visca.com | Dites visca!

Entrades afegides des de 2017-05-20

Entrades catalanes

a grans tretsroughly speaking, in short, simply put, in a nutshell, the long and short of it
arribar al final de mesmake ends meet (És difícil que arribin al final de mes = It's hard for them to make ends meet)
bitllo-bitllocash on the barrelhead
contra les cordeson the ropes (ex.: La vaga dels treballadors posa contra les cordes el govern espanyol = The workers' strike has put the Spanish government on the ropes)
deixar-hi la pell — 1 [perdre] lose everything, die 2 (esforçar-se) go all out
donar carta blancagive carte blanche; give a free hand, give free rein, give a blank check
escalfar-se el caprack one's brains (ex.: M'he trencat el cap cercant-hi una solució, però de moment no me n'he sortit = I've racked my brains to come up with a solution, but so far haven't come up with one)
esperar assegutnot hold one's breath (ex.: Pots esperar assegut = Don't hold your breath)
fer amoretescome on to (ex.: M'estranya veure el meu pare fer amoretes amb la tieta Carol = It is strange for me to see my father coming on to Aunt Carol)
fer net dedo away with, get rid of (ex.: El nou president ha promès de fer net de la corrupció = The new president has promised to do away with corruption)
la cançó de l'enfadósa broken record; something that is tediously repeated (ex.: Sé que sembla la cançó de l'enfadós, però val la pena repetir-ho! = I know I'm sounding like a broken record, but it bears repeating!)
mentida pietosawhite lie (ex.: Tothom diu que a vegades està bé de dir una mentida pietosa, però ningú vol que li'n diguin cap = Everyone says it's okay to tell a white lie sometimes, but nobody wants to get told one)
no poder-se agafar (una cosa) ni amb pincesbe repugnant/revolting/disgusting
nou del collAdam's apple (ex.: Is it true that only men have Adam's apples? = És cert que només els homes tenen la nou de coll?)
novel⋅la rosaromance novel (ex.: Les novel⋅les roses tenen com a centre d'interès les relacions amoroses = The main focus of romance novels is on romantic love)
per certby the way, by the by (ex.: By the way, have you decided on a day for the premier? = Per cert, heu decidit el dia de l'estrena?)
per donar i per vendregalore; in abundance, aplenty, in profusion (ex.: De castellanismes en aquest diari n'hi ha per donar i per vendre = There are Spanish elements galore in this newspaper)
posar a parirsharply/roundly/severely criticize; talk trash (about)
posar-hi el colldo something with all one's might, give a hundred ten percent
rompre's el caprack one's brains (ex.: M'he trencat el cap cercant-hi una solució, però de moment no me n'he sortit = I've racked my brains to come up with a solution, but so far haven't come up with one)
tenir facilitat de paraulahave a way with words
trencar-se el caprack one's brains (ex.: M'he trencat el cap cercant-hi una solució, però de moment no me n'he sortit = I've racked my brains to come up with a solution, but so far haven't come up with one)
un rosari dea series/string of (ex.: Els periodistes li van fer un rosari de preguntes = The reporters asked him a series of questions)

Entrades angleses

(say something) in the same breathdir dues coses contradictòries, l'una darrere l'altra (ex.: She said it was important, but in the same breath said not to worry about it = Va dir que era important, però, tot seguit, que no me'n preocupés)
(talk trash / trash-talk)dir fàstics, parlar despectivament; posar a parir
King Charles's headobsessió irracional
a broken recordla cançó de l'enfadós (cosa que es repeteix amb molta insistència fins a enutjar els qui l’escolten)
a hard nut to crackun os dur de rosegar
add fuel to the fireafegir llenya al foc (ex.: Comments like yours just add fuel to the fire = Comentaris com els vostres només afegeixen llenya al foc)
all in a day's workel pa de cada dia (ex.: Solving knotty problems is all in a day's work for me = Resoldre problemes espinosos per a mi és el pa de cada dia)
at randoma l'atzar (ex.: They chose three people at random = Van triar tres persones a l'atzar)
at sixes and sevensdesgavellat; fet un desastre (ex.: Since Mother has been on vacation, everything has been at sixes and sevens = Des que la mare està de vacances tot està desgavellat)
at the eleventh houra l'últim moment, in extremis (ex.: We never get around to paying our bills until the eleventh hour = Mai no trobem temps per a pagar les factures fins a l'últim moment)
at the turn of the centuryal canvi de segle; al final d'un segle i al principi del que ve (ex.: My family moved to Catalonia at the turn of the century = La meva família es va traslladar a Catalunya al [canvi de / començament del] segle)
bat the breezefer petar la xerrada (ex.: They like nothing better than to spend the afternoon batting the breeze = El que els agrada més és passar la tarda fent petar la xerrada)
be beside the pointno treure cap a res, no fer al cas (ex.: Whether or not they have enough money is beside the point = Si tenen o no prou diners no treu cap a res)
be in for ittocar el rebre (ex.: Now you're really in for it! = Ara sí t'ha tocat el rebre!)
