visca.com | Dites visca!

Dites visca! K

kangaroo: kangaroo courttribunal fingit, simulat, que conculca la llei

keel: on an even keelben equilibrat, estable; d'una manera ordenada

keen
be keen on
engrescar-se amb, entusiasmar-se per, ser entusiasta de
keen as mustard [Br.]
entusiasmat
keep
earn one's keep
guanyar-se les garrofes, justificar les despeses
keep a civil tongue in one's head
moderar el llenguatge
keep a lid on
controlar el nivell d'una cosa (e.g., despeses, inflació) perquè no augmenti
keep a lookout
fer talaia, estar a l'aguait
keep a low profile
ser discret, mirar de no atreure l'atenció de ningú
keep a promise
complir una promesa
keep a secret
guardar un secret
keep a stiff upper lip
enfrontar-se amb valentia al perill i als problemes (ex.: The British are famous for keeping a stiff upper lip = Els britànics són famosos per enfrontar-se amb valentia al perill)
keep a straight face
mantenir inexpressiva la cara (ex.: How he can keep a straight face while telling such outrageous stories is beyond me = No entenc com pot mantenir inexpressiva la cara quan explica històries tan absurdes)
keep a tight rein
vigilar minuciosament, intensament
keep a weather eye
observar amb atenció
keep an appointment
acudir a una cita
keep an (ear to the ground / eye open / eye out)
estar a l'aguait, fer l'ull viu (ex.: I'll keep an ear to the ground and let you know if I hear of any opportunities = Estaré a l'aguait i si tinc notícia de cap oportunitat, t'ho faré saber)
keep an eye on
vigilar
keep an open mind
mantenir la ment oberta
keep at it
perseverar, no deixar de fer-ho
keep body and soul together
sobreviure
keep clear of
evitar qualsevol contacte amb
keep company with
fer-se companyia, tenir amistat amb, associar-se amb
keep (fit / in good shape)
mantenir-se en forma
keep fit
mantenir-se en forma
keep house
1 fer les feines de casa 2 [antiquat] una parella, viure junts sense casar-se
keep in check/line
contenir; mantenir/posar/tenir a ratlla
keep in mind
tenir en compte
keep in touch with
no perdre contacte amb
keep in with
tenir bones relacions amb (ex.: If you want to get ahead here, you'd better keep in with the sales manager = Si vols tenir èxit aquí, val més que tinguis bones relacions amb el cap de vendes)
keep it (to oneself / quiet)
no dir res a ningú d'això, no parlar-ne
keep it up!
seguiu així!, ànims!
keep late hours
anar a dormir tard
keep on keeping on
tirar endavant
keep on the good side of
assegurar-se de no ofendre algú, de no fer-ne un enemic
keep one eye on
dedicar una part de l'atenció a una cosa o persona
keep one's balance
mantenir l'equilibri, no esverar-se
keep one's chin up
enfrontar-se valentament amb el perill i els problemes
keep one's cool
no perdre la calma
keep one's counsel
no revelar el que pensa, mantenir-ho en secret
keep one's distance
guardar les distàncies
keep one's end of the bargain
complir el que s'ha promès
keep one's end up
defensar-se bé
keep one's eye on the ball
no distreure's, estar atent
keep one's eyes peeled/skinned
estar a l'aguait
keep one's feet
no caure, mantenir l'equilibri
keep one's figure
guardar la línia
keep one's fingers crossed
creuar els dits
keep one's hand in
no perdre la pràctica
keep one's head above water
arribar a final de mes, mantenir-se solvent (ex.: With only Margaret's salary coming in, they were barely able to keep their heads above water = Amb només el sou de la Margaret, amb prou feines podien arribar a final de mes)
