visca.com | Comentaris

Arxius de febrer de 2018 de «An Idiom a Day»

gener de 2017
febrer de 2017
març de 2017
abril de 2017
maig de 2017
juny de 2017
juliol de 2017
agost de 2017
setembre de 2017
octubre de 2017
novembre de 2017
desembre de 2017
gener de 2018

299) get the heebie-jeebiesestar amb l'ai al cor (ex.: He always gets the heebie-jeebies when Barça plays an important match = Sempre està amb l'ai al cor quan el Barça juga un partit important)

300) harum-scarumtemerari, desgavellat (ex.: His harum-scarum friends took him to the sleaziest bars in town = Els seus amics esbojarrats el portaven als bars més rònecs del poble)

301) chock-a-blockple (com un ou / de gom a gom); no cabre-hi una agulla (ex.: The airport was chock-a-block with angry travelers = L'aeroport era ple de gom a gom amb viatgers enutjats)

302) fiddle-faddleximpleria, niciesa (ex.: I've always thought that astrology was a bunch of fiddle-faddle = Sempre he pensat que l'astrologia era una ximpleria)

303) helter-skeltersense ordre ni concert (ex.: She scattered her clothes helter-skelter around the room = Va escampar la roba sense ordre ni concert per l'habitació)

304) herky-jerkymoviments espasmòdics (ex.: She has the herky-jerky movements common in dystonia patients = Té els moviments espasmòdics típics dels pacients de distonia)

305) hootchie-kootchieuna dansa sinuosa, quasi oriental, caracteritzada principalment per girs i tremolors del cos (ex.: Men came from miles around to see Little Egypt do the hootchie-kootchie = Els homes venien d'arreu per veure el ball sinuós i tremolós de "Little Egypt" )

306) razzle-dazzleencant o atractiu superficial (ex.: The exhibition is thought-provoking and provides enough razzle-dazzle to lure tourists = L'exposició és suggerent i proporciona prou atractiu superficial per a atreure els turistes)

307) airy-fairypoc realista (ex.: I thought life coaching sounded a little airy-fairy New Age = Pensava que el "coaching", o entrenament personal, semblava una mica "New Age" i poc realista)

308) fender-bendercol·lisió de cotxes a poca velocitat, que comporta danys menors (ex.: Fender-benders rarely result in serious injury = Les col·lisions de cotxes a poca velocitat no solen produir lesions greus)

309) you can't have your cake and eat it toono es pot repicar i anar a la processó; la dona borratxa i el vi al celler no pot ser; beure i bufar no pot ser (ex.: Some politicians would have us believe that we can have our cake and eat it too = Alguns polítics ens voldrien fer creure que podem repicar i anar a la processó)

310) icing on the cakela cirereta del pastís; el súmmum (ex.: He's kind and understanding; that he's also rich is just icing on the cake = És amable i comprensiu; el fet que també sigui ric és la cirereta que corona el pastís)

311) cakes and aleflors i violes (ex.: Any reasonable person knows that life is not all cakes and ale = Qualsevol persona raonable sap que a la vida no tot són flors i violes)

312) get pie-eyedemborratxar-se; agafar un pet, agafar una bufa/trompa (ex.: They all got pie-eyed and sang for hours = Es van emborratxar de valent i van estar cantant hores i hores)

313) know which side one's bread is buttered onsaber bé allò que li convé; tractar bé, o fins i tot amb afalacs, la persona de qui hom depèn financerament (ex.: Hector's wife never nags him; she knows which side her bread is buttered on = La dona de l'Hector mai no el renya; sap bé allò que li convé)

314) sell like hotcakes [Br. hot cakes] — tenir sortida, vendre's com el pa (ex.: The new Strombers CD is selling like hotcakes = El nou CD dels Strombers es ven com el pa)

315) cloak-and-daggerpropi d'intriga, d'espionatge (ex.: I love cloak-and-dagger films = M'encanten les pel·lícules d'intriga i d'espies)

316) a knife/stab in the backuna traïció (ex.: That his own wife would inform against him was a real knife in the back = El fet que la seva pròpia dona el delatés va ser una veritable traïció)

317) be at daggers drawnestar a mata-degolla, haver-hi una gran enemistat (ex.: Those two politicians have been at daggers drawn for years = Fa anys que aquells dos polítics estan a mata-degolla)

318) cross swords withhaver-se-les/barallar-se amb (ex.: Believe me, you don't want to cross swords with the sales manager = Creu-me, no vulguis haver-te-les amb el cap de vendes)

319) bring a knife to a gunfightentrar en una situació conflictiva amb recursos inadequats (ex.: Competition is fierce in this market and I'm afraid with your new model you've brought a knife to a gunfight = En aquest mercat la competició és ferotge i em temo que, amb aquest nou model, hi entres amb els recursos inadequats)

320) beat swords into ploughsharesforjar relles de les espases [Isaïes 2:4]; reemplaçar els objectes bèl·lics amb objectes de pau (ex.: It's time the world learned to beat their swords into ploughshares = Ja és hora que el món aprengui a [forjar relles de les espases / reemplaçar els objectes bèl·lics amb objectes de pau])

visca.com | Comentaris