visca.com | Comentaris

Arxius d'abril de 2024 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
gener de 2024
febrer de 2024
març de 2024

1707) wake-up calltoc d'alerta (ex.: He used to drink and drive, but nearly hitting a pedestrian was a wake-up call = Abans bevia i conduïa, però el toc d'alerta va arribar quan gairebé va atropellar un vianant ).
ORIGEN: 1960. El «phrasal verb» wake up és del segle XVI, però el sentit de toc d'alerta és de la dècada dels seixanta (1960). També pot significar trucada despertadora, és a dir, una trucada rebuda del taulell de l'hotel al matí.
SINÒNIMS: En són sinònims red flag (lit.: bandera vermella) i heads up (lit.: cap amunt).

1708) come out of the woodworksortir de llocs obscurs, sovint en abundància (ex.: Ever since he won the lottery, old friends have been coming out of the woodwork = Des que va guanyar la loteria, cada dos per tres se li presenten els vells amics).
ORIGEN: 1960. Literament, sortir del fustam. L'expressió prové de la tendència dels tèrmits i escarabats de cuina de sortir en massa dels llocs amagats quan un soroll o una llum els molesten.
SINÒNIMS: Un sinònim és appear out of the blue (lit.: aparèixer des del [cel] blau).
NOTA LÈXICA: La conjunció de subordinació since té dos valors: causal, traduït en català per com que o ja que, i temporal, traduït per des que o d'ençà que. Quan es considera que podria haver-hi dubtes, es pot remarcar el valor temporal anteposant al mot since l'adverbi ever.

1709) bite someone's head offcontestar a algú amb paraules agres, molt maleducadament; espolsar-se d'algú, engegar algú a pastar fang, prendre pel sac (ex.: She must be in a bad mood; when I asked her for help she bit my head off =3D Deu estar de mal humor; quan li he demanat ajut m'ha engegat a prendre pel cul).
ORIGEN: 1700. Literalment, treure el cap (d'un pollastre) amb una sola mossegada.
COMENTARI: També, snap someone's head off.
SINÒNIMS: En català hi ha moltes expressions amb les quals podem 'engegar a dida' algú; en anglès també n'hi ha un bon grapat, encara que el verb que fem servir és tell told told. Per exemple, tell someone to get lost (lit.: perdre't a tu mateix), to take a hike (lit.: prendre una caminada), to beat it (lit.: picar-ho) i to hit the road (lit.: picar el camí). A més, dues expressions tabú són fuck off i (br.) piss off.

1710) a lump in one's throatun nus a la gola (ex.: Every time I hear this song I get a lump in my throat = Cada vegada que sento aquesta cançó se'm fa un nus a la gola).
ORIGEN: 1600. El mot lump vol dir terròs, bony o protuberància. L'expressió probablement va sorgir de la sensació física que experimenten els individus quan es veuen molt afectats emocionalment.

1711) at loggerheadsbarallats (ex.: The cousins were at loggerheads over the inheritance = Els cosins estaven barallats per l'herència).
ORIGEN: 1600. Hi ha qui pensa que logger es refereix a un block of wood for hobbling a horse (un bloc de fusta per a travar un cavall), però ningú no entén com aquest sentit va canviar a at loggerheads (estar barallats).
SINÒNIMS: De sinònims de at loggerheads n'hi per a donar i per a vendre; vet-ne aquí uns exemples: at odds (sense sentit literal), at daggers drawn (lit.: a punyals trets), at each other's throats (lit.: a la gola l'un de l'altre) i on the outs (sense traducció literal).

1712) bang/beat one's head against a walldonar cops de cap a la paret; estirar-se els cabells; voler fer entrar el clau per la cabota (ex.: Trying to talk sense to him is like banging your head against a wall = Intentar parlar-li amb seny és com donar-te cops de cap a la paret).
ORIGEN: 1750. L'expressió es tradueix literalment en català.
COMENTARI: També bang one's head against a brick wall.
NOTA LÈXICA: A part de l'expressió talk sense, altres dites angleses que fan servir el mot talk són talk back (respondre impertinentment), talk shop (parlar d'assumptes professionals, de la feina), talk a blue streak (parlar pels descosits), talk big (fer/fer-se l'important), talk trash (dir fàstics, parlar despectivament; posar a parir) i talk turkey (parlar [sense embuts / clar i català]).

