tr. fer més interessant, sobretot el menjar
spin
spin offadv. tr. 1 formar una empresa nova separant-la de l'empresa principal 2 produir un subproducte que es deriva, sobretot inesperadament, d'un altre
spin outadv. intr. perdre el control (d'un vehicle) giravoltant adv. tr. allargar, sobretot innecessàriament
spirit
spirit awayadv. tr. transportar (algú) a un altre lloc; segrestar
spit
spit outadv. tr. escopir (alguna cosa)
spit upadv. intr. vomitar
splash
splash downadv. intr. aterrar (a l'aigua un nau espacial o un coet)
split
split upadv. intr. 1 dividir-se 2 separar-se (una parella) adv. tr. dividir i repartir
spoil
spoil forprep. estar desitjós de
spread
spread outadv. intr. dispersar-se, estendre's, escampar-se adv. tr. 1 col·locar separadament, dispersar, escampar 2 untar
spring
spring atprep. llançar-se a
spring upadv. intr. sorgir, alçar-se de sobte
spruce
spruce upadv. tr. endreçar, apolainar
spur
spur onadv. tr. esperonar
spy
spy onprep. espiar
spy uponprep. espiar
square
square awayadv. tr. (am.) posar en ordre
square offadv. intr. (am.) posar-se a punt per lluitar
square upadv. intr. 1 (am.) pagar, satisfer un deute 2 (br.) posar-se a punt per lluitar
squeak
squeak byadv. intr. sortir-se'n pels pèls
squeak throughadv. intr. 1 passar a frec 2 sortir-se'n pels pèls
squeeze
squeeze byadv. intr. passar a frec
squeeze inadv. intr. encabir-se
squeeze offadv. tr. disparar (trets d'una arma de foc)
squeeze outadv. tr. fer sortir (algú o alguna cosa) aplicant pressió
squeeze throughprep. passar per (un lloc) pels pèls
stack
stack upadv. intr. acumular, pujar adv. tr. apilonar
stack up againstadv./prep. comparar-se amb, equivaler-se a
stake
stake outadv. tr. mantenir vigilat clandestinament (algun lloc o algú)
stammer
stammer outadv. tr. quequejar
stamp
stamp outadv. tr. destruir (del tot)
stand
stand aboutadv. intr. passar l'estona (dempeus)
stand aroundadv. intr. passar l'estona (dempeus)
stand asideadv. intr. apartar-se
stand backadv. intr. recular
stand behindprep. suportar, defensar
stand byadv. intr. 1 quedar-se mirant 2 estar amatent prep. defensar, romandre fidel a
stand downadv. intr. 1 abandonar l'estrada 2 renunciar un càrrec
stand forprep. 1 representar, significar 2 tolerar
stand in foradv./prep. reemplaçar (temporalment)
stand offadv. intr. mantenir-se a part
stand onprep. insistir en
stand outadv. intr. destacar-se, sobresortir
stand overprep. supervisar (algú), sobretot per veure que es faci bé una tasca
stand togetheradv. intr. mantenir-se units, fer pinya
stand upadv. intr. posar-se dret adv. tr. 1 posar dret (alguna cosa) 2 deixar plantat (algú)
stand up foradv./prep. donar suport a, defensar
stand up toadv./prep. plantar cara a
stare
stare atprep. mirar fixament
stare downadv. intr. amb una mirada fixa, intimidar (algú) o fer(-lo) rendir
start
start offadv. intr. 1 començar 2 començar un viatge
start outadv. intr. començar un viatge
start overadv. intr. tornar a començar adv. tr. tornar a començar (alguna cosa)
