visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juny de 2023 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
gener de 2023
febrer de 2023
març de 2023
abril de 2023
maig de 2023

1603) get one's hopes upfer-se il·lusions (ex.: Don't get your hopes up; these cookies are for the PTA meeting tonight [Parent-teacher association] = No et facis il·lusions; aquestes galetes són per a la reunió de la PTA d'aquest vespre).
ORIGEN: 1901. Es tracta d'una esperança sense fonament real, o de crear (falses) esperances.
SINÒNIMS: En són sinònimes les expressions engage in wishful thinking (lit.: basar-se en les il·lusions) i count one's chickens before they hatch (lit.: comptar el pollets abans que surtin de l'ou).
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb esperar es pot traduir per wait, quan vol dir aturar-se en un lloc, per hope, quan significa desitjar i per expect si es tracta d'una expectativa. Per a més detalls, vegeu l'article Què esperes?

1604) chickens come home to roostes presenten problemes que són la conseqüència d'accions prèvies (ex.: Politicians can fool some of the people some of the time, but in the end, the chickens will come home to roost = Els polítics poden enganyar algunes persones algunes vegades, però al final es presentaran els problemes que són el resultat d'aquests enganys).
ORIGEN: 1809. L'expressió es va utilitzar per primera vegada a la portada del poema èpic de Robert Southey de 1810, La maledicció de Kehama: «Curses are like young chickens; they always come home to roost» (Les malediccions són com els pollastres joves: sempre tornen a casa a dormir).

visca.com | Comentaris