visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de febrer de 2023 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
gener de 2023

1517) red-facedde cara vermella; enfadat; avergonyit (ex.: In the video the men looked violent, red-faced and angry = Al vídeo, els homes semblaven violents, amb la cara vermella i enfadats).
ORIGEN: 1579. Literalment, de cara vermella, cosa que pot ser deguda tant a la ràbia com a la vergonya.

1518) heavy-handedpesat, matusser, sense tacte (ex.: Their jokes are very heavy-handed, and generally involve discomfort for the victim = Les seves bromes són molt pesades i, generalment, són molestes per a la persona de qui se'n riuen).
ORIGEN: 1883. Literalment, de mà pesada.
SINÒNIMS: La majoria dels adjectius sinònims de heavy-handed són d'arrel llatina: severe, oppressive, cruel, tyrannical, etc.

1519) barefooteddescalç (ex.: We stood there, barefooted and bareheaded = Vam estar allà, descalços i amb el cap descobert).
ORIGEN: 1780. Literalment, amb peus nus.
COMENTARI: També es diu barefoot. En el poema «Evangeline: A Tale of Acadie» (1847), Henry Wadsworth Longfellow escriví:
Thus did that poor soul wander in want and cheerless discomfort,
Bleeding, barefooted, over the shards and thorns of existence.
Així vagava aquella pobra ànima en la necessitat i el malestar desagradable,
Sagnant, descalça, sobre els fragments i les espines de l'existència
.

1520) hardheadedcaparrut, tossut (ex.: He's proud of being hard-headed, thinking his stubborn rejection of new ideas is a virtue = Està orgullós de ser caparrut, i pensa que el seu rebuig obstinat a les noves idees és una virtut).
ORIGEN: 1583. Literalment, de cap dur.
COMENTARI: Quan es tracta d'un animal, sobretot d'un cavall, significa obstinadament desobedient.
SINÒNIMS: En són sinònims bullheaded i pigheaded (lit.: cap de toro, cap de porc).

visca.com | Comentaris