start upadv. intr. començar adv. tr. fer començar a funcionar (un motor, un negoci, etc.)
stave
stave offadv. tr. repel·lir, evitar
stay
stay awayadv. intr. no acostar-se a, mantenir-se lluny
stay away fromadv./prep. mantenir-se lluny de, evitar
stay backadv. intr. quedar-se enrere
stay downadv. intr. quedar-se avall, mantenir-se avall
stay inadv. intr. quedar-se a casa
stay onadv. intr. 1 quedar-se, no anar-se'n (sobretot d'una feina), continuar (vivint en un lloc) 2 no separar-se, mantenir-se lligat, connectat
stay outadv. intr. quedar-se a fora
stay overadv. intr. quedar-se a dormir
stay upadv. intr. vetllar (quedar-se despert)
steal
steal fromprep. robar a
steal outadv. intr. sortir furtivament
stem
stem fromprep. resultar de, procedir de
step
step acrossadv. intr. caminar d'un costat a l'altre, travessar (un lloc) caminant
step asideadv. intr. 1 apartar-se (fent un pas o passos al costat) 2 deixar un càrrec (perquè un altre el pugui assumir)
step awayadv. intr. allunyar-se fent un pas o passos
step backadv. intr. recular fent un pas o passos
step downadv. intr. 1 baixar fent un pas o passos 2 dimitir
step forwardadv. intr. 1 avançar fent un pas o passos 2 oferir ajut
step inadv. intr. 1 entrar fent un pas o passos 2 intervenir
step intoprep. entrar a (fent un pas o passos)
step offadv. intr. baixar (d'un tren, d'un autobús, etc.)
step onprep. trepitjar
step outadv. intr. sortir fent un pas o passos
step overadv. intr. passar per damunt (fent un pas o passos)
step throughadv. intr. travessar (un lloc) fent un pas o passos
step upadv. intr. 1 pujar fent un pas o passos 2 acostar-se adv. tr. augmentar (p.e., un esforç)
step uponprep. trepitjar
stick
stick aroundadv. intr. esperar-se, no anar-se'n
stick atprep. perseverar en, persistir en
stick byprep. ser fidel a
stick outadv. intr. treure's enfora, veure's, destacar-se adv. tr. fer sobresortir (sobretot una part del cos)
stick out foradv./prep. insistir en
stick toprep. enganxar-se a
stick togetheradv. intr. mantenir-se units, fer pinya
stick upadv. tr. 1 enganxar (una cosa) 2 (col·loq.) atracar
stick up foradv./prep. suportar
stick withprep. 1 quedar-se amb 2 persistir en 3 enganxar-se a
stir
stir upadv. tr. 1 remenar 2 atiar
stitch
stitch upadv. tr. cosir
stock
stock up onadv./prep. acumular (provisions, material, etc.)
stop
stop backadv. intr. tornar
stop byadv. intr. visitar breument o informalment
stop inadv. intr. visitar breument o informalment
stop off atadv./prep. visitar breument (un lloc) pel camí
stop overadv. intr. fer nit, sojornar
stop upadv. intr. tapar-se, embussar-se adv. tr. tapar, embussar
store
store upadv. tr. emmagatzemar (alguna cosa, sobretot proveïments), retenir
storm
storm inadv. intr. entrar (en un lloc) amb ràbia
storm outadv. intr. anar-se'n (d'un lloc) amb ràbia
stow
stow awayadv. intr. fer de polissó adv. tr. desar
straighten
straighten outadv. tr. desembolicar (sobretot un malentès); clarificar
