just in case

357) just in caseper si de cas (ex.: We'll carry snow chains just in case = Portarem cadenes al cotxe per si de cas).
ORIGEN: 1921. Literalment, només en cas.
SINÒNIMS: Una expressió similar i molt més antiga és «in case of + nom» = «en cas de + nom»; ex.: What are we supposed to do in case of fire? = Què s'ha de fer en cas de foc? Una expressió amb un sentit afí és just to be safe (per a estar segur); ex.: Just to be safe, I think we should call a doctor = Per estar segur, penso que hauríem de trucar a un metge.
NOTA GRAMATICAL: Observem que, quan la perífrasi catalana impersonal haver-se de descriu un procediment normal, com en el cas del primer exemple de l'apartat posterior, l'anglès la tradueix pel gir «persona + be supposed to»; ex.: Cada quan s'ha de revisar el cotxe? = How often (are we, am I, etc.) supposed to have the car serviced?