visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de març de 2021 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
gener de 2021
febrer de 2021

1107) loose cannonpersona el comportament de la qual posa en perill el benestar dels altres; una bala perduda (ex.: The mayor has often been embarrassed by Mr Bailey, a loose cannon that is hurting her chances of reelection = Sovint l'alcaldessa ha sentit avergonyida per culpa de Sr. Bailey, una "bala perduda" que està perjudicant la possibilitat de la seva reelecció).
ORIGEN: 1889. Literalment, canó solt. La dita al·ludeix al canó d'un vaixell de fusta. Si no està ben subjectat a la coberta, el seu moviment amunt i avall pot causar danys importants. Per tant, sobretot es destaca el perill que presenta aquesta persona.
COMENTARI: Victor Hugo, en la seva darrera novel·la «Quatre-vingt-treize», va escriure: «Vous pouvez raisonner un dogue, étonner un taureau, fasciner un boa, effrayer un tigre, attendrir un lion; aucune ressource avec ce monstre, un canon lâché» (Podeu raonar amb un mastí, sorprendre un toro, fascinar una boa, espantar un tigre, entendrir un lleó; [però quedes] sense recursos amb aquest monstre, un canó solt) = You can reason with a mastiff, astonish a bull, fascinate a boa, frighten a tiger, mollify a lion; [but there is] nothing that can be done with this monster, a loose cannon.

visca.com | Comentaris