straighten upadv. tr. 1 endreçar 2 adreçar(-se), sobretot d'una postura inclinada, cargolada o escarxofada
stress
stress outadv. tr. sometre (algú) a pressió o estrès, causar-li ansietat
stretch
stretch outadv. intr. estirar-se adv. tr. estirar
strike
strike atprep. intentar de donar un cop (o cops) a
strike backadv. tr. tornar un cop (a algú), respondre a una acció hostil amb una acció semblant
strike downadv. tr. 1 fer caure, abatre 2 (judicial) anul·lar (una decisió)
strike offadv. tr. 1 tallar, treure o remoure amb un cop 2 esborrar o ratllar (sobretot d'una llista)
strike outadv. intr. en beisbol, eliminar-se un batedor per acumular tres strikes adv. tr. 1 ratllar o esborrar (sobretot d'una llista) 2 en beisbol, eliminar un batedor amb tres strikes
strike out foradv./prep. començar a dirigir-se cap a
strike upadv. tr. començar a tocar (música)
string
string alongadv. intr. venir també, acompanyar adv. tr. enganyar (algú) dissimulant la cooperació
string outadv. tr. prolongar
string upadv. tr. (col·loq.) enforcar, penjar (algú), sobretot sense judici
struggle
struggle againstprep. lluitar contra
struggle alongadv. intr. anar tirant (amb dificultats)
study
study forprep. estudiar per a
stumble
stumble acrossprep. trobar (una cosa) per casualitat
stumble onprep. trobar (una cosa) per casualitat
stumble uponprep. trobar (una cosa) per casualitat
stump
stump upadv. intr. (col·loq.) pagar, sobretot involuntàriament
subscribe
subscribe toprep. subscriure's a
subsist
subsist onprep. alimentar-se de
subsist uponprep. alimentar-se de
substitute
substitute forprep. substituir
succeed
succeed inprep. 1 tenir èxit en 2 reeixir a
suck
suck inadv. tr. 1 (generalment passiva) ser molt atret per 2 enganyar
suck offadv. tr. (vulg.) practicar fel·lació a (algú)
suck up toadv./prep. (col·loq.) afalagar servilment (algú)
suffer
suffer fromprep. patir de
suit
suit upadv. intr. posar-se roba per a fer una activitat especial
sum
sum upadv. tr. resumir, recapitular
summon
summon upadv. tr. 1 evocar 2 fer venir (coratge, energia)
surrender
surrender toprep. rendir-se a
survive
survive onprep. subsistir amb
swear
swear atprep. maleir
swear byprep. 1 jurar per 2 tenir molta confiança en
swear inadv. tr. prendre jurament (a algú)
swear offadv. tr. jurar renunciar, prometre abandonar
swear onprep. jurar sobre
swear toprep. testimoniar, testificar, atestar
swear uponprep. jurar sobre
sweat
sweat outadv. tr. 1 treure (substàncies del cos) amb la suor 2 esperar que s'acabi (una situació difícil)
sweep
sweep asideadv. tr. rebutjar (sense consideració)
sweep awayadv. tr. 1 suprimir, eliminar 2 emportar-se
sweep outadv. tr. escombrar (un lloc)
sweep throughprep. 1 passar ràpidament per 2 acomplir fàcilment (exàmens, una tasca, etc.)
sweep upadv. tr. escombrar i recollir
swell
swell upadv. intr. inflar-se
switch
switch offadv. tr. apagar (un aparell elèctric), tancar
switch onadv. tr. encendre (un aparell elèctric), obrir, engegar

