An Idiom a Day

lazybones

1158) lazybonesdropo, gandul acabat (ex.: Rise and shine, lazybones, are you going to lie in bed all day? = Lleva't i espavila't, mandrós; que et quedaràs al·llit tot el dia?).
ORIGEN: 1600. Literalment, ossos ganduls.
COMENTARI: Recomanem la cançó Lazy Bones, cantada per Leon Redbone.
SINÒNIMS: La paraula lazybones es pot fer servir afectuosament, com és el cas dels sinònims goof-off, idler (tots dos sense sentit literal) i, humorísticament, couch potato (lit.: patata del sofà). En canvi, alguns dels sinònims són ofensius, com ara deadbeat (també vol dir morós), good-for-nothing (lit.: algú que no val per a res) i slacker (algú que eludeix la feina). En valencià en diuen faenafuig o malfaener; en català central malfeiner.
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb lie lay lain (jeure) és intransitiu —ex.: She would have lain in the snow all night if someone hadn't come along and seen her Hauria jagut a la neu tota la nit si algú no hagués passat i l'hagués vista—, mentre que lay laid laid és transitiu: ex.: The article has laid the groundwork for the modernization of the railway (L'article ha establert les bases per a la modernització del ferrocarril).