visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de desembre de 2022 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
gener de 2022
febrer de 2022
març de 2022
abril de 2022
maig de 2022
juny de 2022
juliol i setembre de 2022
octubre de 2022
novembre de 2022
1483) be turning over in one's gravemostrar una contrarietat enorme per alguna cosa que ha passat després de la mort (ex.: If our late father heard you say that, he'd turn over in his grave = Si el nostre difunt pare et sentís dir això, es regiraria a la seva tomba).
ORIGEN: 1888. Literalment, regirar-se a la tomba. Mostrar (hipotèticament) una gran ira per les accions d'algú o d'alguna cosa que succeeixen després de la mort. És a dir, si algú encara estigués viu, estaria molt molest pel que ha passat.
COMENTARI: També es diu spinning in one's grave.

visca.com | Comentaris