bite someone's head offcontestar a algú amb paraules agres, molt maleducadament; engegar a prendre pel cul algú (ex.: She must be in a bad mood; when I asked her her for help she bit my head off = Deu estar de mal humor; quan li he demanat ajut m'ha engegat a prendre pel cul)
black eyeull de vellut (ex.: That's some black eye you've got there! = Déu n'hi do, aquest ull de vellut teu!)
blood is thicker than waterla sang tira molt (ex.: I should have got the promotion, but blood is thicker than water: the boss's son-in-law got it = Hauria d'haver obtingut la promoció, però la sang tira molt; el gendre del cap la va obtenir)
can't waitfer molta il⋅lusió; esperar amb candeletes (ex.: I can't wait to see you tomorrow = Em fa molta il⋅lusió veure't demà, espero amb candeletes veure't demà)
cash on the barrelheadbitllo-bitllo, al comptat (ex.: Pay me now, cash on the barrelhead! = Pagueu-me ara, bitllo-bitllo!)
chase rainbowssomiar truites (ex.: My friends thought I would never make it as an actor, that I was just chasing rainbows = Els meus amics pensaven que mai no tindria èxit com a actor, que només somiava truites)
child's playbufar i fer ampolles (ex.: For Joan, passing the English test was child's play = Per a Joan, aprovar l'examen d'anglès va ser bufar i fer ampolles)
clean as a whistlenet com una patena (ex.: Júlia leaves our house clean as a whistle = La Júlia ens deixa la casa neta com una patena)
come out of the woodworksortir de llocs obscurs, sovint en abundància (ex.: Since he won the lottery, old friends have been coming out of the woodwork = Des que va guanyar la loteria, cada dos per tres es presenten els vells amics)
corner the marketacaparar (adquirir i retenir [d'una mercaderia] una gran quantitat a fi de modificar-ne el preu en el mercat) (ex.: He tried to corner the silver market = Intentava acaparar la plata)
cost an arm and a legcostar un ull de la cara (ex.: Renting an apartment in Barcelona will cost you an arm and a leg = Llogar pis a Barcelona us costarà un ull de la cara
dead-end jobfeina sense futur (ex.: Get an education or you'll end up with a dead-end job, like your father = Estudia o acabaràs com el teu pare, amb una feina sense futur)
deliver the goodscomplir/satisfer l'objectiu (ex.: Four goals in three matches! The new player has certainly delivered the goods = Quatre gols en tres partits! Certament el nou jugador ha complert els objectius)
for the time beingper ara (ex.: For the time being everything seems to be going well = Per ara sembla que tot va bé)
get up on the wrong side of (the) bedllevar-se amb el peu esquerre (ex.: What's the matter with you? Did you get up on the wrong side of bed? = Què et passa? T'has llevat amb el peu esquerre?)
