sharp as a tack

508) sharp as a tackmés llest que una mostela, saber-la llarga, viu com (la pólvora / una centella) (ex.: This rascal always seems to come out on top; he's sharp as a tack = Aquest ganàpia sempre se surt amb la seva; és més llest que una mostela).
ORIGEN: 1899. Per una banda, tack vol dir xinxeta, que és sharp (aguda) perquè acaba en punta prima. Per l'altra, sharp també vol dir hàbil i enginyós, i d'aquí ve el joc de paraules.
SINÒNIMS: També sharp as a razor (razor = navalla). A més, vet aquí una selecció de sinònims (amb les traduccions literals): nobody's fool (el boig de ningú), quick on the uptake (comprendre ràpidament les coses), smart as a whip (llest com un fuet) i on the ball (a la pilota).