ÍNDEX


T

tack
tack onadv. tr. afegir (una cosa no prevista)
tag
tag alongadv. intr. acompanyar (afegint-se a la colla)
tag onadv. tr. afegir al final d'un escrit (alguna cosa)
tail
tail awayadv. intr. minvar
tail offadv. intr. minvar
take
take aboardadv. tr. dur a bord
take acrossadv. tr. portar (algú, alguna cosa) d'un costat a l'altre, cap allà
take afterprep. 1 assemblar-se a 2 seguir l'exemple de
take alongadv. tr. portar (acompanyant algú, alguna cosa) cap allà
take apartadv. tr. desmuntar
take aroundadv. tr. 1 portar cap allà 2 portar arreu
take asideadv. tr. portar a part (algú, alguna cosa) cap allà
take awayadv. tr. emportar-se
take backadv. tr. 1 tornar (algú, alguna cosa) cap allà 2 retractar-se de
take downadv. tr. 1 baixar (algú, alguna cosa) cap allà 2 apuntar, escriure 3 desmuntar
take homeadv. tr. portar a casa (cap allà)
take inadv. tr. 1 entrar (algú, alguna cosa) cap allà 2 acompanyar (una persona) de fora a dins (cap allà) 3 allotjar (algú a casa) 4 enganyar (algú) 5 entendre (p.e., una idea) 6 estrènyer (una peça de roba) 7 acollir (un animal) 8 observar atentament 9 assistir (un partit, una pel·lícula, etc.)
take offadv. intr. 1 enlairar-se 2 (col·loq.) anar-se'n 3 pujar disparadament adv. tr. 1 treure 2 treure's (una peça de roba, joies, etc.) 3 descomptar 4 perdre pes 5 agafar un dia de festa
take onadv. tr. 1 acceptar (una feina), responsabilitzar-se'n 2 jugar o lluitar contra (algú) 3 contractar
take outadv. tr. 1 treure (algú, alguna cosa) cap allà 2 acompanyar fora (algú) (cap allà) 3 treure (una part del cos en una operació mèdica) 4 obtenir, sobretot un préstec 5 sortir amb (algú) socialment 6 (militar) destrossar, matar (elements de l'enemic)
take overadv. intr. prendre el control adv. tr. 1 portar cap allà 2 apropiar-se (sobretot d'una empresa)
take roundadv. tr. 1 portar cap allà 2 portar arreu
take toprep. 1 afeccionar-se a 2 començar a acostumar-se a
take upadv. tr. 1 pujar (algú, alguna cosa) cap allà, portar-los-hi 2 aixecar (p.e., una catifa) 3 tractar (un tema) 4 ocupar (temps, espai, habitatge, etc.) 5 interrompre (algú per dissentir-hi) 6 començar (una activitat) 7 fer més curt (una peça de roba)
take up withadv./prep. fer-se amic de
talk
talk aboutprep. parlar de
talk aroundadv. tr. 1 convèncer (algú) 2 parlar (evitant algun tema)
talk atprep. adreçar-se a (algú) sense fer cas de l'interès que pugui tenir
talk awayadv. intr. parlar sense parar
talk backadv. intr. contestar impertinentment
talk back toadv./prep. contestar irrespectuosament a
talk downadv. tr. 1 fer callar (algú) parlant d'una manera prepotent 2 treure importància a
talk down toadv./prep. parlar amb condescendència amb
talk intoprep. convèncer (algú) a (fer quelcom); persuadir
talk outadv. tr. 1 parlar exhaustivament (d'un tema) 2 resoldre (un tema) parlant-ne
talk out ofadv./prep. convèncer (algú) a (no fer quelcom);
talk overadv. tr. discutir, examinar en detall una qüestió
talk roundadv. tr. 1 convèncer (algú) 2 parlar (evitant algun tema)
talk toprep. parlar a, parlar amb
talk upadv. intr. exaggerar la importància (d'una cosa)
talk withprep. parlar amb
tamper
tamper withprep. manipular (obrar amb maneigs fraudulents, subrepticis, etc.)
tank
tank upadv. intr. omplir (el dipòsit amb benzina)
tap
tap intoprep. 1 establir una connexió amb 2 aprofitar d'(alguna cosa, e.g., entusiasme, preocupació)
taper
taper offadv. intr. anar minvant, reduir-se fins un cert punt
taste
taste ofprep. tenir gust de
team
team upadv. intr. fer equip
tear