keep one's head
no perdre la calma
keep one's mouth shut
mantenir silenci
keep one's nose clean
fer bondat, no ficar-se en embolics (ex.: Keep your nose clean, keep your chin up and keep a clear head if you know what's good for you = Fes bondat, alça el cap i tingues el cap clar si saps el que et convé)
keep one's nose to the grindstone
treballar sense descans
keep one's own counsel
no expressar(-se) l'opinió
keep one's powder dry
fer el cap viu, estar a l'aguait
keep one's shirt on
no esverar-se
keep one's temper
no perdre els estreps; contenir-se
keep one's wits about one
conservar la sang freda
keep one's word
complir la paraula
keep (oneself) to oneself
ser solitari, no associar-se gaire amb altres persones
keep pace with
procedir a la mateixa velocitat de; mantenir-se al mateix nivell de; mantenir-se al corrent de
keep plugging along
anar fent; fer la viu-viu
keep quiet
guardar silenci, no fer fressa, callar; fer (mutis / moixoni / mutis i a la gàbia)
keep someone at a distance
evitar algú, mantenir algú a distància
keep someone at arm's length
mantenir algú a distància, no compartir-hi intimitats
keep someone at it
fer pencar algú, fotre-li canya [vulg.], no deixar-lo reposar
keep someone company
fer companyia a algú
keep someone honest
fer anar dret algú
keep someone posted
informar algú de novetats
keep someone/something at bay
mantenir lluny algú/quelcom, impedir que avanci o que es presenti
keep something from someone
ocultar a algú quelcom important
keep something to oneself
no revelar alguna cosa, mantenir-ho en secret
keep something under (one's hat / wraps)
no revelar alguna cosa, mantenir-ho en secret
keep something under one's hat
no revelar alguna cosa, mantenir-ho en secret (ex.: As for our engagement, keep it under your hat for now = Pel que fa al nostre compromís de casar-nos, per ara, no el revelis a ningú)
keep step with
anar al mateix pas que
keep still
estar-se quiet
keep tabs on
observar atentament, curosament
keep the ball rolling
1 mantenir el ritme, no perdre l'ímpetu 2 mantenir viva la conversa
keep (the) books
portar els comptes
keep the faith
no abandonar l'esperança ni la fe; no desdir-se d'un compromís ètic
keep the home fires burning
durant l'absència d'algú, fer que tot a casa es mantingui com cal (ex.: My uncle kept the home fires burning when my sister and I were working in the city = El meu oncle mantenia la casa com cal quan la meva germana i jo treballàvem a la ciutat)
keep the peace
mantenir ordre públic
keep the wolf/wolves from the door
defensar-se de la misèria, evitar la gana, la pobresa, etc.
keep things humming
fer que les coses vagin com cal
keep time
[rellotge] anar a l'hora; [persona] portar bé el ritme
keep track of
mantenir-se informat sobre, controlar
keep up appearances
salvar aparences; mantenir un aspecte pròsper malgrat dificultats econòmics
keep up the good work!
ben fet, sigueu així!
keep up with the Joneses
mantenir-se al nivell del veí; no ser menys que el veí; fer-se veure gastant més del que un es pot permetre (ex.: They went deep into debt trying to keep up with the Joneses = Es van endeutar molt per mantenir-se al nivell dels veïns)
keep up with the times
mantenir-se al dia
keep watch
estar de guàrdia, vigilar
keep your hair on!
tranquil!, no perdis la calma! (ex.: Keep your hair on! I'm coming as fast as I can = Tranquil! Vinc tan ràpid com puc)

