visca.com | Dites visca!

Dites visca! Y

yards: the whole nine yardstot plegat, tot el que hi ha; sac i peres

yarn: spin a yarnexplicar un conte

year
academic year
any escolar
all year round
tot l'any
leap year
any de traspàs
Year
New Year's Day
cap d'any
New Year's Eve
la nit de cap d'any
years
along in years
d'una certa edat
donkey's years
molts anys (ex.: We haven't seen our lawyer in donkey's years = Fa molt temps que no veiem el nostre advocat)
of mature years
d'una certa edat
years on end
any rere any

yellow: yellow bellycagacalces

yesterday
not be born yesterday
no ser ingenu, no haver caigut adés del niu
the day before yesterday
abans-d'ahir

yet: as yetfins ara

yokel: local yokelbabau

yon: hither and yonper ací i per allà, amunt i avall

you
you are what you eat
ets el que menges
you bet!
i tant!, és clar que sí!
you can bet your bottom dollar
pots estar-ne ben segur
you can/may rest assured that
pots/podeu tenir la plena seguretat que
you can say that again!
ja ho pots ben dir! (ex.: Joan: What we need are actions, not words! Maria: You can say that again! = Joan: El que ens cal són fets, no paraules! Maria: Ja ho pots ben dir!)
you can't make a silk purse out of a sow's ear
no pots produir una cosa fina i admirable d'una cosa que no val res
you can't teach an old dog new tricks
cavall vell no aprèn trot nou (ex.: I tried to get my grandfather to use whatsapp, but I guess you can't teach an old dog new tricks = He intentat que el meu avi faci servir whatsapp, però suposo que cavall vell no aprèn trot nou)
you can't win!
no hi ha manera! (de superar les dificultats)
you could have heard a pin drop
no se sentia ni un piu
you had to be there
dit quan un conte suposadament humorístic no produeix interès
you never (can tell / know)
no se sap mai
you're getting warm!
et cremes!
you're telling me!
m'ho dius a mi!
you snooze, you lose
si bades, perds
you('ve) got me there!
no sé la resposta; no tinc ni idea!; ara sí que m'has fumut! [vulg.]
you've got to be kidding!
puja aquí dalt!, creu-t'ho!, per la feixa de baix!
you've made your bed, now you must lie in it
qui juga amb foc es crema; «quien mala cama hace en ella se yace»; cal acceptar les conseqüències de les males decisions

young: young at heartjove d'esperit

your
here's mud in your eye!
salut i força al canut!
you can bet your bottom dollar
pots estar-ne ben segur
you've made your bed, now you must lie in it
qui juga amb foc es crema; «quien mala cama hace en ella se yace»; cal acceptar les conseqüències de les males decisions
yourself
be yourself
sigues autèntic, comportar-se d'una manera natural
help yourself!
no facis/feu compliments!

visca.com | Dites visca!