visca.com | Comentaris

Arxius de novembre de 2017 de «An Idiom a Day»

gener de 2017
febrer de 2017
març de 2017
abril de 2017
maig de 2017
juny de 2017
juliol de 2017
agost de 2017
setembre de 2017
octubre de 2017

232) hang fireestar a l'espera (ex.: Our project is hanging fire until we get our loan approved = El nostre projecte està a l'espera que ens concedeixin el préstec)

233) set the world on firefer forrolla/soroll; tenir un gran èxit (ex.: Their music is pleasant, but I doubt it's going to set the world on fire = La música que fan és agradable, però dubto que faci gaire forrolla)

234) the fat is in the fireels problemes estan a punt de produir-se (ex.: Puigdemont has declared Catalan independence? Now the fat is really in the fire! = Puigdemont ha declarat la independència de Catalunya? Ara sí que la ballarem!)

235) have many irons in the fire tocar moltes tecles, ocupar-se en tota mena de coses (ex.: He has so many irons in the fire that he only sleeps four hours a night = Toca tantes tecles que, a la nit, només dorm quatre hores)

236) stand one's groundmantenir-se ferm, no rendir-se (ex.: The bully threatened him, but little Billy stood his ground = El pinxo el va amenaçar, però el petit Billy es va mantenir ferm)

237) on shaky grounden perill; en una posició delicada, espinosa (ex.: After three straight losses, the coach's job was on shaky ground = Després de tres derrotes consecutives, la feina de l'entrenador era en perill)

238) hit the ground runningen una nova activitat, treballar-hi de valent immediatament (ex.: She hit the ground running in her new job, signing up three new clients in a week = Des del primer moment, ella va treballar de valent en la nova feina: en una setmana va aconseguir tres nous clients.)

239) gain groundguanyar terreny, progressar (ex.: In rural areas, agritourism is gaining ground = A les àrees rurals, l'agroturisme guanya terreny)

240) keep an ear to the groundestar a l'aguait, fer l'ull viu (ex.: I'll keep an ear to the ground and let you know if I hear of any opportunities = Estaré a l'aguait i si tinc notícia de cap oportunitat, t'ho faré saber)

241) come down to earthtocar de peus a terra (ex.: It's about time we came down to earth and began making serious plans for the future = Ja era hora que toquéssim de peus a terra i comencéssim a fer propostes pràctiques per al futur)

242) get cold feetagafar por, acollonir-se (ex.: The bride got cold feet and fled from the church = La núvia va agafar por i fugí de l'església)

243) cold snaptemps fred, sobtat i breu (ex.: Last night there was a cold snap and now my car won't start = Aquesta nit ha arribat el fred de sobte i ara no se m'engega el cotxe)

244) make one's blood run coldfer que algú tremoli de por; fer glaçar-se la sang a les venes (ex.: I heard a scream that made my blood run cold = Vaig sentir un xiscle que em va (fer tremolar de por / glaçar la sang a les venes)

245) in cold blooda sang freda (ex.: The assassin killed the senator in cold blood = El sicari assassinà el senador a sang freda)

246) have/get something down cold [am.]aprendre alguna cosa a la perfecció (ex.: The sax player told them not to worry: he had the piece down cold = El saxofonista els va dir que no es preocupesssin, que havia après la peça a la perfecció)

247) cold turkeydeixar una addicció de cop, sense ajut mèdic (ex.: He believed he could overcome his addiction by going cold turkey = Creia que podria superar la seva addicció deixant-la de cop, sense ajut mèdic)

248) get in hot waterficar-se/trobar-se en un mal pas (ex.: He got in hot water over some photos he published without permission = Es va trobar en un mal pas per unes fotos que va publicar sense permís)

249) hot airxerrameca, paraules exagerades i buides de sentit (ex.: You can't believe a word he says, it's all hot air = No pots creure res del que diu, tot és xerrameca)

visca.com | Comentaris