keepers: finders keepers (losers weepers)[infantil] el qui troba quelcom té dret de guardar-ho

keeping
in keeping with
acordant-se bé amb, que (es) faci joc amb
keep on keeping on
tirar endavant
out of keeping
en desacord, que desentona; no adient
keeps
for keeps
permanentment, per sempre
play for keeps
fer les coses amb resultats permanents (en el joc de bales, es diu "plays for keeps" si el qui guanya guarda les bales del qui perd)

keg: sitting on a powder kegestar en perill molt gran

kernel: a kernel of truthun gra de (la) veritat

kettle
a fine/pretty kettle of fish
un bon embolic
that's a different kettle of fish
això ja són figues d'una altre paner, això són altres calces (ex.: We're happy with the way North Korea has responded, but as for Iran, that's a different kettle of fish = Estem contents amb la resposta de corea del nord, però pel que fa a l'Iran, això ja són figues d'una altre paner)
the pot calling the kettle black
el corb diu negra a la garsa (ex.: Joan says you're stingy? Talk about the pot calling the kettle black! = En Joan diu que ets garrepa? Això sí que és un cas del corb que diu negra a la garsa!)
key
master key
clau mestra
off-key
[música] desafinat, desentonat

keyed: keyed upnerviós, ansiós

keystone: keystoneclau de volta (ex.: Customer service is the keystone of Amazon's success = Servei al client és la clau de volta de l'èxit d'Amazon)

kibosh: put the kibosh onposar fi a

kick
get a kick out of
gaudir de; experimentar un efecte estimulant, excitant
kick a habit
desenganxar-se d'un vici, d'una addicció
kick ass/butt [vulg.]
1 motivar/impulsar agressivament 2 dominar amb contundència (un adversari)
kick in the pants
una puntada al cul
kick into high gear
intensificar-se
kick one's heels
esperar impacientment
kick oneself
penedir-se (d'una cosa), estirar-se els cabells
kick over the traces
rebel·lar-se contra l'autoritat, trencar les regles
kick the bucket
morir; estirar la pota, dinyar-la, anar(-se'n) al clot/calaix
kick up a fuss
armar un tol·le-tol·le, provocar un aldarull
kick up one's heels
perdre les inhibicions i divertir-se
kick-start
iniciar o donar un nou impuls a (una empresa, una iniciativa, etc.)

kickback: kickbackuna quantitat de diners que es torna a una persona que fa possible que una altra persona guanyi diners, sobretot per haver-li concedit un contracte de treball

kicking: alive and kickingben viu, ple d'energia

kickoff: kickoffcomençament

kicks: for kicksper passar-s'ho bé, per sentir emocions fortes arriscant-se

kid
kid's stuff
criaturades
new kid on the block
nouvingut, aprenent
with kid gloves
amb molta tendresa i cautela; amb tacte
kidding
kidding on the square
dir una cosa com si fos de broma, però, de fet, seriosament
no kidding!
seriosament!, de debò!, no m'ho diguis!
you've got to be kidding!
puja aquí dalt!, creu-t'ho!, per la feixa de baix!
kill
dressed (fit) to kill
vestit molt elegantment, que fa impacte
if looks could kill
si les mirades matessin
in at/on the kill
present en el moment culminant d'un esdeveniment
kill the fatted calf
matar el vedell gras (per celebrar l'arribada d'algú molt esperat)
kill the goose that laid the golden egg/eggs
matar la gallina dels ous d'or
kill the goose that lays the golden egg/eggs
matar la gallina dels ous d'or
kill time
matar el temps
kill two birds with one stone
matar dos pardals d'un tret (ex.: Using green energy to create jobs and cut pollution kills two birds with one stone = Fer servir l'energia verda per a crear feina i reduir la contaminació és matar dos pardals d'un tret)
killing
make a killing
guanyar molts diners en poc temps
mercy killing
eutanàsia

killjoy: killjoyaixafaguitarres

kilter: (off / out of) kiltertret de polleguera; avariat, desequilibrat

kin
kith and kin
amics i família
next of kin
parents més a prop
kind
in kind
d'una manera similar, de la mateixa manera
kind of like [Am.]
una mica com
pay in kind
pagar amb la mateixa moneda

kindrid: kindrid spiritsànimes germanes

king
be fit for a king
tenir un sabor exquisit; cantar-hi els àngels, ser mamella de monja
king's ransom
molts diners; [lit.] el rescat d'un rei

King: King Charles's headobsessió irracional

kiss
blow a kiss
enviar un petó (amb la mà)
kiss and make up
fer les paus (després d'una picabaralla)
kiss goodbye
acomiadar-se fent un petó
kiss of death
acte que té conseqüències nefastes, desastroses

kissing: kissing cousinsparents llunyans, però prou íntims per a saludar-se amb un petó

kit: the whole kit and caboodletot plegat, tot el que hi ha; sac i peres

kitchen: everything but the kitchen sinktot, i molt més del que és necessari

kite
go fly a kite
vés-te'n a (fer punyetes! / pastar fang!); fot el camp! [vulg.]
high as a kite
ebri o sota la influència d'una droga; contentíssim

kith: kith and kinamics i família

kittens: have kittensenfilar-se com una carbassera

knee
knee-deep
fins als genolls; molt ocupat, (posat de ple)
knee-high to a grasshopper
molt petit d'edat; [lit.] a l'alçada del genoll d'una llagosta (insecte)
on bended knee
de genolls

