be mad as a hatter

519) be mad as a hatterestar com un llum, ser més boig que una cabra (ex.: I admit she's mad as a hatter, but there's no one else I'd rather be with = Admeto que ella està com un llum, però no hi ha ningú més amb qui voldria estar).
ORIGEN: 1841. Literalment, tan boig com un barretaire. Segons una teoria moderna, aquesta locució suposadament al·ludeix al comportament erràtic dels hatters (barretaires, fabricants de barrets) deguda al contacte prolongat amb el nitrat de mercuri, una substància tòxica que es feia servir en la fabricació de barrets de feltre.
SINÒNIMS: L'anglès també disposa dels sinònims crazy as a loon (boig com una calàbria [ocell de la família dels gàvids]) i nutty as a fruitcake (tan boig com un pastís de fruita [nutty també vol dir ple de nous]).
NOTA GRAMATICAL: Altres expressions en què més es tradueix per else són res més? = anything else?, qui més? = who else? i què més? = what else? Ara bé, el que diu el cafeter George Clooney, What else?, vol dir Què, si no?