tear aboutadv. intr. córrer (arreu) esveradament
tear apartadv. tr. 1 estripar fent miquetes 2 regirar (del tot) (p.e., una sala)
tear aroundadv. intr. córrer (arreu) esveradament
tear atprep. grapejar, mossegar o atacar violentament
tear awayadv. tr. 1 treure (alguna cosa) violentament 2 fer marxar (algú), fer que algú se'n separi
tear downadv. tr. 1 enderrocar 2 arrencar (cap avall)
tear intoprep. tractar (una cosa) violentament
tear offadv. tr. 1 arrencar 2 produir ràpidament
tear outadv. tr. arrencar, sobretot amb violència
tear throughprep. passar frenèticament per
tear upadv. tr. esquinçar (fent trossos)
tease
tease outadv. tr. obtenir amb un esforç, malgrat resistència
tee
tee offadv. intr. batre una bola de golf des del "tee" (suport de plàstic) adv. tr. (col·loq.) 1 fer enfadar 2 començar (una activitat)
tell
tell apartadv. tr. distingir
tell byprep. saber per
tell fromprep. saber per
tell offadv. tr. renyar
tell onprep. (col·loq., infantil) delatar (algú)
testify
testify againstprep. declarar contra
testify forprep. declarar en favor de
thin
thin outadv. tr. esporgar
think
think aboutprep. 1 pensar en 2 considerar
think ofprep. pensar en
think outadv. tr. considerar totes les possibilitats
think overadv. tr. pensar (en una idea), rumiar
think throughadv. tr. considerar totes les possibilitats
think upadv. tr. enginyar, inventar
thrash
thrash outadv. tr. discutir (un afer) per resoldre'l
thresh
thresh outadv. tr. parlar molt d'un tema, intercanviant opinions
thrive
thrive onprep. créixer bé amb, prosperar amb
throw
throw acrossadv. tr. llançar (una cosa) d'un costat a l'altre
throw awayadv. tr. llençar, desfer-se de
throw backadv. tr. tornar (alguna cosa llançant-la)
throw downadv. tr. tirar a terra (una cosa)
throw inadv. tr. 1 tirar (una cosa dins una altra) 2 incloure (amb una compra) sense recàrrec 3 afegir un comentari d'una manera informal
throw offadv. tr. 1 treure's ràpidament (una peça de roba) 2 fer perdre el rastre (per poder escapar-se)
throw openadv. tr. obrir, fer més assequible
throw outadv. tr. 1 llençar, desfer-se de 2 rebutjar 3 irradiar 4 proposar d'una manera informal 5 expulsar
throw overadv. tr. 1 fer bolcar 2 abandonar 3 rebutjar
throw togetheradv. tr. 1 combinar descuradament 2 fer que dues persones es coincideixin
throw upadv. intr. vomitar adv. tr. 1 tirar (cap amunt) 2 deixar (una feina) 3 perbocar
tick
tick offadv. tr. fer enfadar (algú)
tide
tide overadv. tr. ajudar temporalment (algú) (sobretot durant temps difícils)
tidy
tidy upadv. tr. endreçar
tie
tie downadv. tr. subjectar (lligant)
tie inadv. tr. fer que una idea o afirmació sigui conseqüent amb l'altra
tie in withadv./prep. lligar amb, sobretot idees o conceptes
tie intoprep. (am.) renyar fort
tie upadv. tr. lligar
tighten
tighten upadv. tr. 1 estrènyer 2 reforçar, fer més sever
tip
tip offadv. tr. (col·loq.) avisar
tip overadv. intr. bolcar-se adv. tr. bolcar
tire
tire outadv. tr. fer cansar
toil
toil atprep. treballar en
tone
tone downadv. tr. suavitzar
tone upadv. tr. tonificar (l'organisme)
tool
tool aroundadv. intr. (col·loq.) (am.) donar un tomb conduint
tootle
tootle offadv. intr. (col·loq.) (br.) anar-se'n
top
top offadv. tr. coronar (acabar d'una manera especial)
top outadv. intr. parar d'augmentar-se adv. tr. (br.) construir l'última planta (d'un edifici)
top upadv. tr. omplir del tot
toss
toss aroundadv. tr. intercanviar (idees, opinions)
toss offadv. tr. 1 beure's d'una tirada 2 fer (una tasca) sense esforç 3 (br.) (vulg.) (pronominal) fer-se una palla
