visca.com

Comentaris sobre «An Idiom a Day»

Si et vols apuntar a la nostra llista rebràs diàriament una locució o frase feta anglesa degudament traduïda al català.

Els arxius de la llista | Comentaris dels mesos anteriors


* Camps obligatoris
(Si ja has publicat un comentari aquí, només cal emplenar-hi el correu-e i el comentari; el programa recorda el nom, vila i web.)

Nom d'usuari (ex.: Ramon72):
Ciutat/Vila/Poble/Comarca:
Lloc web (ex.: perepunyetes.com)
*Correu electrònic (no es publicarà):
*Comentari:


Inestell, de Barcelona, Barcelonès, el dimarts 21 de maig del 2019 a les 10:05, va dir:
Volia dir gràcies! Ai, aquests typos ...

Inestell, de Barcelona, Barcelonès, el dimarts 21 de maig del 2019 a les 10:04, va dir:
Magnífic resposta, Lou deManeresa, molts grècies!

Lou, de Manresa, el divendres 10 de maig del 2019 a les 08:53, va dir:
@Jordi:
Potser hauria de ser "speakament", ja que "talk" correspon més aviat a "enraonar" (implicant conversa). Podem dir a un gos "Parla!" ("Speak!"), però no "Enraona!" ("Talk!").
Recordem que la meitat del vocabulari anglès ve de mots manllevats de francès; per tant, els gal·licismes són perfectament normals. El que seria una mica insòlit és combinar una arrel anglosaxona amb un sufix llatí (com ara, -ment): "speakiment" i "talkiment".

Jordi, de Badalona, el dijous 9 de maig del 2019 a les 12:07, va dir:
La paraula "parliament" (The English Parliament) em te desconcertat. No s'hauria de dir "talkiment" de "talk" "parlar" en anglès? He llegit que hi ha qui diu que és d'origen català "Parlament". En sabeu alguna cosa?

Manuela Parada, de Perpinyà, el dijous 2 de maig del 2019 a les 13:44, va dir:
"know one's onions"
A França es diu "occupes-toi de tes oignons" per dir que no et fiquis en les meves coses... M'encanta trobar les similituds entre les dues llengües i el trasllat que en feu en català. M'ajuda a revisar el mes anglès que tenta lluny...
Gràcies per la feina!

Anon, de Qui-sap-on, el divendres 26 d'abril del 2019 a les 15:06, va dir:
No els rep cada dia, sinó més be cada setmana!