1713) pull out all the stopsdesplegar tota l'energia; posar tota la carn a la graella; llençar/tirar la casa per la finestra (ex.: They want it to be the wedding of the century, so they're pulling out all the stops = Volen que sigui el casament del segle, així que tiraran la casa per la finestra).
ORIGEN: 1860. Els stops són controls que permeten o inhibeixen que l'aire passi pels tubs de l'orgue. Així pull out all the stops vol dir permetre que l'aire passi per tots els tubs, és a dir, posar en joc tots els rangs de tubs, per a crear així el so més complet possible.
SINÒNIMS: Dues expressions sinònimes són go (the) whole hog (lit.: anar tot el porc) i go the whole nine yards (lit.: anar totes les nou iardes).

1714) silly seasontemporada ximple; període, generalment a ple estiu, en què els periodistes omplen espais escrivint sobre esdeveniments frívols (ex.: There were other references to UFO sightings in Idaho, Missouri, and Nebraska; it must be silly season again = Hi havia altres referències a avistaments d'ovnis a Idaho, Missouri i Nebraska; deu tornar a ser la temporada ximple).
ORIGEN: 1850. Va ser encunyat en el segle XIX per a descriure l'època en què els periodistes s’han d’esforçar per trobar temes d’interès: Washington i els governs europeus estan de vacances, però s'ha d'omplir l'espai que els diaris dediquen a la política. Per tant, sovint escriuen articles frívols.

1715) one-trick ponypersona o grup amb un sol talent o àrea d'especialització; persona o grup que fa només una sola cosa bé (ex.: He knows a lot about sea shells, but that's all he knows anything about; he's a one-trick pony = Sap molt de petxines marines, però això és tot el que sap; és com un poni d'un sol truc).
ORIGEN: 1910. És possible que l'expressió vingui del món del circ, on un poni que sabés només un truc no era gaire apreciat.

1716) walk the plankser obligat a renunciar a un càrrec en una organització (ex.: John's sales figures have been so bad lately I'm afraid they're going to make him walk the plank = Últimament les xifres de vendes d'en John són tan dolentes que em temo que li faran renunciar al càrrec).
ORIGEN: 1750. Literalment, obligar una persona a caminar per un tauló estès per la borda d'un vaixell per tal que caigui a l'aigua i s’ofegui. Així es pot dir que la mort ha estat causada per un accident.
NOTA GRAMATICAL: Recordem que les accions o estats que s'inicien en el passat i que duren fins al present s'han de traduir en anglès pels temps de present perfect o present perfect continuous; exemples: Fa tres anys que tenen aquest camió = They've had this truck for three years; Des que vaig a la piscina, menjo molt = Since I've been going to the swimming pool I've been eating a lot.

1717) see (the) light at the end of the tunnelveure la llum a la sortida del túnel, veure indicacions que un problema comença a resoldre's (ex.: Finally I can say that I'm seeing light at the end of the tunnel for the completion of my thesis analyzing the the growth of industrialization in nineteenth century Catalonia = Per fi puc dir que veig la llum al final del túnel per a acabar la meva tesi que analitza el creixement de la industrialització a la Catalunya del segle XIX).
ORIGEN: 1850. L'expressió és la mateixa en català; aquest ús figurat deu ser corrent en molts idiomes.
NOTA LÈXICA: L'expressió adverbial ja era hora es tradueix en anglès per it's about time.

1718) big-headedpresumit, arrogant (ex.: You can be proud without getting big-headed = Pots tenir orgull sense ser arrogant).
ORIGEN: 1650. Literalment, l'adjectiu big-headed vol dir to have a large head = tenir un cap gros. Però figuradment, en anglès, el terme descriu persones arrogants i presumides.
NOTA LÈXICA: L'anglès compta amb una construcció que consisteix en «adjectiu + guionet + part del cos + -ed». En són exemples fair-minded (just), starry-eyed (il·lusionat), two-faced (fals) i high-handed (despòtic). Trobareu una llista ben nodrida d'aquests mots a https://visca.com/apac/articles/urls/noms-ed.html.

visca.com | Comentaris