visca.com | Diccionari

Presentació del diccionari

Introducció | Dues maneres de consultar el diccionari | Bibliografia

Introducció

La intenció d'aquest diccionari com consta en el títol és oferir un elenc de locucions i frases fetes catalanes traduïdes en anglès i, per altra banda, és "a dictionary that translates English idioms into Catalan". Per traducció entenem les expressions que tenen equivalències en l'altre idioma; per exemple, bite off more than one can chew equival a estirar més el braç que la màniga, i al català bufar i fer ampolles correspon l'anglès a piece of cake o bé easy as pie. En canvi, hi ha expressions que no tenen traducció, de les quals, doncs, cal donar la definició, com p.e.: treure's el pa de la boca es defineix dient deprive someone of the means to live, i lo and behold és el que es diu quan hom explica un conte o acudit i ocorre una cosa sorprenent.

Cal advertir d'un possible desavantatge del diccionari: en ser compost digitalment, els plurals dels noms i les formes conjugades dels verbs tenen entrades distintes; per exemple, hi ha 47 accepcions de l'entrada i 37 de l'entrada mans; hi ha 548 entrades sota la veu fer, 37 sota la veu fa i 3 sota la veu fan, etc.

Dues maneres de consultar el diccionari

Aquest diccionari és pot consultar de dues maneres: utilitzant les llistes alfabètiques, com si fos un diccionari imprès, o fent servir el cercador.

Fent servir les llistes alfabètiques

Com que aquesta obra és digital i, per tant, no hi ha consideracions d'espai, cada mot important de l'expressió es considera un mot clau. Per exemple, la frase feta anar a prendre l'aire es trobarà en tres entrades: la de anar, la de prendre i la de aire. Malgrat ser poc convencional, aquest sistema té dos avantatges:

Fent servir el cercador

Vet aquí uns quants consells per a l'ús del cercador:

Bibliografia

Llibres

— DAC: Diccionari anglès-català, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993.
— DCA: Diccionari català-anglès, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1993.
Diccionari de sinònims, Ed. Bromera, Barcelona 2009.
— Espinal i Farré, Maria Teresa, Diccionari de sinònims de frases fetes, Publicacions de l''Abadia de Montserrat, 2004.
— Espunyes, Josep, Dites, locucions i frases fetes, PPM Ed., Barcelona 2007.
— Pàmies i Riudor, Dites.cat, Barcanova, Barcelona 2012.
— Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan, Diccionari de locucions i de frases fetes, Ed. 62, Barcelona, 1994.
— Ruaix i Vinyet, Josep, Nou diccionari auxiliar, Claret, Barcelona 2011.
— SOED: The New Shorter Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford 1993.

Pàgines web

British National Corpus
Category:English idioms - Wiktionary
Corpus of Contemporary American English (COCA)
Dictionary, Thesaurus, and Translations
Dites i frases fetes
Expressions & Sayings
Glossari d'errades i dubtes freqüents en llenguatge administratiu universitari, Praxi lingüística, Universitat Rovira i Virgili
Google translate
Institut d'Estudis Catalans - Diec2
Learn English Slang and Idioms : Study Idiom Dictionary and Examples
Optimot, consultes lingüístiques
El Refranyer: Dites i refranys
Termcat

visca.com | Diccionari

contacte / email