An Idiom a Day

the crux of the matter

375) the crux of the matterel quid de la qüestió, la clau de la qüestió (ex.: I've compiled this data so that you all will understand the crux of the problem = He compilat aquestes dades per tal que tots entengueu el quid de la qüestió).
ORIGEN: 1921. El mot crux, del·llatí "crux" (creu), en anglès vol dir a central difficulty (una dificultat fonamental).
COMENTARI: També es diu the heart/root of the matter (lit.: [el cor / l'arrel] de l'assumpte).
SINÒNIMS: Tenen sentits afins les expressions the nitty gritty (els fets específics) i the bottom line (el cost final, l'aspecte més important d'un problema).
NOTA GRAMATICAL: La combinació catalana «per tal que + present de subjuntiu» es tradueix en anglès per «so that + la forma will», mentre que «per tal que + imperfet de subjuntiu» es tradueix per «so that + forma would». Exemples: Em paguen més per tal que treballi més = They pay me more so that I will work more; Vaig portar un GPS per tal que no ens perdéssim = I took a GPS so that we wouldn't get lost.