play dumb

143) play dumbfer l'orni, fer el dissimulat, fer veure que no s'entén (ex.: He made some insinuating remarks, but she played dumb and kept the discussion on track = Ell va fer alguns comentaris insinuants, però ella féu orni i no va perdre el fil de la conversa).
ORIGEN: 1889. En aquest context el verb play vol dir fer un paper i l'adjectiu dumb vol dir ximplet. Per tant, el sentit literal és fer el paper d'un ximplet.
COMENTARI: Antigament, l'adjectiu dumb volia dir mut i, per culpa de prejudicis ignorants, va arribar a significar ximplet. Avui dia el mot dumb i el seu derivat dummy (ximplet) no tenen res a veure amb persones privades físicament de l'ús de la paraula.