An Idiom a Day

butter wouldn't melt in someone's mouth

270) butter wouldn't melt in someone's mouthser una gata maula, fer d'innocent (ex.: He smiles sweetly, like butter wouldn't melt in his mouth, but don't trust him! = Somriu dolçament, però és una gata maula; no te'n fiïs!).
ORIGEN: 1546. Va aparèixer aquesta dita l'any 1546 en el·llibre «The Proverbs of John Heywood». Aquí la metàfora implica que la persona és tan "cool" (que antigament volia dir "innocent") que la mantega no se li fondria dins la boca.
SINÒNIM: Hi ha un adjectiu que implica manipulació cínica: smooth-faced; ex.: He's a smooth-faced liar (És un mentider descarat).
COMENTARI: En català, gata maula és una persona que sap dissimular les seves intencions afectant aires de quieta, d'innocent, etc. En anglès, butter wouldn't melt in one's mouth es diu de la persona que es mostra innocent quan probablement no ho és.
NOTA LÈXICA: Remarquem la diferència entre el verb fiar-se (trust) i refiar-se (rely on). Es pot dir Ella és molt bona persona, però no te'n pots refiar, potser perquè és un cap de pardals, però no es pot dir Ella és molt bona persona, però no te'n fiïs, ja que la implicació de no te'n fiïs és que pot fer-te mal, cas en què no seria bona persona. L'anglès fa la mateixa distinció: està bé l'oració She's a good person, but you can't rely on her, però you can't trust her sempre implica que no és bona persona.