visca.com | APAC | Metodologia

Fes-te amic del diccionari!

A vegades quan et donen un text en anglès et diuen que no hauries de buscar al diccionari els mots que no coneixes, sinó endevinar o intuir què volen dir pel context. Ja està bé, si el que vols és desenvolupar les facultats intuïtives, però si vols aprendre l'anglès val més usar el diccionari. L'única manera d'assegurar que has interpretat correctament un text que conté paraules deconegudes és buscar-les; l'anglès no és un joc d'endevinalles.

Doncs per què t'ho diuen així? Potser perquè volen preparar-te pels examens del First Certificate o de l'EOI, en els quals l'ús del diccionari és prohibit. Però creiem que buscar mots i augmentar el vocabulari, descobrint al pas els múltiples sentits que poden tenir segons quines paraules, t'ajudaran molt més a l'hora de fer l'examen que les conjectures de fonament dubtós.

contacte / email


visca.com | APAC | Metodologia