give a hundred ten percentposar-hi el coll, fer un esforç especial (ex.: If we want this business to make headway, we'll have to give it a hundred ten percent = Si volem que el negoci rutlli, hi haurem de posar-hi el coll)
give someone gray hairfer a algú (sobretot als pares) la guitza (ex.: These shenanigans of yours are giving your folks gray hair = Aquestes pallassades teves fan la guitza als teus pares)
go bananas/nutstornar-se boig, perdre l'oremus (ex.: When her hard drive failed she went bananas = Quan el seu disc dur va fallar es va tornar boja)
go bananastornar-se boig, perdre l'oremus (ex.: When her hard drive failed she went bananas = Quan el seu disc dur va fallar es va tornar boja)
go nutstornar-se boig, perdre l'oremus (ex.: When her hard drive failed she went nuts = Quan el seu disc dur va fallar es va tornar boja)
great minds think alikedit humorísticament quan hom accepta la proposta d'altri; [lit.] les grans ments pensen igual! (ex.: Joan: This calls for a celebration! Maria: Great minds think alike! = Joan: Això mereix una celebració! Maria: Les grans ments pensen igual!)
hang fire[persona] esperar, [esdeveniment] demorar-se, retardar-se
hang one's headsentir vergonya, anar capcot (ex.: You shouldn't hang your head; you've done your best = No hauries de sentir vergonya; ho has fet el millor que has pogut)
have a heart of goldser de bon cor (ex.: Sometimes he's a little abrupt, but he actually has a heart of gold = A vegades es mostra una mica descortès, però és de bon cor)
have a way with wordstenir facilitat de paraula (ex.: John should make the announcement because he has a really good way with words = En John hauria de fer l'anunci perquè té facilitat de paraula)
have one's heart in one's mouthestar amb l'ai al cor (ex.: Lourdes had her heart in her mouth whenever I got on my motorbike = La Lourdes estava amb l'ai al cor sempre que pujava a la meva moto)
have the heebie-jeebiesestar amb l'ai al cor
hear tellhaver sentit dir (ex.: I hear tell she's left her husband = He sentit dir que ha deixat el marit)
in black and whiteper escrit (ex.: If I were you, I wouldn't trust them; insist on a contract in black and white = Si fos de tu, no em fiaria d'ells; exigeix-los un contracte per escrit)
in the worksen preparació (ex.: He's written three books and has another in the works = Ha escrit tres llibres i en té un altre en preparació)
in the worst waymolt, desesperadament (se sol traduir per "tenir moltes ganes") (ex.: I want to see her again in the worst way = Tinc moltíssimes ganes de tornar-la a veure)
it never rains but it pourssempre plou sobre mullat (ex.: First they reduced the frequency of the service, and since it never rains but it pours, now the drivers are out on strike! = Primer van reduir la freqüència del servei, i com que sempre plou sobre mullat, ara els conductors fan vaga!)
it's high timeja és hora (ex.: It's high time you started telling us the truth = Ja és hora que comencis a dir-nos la veritat)
just so — 1 perfecte, exactament així (ex.: In our flat my wife likes everything to be just so = A casa nostra la meva dona vol que tot sigui perfecte) 2 sempre que [+ subjuntiu] (ex.: Just so you understand me = Sempre que m'entenguis)
let sleeping dogs liedeixar les coses tal com estan; valer més no remenar-ho (ex.: I don't want him to get angry again; we'd better let sleeping dogs lie = No vull que es torni a enfadar; val més que deixem les coses tal com estan)
lie down on the jobno fer la feina que pertoca (ex.: You can't fire civil servants even if they lie down on the job = No pots despatxar els funcionaris encara que no facin la feina que els pertoca)
life is just a bowl of cherriesla vida és una meravella (ex.: Live, laugh and have a good time, life is just a bowl of cherries! = Viviu, rieu i passeu-vos-ho bé, la vida és una meravella!)
