visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de desembre de 2021 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
gener de 2021
febrer de 2021
març de 2021
abril de 2021
maig de 2021
juny de 2021
juliol de 2021
setembre de 2021
octubre de 2021
novembre de 2021

1268) pull up one's socksposar-se a punt, escalfar motors (ex.: Your getting the job depends on this interview, so you'd better pull up your socks = Aconseguir la feina depèn d'aquesta entrevista, de manera que val més que et posis a punt).
ORIGEN: 1893. Literalment, apujar els mitjons tibant-los. És possible que faci referència als participants en un cursa que s'apugen els mitjons just abans de començar. Una altra teoria és que entre 1788 i 1868, els presoners que van ser deportats a Austràlia portaven manilles permanents al voltant dels turmells que deixaven marques a la pell. Un cop acomplerta la seva condemna, els van treure els ferros i els van aconsellar que "es tibessin els mitjons" per cobrir les marques mentre buscaven feina (Font: theidioms.com).
SINÒNIMS: En són sinònims get it together (lit.: posar-ho junts), man up (fer l'home; lit.: masculinitzar-se) i get a grip (fes un esforç per a controlar-se; lit.: agafar un agafament).

1269) since time begandes del començament dels temps (ex.: Deep in the soil, the spores of anthrax have been growing since time began = A les profunditats del sòl, les espores de l'àntrax han anat creixent des del començament dels temps).
ORIGEN: 1723. Literalment, des que va començar el temps; és una expressió hiperbòlica similar a l'equivalent en català.
COMENTARI: El català és molt ric en expressions que signifiquen fa molt temps: als temps que les bèsties parlaven, des de l'any vuit, fa anys i panys, l'any d'en Quinze, l'any de la picor, l'any de la Maria Castanya, l'any xeix i temps era temps.
SINÒNIMS: Uns sinònims, amb els sentits literals entre parèntesis, són from time immemorial (des de temps immemorials), aeons ago (fa eons), ages ago (fa edats), back when (enrere quan), in days of yore (en els dies d'abans), in the olden days (en els vells temps) i yesteryear (antany).

1270) it's not rocket scienceno és difícil; no és res de l'altre món (ex.: Creating a database using Excel takes a bit of doing, but it's not rocket science = Crear una base de dades amb Excel requereix una mica de feina, però no és res de l'altre món).
ORIGEN: 1972. Literalment, no és la ciència dels coets. La dita probablement deriva de la idea que determinades feines són més difícils de fer que altres i el qui parla vol comparar la tasca en qüestió amb una altra, reconeguda com a molt difícil.
COMENTARI: S'usa sovint en construccions negatives, implicant que alguna cosa és relativament fàcil.
SINÒNIMS: També es pot dir it's not brain surgery (lit.: no és pas cirurgia cerebral).
NOTA LÈXICA: Un sentit del verb polifacètic take took taken és require; per exemple, It takes money to live in this city (lit.: Es requereixen diners per a viure en aquesta ciutat). La locució to take doing vol dir ser difícil —ex.: Finding parts for this old Ford will take some doing = Trobar peces de recanvi per a aquest vell Ford serà difícil—, i take a bit of doing significa ser una mica difícil.

1271) lower the boom [Am.]controlar rigorosament; castigar (ex.: He looked like an Old Testament prophet about to lower the boom on unrepentant sinners = Semblava un profeta de l'Antic Testament a punt de castigar uns pecadors impenitents).
ORIGEN: 1920. La frase es va utilitzar per primera vegada per a significar donar un cop atordidor en un combat de boxa; tanmateix, és una al·lusió al «boom» d'un vaixell, que és un espar sobre un pal que es pot aixecar i baixar.
SINÒNIMS: En són sinònims crack down on someone i give someone the works, tots dos sense sentit literal. Hi ha també dues expressiions més que també volen dir castigar, però que es fan servir també per a indicar que el càstig en qüestió no era tan sever com hauria d'haver estat: slap someone's wrist (lit.: colpejar [amb la mà oberta] el canell) i rap someone's knuckles (lit.: colpejar, sobretot amb una regla, els nussos [junteres dels ossos dels dits]).
NOTA GRAMATICAL: La locució catalana estar a punt per significa preparat o disposat per a una cosa i es tradueix en anglès per la locució be ready to. En canvi, la locució estar a punt de, que destaca accions imminents, se sol traduir per be about to. Exemples:
Estem a punt per començar la classe = We are ready to begin the class.
Estem a punt de començar la classe = We are about to begin the class.

1272) Proverb: a leopard never changes its spotsla gent no canvia mai d'índole (ex.: Saying "Will she ever see the error of her ways?" is like asking, "Can a leopard change its spots?" People say no, but I have hope! = Dir "s'adonarà dels seus errors?" és com demanar "Pot canviar el conjunt de qualitats que la distingeixen?" La gent diu que no, però espero que sí!).
ORIGEN: 1382. L'expressió és una citació de la Bíblia, de Jeremies 13, 23: ¿Pot un etíop canviar la pell, o un lleopard les seves clapes? I vosaltres, avesats a fer el mal, seríeu capaços de fer el bé?
NOTA GRAMATICAL: En un context no negatiu, traduïm l'adverbi català mai per ever, no pas per some time (en castellà, «alguna vez»). Exemples: Has menjat mai formigues? = Have you ever eaten ants?; Si mai véns a Manresa, truca'm = If you ever come to Manresa, call me.

1273) be a dime a dozen [Am.]ser massa banal, comú, vist; ser tan abundant que gairebé no val res (ex.: The characters I liked weren't the princes or princesses; in fairy tales, they're a dime a dozen = Els personatges que m'agradaven no eren els prínceps ni les princeses; en els contes de fades, són massa banals).
ORIGEN: 1930. Un dime és una moneda de 10 cèntims als EUA. En el segle XIX hi havia productes, com ara ous o pomes, que costaven un dime la dotzena. Amb el temps aquesta frase arribà a descriure alguna cosa gairebé sense valor en virtut de la seva comuna i fàcil disponibilitat.
SINÒNIMS: En són sinònims commonplace (lit.: lloc comú), run-of-the-mill (expressió que al·ludeix als teixits que vénen directament de la fàbrica sense haver passat el control de qualitat) i two-a-penny (lit.: dues unitats per dos cèntims).
NOTA LÈXICA: Observem que l'adjectiu cheap, a part de voler dir barat, també pot descriure una cosa de mala qualitat; si no es vol aquest matís, tenim els adjectius inexpensive i economical (p.e.: inexpensive materials = material de bon preu, economical choice = elecció econòmica). A més, una ganga és a bargain).

visca.com | Comentaris