visca.com | Dites visca!

Entrades afegides des de 2018-06-04

Entrades catalanes

Catarroja descoberta!Duh!; Obviously!
a temps completfull time, full-time (ex.: Els treballadors a temps parcial tenen els mateixos drets que els treballadors a temps complet = Part-time workers have the same rights as those who work full time)
armar un rembombori/sagramental/tol·le-tol·leraise a ruckus, kick up a fuss, raise Cain, cause a disturbance, cause an uproar
consell d'administracióboard of directors
destapar la caixa dels tronsraise a ruckus, kick up a fuss, raise Cain, cause a disturbance, cause an uproar
esvalotar el gallinerraise a ruckus, kick up a fuss, raise Cain
fer-se la ideaget the idea, accept that something is true; get something through one's head

Entrades angleses

a badge of honor(una insígnia / un distintiu) d'honor (ex.: He said it as an insult, but to me it is a badge of honor = Ho va dir com a insult, però per a mi és una insígnia d'honor)
a broken recordla cançó de l'enfadós (cosa que es repeteix amb molta insistència fins a enutjar els qui l'escolten)
be rough around the edgesdeixar una mica a desitjar (ex.: The play is great but the acting is a little rough around the edges = L'obra és molt bona però l'execució dels actors deixa una mica a desitjar)
be sick to the back teeth [Br.]estar fins als nassos (ex.: I'm sick to the back teeth of car commercials on TV = Estic fins als nassos dels anuncis de cotxes per la televisió)
be under siegeestar assetjat (ex.: In those days, Saragossa was under siege = En aquelles dates, Saragossa estava assetjada)
board of directorsconsell d'administració
buy a pig in a pokecomprar una cosa sense miraments
grind to a haltparar lentament i laboriosa; parar de mala manera
hatchet manpersona que s'ocupa de dur a terme tasques polèmiques o desagradables (ex.: He was the president's hatchet man, cutting costs by firing workers = Era el "gestor sicari" del president, que retallava despeses acomiadant treballadors)
have the hots for [vulg.]tenir desig carnal (per algú), tirar-se algú (ex.: Everyone knew that she had the hots for me = Tothom sabia que ella se'm volia tirar)
one can telles nota (ex.: I can tell you're embarrassed because you're blushing = Es nota que tens vergonyia perquè t'han pujat els colors)
tell fortunesdir la bonaventura

contacte / email


visca.com | Dites Visca!