like nobody's businessmolt bé, molt ràpidament (ex.: He can play the sax like nobody's business = Toca molt bé el saxo)
long gonedit d'una cosa o persona que fa temps/estona que no hi és (ex.: The thieves are long gone = Fa temps que els lladres han fumut el camp)
lose heartdesanimar-se (ex.: In spite of the rain, the students didn't lose heart = Malgrat la pluja, els alumnes no es van desanimar)
make one tickfer que algú es comporti o alguna cosa funcioni d'una certa manera (ex.: I want to know why people do the things they do, what makes them tick = Vull saber per què les persones fan el que fan, què els fa comportar-se segons com)
mind one's p's and q'scomportar-se com cal, vigilar de no fer ni dir res impropi (ex.: Your new boss is a stickler for rules, so you'd better mind your p's and q's = Pel que fa a les normes, el teu nou cap és molt primmirat; per tant, val més que et comportis com cal)
money talksels diners manen (ex.: Bob Dylan: "Money doesn't talk, it swears" = Bob Dylan va dir que els diners no manen, maleeixen [lit.: Els diners no parlen, reneguen])
not hold one's breathesperar assegut (ex.: If they said they might be a little late, don't hold your breath = Si han dit que és possible que arribin una mica tard, ja et pots esperar assegut)
not lose sleep overno preocupar-se'n (ex.: It's too bad you failed the exam, but I wouldn't lose any sleep over it = És una llàstima que hagis suspès l'examen, però no me'n preocuparia gaire)
nowhere nearni de bon tros (ex.: We have nowhere near enough wine = No tenim, ni de bon tros, prou vi)
odd jobstreballs diversos (ex.: He doesn't have much ambition; he makes a living doing odd jobs = No té gaire ambició; es guanya la vida fent treballs diversos)
on the ropescontra les cordes; a punt de fracassar, de fallar
out of sight, out of mindd'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol (ex.: Absence may make the heart grow fonder, but "out of sight, out of mind" is also true = Pot ser que l'absència faci créixer l'afecte, però també és veritat que "d'allò que els ulls no veuen el cor no se'n dol")
play dumbfer el dissimulat, fer l'orni, fer veure que no s'entén (ex.: He always played dumb whenever people brought up politics = Sempre feia l'orni quan la gent començava a parlar de la política)
play footsiefer carícies clandestines amb els peus sota la taula (ex.: During dinner I'm sure they were playing footsie = Estic segur que durant el sopar es feien carícies amb els peus sota la taula)
play hard to getfer-se pregar (ex.: He needed the job so he couldn't afford to play hard to get = Necessitava la feina; per tant, no es podia permetre fer-se pregar)
play possumfer veure que està dormint o que és mort; fer el mort (ex.: When the shooting started, we played possum = Quan començaren a disparar, vam fer veure que érem morts)
play the fieldsortir amb persones diverses, sense comprometre's (ex.: He's only twenty-two; it's good he's playing the field = Només té vint-i-dos anys; és bo que surti amb diverses noies)
put one's foot in one's mouthpixar fora de test; dir algun despropòsit, ficar la pota
put-up jobengany, martingala, assumpte fraudulent (ex.: The want ad turned out to be a put-up job = L'oferta de feina va resultar ser un engany)
race against (time / the clock)cursa contrarellotge; treballar amb una data límit imminent (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)
race against the clockcursa contrarellotge; treballar amb una data límit imminent (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)
race against timecursa contrarellotge; treballar amb una data límit imminent (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)
race/work against timecursa contrarellotge; treballar amb una data límit imminent (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)
rack one's brainstrencar-se el cap (ex.: I've racked my brains to come up with a solution, but so far haven't come up with one = M'he trencat el cap cercant-hi una solució, però de moment no me n'he sortit)
rain cats and dogsploure a (bots i barrals / semalades) (ex.: You can't leave now; don't you see it's raining cats and dogs? = Ara no podeu marxar; no veieu que plou a bots i barrals?)
save something for a rainy dayguardar una poma per a la set (no gastar, no consumir, etc., totalment una cosa prevenint una eventual necessitat futura) (ex.: My granny always told me to save something for a rainy day = La meva àvia sempre em deia que guardés una poma per a la set)
see which way the cat jumpsretardar prendre una decisió fins que la situació s'aclareixi; veure-les venir; esperar a veure què passa (ex.: Before making such an important decision, let's wait and see which way the cat jumps = Abans de prendre una decisió tan important, esperem a veure què passa)
sleep on itconsultar-ho amb el coixí (ex.: We don't have to decide now, let's sleep on it = No ens cal decidir-ho ara, consultem-ho amb el coixí)
sleep tight!que dormis bé! (ex.: "Nighty-night, sleep tight, don't let the bedbugs bite" = "Bones nones, que dormis bé, no deixis que et piquin les xinxes")
sleepyheaddormilega (ex.: "Hey sleepyhead! Get on the ball!" = "Apa, dormilega! Espavila't!")
