visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'abril de 2020 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
gener de 2020
febrer de 2020
març de 2020

891) in a pig's eye!de cap manera!, ni pensar-hi! (ex.: You think you can beat her in chess? In a pig's eye, you can! = Creus que la pots guanyar jugant a escacs? De cap manera!).
ORIGEN: 1847. Literalment, a l'ull d'un porc.
SINÒNIMS: També in a pig's arse/ear = (al cul / a l'orella) d'un porc.
NOTA LÈXICA: En català, els mots partit i partida descriuen una sèrie de jugades que formen un joc complet (p.e.: un partit de futbol, una partida d'escacs). Els dos mots que hi corresponen en anglès són game i match; bàsicament són sinònims, i el primer s'usa més als EUA i el segon, al Regne Unit. L'excepció és el tenis, en què un game es decideix pel primer que guanya almenys cinc "punts" amb un marge de dos, i un match es decideix per una estructura més complexa dividida en sets que consisteixen en games.

visca.com | Comentaris