An Idiom a Day

every cloud has a silver lining

1103) every cloud has a silver liningno hi ha mal que per bé no vingui; a qualsevol situació se li pot trobar una part positiva (ex.: I got hit by a truck and spent three weeks in the hospital, which is where I met Roser; every cloud has a silver lining = Em va atropellar un camió i vaig passar tres setmanes a l'hospital, on vaig conèixer la Roser; no hi ha mal que per bé no vingui).
ORIGEN: 1637. Literalment, aquest proverbi diu que cada núvol té un folre de plata.
COMENTARI: També: There's a silver lining to every cloud = (lit.: Hi ha un folre de plata a cada núvol).
SINÒNIM: N'és sinònim el proverbi It's an ill wind that blows no one any good, que vol dir que un vent ha de ser molt dolent per a no ser bo per a ningú.