sour grapesla negació de la conveniència d'alguna cosa després que hom hagi descobert que no es pot adquirir (cf. la faula de la guineu i el raïm: quan no les pot haver diu que són verdes)
take a rain checkdeclinar una oferta tot i demanant que es pugui acceptar més endavant (ex.: I wish we could join you, but we'll have to take a rain check = Tant de bo que poguéssim acompanyar-vos, però a veure si ho podem fer un altre dia)
take it easyprendre-s'ho amb calma; relaxar-se, no esforçar-se (ex.: Unless you're looking for a fight, you'd better take it easy = A no ser que busquis brega, val més que t'ho prenguis amb calma)
take it to heartprendre's a pit una cosa, prendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a pit)
take something hardprendre's a pit una cosa, prendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a pit)
take something to heartprendre's a pit una cosa, prendre-s'ho a la valenta (ex.: Be careful what you say; she takes everything to heart = Compte amb el que dius; ella s'ho pren tot a pit)
take the biscuitser el súmmum (ex.: I've heard a lot of bad ideas, but this takes the biscuit! = He sentit moltes idees boges, però aquesta [és la súmmum / sí que és grossa]!)
take the cakeser el súmmum (ex.: I've heard a lot of bad ideas, but this takes the cake! = He sentit moltes idees boges, però aquesta [és la súmmum / sí que és grossa]!)
teach someone a lessonvenjar-se d'algú
the apple of someone's eyela nineta dels ulls, l'aleta del cor (ex.: Keep me as the apple of your eye = Guarda'm com la nineta de l'ull)
the same old storyel que passa sempre (ex.: It's the same old story: all words and no deeds = És el que passa sempre: molta fressa i poca endreça)
the workstot; tot el que hi ha; sac i peres
through and throughde soca-rel (ex.: Bruce Springsteen is an American through and through = Bruce Springsteen és nord-americà de soca-rel)
time is moneyel temps és or (ex.: If time were money, the unemployed would be rich = Si el temps fos or, els qui estan a l'atur serien rics)
upset the apple carttirar (alguna cosa) per terra; provocar desordre (ex.: We've finally reached an agreement; don't upset the apple cart! = Per fi ens hem posat d'acord; no ho tiris tot per terra!)
wear one's heart on one's sleeve(anar amb / tenir) el cor a la mà (ex.: You can tell he loves her: he wears his heart on his sleeve = Es nota que l'estima: va amb el cor a la mà)
where there's a will there's a wayvoler és poder; fa més qui vol que qui pot (ex.: Don't get discouraged! Remember, where there's a will, there's a way = No et desanimis! Recorda, voler és poder)
white elephant — 1 cosa extraordinària i sovint cara, però de valor dubtós 2 qualsevol objecte a casa que fa embalum, que fa més nosa que servei (ex.: That modern sculpture your mother gave us is a real white elephant! = Aquesta escultura moderna que ens va regalar la teva mare fa més nosa que servei!)
white liementida pietosa (ex.: Everyone says it's okay to tell a white lie sometimes, but nobody wants to get told one = Tothom diu que a vegades està bé de dir una mentida pietosa, però ningú vol que li'n diguin cap)
work against timecursa contrarellotge; treballar amb una data límit imminent (ex.: The fight against the spread of the epidemic is a real race against time = La lluita contra la propagació de l'epidèmia és una veritable cursa contrarellotge)
you can't have your cake and eat it toono es pot repicar i anar a la processó; la dona borratxa i el vi al celler no pot ser; beure i bufar no pot ser (ex.: Some politicians would have us believe that we can have our cake and eat it too = Alguns polítics ens voldrien fer creure que podem repicar i anar a la processó)

contacte / email


visca.com | Dites Visca!