visca.com | Dites visca!

Dites visca! Q

QT: on the QTd'amagat, a la quieta, furtivament, de sotamà

qualms: have qualmstenir escrúpols i aprensió, sentir-se inquiet

quarrel: pick a quarrelcercar bregues

quarter: give no quarterno donar quarter

quarters: close quartersespai estret i poc còmode

queer
on queer street
sense recursos econòmics, arruïnat
queer fish
persona estranya
queer someone's pitch [Br.]
fer malbé els plans o un afer d'algú
question
beg the question
ser una petició de principi (quan en una de les premisses es dóna per descomptat o com a veritable allò que vol demostrar-se) (ex.: The saying "evil grows where good people do nothing" begs the question because it assumes that evil exists = La dita "el mal s'estén on la gent bona no fa res" és una petició de principi, ja que dóna per suposat que el mal existeix)
beyond question
sens dubte
burning question
qüestió candent (ex.: Immigration is a burning question that seemingly has no solution = La immigració és una qüestió candent que aparentment no té cap solució)
call in question
expressar dubte
call into question
posar en dubte
in question
en qüestió; en dubte
leading question
pregunta que suggereix la resposta que es vol obtenir (ex.: Lawyers are experts at asking leading questions = Els advocats són experts a fer preguntes que suggereixen la resposta que volen)
open question
qüestió pendent, sense resoldre
open to question
en dubte, discutible
out of the question
impensable (ex.: Crossing these mountains in winter is out of the question = Travessar aquestes muntanyes a l'hivern és impensable)
pointed question
pregunta punyent; pregunta feta per a posar en evidència algú; pregunta difícil de contestar d'una manera ambigua o ingènua, que va directament al gra (ex.: If God loves us, then the pointed question is "Why did He create Hell?" = Si Déu ens estima, la pregunta punyent, doncs, és "Per què va crear l'infern?")
pop the question
demanar en matrimoni (ex.: Tonight's the night! I'm going to pop the question! = Aquesta és la nit! Li demanaré que es casi amb mi!)
question time
precs i preguntes

questions: no questions askedsense condicions

queue: jump the queue [Br.]colar-se al cap de la cua

quick
cut someone to the quick
tocar (el punt sensible / la nafra / el voraviu) d'algú; ofendre greument algú
quick on the trigger
ràpid a disparar, que dispara a la mínima
quick on the uptake
llest, que aprèn ràpidament
quick study
persona que aprèn coses noves amb rapidesa
quiet
keep it quiet
no dir res a ningú d'això, no parlar-ne
keep quiet
guardar silenci, no fer fressa, callar; fer (mutis / moixoni / mutis i a la gàbia)
on the quiet
d'amagat, a la quieta, furtivament, de sotamà

quite: not quite the thingsocialment no acceptable

quits: call it quitsacabar-ho, deixar de fer el que un està fent

quote: quote, unquoteentre cometes (ex.: He said he was quote, unquote, working late = Va dir que era, entre cometes, treballant fins tard)

visca.com | Dites visca!