toss outadv. tr. llençar, desfer-se de
touch
touch downadv. intr. aterrar
touch offadv. tr. fer esclatar, suscitar
touch onprep. 1 referir-se breument a 2 pertànyer a 3 acostar-se a 4 mencionar breument
touch upadv. tr. retocar
touch uponprep. mencionar
toy
toy withprep. 1 jugar amb (els sentiments d'algú) 2 tocar o moure maquinalment un objecte tot pensant en una altra cosa
track
track downadv. tr. cercar; rastrejar i capturar
trade
trade downadv. intr. canviar (una cosa per una cosa similar de menys valor)
trade inadv. tr. canviar (de cotxe) prep. tractar en
trade onprep. aprofitar, sobretot aprofitar-se de
trade upadv. intr. canviar (una cosa, comprant-ne una de millor)
train
train forprep. entrenar-se per a
trample
trample onprep. trepitjar
trample uponprep. trepitjar
travel
travel byprep. viatjar en (o amb)
tremble
tremble fromprep. tremolar de
tremble withprep. tremolar de
trick
trick outadv. tr. adornar, sobretot amb colors molt vius
trick upadv. tr. adornar amb roba especial
trifle
trifle withprep. jugar amb (tractar algú o alguna cosa sense respecte)
trim
trim downadv. intr. aprimar-se adv. tr. reduir, minvar
trip
trip overprep. ensopegar amb
trip upadv. tr. atrapar en falta
triumph
triumph overprep. vèncer
trot
trot outadv. tr. (col·loq.) presentar (algú o alguna cosa) perquè els altres l'admirin
trump
trump upadv. tr. inventar (sobretot una excusa falsa)
trust
trust inprep. confiar en
trust toprep. fiar-se de
try
try backadv. intr. tornar a telefonar
try forprep. intentar d'aconseguir
try onadv. tr. emprovar-se
try outadv. tr. provar
tuck
tuck awayadv. tr. desar
tuck inadv. intr. (col·loq.) menjar a cremadent adv. tr. 1 plegar (cap a dins) 2 acotxar
tuck upadv. tr. acotxar
tune
tune inadv. tr. sintonitzar
tune outadv. tr. (col·loq.) no fer cas a
tune upadv. intr. afinar (instruments musicals)
turn
turn aboutadv. intr. girar-se, fer mitja volta adv. tr. regirar (algú, una cosa)
turn againstprep. tornar-se en contra de
turn aroundadv. intr. girar-se, fer mitja volta adv. tr. 1 fer girar (algú, alguna cosa) 2 efectuar una millora fent un gir de 18 3 graus
turn asideadv. intr. desviar-se
turn awayadv. intr. girar la cara (mirar en una altra direcció) adv. tr. negar l'entrada a, fer marxar
turn backadv. intr. tornar enrere adv. tr. fer tornar enrere
turn downadv. tr. 1 doblegar (cap avall) 2 abaixar, posar més fluix 3 rebutjar
turn inadv. intr. 1 girar cap a dins 2 (col·loq.) anar-se'n a dormir adv. tr. 1 doblegar (cap a dins) 2 lliurar (un treball) 3 lliurar (algú) a la policia
turn inside outadv. tr. girar (al revés)
turn intoprep. 1 convertir-se en 2 transformar-se a
turn offadv. intr. desviar-se (sortir del camí, de l'autovia, etc.) adv. tr. apagar (un motor, una màquina, un llum, etc.)
turn onadv. tr. 1 engegar (un motor, una màquina, etc.), encendre (llum) 2 (col·loq.) excitar, sobretot sexualment prep. 1 dependre de 2 atacar
turn outadv. intr. 1 resultar 2 aplegar-se (persones per un esdeveniment especial) adv. tr. 1 apagar (un llum) 2 expulsar 3 buidar (les butxaques) 4 produir
turn overadv. intr. 1 capgirar-se 2 regirar-se (sobretot l'estómac) adv. tr. 1 girar, tombar 2 posar (una tasca o una empresa) en mans d'un altre
turn roundadv. intr. girar-se, fer mitja volta adv. tr. regirar
turn toadv. intr. començar a treballar prep. recórrer a
turn upadv. intr. presentar-se adv. tr. 1 girar cap amunt, desdoblegar 2 apujar, posar més fort
turn uponprep. dependre de
turn upside downadv. tr. girar de cap per avall

