visca.com | Dites visca!

Dites visca! Q

QT: on the QTd'amagat, a la quieta, furtivament, de sotamà

qualms: have qualmstenir escrúpols i aprensió, sentir-se inquiet

quarrel: pick a quarrelcercar bregues

quarter: give no quarterno donar quarter

quarters: close quartersespai estret i poc còmode

queer
on queer street
sense recursos econòmics, arruïnat
queer fish
persona estranya
queer someone's pitch [Br.]
fer malbé els plans o un afer d'algú
question
beg the question
quan la proposició que es vol provar s'inclou implícitament o explícita entre les premisses; ser una petició de principi («petitio principii»)
beyond question
sens dubte
burning question
pregunta per a la qual falta urgentment una resposta
call in question
expressar dubte
call into question
posar en dubte
in question
en qüestió; en dubte
open question
qüestió pendent, sense resoldre
open to question
en dubte, discutible
out of the question
impensable
pointed question
pregunta feta per a posar en evidència algú; pregunta difícil de contestar d'una manera ambigua o ingènua, que va directament al gra
pop the question
demanar en matrimoni
question time
precs i preguntes

questions: no questions askedsense condicions

queue: jump the queue [Br.]colar-se al cap de la cua

quick
cut someone to the quick
tocar (el punt sensible / la nafra / el voraviu) d'algú; ofendre greument algú
quick on the trigger
ràpid a disparar, que dispara a la mínima
quick on the uptake
llest, que aprèn ràpidament
quick study
persona que aprèn coses noves amb rapidesa
quiet
keep it quiet
no dir res a ningú d'això, no parlar-ne
keep quiet
guardar silenci, no fer fressa, callar; fer (mutis / moixoni / mutis i a la gàbia)
on the quiet
d'amagat, a la quieta, furtivament, de sotamà

quite: not quite the thingsocialment no acceptable

quits: call it quitsacabar-ho, deixar de fer el que un està fent

quote: quote, unquoteentre cometes (ex.: He said he was quote, unquote, working late = Va dir que era, entre cometes, treballant fins tard)

visca.com | Dites visca!