visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de desembre de 2019 de «An Idiom a Day»

2017
2018
gener de 2019
febrer de 2019
març de 2019
abril de 2019
maig de 2019
juny de 2019
juliol de 2019
agost de 2019
setembre de 2019
octubre de 2019
novembre de 2019

798) be scatterbrainedser un cap de pardals, tenir el cap a tres quarts de quinze (ex.: He's a bit scatterbrained, but he's a lot of fun to be with = És un cap de pardals, però amb ell ens ho passem pipa).
ORIGEN: 1819. Literalment, tenir el cervell espargit.
SINÒNIMS: Alguns sinònims de scatterbrained són birdbrained (lit.: cervell d'ocell), featherbrained (lit.: cervell de ploma) i harebrained (lit.: cervell de llebre).
NOTA LÈXICA: L'expressió catalana passar-s'ho bé es pot traduir en anglès per have fun, have a good time o enjoy oneself.

799) get the red carpet treatmententrar per la porta gran, ingressar a un lloc amb tots els honors (ex.: The director and his wife were given the red carpet treatment in Barcelona = El director i la seva dona entraren per la porta gran a Barcelona).
ORIGEN: 1946. Literalment, rebre el tracte de la catifa vermella. Es fa al·lusió a la pràctica de desenrotllar una catifa vermella al davant d'un convidat de prestigi.
SINÒNIMS: També es diu get a hero's welcome (rebre una benvinguda d'heroi) o get a royal welcome (rebre una benvinguda reial).

800) in dribs and drabsamb comptagotes (ex.: My work comes in dribs and drabs, so I don't really have a steady income = La feina em ve amb comptagotes; per tant, el fet és que no tinc uns ingressos estables).
ORIGEN: 1832. El mot drib vol dir poca cosa i drab, trist, avorrit o gris. Se suposa que, en aquest context, s'hi afegeix per a fer una rhyming reduplication (repetició rimant; vegeu helter skelter).
SINÒNIM: A vegades n'és sinònim la locució bits and bobs, que també vol dir odds and ends (trossos, retalls).

801) know one's stufftenir-hi la mà trencada, saber-ne de cada mà; tenir (alguna cosa) pel cap dels dits (ex.: She has been selling real estate for decades and really knows her stuff = Fa dècades que treballa en el sector immobiliari i hi té la mà trencada).
ORIGEN: 1924. Literalment, saber la matèria / l'estofa.
SINÒNIMS: En són sinònims be a dab hand, have a knack, be good at i have a feel for.

802) make a racketfer tabola, fer soroll (ex.: It upsets me when they make a racket = M'atabala quan fan tabola).
ORIGEN: 1793. A part de voler dir soroll i raqueta, el mot racket també vol dir frau, estafa, negoci brut (ex.: Pyramid schemes are rackets that some fools still fall for = El frau piramidal és una estafa en la qual alguns ximplets encara cauen.
SINÒNIMS: També es diu cause a commotion i cause/create an uproar.
NOTA LÈXICA: El verb atabalar és difícil de traduir amb precisió. Quan significa fatigar mentalment tenim en anglès el «phrasal verb» wear on, com també els verbs irritate, frustrate o exasperate. Quan és pronominal, a part de correspondre si fa no fa al verb irregular get upset/upset/upset, es pot traduir per get shook up, get overwrought o get rattled.

803) on cloud nineno cabre a la pell, al món; al setè cel, a la glòria (ex.: She was on cloud nine when she learned that she'd earned the promotion = Quan va saber que havia guanyat la promoció, no cabia a la pell d’emoció).
ORIGEN: 1961. Literalment, al núvol número nou. Els orígens d'aquesta expressió són desconeguts, però originàriament volia dir a la lluna de València.
SINÒNIM: Un sinònim també numèric i igual que el català és in seventh heaven.
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb guanyar es pot traduir en anglès per diversos verbs, un dels quals és earn (vegeu snap election). Encara que aquest verb sol tenir com a complement mots relacionats amb els diners, també accepta noms relacionats amb mèrit o respecte.

visca.com | Comentaris