ÍNDEX


U

use
use upadv. tr. exhaurir
usher
usher inadv. tr. 1 fer entrar (una persona) 2 anunciar (un esdeveniment)

ÍNDEX


V

verge
verge onprep. vorejar
vie
vie forprep. intentar aconseguir
vote
vote downadv. tr. rebutjar (una proposta) amb votació
vote forprep. votar
vote onprep. votar sobre
vote outadv. tr. fer fora (algú) votant
vouch
vouch forprep. respondre de

ÍNDEX


W

wade
wade inadv. intr. 1 ficar-se (a l'aigua) caminant 2 (col·loq.) començar (una tasca) enèrgicament
wade intoprep. ficar-se a (l'aigua) caminant
wade throughprep. acabar amb prou feina
wait
wait forprep. esperar (restar en un lloc)
wait onprep. 1 atendre 2 esperar
wait outadv. tr. esperar fins que acabi (una cosa)
wait upadv. intr. 1 (imperatiu) Espera't! Espereu-vos! 2 vetllar (sobretot esperant que passi alguna cosa o que arribi algú)
wait uponprep. atendre
wake
wake upadv. intr. despertar-se adv. tr. despertar (algú)
walk
walk aboutadv. intr. passejar
walk acrossadv. intr. caminar d'un costat a l'altre, travessar (un lloc) caminant
walk alongadv. intr. caminar
walk aroundadv. intr. passejar
walk awayadv. intr. allunyar-se caminant
walk away fromadv./prep. abandonar, deixar enrere
walk away withadv./prep. emportar-se
walk backadv. intr. tornar caminant
walk byadv. intr. passar caminant
walk downadv. intr. baixar caminant
walk homeadv. intr. anar/venir a casa caminant
walk inadv. intr. entrar caminant
walk in onadv./prep. entrar inesperadament
walk intoprep. topar contra (caminant)
walk offadv. intr. anar-se'n caminant
walk off withadv./prep. robar
walk onadv. intr. continuar caminant
walk outadv. intr. 1 sortir caminant 2 anar-se'n com a senyal de protesta 3 fer vaga; marxar d'un lloc de treball, sobretot d'una manera organitzada i espontània
walk out onadv./prep. deixar plantat (algú)
walk overadv. intr. caminar (cap aquí o cap allà) prep. 1 caminar per sobre de 2 maltractar (algú) 3 guanyar (algú) amb facilitat
walk pastprep. passar davant (algú, un lloc) caminant
walk throughadv. tr. representar (una obra) mecànicament
walk upadv. intr. pujar caminant
walk up toadv./prep. acostar-se a
want
want outadv. intr. desitjar allunyar-se (d'una situació, d'un compromís, etc.)
ward
ward offadv. tr. 1 prevenir, desviar, evitar 2 repel·lir
warm
warm upadv. intr. fer exercicis d'escalfament adv. tr. escalfar
warm up toadv./prep. començar tenir afecte per
warn
warn offadv. tr. advertir (algú) que marxi (o es mantingui lluny d'una cosa o persona)
wash
wash awayadv. intr. esllavissar-se adv. tr. treure o fer desaparèixer per l'acció de l'aigua
wash downadv. tr. 1 rentar 2 fer passar (un menjar amb un líquid)
wash offadv. tr. treure de la superfície (d'una cosa) rentant
wash outadv. tr. 1 rentar l'interior (d'una cosa) 2 fer descolorir rentant
wash upadv. intr. 1 rentar els plats 2 aparèixer (en un lloc) a causa de l'acció de l'aigua
watch
watch forprep. aguaitar
watch outadv. intr. (imperatiu) Vés amb compte!
watch out foradv./prep. estar atent a
watch overprep. vigilar
water
water downadv. tr. aigualir
wave
wave offadv. tr. demanar que marxi o que no s'acosti (algú) fent signes amb la mà
wave toprep. fer senyals amb la mà a
wear
wear awayadv. tr. erosionar (erosió en general)
wear downadv. intr. erosionar-se, desgastar-se adv. tr. erosionar, desgastar
wear inadv. tr. dur (una peça de roba) durant períodes breus fins que s'adapti al cos
