visca.com | APAC

Articles sobre la metodologia de l'ensenyament de l'anglès
de Lou Hevly

Anglès per a catalanoparlants — Utilitzant el català per a facilitar l'aprenentatge de l'anglès
Si aquí a Catalunya tenim el gran avantatge d'un professorat bilingüe, per què ensenyen l'anglès com si fossin angloparlants monolingües? La metodologia basada en la traducció és intuïtiva i útil per a ensenyar l'anglès i hauríem d'encoratjar els nostres professors a fer-ne ús. A més, establir correspondències entre el català i l'anglès facilita i accelera l'aprenentatge d'aquest.
No som xinesos
Té sentit ensenyar l'anglès a Catalunya de la mateixa manera que s'ensenya a la Xina?
Fes-te amic del diccionari!
Si vols millorar l'anglès, val més un diccionari que no pas la intuïció.

visca.com | APAC