An Idiom a Day

a stitch in time saves nine

1098) a stitch in time saves nineun punt a temps n'estalvia cent (ex.: We must take action now because a stitch in time saves nine = Ara hem de prendre mesures, ja que un punt a temps n'estalvia cent).
ORIGEN:1701. És un proverbi amb una moral "contra la mandra": la idea és que ara podem cosir un petit esquinç amb un sol punt, però ens en faltaran nou si fem el ronsa i ho deixem per a més endavant.
SINÒNIMS: Un proverbi similar és an ounce of prevention is worth a pound of cure (lit.: una unça de prevenció val una lliura de cura) = val més prevenir que curar.
NOTA LÈXICA: No confonguem els girs on time (puntual) i in time (a temps); ex.: Welcome, Dídac! You're just in time to help us move the piano up to the fourth floor = Benvingut, Dídac! Has arribat just a temps per a ajudar-nos a traslladar el piano al quart pis.