wear offadv. intr. disminuir
wear onadv. intr. passar (el temps)
wear outadv. tr. desgastar del tot (com a resultat d'ús)
weasel
weasel out ofadv./prep. (col·loq.) retirar-se d'(una situació) d'una manera poc honesta o covarda
weed
weed outadv. tr. remoure seleccionant el que no es vol
weigh
weigh againstprep. influenciar negativament
weigh downadv. tr. 1 subjectar (amb un pes) 2 aclaparar
weigh inadv. intr. entrar enèrgicament en una discussió adv. tr. registrar el pes (d'algú)
weigh outadv. tr. pesar (mesurar el pes)
weigh upadv. tr. sospesar
well
well upadv. intr. sorgir
whack
whack offadv. intr. (vulg.) masturbar-se
while
while awayadv. tr. passar (el temps)
whip
whip outadv. tr. treure ràpidament
whip upadv. tr. 1 instigar, incitar (sobretot animositat contra algú) 2 preparar ràpidament menjar
white
white outadv. tr. esborrar (fent servir un líquid blanc)
wig
wig outadv. intr. (col·loq.) tornar-se boig adv. tr. (col·loq.) tornar boig (algú)
wimp
wimp outadv. intr. (col·loq.) no fer quelcom per por
win
win outadv. tr. prevaler, tenir èxit
win overadv. tr. convèncer
win roundadv. tr. convèncer
win throughadv. intr. sortir-se'n
wind
wind downadv. intr. descansar adv. tr. terminar (una activitat) per etapes
wind upadv. intr. (col·loq.) acabar adv. tr. donar corda (al rellotge)
wink
wink atprep. picar l'ullet a
wink outadv. intr. apagar-se (llums)
wipe
wipe outadv. tr. destruir
wipe upadv. tr. eixugar, netejar eixugant o fregant
wise
wise upadv. intr. deixar d'enganyar-se, adonar-se de la realitat
wish
wish forprep. desitjar
withdraw
withdraw fromprep. retirar-se de
wither
wither awayadv. intr. marcir-se del tot
wither upadv. intr. marcir-se
wolf
wolf downadv. tr. menjar a cremadent
wonder
wonder aboutprep. preguntar-se sobre
work
work atprep. fer un esforç per a
work inadv. tr. introduir (p.e., idees en una obra)
work offadv. tr. eliminar (l'estrès o la ràbia) fent exercici
work onadv. intr. continuar treballant prep. treballar en
work outadv. intr. 1 fer exercici, entrenar-se 2 tenir un bon resultat adv. tr. 1 solucionar 2 calcular 3 desenvolupar, dur a terme
work overadv. tr. donar una pallissa (a algú)
work throughprep. resoldre, un conflicte o probema, treballant-hi
work togetheradv. intr. treballar junts
work upadv. tr. suscitar
work up toadv./prep. preparar el terreny per
worm
worm outadv. tr. descobrir (una cosa, d'una manera desavinent)
worry
worry aboutprep. preocupar-se de
wrap
wrap upadv. tr. embolcar
wrestle
wrestle withprep. lluitar amb
wriggle
wriggle out ofadv./prep. escapolir-se de, evitar
wrinkle
wrinkle upadv. tr. arrufar (generalment un aspecte de la fisonomia)
write
write downadv. tr. apuntar
write inadv. intr. escriure i sotmetre (una carta, un missatge)
write offadv. tr. descartar
write outadv. tr. transcriure, escriure sense abreviatures
write upadv. tr. redactar, escriure en net

ÍNDEX


Y

yearn
yearn afterprep. anhelar
yearn forprep. anhelar
yell
yell atprep. renyar
yield
yield toprep. rendir-se a

ÍNDEX


Z

zero
zero in onadv./prep. 1 enfocar (l'atenció, l'energia) a 2 apuntar (una arma) a
zero outadv. tr. reduir a zero
zip
zip byadv. intr. passar com un llamp
zip upadv. tr. tancar amb cremallera
zone
zone outadv. intr. (col·loq.) despistar-se
zoom
zoom inadv. intr. enfocar més a prop
zoom outadv. intr. enfocar menys a prop

visca.com | Phrasal Verbs