visca.com | Comentaris

Arxius de maig de 2024 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
gener de 2024
febrer de 2024
març de 2024
abril de 2024
maig de 2024

1734) spill the beansaixecar la llebre, revelar un secret, descobrir la jugada (ex.: They kept their honeymoon destination a secret until the bride's mother inadvertently spilled the beans =3D Van mantenir en secret on anaven de lluna de mel fins que la mare de la núvia va aixecar la llebre sense voler).
ORIGEN: 1900. Literalment, vessar les mongetes. És possible que faci al·lusió a l'antic procés de votació de Grècia, on els vots s’emetien col·locant mongetes de colors diferents en un gerro (normalment una mongeta blanca significava que sí, mentre que negra o marró significava que no). Si algú literalment vessava les mongetes, els resultats electorals es revelarien.
SINÒNIMS: Un sinònim molt popular és let the cat out of the bag (lit.: deixar que el gat surti del sac). A més, esmentem el verb col·loquial blab (esbombar).
NOTA LÈXICA: No confonguem les construccions «hauria d'haver + participi» amb «havia de + infinitiu». Exemples: Hauria d'haver estat una sorpresa (It should have been a surprise) i havia de ser una sorpresa (It was supposed to be a surprise).

1735) full of beansalegre i entusiasta, energètic (ex.: This reminds me of when we were both young and full of beans = Això em recorda quan tots dos érem joves i plens d'entusiasme).
ORIGEN: 1785. Literalment, ple de mongetes. Originalment l'expressió era full as prunes (ple de prunes), però la referència a les mongetes es va popularitzar als Estats Units a primcipis del segle XIX.
COMENTARI: Als Estats Units també pot voler dir equivocat del tot. Exemple: He may be a marvelous film director, but when he gives his opinion on politics he's completely full of beans = Pot ser un director de cinema meravellós, però quan parla de política s’equivoca del tot. .
SINÒNIMS: En són sinònims bright-eyed and bushy-tailed (lit.: ulls brillants i una cua com un raspall) i full of vim and vigor (lit.: ple d'energia i puixança).

1736) hill of beansno res (ex.: It doesn't amount to a hill of beans = No val res).
ORIGEN: 1853. Literalment, un turó de mongetes. Diuen que, com que una sola mongeta no val gaire, un turó de mongetes valdria encara menys. L'expressió completa és it does not amount to a hill of beans (lit.: no equival a un turó de mongetes). En són sinònims it's small beer (lit.: és cervesa petita), it's not worth diddly-squat (sense traducció literal) i it's not worth a red cent (lit.: no val un cèntim vermell).

1737) give something to someone on a silver platterdonar-l'hi mastegat (ex.: Nothing came to me on a silver platter; I had to work for it = Res no m'arribà mastegat; vaig haver de treballar per a això).
ORIGEN: 1850. L'expressió es fa servir per a recordar a aquelles persones que ho volen tenir tot sense haver de fer cap esforç que els qui no penquen no guanyen.
NOTA LÈXICA: Recordem que, en anglès, quan ens recordem de fer alguna cosa, diem We remember to do it. En canvi, quan ens recordem d'haver fet quelcom, en anglès diem We remember doing it. Per altra banda, quan recordar vol dir fer venir a la memòria alguna cosa, l'anglès fa servir el verb remind: Remind me to call Mònica = Recorda'm de trucar a la Mònica; You remind me of my mother = Em recordes la meva mare.

1738) to the boned'un grau extrem (ex.: Her father is bad to the bone = El seu pare és dolent en extrem).
ORIGEN: 1850. Quan es talla un tros de carn, l'os marca el límit fins on es pot arribar amb el ganivet, és a dir, el punt a l'extrem. Per això, to the bone destaca estats o accions fins al límit.
COMENTARI: També pot voler dir retallar molt les despeses; per exemple, If we don't cut expenses to the bone, we'll be bankrupt by the end of the year = Si no reduïm radicalment les despeses, estarem en fallida a finals d'any.
SINÒNIMS: Tres expressions semblants són to the hilt (lit.: fins a l'empunyadura), to the max (lit.: fins al màxim) i to the full (lit.: fins al ple).

1739) straight-facedseriós, de cara immutable (ex.: Batman's winning mix of sly humor and straight-faced earnestness won him many fans = La barreja guanyadora de Batman d'humor astut i sinceritat seriosa li va fer guanyar molts fans).
ORIGEN: 1850. Per una banda, el mot straight (pronunciat /streit/) vol dir recte, sense corbes; per l'altra, quan es tracta de persones vol dir franc, honest.
COMENTARI: Esmentem també les expressions keep a straight face (ex.: When playing poker it's important to keep a straight face = Quan es juga a pòquer és important de mantenir inexpressiva la cara) i pur, sense mescla (ex.: Good scotch should be drunk straight = Un bon scotch s'hauria de beure sense afegir-hi res.
SINÒNIMS: En són sinònims deadpan (lit.: cara morta) i poker-faced (lit.: cara de pòquer).

1740) do someone wrongser infidel/fals/deslleial a algú (ex.: I would never do my husband wrong = Mai no seria infidel al meu marit).
ORIGEN: 1885. Literalment, fer mal a algú. Ara bé, també es pot dir do someone harm, però no implica un mal físic.
SINÒNIMS: Una expressió afí, en sentit figurat, és commit an injustice; exemple: It's better to suffer an injustice than to commit one = És preferible patir una injustícia que cometre'n una (Sòcrates).

visca.com | Comentaris