visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de maig de 2021 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
gener de 2021
febrer de 2021
març de 2021
abril de 2021

1146) bright-eyed and bushy-tailedviu i espavilat (ex.:
If the fox in the bush and the squirrel in the tree be
Why in the world can't you and me be
Bright-eyed and bushy-tailed and happier than we can be
=
Si la guineu a l'arbust i l'esquirol a l'arbre ho estan
per què dimonis no podem estar tu i jo
vius i espavilats i més feliços que un gínjol?
).
ORIGEN: 1960. Literalment, amb els ulls brilliants i la cua semblant a un arbust. Implica un estat d'ànim molt viu.
COMENTARI: Es pot sentir una versió musical d'aquesta dita a Youtube: Eileen Barton & Jimmy Wakely - Bright-Eyed & Bushy-Tailed.
SINÒNIMS: Dos adjectius amb sentits afins a bright-eyed and bushy-tailed són chipper (alegre) i blooming (lit.: florint). A més hi ha l'expressió in the pink (lit.: dins el color rosa).
NOTA GRAMATICAL: L'anglès compta amb dos temps de subjuntiu, present i passat. El primer coincideix sempre amb la forma de l'infinitiu, cosa que explica la construcció de l'exemple de més amunt, que, en ares de la brevetat, es pot expressar: If the fox and the squirrel be bright-eyed and bushy-tailed, why not you and me? (lit.: Si la guineu i l'esquirol són animats, per què no tu i jo?). Observem que, en aquest context, l'anglès fa servir la forma subjuntiva (be), mentre que el català vol la forma indicativa (són).

1147) Proverb: A little knowledge is a dangerous thingUna mica de coneixement és perillós (ex.: He took a course in car maintenance, gave our car a tuneup and it hasn't run right since; a little knowledge is a dangerous thing = Va fer un curs sobre manteniment de cotxes, va posar el nostre a punt i des d'aleshores no va bé; una mica de coneixement és perillós).
ORIGEN: 1711. Aquest proverbi s'atribueix a Alexander Pope (1688 - 1744) i es troba en An Essay on Criticism, 1709. La traducció al català és literal.
COMENTARI: També es diu a little learning is a dangerous thing = Una mica d'aprenentatge és una cosa perillosa.

1148) dyed in the woolempedreït, inveterat, resistent al canvi (ex.: These so-called progressives are in fact dyed in the wool conservatives when it comes to public education = De fet, aquests presumptes progressistes són conservadors inveterats quan es tracta d'educació pública).
ORIGEN: 1830. Literalment, tenyit a la llana, i el sentit és llana que es tenyeix abans de filar. Sol descriure persones que tenen els seus hàbits o trets tan profundament arrelats que resulten inflexibles.
SINÒNIMS: En són sinònims all-out (completament) i resistant to change (resistent al canvi).

1149) man of the clothhome de Déu (ex.: He is a man of the cloth who has devoted his life to serving others = És un home de Déu que ha dedicat la vida a servir els altres).
ORIGEN: 1907. Literalment, un home de la tela, del teixit. Aquest era originalment un terme aplicat a qualsevol persona que portés uniforme en la seva feina, però al segle XVII, «home de la tela» va quedar restringit al clergat.
SINÒNIMS: De les moltes paraules que denoten les persones destinades al servei de Déu hi ha holy man (home de Déu), clergyman (clergue), rabbi (rabí), imam (imam), preacher (predicador), rector (rector), curate (capellà ajudant) i vicar (vicari).
NOTA LÈXICA: Recordem que el substantiu cloth, pronunciat [klòz] ('z' castellana), vol dir tela, teixit o bé drap; el plural, cloths, es pronuncia [klòzs]. El substantiu invariable plural clothes (roba) es pronuncia [klóuz] ('z' catalana) i el verb regular clothe (vestir) es pronuncia [clóuð] (ð = la 'd' del mot cada).

1150) barnburneresdeveniment o ocasió especialment emocionant o impressionant (ex.: The senator gave a real barnburner of a speech, laying into his opponent for his support of the NRA = El senador va pronunciar un discurs realment impactant, censurant el seu oponent per donar suport a la NRA [National Rifle Association]).
ORIGEN: 1979. Literalment, crema graners. Originàriament era un sobrenom de l'ala més radical del partit demòcrata als EUA, però ara s'usa per a descriure qualsevol acte, partit esportiu o esdeveniment que provoca un alt grau d'emoció.

1151) eager beaverpersona entusiasta, ambiciosa i treballadora (ex.: A couple of the new recruits were real eager beavers, volunteering for everything and trying to curry favor with the bosses = Una parella dels nous reclutes eren ben entusiastes, oferint-se voluntaris per a tot i mirant de fer la gara-gara als caps).
ORIGEN: 1942. Literalment, castor entusiasta. Als Estats Units i al Canadà, el castor és un animal que té fama de ser molt treballador; per tant, un castor entusiasta pot descriure el qui va als extrems per aconseguir l'objectiu.
SINÒNIMS: Alguns sinònims, amb els sentits literals entre parèntesis, són ball of fire (bola de foc), busy bee (abella atrafegada), go-getter (sense sentit literal), hot shot (tret calent) i live wire (filferro electritzat).
NOTA LÈXICA: Com a substantiu, el mot curry es refereix a diversos plats indis, mentre que, com a verb, vol dir estrijolar un cavall. La frase feta to curry favor (buscar el favor amb una mostra oficiosa de cortesia o amabilitat) ve del francès antic «correier fauvel» (lit.: estrijolar el cavall castany), que significava ser fals o hipòcrita, ja que el cavall castany de les al·legories franceses medievals era un símbol d'astúcia i engany.

1152) Proverbi: The grass is always greener on the other side of the fenceEl que té l'altre sempre sembla millor del que tenim (ex.: Maria: "Joan never seems satisfied with what he has"; Carme: "Well, you know what they say: the grass is always greener..." = Maria: —En Joan mai no sembla satisfet amb el que té; Carme: —Bé, saps què diuen: el que té l'altre sempre sembla millor que el que tenim).
ORIGEN: 2 dC. La idea original es pot trobar en l'Ars amatoria, de l'antic poeta romà Ovidi, escrit en 2 dC.: «Fertilior seges est alenis sempre in agris» (La collita sempre és més fructífera als camps d'un altre home). També es pot expressar Other people's lives always seem more desirable than our own (Les vides de les altres persones sempre semblen més desitjables que la nostra), o bé We're never satisfied with what we have (Mai no estem satisfets amb el que tenim).
COMENTARI:Esmentem un refrany català corresponent: Les gallines de la veïna ponen més ous que les nostres.

visca.com | Comentaris