visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'octubre de 2018 de «An Idiom a Day»

gener de 2017
febrer de 2017
març de 2017
abril de 2017
maig de 2017
juny de 2017
juliol de 2017
agost de 2017
setembre de 2017
octubre de 2017
novembre de 2017
desembre de 2017
gener de 2018
febrer de 2018
març de 2018
abril de 2018
maig de 2018
juny de 2018
juliol de 2018
agost de 2018
setembre de 2018

474) have friends in high placestenir bons padrins, tenir bons agafadors (ex.: It pays to have friends in high places = Paga la pena de tenir bons padrins)

475) get one's nose out of jointpujar-li (a algú) la mosca al nas, pujar-li (a algú) la sang al cap (ex.: Well, you're sure looking out of sorts; what's got your nose out of joint? = Bé, sí que estàs de mala lluna; què t'ha fet pujar la mosca al nas?)

476) fall guycap de turc (ex.: Looking for someone to blame for these disastrous decisions, the president tried to make his attorney the fall guy = A la recerca d'algú a qui pogués donar la culpa per aquestes decisions desastroses, el president va intentar prendre el seu advocat com a cap de turc)

477) in dire straitsamb la soga al coll, en gran perill (ex.: Our company was in dire straits, with rising costs and fierce competition = La nostra empresa tenia la soga al coll, amb les despeses a l'alça i una competència ferotge)

478) jump out of the frying pan into the firesortir del foc per caure a les brases, eixir del fang i caure al barranc (ex.: Taking corticosteroids to relieve back pain might be jumping out of the frying pan into the fire = Prendre corticoesteroides per a alleujar el dolor d'esquena podria ser com sortir del foc per caure a les brases)

479) keep in mindtenir en compte (ex.: It's important to keep in mind that the relative pronoun that heads this subordinate clause acts as the subject = És important de tenir en compte que el pronom relatiu que encapçala aquest tipus d'oració subordinada ja fa de subjecte)

480) have a ballpassar-s'ho bé, xalar, disfrutar com un camell (ex.: I'm having a ball doing what I'm doing and am never going to retire = M'ho passo bé fent el que faig i mai no em jubilaré)

481) have a cowposar-se com una fúria, posar-se com un gall de panses (ex.: When my mom found out I hadn't spent the night at my friend Jill's, she had a cow! = Quan la meva mare va descobrir que no havia fet nit a casa de la meva amiga Jill es posà com una fúria)

482) have a lot on one's platetenir melics per lligar, estar molt atrafegat (ex.: I'm sorry but I can't help you, at the moment I have a lot on my plate = Em sap greu però no et puc ajudar, ara per ara tinc melics per lligar)

483) have a screw loosetenir un cargol fluix, faltar-li un bull (a algú), tenir el cinquè pis per llogar (ex.: He comes up with the craziest comments! He must have a screw loose = Surt amb cada estirabot! Deu tenir un cargol fluix)

484) have bats in the belfryestar malament del cap, faltar-li un bull (ex.: His father's sister had bats in the belfry and was put away = La germana del seu pare estava malament del cap i es va recloure en un hospital psiquiàtric)

485) have both feet on the groundtocar de peus a terra (ex.: Millennials are confident, team-oriented and have both feet on the ground = La generació Y [els mil·lennistes] és segura de si mateixa, treballa bé en equip i toca de peus a terra)

486) a good catchun bon partit (ex.: He was a man her whole family had referred to as a good catch = Era un home a qui tota la seva família es referia com un bon partit)

487) ace in the holeas a la màniga, arma secreta, roc a la faixa (ex.: In business negotiations, it's always good to have an ace in the hole = En la negociació empresarial, sempre va bé tenir un as a la màniga)

488) acid testprova de foc (ex.: This Sunday will be the acid test for the new team = Aquest diumenge serà la prova de foc del nou equip)

489) against all oddscontra vent i marea (ex.: Against all odds, the German economy has continued to grow = Contra vent i marea, l'economia alemanya ha continuat creixent)

490) as istal qual; en la condició en què es troba, sense garantia (ex.: If he's selling the car as is, it probably needs some repairs = Si ven el cotxe tal qual, el més probable és que s'haurà de reparar)

491) as the crow flieslínia dreta (ex.: How far is it, as the crow flies, from Vic to Tavertet? = Quina distància hi ha en línia dreta entre Vic i Tavertet?)

visca.com | Comentaris