visca.com | Comentaris

Arxius de maig de 2024 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
gener de 2024
febrer de 2024
març de 2024
abril de 2024

1719) the left hand doesn't know what the right hand is doinguna part d'una organització no sap què fa l'altra i així no s'entenen (ex.: Their startup is growing so fast that sometimes the left hand doesn't know what the right hand is doing = La seva empresa emergent creix tan ràpid que de vegades la mà esquerra no sap ben bé què fa la mà dreta).
ORIGEN: 1600. Avui dia aquesta expressió es fa servir més per a descriure el resultat de persones o grups de persones que treballen sense adonar-se que els seus col·legues treballen sobre el mateix tema, produint així confusió. Però originàriament ve de la Bíblia (Mateu 6, 3-4) i significa que les bones obres que fem no s'han d'esbombar, sinó que cal dur-les a terme amb tota discreció. Tot i això, hi ha un tercer sentit: si una empresa ha de mantenir algunes activitats secretes, no volen que tots els seus empleats sàpiguen què fan els altres.

1720) be putty in someone's handsser una persona fàcilment influenciable; una persona a qui un altre pot fer ballar com una baldufa (ex.: You say hop and I'll hop, you say stop and I'll stop, you say come and I'll come, oh anything you say I'm like a hunk of clay, I'm just like putty in your hands = Dius 'bot' i jo botré, dius 'para' i m'aturaré, dius 'vine' i jo vindré, o qualsevol cosa que diguis sóc com un tros d'argila, sóc com el màstic a les teves mans).
ORIGEN: 1924. Literalment ser màstic a les mans d'algú. Com que el màstic és un material molt mal·leable, figuradament es fa servir per a descriure la persona influenciable.
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és twist somebody around one's finger (lit.: tòrcer algú al voltant del dit).

1721) bridge the gapomplir el buit, cobrir/pal·liar la falta/manca, establir una connexió on hi ha una gran diferència (ex.: One of his missions is to help bridge the gap between our culture and that of the Arab immigrants = Una de les seves missions és ajudar a superar la bretxa entre la nostra cultura i la dels immigrants àrabs).
ORIGEN: 1923. Literalment, construir un pont sobre el buit.

1722) Johnny-on-the-spotuna persona disponible, servicial i prompta, que arriba al lloc on la necessiten just quan la necessiten (ex.: We had an issue with our online connection, but their techie was Johnny-on-the-spot and had us up and running in no time = Vam tenir una incidència amb la nostra connexió en línia, però el tècnic era molt servicial i ho va tenir tot arreglat en un tres i no res).).
ORIGEN: 1896. La frase "Johnny on the Spot" es va publicar per primera vegada en el New York Sun en 1896: "JOHNNY ON THE SPOT: A New Phrase Which Has Become Popular in New York" (Johnny-on-the-spot, una nova frase que s'ha popularitzada a Nova York).
NOTA LÈXICA: Dues altres expressions que esmenten el nom genèric Johnny són Johnny-come-lately (pejoratiu) (Un nouvingut o algú que arriba tard a un grup o activitat) i stage-door Johnny (un home que es passa molt de temps al teatre per buscar l'atenció romàntica, el favor o la companyia d'una actriu).

1723) in no timeimmediatament, en molt poc temps (ex.: Subscribe to our unique never-study plan and in no time at all you'll be speaking English like a native = Subscriu-te al nostre pla únic Never-Study i en molt poc temps parlaràs l'anglès com un nadiu).
ORIGEN: 1570. Literalment vol dir en gens de temps, que és un exemple d'hipèrbole, figura de dicció en què l’expressió és una exageració evident.
NOTA LÈXICA: Podem esmentar dues dites més amb time: to be high time (ja ser hora) i it's about time (ja era hora). Exemples: It's high time we got these windows cleaned Ja és hora que netegem aquestes finestres. The police have finally got here? Well, it's about time! (Per fi la policia és aquí? Doncs, ja era hora!)

1724) to fall between two stoolsdubtar, vacil·lar, estar indecís (ex.: The danger is that we might end up falling between two stools, sacrificing growth without controlling inflation = El perill és que si (estem indecisos / si no actuem amb determinació) sacrificarem el creixement sense controlar la inflació).
ORIGEN: 1390. Literalment, caure entre dos tamborets. Hi ha un proverbi antic que diu «Between two stools, one falls to the ground» (lit.: Entre dos tamborets hom cau a terra), que pot ser una traducció del proverbi llatí «labitur enitens sellis herere duabus»: "he falls trying to sit on two seats (lit.: Cau en intentar seure en dos seients).
NOTA LÈXICA: Quan es tracta d'un punt sobre el qual una persona està incerta —per exemple, si vol dir Tinc un dubte— l'anglès fa There's something I'm not sure of o bé, senzillament, I have a question.

