An Idiom a Day

go (the) whole hog

535) go (the) whole hogposar tota la carn a la graella, donar-ho tot, arribar fins al final (ex.: When it comes to dieting, some of us go whole hog, so to speak = A l'hora de fer dieta, alguns de nosaltres posem tota la carn a la graella, per dir-ho d'alguna manera).
ORIGEN: 1842. Literalment, anar el porc sencer. Aquesta expressió pot tenir l'origen en el que diu un carnisser quan demana als seus clients si volen comprar tot el porc, en lloc d'una part.
COMENTARI: També es diu go the whole nine yards (lit.: anar a les nou iardes senceres).
NOTA GRAMATICAL: La locució preposicional catalana pel que fa a es tradueix de diverses maneres, segons el context en què es troba. En el nostre exemple fem servir el gir «when it comes to + gerundi», però una altra possibilitat és «as far as + gerundi/nom is concerned»; ex.: As far as doctors are concerned, we are severely under-staffed = Pel que fa als metges, estem molt mancats de personal.