knell: death knelltoc de mort

knife
be/live/balance on a knife-edge
veure-se'n un bull; estar en una situació compromesa, difícil, amb preocupació pel que passarà en el futur
bring a knife to a gunfight
entrar en una situació conflictiva amb recursos inadequats (ex.: Competition is fierce in this market and I'm afraid with your new model you've brought a knife to a gunfight = En aquest mercat la competició és ferotge i em temo que, amb aquest nou model, hi entres amb els recursos inadequats)
go under the knife
passar pel quiròfan
knife in the back
traïció, punyalada per l'esquena (ex.: That his own wife would inform against him was a real knife in the back = El fet que la seva pròpia dona el delatés va ser una veritable traïció)

knit: knit one's browscorrugar les celles

knitted: knitted browcelles arrufades

knitting: stick to one's knittingno ficar-se en els afers d'altres

knitwear: knitweargènere de punt

knock
don't knock it
no el menyspreïs
knock it off!
para!, deixa-ho córrer!
knock on wood
tocar fusta
knock oneself out
esforçar-se al màxim
knock someone (for a loop / flat / off their feet)
deixar parat algú, deixar-lo de pedra
knock someone's block off
rompre la crisma a algú
knock someone's socks off
impressionar algú, fer-li vibrar el cor
knock the (living daylights / stuffing) out of someone
donar a algú una tremenda pallissa
knock the wind out of someone's sails
tallar les ales d'algú
take a knock
rebre una batzegada

knockout: knockoutdona d'una bellesa impressionant; K.O.

knocks: school of hard knocksla vida després de l'escola o de la universitat, on s'aprèn "a cop de bastonades"

knot: tie the knotcasar-se

knotty: knotty problemproblema espinós

know
as far as I know
pel que jo sé
be a know-it-all
ser un saberut, lletrut
be in the know
estar al corrent, estar assabentat
before you know it
abans que te n'adonis, abans del que esperaves
don't I know it!
digues-m'ho a mi!
for all I know
pel que jo sé; què sé jo
in the know
assabentat, informat
know a thing or two about
tenir experiència en
know better than to (+ verb)
ser massa sensat per a (+ verb)
know enough to come in out of the rain
tenir sentit comú
know full well
saber sens dubte
know one's own mind
saber què vol, no dubtar
know one's place
reconèixer la posició social i actuar d'acord amb el decòrum tradicional
know one's (way around / stuff)
saber-se-les totes, ser un gat vell, tenir experiència
know someone in high places
tenir bons padrins/agafadors/costats; tenir connexions amb persones de poder
know (someone/something) like a book
conèixer a fons (algú/quelcom)
know something inside out
saber una cosa de dalt a baix
know something like the back of one's hand
saber-ho tot d'alguna cosa
know (the ropes / the score / what's what)
saber-se-les totes, ser un gat vell, tenir experiència
know what's what
saber-se-les totes, ser un gat vell, tenir experiència
know where the shoe pinches
saber la veritable causa del problema
know which side one's bread is buttered on
saber bé allò que li convé, saber d'on vénen les garrofes
know-how
coneixements
not know if one is coming or going
no saber què es fa, estar completament confós
not know someone from Adam
no conèixer en absolut algú
not know the first thing about
no saber res en absolut sobre
not know the half of it
no saber-ne ni la meitat
not know what to make of
no saber què pensar de
not know which end is up
no tocar quarts ni hores
not know which way to turn
no saber què fer
the left hand doesn't know what the right hand is doing
una part d'una organització no sap què fa l'altra i així no s'entenen
to know by sight
conèixer de vista
what do you know!
ves per on!
you never know
no se sap mai

knowledge: a little knowledge is a dangerous thinguna mica de coneixement és cosa perillosa

knuckle: knuckle sandwichcop de puny

kootchie: hootchie-kootchieuna dansa sinuosa, quasi oriental, caracteritzada principalment per girs i tremolors del cos (ex.: Men came from miles around to see Little Egypt do the hootchie-kootchie = Els homes venien d'arreu per veure el ball sinuós i tremolós de "Little Egypt")

kraft: kraft paperpaper d'estrassa

visca.com | Dites visca!