1725) play one's cards rightjugar bé el propi joc; fer bon ús de les habilitats que hom té per a aprofitar una oportunitat (ex.: If you play your cards right, you might end up having breakfast with her tomorrow morning = Si jugues bé les cartes, podries acabar esmorzant amb ella demà al matí).
ORIGEN: 1880. L'al·lusió és al poquer o la botifarra o a qualsevol altre joc de cartes, però es fa servir en referència a tot tipus d'activitat.
NOTA LÈXICA: Remarquem l'ús de l'adverbí right volent dir correctament. També fa d'adjectiu (just, raonable) i de nom (el dret).

1726) his bark is worse than his bitegos que lladra no mossega (ex.: The only threats we hear are from the racist pigs: all bark and no bite = Les úniques amenaces que sentim son dels porcs racistes: gossos que lladren però no mosseguen).
ORIGEN: 1880. Literalment, els seus lladrucs són pitjor que les seves mossegades.
COMENTARI: La frase es podria referir-se a algú que parla fort, però acaba fent no res.

1727) inside jobrobatori comès en una empresa, organització, etc., per algú que pertany a la mateixa empresa o organització (ex.: Inspector French says that it has all the markings of an inside job = L'inspector French diu que té totes les característiques d'un robatori fet per algun treballador de l'empresa).
ORIGEN: 1910. Literalment, treball intern.

1728) opposite numberhomòleg, persona que ocupa la mateixa posició o fa la mateixa feina en una organització diferent (ex.: Our head of sales is meeting with her opposite number in Isis, Inc. = El nostre cap de vendes es troba amb el seu homòleg de l'Isis, Inc.).
ORIGEN: 1920. Literalment, número contrari.
COMENTARI: Més expressions angleses que fan servir el mot number són without number (sens nombre, sense fi ni compte), have someone's number (veure's el llautó a algú) i look out for number one (escombrar cap a casa).

1729) trial and errorprova i error; mètode de solucionar problemes basat en l'experimentació pràctica més que en la teoria (ex.: Prescribing medication for people with Parkinson's disease is a process of trial end error = Receptar medicaments per a persones amb malaltia de Parkinson és un procés de prova i error).
ORIGEN: 1800. L'expressió és l'equivalent de la mateixa expressió catalana.
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és hit or miss (de vegades l'encertes, de vegades no; amb resultats mixts o impredictibles).

1730) old boy networksistema informal en què els homes que van anar a la mateixa escola o universitat s'ajuden mútuament per trobar una bona feina o obtenir altres avantatges socials (ex.: If your son is looking for a job we'll put the old boy network to work for him = Si el teu fill busca feina, posarem la xarxa de vells amics a la seva disposició).
ORIGEN: 1940. Literalment, xarxa dels nois grans.
COMENTARI: El terme es va originar a partir de gran part de la classe alta britànica que havia assistit a certes escoles públiques de pagament quan eren nens, de manera que els antics alumnes són "nens vells".

1731) tell someone to hit the roadengegar a dida algú (ex.: I was hoping to spend a week or two with her, but after three days she told me to hit the road = Tenia l'esperança de passar una setmana o dues amb ella, però després de tres dies em va engegar a dida).
ORIGEN: 1920. Literalment, copejar la carretera. Hi ha qui creu que té els seus orígens en els cops de les peülles d'un cavall "que xoquen a la carretera".
COMENTARI: També hit the trail (trail = sender).
FUN FACT: Val la pena esmentar la cançó Hit the Road Jack, escrita per Percy Mayfield i cantada per Ray Charles.
SINÒNIMS: En són sinònims get lost (lit.: perde't), take a hike (lit.: prendre una caminada) i go climb a tree (lit.: ves i enfila't a un arbre).

1732) John Doeel senyor Tal; nom que es fa servir per a una persona desconeguda, sobretot en els mons de la policia i de la salut (ex.: What do you know about the John Doe who entered your hospital the other day? = Què en saps del Sr. Tal que va ingressar l'altre dia al teu hospital?).
ORIGEN: 1600. Originàriament era terminologia legal britànica per a un demandant fictici.

1733) get off cheappagar menys del que s'esperava; rebre un càstig menys greu del que es mereix (ex.: One hundred euros? You got off cheap. The fine is usually twice that = Cent euros? Has tingut sort. La multa sol ser el doble d'això).
ORIGEN: 1816. Un sentit del verb adverbial get off és escapar d'un càstig o d'un perill.
FUN FACT: Quan pugem o baixem d'un vehicle prou gran per a caminar-hi fem servir els verbs preposicionals get on i get off; en canvi, si el vehicle és més aviat petit, els verbs que hi corresponen són get in i get out of. Per tant, we get on and off a plane, a train, a ship, etc., però we get in and out of a car or a rowboat.

visca.com | Comentaris